Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

hello everyone my name is Henry Pique  from texas i have been having nightmares concerning my husband inability to satisfy me in bed for over 6 years of our marriage ,we have tried several medicine  like drugs vaccines ,herbal drugs from doctors and we even got scammed of our money and that was depressing that we even decided to get a divorce .one blessed day i was listening to one Mary Bentley on Youtube about sexual performance when i saw a comment of one Mr Robia Hayes testifying of how this wonderful man increased his penis size and made him win lottery so i quickly visited the website link i saw https://powerfulspellcast.wixsite.com/drabudu   i email him and he replied me and we talked about it and asked to speak with my husband and my husband did ,he sent his SUPER POWERFUL MEDICINE  to us through UPS and we got it within 3/5 working days ,so my husband used it as instructed by Dr ABUDU  and to my greatest surprise my husband who was having 2.0 inches grew up to 8.o in 10 days and as i am talking with you now he got exactly 10 inches penis size and last longer than ever ,i am so happy right now because i feel like a woman a woman imagine for 6 years i did not reach orgasm but now i cum on every round i had with my husband .thank you so much Dr Abudu for saving my marriage we will always be grateful to you God bless you .note he has cures and spells to below list PENIS ENLARGEMENT LOW SPERM COUNT ERECTILE DYSFUNCTIONCANCER HERPES HPVPILE WIN A COURT CASE LOTTERY SPELL TO WIN MILLIONS LONG LIFE SPELLDEATH SPELLEX WIFE/HUSBAND BACK SPELLPROMOTION SPELL PROTECTION SPELL BARRIER SPELL CLEANSING SPELL etc for easier communication whatsapp him on +2348077166241 or email powerfulspellcast@gmail.com or website https://powerfulspellcast.wixsite.com/drabudu

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com        

I want to write a little testimony about the good work of dr Shaibu Abacha who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 week with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this dr Shaibu Abacha email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4days   that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through drshaibuabacha@gmail.com and also WhatsApp him +2349051727475.. And He also have herbs medicine to cured the following diseases; eczema,urethra wart,chronic problems.Herpes, Cancer, Als,Hepatitis, Diabetes, HPV,Infections,ulcer, kidney problem  ETC.

Azakaspelltemple@gmail.com is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee.. My husband breakup with me and left me to be with another woman, and i wanted him back. I was so frustrated and i could not know what next to do again, I love my husband so much but he was cheating on me with another woman and this makes him break up with me so that he can be able to get married to the other lady and this lady i think use witchcraft on my husband to make him hate me and my kids and this was so critical and uncalled-for, I cry all day and night for God to send me a helper to get back my husband!! I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr Azaka can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a love-spell for me, 24  hours later, my husband really called me and told me that he miss me so much, Oh My God! i was so happy, and today i am happy with my man again and we are joyfully living together as one big family and i thank the powerful spell caster Dr Azaka, he is so powerful and i decided to share my story on the internet that Dr Azaka is best spell caster online who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and your lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster Dr Azaka on his email : azakaspelltemple@gmail.com you can also call him or add him on WhatsApp +2349059389105

Hi, this is real testimony of a spell doctor who helped me bring back my fiance, who left i and the kids for 9 month. I had lost all hope about my fiance coming back home again. if you’re going through a tough time in your marriage or relationship, or want back your Ex. contact him on:aluya.48hoursspelltemple@gmail.com   or whatsapp  +2348110493039   you can contact him on his web     https://draluya48hoursspelltemple.webs.com/ 

Azakaspelltemple@gmail.com is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee.. My husband breakup with me and left me to be with another woman, and i wanted him back. I was so frustrated and i could not know what next to do again, I love my husband so much but he was cheating on me with another woman and this makes him break up with me so that he can be able to get married to the other lady and this lady i think use witchcraft on my husband to make him hate me and my kids and this was so critical and uncalled-for, I cry all day and night for God to send me a helper to get back my husband!! I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr Azaka can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a love-spell for me, 24  hours later, my husband really called me and told me that he miss me so much, Oh My God! i was so happy, and today i am happy with my man again and we are joyfully living together as one big family and i thank the powerful spell caster Dr Azaka, he is so powerful and i decided to share my story on the internet that Dr Azaka is best spell caster online who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and your lover is turning you down, or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster Dr Azaka on his email : azakaspelltemple@gmail.com you can also call him or add him on WhatsApp +2349059389105

