Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Lets join hands together and eradicate HIV and HERPES from this planet earth. Anybody who still think there is no cure for hiv or herpes should deviate from it because a cure has been found by Dr Osato. He uses herbs to cure these diseases. I am a living testimony of Dr Osato, he use his herbal medicine to cure me from HIV and HERPES. I was infected with two difference virus HIV and HERPES VIRUS which cost me my relationship and i could not bear the pains of living with the virus and loosing my boyfriend. So i went in search of getting the cure and i saw a comment on YouTube on how Dr Osato uses his herbs to cure people of HIV and other diseases. I quickly contact him on the email that was present on the comment and told him about my illness and he prepare my medicine and send it to me through UPS service and he gave me instructions on how to take it and after i finish taking the herbs,i went to the hospital for checkup and behold the test shows that am HIV and HERPES negative. The doctors at the hospital rejoice with me and ask for Dr Osato contact. If you are in need of help to get the cure from Dr Osato, you can contact him on email: OSATOHERBALCURE@GMAIL.COM or you can call and whatsapp him on +2347051705853. His website is osatoherbalcure.wordpress.com DR OSATO CAN ALSO CURE THE FALLOWING DISEASES AND VIRUS. 1 Cancer of all kind 2 Hiv/aids 3 HSV1&2 4 Hpv 5 Genital Herpes 6 Diabetes 7 Genital Wart 8 Hepatitis 9 Cold Sore 10 Zika virus 11 ALS

Fui infectado con herpes genital en 2017 y he estado buscando una cura desde entonces. En octubre del año pasado, cuando casi me rendí, me encontré con una publicación en Internet donde copié el correo electrónico de un hombre llamado Dr. ogbekhilu que proporciona soluciones herbales para enfermedades. Me puse en contacto con él y llegué a un acuerdo con él, y él me envió un remedio herbal a través del servicio de pedidos unidos, junto con instrucciones sobre cómo usarlo. Para mi gran sorpresa, me curé después de 18 días de usar el medicamento, según lo aseguró el médico. Decidí compartir esto porque sé que hay muchas personas que necesitan ayuda. comuníquese con el médico en https://drogbekhiluherbalhome.simdif.com Póngase en contacto con él para obtener medicamentos contra infecciones como {1} VIH y SIDA {2} Diabetes {3} Epilepsia {4} Cáncer de sangre {5 } HPV {6} ALS {7 herpes {8} insuficiencia renal contacto de whatsapp: +2348102460821

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

Am here to appreciate Dr.ENOMA PAUL for using his herbal medicine to cure my Herpes virus. since 2016 i have been living with this virus and it has been giving me challenges, I was so perplexed cause i have been taking several drugs to be cured but all of my effort was in vain,one evening i was browsing through the internet then i saw several testimonies about Dr.ENOMA PAUL curing people from Herpes virus and immediately i contacted his email address i told him about my sickness and he told me that i will be cured within 2 weeks he gave me some instructions and which i rightly followed. so he prepared a herbal medicine for me and sent it to me which i used for 2 weeks and everything was like a dream to me and my Herpes virus was totally gone why don't you contact Dr.ENOMA PAUL he is very good and honest. contact him via email address; dr.enomapaul@gmail.com or text him on his phone number +447035939184.

natural herbs medicine is helping millions of people worldwide fight herpes, HIV, HPV, chronic health conditions including diabetes, certain stages of cancers, arthritis and anxiety disorders through the help of Dr ogbekhilu, I can really testify to that fact because i was once saved from incurable deadly disease through the use of herbal medicine. visit  dr ogbekhilus website for more info on how to get yourself treated via https://drogbekhiluherbalhome.simdif.com or for any kind of health related issues. #please #help #share #this #to #save #lives

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and. active herbal medicine ordered from a powerful herbalist called Dr Aba and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Aba and his herbal exploit. Contact him via email: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him at +2348107155060  

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and .active herbal medicine ordered from a powerful herbalist called .Dr Aba and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Aba and his herbal exploit. Contact him via email: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him at +2348107155060.  

