Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Hello! I'm very excited to inform everyone that I'm completely cured from my HSV 1&2 recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it's really help during my outbreaks but I totally got cured! from my HSV with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist and it completely fought the virus from my nervous system and I was tested negative after 12 days of using the herbal medicine. I'm here to let y'all know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr maggi and his herbal exploit. Contact him via email: drmaggiherbalhome@gmail.com call or whatsApp him on  +1(917) 979-6387.,.

Joy and happiness is all i can see around ever since i came in contact with this great man. i complained bitterly to him about me having herpes only for him to tell me it’s a minor stuff. He told me he has cured thousands of people but i did not believe until he sent me the herbal medicine and i took it as instructed by this great man, only to go to the hospital after two weeks for another test and i was confirmed negative. For the first time in four years i was getting that result. i want to use this medium to thank this great man. His name is Dr Oyagu, i came in contact with his email through a friend in USA and ever since then my live has been full with laughter and great peace of mind. i urge you all with herpes or HSV to contact him if you are willing to give him a chance. you can contact him through this email oyaguherbalhome@gmail.com or you can also WhatsApp him +2348101755322 He also cured my friend with HIV and ever since then i strongly believe he can do all things. Don't be deceived thinking he does not work, i believe if you can get in contact with this man all your troubles will be over. i have done my part in spreading the good news. Contact him through his email and you will be the next to testify of his great work.

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947,.,.,,            

Hello everyone i am here to testify and englighten you on how you can be cure from the disease/virus known as herpes as the FDA described that it cannot be cured or there is no cure for it, not knowing that herbal treatment is highly recommended for the treatment and cure for herpes its easy and it has no side effect, are you interested in curing herpes now, I am a living testimony of how Dr bobizua cured me with natural herbs which I bought from him. You can cure your Diabetes, Hepatitis a, b, Gonorrhea, Fibroids ,Infertility ,Epilepsy, Syphilis, Chronic infection, Copd, ,Std, Cancer, Hpv etc......... for more info send him a DM on WhatsApp @ +2347026251438 Email drbobizua20@gmail.com https://www.facebook.com/drbobizua/

Joy and happiness is all i can see around ever since i came in contact with this great man. i complained bitterly to him about me having herpes only for him to tell me it’s a minor stuff. He told me he has cured thousands of people but i did not believe until he sent me the herbal medicine and i took it as instructed by this great man, only to go to the hospital after two weeks for another test and i was confirmed negative. For the first time in four years i was getting that result. i want to use this medium to thank this great man. His name is Dr Oyagu, i came in contact with his email through a friend in USA and ever since then my live has been full with laughter and great peace of mind. i urge you all with herpes or HSV to contact him if you are willing to give him a chance. you can contact him through this email oyaguherbalhome@gmail.com or you can also WhatsApp him +2348101755322 He also cured my friend with HIV and ever since then i strongly believe he can do all things. Don't be deceived thinking he does not work, i believe if you can get in contact with this man all your troubles will be over. i have done my part in spreading the good news. Contact him through his email and you will be the next to testify of his great work.

Joy and happiness is all i can see around ever since i came in contact with this great man. i complained bitterly to him about me having herpes only for him to tell me it’s a minor stuff. He told me he has cured thousands of people but i did not believe until he sent me the herbal medicine and i took it as instructed by this great man, only to go to the hospital after two weeks for another test and i was confirmed negative. For the first time in four years i was getting that result. i want to use this medium to thank this great man. His name is Dr Oyagu, i came in contact with his email through a friend in USA and ever since then my live has been full with laughter and great peace of mind. i urge you all with herpes or HSV to contact him if you are willing to give him a chance. you can contact him through this email oyaguherbalhome@gmail.com or you can also WhatsApp him +2348101755322 He also cured my friend with HIV and ever since then i strongly believe he can do all things. Don't be deceived thinking he does not work, i believe if you can get in contact with this man all your troubles will be over. i have done my part in spreading the good news. Contact him through his email and you will be the next to testify of his great work.

