Sähkötaloudesta ratkaisu päästöjen hillintään

Kaksi viimeisintä IPCC:n raporttia nostavat esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suuret haasteet. Kasvihuonekaasupäästöjä on saatava alas hyvin nopeasti. Tehtävä on vaikea, mutta ei mahdoton. Avainasemassa ovat energiasektori ja sen murros. Energiantuotannosta on pikaisesti tehtävä sekä fossiilivapaa että hiilineutraali. Päästötöntä energiaa – erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa – on saatavilla maailmanlaajuisesti runsaasti. Haasteena on sen valjastaminen tehokkaaseen käyttöön. Käytännössä tämä vaatii yhteiskuntien siirtymistä kohti sähkötaloutta.

Nykypäivän sähkönkulutuksen lisäksi lämmitys, jäähdytys ja liikenne sekä teollisuusprosessit on saatava hyödyntämään sähköä perinteisten teknologioiden ja energialähteiden sijaan. Tuotteena sähkö eroaa kuitenkin olennaisesti useimmista muista tuotteista, sillä sen kulutuksen ja tuotannon on oltava reaaliaikaisesti tasapainossa. Sähkönkulutuksen joustavuutta vaaditaankin samanaikaisesti esimerkiksi power-to-x- ja erilaisten varastointiteknologioiden kehittämisen rinnalla. Useiden tutkimusten mukaan sähkön kulutukseen liittyvää hyödyntämätöntä joustopotentiaalia on tarjolla runsaasti. On esimerkiksi mahdollista siirtää paljon sähköä kuluttavia toimintoja ajankohtiin, jolloin päästötöntä sähköä on runsaasti saatavilla sekä hyödyntää rakennusten luontaista lämmön varastointikykyä nykyistä tehokkaammin.

Miten tämä joustopotentiaali aktivoidaan käyttöön? BCDC Energia -hankkeen tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat yhä valmiimpia ottamaan käyttöön sähkön- ja lämmönkulutuksen automaattista ja älykästä ohjausta. Ohjauksen tulee kuitenkin olla yksittäiselle kuluttajalle sekä vaivatonta että asumismukavuuden takaavaa. Sähköjärjestelmän näkökulmasta on kannattavaa, että aggregaattori eli pienkulutusta ja -tuotantoa yhdistävä toimija kytkee yksittäisten kotitalouksien tarjoamaa joustopotentiaalia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Näin joustopotentiaalia saadaan hyödynnettyä optimaalisesti sekä systeemin taloudellisen tehokkuuden että päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikka yksittäisen kotitalouden kulutuksen ohjauksen ja aggregoinnin teknologiaa on jo markkinoilla, on uusille teknologisille innovaatioille selkeää tilausta. Myös näiden tuotteiden kattavampi konseptointi digitaalisiksi kokonaispalveluiksi edistäisi joustopotentiaalin aktivoimista.  

Yksi sähkötalouden teknologinen haaste liittyy valtaviin informaatiovirtoihin, joiden täytyy liikkua reaaliajassa. Tuuleen ja aurinkoon perustuvassa eli sääriippuvaisessa tuotantojärjestelmässä tuotannon ajallinen vaihtelu on suurta ja siihen liittyy epävarmuutta. Kun vaihtelevaan tuotantoon yhdistetään sekä tuotannon hajauttaminen että kulutuksen ajallinen vaihtelevuus ja epävarmuus, kasvaa myös järjestelmän ylläpidon ja optimoinnin informaatiovirrat valtavasti. Informaation hallitsemiseen tarvitaan uusia teknologisia läpimurtoja, joita BCDC pyrkii tekemään muun muassa 5G-teknologian avulla.

Suomesta löytyy digitaalisen teknologian ja langattoman viestinnän eturintaman osaamista. Nopeasti etenemällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa samanaikaisesti kotimaan ilmastopoliittiset tavoitteet, osallistua merkittävästi kansainvälisten haasteiden ratkaisuun sekä hyötyä taloudellisesti. Siirtyminen globaaliin sähkötalouteen onkin Suomelle win-win-win-tilanne. Osaammeko tarttua tähän?

Kuvituskuva: Pixabay

Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja Maria Kopsakangas-Savolainen on BCDC Energia -tutkimushankkeen uusi johtaja. Kopsakangas-Savolainen työskentelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusprofessorina.

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.9.2019 Strategisen tutkimuksen verkkosivuilla. STN-blogeissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa työskentelevät tutkijat ja ohjelmajohtajat kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusaiheistaan, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä tutkimuksen tarjoamista ratkaisuista yhteiskunnan polttaviin kysymyksiin. Kirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan.

 

 

 

 

Last updated: 27.9.2019

Comments

Great info! I recently came across your blog

Thank you for sharing your info

sharing excellent information's.

This is a well written blog, along with amazing vocabulary skills. If you intend to increase your vocabulary skills even further, you can explore services offered by Livewebtutors.com offering Coursework Writing Help at a steal price. Visit the website and contact the experts now.

My ex-husband and I had always managed to stay friendly after our divorce in February 2017. But I always wanted to get back together with him, All it took was a visit to this spell casters website last December, because my dream was to start a new year with my husband, and live happily with him.. This spell caster requested a specific love spell for me and my husband, and I accepted it. And this powerful spell caster began to work his magic. And 48 hours after this spell caster worked for me, my husband called me back for us to be together again, and he was remorseful for all his wrong deeds. My spell is working because guess what: My “husband” is back and we are making preparations on how to go to court and withdraw our divorce papers ASAP. This is nothing short of a miracle. Thank you Dr Emu for your powerful spells. Words are not enough. here is his Email: emutemple@gmail.com or call/text him on his WhatsApp +2347012841542 He is also able to cast spell like 1: Lottery 2: Conceive 3: Breakup 4: Divorce 5: Cure for all kinds of diseases and viruses.

