Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Joy and happiness is all i can see around ever since i came in contact with this great man. i complained bitterly to him about me having herpes only for him to tell me it’s a minor stuff. He told me he has cured thousands of people but i did not believe until he sent me the herbal medicine and i took it as instructed by this great man, only to go to the hospital after two weeks for another test and i was confirmed negative. For the first time in four years i was getting that result. i want to use this medium to thank this great man. His name is Dr Oyagu, i came in contact with his email through a friend in UK and ever since then my live has been full with laughter and great peace of mind. i urge you all with herpes or HSV to contact him if you willing to give him a chance. you can contact him through this email oyaguherbalhome@gmail.com or you can also WhatsApp him +2348101755322 He also cured my friend with HIV and ever since then i strongly believe he can do all things. Don't be deceived thinking he does not work, i believe if you can get in contact with this man all your troubles will be over. i have done my part in spreading the good news. Contact him through his email and you will be the next to testify of his great work. Dr Oyagu websit http://herpescure658675673.wordpress.com

Greetings to the general public, i want to inform the public how i was cured of HERPES Simplex Virus by a Doctor called Dr Akhanene.i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex whicmptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how  cured them. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, i am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. I pray for you Dr Akhanene God will give you everlasting life, you shall not die before your time for being a sincere and great man. Am so happy, you can also contact him if you have any problem, Emai drakhanenespellhome@gmail.com.com or whatsapp or call him +2348168714427

How can I explain this to the world that there is a man who can cure HERPES, I was diagnosed for the past 5 mouth I have being into HERPES since 5 mouth, so I decide to look for help in the internet then I found a post write about this great man called DR. INIBOKU , people say good thing about him that this man have cured, a lot of people in the internet, him has power's to cure HSV1 AND HSV2 I don’t believe that there is a cure for Herpes Simplex Virus because though there is no cure for herpes that what I have in mind HERPES had no cure well , my HERPES is negative through the using of herbal cured of DR INIBOKU, I contacted this man for help because of what i see in the internet. if you need his cured just email him now on drinibokuspelltemple@gmail.com , thank you DR. i will never stop shearing you testimony DR. INIBOKU. him Can as well CURE THE FOLLOWING DISEASE:-1, HIV/AIDS, 2, Diseases of the hear 3, Malignant tumors 4. Cardiovascular diseases 5. Diabetes mellifluous 6.Influenza and pneumonia 7.Alzheimer's disease 8. hsv1 - hsv2. If you need LOVE SPELL. E.T.C contact him drinibokuspelltemple@gmail.com or you whatsapp him on +23490759186346  

How can I explain this to the world that there is a man who can cure HERPES, I was diagnosed for the past 5 mouth I have being into HERPES since 5 mouth, so I decide to look for help in the internet then I found a post write about this great man called DR. INIBOKU , people say good thing about him that this man have cured, a lot of people in the internet, him has power's to cure HSV1 AND HSV2 I don’t believe that there is a cure for Herpes Simplex Virus because though there is no cure for herpes that what I have in mind HERPES had no cure well , my HERPES is negative through the using of herbal cured of DR INIBOKU, I contacted this man for help because of what i see in the internet. if you need his cured just email him now on drinibokuspelltemple@gmail.com , thank you DR. i will never stop shearing you testimony DR. INIBOKU. him Can as well CURE THE FOLLOWING DISEASE:-1, HIV/AIDS, 2, Diseases of the hear 3, Malignant tumors 4. Cardiovascular diseases 5. Diabetes mellifluous 6.Influenza and pneumonia 7.Alzheimer's disease 8. hsv1 - hsv2. If you need LOVE SPELL. E.T.C contact him drinibokuspelltemple@gmail.com or you whatsapp him on +23490759186346  

