Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Hello everyone, I am so glad to write this article today to tell the world how Dr.Azu cured my (HSV VIRUS),I have been detected with (HSV-1&2) since two years ago, ever since then my life has been incomplete bizarre and agony, I have used so many drugs that was prescribed to me by several doctors, but it didn't cure my (HSV VIRUS) neither did it reduce the pain, until a certain day i was checking for solution on the internet, then miraculously i came across Dr.Azu the powerful herbalist that cure numerous individuals (HSV-1 & HSV-2, HPV 1&2 INFECTIONS). Then I contacted him and  explained everything to him, and he prepared a herbal medicine for me that cured my (HSV-1&2) disease totally after taking his herbal medicine as instructed. I'm so happy and glad that I'm back to normal again. So viewers why waiting and being in pain when there's someone like Dr.Azu that cured different diseases. So contact him via email : dr.azuherbalhome@gmail.com or whatsApp him on +2347087313747.,

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr Ero on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes.My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr Ero today on his WhatsApp him on +2348140916349 or Email: dreromoncaregiver@gmail.com Dr. Ero also cures: 1. HIV / AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig's disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. emphysema 8. COPD (chronic obstructive pulmonary disease

HOW I GOT CURED OF HERPES SIMPLEX VIRUS! Who will believe that herb can cure herpes? i never believe that this will work, i have spent a lot getting drugs from the hospital to keep me healthy, it got to a point that all i was waiting for is death to come because i was broke, one day i heard about this great man called DR OLATUNDE who is well know for Cancer, Diabetes, HIV, Fibroid,Hepatitis b, HSV, HPV And Herpes cure. I decided to contact him, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared a herbal medicines and sent it through Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 3-5 days i will receive the package and after receiving it, i took the medicine as prescribed by him, after finishing the medicine, he told me to go to the hospital for a check up, and i went, surprisingly after the test the doctor confirm me Herpes simplex virus negative, i thought it was a joke, i went to other hospital and was also negative, thank you for saving my life, I promise i will always testify of your good works. if you are herpes simplex virus patient, contact him and I assure you that you will absolutely get cured. EMAIL; drolatundeherbalshrine@gmail.com You can call or add him up on WhatsApp...+2347010497802 HE AWAIT YOUR MESSAGES.

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947.....,,,,,,                  

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from .Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060    

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and active herbal .medicine ordered from a powerful herbalist called Dr Aba and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days .of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Aba and his herbal exploit. Contact him via email: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him at +2348107155060  

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

I'm Blessing by name, i was diagnosed with Herpes virus for 3 years, i lived in pain with the knowledge that i wasn't going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my condition never got better i was determined to get my life back so one day i saw Mr Brown post on how Dr Akuza saved him from the VIRUS with herbal medicine i contacted Dr Akuza. on his email address  (drakuzasolutioncenter@gmail.com)  we spoke on the issue i told him all that i went through and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it, after 14 days of usage I went to see the doctor for test, then the result was negative, am the happiest woman on earth now. This testimony is real. thanks to Dr Akuza. God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348072437003......

I'm Blessing by name, i was diagnosed with Herpes virus for 3 years, i lived in pain with the knowledge that i wasn't going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my condition never got better i was determined to get my life back so one day i saw Mr Brown post on how Dr Akuza saved him from the VIRUS with herbal medicine i contacted Dr Akuza. on his email address  (drakuzasolutioncenter@gmail.com)  we spoke on the issue i told him all that i went through and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it, after 14 days of usage I went to see the doctor for test, then the result was negative, am the happiest woman on earth now. This testimony is real. thanks to Dr Akuza. God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348072437003.....

