Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

Cash App Down refers to the problems with the cash app function. Users will not get to the point instantly but may have to encounter the troubles later on. With the time, they would not be able to transfer money via cash app; therefore taking quick initiatives is a necessary aspect. They can approach the assistance of experienced professionals to manage their cash app account safely. https://www.contactmailsupport.net/blog/cash-app-down

The proficient tactics are a useful factor in terms of exploring the Cash App Email. The messaging system is the legitimate feature to speak to experts for a solution through the text. Support executives learn the concern of their cash app customers and provide them with quick solution service to let them manage the cash app account with effectiveness. Thus cash app users should always be in touch with support service providers. https://www.contact-mail-support.com/blog/cash-app-email-address/

Cash App Refund is a support service to get your money back to your Cash app account within the least time frame. Moreover, you can also have a word with these geeks if you come across any kind of hurdles regarding your Cash app account. Moreover, you should also take assistance to handle it with utmost care.

Consider connecting with our cash app experts for instant removal of the Cash App to paypal related problems. If you wish to get quick help on solving this issue related to the cash app then talk to us directly via helpline number or live chat. We are accessible around the clock for prompt tech support.

Nowadays, students are attending regular lectures and prepare numerous projects. These projects make the aspirants overburdened by decreasing the scope of the candidates in sitting with ease. Thus, we have come with amazing quality online homework help solutions for distressing the aspirants by taking their burden on our head. So, you don’t have to think about it. Our Homework Help experts regularly engaged with experimenting activities for offering high-quality homework help services to you. our professional's homework help writers will there for you 24/7 and give you a fruitful solution to all your homework related needs. Let our expert handle all your home queries.

The consumption and production must be in real-time balance and Flexibility in electricity consumption is required at the same time

Do you want a Cash App refund? If you want to get Cash App Refund then you need to follow some steps:Open the cash app on the android or iPhone screenGo to the Activity tab and locate the payment which you are looking forOnce you identify your payment which you want to cancel Click on the payment and go to the pop-up menuClick on the … optionIf there is Cancel a payment option available then press on OK button

Very good post thanks for sharing the post with us

Very good post thanks for sharing the post with us

To make it worse, carbohydrates aren't meant to be the body's primary supply of nutrition, and since our bodies burn carbs instead of fat for energy, we're left sore, nervous, and tired by the end of the day. You can also check out trim fast keto.

Betting is very popular nowadays, this is the favourite pastime of every individual in which a person can make fun of or earn more money. Millions of people like this the reason person can earn money at home or spend more time with family there are many benefits of choosing a betting company:

Unfortunately, the pass was fabricated, and thousands of uninvited guests were released into Disneyland on the first day. Food and drink ran dry, a woman's high-heeled shoe became trapped in the wet asphalt of Main Street USA. Enough on this fact, but if you want to visit disneyland check out season passes for disney.

Many online streaming services like Watchseries Tv, specialize in those genres, which could take you to certain mysterious, hard-to-find titles. (Because the frequency of movies and shows on all video providers varies from month to month, the examples below were available on the platforms at the time of publication.) You'll also probably come across movies and shows that carry back memories, and are great for re-watching with friends or presenting to your children.

People are becoming used to the ease of shopping online. As a result, India's e-commerce market is rapidly expanding. While most consumers are used to paying by cash on arrival, payment by credit card, debit card, or even net banking for accessories is becoming a popular payment option for many customers. This explanation alone should be enough to convince you that choosing a Best Payment Gateway provider is critical to the success of your e-commerce website. It's never easy to pick the right payment gateway for your business, big or small. With the best payment portal, you can get financial assistance for your e-business, online retail store, bricks and mortars, or other related company.

For the first time I checked this type of blog. Wao it's so interesting i get to learn lots of new things about thank you so much. I always have the curiosity how chlorine was added to the pool shocks and how it destroyed the bacterias. This kind of job is very interesting in my point of view. I came to know from this site that in this process they destroyed bacteria, algae, chloramines.