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com,,,,,                  

I'm here to share to the worldwide that Dr ogbekhilu is a Powerful Herbal Medicine man. that can cure your disease if only you can contact him and let him help you. I was cured from Herpes Disease. after 2 years of suffering but when i contacted him on the internet, he gave me a Natural cure that ended my sufferings after using it for 2 weeks. I went to check myself at the hospital and I was tested negative. I want to say a big thank you and also use this medium to announce to everyone, don't waste money on any scientific drugs that will only help suppress the symptoms there is a permanent cure, you can contact him anytime on any Kind of Disease he is Ready to help you. You can reach him through Email: drogbekhiluherbalhome@gmail.com ) Dr ogbekhilu whatsapp:+2348102460821 He also have herbal cure for Following DISEASES,-CHRONIC PROBLEMS }BRONCHITIS}COLD SORE-ALS-LOWER RESPIRATORY INFECTION-LOW SPERM COUNT-STAPHYLOCOCCUS AUREUS-STROKE-IMPOTENCE-PILE-HYPERTENSION-LOW SPERM COUNT-ASTHMA-CANCER-BARENESS/INFERTILITY-FIBROID-ASTHMA

CONTACT DR.BALBOSA THE BEST HERBAL DOCTOR.. Hello everyone my name is Alex Macron, i am from USA... I'm here to testify about the great work DR.BALBOSA did for me. I have been suffering from (GENITAL HERPES HSV-2) disease for the past 3 years and had constant pains and depressed. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from various doctors, few weeks ago i came across a testimony of someone on the internet testifying about a Man called Dr.BALBOSA on how he cured her from Herpes Simplex Virus. And she also gave the email address of this man and advise anybody with same issue to contact him for help for any kind of sickness that he would be of help, so I emailed him telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Well i never believed it because i was in doubt. well after all the procedures and remedy given to me by this man which i took for 3 weeks,few months later i started experiencing changes all over me as Dr.BALBOSA assured me that i will be cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have been healed, behold it was TRUE and the doctor was even suprised and ask me how i was healed...So i decided to share this wonderful testimony online to everyone suffering from any type of HERPES.. friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can contact Dr BALBOSA via email balbosaherbalhome@gmail.com....GOODLUCK.... Contact DR.BALBOSA ON EMAIL: balbosaherbalhome@gmail.com Whatsapp contact: +2347048047728

CONTACT DR.BALBOSA THE BEST HERBAL DOCTOR.. Hello everyone my name is Alex Macron, i am from USA... I'm here to testify about the great work DR.BALBOSA did for me. I have been suffering from (GENITAL HERPES HSV-2) disease for the past 3 years and had constant pains and depressed. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from various doctors, few weeks ago i came across a testimony of someone on the internet testifying about a Man called Dr.BALBOSA on how he cured her from Herpes Simplex Virus. And she also gave the email address of this man and advise anybody with same issue to contact him for help for any kind of sickness that he would be of help, so I emailed him telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Well i never believed it because i was in doubt. well after all the procedures and remedy given to me by this man which i took for 3 weeks,few months later i started experiencing changes all over me as Dr.BALBOSA assured me that i will be cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have been healed, behold it was TRUE and the doctor was even suprised and ask me how i was healed...So i decided to share this wonderful testimony online to everyone suffering from any type of HERPES.. friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can contact Dr BALBOSA via email balbosaherbalhome@gmail.com....GOODLUCK.... Contact DR.BALBOSA ON EMAIL: balbosaherbalhome@gmail.com Whatsapp contact: +2347048047728

Do you need a cure to HSV Contact Dr.Isai on this Email Address: drisaiherbalcenter@gmail.com or WhatsApp him on this number +2349034352176 he has a cure for HSV as well as other diseases. I was cured from HSV2 after taking the herbal medicine he sent to me. His medicine works very fast without any side effect.

I am so happy that i finally got cured of herpes simplex virus after several years of battling with the virus.Massive Gratitude to Herbalist Razor. I want to use this privilege to share with everyone how my husband and I were cured of Herpes Simplex Infection 2 by Doctor Razor's Herbal medicine. After being Diagnosed with the Virus on May 23, 2018. Ever since I and my husband was diagnosed with HSV 2 we have never been ourselves, we have taken every medication,drug,pills. We became afraid that we might never get cured,but everything turned around when i saw numerous testimonies concerning the effectiveness of Doctor Razor's Herbal Medicine curing several persons from Herpes Infection with his herbal medicine,without wasting any minutes i Reached out to Doctor Razor via his Email : drrazorherbalhome@gmail.com, He assured Us of a permanent Cure. We Listened and followed his instructions and thereafter he sent me the herbal medicine, so we could both take it.  After taking it for 18 days, I and my husband was totally cured,at first i never believed that He could be of Help,but today my story is different , Just in-case you are suffering from this same Virus or Other infection/diseases, Or rather you know of someone who is infected with this same virus, I strongly Recommend his Services to Everyone, You can Reach him via his email : drrazorherbalhome@gmail.com. Visit his Website :  https://herbalistrazorherb.wixsite.com/drrazorherbalhome . WhatsApp/Call him on +2349065420442

