Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I am so Happy to be writing this article here, I am here to explore a blog about the wonderful and most safe cure for HERPES SIMPLEX VIRUS . I was positive about the deadly Virus called HERPES and I lost hope completely because I was rejected even by my closet friends. I searched online to know and inquire about a cure for HERPES and I saw Dr EFE testimony online on how he was cured so many persons from Herpes Disease so i decided to contact the great herbalist because i know that nature has the power to heal everything. i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs from God! After 2 days of contacting him, he told me that the cure has been ready and he sent it to me via FEDEX or DHL and it got to me after 4 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! It's really like a dream but i'm so happy! that's the reason i decided to also add more comment of Him so that more people can be saved just like me! and if you need his help,contact his Email: (supersolutionspell@gmail.com) you can contact him on mobile number +2349030576603 OR https://herpescurenatural1.blogspot.com/    He said have the herb to cure difference cure for any sickness (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA...  /////...

I’m here to testify about what Dr ehimare did for me. I have been suffering from (GENITAL HERPES VIRUS) disease for the past 4 years and had constant pain and inching, especially in my private part. During the first year, I had faith in God that i would be cured someday.This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came across a testimony of Rose Smith on the internet testifying about a Man called Dr ehimare on how he cured her from 7 years HSV 2. And she also gave the email address of this man, advise anybody to contact him for help on any kind of diseases that he would be of help, so I emailed him telling him about my (HSV 2) he told me not to worry that I was going to be cured!! Well, I never doubted him I have faith he can cure me too,, Dr ehimare prepared and sent me Healing Oil, Soap, roots and herbs which I took. In the first one week, I started experiencing changes all over me, after four weeks of using his Roots/ Herbs, Oil and Soap, I was totally cured. no more inching , pain on me anymore as Dr ehimare assured me. After some time I went to my doctor to do another test behold the result came out negative. So friends my advise is if you have such disease or know anyone who suffers from it or any other disease like HPV, HBV, HIV, ALS, HBP, CANCER etc. you can contact Dr ehimare for help via email drehimare0@gmail.com WhatsApp +234 805 597 0125

Hello my name is Kallya from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Ade my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest Ade have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465 .

Hello my name is Kallya from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Ade my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest Ade have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com https://ancientspiritspellcast12.wordpress.com Blog: https://priestade.blogspot.com Website http://ancientspiritspellcast.website2.me WhatsApp +2347059715465 .

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    

GREAT Dr,Uzoya THAT HELP ME SAVE MY RELATIONSHIP... Good Day everybody, My name is Nancy am from Australia This is a very happy day of my life with the help of Dr,Uzoya has rendered to me by helping me to get my husband back with his magic power and love spell. i was married for 8 years and it was so terrible because my husband was really cheating on me, and was seeking for a divorce but when i came across Dr,Uzoya email on the internet on how he help so many people to get their ex back and help fixing relationship and make people to be happy in their relationship. i explained my situation to him and then seek his help but to my greatest surprise he told me that he will help me with my case and here i am now celebrating because my Husband has change totally for good. he started begging me to forgive him that he is very sorry for everything, i was really surprised and was also happy, so that was how i forgive him and now we are living together happily than ever before,and He always want to be by me and can not do anything without my present. i am really happy with my marriage, what a great celebration. thank you Dr,Uzoya i will forever be grateful to you if you need his help you can contact him through his email address; Driraborspellcaster@gmail.com OR call his whatsapp number on +1(301)909-8775  

GREAT Dr,Uzoya THAT HELP ME SAVE MY RELATIONSHIP... Good Day everybody, My name is Nancy am from Australia This is a very happy day of my life with the help of Dr,Uzoya has rendered to me by helping me to get my husband back with his magic power and love spell. i was married for 8 years and it was so terrible because my husband was really cheating on me, and was seeking for a divorce but when i came across Dr,Uzoya email on the internet on how he help so many people to get their ex back and help fixing relationship and make people to be happy in their relationship. i explained my situation to him and then seek his help but to my greatest surprise he told me that he will help me with my case and here i am now celebrating because my Husband has change totally for good. he started begging me to forgive him that he is very sorry for everything, i was really surprised and was also happy, so that was how i forgive him and now we are living together happily than ever before,and He always want to be by me and can not do anything without my present. i am really happy with my marriage, what a great celebration. thank you Dr,Uzoya i will forever be grateful to you if you need his help you can contact him through his email address; Driraborspellcaster@gmail.com OR call his whatsapp number on +1(301)909-8775  