Sending a good morning message for her is a unique woman in your life, can be the distinction between her having a hopeless day or a stunning day. It's a training that each man ought to embrace.

Are you one of those who are thinking of a commendable technical assistance to Activate Cash App Card without having to face any kind of hassle in no time? In such a case, you should simply take help from a reliable source through which you will be able get it activated within the least time frame. https://www.cash-appsupportnumber.com/how-to-activate-cash-app-card/

However, if you have a transaction that you want to cash app dispute payment, the transaction must be completed. Although, if the transaction is still pending with your newspaper, the best seller is created to help you resolve the issue with the transaction. on the other hand, once your transaction is resolved, you can enter a dispute. Visit our website for help with disputing money applications. https://www.cashappcustomersupport.com/blog/can-i-dispute-a-cash-app-payment/

If due to some sorts of technical hindrances and loopholes you are not able to leverage all Cash app features in a hassle-free manner, you should opt for Cash App Customer Service without wasting your time. Here, a team of geeks and specialists will let you know how you can tackle down your problems in no time. https://www.square-cash-app.com/

New Assignment help online writing service is the best solution for that student who says Do My Assignment .Our team of experts knows university guideline and completes the assignment on the desired deadline. By using these online Assignment help student scores well because of the qualitative assignment. We provide students 24 hours of customer support so they can reach us at any time.

As you all have an update, wiziwig.tv has been cleaned up. the first wiziwig crew determined that rather than fighting authorities and making an attempt to continue the labor, rather than maintaining the positioning as an area wherever guests will notice prime quality streams and friendly community, it's higher to merely shut it entirely and 'be at peace' or a minimum of do not risk being abused for maintaining the streaming site. https://www.techwiki.in/best-wiziwig-alternatives-sports-streaming-sites/

When you decide to get your first WordPress website, the first thing that comes in your mind is the domain name and hosting service. Without it, you can't possibly get your site up and running. If you don't know what a hosting service is, here is a brief introduction! Best Web Hosting is usually a service provided by the server that allows you or your company to post a website online on the Internet. This is one of the most important elements when you create your WordPress site, now you can easily find what you need! For this, many hosting services providing companies have come forward to come up with their plans and pricing!

You can seek Assignment Help online since this is the best way to get specifically what you want at affordable rates, with the assignment delivered well ahead of your Assignment Help submission date.

Nice Post thanks for sharing…… Malayalam movies are the best medium of entertainment in our country, and the people love them. However, the market down south seems to have a certain allure that draws everybody in. Yeah, I'm referring to the Malayalam film industry, which boasts some of the highest-quality films and a wide variety of genres. You can watch such movies on platforms like Kerala Max. Let's try to figure out what makes Mollywood so special. 1. Connects to a wide community of people: Mollywood has a strong knowledge of its viewers and is creating more relatable films that have a special spot in people's hearts.. 2. Natural acting: The Malayalam film industry has no shortage of talent. 3. Plays the charm of their homeland: One of the most striking features of these films is the affection they have for locations in Kerala.

Can I send money from Cash App to PayPal is a very common question. But, sadly, as these two payment applications are different so there is no direct way to transfer money. Luckily, there is an indirect way to send money from Square Cash App to PayPal. To know more info: cash app to paypal

We are a top rated online essay typer Online service here with experts specializing in a wide range of disciplines ensuring you get the assignments that score maximum grades.

Thanks for writing this. I appreciate your help. I know that it's quite challenging to write a good paper. I read a lot about writing at https://manyessays.com/help-with-problem-solving-writing I suppose some of this info can be cognitive for you.

I'm really impressed. Thanks for sharing.

very nice article. Our customer care service will assist you throughout in assignment help process. 24x7 online chat support to the customers.

Well, Now you need not to worry about your pending assignment writing.assignment help is one of the best assignment service provider in UK. We are here to give you best nursing assignment Help. Browse our services of assignment help London Edinburgh, Manchester and Across UK.

Add new comment