Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. In the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.  

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable  

I have my ATM card already programmed to withdraw the maximum of $ 5,000 a day for a maximum of 12months. I’m so happy with this because I got mine last week and I’ve used it to get $ 50,000. Mr Thomas is giving the card just to help the poor and needy even though it is illegal but it is something nice and it is not like another scam pretending to have the ATM cards blank. And no one gets caught when using the card. Get yours today by sending a mail to perrythomas827@gmail.com… THIS IS 100% REAL. I AM A BENEFICIARY OF THIS. HACKERS EMAIL: perrythomas827@gmail.com. WE ALSO OFFER BITCOIN INVESTMENTS !!!!

Hello, do you need an urgent loan or do you want a business loan? Can you contact us via email or WhatsApp today? Email: joshuabenloancompany@gmail.com WhatsApp: +12094402417

Hello Are you a businessman, politician, music, student and want to be rich, powerful and famous in life needs power to realize their dreams. You can realize their dreams by a member of the Illuminate. with that all your dreams and the desires of the heart that can fully realized if you really want to be a member the big names of the Illuminate then you can contact (mb5042534@gmail.com ) WhatsApp +79267719496 number thanks ..

Hello Are you a businessman, politician, music, student and want to be rich, powerful and famous in life needs power to realize their dreams. You can realize their dreams by a member of the Illuminate. with that all your dreams and the desires of the heart that can fully realized if you really want to be a member the big names of the Illuminate then you can contact (mb5042534@gmail.com ) WhatsApp +79267719496 number thanks ..

Are you in financial crisis, looking for money to start your own business or to pay your bills? GET YOUR BLANK ATM CREDIT CARD AT AFFORDABLE PRICE *We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide,the card has a daily withdrawal limit of $5000 and up to $50,000 spending limit in stores and unlimited on POS.* *email: blankatm156@gmail.com *you can also call or whatsapp us Contact us today for more enlightenment +1(301) 329-5298 *WHAT WE OFFER* 1)WESTERN UNION TRANSFERS/MONEY GRAM TRANSFER 2)BITCOIN INVESTMENTS 3)BANKS TRANSFERS 4)CRYPTO CURRENCY MINNING 5)BUYING OF GIFT CARDS 6)LOADING OF ACCOUNTS 7)WALMART TRANSFERS 8)BANKS LOGINS 9)REMOVING OF NAME FROM DEBIT RECORD AND CRIMINAL RECORD 10)BANK HACKING *email: blankatm156@gmail.com *you can also call or whatsapp us Contact us today for more enlightenment +1(301) 329-5298 *BEWARE OF SCAMMERS AND FAKE HACKERS IMPERSONATING US BUT THEY ARE NOT FROM US CONTACT US ONLY VIA THIS CONTACT * blankatm156@gmail.com

i am very happy to share this little awesome testimony about Dr AZIBA a great herbal doctor who help me enlarge my penis size.3.2 cm to 8.3 cm longer with his herbal cream mixture, my girlfriend is now so amazed with the autonomous size of my penis. if you you are also in need of help on how to enlarge your penis to become bigger and stronger I advised you to contact Dr Aziba on his Email ( PRIESTAZIBASOLUTIONCENTER@GMAIL COM ) you or contact on whatsapp number +2348100368288 because he is one of the best herbal doctor that i can only show you up to, if your penis is 4.2 cm and want to get it reach 9.2 cm within three weeks Dr AZIBA is also specialized on breast and boobs enlargement i advise you to contact him for help DR AZIBA whatsapp number +2348100368288 .

I'm here to testify about the great work Dr Odudu  did for me. I have been suffering from (HERPES) disease for the past 4 years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came across a testimony of one lady on the internet testifying about a Man called Dr Odudu on how he cured her from Herpes Simplex Virus. And she also gave the email address of this man and advise anybody to contact him for help for any kind of sickness that he would be of help, so I emailed him telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Well i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as Dr Odudu assured me that i will be cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can contact Dr Odudu via email dr.oduduhome@gmail.com You can also call or whatsApp his telephone number on +2347041800280 Thanks  once again Dr Odudu.

