Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Hello my name is Kallya from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Ade my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest Ade have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com Blog: https://priestade.blogspot.com WhatsApp +2347059715465 .

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com

I was cured from HIV with the used of natural herbs from DR Tony. My name is Laura Coulthard and i live in Michigan Most times, injection and drugs are just a waste of time. I was cured within three weeks when i was introduceto Dr Tony one month ago, i suffered from HIV for 13 years but with the help of DrTony Sloution Centre and his herbal medicine, i was cured within three weeks of drinking the herbs he sent to me through courier delivery service. have you spent so much money on drugs,injections,surgeries etc and yet you see no changes... i will be pleased to recommend DrTony soulution Centre to you. you can contact him via gmail address: drtonysolutioncentre@gmail.com also on hangout whatapp: +2349011723537

I Can't still believe that i got cured from Genital Herpes through herbal treatment from Dr iniboku who I met through the internet, I actually couldn't believe it at first because it sounded impossible to me knowing how far I have gone just to get rid of it. Dr iniboku send me his medicine which I took as instructed and here I am living a happy life once again, a big thanks to Dr iniboku , I am sure there are many herbal doctors out there but Dr iniboku did it for me, contact him drinibokuherbalhome@gmail.com , or drinibokuspelltemple@gmail.com  also call or whatsApp him on +2347059186346.  

Hello my name is Kallya from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Ade my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest Ade have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com Blog: https://priestade.blogspot.com WhatsApp +2347059715465 .

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com

Hey, I'm so excited my broken Marriage has been restored & my husband is back after he left me and our 2 kids for another woman. After 4 years of marriage, me and my husband has been into one quarrel or the other until he finally left me and moved to California to be with another woman. i felt my life was over and my kids thought they would never see their father again. i tried to be strong just for the kids but i could not control the pains that torments my heart, my heart was filled withs sorrows and pains because i was really in love with my husband. Every day and night i think of him and always wish he would come back to me, I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr IYAYA can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a (Love spell) for me. 28 hours later, my husband really called me and told me that he miss me and the kids so much, So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and the kids. Then from that day,our Marriage was now stronger than how it were before,All thanks to Dr IYAYA. he is so powerful and i decided to share my story on the internet that Dr IYAYA real and powerful spell caster who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and you need your Ex back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact: Email him at: Doctoriyaya@gmail.com , you can also call him or add him on Whats-app: +2347032756397. Visit Website, link in??v https://dr-iyaya-herbal-remedy.webnode.com

Expressing my profound gratitude to a man that is so concerned about other people's well being. I was suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS I&2) over 4 years, i have spent thousands of dollars in buying expensive drugs and visiting several hospitals in different countries, i was really in pain "until" one glorious morning, i read about Dr.Alika  on the internet on how he had helped and cured so many people suffering from HERPES 1&2, HPV, CANCER, HIV/AIDS, ALZHEIMER, FIBROID, ENLARGED PROSTATE and HEART DISEASE ETC. So i contacted him via dralikaherbalhome@gmail.com and i shared my problems with him, he gave me the healing procedure and i followed them. 14days later after i receive and used his product, he told me to go for a medical test, behold the result was negative, now am HERPES VIRUS free. I want to use this platform to thank Dr.Alika  for curing me from that deadly virus and also for exposing his herbal cure to the world at large, please you can as well contact him on Whats-App: +2348116570358 or via email: dralikaherbalhome@gmail.com  Once again thanks to dr Alika for saving my life.