Hello am Anne Hagan from USA, i just want to say a very big thanks to Dr Akuza for saving my soul from dying of Herpes Virus,i have being suffering  from this Herpes Virus for two years now, i saw Dr Akuza email address on a comment of someone who he has helped i was so encourage with the testimony been shared, i took the man email address and also contacted him for help he replied me and ask for some of my details which i provided and also ask for some useful Materials Needed for the herbal herbs which also did not cost me much, i provided all he needed from me to God be blessed this Dr prepared a parcel and send it to me followed with the instruction on how to take the herbal herbs medicine for 14 days. So surprisingly after taking the herbal herbs i went to the hospital for checkup to my greatness surprise my result came out (negative),i will never stop sharing my testimony of how i was cured from my Herpes Virus by Dr Akuza you can also write him for any type of help you may need (Via:(drakuzasolutioncenter@gmail.com)  here his whatsapp mobile number (+2348072437003) for help

Hello am Anne Hagan from USA, i just want to say a very big thanks to Dr Akuza for saving my soul from dying of Herpes Virus,i have being suffering  from this Herpes Virus for two years now, i saw Dr Akuza email address on a comment of someone who he has helped i was so encourage with the testimony been shared, i took the man email address and also contacted him for help he replied me and ask for some of my details which i provided and also ask for some useful Materials Needed for the herbal herbs which also did not cost me much, i provided all he needed from me to God be blessed this Dr prepared a parcel and send it to me followed with the instruction on how to take the herbal herbs medicine for 14 days. So surprisingly after taking the herbal herbs i went to the hospital for checkup to my greatness surprise my result came out (negative),i will never stop sharing my testimony of how i was cured from my Herpes Virus by Dr Akuza you can also write him for any type of help you may need (Via:(drakuzasolutioncenter@gmail.com)  here his whatsapp mobile number (+2348072437003) for help

Its a great pleasure for me to write this testimony about how i got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Aba but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious .and wanted to try DR. Aba then i contacted him through his email, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for a medical check up after two weeks of usage. i agreed with him i took this medication and went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com OR call, add him on Whatsapp 2348107155060  

I thought my life had nothing to offer anymore because life became meaningless to me because I had HERPES virus, the symptoms became very severe and bold and made my family run from and abandoned me so they won't get infected. I gave up everything, my hope, dreams,vision and job because the doctor told me there's no cure. I consumed so many drugs but they never cured me but hid the symptoms inside me making it worse. I was doing some research online someday when I came across testimonies of some people of how DR omohan cured them from HERPES virus, I never believed at first and thought it was a joke but later decided to contact him on the details provided and when I messaged him we talked and he sent me his herbal medicine and told me to go for a test after two weeks. Within 9 days of medication the symptoms disappeared and when I went for a test Lo and behold I was NEGATIVE by the Doctor Who tested me earlier. Thank you DR omohan because I forever owe you my life and I'll keep on telling the world about you. If you are going through same situation worry no more and contact DR omohan via dromohanherbalmedicine@gmail. com or WhatsApp him via +2348164816038                                                                             https://www.fb.com/dromohanherbalmedicin         

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947.................    

i already gave up on ever getting cured of HSV2 because i have try many treatment none of them work out for me i have go to different hospital they always tell me same thing there is no cure for herpes when i came across a post about Dr oyagu, in the net from a lady called Angela i contacted him and he reassured me with him herbal medicine which i took according to the way he instructed, that how i was cured. I doubted at first because i have been to a whole lot of reputable doctors, tried a lot of medicines but none was able to cure me. so i decided to listen to him and he commenced treatment, and under two weeks i was totally free from Herpes. i want to say a very big thank you to DR oyagu for what he has done in my life. feel free to leave him a message on email oyaguherbalhome@gmail.com and also WhatsApp him +2348101755322.. He can still be able to help you with this herbs medicine: 1...ALS CURE/DIABETES CURE/EPILESY/HPV CURE/LUPUS/HEPATITIS/CANCER/GOUT

