Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

Norton antivirus provides end to end protection to the Windows, Macs, iPhone, Android with the high-level security. Protection from spam and sensitive information theft is also offered by this widely famous and popular antivirus brand. It is lightweight and runs in the background without hindering the user’s work or slowing down the computer. The Norton setup process consists of download, installation, and activation. First, the users have to sign in at norton.com/setup office.com/setup webroot.com/safe mcafee.com/activate .

Looking for the best deep love quotes? Here are some of the most beautiful quotes about love to help you express how you feel.

If you like to read love quotes, check out dailyquotesbank

Nowadays, due to fast-paced technological development, Microsoft Excel is considered a prime and indispensable instrument in the office. Whether you are an MBA holder, a student or a journalist, you will not be able to work appropriately if you are not good at Microsoft Excel.

Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Really great post, Thank you for sharing this knowledge.It is superb blog and i really appreciate your blog. It is because i always like the informative blogs.

Thanks for share topic of electricity economy with us.Such a very useful article. Very interesting to read this article. I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article.Excellent and decent post. I found this much informative, as to what I was exactly searching for.

What a wonderful blog. THanks for sharing.

Fantastic information.

The article was good I read that it was informative many good lines are written in this. Hope so more informative article will come in future. The theme of the site is also good.

While attempting to access my yahoo mail account, I am seriously experiencing yahoo mail login problems. I am operating my daily activities with the help of yahoo mail account. I am very comfortable in using Yahoo mail account, so I am totally replying on yahoo mail account.

Online class help is not something you should rule. This is not cheating. As good as online tuition is where you hire an online class taker to help you with the online course.

students become tired and feel frustrated. To work with homework, they ask, “help with my homework" so that they can get complete homework without affecting productive hours.

McAfee Activate - As Internet crimes are increasing day by day, the people have to secure their system data from many types of malware. You can’t protect the system data yourself, so you have to download McAfee antivirus to secure the online transaction, passwords and the downloaded files.

McAfee.com/activate – The emerging demand of antivirus in the market leads to establish of various antivirus brands. The major problem that occurs in front of the users is to choose upon them. What makes antivirus bests are its features, advanced specs, and irresistible security, both online and offline. McAfee contains all these requirements alongside various new features. As recently, a new version of McAfee has arrived, which contains much-advanced specs and features. https://topactivate.com https://bestactivate.com

McAfee.com/activate – The emerging demand of antivirus in the market leads to establish of various antivirus brands. The major problem that occurs in front of the users is to choose upon them. What makes antivirus bests are its features, advanced specs, and irresistible security, both online and offline. McAfee contains all these requirements alongside various new features. As recently, a new version of McAfee has arrived, which contains much-advanced specs and features.

We are the most professional quality-oriented assignment writing help Service providers. Alpha academic assignment help are 100% original and free from plagiarism at very affordable rates. We are available 24*7 to help the students in their academic work. We provide academic help in subjects like Management assignment writing services, accounting assignment writing service, Operations Assignment, Marketing Assignment writing services, Economics Assignment and IT. Our main aim is to provide the best help in academic assignment help to students, which helps them to get good grades in their academic performances.

Through this post, we can get information about assignment writing services and get high grades. Such posts can cause of improving our knowledge. Thanks for sharing this nice post. If you are interested in cryptocurrency, then you can know expected bitcoin price in 2021.

The Best dentist in Karachi.

Pest control services are becoming very popular because it is helping people maintain a healthy environment inside their house. It helps in getting rid of all the roaches and lizards inside the house, while also helps you to get rid of any sort of bed bugs that might be torturing you at night. Therefore, you can always look for these services to treat such problems.

Pest control services are becoming very popular because it is helping people maintain a healthy environment inside their house. It helps in getting rid of all the roaches and lizards inside the house, while also helps you to get rid of any sort of bed bugs that might be torturing you at night. Therefore, you can always look for these services to treat such problems.

When you are a high school student, it seems that writing a Romeo and Juliet essay in your English Lit class is a rite of passage. It is a surprise that teachers do not get bored from reading these essays every single year. But one thing is certain: at this stage a teacher knows what separates a good Romeo and Juliet essay from a bad one.

Seek Chemistry Assignment Help from experts of Abc Assignment Help. Our subject-specific experts are available round the clock to take all questions on Chemistry assignment. Our team deal with all topics of Chemistry assignment. We have assignment helper to provide answers on physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. For details connect with online representatives.

Get Help from Assignment Help Expert in Australia.

Learn to activate Cash app card with us at Cash app activate card service Now you can end your shopping hassles with Cash app cards. Customers can call us on the Cash app activate card support centre anytime to activate this card. You can also take the help of our experts to know the benefits of this card. Customers can use this card safely with the guidance of our experienced professionals. Additionally, we are offering this service for our valued customers at affordable prices. https://www.emailcontacthelp.com/blog/activate-cash-app-card/

Just make a call to Cash app activate card Now making payment gets easier and comfortable for customers with this Cash app card. If you are still now aware of this card or want to activate this Cash app card then call us on Cash app activate card service. We will tell you the simple method to activate this card on your own using the mobile. You will also get multiple discounts on activating this Cash app card. https://www.customercare-email.net/blog/how-to-activate-cash-app-card/

Unable to get my money back from Cash App due to transaction tech snafu? Get help. The transaction tech snafu can occur when you’re unable to select the transaction to opt for, get my money back from Cash App option. Therefore, to fix the issue you can go the tech videos and look at some techniques to get the issue resolved. You can also get help from the customer support and ask them to look into the matter. https://www.cashapphelps.net/blog/can-i-dispute-a-cash-app-payment/

Ananya Pandey is an Indian actress and the daughter of Bollywood's comic actor, Chunky Pandey.

Are you facing a problem with your hp Printer, and your printer not printing black? this can be due to faulty cartridge, you can simply solve this problem by replacing the cartridge and also check the ink level of your printer. if the problem persists then visit our page HP Printer Not Printing Black.

Assignment help Australia is a need of every student these days and our assignment help tutors give you all the benefits you expect for experts. You can get in touch with us from any corner of the world as we are available 24*7 hours with our support team.

office.com/setup : Each version of the Microsoft Office Setup needs a product code to complete its activation process.Microsoft Office is used for both the purpose whether it is for home or business. This plays an important role in case you like to keep your work in a well-organized way.

Add new comment