Insightful life is trying and understudies must be on their toes continually to ensure consistency. Schools can get abnormal with their entrances cutoff times because of which various understudies fight to keep up passing imprints

Getting tensed with solving the tricky statistics assignment? Don’t worry; we are making it easier for you to grab the best statistics assignment help at low charges.

CourseMentor provides best & secure online tutoring. Get connected to a mentor instantly or schedule a live class session with your preferred expert and get help with your subjects or topics.

Livelectures provides best & secure online tutoring. Get connected to an educator instantly or schedule a live class session with your preferred expert and work on building prerequisite skills in whatever subject you need, on the spot.

Now get the Best Online Nursing Assignment Help. We have the highly qualified group of nursing experts. Contact us for Instant Nursing Assignment Help.

Looking for computer science help to secure A+ Grade? Get quality Computer Science Homework & Assignment Help at Affordable Price across the world by top experts.

Looking for computer science help to secure A+ Grade? Get quality Computer Science Homework & Assignment Help at Affordable Price across the world by top experts.

Place an order for Assignment Help in Singapore so you can connect with professional writers. Pay a good amount to buy the services of online assignment help even in Singapore.

Cash App Direct Deposit is friendly and optimum way to get paid early from employer, IRS, US Government, and many other federal agencies. As being a totally digital service, Cash App users who have enabled direct deposit on Cash App can receive payment directly to their wallet automatically. To enable this smart service all you have to do is just find routing number and account number of Cash App and share it with your employer or payment issuer. More info:- Cash app direct deposit | Cash app Routing Number

Want to setup gmail on iphone but can’t get through it? You’ve come to the right place. We are Gmail support professionals who know Gmail inside out. It doesn’t matter if you want to set up Gmail on iPhone, Android, or any other device, we can help you out with it all. Not only that, but you can also find helpful resources on our website about Gmail setup and accomplish the task on your own too. The best way to set up a Gmail account on the iPhone is from the Gmail application only. All you need is to open that application on your device and enter your account credentials i.e. email address and password and it’s all done.

Myassignmenthelp.com provide assignment writing services for students who study in university. We have assignment expert to write your assignment work . get high quality assitance . Place you order.

Myassignmenthelp.com provide assignment writing services for students who study in university. We have assignment expert to write your assignment work . get high quality assitance . Place you order.

Great

Writer

writer

Plex is a media server where you can save your movies, shows, and other media at one place to access it from any other device. It is a user-friendly platform that allows all the users to watch their movies offline anytime. plex.tv/link -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Since AIM has discontinued its operations, many users are confused and frustrated as the AIM mail login site is no longer functioning. The former email giant AIM has been acquired by AOL. So any attempt to access AIM will redirect to the AOL mail login page. The following guide brings to you various authentic ways to access the AIM Mail Login page. Aim Mail login -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Use the mobile app or Roku.com/link remote app to control your device, make your selection and begin streaming. roku.com/link -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As we are proceeding with digitalization, Paypal makes its name far and wide as the best installment passage framework. As an ever increasing number of individuals are utilizing PayPal for cash move, the utilization of paper strategies like securities, checks, or cash moves is decreasing by time. Paypal Login -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The eBay usa site shop can be accessed by the official app. You can download it from here ebay Login | ebay Login -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Amazon Prime is a paid subscription from Amazon that gives you access to a variety of services, including free, fast delivery, unlimited video streaming, and exclusive access to offers. amazon Login -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- McAfee is an anti-virus and anti-malware software which prevents harmful and threatening applications and viruses from entering your computer. Being one of the most highly sophisticated anti-virus and anti-malware software on the market, It's the right pick for your computer safety. Being one of the leading antivirus programs, McAfee is currently being used by billions around the world. mcafee Login -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- All you need to do is complete the process of the turbotax login. Once you register yourself, it automatically calculates the taxes of the users. Therefore, filing taxes has become much easier as compared to the past. In order to get your Taxes done in the right way, you first have to go through the process of Turbotax Login. After this, you can download and install the program on your device. turbotax Login -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plex is a media server where you can save your movies, shows, and other media at one place to access it from any other device. It is a user-friendly platform that allows all the users to watch their movies offline anytime. Plex.TV/link AOL Mail is an exceptionally brilliant and user-friendly communication solution in this modern world. mail.aol.com

As we are proceeding with digitalization, Paypal makes its name far and wide as the best installment passage framework. As an ever increasing number of individuals are utilizing PayPal for cash move, the utilization of paper strategies like securities, checks, or cash moves is decreasing by time.

Keep up the wonderful piece of work, I read few posts on this internet site and I think that your blog is really interesting and holds bands of fantastic information

Learn here how you can add money to Cash App at Walmart. You also can load money to your Cash App card by sending request to your contacts. To know more information about How to Load Cash App Card visit here: How to Load Cash App Card

Such a great informative blog. Thanks for sharing.

You may wanna pursue Master of Public administration. However, if you aren’t aware of the requirements, then you can use the assistance of the consultancies that can tell you about the details and the criteria of the course or you can also receive help by watching some edu vids on Youtube that’ll assist you in removing any doubts regarding the course. https://www.examhelp.in/master-of-public-administration/

A situation might arise in which you have to experience a glitch in the transaction selection that can have a problem when you want to do a Paypal to Cash App payment. In that case, you can use the tech consultancies’ advice or you can try calling the support team using the tech assistance number to remove the error that you have.

Make your assignment submission more effective using assignment help services. This online assignment help service allows students to discuss their concerns with qualified assignment helper and finish their assignment on time.

We are Selling All Types of Electronic Appliances for home & Commercial.

You can Store Much Foods in Freezers.

Add new comment