MUST READ: HOW I GOT CURED FROM HIV, I was diagnosed of HIV in 2017 and I have tried all possible means to get cure but all to no avail, until i saw a post in a health forum about a herbal doctor from who prepare herbal medicine to cure all kind of diseases including herpes virus, at first i doubted if it was real but decided to give it a try, when i contact this herbal doctor, he prepared a herbal medicine and sent it to me via courier service, when i received this herbal medicine, he gave me step on how to drink it, when i took it as i was instructed, He asked me to go for another hiv test which i did and i was confirmed negative within 5 days of usage, I am now free from the virus, i was tested negative. He also told me he cures so many disease like cancer Influenza, , lower respiratory infections,Trachea, bronchus, HIV/AIDS, Herpes, Kidney failure, Arthritis, Diabetes, Hypertension, Stroke, Obesity, Infertility/Impotence, Cancer, Eye Problem, Skin Problem, Fibroid Tumor, Ulcer, Prostate Problem, Asthma, Weight Management, Gonorrhea/Staphylococcus, Candide, Low sperm count, Weak erection, Weak ejaculation, Pile, Elephantiasis, Skin Infection, Paralysis, If you want your ex back and many more he listed. Please if you are suffering from any of these diseases contact this great herbal doctor called Dr. OJO. You can also call/whatsapp him on his mobile number +2349037939627

It's so Amazing that i'm totally free from (HERPES) virus disease. I wanna say a very big thank you to Dr.Azu for curing me with his herbal medicine. I have being with this deadly disease called HERPES for the past 3 good years now and there was no solution, i tried so many ways to get cured but it was never easy for me, on till this faithful day i came across this wonderful herbal doctor called Dr.Azu who i now narrated my whole issues to and he told me not to worry that i'm gonna to be fine and normal again, to cut the story short Dr.Azu sent me a herbal medicine through UPS delivery service and instructed me on how to use it, after 21 day of usage Dr.Azu ask me to go for a check up which i did and to my greatest surprise i was tested Negative, i was still not satisfied i told my doctor to carry out the test again and i was still Negative in fact i'm the most happiest person on earth today, God bless Dr.Azu for the marvelous work he's doing out there. Anyone reading this testimony and having similar issues or any other disease you can reach Dr.Azu via email address dr.azuherbalhome@gmail.com or whatsApp his cell number on +2347087313747. 

Hello am Anne Hagan from USA, i just want to say a very big thanks to Dr Akuza for saving my soul from dying of Herpes Virus,i have being suffering  from this Herpes Virus for two years now, i saw Dr Akuza email address on a comment of someone who he has helped i was so encourage with the testimony been shared, i took the man email address and also contacted him for help he replied me and ask for some of my details which i provided and also ask for some useful Materials Needed for the herbal herbs which also did not cost me much, i provided all he needed from me to God be blessed this Dr prepared a parcel and send it to me followed with the instruction on how to take the herbal herbs medicine for 14 days. So surprisingly after taking the herbal herbs i went to the hospital for checkup to my greatness surprise my result came out (negative),i will never stop sharing my testimony of how i was cured from my Herpes Virus by Dr Akuza you can also write him for any type of help you may need (Via:(drakuzasolutioncenter@gmail.com)  here his whatsapp mobile number (+2348072437003) for help

Good day to you all from the United States,I have been suffering from (HERPES) disease for the last eight years and have had constant pain, especially in my private parts. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulate all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B diabetes) by this Man Dr Tebor and she also gave the email address of this man and advise me to contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr Tebor telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man, few weeks later i started experiencing changes all over me as Dr Tebor assured me ,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed, behold it was TRUE, email Dr Tebor on : (Teborherbalcenter@gmail.com ) whatsapp him : +2349059544255 call me for more information +1(657)296 4404 check him on his page https://teborherbalcanter.wordpress.com

Thank God for using Dr Ojamo to get me cured from Herpes virus The disease appeared at the age of 38, with no hope of a cure from the hospitals i have went to, I thought my life have come to an end, until a friend of mine told me about Dr, Ojamo who treats all Kinds of diseases including Herpes, I contacted him via his email: dr.ojamoherbalhome@gmail.com and purchased the Herpes drug which is in a form of liquid after preparation, I received the medicine through airwingexpressdelivery and immediately commenced usage as prescribed, i used the medicine within 3weeks that i was instructed and to my greatest surprise my result became negative I am Herpes free, and I won't stop rejoicing and giving thanks to God for using Dr ojamo to cure me, you can contact him for your cure or any kinds of drugs, contact his Whatsapp number +2349077406037 or email dr.ojamoherbalhome@gmail.com

