Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Honestly When I found out I had herpes, I was completely lost because I didn't know what to do and I worried about how the incident would affect my relationship. I couldn't go about it but positive thinking and a healthy approach keeps me going. I tried finding help in all possible area but my efforts were to no avail. But with the help of Dr Okojie, I discussed the issue with him and I was treated  after using his herbal remedy. I went back for another test which came out negative and I was totally healed. And you can reach out to Dr Okojie on Email: drokojiesolutiontemple@gmail.com or WhatsApp/Call +2348109046689,   and you will be the next to testify of his great work.

I'm Blessing by name, i was diagnosed with Herpes virus for 3 years, i lived in pain with the knowledge that i wasn't going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my condition never got better i was determined to get my life back so one day i saw Mr Brown post on how Dr Akuza saved him from the VIRUS with herbal medicine i contacted Dr Akuza. on his email address  (drakuzasolutioncenter@gmail.com)  we spoke on the issue i told him all that i went through and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it, after 14 days of usage I went to see the doctor for test, then the result was negative, am the happiest woman on earth now. This testimony is real. thanks to Dr Akuza. God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348072437003...  

I'm Blessing by name, i was diagnosed with Herpes virus for 3 years, i lived in pain with the knowledge that i wasn't going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my condition never got better i was determined to get my life back so one day i saw Mr Brown post on how Dr Akuza saved him from the VIRUS with herbal medicine i contacted Dr Akuza. on his email address  (drakuzasolutioncenter@gmail.com)  we spoke on the issue i told him all that i went through and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it, after 14 days of usage I went to see the doctor for test, then the result was negative, am the happiest woman on earth now. This testimony is real. thanks to Dr Akuza. God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348072437003...  

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com                  

Truly herbs have proven to be the best remedy for herpes and i want to share this to the entire public on how Dr Osato cure me from herpes1&2 with his herbs, I never believe it will work because the doctors keep saying there is no cure but i was desperate and needed to get this thing out of my body. I saw a comment online testifying how Dr Osato cure her from herpes and hpv and i contact Dr Osato and explain my problem to him and he prepare the cure and send it to me through UPS,which i use it just the way He instructed me and thank God today am a beneficiary to these cure. I went to my doctor for checkup after 7days of taking the herbs and i was tested Herpes1&2 negative and my doctor told me that the virus is completely gone from my system. So i will tell you all who is looking for a cure to his/her HIV/AIDS and HERPES that Dr Osato took research before he could finally get the solution to it and a lot of people are benefiting from him right now. He also cure my Uncle and his wife from HPV. Dr Osato heals with natural herbs. Please i urge you to contact him now through his email address: osatoherbalcure@gmail.com or WhatsApp him on +2347051705853. His website is osatoherbalcure.wordpress.com and he is capable of curing HIV/AIDS, HERPES, HPV, HSV1&2, COLD SORE, CANCER of all kind,DIABETES and so many other infections.

I am John Danilla from UK( northern ireland), i want to share a testimony on how a powerful spell caster cured my HIV disease, i was diagnosed of this disease, in the year 2009, last week i saw a testimony on Dr.Akioya on how he cured an HIV patient, so i contacted him through phone and he asked me to email him, which idid, so he told me that all my problems is over and then he decided to do an healing spell spell for me so after he finished it, he told me to wait for just 24 hours and then i should go for a test, so i really did as he had said, so my greatest surprised when i went to the hospital to go for an HIV test, the Medical doctor diagnosed that, i am now HIV negetative at first i was amazed and now i have come to realise that this spell caster Dr. Akioya is a very powerful one and a real spell caster. So viewers of this should please join me in my celebration for i am the happiest man on earth today and if you want to contact him, you can do this via his email drakioya17pellhome@gmail.com or call him or whatsapp him +2348105257464