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947

HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 2 CURE (https://ehiagwinaherbalhom.wixsite.com/home)   I am from USA i was diagnosed with HSV TPYE 2 while I was pregnant .I cried for days. I was devastated and looking up info on it just made it worse. I don't know how long I have had it for. I don't know if my partner has it or if he was the one who transferred it to me. I had one outbreak while pregnant. That's how I found out I had the virus. I started taking and antiviral and took it everyday twice a day to make sure I wasn't able to get an outbreak. I debated whether I wanted to have my daughter natural or c- section. I was terrified. Stress wasn't helping my situation. I ended up having her natural and she is a beautiful healthy 2 month old baby girl. I try not to think about me having the virus because of my depression i couldn't. so I have to focus more on how to get rid of HSV TPYE 2 because i don't want anything to happen to my daughter and thank God she was born fine. i visited different hospital but they gave me list of drugs like acyclovir, Zovirax, and (valacyclovir)Valtrex without without get rid of my virus. one day i decide to surf the internet for cure so i  saw a testimony  total cure of HERPES by Dr. EHIAGWINA with  NATURAL HERBS so  i pick up the email Address: ehiagwinaherbalhome@gmail.com and contact he an hour later he reply explain to me how am going to get the herbs and how am going to use it  to cure my virus i give a try believe me it work perfectly i used it within seven days now am tested negative i am free from the virus thanks Doc. for so many passing through this contact Dr. EHIAGWINA to help you get rid of the  virus. here is his email address: ehiagwinaherbalhome@gmail.com  you can also call or add him on whats app +2348162084504

Hello views, join me to appreciate Dr. Uromi for the great work he did for me, that has been my happiest day in my life. This true life story you should pick up a point. I have been diagnosed with herpes virus for years,I’ve lost all hope and that there is no cure and I have been taking medicine to sustain myself till I got to know about Dr. Uromi through a friend who he cured of herpes. I contacted him and he sent me his herbal remedy which I took as he directed me to do for some days and I went to the hospital after consuming his Herbal medicine and I was confirmed herpes Negative after years of pains and suffering , it is indeed a miracle, Dr. Uromi is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, if you have any issue you can contact him for help.via email him on. druromiherbalhome@gmail.com  you can as well call his mobile number or add him on whatsapp +2349021374574..

GREAT Dr,Uzoya THAT HELP ME SAVE MY RELATIONSHIP... Good Day everybody, My name is Nancy am from Australia This is a very happy day of my life with the help of Dr,Uzoya has rendered to me by helping me to get my husband back with his magic power and love spell. i was married for 8 years and it was so terrible because my husband was really cheating on me, and was seeking for a divorce but when i came across Dr,Uzoya email on the internet on how he help so many people to get their ex back and help fixing relationship and make people to be happy in their relationship. i explained my situation to him and then seek his help but to my greatest surprise he told me that he will help me with my case and here i am now celebrating because my Husband has change totally for good. he started begging me to forgive him that he is very sorry for everything, i was really surprised and was also happy, so that was how i forgive him and now we are living together happily than ever before,and He always want to be by me and can not do anything without my present. i am really happy with my marriage, what a great celebration. thank you Dr,Uzoya i will forever be grateful to you if you need his help you can contact him through his email address; Driraborspellcaster@gmail.com OR call his whatsapp number on +1(301)909-8775  

God bless Dr. JACK for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2014 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the HERPES out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr. JACK,how he cured HERPES with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS SPEED POST. I took the medicine as prescribed by him and 14 days later i was cured from HERPES,all thanks to DR,JACK he is the best. EMAIL him right now for your own help {okakagbespelltemple@gmail.com or Okakagbespelltemple@yahoo.com } call his mobile number or you whatsApp him now: +2348138289852