Hi it's laa! 9 months ago my doctor told me I was diagnosed with herpes. I was heart broken, However that same month i found a Dr. who helped me to cured the virus with natural herbal treatment permanently. thanks to Dr. omohan for his natural herbal treatment that eliminated this virus out in my body forever. his contact information for any incurable virus via; dromohanherbalmedicine@gmail.com or whatsapp him or call him through his phone number +2348164816038.   https://www.fb.com/dromohanherbalmedicin       

Hello everyone i am here to testify and englighten you on how you can be cure from the disease/virus known as herpes as the FDA described that it cannot be cured or there is no cure for it, not knowing that herbal treatment is highly recommended for the treatment and cure for herpes its easy and it has no side effect, are you interested in curing herpes now, I am a living testimony of how Dr bobizua cured me with natural herbs which I bought from him. You can cure your Diabetes, Hepatitis a, b, Gonorrhea, Fibroids ,Infertility ,Epilepsy, Syphilis, Chronic infection, Copd, ,Std, Cancer, Hpv etc......... for more info send him a DM on WhatsApp @ +2347026251438 Email drbobizua20@gmail.com https://www.facebook.com/drbobizua/

Are you in need of cure to deadly disease such as HIV/AIDS HERPES HEPATITIS B VIRUS COLD SORES BLOOD SUGAR Contact Dr.Asein now through his email on dr.aseinherbalhome@gmail.com you can still call him or whats app him on +2347059207062,,.

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com

I was having Herpes Simplex Virus then i came across a review of people saying that they got treated from Herpes Simplex Virus by Dr VOODOO., So i gave a try by contacting him through his email and explain my problem to him. He send natural medicine herbs to me and told me all the things I need to do and also give me instructions to take the medicine, which I followed properly. Before I knew what is happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken by any deadly diseases like HERPES HIV, shingles,low sperm count or bringing back your ex lover, this great man is extremely the best in which I have seen if you also need a help, you can also email him at voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

My husband changed dramatically towards me, doesn’t communicate anymore.He disrespects me and accuses me falsely of infidelity because of wicked gossip …but I’m simply AMAZED at the results of Dr. Todd who did reunion love spell for me. Everything is going so well and EXACTLY how he said it would be. Even though it took 3 days to fully progress, it was so worth it because things are just about at perfection! How he took my situation and completely turned it around to give me exactly what I wanted is beyond me, but something I will never question and just be completely grateful, God Bless Dr.Todd for turning sorrow happiness. Dr.Todd's contact; manifestspellcast@gmail.com https://manifestspellcast.wordpress.com

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947,...    

PUBLIC AND WORLD NOTICE!!!!!!!!!THE BEST HERBAL DOCTOR AND SPELL CASTER IN  AFRICAN IS CALLED DR HARRY contact him immediately for penis enlargement or spell casting through drharrysolution@gmail.com  or visit His website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple     you can call/whatsapp him via +2349036417079  Hello friends around the globe,i am  Brandon Wilson from texas  USA.i am here to share a testimony of my life with you all. i was suffering from premature ejaculation,small penis for the past 3 years of my marriage.i got married to my wife 3 years ago and We have one  beautiful kid and we were living happily until my wife started complaining that i cannot satisfy her very well because of my premature ejaculation and small penis size.My penis size was 4 inches on erection and i do not last more than 2 mins during sex and it was really frustrating me my wife threaten to divorce me if i did not look for a solution to my problem.  i have use alot of pills, drugs and surgery also some herbal medicine from AFRICAN but non gave me the result i was looking for but when i explained to my friend JAMES CROMWELL  He told me that,there is a HERBAL AND SPELL CASTER called DR HARRY from AFRICA whom helped him to solve His premature ejaculation and small penis size from 3 inches to 10 inches within two weeks of using His HERBAL MEDICINE and it is a liquid and cream.i decided to give Him a try by visiting his website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple     , He replied and told me that  His work is 100% guarantee and it has no side effect also it is a permanent treatment but i did not believe him yet and He told me what i should do which i did as instructed by him and he sent me the HERBAL LIQUID AND CREAM through UPS DELIVERY SERVICE  and to my greatest it was just 7 days of using His HERBAL MEDICINE,i was Having 6.5 inches and i was lasting in bed with my wife 1hr and it is 14 days of using the HERBAL MEDICINE from DR HARRY  I am now having 10.5 inches penis size and 8.0 girth also i now last 1 hour  in bed with my wife also my wife is always complaining that my penis is too large and she is always screaming during sex with her. My wife now love and respect me more than before and all thanks to DR HARRY for saving my marriage and bringing happiness to my home once again. so friends if you are having similar issues or problem do not worry about it because DR harry  is there for you.contact him through his email address drharrysolution@gmail.com or visit His website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple      you can call/whatsapp him via +2349036417079  also He can cure all kinds sickness or illness and cast any spell like HIV/AIDS HERPES ALS CANCER DIABETES GET YOUR EX LOVER BACK SPELL MONEY SPELL LOTTO SPELL BREAKING CURSE SPELL PROTECTION FROM WITCH CRAFT SPIRITUAL ATTACK SPELL WIN COURT CASE SPELL  PREGNANCY HERBAL MEDICINE BREAST AND BUM ENLARGEMENT OIL ETC…… Just name it and DR HARRY will do it for you permanently THANKS          