Hello Everyone out there,I am here to give my testimony about a Herbalist doctor who helped me . I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2011, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was in the river side thinking where I can go to get solution. so a lady walked to me telling me why am I so sad and i open up all to her telling her my problem, she told me that she can help me out, she introduce me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, so i mail him. He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what is happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at {oliha.miraclemedicine@gmail.com}or whatsapp him number: +2349038382931. or website is https://olihamiraclemedicine.webs.com/Contact him today and you will have a testimony...Good luck!Dr. OLIHA Also Cures:1. HIV/AIDS2. HERPES 1/23. CANCER4. ALS (Lou Gehrig’s disease)5. Hepatitis B6. chronic pancreatic7. Emphysema8. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Greetings to the general public, I'm James from UK i want to inform the public how i was cured from HERPES Simplex Virus by a Dr Taiwo. i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment because i never believed in the Internet but i was convince to give him a try because i was having no hope of been cured of HERPES so i decided to contact him on his email  drtaiwoabu@gmail.com   that was listed on the comment  i searched his email on net and i saw a lot of people testifying about his goodness. when i contacted him he gave me hope that i will be cure again from this virus,that was how he sent his herbal medicines to me through courier delivery company and i received this remedies within three days, he told me how to take this medicines and it seriously worked for me, am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. God will forever bless you Dr Taiwo and also give you long life, you shall not die before your time for being a sincere and great man. Am so happy, you can contact him if you have any  problem through his email addressdrtaiwoabu@gmail.com ...... you can also call or Whatsapp him with  this number +2348155011610he can also cure the following diseasesHERPESCANCER ALSHEPATITIS B&C HIV AIDS

oye, los amigos solo quieren compartir esto, "He tenido HSV 2 desde que tenía 22 años y tengo alrededor de 26 años. Valtrex estaba disponible. Estaba tomando 1 gramo al día (un poco constante) hasta hace aproximadamente 1,2 años. Fue genial y no tuve un solo brote en casi seis meses, mis dos excombatientes no contrajeron el virus. Desafortunadamente, desarrollé una reacción alérgica por el uso prolongado y ya no puedo tolerarlo sin grandes erupciones cutáneas, picazón intensa, hipersensibilidad y también con pérdida de cabello. `` Estoy probando Famvir, pero hasta ahora volví a tener brotes. Era un día fiel cuando navegaba por Internet buscando medicamentos en HERPES y vi comentarios de personas que hablaban sobre cómo DR ogbekhilu los curó, cuando lo contacté, me dijo me dio esperanza y me envió un medicamento a base de hierbas que tomé y funcionó seriamente para mí, ahora soy una persona libre sin ningún problema, mi resultado de HERPES salió negativo, ahora estoy curado permanentemente. contactarlo con la siguiente información Correo electrónico: (drogbekhiluherbalhome @ gmail. Com) ¿Cuál es la aplicación: (+ 2348102460821) También puede curar tantas enfermedades como {1} VIH y SIDA {2} Diabetes {3} Epilepsia {4} Cáncer de sangre {5} VPH {6} ALS {7} virus del herpes] 8] después del goteo nasal (9) herpes zóster (10) herpes labial ( 11) disfunción eréctil (12). Aumento del pene (13.) Crema de ajuste virginal (14.) Si quiere un hijo (15.) Si quiere a su ex marido.

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947.,,,,,,      

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947..,,,,,,              

Greetings to the general public, I'm James from UK i want to inform the public how i was cured from HERPES Simplex Virus by a Dr Taiwo. i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment because i never believed in the Internet but i was convince to give him a try because i was having no hope of been cured of HERPES so i decided to contact him on his email  drtaiwoabu@gmail.com   that was listed on the comment  i searched his email on net and i saw a lot of people testifying about his goodness. when i contacted him he gave me hope that i will be cure again from this virus,that was how he sent his herbal medicines to me through courier delivery company and i received this remedies within three days, he told me how to take this medicines and it seriously worked for me, am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. God will forever bless you Dr Taiwo and also give you long life, you shall not die before your time for being a sincere and great man. Am so happy, you can contact him if you have any  problem through his email address       drtaiwoabu@gmail.com ...... you can also call or Whatsapp him with  this number +2348155011610he can also cure the following diseases1. HERPES 2. PENIS ENLARGEMENT 3. GONORRHEA 4. HIV/AIDS 5. LOW SPERM COUNT 6. MENOPAUSE DISEASE 7. EPILEPSY 8. ASEPSIS 9. CANCER 10. ANXIETY DEPRESSION 11. PREGNANCY PROBLEM 12. SHORT SIGHTEDNESS PROBLEM 13.YOU NEED YOUR WIFE OR HUSBAND BACRK 14. PTSD 15 ADHD....  