Its a pleasure for me to write this testimony about how i got my Hpv cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by dr_onomen but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try dr_onomen_  , then i contacted him through his email when i contact him, he assured me 100% that he will heal me, i please with him to help me out. My treatment was a great success, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for check up after one weeks of taking the medication. i agreed with him i took this medication and went for check up a , to my greatest surprise my result was negative after the treatment, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still hpv negative. so i guess its time i recommend anyone going through HPV GENITAL HERPES LUPUSHERPES HSV-1 or HSV-2, HIV, Hepatitis B, Diabetes, Cancer reach him through Email dronomenherbalhome@gmail.com  or WhatsApp +2348147048097

Its a pleasure for me to write this testimony about how i got cured from Genital Herpes 2 months ago. I have been reading so many comments of some people on Youtube who were cured from various diseases by Dr Tebor, but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try Dr Tebor, then i contacted him through his email (Teborherbalcenter@gmail.com) when i contact him, he assured me 100% that he will heal me and i pleaded with him to help me out. My treatment was a great success, he cure me just as he promised. He sent me the herbal medicine through UPS and instruct me to go for check up after 2 weeks of taking the medication. I agreed with him and took the herbal medicine and i went for check up after two weeks of taking the medication, to my greatest surprise my result was negative. I am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for a month to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test a week ago and it was still Herpes negative. So i guess its time i recommend anyone going through Herpes, HSV-1 or HSV-2, HIV/AIDS, HPV, Hepatitis B, Diabetes and Cancer to contact Dr Tebor on his Email : Teborherbalcenter@gmail.com or Call and Whatsapp him on +2348106824976 His website is https://teborherbalcanter.wordpress.com. He will also cure you just as he did to me and i will continue to share this great testimony on the internet for people to get cured and to know that there is a cure out there and Dr Tebor herbal medicine is the perfect medicine to all manner of diseases.

Hello everyone, i contacted Herpes' i was told there is no Herpes cure except treatment to control it. I totally lost hope all i could think was losing my life because it was so embarrassing to have this virus.  A few weeks ago I read about a possible natural cure  which was guaranteed. And I ordered the treatment  after  some weeks I got 100% cure. Now I'm so excited to share this testimony to every article for others living with herpes there is possible natural treatment to eliminate this virus email Dr Ogedegbe his clinic email address;   dr.ogedegbe6@gmail.com   whatsapp +2348109374702 . he also have the following treatment .......hpv....Als.....cancer...gonorrhea....syphilis.....chlamydia.....hiv/aids...  you can visit his Facebook page https://www.facebook.com/Dr-Ogedegbe-healing-temple-104415538035858/

Hello everyone, i contacted Herpes' i was told there is no Herpes cure except treatment to control it. I totally lost hope all i could think was losing my life because it was so embarrassing to have this virus.  A few weeks ago I read about a possible natural cure  which was guaranteed. And I ordered the treatment  after  some weeks I got 100% cure. Now I'm so excited to share this testimony to every article for others living with herpes there is possible natural treatment to eliminate this virus email Dr Ogedegbe his clinic email address;   dr.ogedegbe6@gmail.com   whatsapp +2348109374702 . he also have the following treatment .......hpv....Als.....cancer...gonorrhea....syphilis.....chlamydia.....hiv/aids...  you can visit his Facebook page https://www.facebook.com/Dr-Ogedegbe-healing-temple-104415538035858/

Greatest thanks to Dr Oyagu for his herbal drugs that he prepared for me and when i start using it in just 2weeks i was completely cured and that ended my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE i am so happy and grateful to Dr Oyagu . after reading about him on a testimony of Jason Cash on a blogger. i knew suddenly Dr Oyagu was the right Doctor to cure my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE. i discuss with Dr Oyagu and he prepared a herbal medicine for me and when it got sent to me in south korean . i used the herbal medicine and 2weeks and i went to check up again. after 15years of suffering from HERPES SIMPLEX 1&2 at last i am smiling once again. Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from your suffering. contact his WhatsApp line: +2348101755322 or his Email:Oyaguherbalhome@gmail.com