I’m here to testify about what DR. ISIBOR did for me. I have been suffering from (GENITAL HERPES VIRUS) disease for the past 3 years and had constant pain and inching, especially in my private part. During the first year, I had faith in God that i would be cured someday.This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came across a testimony of Rose Smith on the internet testifying about a Man called DR. ISIBOR on how he cured her from 7 years HSV 2. And she also gave the email address of this man, advise anybody to contact him for help on any kind of diseases that he would be of help, so I emailed him telling him about my (HSV 2) he told me not to worry that I was going to be cured!! Well, I never doubted him I have faith he can cure me too,, DR. ISIBOR prepared and sent me Healing Oil, Soap, roots and herbs which I took. In the first one week, I started experiencing changes all over me, after four weeks of using his Roots/ Herbs, Oil and Soap, I was totally cured. no more inching , pain on me anymore as DR. ISIBOR assured me. After some time I went to my doctor to do another test behold the result came out negative. So friends my advise is if you have such disease or know anyone who suffers from it or any other disease like HPV, HIV, ALS, CANCER etc. you can contact DR. ISIBOR for help via email} drisiborspellhome@gmail.com

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com,....                

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947,...

I’m Blessing by name, i was diagnosed with Herpes virus for 3 years, i lived in pain with the knowledge that i wasn’t going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my condition never got better i was determined to get my life back so one day i saw Mr Brown post on how Dr Akuza saved him from the VIRUS with herbal medicine i contacted Dr Akuza. on his email address  (drakuzasolutioncenter@gmail.com)  we spoke on the issue i told him all that i went through and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it, after 14 days of usage I went to see the doctor for test, then the result was negative, am the happiest woman on earth now. This testimony is real. thanks to Dr Akuza. God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348072437003.,

Hi Dr Alagbo, I just wanted to say thank you again it’s been a year that I’ve been negative and I still didn’t have any sign or symptoms of it coming back..your herbal medicine was one of the main thing that kept me strong. Before I was depressed and even suicidal.....your herbal medicine helped me know that I’m not alone. I was able to express my concerns, fear and overall emotions about the HSV1 that I was battling. I was in a dark place with and it helped me pull out of it because I had nobody else to vent to about my problem except Dr Alagbo o. For that I want to say thank you again, you literally saved my life. My numbers started off at 10.90 and all the way down to negative at 0.90. It took 5 months for me to become negative. It wasn’t a breeze of course because I was dealing with a stubborn virus and sometimes detoxing made me feel tired and sometimes I would break out in little rashes from the toxins leaving my body I wanted to let the world know that I was cured by Dr Alagbo share the message and testimony with whomever you choose to . Dr Alagbo also cure HPV, Lupus, cancer , Lyme diseases, infertility and all types of herpes . Thank you Dr Alagbo for your amazing work. You can contact Dr Alagbo via call or WhatsApp +2347041726625 Or his Instagram page @Dralagbo

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com,....                