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com

Fui infectado con herpes genital en 2017 y he estado buscando una cura desde entonces. En octubre del año pasado, cuando casi me rendí, me encontré con una publicación en Internet donde copié el correo electrónico de un hombre llamado Dr. ogbekhilu que proporciona soluciones herbales para enfermedades. Me puse en contacto con él y llegué a un acuerdo con él, y él me envió un remedio herbal a través del servicio de pedidos unidos, junto con instrucciones sobre cómo usarlo. Para mi gran sorpresa, me curé después de 18 días de usar el medicamento, según lo aseguró el médico. Decidí compartir esto porque sé que hay muchas personas que necesitan ayuda. comuníquese con el médico en https://drogbekhiluherbalhome.simdif.com Póngase en contacto con él para obtener medicamentos contra infecciones como {1} VIH y SIDA {2} Diabetes {3} Epilepsia {4} Cáncer de sangre {5 } HPV {6} ALS {7 herpes {8} insuficiencia renal contacto de whatsapp: +2348102460821

I used to suffer from HERPES GENITAL for about 3 years so I can relate to people who have the cure. No medications or treatments ever really did anything for me. I tried them all and no one worked. but I was actually able to completely cure HERPES naturally after countless hours of online research. What worked for me is as follows: I saw  Dr Oje Abacha Information online that he normally cure and treat disease and infirmities with his Herbal Medicine, I never really believed the people who were recommending him thou i saw on blog about 6 people were also testifying on how they were cured by Dr Oje Abacha and stillEllen recommend Dr Oje Abacha who uses herbal medication to cure HERPES GENITAL VIRUS and gave me his email, so i mail him He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which Followed properly. Before I knew what was happening after two weeks the HERPES GENITAL VIRUS that were in my body vanished . so if you are heart broken and also need a help, you can also w email him:oje.herbalsolutioncentre@gmail.com .or through his WhatsApp +2348159734766    if you are infected with any disease like HIV,AIDS,CANCER, DIABETES,  LOVE SPELL, HERPES.PVC, or any other disease you can also be happy like me by contacting.....Name: Dr Oje Abacha      

droisemudiamenherbalhome@yahoo.com my dear readers around the globe, it is a great privilege to tell you about this great man who helped me over come the tragedy in my relationship, and how his herbal medicine help me too. My relationship became so complicated to a stage that I was scared of losing my wife to another, lasting long in bed was a problem and I knew deep down in my that my wife was not happy about it. Sometimes when I asked for sex the way she would act before the sex I noticed it was because I was not satisfying her, when she needed it more I hard already come and it was not the best. So I needed to find solution that was how I came in contact with DR OISE he really changed my sex life and ever since then life has been fun because my wife now love me more than she used to, all thanks to DR OISE for this great thing he did for me.. If you ever need help of any kind sickness like DIABETES.. HERPES.. you can visit DR OISE for solution droisemudiamenherbalhome@yahoo.com or app+2348121847014

I used to suffer from HERPES GENITAL for about 3 years so I can relate to people who have the cure. No medications or treatments ever really did anything for me. I tried them all and no one worked. but I was actually able to completely cure HERPES naturally after countless hours of online research. What worked for me is as follows: I saw  Dr Oje Abacha Information online that he normally cure and treat disease and infirmities with his Herbal Medicine, I never really believed the people who were recommending him thou i saw on blog about 6 people were also testifying on how they were cured by Dr Oje Abacha and stillEllen recommend Dr Oje Abacha who uses herbal medication to cure HERPES GENITAL VIRUS and gave me his email, so i mail him He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which Followed properly. Before I knew what was happening after two weeks the HERPES GENITAL VIRUS that were in my body vanished . so if you are heart broken and also need a help, you can also w email him:oje.herbalsolutioncentre@gmail.com .or through his WhatsApp +2348159734766    if you are infected with any disease like HIV,AIDS,CANCER, DIABETES,  LOVE SPELL, HERPES.PVC, or any other disease you can also be happy like me by contacting.....Name: Dr Oje Abacha      

Hello viewers i want to share a testimony of how DR MACAULAY cured my herpes virus with his herbal medicine,i have been with this disease for the past 2 years i have gone to different hospital for cure all there keep giving me is medication and still am not cured one day i was borrowing through the internet and i saw a lot of people sharing there testimony of how this great herbalist DR MACAULAY has helped them in there various problems and situations i decided to give him a try i contacted this great man all he ask from me was my details which i provided he prepare the herbal medicine and send it to me he also gave me instruction on how to take the herbal medicine i did as i was instructed by him, dear friends you would not believe this, after taking the herbal medicine i went to the hospital for checkup to my greatest surprise my result came out negative, my dear i will say truly there is a cure for herpes virus with the help of DR MACAULAY herbal medicine you can be cured from your herpes virus you can contact him on his email address DR.MACAULAYHERBALHOME@YAHOO.COM if you are having any problem i advice you do contact him for help okay here is his mobile numbers +2348113717132 for help thank you DR MACAULAY for saving my life.