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Esezobo on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Esezobo today on this Email address: dr.esezoborcare@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2347041743262

My husband and I have been married for about 7 yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a website that suggested that Dr Great can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he did a spell for me. Two days later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. All thanks to Dr Great . If you need a spell caster that can cast a spell that truly works, I suggest you contact him. He will not disappoint you. This is his E-mail:  infinitylovespell@gmail.com or infinitylovespell@yahoo.com WhatsApp +2348118829899 Blog http://infinitylovespell1.blogspot.com

I was diagnosed of HPV Virus in 2019 and I have tried all I can to get cured but all to no avail, until i saw a post in a health forum about a herbalist man prepare herbal medication to cure all kind of diseases including cancer, herpes virus, how to get pregnant, ETC at first i doubted if it was real but decided to give it a try , when i contact this herbalist via his email and he prepared a HPV herbal cure and sent it to me via UPS delivery company service, when i received this herbal cure, he gave me step by directions on how to apply it, when i applied it as instructed, i was totally cured of this deadly disease within 14 days of usage, I am now free from the deadly disease called HPV, all thanks to Dr iniboku. Contact this great herbal doctor via his email: (drinibokuspelltemple@gmail.com or drinibokuherbalhome@gmail.com) you can contact on via whatsApp at +2347059186246

I Want To Appreciate Dr.OYAGU for his great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year,And i Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr.OYAGU Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr.OYAGU I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me,I Started The Herbal Medicine For My Health.He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative.My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr OYAGU To Help You Too,And Help Me To Thank Dr.OYAGU For Cure Me, I’m Cured By Dr. OYAGU Herbal Medicine,His Contact Email:oyaguherbalhome@gmail.com Or Cell Whatsapp Number +2348101755322 thank you

Are you interested in the service of a hacker to get into a phone, facebook account, snapchat, Instagram, yahoo, Whatsapp, get verified on any social network account, increase your followers by any amount, bank wire and bank transfer. Contact him on= hackintechnology.com

I Want To Appreciate Dr.OYAGU for his great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year,And i Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr.OYAGU Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr.OYAGU I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me,I Started The Herbal Medicine For My Health.He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative.My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr OYAGU To Help You Too,And Help Me To Thank Dr.OYAGU For Cure Me, I’m Cured By Dr. OYAGU Herbal Medicine,His Contact Email:oyaguherbalhome@gmail.com Or Cell Whatsapp Number +2348101755322 thank you

What could i have done if not for Priest Bacasim who restore my marriage and bring peace to my home, i will forever be grateful to you Priest Bacasim, My husband left for anther woman, he left me with our three children, i was confused and heart broken i almost lost one of my son in the processes i discus with a friend of mine and she told me about Priest Bacasim, and how he helped her in the past, so i contact him for help, and he promised me that after two day that my husband is going to call me and beg me for forgiveness i really didn’t believe, he told me what to do and i did every thing he asked me to do, after two day my phone rang and to my greatest surprise it was my husband he started begging me to forgive him for every thing he made me pass through, so i forgave him and now we are living happily again i say all thanks to Priest Bacasim, here is his contacts if you are passing through any marital stress i will advice you to contact him for solution, and i promise you all your problem will be solved. (pristbacasim2000@gmail.com/call +2348144258822 or visit his website at https://pristbacasim.art.blog/

I never thought I will smile again, My husband left me with two kids for one year, All effort to bring him back failed I thought I'm not going to see him again not until I met a lady called Jesse who told me about a spell caster called Dr Uzo She gave me his email address and mobile number and I contacted him and he assured me that within 48hours my husband will come back to me, In less than 48hours my husband came back started begging for forgiveness saying it is the devils work, so I'm still surprise till now about this miracle,i couldn't conceive but as soon as the spell was cast, I became pregnant and gave birth to my third child, if you need any assistance from him you can contact him via:email: druzospellcaster@gmail.com or whatsApp +2348152195263.