Greetings to the general public, i want to inform the general public how I was cured of HERPES Simplex Virus by a Doctor called Dr Akuza. I visited different hospitals but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which are very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedies on HERPES and I saw comments of people talking about how Doctor Dr Akuza cured them. When I contacted him he gave me hope and sent a Herbal medicine to me that I took and it seriously worked for me, i am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. I pray for you Dr Akuza God will give you everlasting life, you shall not die before your time for being a sincere and great man. Am so happy, he is also specialize in treatingCancer,HIV/AidsHepatitis you can also contact him if you have any problem on his  Email Address at= [drakuzasolutioncenter@gmail.com]  you can call him at you want DR Akuza is indeed i true healer and a great man. You can contact him on WHATSAPP FOR EASY ACCESS at +(234)8072437003..

Am here to appreciate Dr Aba for using his herbal medicine to cure my Herpes virus. since 3 years now I have been living with this virus and it has been giving me challenges, I was so perplexed cause i have been taking several drugs to be cured but all of my effort was in vain,one morning i was browsing through the internet then i saw several testimonies about Dr. Aba curing people from Herpes virus and immediately i contacted Dr. Aba on his email: dr.abaherbalhome@gmail.com, i told him about my troubles and he told me that i must be cured, gave me some instructions and which i rightly followed. so he prepared a herbal medicine for me and sent it to me which i used for 2 weeks and everything was like a dream to me and my Herpes virus was totally gone, why don't you contact him today and be free from your diseases because he is very good and honest Doctor. contact him via email; dr.abaherbalhome@gmail.com or whatsApp him on +2348107155060  

Good day every one i want to inform the public on how i get cured of Herpes by a Doctor called frank. I visited different hospital but they gave me list of expensive drugs to treat the symptoms and never cured me. A closed friend of mine introduce me to a Herbal Doctor who cured her. I was scared to contact him but i found people testimony online testifying about his goodness. when i contacted him i asked him series of questions, i also ask him to show me his herbal certificate and license given to him by his Government he gave all the information i needed that gave me hope. He send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me. am now Herpes negative. God bless you for being a sincere and great men. Am so excited, you can contact him if you have any problem whats-app +2348100367800 .or contact him on email: drfrank1238@gmail.com And he can also cure the following diseases and many more that are not listed here as well: 1) HERPES 2) HPV 4) HEPATITIS 5) ALS 6) BLOOD CANCER 7) CANCER 8)HIV/AIDS 9)DIABETES 10) SKIN DISEASES

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain. During the first year, I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from Herpes Simplex Virus by this by Dr voodoo and she also gave the email address of this man and advise anyone to contact him for any kind of problem that he would be of help, so i wrote to Dr voodoo telling him about my (Herpes Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Though i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the Dr voodoo assured me, after some time i went to my doctor for test and it confirmed that i have be finally healed behold it was TRUE, So friends if anyone have such problem and need help contact Dr voodoo on his email: voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

I had my first outbreaks and I was tested back in 2010 for both HSV-1 and HSV-2. Both my husband and I tested positive for HSV-1 but negative for HSV-2. Last year I found out my husband was cheating, so I decided to do a retest on all STDs including HSV-1 and HSV-2, only difference is that this time I went to a different clinic. Anyway I tested positive for HSV-1 which I knew I had but surprisingly HSV-2 as well, I was so upset and got divorced with my husband. 3 months ago a friend of mine recommended me to an African herbalist Herbal Dr Patrick , I explained everything that I have been passing through all these years to him and he encouraged me that I will be cured completely!. I ordered for his herbal exploit/protocol and used it accordingly to his direction and within 17 days of using the herbal medicine I was cured completely from my HSV-1 and HSV-2. I'm so relieved to say that I've not had even one outbreak and I was tested negative by my doctor. I'm feeling so great! from within and I truly endorse this product, it really works. His herbal medicine is very active and effective. You can contact the herbal doctor on email..... patrickherbalcenter1@gmail.com or WhatsApp him with +2348118116254

It’s obvious some patient with HERPES are been enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2019 until I was introduce by a blogger who also narrated Her story online on how she was cured of Herpes after using Dr SHAIBU ABACHA Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promise to keep telling good about this great traditional herbal healer, Please feel free to share Your problems with him. Thanks. Write him via call or whatsapp him on +2349051727475 or email drshaibuabacha@gmail.com   thank you once again sir may GOD bless you.