I want to use this medium to let everybody know that HIV/AIDS has cure and that Dr Tebor herbs is the solution in curing hiv and herpes. Am Lina Frazier from Louisianan i tested HIV/AIDS positive March 2015 then early this month i read article about Dr Tebor having the cure for Hiv,Herpes and so many other diseases,i decided to contact him through his email and phone number that was present on the comment and he explain to me about the cure and how he prepared it and everything that he needed and i play along too and after he finished preparing it, he send it to me through UPS and he gave me instructions on how to be using it and after i finish it i should go to hospital for checkup which i was able to finish the medicine within one week and 3days and i called Dr Tebor to inform him i have finish the medication and he told me i should go to the hospital to checked my status which i actually did and i was tested HIV NEGATIVE i told everybody right there at the hospital how i got the cure and they were all surprise and joined me to celebrate and i called Dr Tebor and thank him for his good work and he told me to go and give thanks to God almighty that he alone has the ultimate power. If you have HIV, HERPES, CANCER of all kind, DIABETICS and any other diseases you can contact Dr Tebor for the cure and he will gladly send it to you. Dr Tebor email is Teborherbalcenter@gmail.com or you can call and WhatsApp him on +2348106824976 his website https://teborherbalcanter.wordpress.com

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail. com or text him on what's app, phone number +2348101755322 Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

i am very happy to share this little awesome testimony about Dr AZIBA a great herbal doctor who help me enlarge my penis size.3.2 cm to 8.3 cm longer with his herbal cream mixture, my girlfriend is now so amazed with the autonomous size of my penis , if you you are also in need of help on how to enlarge your penis to become bigger and stronger I advice you to contact Dr Aziba on his email ( PRIESTAZIBASOLUTIONCENTER@GMAIL COM ) you or contact on whatsapp number +2348100368288 because he is one of the best herbal doctor that i can only show you up to, if your penis is 4.2 cm and want to get it reach 9.2 cm within three weeks Dr AZIBA is also specialized on breast and boobs enlargement i advise you to contact him for help DR AZIBA whatsapp number +2348100368288...........

Hello, I want to write a little review about the good work of doctor Ojamo, who cured me from HSV 1&2 for just 2 week with his herbal medicine, I never believe I can be cured again and have a good life like others, I always regretted the day I got diagnose with this virus, I become lost of hope when my doctor told me there is no cure for it, Well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I went online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found dr Ojamo email dr.ojamoherbalhome@gmail.com on a blog of someone who was cured by him,of the same herpes, so I quickly contacted him for help and explained all my pains to him, he told me not to worry about it there is a cure for real, I never believe until he sent me the herbs when I ordered for it and I got it within 5 working days that is how I took the medicine for 2 weeks and the following week I went for a test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life, I am so happy right now, and forever greatful, you can also get in contact with him if you have such sickness through his whatsapp +2349077406037 or email address:: dr.ojamoherbalhome@gmail.com

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947 ,.,,   

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com,,                

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947,.,,            

I USED DR ORIANE HERBAL MEDICINE TO CURE MY HERPES VIRUS   I am here to testify of the good work of Dr Oriane I was once a victim of Herpes Virus with lot of outbreaks on my body, I was cured from the Virus by the help of Dr.Oriane with his great Herbal medicine which is very active within 21 days with my Herpes result Negative, it is very active and it cost less. The doctors confirmed that the virus is no longer in my blood. You too can be cured contact him on his official email; droriane6@gmail.com. or Whatsapp text/Call +2349031652461. He has cures for HIV, Diabetes, Cancer, Fibroid, Painful joints, hepatitis, Heart disease and Liver disease.   

