Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

* Beautiful traditional Jute and Cotton Rug/Carpet. * Braided on traditional hand looms from India. * It is reversible and can be used from both sides. * Each piece is unique and made by hand on a loom, using threads of knitted or woven cotton. * This rug is very Eco-friendly with a very low carbon foot print. * Colorful braided round rag rug. * This mat is made from recycled fabric and jute, hand braided and then stitched together in circle as symbol of infinity. * Ideal as accent rug or meditation mat, allowing all colors to match surrounding area.

I am really very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. Thanks a lot for sharing a piece of wonderful information which I am looking for a longer period of time.

I just wanted to say that I love every time visiting your wonderful post! Very powerful and have true and fresh information. Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such a blog.

Greenhouse gas emissions can be reduced by using renewable energy sources and other environmentally friendly energy sources to generate electricity on-site. Examples include rooftop solar panels, solar hot water, small-scale wind power generation, fuel cells powered by natural gas or renewable hydrogen, and geothermal energy.

Capital one 360 Quicken access code enhances data safety and security. Read this blog to receive this access code right now.

Are you looking for best assignment writing service in Uk. get assignment help from professional assignment writer at affordable price and excellent quality fofr student.Quick delivery and 24/7 available.

It’s truly a great and useful piece of info. I’m happy that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

Waleed Ahmed is a Post-Graduate in Strategic Marketing Communication from United Kingdom. He is also a qualified Digital Marketing Expert in Pakistan providing his services to various companies. His expertise in paid marketing are also being availed by both local and international firms and individuals.

Microsoft Office software is very convenient to maintain all the documents on your Windows or Mac computer. MS Office is a robust toolset that aids people in unleashing their best ideas, getting stuff done, and staying connected from anywhere. http://versionsoffice.com

Thank you for sharing this article and very nice information and benifical for university students. If you are seeking finance assignment writing experts? Then contact us! Here you can get desired marks.

canon.com/ijsetup

this is one of the greate stuff i read

Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article.

Looking For Best Online Statistics assignment help and writing service from UK? Assignment help experts offers well researched and affordable price Assignment Writing to the students.

Finally, I got a very interesting topic and you have covered very informatively in this article. thanks for share with us.

If you don’t have sufficient time to write your assignment, place order for assignment help services in Kuwait. Connect with professional academic writers using the services of assignment writing help even in your budget.

www norton.com/setup - Sign in to manage, renew, download or setup your Norton. 1. Visit norton.com/setup. 2. Enter a new product key and 3. Install Norton.norton.com/setup/ setup-norton

Enter hulu.com/activation code at www.hulu.com/activate to activate hulu device. steps to find hulu activation code for hulu and activate hulu on roku https://wwhulucom-activate.sitey.me/

I am very thankful to you for sharing this fantastic blog, I appreciate your work. HelpWithAssignments are the best solutions to provide assignment writing services and online assignment help.

ABC Assignment Help provides academic assignment help to students so that they can feel relax and focus on another important thing in their life. We have many professional experience content writers to provide you best for your work.

ABC Assignment Help provides academic assignment help to students so that they can feel relax and focus on another important thing in their life. We have many professional experience content writers to provide you best for your work.

I am really glad after reading this article from Oulu university for students. If you are searching the best assignment helper then contact our experts' team and get your assignment on time.

Garmin.com/express

Webroot Login

123.hp.com

123.hp.com

Some best software,antivirus and email website http://mydriveconnect.ch http://bt-maill.com http://wwwhulucomactivate.us/ http://officecomsetupl.com http://netgearextendersetupp.com http://garmincomexpress.global/ http://garminexpress.pro/ https://webrootloginz.com/ http://nortonloginz.com/ http://myrokucomlinkz.com http://iwebrootcomsafez.com

MyDrive Connect

Use Assignment Help if you have doubts about the assigned topic and can't complete your papers according to your professor's demand. Follow the necessary steps to access the best services from the Australian service provider and finish your work without any issue.

It’s truly a great and useful piece of info. I’m happy that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

Add new comment