Battling with any health related issues or infection is not the end of your life, why not contact a herbal practitioner for cure dr Maggi has herbal remedies and permanent solution for all your health related problems.I recommend him to you today only because i have also used his herbal medicine and it worked perfectly on my health problem, you can actually save yourself from giving your hard earned money to Scammers if only you can contact dr Maggi today for genuine and Permanent cure herbal products . Pls help share this post to save yourself and your love ones.Dr Maggi is specialize in these areas,Permanent herbal supplements for anxiety and depression,HIV/AIDS, Diabetes, Epilepsy, Blood, Cancer, HPV, ALS, herpes etc. Email: drmaggiherbalhome@gmail.com also call or whatsApp him on +19179796387

Battling with any health related issues or infection is not the end of your life, why not contact a herbal practitioner for cure dr Maggi has herbal remedies and permanent solution for all your health related problems.I recommend him to you today only because i have also used his herbal medicine and it worked perfectly on my health problem, you can actually save yourself from giving your hard earned money to Scammers if only you can contact dr Maggi today for genuine and Permanent cure herbal products . Pls help share this post to save yourself and your love ones.Dr Maggi is specialize in these areas,Permanent herbal supplements for anxiety and depression,HIV/AIDS, Diabetes, Epilepsy, Blood, Cancer, HPV, ALS, herpes etc. Email: drmaggiherbalhome@gmail.com also call or whatsApp him on +19179796387

Contact DR UCHEGBU to get complete herbal cure for herpes virus and other deadly disease. I use to be positive with herpes virus but am completely negative now with the help of DR UCHEGBU Herbs. I got to know about DR UCHEGBU and he sent me a herbal medicine that i took for 10 days and now i am completely Negative of herpes virus without any side effect or complain. Contact DR UCHEGBU for cure to all disease and i am sure you will find complete solution with him. Email: dr.druchegbuherbalcure@gmail.com or Whatsapp: +2347034798638.. He can also cure the following diseases/virus.. 1) HIV/AIDs Virus 2) Hepatitis B and C 3) Herpes 4) Cancer 5) ZIKA VIRUS 6) COPD 7) STROKE. 8) Erectile Dysfunction 9) Trichomoniasis 10) Chlaydia 11) Gonorrhea 12) HPV 13) Syphilis

Dr AGBOMINA Herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR AGBOMINA , i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR AGBOMINA cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine via UPS ( Delivery service ) to me and i drank it, seriously it worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative... Contact him if you need his assistance email him dragbonherbalmedicine@gmail.com or whatsapp him on +2349039139161

HOW I GOT MY HUSBAND BACK WITH THE HELP OF PRIEST WISDOM CONTACT ON WHATS_APP NUMBER +2348124644470 This is my testimony about the good work of priest wisdom who help me.... I'm Ann Earnis from north Carolina USA. And am sorry for putting this on net but i will have to, by this world best spell caster that brought back my husband who left me out for past 3 years, i eventually me t this man on a blog site posting by one of is client for help, i explained everything to him and he told me about a spell caster that he had heard about and he gave me an email address to write to the spell caster to tell him my problems. In just 1 days, my husband was back to me. I just want to say thank you to this truthful and sincere spell caster, sir all you told me have come to pass and thank you sir. Please I want to tell everyone who is looking for any solution to their problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real,he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all what the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his email address is supernaturalspell1@gmail.com or directly on whats-app +2348124644470  or   https://supernaturalspell21.blogspot.com/  his  over_blog http://supernaturalspell1.over-blog.com/ ........

