Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

Formatting and structuring the essay is toughest of all the efforts you place to generate an impeccable writing piece. The writers at My Assignment help has solid grasp on advanced essay format for all genres. Essay structure is the crucial element to outstand your writing piece. Gathering research is relatively easier that organizing it into a progression. So if you want your essay formats structured with perfection, then hire our qualified writers. https://myassignmenthelp.com.au/essay-structure/

These are the best blogs to post it in a very frequent manner and tell the people about the academic writing. office automation services hearing aid Pakistan hearing aids in lahore custom suits ad agency chemical industries in lahore Architecture Designs in lahore mbbs in china hearing clinic in lahore

Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post.

I was looking for this information from enough time and now I reached your website it's really good content. Thanks for writing such a nice content for us. hope to see you again.

Melbourne Assignment help offers custom and professional assignment writing help to both college and university students who are stuck with their research projects, essays, case studies, business reports and need urgent assignment help.

Nice and well explained blog. Thanks for sharing these amazing thoughts webroot.com/safe

Nice and well explained blog. Thanks for sharing these amazing thoughts

Nice and well explained blog. Thanks for sharing these amazing thoughts

Nice and well explained blog. Thanks for sharing these amazing thoughts webroot.com/safe

Nice and well explained blog. Thanks for sharing these amazing thoughts

This is a suggestion, as well as a request, so you can have a great time and connect with the Qatar Airways Manage Booking team for the latest and safest travel information.

Our online assignment help Australia service is an online assignment help service provided by experienced Australian assignment help expert at here.

Get the business assignment help with our professional business assignment experts. They will assist you with quality business assignment writing services. Get Business Assignment Writing Services by Top Quality writers at affordable prices.

Thank you for such an interesting blog. IGNOU Assignments 2019-20 We have assembled the IGNOU course task arrangement that you can discover in this part.

Writing Services help students in their academic tasks. This platform provides professional writing for those students who did not complete their writing tasks.

Canon is one of the most popular and elegant brand, which is known around the world because of its amazing, and affordable range of printers. If you want to know about Canon printer setup feel free to visit us at ij.start canon

You guys did a wonderful job. This post is very informative and very supportive for me. Thanks for sharing this post.

Canon is known around the world for its fast, elegant, and affordable printer range. To know more in detail visit us at ij.start canon

Are looking for some help regarding windows 10 or how to install Windows 10 on your computer. then feel free to visit our website about, install windows 10 there we are going to provide you any detailed information you want to know about windows 10.

Canon is one of the most popular and elegant brand, which is known around the world because of its amazing, and affordable range of printers. If you want to know about Canon printer setup feel free to visit us at ij.start canon

Thanks for sharing your amazing thoughts Aol Mail Login Cash app login

Wonderful blog!! Much obliged to you for giving incredible data. Kindly stay awake with the newest like this. Much obliged for sharing.

As a QuickBooks user, we know your pain when you encounter any error in this accounting software. One of the most common troubles that we hear from our clients is QuickBooks error 80029C4a which occurs due to a corrupted Dynamic Link Library file. QuickBooks is just like a piece of software that requires some essential files to run and when a DLL file goes missing then that resonates error 80029C4A. Another possible reason that leads to the problem is the QuickBooks file has been quarantined by your antivirus program. Are you also facing QuickBooks error code 80029C4a? If yes, then we would suggest you take immediate assistance from experts. They will help you get rid of this problem by either repairing the QuickBooks installation on reconfiguring your antivirus program and if needed performing a fresh installation of QuickBooks. Contact us now for further assistance.

Well explained and informative blog here you can check about DLF Ultima

Thanks for sharing your amazing thoughts. its really nice and well explained blog. Are you looking for wasp exterminator near you? Click Now

Thanks for sharing your amazing thoughts. its really nice and well explained blog. Are you looking for wasp exterminator near you? Click Now wasp exterminator near me

Thanks for sharing your amazing thoughts. its really nice and well explained blog. Are you looking for wasp exterminator near you? Click Now wasp exterminator near me

Delta Airlines Reservations for Cheap flight booking. Call at +1 888 564 5765. Find & Book Discounted Tickets to Popular Destinations Worldwide. Need Help?

Check your ink level and reconnect associations if again hp printer not printing ... For what reason is my HP Printer Printing in shading and my high contrast looks yellow?

Hello, you may encounter that you need to affirm your personality to unlock any account. In any case, on the off chance that you look for how to unlock Facebook account whenever neglected to affirm your character, at that point you need to follow the underneath rules. Here, you can request anyone from your Facebook companions to share your account profile for help. https://www.gonetech.net/facebook-helpdesk/unlock-temporarily-locked-facebook-account

Add new comment