Hello everyone. Dr. Maggi Herbs is a good remedy for herpes Virus , I was a carrier of herpes virus and I saw a testimony on how Dr. Maggi cure Herpes Virus, I decided to contact him, I contacted him and he guided me. I asked him for solutions and he started the remedies for my health. After he finish he sent me the herbs which i took for 2 weeks before asking me to go for a check up and getting there i could not believe that i was confirm HSV 2 Negative after the test, Today i am so happy because i'm free from herpes disease with the help of Dr. Maggi. Thank God now everything is fine, I'm cured by Dr. Maggi herbal medicine, I'm very thankful to God for making it possible. you can reach him on his email, i strongly recommend him to any one out here looking for a cure.Contact Dr Maggi via email: drmaggiherbalhome@gmail.com call or whatsApp him on+1(917)979-6387.

Thank God for using Dr Ojamo to get me cured from Herpes virus The disease appeared at the age of 38, with no hope of a cure from the hospitals i have went to, I thought my life have come to an end, until a friend of mine told me about Dr, Ojamo who treats all Kinds of diseases including Herpes, I contacted him via his email: dr.ojamoherbalhome@gmail.com and purchased the Herpes drug which is in a form of liquid after preparation, I received the medicine through airwingexpressdelivery and immediately commenced usage as prescribed, i used the medicine within 3weeks that i was instructed and to my greatest surprise my result became negative I am Herpes free, and I won't stop rejoicing and giving thanks to God for using Dr ojamo to cure me, you can contact him for your cure or any kinds of drugs, contact his Whatsapp number +2349077406037 or email dr.ojamoherbalhome@gmail.com

Thank God for using Dr Ojamo to get me cured from Herpes virus The disease appeared at the age of 38, with no hope of a cure from the hospitals i have went to, I thought my life have come to an end, until a friend of mine told me about Dr, Ojamo who treats all Kinds of diseases including Herpes, I contacted him via his email: dr.ojamoherbalhome@gmail.com and purchased the Herpes drug which is in a form of liquid after preparation, I received the medicine through airwingexpressdelivery and immediately commenced usage as prescribed, i used the medicine within 3weeks that i was instructed and to my greatest surprise my result became negative I am Herpes free, and I won't stop rejoicing and giving thanks to God for using Dr ojamo to cure me, you can contact him for your cure or any kinds of drugs, contact his Whatsapp number +2349077406037 or email dr.ojamoherbalhome@gmail.com

Thanks to (Dr.Good) he is a great spell caster who brought my ex husband back. I want to tell everyone about my meeting with Dr Good who brought back my ex lover within the period of 2days... At these moment i don't have anything to say than to appreciate the good works of dr.Good contact Send him mail via (unstoppablespellcaster@gmail.com) call him or whatsapp(+2348104676647) 1) He has herbs to cure HIV cancer, kidney . 2) He fixes broken relationships, marriages. 3) He cures madness/stress/addictions/long illnesses. 4) He has mixtures of herbs for sexual weakness. 5) love spell portion to win games 6) Restore back Lost Love Spells 7) Divorce Spells 8) Spouses' trust spouses 9) binding spelling to living together forever 10) Breakup Spells (terminate relationship) 11) Magic roots and herbs for strong erection and long lasting sex 12) Magic spell promoted in your Job office 13) Magic spell to have a baby. (women fruit of womb) Note: I was desperate to get back my ex love man, it worked faster only for desperate ones seeking an urgent result to restore back true love and peace in a marriage relationship to contact Dr.Good immediately. Send him mail via - (unstoppablespellcaster@gmail.com) call him or whatsapp(+2348104676647)

I'm here to testify about the great work Dr Destiny did for me. I have been suffering from (HERPES) disease for the past 5 years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came across a testimony of one lady on the internet testifying about a Man called Dr Destiny on how he cured her from Herpes Simplex Virus. And she also gave the whatsapp number +2348105074556 of this man and advised anybody to contact him for help for any kind of sickness that he would be of help, so I emailed him telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Well i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as Dr Destiny assured me that i will be cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have such sickness or any other at all you can contact Dr Destiny via email:drdestinyspellhome@gmail.com You can also call or whatsApp his telephone number +2348105074556. Thanks once again Dr Destiny   

Add new comment