Irrespective of receiving daily oral or future injectable depot therapies, these require health care visits for medication and monitoring of safety and response. If patients are treated early enough, before a lot of immune system damage has occurred, life expectancy is close to normal, as long as they remain on successful treatment. However, when patients stop therapy, virus rebounds to high levels in most patients, sometimes associated with severe illness because i have gone through this and even an increased risk of death. The aim of “cure”is ongoing but i still do believe my government made millions of ARV drugs instead of finding a cure. for ongoing therapy and monitoring. ARV alone cannot cure HIV as among the cells that are infected are very long-living CD4 memory cells and possibly other cells that act as long-term reservoirs. HIV can hide in these cells without being detected by the body’s immune system. Therefore even when ART completely blocks subsequent rounds of infection of cells, reservoirs that have been infected before therapy initiation persist and from these reservoirs HIV rebounds if therapy is stopped. “Cure” could either mean an eradication cure, which means to completely rid the body of reservoir virus or a functional HIV cure, where HIV may remain in reservoir cells but rebound to high levels is prevented after therapy interruption.Dr Aliyu Herbal Medicine makes me believes there is a hope for people suffering from,Parkinson's disease,Schizophrenia,Cancer,Scoliosis,Fibromyalgia,Fluoroquinolone Toxicity Syndrome Fibrodysplasia Ossificans Progressiva.Fatal Familial Insomnia Factor V Leiden Mutation ,Epilepsy Dupuytren's disease,Desmoplastic small-round-cell tumor Diabetes ,Coeliac disease,Creutzfeldt–Jakob disease,Cerebral Amyloid Angiopathy, Ataxia,Arthritis,Amyotrophic Lateral Sclerosis,Alzheimer's disease,Adrenocortical carcinoma.Asthma,Allergic diseases.Hiv_ Aids,Herpes,Inflammatory bowel disease ,Copd,Diabetes,Hepatitis,I read about him online how he cure Tasha and Tara so i contacted him on Alternativeherbsshop@gmail.com/ WhatsApp +2348077149862 even talked on whats apps +2349057260738 believe me it was easy i drank his herbal medicine for two weeks and i was cured just like that isn't Dr Aliyu a wonder man? Yes he is! I thank him so much so i will advise if you are suffering from one of those diseases please do contact him he's a nice man.

Irrespective of receiving daily oral or future injectable depot therapies, these require health care visits for medication and monitoring of safety and response. If patients are treated early enough, before a lot of immune system damage has occurred, life expectancy is close to normal, as long as they remain on successful treatment. However, when patients stop therapy, virus rebounds to high levels in most patients, sometimes associated with severe illness because i have gone through this and even an increased risk of death. The aim of “cure”is ongoing but i still do believe my government made millions of ARV drugs instead of finding a cure. for ongoing therapy and monitoring. ARV alone cannot cure HIV as among the cells that are infected are very long-living CD4 memory cells and possibly other cells that act as long-term reservoirs. HIV can hide in these cells without being detected by the body’s immune system. Therefore even when ART completely blocks subsequent rounds of infection of cells, reservoirs that have been infected before therapy initiation persist and from these reservoirs HIV rebounds if therapy is stopped. “Cure” could either mean an eradication cure, which means to completely rid the body of reservoir virus or a functional HIV cure, where HIV may remain in reservoir cells but rebound to high levels is prevented after therapy interruption.Dr Aliyu Herbal Medicine makes me believes there is a hope for people suffering from,Parkinson's disease,Schizophrenia,Cancer,Scoliosis,Fibromyalgia,Fluoroquinolone Toxicity Syndrome Fibrodysplasia Ossificans Progressiva.Fatal Familial Insomnia Factor V Leiden Mutation ,Epilepsy Dupuytren's disease,Desmoplastic small-round-cell tumor Diabetes ,Coeliac disease,Creutzfeldt–Jakob disease,Cerebral Amyloid Angiopathy, Ataxia,Arthritis,Amyotrophic Lateral Sclerosis,Alzheimer's disease,Adrenocortical carcinoma.Asthma,Allergic diseases.Hiv_ Aids,Herpes,Inflammatory bowel disease ,Copd,Diabetes,Hepatitis,I read about him online how he cure Tasha and Tara so i contacted him on Alternativeherbsshop@gmail.com/ WhatsApp +2348077149862 even talked on whats apps +2349057260738 believe me it was easy i drank his herbal medicine for two weeks and i was cured just like that isn't Dr Aliyu a wonder man? Yes he is! I thank him so much so i will advise if you are suffering from one of those diseases please do contact him he's a nice man.

