Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

To setup the wireless connection between HP printer and computer, using a WPS Pin is necessary. Get to know how to find it and make it in use.

This is very informative and interesting for those who are interested in the field of blogs.

Very interesting format of the forum, I think everyone will be able to find the information they need. If you want to learn more about writing an essay in college and are looking for someone to help you with this, follow the link https://top-papers.com/rate-my-college-essay/

Robert Downey Junior Net Worth: Robert Downey, Jr is an American actor, manufacturer, and singer who has an internet worth of $300 million. Robert Downey, jr. Might be widely identified nowadays for his role as the iron man inside the surprise franchise of the same name. He's perhaps equally as widely known for overcoming excessive substance abuse troubles and reinventing his career.

High profile escorts girls in New Delhi-9871368411 Hiring the Uttam Nagar Escorts would be the best idea for the people who want to have fun and enjoyment. We know every men have its own choice and taste so we have a large collection of beautiful and sey Vasant Kunj Escorts in our escort agency Connaught Escorts provide 24/7 hours services so no matter what time of day or night you are feeling lonesome, and would enjoy the company of a beautiful woman Greater kailash Escorts are genuinely excellent, adorable, glamorous, and reveal the most spectacular miracles you see, along with being skillful. South Ex Escorts, every models care of your every emotion and you run her as you wish because she want to make you satisfied. For that, she has many special services You want to spend time with young girl every day but you cannot do so. To solve this kind of situation Lajpat Nagar Escorts service help you to find your right partner

You are looking for the best essay writing service to arrange your content and provide you with perfect work? Please contact us. We are here to help you with various academic requirements concerning your education and essay writing. With our presence, the scope of doubt has been removed. We serve you with a good paper that leads to a better result. Get help from us without any delay. online assignment helper

Square Cash App is by far the best money transfer and payment app in the US. If you think that with Cash App one can spend money in a professional way then I would say your knowledge is not up to date about Cash App. Why? Because now you can save money with your favorite payment app on every purchase by making payment through Cash App card. Currently, you can avail Cash App doordash boost and save up to 15%. At first glance, it might be shocking for many of you but it is the reality if you meet only two conditions. First condition is that your meal order must be worth of at least $30 or more. Secondly, you will have to make payment through Cash App card.

Walmart is one of the biggest retailers around the world based in the United States. Checking your gift card balance is simple and straightforward. It takes couple of minutes to get the information you need and you just need the PIN number which is located on the back part of the card and check balance of your card online.

Hey I am james. I have completed my Ph.D. and now working as a professional editor for a reputed media house. I am very enthusiastic about academics and provides Assignment Help in Canada and Assignment Help in Uk plagiarism checker assignment writing service dissertation writer essay help essay writer

Wovenhand Star Treatment by Dr. Steven Teitelbaum, is a new, non-invasive way to remove fat from the thighs, buttocks and inner thighs. This process will also eliminate stretch marks, cellulite, sagging skin and spider veins. The treatment is performed by a skilled plastic surgeon under general anesthesia in an out-patient surgery center. The cost of this procedure includes the cost of the patient's treatment, the cost of the doctor's time and the cost of the line machine used by the cosmetic surgeon. Unlike other lipo machine techniques, Wovenhand patients do not have to wear compression stockings, a necessity for all life patients, as the treatment is less invasive than the older methods.

Nice thinking. We are also providing Essay Writer, Ghost Writer, coursework help, programming homework help

Hi, I'm Kajal Agarwal, I am working as an education consultant. I have 3 years of experience in this field. If you are looking for courses after 12th. then you must visit exam help, which is India's biggest growing education platform that provides the best entrance exam preparation materials & Counseling.

Find the best energy-efficient water heater for all your needs with Illuminate Au. We provide best free upgrade hot water system services in Victoria under Victorian Government's Energy Upgrades program.

It was an nice information...........

We are the best software trainers and also we have 5+ years of experience in this field

our prices are quite low as compared to others! 24/7 Online chat support. We've been helping students in Australia since more than 10 years. If anyone need SAP assignment help we have expert professional who can guide you at the best price in the market. They provide the best quality content with plagiarism free and proper formatting styles.

Enjoy the best bluetooth earphones under 2000 in india your one solution for all problems get your earphones right away! which is the best bluetooth earphones under 2000

Very nice blog and articles. I am very happy to visit your blog. Now I am found what I want. I check your blog every day and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. Also, Visit my website. https://www.oddylabs.com/

Very nice blog and articles. I am very happy to visit your blog. Now I am found what I want. I check your blog every day and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. Also, Visit my website. https://assignmentshelperuk.blogspot.com/

Thank you for sharing this post. It’s really informative post. I really enjoy your site I am waiting for a new post. Read More:- Satta king Sattaking

Get the best online assignment help by experts at affordable prices. Get the best Finance Assignment Help by professional assignment writers of UK. On-Time Delivery. A+ Quality.

Now you can activate Cash App card by phone in just two minutes. It means you don't need to go anywhere or contact anyone. Only your Cash App mobile application is enough to activate your Cash App card. Get more info: How to Activate Cash App Card By Phone?

The fight between farmers and international seed companies is no different from the battle between David and Goliath. But unlike the historical showdown poor farmers have been forced into a no-win situation. In order to get short term gains farmers are duped into using chemical pesticides which have a long term devastating effect on the crop as well as the land. It has been advised to replace chemical pesticides with biological agents in order to sustain the fertility of the land. Professional pest control services in Islamabad can help and guide you to make the right choice.

Get the best online assignment help by experts at affordable prices. Get the best Business Assignment Help by professional assignment writers of UK. On-Time Delivery. A+ Quality.

Get instantly connected to our customer support team and fix the appointment as per your preferred time. We assure you the best quality services to fix up your all kinds of appliances.

My Assignment Help UK is well-known for its 24-hour instant assignment help on Web. Students can reach out to us with their queries at any point of the day or night and get the most effective solutions for essay help, assignment writing service University assessments have to follow specific referencing and citation styles like Harvard, APA, Chicago and MLA. For best math homework help and mba essay writing service from the native writers. We write academic papers according to the specifications of the students studying in the various reputed institutions from all over the world. Ask Other online homework help services are accounting homework help physics homework help english homework help

Get Assignment Help from a reliable UK writers at affordable price. Avail Best online assignment help at 25% OFF, Quick Delivery, 24/7 Free Assistance .Get HND Assignment Help online by expert writers to secure good grades. Assignment Ace offers finest assignment writing service with unlimited discounts

Online Front a Digital Marketing Agency in India. We are providing Google First Page SEO, PPC, Sales Leads and Social Media Marketing , Contact us for custom branding packages or digital marketing pricing!

Online Front Website Design and Digital Marketing Company in New Delhi. We have Provided Digital Marketing Service web solutions to help your business grow online leads, calls, and revenue.

Nice thinking. We are also providing college essay writing service, do my math homework, computer science assignment help, etc.

Add new comment