Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

Marble Tulsi pot designs visit us.

Plaza Cables Manufactures Best Electric Cable in India having specialization in manufacturing high-quality domestic/commercial/industrial multicore PVC insulated wires and cables. Safest Electrical Wire India Best House Wiring Cables India Best Wire Company In India Best Electric Wire Company In India

Very nice blog and articles. I am very happy to visit your blog. Now I am found what I want. I check your blog every day and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. Also, Visit my website. https://www.oddylabs.com/

Very nice blog and articles. I am very happy to visit your blog. Now I am found what I want. I check your blog every day and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. Also, Visit my website. https://assignmentshelperuk.blogspot.com/

Nice sharing. We are also providing essay writing, coursework help, MBA Essay Help, etc.

My online Assignment Help UK is well-known for its 24-hour online write my assignment check myassignmenthelp review help on Web. Students can reach out to us with their queries at any point of the day or night and get the most effective solutions for essay help,  essay writer University assessments matlab assignment help have to follow specific referencing and citation styles like Harvard, APA, Chicago and MLA. Essay writer and provides cdr report writers for commerce student or take assignment writing service For best  and from the native writers. Essay writer We write academic papers according to the specifications of the students studying in the various reputed institutions from all over the world. by Essay Gator. cdr report writing services 4p of marketing assignment help matlab assignment help cdr report writing services cdr report writers 4p of marketing assignment help essay writer

In any match, Tigreal the Mystic Warrior continues to be on the front line and does not lose at all. Until the time when the strongest opponent was opposite Tigreal, they most often chose not to use resistance. Because, even a small place would put their lives on the edge of the sword of the brave Tigreal.

HP Wireless Printer Setup Connecting a printer over a USB cable is pretty easy. But connecting a wireless printer can become very challenging quite often. Follow the HP wireless printer setup process to install it in no time. 1. Take the printer out of the box and remove all tapes from it before starting. 2. Plug in the power cord, turn on the printer and install the print cartridges. Allow your printer to complete its startup routine, which includes printing of an alignment page (if applicable). 3. Go to the manufacturer's website and download drivers for your printer model. 4. Install the drivers and follow the instructions during hp wireless printer setup process. 5. In the meantime, go to printer's control panel and use wireless printer setup wizard. 6. Identify your wifi network and connect the printer to it using its correct credential. 7. Complete the wireless printer setup process by connecting to your printer model as it would appear during installation. hp wireless printer setup

Canon printer support phone number Canon wireless printer setup is very easy if compared with other available printers in the market. In case of any problem or confusion, canon printer support phone number is easy to get from the supplied manual. Follow canon printer setup process to install canon wireless printer. 1. Take the printer out of the box and remove all tapes from it before starting. 2. Plug in the power cord, turn on the printer and install the print cartridges. Allow your printer to complete its startup routine, which includes printing of an alignment page (if applicable). 3. Go to the manufacturer's website and download drivers for your printer model. 4. Install the drivers and follow the instructions during canon wireless printer setup process. 5. In the meantime, go to priter's control panel and use wireless printer setup wizard. 6. Identify your wifi network and connect the printer to it using its correct credential. 7. Complete the wireless printer setup process by connecting to your printer model as it would appear during installation. canon printer support number

Brother Printer Setup We are one of the most reliable, and independent 3rd party printer technical support and service providers, providing 24/7 online or on-call technical support services to the users of brother printer at a very nominal charge. Our printer experts have extensive knowledge to set up brother wireless printer in the simple ways. For brother printer setup, you can call our Brother printer support experts 24/7. Brother Printer Support

Pogo games not loading Check for correct User Name or Screen Name. Most of the time we rely on the browser’s auto-complete feature and select wrongly entered screen name in the past. Passwords are case sensitive. Therefore, always check the letter’s cases of the entered password. If possible, type the password as you use in a notepad and then copy and paste the letters in the password field. Below is a list of things you should always check before entering into troubleshooting. 1. If any of your family member shares the same account, ask them if they might have changed the screen name or password. 2. Look into your email inbox to get the actual screen name when you had registered with Pogo 3. If you find any point relevant to your case, you can go to the article explaining how to reset password of your Pogo account and follow all the steps carefully to reset your pogo account password. pogo.com/sign in problems