Irrespective of receiving daily oral or future injectable depot therapies, these require health care visits for medication and monitoring of safety and response. If patients are treated early enough, before a lot of immune system damage has occurred, life expectancy is close to normal, as long as they remain on successful treatment. However, when patients stop therapy, virus rebounds to high levels in most patients, sometimes associated with severe illness because i have gone through this and even an increased risk of death. The aim of “cure”is ongoing but i still do believe my government made millions of ARV drugs instead of finding a cure. for ongoing therapy and monitoring. ARV alone cannot cure HIV as among the cells that are infected are very long-living CD4 memory cells and possibly other cells that act as long-term reservoirs. HIV can hide in these cells without being detected by the body’s immune system. Therefore even when ART completely blocks subsequent rounds of infection of cells, reservoirs that have been infected before therapy initiation persist and from these reservoirs HIV rebounds if therapy is stopped. “Cure” could either mean an eradication cure, which means to completely rid the body of reservoir virus or a functional HIV cure, where HIV may remain in reservoir cells but rebound to high levels is prevented after therapy interruption.Dr Aliyu Herbal Medicine makes me believes there is a hope for people suffering from,Parkinson's disease,Schizophrenia,Cancer,Scoliosis,Fibromyalgia,Fluoroquinolone Toxicity Syndrome Fibrodysplasia Ossificans Progressiva.Fatal Familial Insomnia Factor V Leiden Mutation ,Epilepsy Dupuytren's disease,Desmoplastic small-round-cell tumor Diabetes ,Coeliac disease,Creutzfeldt–Jakob disease,Cerebral Amyloid Angiopathy, Ataxia,Arthritis,Amyotrophic Lateral Sclerosis,Alzheimer's disease,Adrenocortical carcinoma.Asthma,Allergic diseases.Hiv_ Aids,Herpes,Inflammatory bowel disease ,Copd,Diabetes,Hepatitis,I read about him online how he cure Tasha and Tara so i contacted him on Alternativeherbsshop@gmail.com/ WhatsApp +2348077149862 even talked on whats apps +2349057260738 believe me it was easy i drank his herbal medicine for two weeks and i was cured just like that isn't Dr Aliyu a wonder man? Yes he is! I thank him so much so i will advise if you are suffering from one of those diseases please do contact him he's a nice man.

Irrespective of receiving daily oral or future injectable depot therapies, these require health care visits for medication and monitoring of safety and response. If patients are treated early enough, before a lot of immune system damage has occurred, life expectancy is close to normal, as long as they remain on successful treatment. However, when patients stop therapy, virus rebounds to high levels in most patients, sometimes associated with severe illness because i have gone through this and even an increased risk of death. The aim of “cure”is ongoing but i still do believe my government made millions of ARV drugs instead of finding a cure. for ongoing therapy and monitoring. ARV alone cannot cure HIV as among the cells that are infected are very long-living CD4 memory cells and possibly other cells that act as long-term reservoirs. HIV can hide in these cells without being detected by the body’s immune system. Therefore even when ART completely blocks subsequent rounds of infection of cells, reservoirs that have been infected before therapy initiation persist and from these reservoirs HIV rebounds if therapy is stopped. “Cure” could either mean an eradication cure, which means to completely rid the body of reservoir virus or a functional HIV cure, where HIV may remain in reservoir cells but rebound to high levels is prevented after therapy interruption.Dr Aliyu Herbal Medicine makes me believes there is a hope for people suffering from,Parkinson's disease,Schizophrenia,Cancer,Scoliosis,Fibromyalgia,Fluoroquinolone Toxicity Syndrome Fibrodysplasia Ossificans Progressiva.Fatal Familial Insomnia Factor V Leiden Mutation ,Epilepsy Dupuytren's disease,Desmoplastic small-round-cell tumor Diabetes ,Coeliac disease,Creutzfeldt–Jakob disease,Cerebral Amyloid Angiopathy, Ataxia,Arthritis,Amyotrophic Lateral Sclerosis,Alzheimer's disease,Adrenocortical carcinoma.Asthma,Allergic diseases.Hiv_ Aids,Herpes,Inflammatory bowel disease ,Copd,Diabetes,Hepatitis,I read about him online how he cure Tasha and Tara so i contacted him on Alternativeherbsshop@gmail.com/ WhatsApp +2348077149862 even talked on whats apps +2349057260738 believe me it was easy i drank his herbal medicine for two weeks and i was cured just like that isn't Dr Aliyu a wonder man? Yes he is! I thank him so much so i will advise if you are suffering from one of those diseases please do contact him he's a nice man.