I’m Blessing by name, i was diagnosed with Herpes virus for 3 years, i lived in pain with the knowledge that i wasn’t going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my condition never got better i was determined to get my life back so one day i saw Mr Brown post on how Dr Akuza saved him from the VIRUS with herbal medicine i contacted Dr Akuza. on his email address  (drakuzasolutioncenter@gmail.com)  we spoke on the issue i told him all that i went through and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it, after 14 days of usage I went to see the doctor for test, then the result was negative, am the happiest woman on earth now. This testimony is real. thanks to Dr Akuza. God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348072437003.,

Am testifying of the miraculous work of a great traditional doctor called  Dr Maggi. I have been suffering from herpes since last 2 years with my Husband but today I am happy that am cure from it with the herbal medicine made by  Dr Maggi   the great healer, I was browsing the Internet searching for help when I came across a testimony shared by someone on how  Dr Maggi cure her from Herpes Disease. I quickly contacted him to get the cure and today i am now free from the Virus,drmaggiherbalhome@gmail.com you can also call or whatsApp him on +1(917) 979-6387

ATTENTION PLEASE!!! Am so glad expressing my profound gratitude to a man that is so concerned about other people's well being. I was suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE II) over 2years, i have spent thousands of dollars in buying expensive drugs and visiting several hospitals in different countries, i was really in selvage pain "until" one glorious morning, i read about Dr. oriane on the internet on how he had helped and cured so many people suffering from HERPES 1$2, HPV, CANCER, HIV/AIDS, ALZHEIMER, FIBROID, ENLARGED PROSTATE and HEART DISEASE ETC. So I contacted him through this Email: droriane6@gmail.com   and I shared my problems with him, he gave me the healing procedure and I followed them. Two weeks later after I received and used his product, he told me to go for a medical test, behold the result was negative, now am HERPES VIRUS free. I just want to use this platform to thank Dr. oriane for curing me from that deadly virus and also for exposing his herbal cure to the world at large, please you can as well contact him at his Email: droriane6@gmail.com (or)   you can also visit his Whatsapp at +2349031652461 for solutions to your health problems...  

Am testifying of the miraculous work of a great traditional doctor called  Dr Maggi. I have been suffering from herpes since last 2 years with my Husband but today I am happy that am cure from it with the herbal medicine made by  Dr Maggi   the great healer, I was browsing the Internet searching for help when I came across a testimony shared by someone on how  Dr Maggi cure her from Herpes Disease. I quickly contacted him to get the cure and today i am now free from the Virus,drmaggiherbalhome@gmail.com you can also call or whatsApp him on +1(917) 979-6387,.

My husband changed dramatically towards me, doesn’t communicate anymore.He disrespects me and accuses me falsely of infidelity because of wicked gossip …but I’m simply AMAZED at the results of Dr. Todd who did reunion love spell for me. Everything is going so well and EXACTLY how he said it would be. Even though it took 3 days to fully progress, it was so worth it because things are just about at perfection! How he took my situation and completely turned it around to give me exactly what I wanted is beyond me, but something I will never question and just be completely grateful, God Bless Dr.Todd for turning sorrow happiness. Dr.Todd's contact; manifestspellcast@gmail.com https://manifestspellcast.wordpress.com

I want to give a Testimony on how I got Cured From Herpes . 7 Months ago I was Diagnosed of Herpes . I was having some outbreaks. I went to see a Doctor and many Blood Tests was done on me. My Doctor told me that there’s no cure for Herpes Virus I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of IHIBOR A herbal doctor that cured someone from Herpes. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via Courier Service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the Doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore, you can contact him Email address:_________________________________ (drihiborherbalhome@gmail.com) via WhatsApp +2349050141449 !!