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com                  

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com..,,,,                  

I Want To Appreciate Dr.godwin for hs great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year,And Was Look For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr.godwin Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr.godwin I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me,I Started The Herbal Medicine For My Health.He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative.My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have There Same Herpes Virus Please contact Dr Goodwin To Help You Too,And Help Me To Thank Dr. GODWIN For Cure Me, I’m Cured By Dr. Godwin Herbal Medicine,His Contact Email: drgodwinsolutionhome@gmail.comOr Cell Whatsapp Number +2348054615060 thank you ..... https://drgodwinsolutionho.wixsite.com/drgodwinsolutionhome

ERPES, HSV, SYPHILIS, CANCER, HEPATITIS A B and C. HIRE BLOOD My Testimony about Dr Ehimen the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes 2 l sclerosis virus (Herpes 2), though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like Many people have the herpes 2 sclerosis virus cure why are people still suffering from it?' I though of it, then I contact Dr.Ehimen via email, drehimenenefele@gmail.com com I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to FEDEX or UPS or HDL Post Service delivery, he gave my details to the UPS Office, they told me that 2-3 days I will receive the package and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 1 week after finishing the medicine, I was tested herpes 2 sclerosis virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor for you to contact him and I will try my possible best to make sure you get cured, when you contact him, make sure you tell him that I referenced you.. So friends my advise is if you have such sickness like dis and he told me that this very doctor cures genital warts , and he also cure HIV, H.P.v HTLV HLTV. HUMAN PAPAILOMAVIRUS, HPRESSURES, BODY DISEASE, DIABETICS, ENPILENCIN, GENPILENCIN, HIV AIDS, PREGNANCY SVH1 AND HSV2 and lot more. contact him via:  email drehimenenefele@gmail com call or Whats App Number +2348023457310 Thank you all and be blessed!!!!! You can also contact him on email dr ehimenenefele@gmail.com

ERPES, HSV, SYPHILIS, CANCER, HEPATITIS A B and C. HIRE BLOOD My Testimony about Dr Ehimen the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes 2 l sclerosis virus (Herpes 2), though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like Many people have the herpes 2 sclerosis virus cure why are people still suffering from it?' I though of it, then I contact Dr.Ehimen via email, drehimenenefele@gmail.com com I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to FEDEX or UPS or HDL Post Service delivery, he gave my details to the UPS Office, they told me that 2-3 days I will receive the package and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 1 week after finishing the medicine, I was tested herpes 2 sclerosis virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor for you to contact him and I will try my possible best to make sure you get cured, when you contact him, make sure you tell him that I referenced you.. So friends my advise is if you have such sickness like dis and he told me that this very doctor cures genital warts , and he also cure HIV, H.P.v HTLV HLTV. HUMAN PAPAILOMAVIRUS, HPRESSURES, BODY DISEASE, DIABETICS, ENPILENCIN, GENPILENCIN, HIV AIDS, PREGNANCY SVH1 AND HSV2 and lot more. contact him via:  email drehimenenefele@gmail com call or Whats App Number +2348023457310 Thank you all and be blessed!!!!! You can also contact him on email dr ehimenenefele@gmail.com

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist called Dr Aza and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Aza and his herbal exploit. Contact him via email: drazaherbalcenter@gmail.com  or WhatsApp him at +1(315)7951518          