Live Testimony: I am greatful to Dr Tebor ,the powerful herbal healer that rescue me from HIV/AIDS and HERPES. I was diagnosed of these disease since 2012 and because of this, i was very unhappy with my life and i went into research on how i can get cured and i saw a testimony of a lady on how she was cured from HERPES by Dr Tebor i decided to give him a try and when i contact him, he assure me that he will help me and send me the cure and i believed in him because all i wanted was to be cured, so he prepared a herbal cure for me and send it to me through DHL and gave me instructions on how to use it and after one week i should go to hospital for checkup and after one week of using the herbal medicine, i went to the hospital for test and to my surprise the test stated that i am HIV/AIDS with HERPES negative and i am fully cured from the diseases. This gladdens my heart and everybody in the hospital was surprised even the Medical Doctor, So viewers Dr Tebor is a God Gifted man and he can cure so many diseases like HIV/AIDS, HERPES,CANCER of all kind, PILE, KIDNEY PROBLEM, SYPHILIS, DIABETICS and lot’s more. You can contact him through his email Teborherbalcenter@mail.com) or call his number or Whats-App his Mobile number: +2348106824976. his website,,,, https://teborherbalcanter.wordpress.com . I will continue to share this great testimony on the internet and all over the world for the good job Dr Tebor has done for me.

I have been suffering from (HERPES) disease for the last four years and had constant pain, especially in my knees. During the first year, I had faith in God that I would be healed someday.This disease started to circulate all over my body and I have been taking treatment from my doctor, a few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr. Silver and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. Silver telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr. assured me that I have cured, after some time i went to my doctor to confirmed if I have been finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have such sickness or any other at all you can email Dr. Silver (drsilverhealingtemple@gmail.com) sir I am indeed grateful for the help I will forever recommend you to my friends!!! with your lovely Email Address ( drsilverhealingtemple@gmail.com

I have been suffering from (HERPES) disease for the last four years and had constant pain, especially in my knees. During the first year, I had faith in God that I would be healed someday.This disease started to circulate all over my body and I have been taking treatment from my doctor, a few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr. Silver and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. Silver telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr. assured me that I have cured, after some time i went to my doctor to confirmed if I have been finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have such sickness or any other at all you can email Dr. Silver (drsilverhealingtemple@gmail.com) sir I am indeed grateful for the help I will forever recommend you to my friends!!! with your lovely Email Address ( drsilverhealingtemple@gmail.com

i m 'here to testify about the great work of Dr Isibor. I have been suffering from (HERPES) disease for the past 5 years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came across a testimony of one lady on the internet testifying about a Man called Dr Isibor on how he cured her from Herpes Simplex Virus. And she also gave the email address of this man and advise anybody to contact him for help for any kind of sickness that he would be of help, so I emailed him telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Well i never believed it,, after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as Dr Isibor assured me that i will be cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can contact Dr isibor via email:drisiborspellhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number  +2348110493039 

i want to share a testimony about Dr BEN who helped me.. i want to inform the public how i was  cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by Dr BEN, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how Dr BEN cured them. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took for just 2 weeks and it seriously worked for me, my HERPES result came out negative. I am so happy as i am sharing this testimony.TO you all who thinks that HERPES is not curable, its a big lie and scandall from the hospital to sell there expensive drugs.  contact Doc Ben and get cured from this disease.You can reach him now today via this email: drbenharbalhome@gmail.com or whatsapp: +18287990994. He also cures HIV and other diseases

Greetings to every one here. I want to let every one know that HPV is a serious and deadly disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with HPV is by taking natural herbs medicine for it to flushes out the virus and is only few American doctors that know about this herbal medicine from doctor Afrid a great herbalist doctor. I have read about Dr Afrid the great herbalist doctor from African who can cure HPV with his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases Epilepsy, Hiv, Herpes, Cancer, Als, Hepatitis, Diabetes, Hpv,Infections ETC should contact him for his herbal medicine because his herbal medicine cured all kinds of diseases or virus, i am telling you all this because i am a living testimony and i was cured of Hpv. and my child was cured of epilepsy. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine which i took for two weeks and today when i went for test i was tested Hpv negative. you can reach him through his EMAIL;[drafridherbalhome@gmail.com] And you can also whatsapp/call him through his number +2349057260738 or visit his website at https://dr-afrid-herbal-home.webnode.com/   

I'm recommending Dr Aza to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Aza herbal medicine. I quickly contact Dr Aza and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Aza for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Aza on email and WhatsApp to get the cure from him. Email:drazaherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +1(315) 795 1518 .     

Add new comment