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2002. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which i come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 you will be lucky as i am today

I visited different hospital but they gave me list of expensive drugs to treat the symptoms and never cured me. A closed friend of mine introduce me to a Herbal Doctor who cured her. I was scared to contact him because of what i experienced from fake doctors. she encouraged me and gave me his whatsapp contact,and i contacted him and i asked him series of questions, i also ask him to show me the results of those he have cured with his herbal drugs,and he gave me all the information i needed that gave me hope. He send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me. am now Hepatitis negative. God bless you for being a sincere and great man. Am so excited and am free from herpes virus. you can reach him via email;drshaibuabacha@gmail.com or whats-app/call on +2349051727475

God bless Dr. USELU for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS since 2018 and I was taking my medications, I wasn’t satisfied i needed to get the HERPES out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr. USELU , how he cured HERPES with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine within 3 days. I took the medicine as prescribed by him and 2weeks later i was cured from HERPES contact him via email (dr.uselucaregiver@gmail.com) once again thanks to you Dr. USELU cure the flowing virus, contact his email or add him on whatsapp (+2347052898482) cancer cure diabetes cure ringing ear herpes cure warts cure HPV cure HIV cure get your ex back pregnancy herbal medicine Hepatitis      

PROFESSIONAL SPELL CASTER WHO CAN HELP YOU WITH LOVE-SPELL TO GET YOUR EX LOVER BACK URGENTLY AFTER BREAKUP/DIVORCE EVEN IF YOUR SITUATION SEEMS HOPELESS! CONTACT: INFINITYLOVESPELL@GMAIL.COM IS CERTAINLY THE BEST SPELL CASTER ONLINE AND HIS RESULT IS 100% GUARANTEE..  After 3 Years in a relationship with my Boyfriend, my Boyfriend started going out with other girls and showing me cold love, on several occasions he threatens to broke-up with me if I dare question him about his affair with other girls, I was totally devastated and confused until an old friend of mine told me about a spell caster on the internet DR GREAT who help people with their relationship and marriage problem by the powers of love Spells, At first I doubted If such thing ever exists but decided to give it a try, When I contact him, he told me everything I needed to do and I did and he helped me cast a Love Spell and within 28Hours my boyfriend came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with girls and he is with me for good and for real. Contact this Great spell Caster for your relationship or marriage problem.  Here's his contact.. CALL/WHATSAPP: +2348118829899 EMAIL: infinitylovespell@gmail.com  OR  infinitylovespell@yahoo.com   BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with herpes is by taking natural herbs medicine for it and is only few American doctors that know about this herbal medicine from Dr Ogogo .. I have read about Dr Ogogo great herbalist doctor from African who can cure helpers with his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases  Herpes, Cancer, Als,Herpatitis, Diabetes, Hps,Infections ETC should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of herpes. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine which i took for two weeks and today when i went for test i was tested negative. you can reach him through his whatsapp number:+2348162977063 he will help you out.https://www.facebook.com/109551780873905/posts/109553370873746/?substory_index=0&app=fbl

Fui infectado con herpes genital en 2017 y he estado buscando una cura desde entonces. En octubre del año pasado, cuando casi me rendí, me encontré con una publicación en Internet donde copié el correo electrónico de un hombre llamado Dr. ogbekhilu que proporciona soluciones herbales para enfermedades. Me puse en contacto con él y llegué a un acuerdo con él, y él me envió un remedio herbal a través del servicio de pedidos unidos, junto con instrucciones sobre cómo usarlo. Para mi gran sorpresa, me curé después de 18 días de usar el medicamento, según lo aseguró el médico. Decidí compartir esto porque sé que hay muchas personas que necesitan ayuda. comuníquese con el médico en https://drogbekhiluherbalhome.simdif.com Póngase en contacto con él para obtener medicamentos contra infecciones como {1} VIH y SIDA {2} Diabetes {3} Epilepsia {4} Cáncer de sangre {5 } HPV {6} ALS {7 herpes {8} insuficiencia renal contacto de whatsapp: +2348102460821

I'm very happy to share this little awesome testimony about Dr AZIBA a great Herbal Doctor who helped me Enlarge my Penis size from .3.2 inch to 8.3 inch longer with his African Herbal Product mixture. my wife is so amazed with the autonomous size of my penis. if you are in need of help to enlarge your Penis to Bigger and Thicker size, I advice you to contact Dr Aziba on his Personal Email Address ( PRIESTAZIBASOLUTIONCENTER@GMAIL COM ) or contact him on whatsapp Chat +2348100368288 his one of the best African Herbal doctor recommended to help you with the best and effective Herbal Product to enlarge your penis from as smaller as 2.2 inch to 9.2 inch within two weeks of use, Dr AZIBA is also specialized on the solution to LOW SPERM COUNT. i advise you to contact him for help. DR AZIBA whatsapp number +2348100368288..