I have decided to make this testimony public. My father was diagnosed with Parkinson's Disease 8 years ago. I loved my father very much, and it was heartbreaking to have him develop Parkinson's disease and to stand by and watch him decline in his ability to take care of himself, struggling with day-to-day tasks. It caused a lot of tremor, stiffness, imbalance, loss of speech and eventually, ability to do basic tasks was a big problem. Parkinson’s doesn’t just affect the person who is diagnosed — it also turns your world as a caregiver, upside down if your loved one is grappling with the condition. To be clear, there is no pharmaceutical medicine, no magic pill that has any significant effect on the progressive downhill course of this disease. Not until we use an Herbal Medicine called BRONGEE that puts an end to it. He has been well and living his best life. While there may be other different options. Never make your own success path a secret. There should be no shame. Contact Dr. Rohan with dr.rohanronjohn@gmail.com, It may also help you too.                 

Irrespective of receiving daily oral or future injectable depot therapies, these require health care visits for medication and monitoring of safety and response. If patients are treated early enough, before a lot of immune system damage has occurred, life expectancy is close to normal, as long as they remain on successful treatment. However, when patients stop therapy, virus rebounds to high levels in most patients, sometimes associated with severe illness because i have gone through this and even an increased risk of death. The aim of “cure”is ongoing but i still do believe my government made millions of ARV drugs instead of finding a cure. for ongoing therapy and monitoring. ARV alone cannot cure HIV as among the cells that are infected are very long-living CD4 memory cells and possibly other cells that act as long-term reservoirs. HIV can hide in these cells without being detected by the body’s immune system. Therefore even when ART completely blocks subsequent rounds of infection of cells, reservoirs that have been infected before therapy initiation persist and from these reservoirs HIV rebounds if therapy is stopped. “Cure” could either mean an eradication cure, which means to completely rid the body of reservoir virus or a functional HIV cure, where HIV may remain in reservoir cells but rebound to high levels is prevented after therapy interruption.Dr Aliyu Herbal Medicine makes me believes there is a hope for people suffering from,Parkinson's disease,Schizophrenia,Cancer,Scoliosis,Fibromyalgia,Fluoroquinolone Toxicity Syndrome Fibrodysplasia Ossificans Progressiva.Fatal Familial Insomnia Factor V Leiden Mutation ,Epilepsy Dupuytren's disease,Desmoplastic small-round-cell tumor Diabetes ,Coeliac disease,Creutzfeldt–Jakob disease,Cerebral Amyloid Angiopathy, Ataxia,Arthritis,Amyotrophic Lateral Sclerosis,Alzheimer's disease,Adrenocortical carcinoma.Asthma,Allergic diseases.Hiv_ Aids,Herpes,Inflammatory bowel disease ,Copd,Diabetes,Hepatitis,I read about him online how he cure Tasha and Tara so i contacted him on Alternativeherbsshop@gmail.com/ WhatsApp +2348077149862 even talked on whats apps +2348077149862 believe me it was easy i drank his herbal medicine for two weeks and i was cured just like that isn't Dr Aliyu a wonder man? Yes he is! I thank him so much so i will advise if you are suffering from one of those diseases please do contact him he's a nice man.

Add new comment