Am glad to share my herpes virus experience with everyone and the marvelous work of dr Oduwa with his roots and herbs. i was diagnosed of genital herpes months ago and it has been hell living with such nasty disease until my sister introduce me to dr oduwa whom i met through online. we talked and he sent me a bottle of a herbal medicine which i took for a week and i started vomiting. i went back to my doctor after a month just to confirm my status cos i stop experiencing the sighs and symptoms, all the pain were gone and now i can boldly say there's a cure for herpes simplex virus without misleading anyone. Contact him on email droduwaspellhome01@gmail.com or you can also message him on whatsApp at +2348136354191 or contact Dr oduwa via his website at https://dr-oduwa-herbal-home.webnode.com/

I thought the physicians says there is no cure for HSV 2!!! I am telling you today that Dr Oduwa cure HSV 2 with his herbal medicine and once you get cured you are cured forever it is never reversible, I have been suffering for this deadly disease called HSV 2 for more than a 2years and lost all hope because my doctor says there is no cure for HSV 2. Brethren I saw a testimony on the internet on how Dr Oduwa cure HSV, Herpes etc with his herbal medication and an email and watsapp to contact him was also displayed, I thought this was joke but I decided to contact him and he replied telling me not to worry that my problem is over . Dr Oduwa sent me a herbal medication to drink for one month but only 3weeks I feel strange and I went to my doctor and he confirmed me negative. you can visit his website at https://dr-oduwa-herbal-home.webnode.com/ or WhatsApp +23481363534191

I thought the physicians says there is no cure for HSV 2!!! I am telling you today that Dr Oduwa cure HSV 2 with his herbal medicine and once you get cured you are cured forever it is never reversible, I have been suffering for this deadly disease called HSV 2 for more than a 2years and lost all hope because my doctor says there is no cure for HSV 2. Brethren I saw a testimony on the internet on how Dr Oduwa cure HSV, Herpes etc with his herbal medication and an email and watsapp to contact him was also displayed, I thought this was joke but I decided to contact him and he replied telling me not to worry that my problem is over . Dr Oduwa sent me a herbal medication to drink for one month but only 3weeks I feel strange and I went to my doctor and he confirmed me negative. you can visit his website at https://dr-oduwa-herbal-home.webnode.com/ or WhatsApp +23481363534191

I want to thank of great Dr. Todd he brought my boyfriend back to me. i had seen many people to get him back but nothing, Dr. Todd gave me a consultation and told me all truth, and I trusted Dr. Todd and had him do the spells for me. it took awhile because it was very very messy between us. i had to wait for each spell to do its work. but once the last spell finally was working and the other spells had worked, that is when he called. we met. then it took many more meetings. but now we are back together and i can only thank Dr.Todd, he is the greatest, i will come to Dr. Todd for life. Todd took care of me like family. contact; manifestspellcast @ gmail. com manifestspellcast.wordpress.com WhatsApp:+1 604 901 9747

just wanna say a big thank you patrice cythia for introducing me to Dr Tebor the great HERBALIST that helped me prepare home remedies that cured my herpes simplex virus (HSV1&2) I was infected with herpes for the past two years and i was not happy all day so i was desperate to get a cure so that i can live normal and get healthy. One day i was less busy so i decided to make latest research on herpes cure and i found a site were everyone was talking about Dr Tebor and has ability to cure Herpes, HIV, HPV, Cancer, ALS, COPD, Anthrax, genital wart, cold sore, Arthritis skin tag and all manners of diseases and virus. So i discussed with cythia and she explained to me that its very easy working with Dr Tebor so i contacted Dr Tebor via email Teborherbalcenter@gmail.com and he helped me just as he has helped others now I am now cured from herpes am very happy now. and i can also assure you that he can also help you. so if you need the service of DR Tebor kindly contact him Teborherbalcenter@gmail.com or whatsapp +2348106824976 .He can also cure so many sickness You can also check him on his website https://teborherbalcanter.wordpress.com

i want to  inform the public how i was cured of herpes  Virus by a Doctor called Dr ishiaku. i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on Herpes and i saw comment of people talking about how Doctor ishiaku cured them. I Was scared because i never believed in the Internet but i was convince to give him a try because i was having no hope of been cured of herpes so i decided to contact him on his email, i searched his email on net and i saw a lot of people testifying about his goodness. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. You can contact him on his Email: ishiakuherbalcure@gmail.com or whatsapp him via +2348180828544  and get all your problem solved. 1)Sickness of any kind 2)Help to CURE Hepatitis B, herpes, HIV/AIDS CANCER and BIPOLAR 3)Divorce, Breakup problem and To Re-unit 4)Pregnancy problem 5)Financial problem and Job promotion 6)To get a good and rich life partner 7)To Lose your wrath 8)to enlargement of manhood