few week ago I felt some pains and I went to the hospital my doc told me I had hpv about 1 yr and I need to start the treatment early, he gave me some medicine to be taking and I told him no I’ll not, because I hated taking medicine when I won’t not see cure for the purpose. After I got home I started getting worried searching for strong advice and I found valid natural treatment online lot people says they got hpv cure from Dr onokun and I email Dr Onokun 3 days passed, I purchase his cure online some weeks after the process taking his treatment i got cured. I went for checkup twice after taking the natural treatment from the herbalist called Dr onokun and i tested negative. contact him on email: Dronokunherbalcure@gmail.com

few weeks ago i left some pains and i want to the hospital my doc told me i had HPV about 1 year and i need to start the treatment early he gave me some medicine to be taking and i told him no i will not because i hated taking medicine when i wont not see cure for the purpose after i got home i started getting worried searching for strong advice and i found valid natural treatment online lot people says they got HPV cure from Dr onokun and i email Dr onokun 3 days passed i purchase his cure online some weeks after the process taking his treatment i got cured i went for checkup twice after taking the natural treatment from the herbalist called Dr onokun and i tested negative contact him on email :Dronokunherbalcure@gmeil.com

I'm here to testify about the great work Dr Osebor did for me. I have been suffering from (HERPES) disease for the past 5 years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came across a testimony of one lady on the internet testifying about a Man called Dr Osebor on how he cured her from HIV Virus. And she also gave the email address of this man and advise anybody to contact Dr Osebor for help for any kind of sickness that he would be of help, so I emailed him on ( oseborwinbacktemple@gmail.com ) telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Well i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to ame by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as Dr Osebor assured me that i will be cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can contact Dr Osebor via email. { oseborwinbacktemple@gmail.com }or call or what sapp him on( +2348073245515 ) DR osebor CAN AS WELL CURE THE FOLLOWING DISEASE:-  HIV/AIDS  HERPES CANCER ALS cancer eye problem etc.

How can I explain this to the world that there is a man who can cure HERPES, I was diagnosed for the past 5 mouth I have being into HERPES since 5 mouth, so I decide to look for help in the internet then I found a post write about this great man called DR. INIBOKU , people say good thing about him that this man have cured, a lot of people in the internet, him has power's to cure HSV1 AND HSV2 I don’t believe that there is a cure for Herpes Simplex Virus because though there is no cure for herpes that what I have in mind HERPES had no cure well , my HERPES is negative through the using of herbal cured of DR INIBOKU, I contacted this man for help because of what i see in the internet. if you need his cured just email him now on drinibokuspelltemple@gmail.com , thank you DR. i will never stop shearing you testimony DR. INIBOKU. him Can as well CURE THE FOLLOWING DISEASE:-1, HIV/AIDS, 2, Diseases of the hear 3, Malignant tumors 4. Cardiovascular diseases 5. Diabetes mellifluous 6.Influenza and pneumonia 7.Alzheimer's disease 8. hsv1 - hsv2. If you need LOVE SPELL. E.T.C contact him drinibokuspelltemple@gmail.com or you whatsapp him on +23490759186346  

I have been suffering from HSv and HPV for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr_Osemen1 on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from HSV and HPV. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr Osemen today on this Email address:{drosemenherbalhome@gmail.com / drosemenherbalhome@gmail.com}  or WhatsApp him on this Tell.Number +2348055970604

I have been suffering from HSv and HPV for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr_Osemen1 on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from HSV and HPV. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr Osemen today on this Email address:{drosemenherbalhome@gmail.com / drosemenherbalhome@gmail.com}  or WhatsApp him on this Tell.Number +2348055970604