Battling with any health related issues or infection is not the end of your life, why not contact a herbal practitioner for cure dr Maggi has herbal remedies and permanent solution for all your health related problems.I recommend him to you today only because i have also used his herbal medicine and it worked perfectly on my health problem, you can actually save yourself from giving your hard earned money to Scammers if only you can contact dr Maggi today for genuine and Permanent cure herbal products . Pls help share this post to save yourself and your love ones.Dr Maggi is specialize in these areas,Permanent herbal supplements for anxiety and depression,HIV/AIDS, Diabetes, Epilepsy, Blood, Cancer, HPV, ALS, herpes etc. Email: drmaggiherbalhome@gmail.com also call or whatsApp him on +19179796387

I'm so happy to testify of the good work of Dr Ogala , I have been Suffering from Herpes virus since 2017 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr Ogala and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted him and he told me how to get his medicine and using it for just 2 weeks and i will go for check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. WhatsApp or call: +2347061120360 Or Email: Drogalaspells@gmail.com

Hello everyone, I want to testify about Luis Carlos who help me invest my bitcoin and made me who i am today, i never believe in bitcoin investment till i met Luis Carlos, I saw so many testimony about Luis Carlos helping people to invest their bitcoin, So i decide to contact him and invested $500 and after 7 days i receive my profit of $5,000 on my bitcoin wallet, Ever since i have been investing with them and i always receive my profit without any delay, so if you want to invest your bitcoin, Luis Carlos is the best trader you can invest with and getting your profit is guarantee, So if you want to invest just contact them and they will guide you on how start your investment . Email: tradewithluiscarlos@gmail.com or WhatsApp : +16234044993

I was diagnosed of herpes 3 years, and ever since then i have been taking treatment to prevent outbreaks, burning and blisters, but there was no improvement until i came across testimonies of Dr. VOODOO on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions for up to 2 weeks. After completing the medication i went back to my doctor for another test and the virus was all gone and i was completely cured, since then i have not had any signs of outbreak. I'm so filled with joy. With herbal medication Herpes Virus is 100% curable. I refer Dr VOODOO to everyone out there with the virus Email: voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

Battling with any health related issues or infection is not the end of your life, why not contact a herbal practitioner for cure dr Maggi has herbal remedies and permanent solution for all your health related problems.I recommend him to you today only because i have also used his herbal medicine and it worked perfectly on my health problem, you can actually save yourself from giving your hard earned money to Scammers if only you can contact dr Maggi today for genuine and Permanent cure herbal products . Pls help share this post to save yourself and your love ones.Dr Maggi is specialize in these areas,Permanent herbal supplements for anxiety and depression,HIV/AIDS, Diabetes, Epilepsy, Blood, Cancer, HPV, ALS, herpes etc. Email: drmaggiherbalhome@gmail.com also call or whatsApp him on +19179796387

Battling with any health related issues or infection is not the end of your life, why not contact a herbal practitioner for cure dr Maggi has herbal remedies and permanent solution for all your health related problems.I recommend him to you today only because i have also used his herbal medicine and it worked perfectly on my health problem, you can actually save yourself from giving your hard earned money to Scammers if only you can contact dr Maggi today for genuine and Permanent cure herbal products . Pls help share this post to save yourself and your love ones.Dr Maggi is specialize in these areas,Permanent herbal supplements for anxiety and depression,HIV/AIDS, Diabetes, Epilepsy, Blood, Cancer, HPV, ALS, herpes etc. Email: drmaggiherbalhome@gmail.com also call or whatsApp him on +1917979638

God has sent Dr Noah to help people out from this horrible virus. I was diagnosed with HPV for 3 years, a few months ago a friend introduced me to Dr Noah and I only took his natural treatment for 14 days, and I totally got cured with his herbal treatment. If you are suffering from hpv, you don't have to be roaming round Dr Noah email is been attached to contact him on email: dr.noahmedicalcenter@gmail.com CallWhatsApp +1 (310) 982-4670  Visit website: https://noahmedicalcentre.webs.com/, https://sites.google.com/view/drnoah/...