HOW DR OMO CURED ME FROM HERPES WITH HIS HERBAL PRODUCTS EMAIL DROMOHERBALREMEDIES@GMAIL.COM OR WHATSAPP HIME +2349018520203  I want to inform the general public how I was cured of HERPES Simplex Virus by a Doctor called Dr OMO. I visited different hospitals but they gave me a list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which are very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedies on HERPES and I saw comments of people talking about how Doctor Dr OMO cured them.When I emailed him dromoherbalremedies@gmail.com also WhatsApp him +2349065113124 he gave me hope and sent a Herbal medicine to me that I took as instructed and it seriously worked for me, i am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. I pray for you Dr OMO God will give you everlasting life, you shall not die before your time for being a sincere and great man. Am so happy, you can also contact him if you have any problem reach him on his Email Address at: dromoherbalremedies@gmail.com or whatsapp him +2349018520203

just wanna say a big thank you patrice cythia for introducing me to Dr Tebor the great HERBALIST that helped me prepare home remedies that cured my herpes simplex virus (HSV1&2) I was infected with herpes for the past two years and i was not happy all day so i was desperate to get a cure so that i can live normal and get healthy. One day i was less busy so i decided to make latest research on herpes cure and i found a site were everyone was talking about Dr Tebor and has ability to cure Herpes, HIV, HPV, Cancer, ALS, COPD, Anthrax, genital wart, cold sore, Arthritis skin tag and all manners of diseases and virus. So i discussed with cythia and she explained to me that its very easy working with Dr Tebor so i contacted Dr Tebor via email Teborherbalcenter@gmail.com and he helped me just as he has helped others now I am now cured from herpes am very happy now. and i can also assure you that he can also help you. so if you need the service of DR Tebor kindly contact him Teborherbalcenter@gmail.com or whatsapp +2348106824976 .He can also cure so many sickness You can also check him on his website https://teborherbalcanter.wordpress.com

Thanks to God and also to Dr Osato, the great herbal man that cured me from HERPES. I contacted the virus from my partner three years ago, i almost spent all i had because i was restless and i need to get rid of the virus and i did not rest until i saw peoples testimony about Dr Osato recommendation online for how he has being curing HERPES with his herbs and i emailed him and tell him my problem and he prepare my cure and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use the herbs and behold after i finish drinking it i went to the hospital for checkup and the result was negative and the virus was completely gone from my body. You can contact Dr Osato to get your herbs too and cure yourself from these virus. His email is OSATOHERBALCURE@GMAIL.COM or you can call and whatsapp him on +2347051705853. His website is https://osatoherbalcure.wordpress.com. Dr Osato cure so many different type of diseases with his herbs such as HERPES, HIV/AIDS. CANCER of all kind, HSV 1&2, DIABETES, HPV, SHINGLES and so many more. I want to thank God for using Dr Osato to cure me from herpes. Dr Osato is truly gifted by God.

Thanks to God and also to Dr Osato, the great herbal man that cured me from HERPES. I contacted the virus from my partner three years ago, i almost spent all i had because i was restless and i need to get rid of the virus and i did not rest until i saw peoples testimony about Dr Osato recommendation online for how he has being curing HERPES with his herbs and i emailed him and tell him my problem and he prepare my cure and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use the herbs and behold after i finish drinking it i went to the hospital for checkup and the result was negative and the virus was completely gone from my body. You can contact Dr Osato to get your herbs too and cure yourself from these virus. His email is OSATOHERBALCURE@GMAIL.COM or you can call and whatsapp him on +2347051705853. His website is https://osatoherbalcure.wordpress.com. Dr Osato cure so many different type of diseases with his herbs such as HERPES, HIV/AIDS. CANCER of all kind, HSV 1&2, DIABETES, HPV, SHINGLES and so many more. I want to thank God for using Dr Osato to cure me from herpes. Dr Osato is truly gifted by God.

