Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

How Yahoo Customer Service fix email's concern? On the off chance that you found any issue on your email account like neglected to send or get new sends or anything. Along these lines, in this circumstance, you should check your web association, client's accreditations. Alongside this, attempt to reload or invigorate the website page. On the off chance that you still gettings the equivalent, at that point use Yahoo Customer Service. https://www.apple-supportphonenumber.com/yahoo-customer-support-number/

Are you still looking for the luxury Himalayan Cottages in Mukteshwar? Here is your one-stop destination. Cottages Ananda will give you the best Himalayan experience with a home like facilities. Here you can enjoy the beauty of Himalayan from your window with your loved one. Book your room and grab the latest deal.

In Cash App login there are two common errors: Unable to login error on this device & Cash App won't let me sign in. You can fix all Cash App sign in related problems.To know more information about cash app login visit here: Cash App Login | Cash App Sign In

TabletGeeky is one of the best website where you can find content related to new tablets and gadgets.

I like this technology because it saves us to pay the high electric bill.I am very excited to read this post

While making another Roku account, you will be approached to give an installment strategy. Thanks for watching my blog.

Internet Download Manager 6.38 Build 9 IDM Crack and Serial Key Free Download is the most Searchable software on the internet for Download videos, documents,

Do you need Programming Homework help?There are people out here who provide help to you in Various types of Programming Homework.They provide C Homework help and C++ Homework Help . There are also other experts who are there for Java Homework Help and Python Homework Help.They all are best in their field and have provided me Computer science homework help on time and have best results if compared with all the other sites available for Programming Homework help.

From what I have heard, Megastat is an excel add-in. I want to use it for some analysis. I do not know how to install that add-in into excel. Or I can say that I do not know how to install any add-in into excel. I think I need the services of a statistics homework help expert to guide me with the process of installing an add-in. The expert should also have some knowledge in SAS because I also have a pending assignment which I am unable to do because of my busy schedules. If I get both Megastat and SAS homework helpI will be very happy.

I recently ordered a numerical methods assignment from this site now that they claim to have the best Matlab homework help experts. Everything went great right from placing the order to providing me with regular updates on the progress of the task until they delivered the wrong order. I mean shouldn’t there be like a unique number or something that helps identify each task? Yes, I wrote to them about the issue and they sent me the right solution but I strongly feel that this should not be happening in this day and age. Now every time I take Matlab assignment help from the company I will have to check the solution again and again to make sure it is what I ordered.

Do you offer Economics assignment help in Canada? I am in dire need of an experienced economics homework help tutor in Canada to complete my assignment. This one means all to me and that is why I am spending on it. I would like to know how much you charge for a task if you offer the services in my country.

Do you need Programming assignment help?There are people out here who provide help to you in Various types of Programming Assignments.They provide C assignment help and C++ Assignment Help . There are also other experts who are there for Java Assignment Help and Python Assignment Help.They all are best in their field and have provided me Computer science assignment help on time and have best results if compared with all the other sites available for Programming Assignment help.

I want to venture into forex trading. I have come across this term robotics trading, and I discovered that I could use either python or R for robotics trading. You are an experienced statistics expert. How can this be done? Sorry, this has little to do with my statistics assignment. As you answer me, let me know how much you charge for SAS homework help. I am pursuing my degree in statistics and therefore will need a lot of statistics assignment help from you

Matlab Assignment Experts is a great place to get Matlab assignment help but sometimes the experts don’t ask many questions about the task, which can be rather worrying. I remember when I contacted them for signal processing help and I was so nervous throughout the assignment preparation process because I didn’t know what was going on with the task. Yes, they sent me the task about two hours before the deadline and I don’t have a problem with that. However, I think their Matlab homework help expert can greatly improve their services if they stay in constant communication with the clients during the assignment progress.

Saying that you provide economics assignment help to students from different universities means that you offer economics homework help to students from different countries. Do you help students from the United States? If yes at what cost? I have already opened the link to the website and it looks busy with some highly-rated tutors. I would also like to know whether you allow students to choose the tutor they prefer most.

Thanks for a great list. I am happy that you mentioned a site https://essayslab.com/writing-a-case-brief.html. This service is one of my favorite academic helpers. I use it quite often.

Thanks for the info. If you need any assistance regarding comcast email just contact our Comcast email customer care.

Get Best Essay Writing Service in Uk. We Provide Best essay writing service at affordable price by qualified essay writer who will create plagiarism free essay and deliver it on time.

Thanks for the info. If you need any help regarding sbcglobal email than just contact us on our SBCGlobal customer support number.

Thanks for the info. If you need any help regarding sbcglobal email than just contact us on our SBCGlobal customer support number.

Thanks for the info. If you need any help regarding sbcglobal email than just contact us on our SBCGlobal customer support number.

Thanks for the info. If you need any help regarding aol mail just contact us.

Amazing website, Love the way this website has been done.

Amazing website, Love the way this website has been done.

Frequent problems in the process of sending and receiving money are the sad reality of today's payment systems. But, people who use Cash App are lucky because they can dial the 24 hrs Cash App customer services phone number. Best solutions to all kind of issues such as payment failure, login error, dispute and refund related problems are available at Cash app phone number. More info:- Cash app customer service Number

In the event that you can't stack news source on Facebook, at that point attempt to reload the site page and furthermore ensure you are following news channel pages, check your web network. In the event that you are as yet confronting a similar issue, at that point contact Facebook customer service to determine it in a quicker way. https://www.supporttechhelp.com/facebook-customer-service/

With chiropractic treatment, you can treat your neck and spine pain. By taking the appointment of Total chirocare for Neck pain in Sugarland, you can effectively treat all sorts of neck pain. Before your neck pain gets worse, see a trusted chiropractor.

If you are facing Gmail not receiving emails on a daily basis, our technical professionals are technically known for resolving this issue efficiently. Our techies are always available to help you with any kind of technical troubles.

According to the Cash App refund process users can request for refund within the 60 days from the date of transaction. In case of payment failure or scammed. To know more information about cash app refund process visit here: Cash App Refund

thank you for this superb point

Add new comment