just wanna say a big thank you patrice cythia for introducing me to Dr Tebor the great HERBALIST that helped me prepare home remedies that cured my herpes simplex virus (HSV1&2) I was infected with herpes for the past two years and i was not happy all day so i was desperate to get a cure so that i can live normal and get healthy. One day i was less busy so i decided to make latest research on herpes cure and i found a site were everyone was talking about Dr Tebor and has ability to cure Herpes, HIV, HPV, Cancer, ALS, COPD, Anthrax, genital wart, cold sore, Arthritis skin tag and all manners of diseases and virus. So i discussed with cythia and she explained to me that its very easy working with Dr Tebor so i contacted Dr Tebor via email Teborherbalcenter@gmail.com and he helped me just as he has helped others now I am now cured from herpes am very happy now. and i can also assure you that he can also help you. so if you need the service of DR Tebor kindly contact him Teborherbalcenter@gmail.com or whatsapp +2348106824976 .He can also cure so many sickness You can also check him on his website https://teborherbalcanter.wordpress.com

Hello my name is Sally my fiance broke up with me last week i was so sad I changed completely, I wasn't eating and i wasn't talking to anybody, I cried a lot,I was so depressed and stressed out that I was scared I'm going to end up in the hospital because of all the stress and depression until one day i search online on getting love tips because I Love & care about him deeply and I just want us to be together as a couple again and I want us to last forever then i found a powerful spell caster Called Priest Ade that he solved so many relationship problem then Priest Ade told me he will come back to me between 24hrs after he cast spell on him never believe it until my finance called me on the phone and told me he want us to come back and live happily together forever , Am so happy now that Priest Ade help me bring my finance back to me. Thanks so much Priest Ade  he can also help you Email him at  ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  Blog: https://priestade.blogspot.com WhatsApp +2347059715465

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947 ,,,,,                 

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

TESTMONY! TESTMONY!!  DR HARRY HERBAL MIXTURE website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple   WHATSAPP +2349036417079 email drharrysolution@gmail.com Hello everyone i have been worried for so many years now because i was trying to figure out how to cure my (erectile dysfunction) and enlarge my SMALL penis but could not find a way out of it ,,my wife has told me if i do not get a cure on time that she will leave me and i love her and my marriage so much .i have used VACCINES,DRUGS,INJECTION AND even did Surgeries just to be happy but none really rendered me the help i needed and i almost gave up when i Used a herbal medicine from a fake bullshit doctor from Malawi. I almost lost my life during that period so i gave up and accepted my fate because my wife already requested for a divorce papers ,,but on one faithful morning i was reading through a comment on Facebook of one MR henry joseph from Germany of how DR HARRY HERBAL CREAM and LIQUID enlarge his penis and cure his younger Brother of STROKE DISEASE within the space of 3 weeks wow i was surprised to see it so i quickly Contacted him via website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple  and behold i saw lots of solution to my problems there so i emailed him and he got back to me and gave me some comfortable words ,and the next day he told me what needed to be done and i did it so he sent me his MIRACULOUS HERBAL CREAM AND LIQUID through UPS delivery service and i got it 4 days after ..i then followed his prescriptions on how to use it and OH MY GOD it is just two weeks of using his herbal cream i now have 10 inches when erected and 8 inches when flaccid my wife love it so much now after i had sex with her with my MONSTER PENIS ..and also apologize for asking for a divorce .i am so happy i now feel like a real man ,,thank you so much for taken away this shame from me DR HARRY so if you need any kind of cure contact him on drharrysolution@gmail.com website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple  or   whatsapp  him  on  +2349036417079 THANKS 

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctors report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060   

Add new comment