Hello viewers i want to share a testimony of how DR MACAULAY cured my herpes virus with his herbal medicine,i have been with this disease for the past 2 years i have gone to different hospital for cure all there keep giving me is medication and still am not cured one day i was borrowing through the internet and i saw a lot of people sharing there testimony of how this great herbalist DR MACAULAY has helped them in there various problems and situations i decided to give him a try i contacted this great man all he ask from me was my details which i provided he prepare the herbal medicine and send it to me he also gave me instruction on how to take the herbal medicine i did as i was instructed by him, dear friends you would not believe this, after taking the herbal medicine i went to the hospital for checkup to my greatest surprise my result came out negative, my dear i will say truly there is a cure for herpes virus with the help of DR MACAULAY herbal medicine you can be cured from your herpes virus you can contact him on his email address DR.MACAULAYHERBALHOME@YAHOO.COM if you are having any problem i advice you do contact him for help okay here is his mobile numbers +2348113717132 for help thank you DR MACAULAY for saving my life........

powerful herbal healer called Dr. voodoo who use his natural herbs to cure my HIV disease I suffered from 5years, but now I am a happy woman and i am free from this disease that has been problem to my living, after using Dr. voodoo herbal medicine within 1week i was diagnose negative, I will recommend Dr. voodoo to everyone reading this article because this herbal healer is capable to heal anything below. 1. Diabetes 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. Lymphoma disease 5. Conceived a child 6. Fibroid Email Dr voodoo at: voodoospelltemple66@gmail.com add Dr. voodoo on whatsApp: +2348140120719

i want to  inform the public how i was cured of herpes  Virus by a Doctor called Dr ishiaku. i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on Herpes and i saw comment of people talking about how Doctor ishiaku cured them. I Was scared because i never believed in the Internet but i was convince to give him a try because i was having no hope of been cured of herpes so i decided to contact him on his email, i searched his email on net and i saw a lot of people testifying about his goodness. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. You can contact him on his Email: ishiakuherbalcure@gmail.com or whatsapp him via +2348180828544  and get all your problem solved. 1)Sickness of any kind 2)Help to CURE Hepatitis B, herpes, HIV/AIDS CANCER and BIPOLAR 3)Divorce, Breakup problem and To Re-unit 4)Pregnancy problem 5)Financial problem and Job promotion 6)To get a good and rich life partner 7)To Lose your wrath 8)to enlargement of penis

i want to inform the public how i was cured of herpes Virus by a Doctor called Dr ishiaku. i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on Herpes and i saw comment of people talking about how Doctor ishiaku cured them. I Was scared because i never believed in the Internet but i was convince to give him a try because i was having no hope of been cured of herpes so i decided to contact him on his email, i searched his email on net and i saw a lot of people testifying about his goodness. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. You can contact him on his Email: ishiakuherbalcure@gmail.com or whatsapp him via +2348180828544 and get all your problem solved. 1)Sickness of any kind 2)Help to CURE Hepatitis B, herpes, HIV/AIDS CANCER and BIPOLAR 3)Divorce, Breakup problem and To Re-unit 4)Pregnancy problem 5)Financial problem and Job promotion 6)To get a good and rich life partner 7)To Lose your wrath 8)to enlargement of penis