Joy and happiness is all i can see around ever since i came in contact with this great man. i complained bitterly to him about me having herpes only for him to tell me it’s a minor stuff. He told me he has cured thousands of people but i did not believe until he sent me the herbal medicine and i took it as instructed by this great man, only to go to the hospital after two weeks for another test and i was confirmed negative. For the first time in four years i was getting that result. i want to use this medium to thank this great man. His name is Dr Oyagu, i came in contact with his email through a friend in UK and ever since then my live has been full with laughter and great peace of mind. i urge you all with herpes or HSV to contact him if you willing to give him a chance. you can contact him through this email oyaguherbalhome@gmail.com or you can also WhatsApp him +2348101755322 He also cured my friend with HIV and ever since then i strongly believe he can do all things. Don't be deceived thinking he does not work, i believe if you can get in contact with this man all your troubles will be over. i have done my part in spreading the good news. Contact him through his email and you will be the next to testify of his great work. Dr Oyagu websit http://herpescure658675673.wordpress.com

I got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Oniha, but i never believed them. I was hurt and depressed, I was too curious and wanted to try Dr Oniha, then i contacted him through his email (Onihaherbalhome@gmail.com) when i contact him, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out. My treatment was a great success, he healed me just as he promised. He sent me his medication and ask me to go for check up after 14 days of taking the medication. i agreed with him and i took his medication and went for check up, to my greatest surprise my result was negative after the treatment, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3 weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through Herpes HSV-1 or HSV-2, HIV, HPV, Hepatitis B, Diabetes, Cancer should reach him. EMAIL: onihaherbalhome@gmail.com. WHATSAPP: +16692213962. The following spells are still cure by Dr Oniha. FIBROID DIABETE 1/2 RPES GENITAL ERECTILE DISFUNCTION WEAK ERECTION CANCER ALS HPV 123 PREMATURE EJACULATION HEART FAILURE HIV/AIDS CURE HEPATITIS  B Penis Enlargement

How can I explain this to the world that there is a man who can cure HERPES, I was diagnosed for the past 5 mouth I have being into HERPES since 5 mouth, so I decide to look for help in the internet then I found a post write about this great man called DR. INIBOKU , people say good thing about him that this man have cured, a lot of people in the internet, him has power's to cure HSV1 AND HSV2 I don’t believe that there is a cure for Herpes Simplex Virus because though there is no cure for herpes that what I have in mind HERPES had no cure well , my HERPES is negative through the using of herbal cured of DR INIBOKU, I contacted this man for help because of what i see in the internet. if you need his cured just email him now on drinibokuspelltemple@gmail.com , thank you DR. i will never stop shearing you testimony DR. INIBOKU. him Can as well CURE THE FOLLOWING DISEASE:-1, HIV/AIDS, 2, Diseases of the hear 3, Malignant tumors 4. Cardiovascular diseases 5. Diabetes mellifluous 6.Influenza and pneumonia 7.Alzheimer's disease 8. hsv1 - hsv2. If you need LOVE SPELL. E.T.C contact him drinibokuspelltemple@gmail.com or you whatsapp him on +23490759186346  

HOW I GOT CURED FROM HERPES VIRUS I was diagnosed of HERPES virus and i have tried all I can to get cured but all to no avail,,until I saw a post in a health forum about a herbalist man who prepare herbal medications to cure all kind of diseases including HERPES vivvrus,at first I doubted if it was real but decided to give it a try,when I contacted this herbalist via his email and he prepared a HERPES herbal cure and sent it to me via Drosalumese delivery company service, when I received this herbal medicine, he gave me step by direction on how to apply it,after applying the way I was instructed,I was totally cured of this deadly disease called HERPES, all thanks to Dr osalumese ..Email this great herbal doctor via his email drosalumese@gmail .com) or whatsapp him Via:+2349034455391 HE CAN ALSO CURE SICKNESS LIKE{1}HIV/AIDS{2}DIABETES{3}EPILEPSY{4} BLOOD CANCER{5} HPV{6} ALS{7} HEPATITIS{8}LOVE SPELL{9} SICKLE AND ANAEMIABeware Of Fake Doctors And Anybody Using This Testimony Again Is a Scam Only Drosalumese Can Help You I Love You Father Drosalumese

