Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

You can Your Large Amount of Food in Freezer

Are you looking for guidance about your career and life? Do you need some consultation with intuitive psychic reader for psychic readings in florida? If yes then you must get in touch with Michelle Gray that offers descriptive and straight-forward psychic readings. Connect with us for more details on services and psychic readings.

Check out the option of assignment help in New Zealand to buy the assistance of academic writing. Online Assignment Help connects you with professional writers so you can get requisite help for your submission.

The post is very nice. Assignment Classmates is a reputed academic company that has been known to the best thesis writing help provider to the students and support them explain their doubts.

Nowadays, Melbourne University Assignment writing is a too complicated task for those students, who have not enough time to write for their assignment. So My Assignment Tutors is providing assignment writing experts to solve student assignment problems.

If you have any doubt and confusion in your Computer science assignment writing project then contact Assignment Classmates.

There is no doubt. Australia Best Tutor is one of the best assignment help provider in Australia. If you are not able to fix accounting, finance, economics assignment adjustment, then you should contact Australia Best Tutor.

Make sure to go to Impact Auto Glass to discover greater information about our services and offers. We are the leading car enterprise operating with experts to provide No Fault State Car Accident Florida and more at a cost-effective pricing range. Our project is to create a high-quality experience for the client by offering exceptional services.

We don’t believe that a research paper help service should ever provide a student with just any college assignment assistance.

Hi, I am Jyoti shash, I am working as an SMM panel. I have 3 years of experience in this field. If you have any problems related to the SMM panel, etc, then please contact me for instant help related to the SMM panel.

Thank you so much for sharing this wonderful blog. We provide online programming assignments according to students' needs.

Nice and interesting post. If you need help to require your programming assignment solutions then contact Assignment Classmates.

Nice post ! its very useful information . Thanks for sharing this post

Very informative and excellent post.

I am really very happy to visit your blog. Now I am found what I actually want. I check your blog every day and try to learn something from your blog. Please keep us up to date like this.

Get the Best Offer & Discounts for World’s Best Airlines Reservations Online, Cheap Flight Tickets worldwide, know tips for Air Canada, Air France, United Airlines flights Dial +1-888-564-5765. We will be providing you the greatest deals on choosing the seat you want. united airlines reservations | Air Canada Reservations | Air France Reservations

Get the Best Offer & Discounts for Air Canada Reservations Online Booking, Cheap Flight Tickets worldwide, know tips for Air Canada flights Dial +1-888-564-5765. Air Canada Seat Selection. Choose the seat you want when booking Air Canada airline tickets.

Thinking to plan your next destination? Think about us and plan your amazing journey and get your Air France Reservations at very cheap rates. For all your journeys, we will be providing you the greatest deals on Air France Business Class and offers.

Online scam is the sad reality of the digital world. But, the million-dollar question is- how to get money on Cash App if scammed? Gladly, there is more than one way to get refund on Cash App. If somebody has stolen money from your Cash App wallet, the best thing to do is to send a request for refund. And if your request is rejected, then you can dispute a Cash App payment. For a full overview just go through this precisely written post about How to Get Money on Cash App if Scamed

Nice article and such good information. Thanks for your excellent posting. I really enjoyed reading this blog. Please keep us up to date like this.

Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about Cash App Fees, AOL Mail Login and Geek Squad Prices.

Paychex Flex Login is one of the best providers of human resources and payrolls. It lets you, your team and your employer communicate through this platform. If you want to stay connected with your manager and keep yourself updated with the payroll, then you must log in to the Paychex Flex platform.

paypal login

To seek the best Biology Custom Writing Services for those working on biology research writing services, it is important to hire award winning biology essay writing services.

Custom homework writing services are essential as they have become very popular for those in need of legitimate homework writing services since most of them seek Best Homework Writing Help.

I am really very happy to visit my blog.

While making another Roku account, you will be approached to give an installment strategy. Thanks for watching my blog.

I'm not that a very remarkable web peruser to be straightforward yet your web journals truly decent, keep it up! I'll proceed and bookmark your site to come back not far off. The very best

Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about PayPal Login and Geek Squad Appointment.

Add new comment