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2002. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which i come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 you will be lucky as i am today

I want to thank of great Dr. Todd he brought my boyfriend back to me. i had seen many people to get him back but nothing, Dr. Todd gave me a consultation and told me all truth, and I trusted Dr. Todd and had him do the spells for me. it took awhile because it was very very messy between us. i had to wait for each spell to do its work. but once the last spell finally was working and the other spells had worked, that is when he called. we met. then it took many more meetings. but now we are back together and i can only thank Dr.Todd, he is the greatest, i will come to Dr. Todd for life. Todd took care of me like family. contact; manifestspellcast @ gmail. com manifestspellcast.wordpress.com WhatsApp:+1 604 901 9747

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms. I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr. Ojamo a herbal doctor that’s helping people get cured from Herpes. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine in 8 days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before i completed the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. Ojamo is great and you can contact him via dr.ojamoherbalhome@gmail.com or message him on via whats-app at +2349077406037

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms. I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr. Ojamo a herbal doctor that’s helping people get cured from Herpes. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine in 8 days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before i completed the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. Ojamo is great and you can contact him via dr.ojamoherbalhome@gmail.com or message him on via whats-app at +2349077406037

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2002. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which i come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 you will be lucky as i am today

Its a great pleasure for me to write this testimony about how i got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Aza but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try DR. Aza then i contacted him through his email, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for a medical check up after two weeks of usage. i agreed with him i took this medication and went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: drazaherbalcenter@gmail.com OR call, add him on Whatsapp +1(315) 795 1518

Hello viewers, I'm here to shear my testimony on how Dr.Azu cured my herpes virus/hpv with his herbal medicine.I do not have much to say but with all my life i will for ever be grateful to him and God Almighty for using Dr.Azu to reach when me i thought it was all over, today i am happy with my life again after the medical doctor have confirmed my HERPES SIMPLEX VIRUS / HPV of 3 years is gone,i have never in my life believed that HERPES SIMPLEX VIRUS could be cured by herbal medicine. so i want to use this means to reach other persons who have this disease by testifying the power of  Dr.Azu that all hope is not lost yet, try and contact him by any means for any kind of disease. Thanks once again Dr.Azu for your marvelous work may God continue to bless you. You can also reach him today via email: dr.azuherbalhome@gmail.com or +2347087313747,.

I want to give a testimony on how I got cured from (Hpv viruses). A few months back I was having some symptoms. I went to see a doctor and many blood tests were done on me, later on, I was told I had (Hpv viruses). My doctor told me that there's no cure for (Hpv viruses) I felt bad, I went online searching for a possible cure for HPV Virus, I saw a post of doctor Agbomian a herbal doctor that cured someone of (Hpv viruses). I contacted him and told him how I'm feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via Courier Service and I received the medicine some days after he sent it, I took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication, the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven't had any symptoms anymore, you can contact him for any kind of illness .he is a spell caster,, bring back your ex ; WhatsApp +2347040843115 OR Gmail: dragbomianherbalcured77@gmail.com

HOW I GOT CURED OF HERPES SIMPLEX VIRUS! Who will believe that herbs can cure herpes? i never believe that this will work, i have spent a lot getting drugs from the hospital to keep me healthy, it got to a point that all i was waiting for is death to come because i was broke, one day i heard about this great man called DR OLATUNDE who is well know for Cancer, Diabetes, HIV, Fibroid,Hepatitis b, HSV, HPV And Herpes cure. I decided to contact him, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared a herbal medicines and sent it through Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 3-5 days i will receive the package and after receiving it, i took the medicine as prescribed by him, after finishing the medicine, he told me to go to the hospital for a check up, and i went, surprisingly after the test the doctor confirm me Herpes simplex virus negative, i thought it was a joke, i went to other hospital and was also negative, thank you for saving my life, I promise i will always testify of your good works. if you are herpes simplex virus patient, contact him and I am absolutely sure you will get cured. EMAIL; drolatundeherbalshrine@gmail.com You can call or add him up on WhatsApp...+2347010497802 HE AWAIT YOUR MESSAGES.

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain. During the first year, I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from Herpes Simplex Virus by this by Dr voodoo and she also gave the email address of this man and advise anyone to contact him for any kind of problem that he would be of help, so i wrote to Dr voodoo telling him about my (Herpes Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Though i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the Dr voodoo assured me, after some time i went to my doctor for test and it confirmed that i have be finally healed behold it was TRUE, So friends if anyone have such problem and need help contact Dr voodoo on his email: voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

Add new comment