I want to give a Testimony on how I got Cured From Herpes . 7 Months ago I was Diagnosed of Herpes . I was having some outbreaks. I went to see a Doctor and many Blood Tests was done on me. My Doctor told me that there’s no cure for Herpes Virus I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of IHIBOR A herbal doctor that cured someone from Herpes. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via Courier Service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the Doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore, you can contact him Email address:_________________________________ (drihiborherbalhome@gmail.com) via WhatsApp +2349050141449 !!

What a great joy in my heart to share this to the entire public on how Dr Oyoma cured me from herpes with his herbs, I never believed it would work because the doctors keep saying there is no cure but I was desperate and needed to get this thing out of my body. I saw a comment online testifying how Dr Oyoma cured her from herpes and hpv and I contacted Dr Oyoma and explained my problem to him and he prepared the cure and sent it to me through UPS, which I used just the way He instructed me to, and  I went to my doctor for checkup after 11 days of taking the herbs and i was tested Herpes negative and my doctor told me that the virus is completely gone from my system. So I will tell you all who are looking for a cure to his/her diseases such as HIV/AIDS, HERPES, DIABETES, COLD SORE etc that Dr Oyoma is the final solution to the problem and a lot of people are also benefiting from him right now. He also cured my Uncle and his wife from HPV. Dr Oyoma uses his pure natural herbs and roots to treat and heal all kinds of deadly diseases. Please I urge anybody suffering from any ailment to contact him now through his email address: droyomaherbalcure@gmail.com or WhatsApp/Call  him on +2347041851286. I assure you that he will be of great help to you Dr Oyoma is capable of curing HIV/AIDS, HERPES, HPV, HSV1&2, COLD SORE, CANCER DIABETES and so many other infections.  His website is :: https://droyomaherbalcure.weebly.com   His Facebook Page: https://www.facebook.com/OyomaHerbalHome/  You  can reach me on my mail :: sharonnkemble@gmail.com or whatsapp or call me on +1 (856)661-7665

Diabetes breakthrough I have been diagnosed with diabetes for 7 years and I have been on insulin for a very long time which is not a total cure for diabetes. I came across a patients testimony who was cured from virginal infection with doctor Nelson herbal medicine on a health blogger page when searching the internet one faithful day including the doctor's email address. I contacted the herbal specialist and promised Doctor Nelson Saliu that if he heals me of diabetes , I will testify to his good work and after much discussion he sent the herbal medicine to me through delivery company which I received 3 days later and with the herbal specialist prescription, I drank the herbal medicine for 21 days without insulin and today thanks to Almighty God I am cured from diabetes. I have also waited for two month to be very sure I was completely cured before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still negative, with no trace on my blood so I decided its time I recommend him to anyone suffering from Diabetes. Contact Doctor Nelson and be cured through his mail: drnelsonsaliu10@ gmail.com or WhatsApp text on +2348111067336 He has cure for, Herpes virus, Hepatitis, heart disease and liver disease

God bless Dr Uromi for his marvelous work in my life, I have been suffering from herpes virus since 2015 and I was taking my medications, and I wasn't really satisfied i needed to get this disease out of my system, I searched about some possible cure for herpes and hsv infections online when i saw some wonderful comments about Dr Uromi, how he cured hsv infections with his herbal medicine, I was relieve a little so I contacted him through the emaiL i got from the testifier, and i told him my problem and asked for solutions, he told he can help cure me completely if only i can trust him to work for me and i said yes i can and immediately he started the remedy for my health, and after which he sent me the medicine through UPS SPEED POST. I took the herbal remedy as directed by him and 14 days later i was cured from my herpes infection, thank you so much sir, so my dear viewers online if you have or know anyone out there suffering from Hsv, Herpes, Cold Sore, Fibroids, Anemia, Hiv etc i urged you to recommend them to Dr Uromi and i assure you he will be of great help. you can reach Dr Uromi on Email:: Druromiherbalhome@gmail.com . You can also add him on WhatsApp +2349021374574    .   

Add new comment