Gmail not working When your email stops working or gets hacked, don’t panic. Call Email Support Phone Number and let the highly skilled Specialists get you up running. Troubleshooting steps you can try to fix basic email problems: 1: Make sure you’re connected to the web. 2: Close the app, then reopen it. 3: Sign out, then sign back in. 4: Clearing the cookies and history of browser 5: Check your browser extensions or applications and remove unwanted extensions Gmail not receiving email

Thank you for sharing this post. It’s really informative post. I really enjoy your site I am waiting for a new post. Read More:- https://shoppa.in/

Hey I am mady.  I have completed my Ph.D. and now working as a professional editor for a reputed media house. I am very enthusiastic about academics and provides coursework help.   My online Assignment Help UK is well-known for its 24-hour online write my assignment check my Assignment Help review on Web. Students can reach out to us with their queries at any point of the day or night and get the most effective solutions for essay help,  essay writer University assessments have to follow specific referencing and citation styles like Harvard, APA, Chicago and MLA. Essay writer plagiarism checker and provides paper writers service for commerce student or take assignment writing service For best  and from the native writers. We write academic papers according to the specifications of the students studying in the various reputed institutions from all over the world. by Essay Gator. Must check online tutoring service math homework Help do my math homework

Cash App pending payment is one of the most recognized problem. According to the experts there could be so many reasons for being not able to make successful payments on Cash App. One such reason is using an unverified Cash App account. Remember that it is important to confirm your identity on Cash App. To confirm who you are on Cash App you need to share last the four digits of your SSN. Here is step by step guide about how do I verify my Cash App?

Calculate your integrals with the help of integral calculator online with the help of top experts and solve all your integral related query.

Need to submit the assignments? Relax myassignmenthelp is here to help with your assignments, we provide 100% plagiarism-free content with our professional writer. If you need our help then contact us.

This is really informative post. Thanks for sharing.

Nice sharing. We are also providing Essay Writer, university essay Help, accounting dissertation help, Management homework help, etc.

AAA Vehicle Rental is a most popular luxury car Rental Company in Cornwall. We Provide Luxury Car Hire Cornwall , Van Hire Cornwall and Launceston Motor Home Hire clean, reliable vehicles of various sizes to suit the needs of the customer at very competitive prices. AAA Vehicle Rental organization is doing everything they will to increment associated hold shopper bases that make a distended accommodation for all leaseholders.

The professional teams of Colour My Windows spraying will spray your windows in-situ so there’s no mess or building work to worry about. We’ll keep your home clean and tidy and cause minimal disruption to your day. For more information visit us @ https://colourmywindows.com/

Window spraying in London UK. Looking to give your home a new lease of life? Revitalise Your Home With Our Window Spraying Service. Our uPVC Spraying teams work nationwide, covering the whole of the UK.

Want an Optician that can look after your whole family? Perspective Optometrists is best Optometrists in London offering Best opticians and Eye Examination services in North London. To know more about our Eye Examination visit or call today.

Best Membership Site Platform. Membership Website Lab offers high quality Member Websites, Member Sites and Membership Page services in the UK at affordable prices

CJW Locksmiths provides Door Lock Repair and replacements for all types of doors, windows, safes, garages, shutters, cabinets and more in in Westhoughton, Bolton, Wigan and Greater Manchester meeting quality and Security Standards.

Best Acne Removal Treatment – Best Facials for Acne. If you’re looking for the best acne removal treatment or the best facials for acne then The Body Clinic can help you.

Great post. Usually, I never comment on blogs but your blog is so convincing that I never stop myself from doing it. The Assignment Help New York at LiveWebTutors always genuinely peaks my interest and I appreciate their content. I am a big fan of LiveWebTutors! Keep doing it.

It is a big problem in our world, and it is so sad,that many people not understand this.I write short essay format ,where research this topic, and you can't to imagine how this is dangerous.

Fumigation Services in Karachi

Agree with you, people should curb emissions because it's necessary for our ecological system! They can do it, but they dont understand all the severity of ths problem..

Add new comment