My joy knows no bounds, I never thought that one day I will live on earth cured of this virus. I have been suffering from this deadly virus "HERPES SIMPLEX VIRUS" since 5 years ago. I have spent a lot of money on drugs and going from one hospital to another, hospital has been my most visited place where constant check up have been my hobby not until one day, i decided to share my situation to a very close friend of mine and she was very upset with me for not telling her ever since that she is aware of a doctor called DRASHAOSEMUDIAMEN who helps people in curing their HERPES. i quickly contacted his email: drashaosemudiamen@gmail. com that was given to me by loveth felix, just to give him a test, i spoke to him, he asked me to do some certain things which i did, he told me that he was going to prepare and send some herbal cure to me, which he did and thereafter i received it and after using the herbal cure within 2weeks and few days i was totally cured, i had to go back to the same hospital that I have been going before to confirm my cure and behold I was confirmed negative by my doctor, so today I am here to spread the good-news of my life on how DRASHAOSEMUDIAMEN saved me from the nightmare and outbreaks of HERPES VIRUS. You can contact him via email: drashaosemudiamen@gmail. com or Whats-app: +2347052021645. If you are still suffering from this deadly virus...I believe you're going to be happy and feel alive again just as I am right now.  Email: drashaosemudiamen@gmail. com Whats-app: +2347052021645 CAN AS WELL CURE THE FOLLOWING DISEASE:- 1. HERPES 2. PENIS ENLARGEMENT 3. GONORRHEA 4. HIV/AIDS 5. LOW SPERM COUNT 6. MENOPAUSE DISEASE 7. EPILEPSY 8. ASEPSIS 9. CANCER 10. ANXIETY DEPRESSION 11. PREGNANCY PROBLEM 12. SHORT SIGHTEDNESS PROBLEM 13.YOU NEED YOUR WIFE OR HUSBAND BACK 14. PTSD 15 ADHD and a lot more.....

I GOT CURED FROM HERPES,AFTER USING DR INEBOKU HERBAL MEDICINE,YOU CAN WHATSAPP HIM +2347059186346 FOR YOUR MEDICATION I caught genital herpes from my ex boyfriend who never had any symptoms. I have had it for 4 months now,and it has affected my life. I have told my husband who I trusted about it and I have never had a bad reaction, it has affected my new relationships with my husband. People think herpes is really a minor skin irritation herpes has a long term effects on health. The stigma attached to this virus by ignorant people is ridiculous. Most people have herpes in one form or another. I would like to advise people on how i get rid of my herpes.i was reading a comment on the internet,and i saw a testimony posted by a woman from island that she get rid of her herpes with the help of doctor INIBOKU. so i was so happy when i saw that post,that his herbal medication is free.i quickly collect the herbal doctor email and i email him within 5 hr he respond to my email.i explain things to him he told me not to worry that i should fill his herbal form wish i did.he only request for little money that he will use to buy the items for the preparation of the herbal medicine,wish i send to him because the pain was too much for me to bear.after some days he told me that he has prepare the herbal medicine,that i should send him my address that he want to sent it to me via DHL or FED-EX that was how i got the herbal medication.and i use it as i was told.after few days i found out that my herpes was no more.when some of my friend who has herpes saw me they were surprise and i also introduce them to the man and they are also cure from the same herpes.if you have herpes,kindly contact doctor INIBOKU via this email drinibokuspelltemple@gmail.com or whatsapp +2347059186346 you can also view his webs:://driniboku.blogspot.com