Hello viewers i want to share a testimony of how DR MACAULAY cured my herpes virus with his herbal medicine,i have been with this disease for the past 2 years i have gone to different hospital for cure all there keep giving me is medication and still am not cured one day i was borrowing through the internet and i saw a lot of people sharing there testimony of how this great herbalist DR MACAULAY has helped them in there various problems and situations i decided to give him a try i contacted this great man all he ask from me was my details which i provided he prepare the herbal medicine and send it to me he also gave me instruction on how to take the herbal medicine i did as i was instructed by him, dear friends you would not believe this, after taking the herbal medicine i went to the hospital for checkup to my greatest surprise my result came out negative, my dear i will say truly there is a cure for herpes virus with the help of DR MACAULAY herbal medicine you can be cured from your herpes virus you can contact him on his email address DR.MACAULAYHERBALHOME@YAHOO.COM if you are having any problem i advice you do contact him for help okay here is his mobile numbers +2348113717132 for help thank you DR MACAULAY for saving my life............

hello everyone,i'm Monica Jones,well i just don't no were to start ok it go like this i was diagnosed of GENITAL HERPES DISEASES and so i took all kinds of treatment but "TOO OUT KNOWLEDGE"it has no cure so on like any other i searched really hard for one but landed in disappointment,until i met Dr. Agaga on the internet i did not believe it at first but i gave it a try and to my surprise after some administration of his herbal drugs i happy to say i'm cured of Genital Herpes Diseases so if they are other like me or with any other diseases doctor say these no cure please i advice to contact Dr. Agaga i believe he can help you:agagasolutiontemple@gmail.com, call or WhatsApp:+2348052394128.

I'm kate marcus,USA.It's been a while since I've written to thank Dr Maggi who helped me in my life. I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2016, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day my Aunt Rosa introduce me to Dr Maggi having seen so many testimony online about his herbal medication to cure HERPES and gave me his email:drmaggieherbalhome82@gmail.com , so i mail him. He told me all the things I need to do and also give me instructions to follow, which I followed properly. Before I knew what is happening after one week the HERPES that was in my body got vanished. so if you are you are having herpes or any kind of disease listed below *DIABETES *CANCER *STROKE *INFERTILITY *HEART DISEASE *HIV *COLD SORES *GENITAL WARTS*LUPOS VIRUS And you also want cure, you can also email him at:drmaggiherbalhome82@gmail.com or through his WhatsApp +14097946086   

My Name is Dr AZIBA, Herbal Remedy Product is 100% guarantee for Penis Enlargement growth and Thickness you can Contact Me via Email Priestazibasolutioncenter@gmail.com For Best natural male enhancement Product with 100% guaranteed results. I prepare top Herbal selling male enhancement product with herbal formula and no side-effects, MY WhatsApp Number is +2348100368288

It’s obvious some patients with herpes are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2015 until I was introduced by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Sikies Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from genital Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about Dr Sikies. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail Drsikies@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer, HIV, Herpes, Genital, warts, ALS, BV, UTI, Virginal infection, Genital, Wart, HPV, Hepatitis A/B, Good luck, HSV, Pregnancy, Ex back.   here is his website:https://drsikiesherbalcure.weebly.com  you can reach me via mail:anitalawson515@gmail.com

It’s obvious some patients with herpes are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2015 until I was introduced by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Sikies Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from genital Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about Dr Sikies. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail Drsikies@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer, HIV, Herpes, Genital, warts, ALS, BV, UTI, Virginal infection, Genital, Wart, HPV, Hepatitis A/B, Good luck, HSV, Pregnancy, Ex back.   here is his website:https://drsikiesherbalcure.weebly.com  you can reach me via mail:anitalawson515@gmail.com

Hi viewers, I'm here to share my experience about Herpes virus i was diagnosed with it 8 months ago and i lose my speech and swallowing ability with other health issues it has been a tough time for me but nothing i could do over it and i was taking all the medication from the hospital still no good result, on till i found someone testify of her Dad who got Herpes virus cure with herbal treatment from Dr Aluda, i also reach the Dr. online through his email draludaharbalhome@gmail.com and i inquire his Herpes virus herbal product and take the med for 3 weeks. i found it to be excellent right now I'm healed and healthy I'm recommending all Herpes virus patients should get this treatment to save lives I'm really serious about this and I'm not kidding.... here is the email draludaharbalhome@gmail.com

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com

Add new comment