I GOT CURED FROM HERPES,AFTER USING DR INEBOKU HERBAL MEDICINE,YOU CAN WHATSAPP HIM +2347059186346 FOR YOUR MEDICATION I caught genital herpes from my ex boyfriend who never had any symptoms. I have had it for 4 months now,and it has affected my life. I have told my husband who I trusted about it and I have never had a bad reaction, it has affected my new relationships with my husband. People think herpes is really a minor skin irritation herpes has a long term effects on health. The stigma attached to this virus by ignorant people is ridiculous. Most people have herpes in one form or another. I would like to advise people on how i get rid of my herpes.i was reading a comment on the internet,and i saw a testimony posted by a woman from island that she get rid of her herpes with the help of doctor INIBOKU. so i was so happy when i saw that post,that his herbal medication is free.i quickly collect the herbal doctor email and i email him within 5 hr he respond to my email.i explain things to him he told me not to worry that i should fill his herbal form wish i did.he only request for little money that he will use to buy the items for the preparation of the herbal medicine,wish i send to him because the pain was too much for me to bear.after some days he told me that he has prepare the herbal medicine,that i should send him my address that he want to sent it to me via DHL or FED-EX that was how i got the herbal medication.and i use it as i was told.after few days i found out that my herpes was no more.when some of my friend who has herpes saw me they were surprise and i also introduce them to the man and they are also cure from the same herpes.if you have herpes,kindly contact doctor INIBOKU via this email drinibokuspelltemple@gmail.com or whatsapp +2347059186346 you can also view his webs:://driniboku.blogspot.com

before my husband came back to me after 3 months of separation, i have cried a lot and my life was miserable, things were not good in my sight I could not concentrate, all what i was thinking is if i could get my husband back, this thinking of getting him back, make's me look for solutions everywhere, even on the Internet after searching for solutions online, one faithful day i saw Dr. AFRID Spell Temple contact, which i contacted and told them my problems they asked of My details, which I summit, after some hours Iv received a message that your spell casting is free, but I will be responsible for the items needed for the spell, after the items were bought and received by the spell caster, within 7 hours he message me on whatsapp that he has cast the spell and asked me to wait for 48 hours. luckily i haven't change my mobile number,but i was thinking my husband has deleted the number he could use to reach me,i deleted his number from my phone,the disputes we had that lead to the separation was ghastly, i never thought we could be together again, if not the help of this great spell caster,one day i saw a message on my phone when i woke up it was early in the morning the message contained an apologies, that i should forgive him for everything he has done to me to me i don't know who sent such message because the number look strange to me so i call the sender back and behold the person's voice i heard was the voice of my husband i was angry at first because i don't want him to know that i missed him after he apologize and said he promised to be a better man this time and also said he will never let me cry i never believe him,since he came back i noticed something that my husband has change a lot he is now the dream husband i always dream off, i just want to thank god and the genuine spell caster he connected me with, right now i can say that all my problems are over smile has always be on my face i can't thank you enough sir,That was how I got the love of my life back we are both happy together thanks to Dr AFRID God bless you,for relationship advise reach the spell caster for assistant Via, drafridherbalhome11@gmail.com

I have been suffering from (HERPES) disease for the last four years and had constant pain, especially in my knees. During the first year, I had faith in God that I would be healed someday.This disease started to circulate all over my body and I have been taking treatment from my doctor, a few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr. Silver and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. Silver telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr. assured me that I have cured, after some time i went to my doctor to confirmed if I have been finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have such sickness or any other at all you can email Dr. Silver (drsilverhealingtemple@gmail.com) sir I am indeed grateful for the help I will forever recommend you to my friends!!! with your lovely Email Address ( drsilverhealingtemple@gmail.com or whatsapp him on +2347032474849

Am really grateful and thankful for what Dr OLIHA has done for me and my family. I Was having Herpes for good two years with no solution, the diseases almost took my life and because I was unable to work and I was also losing lots of money for medication,but one faithful day when I went online, I met lots of testimonies about this great manDr oliha so I decided to give it a try and to God be the glory he did it. He cured me and I was free from this disease within two (2) weeks and am so happy and so pleased to Write about him today. if you need his help or you also want to get cured just the way I got mine, Via Tel +2349038382931 Whatsapp or email (oliha.miraclemedicine@gmail.com  )or ( +2349038382931) and get your healing. He has cure for other deadly diseases like Diabetes, hpv,herpes,Hiv/Aids, Hepatitis of all types and Cancer https://olihamiraclemedicine.webs.com/    

HELLO everyone! Still don’t know the right words to express my Gratitude to the Great DR.Imoudu After been diagnosed with the #herpes for the passed two years, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found many testimonies of Great DR.Imoudu in an online research Like anybody would be, i advice anyone that is living with herpes can also contact him today, because he has the cure to any virus problem contact him on WhatsApp +2348109609753.. Or his Email: DR.IMOUDUHEALERTEMPLE@GMAIL. COM 1...ALS CURE/DIABETES CURE/EPILESY/HPV CURE/LOOSE WEIGHT AND BODY/EX-BACK/HEPATITIS/ THANK YOU DR.Imoudu FOR YOU GOOD WORK IN MY LIFE..

I have been suffering from (HPV) disease for the last four years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on research on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my research, i saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr iniboku and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr iniboku, telling him about my (HPV) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over my body as the Dr assured me that i have been cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email Dr iniboku on : (drinibokuspelltemple@gmail.com) or drinibokuherbalhome@gmail.com  ..... THESE ARE THE THINGS Dr iniboku CAN ALSO CURE.. GONORRHEA, HIV/AIDS ,HERPES VIRUS LOW SPERM COUNT, MENOPAUSE DISEASE, PREGNANCY PROBLEM, SHORT SIGHTEDNESS PROBLEM, Stroke, Bring back ex lover or wife/husband....sir i am indeed grateful for the help i will forever recommend you to my friends!!!... you can as well add Dr iniboku on WhatsApp +2347059186346 

I have been suffering from (HPV) disease for the last four years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on research on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my research, i saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr iniboku and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr iniboku, telling him about my (HPV) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over my body as the Dr assured me that i have been cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email Dr iniboku on : (drinibokuspelltemple@gmail.com) or drinibokuherbalhome@gmail.com  ..... THESE ARE THE THINGS Dr iniboku CAN ALSO CURE.. GONORRHEA, HIV/AIDS ,HERPES VIRUS LOW SPERM COUNT, MENOPAUSE DISEASE, PREGNANCY PROBLEM, SHORT SIGHTEDNESS PROBLEM, Stroke, Bring back ex lover or wife/husband....sir i am indeed grateful for the help i will forever recommend you to my friends!!!... you can as well add Dr iniboku on WhatsApp +2347059186346 

OMG My joy and happiness has been so much so I just want to testify of what Magic Dr has done for me . All hope was gone; I didn’t believe when a friend told me Dr Godwin can help me get my ex lover back and he really did. I just want to thank him so much for helping me in my situation he is a great spell caster. I believe he can help anybody with relationship problems . You can contact him with this. whatsApp him on +2348054615060 Thanks Dr Godwin you can also has well contact him on Gmail drgodwinsolutionhome@gmail.com

My name is Mary Hamel, i want to share this great testimony of my life to every one. I was married to my husband Antonio Harmel, i love him so much we have been married for 8 years now with two kids.He went on vacation to Cyprus were he met a lady called Cylee, he told me that he is no longer interested in our marriage any more. i became so confused and started seeking for help, all effort to bring him back failed until i met an old friend called Jane and i told her about my problem. She then introduce me to a man called Dr OGUNBO who caste a spell for her that brought her ex back to her within 2 days. I contacted Dr OGUNBO to help me bring back my husband and he ask me not to worry that the gods of his fore-fathers will fight for me. He told me by 48 hours he will re-unite me and my husband together. After two days my husband called and told me he is coming back home to me and the kids. I was surprise when I saw him and he started begging for forgiveness...we are one happy family now. all thanks to great DR. OGUNBO. if you need his help you can contact him via: babaogunbo@gmail.com

How i was able to have my ex back with me again Hello everyone i want to testify of the great and powerful spell caster named Dr IYAYA who brought back my ex who left me and got engaged to another girl,We where happy together when all of a sudden he just change he used to call me every morning and and night before going to bed but all that stopped when i call him he yell at me and told me he didn't want to have anything to do with me anymore i was so sad and confused i didn't know what to do then i went online to search on how to get back my ex then i found an article where someone was talking about how the great and powerful Dr IYAYA helped her and she left his email address i took it and contacted him i told him my problem he only smiled and told me to relax everything will be OK i did everything he asked me to do and he assured me that after 24hrs he will be back,To my greatest surprise the next morning it was my boyfriend he came back knelling and begging for me to accept him back now we are so happy together he can also help you contact him Here: Doctoriyaya@gmail.com you can also reach Dr IYAYA throungh WhatsApp Number: +2347032756397 If you wish to know more about Dr IYAYA visit he website you may found your solution there www.https://dr-iyaya-herbal-remedy.webnode.com

I want to give a testimony about my HERPES virus that was cured by a great spell caster. Since last 4 years I have being a patient. I never think I live long again and am so greatful about him DR.idahosa who help me cured my HERPES last 3 weeks. I was in a great pain so I told one of my best friends; he told me that there is a great spell caster that can cure my VIRUS. I asked her if she had his email, she gave me his email, I emailed him he talked to me and he perform the necessary rituals and he told me that after two weeks I should go for a test. Which I did, when the doctor told me that am now a herpes negative I couldn’t believe myself I went to see another doctor the result was still the same, I was human on planet earth, so I emailed him and thanked him. Please if you are having a similar problem please visit him/contact him at dr.idahosasolutionhome44@gmail.com or call and WhatsApp him.. +23409052063502 ALL THANKS TO DR.Idahosa.................GOOGLUCK

I want to give a testimony about my HERPES virus that was cured by a great spell caster. Since last 4 years I have being a patient. I never think I live long again and am so greatful about him DR.idahosa who help me cured my HERPES last 3 weeks. I was in a great pain so I told one of my best friends; he told me that there is a great spell caster that can cure my VIRUS. I asked her if she had his email, she gave me his email, I emailed him he talked to me and he perform the necessary rituals and he told me that after two weeks I should go for a test. Which I did, when the doctor told me that am now a herpes negative I couldn’t believe myself I went to see another doctor the result was still the same, I was human on planet earth, so I emailed him and thanked him. Please if you are having a similar problem please visit him/contact him at dr.idahosasolutionhome44@gmail.com or call and WhatsApp him.. +23409052063502 ALL THANKS TO DR.Idahosa.................GOOGLUCK

I used to suffer from HERPES GENITAL for about 3 years so I can relate to people who have the cure. No medications or treatments ever really did anything for me i tried them all no one worked. but I was actually able to completely cure HERPES naturally after countless hours of online research. What worked for me is as follows: I saw  Dr Oje Abacha Information online that he normally cure and treat disease and infirmities with his Herbal Medicine, I never really believed the people who were recommending him thou i saw on blog about 6 people where also testifying on how they were cured by Dr Oje Abacha and still Ellen recommend Dr Oje Abacha who uses herbal medication to cure HERPES GENITAL VIRUS and gave me his email, so i mail him He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what is happening after two weeks the HERPES GENITAL VIRUS that were in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also w email him: oje.herbalsolutioncentre@gmail.com .or through his WhatsApp +2348159734766    if you are infected with any disease like HIV, AIDS,CANCER,DIABETES,  LOVE SPELL, HERPES.PVC, or any other disease you can also be happy like me by contacting..... Name: Dr Oje Abacha    

I'm Tony Derrick, I'm from Atlanta USA. I just wanna thank  Dr Oje Abacha  for curing me from Herpes simplex Virus after suffering for 3 months. he cured me with the help of herbal medicine you can also contact him on WhatsApp or call  +2348159734766    or Email  oje.herbalsolutioncentre@gmail.com    he is also good at curing DIABETES and CANCER,HIV, LOVE SPELL, etc.  

Add new comment