I can’t believe this is true I never believe there is cure to hsv 2 because all the hospital have told me there is no cure to it, few months ago I saw this man email DR.AFRID on internet from a testimony share by someone who he help with his herbal remedy I contact his email and ask for his help also, that is how he inform me about the cure process and this man sent me a herbal medicine which I took according to the way he instructed for 2 week I can’t believe when I go for test my result came out negative i am so happy to share this to the world there is real cure to herpes you can also contact DR.AFRD through his email now drafridherbalhome@gmail.com and also WhatsApp him +234905726038. or if you need my assistant whatsApp me +1 (412) 405-1961 He also have herbs medicine to cured the following diseases; Diabetes, Lupus, HPV, Gout, Hepatitis A,B, Infertility, HIV/AIDS, CANCER

I'm recommending Dr Tebor to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Tebor herbal medicine. I quickly contact Dr Tebor and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Tebor for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Tebor on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: Teborherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +2348106824976 . You can also visit him on his website.... https://teborherbalcanter.wordpress.com once again thank you so much Dr Tebor

I have been herpes positive for a year now and it has been a big problem to me. One day i came across a woman testimony on forum saying she get cured of her herpes with the help of  Dr Ajayi herbal medicine at first i did not believe i was doubting because my doctor told me they is no cure for this disease, i contacted him with the email the lady drop and write to him about my problems the he told me not to worry that am in the right place he told me what to do to get cured so i really did it few month later i went to the doctor for test and discover that am totally cured from herpes i was so excited..... then i wrote back to Dr Ajayi and thank him for curing me i have to share this great news to those who are also suffering from herpes or any diseases please i advice you to contact Dr Ajayi  he can help you.....as you read also share to others.....contact him via email ajayiherbalhome@gmail.com You can also call Or whatsAPP him on +2348154724883...

I have been herpes positive for a year now and it has been a big problem to me. One day i came across a woman testimony on forum saying she get cured of her herpes with the help of  Dr Ajayi herbal medicine at first i did not believe i was doubting because my doctor told me they is no cure for this disease, i contacted him with the email the lady drop and write to him about my problems the he told me not to worry that am in the right place he told me what to do to get cured so i really did it few month later i went to the doctor for test and discover that am totally cured from herpes i was so excited..... then i wrote back to Dr Ajayi and thank him for curing me i have to share this great news to those who are also suffering from herpes or any diseases please i advice you to contact Dr Ajayi  he can help you.....as you read also share to others.....contact him via email ajayiherbalhome@gmail.com You can also call Or whatsAPP him on +2348154724883...

I want to use this medium to let everybody know that HIV/AIDS has cure and that Dr Tebor herbs is the solution in curing hiv and herpes. Am Lina Frazier from Louisianan i tested HIV/AIDS positive March 2015 then early this month i read article about Dr Tebor having the cure for Hiv,Herpes and so many other diseases,i decided to contact him through his email and phone number that was present on the comment and he explain to me about the cure and how he prepared it and everything that he needed and i play along too and after he finished preparing it, he send it to me through UPS and he gave me instructions on how to be using it and after i finish it i should go to hospital for checkup which i was able to finish the medicine within one week and 3days and i called Dr Tebor to inform him i have finish the medication and he told me i should go to the hospital to checked my status which i actually did and i was tested HIV NEGATIVE i told everybody right there at the hospital how i got the cure and they were all surprise and joined me to celebrate and i called Dr Tebor and thank him for his good work and he told me to go and give thanks to God almighty that he alone has the ultimate power. If you have HIV, HERPES, CANCER of all kind, DIABETICS and any other diseases you can contact Dr Tebor for the cure and he will gladly send it to you. Dr Tebor email is Teborherbalcenter@gmail.com or you can call and WhatsApp him on +2348106824976. his website https://teborherbalcanter.wordpress.com

Hi Friends i am so glad to writing this article today to tell the world how Dr Tebor cured my HSV VIRUS,i have been detected with HSV-1 AND HSV-2 since five years ago, ever since then my life has been in complete bizarre and agony,i have used so many drugs that was prescribed to me by several doctors,but it didn't cure my HSV VIRUS neither did it reduce the pain,until a certain i was checking for solution in the internet,then miraculously came across Dr Tebor the powerful herbalist that cure numerous individuals HSV-1 AND HSV-2 INFECTION,then i contacted his email:Teborherbalcenter@gmail.com i explained everything to him and prepared a cure that cure my HSV-1 AND HSV-2 disease totally after receiving his herbal medicine, so my friends viewers why wait and be suffer when there is someone like Dr Tebor that can cure any disease HIV/ CANCER/ HEPATITIS B VIRUS, you can contact his via:Teborherbalcenter@gmail.com or call his number or whatsap his Mobile number:+2348106824976. or website https://teborherbalcanter.wordpress.com

I'm recommending Dr Tebor to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Tebor herbal medicine. I quickly contact Dr Tebor and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Tebor for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Tebor on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: Teborherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +2348106824976 . You can also visit him on his website.... https://teborherbalcanter.wordpress.com once again thank you so much Dr Tebor

HOW I GOT CURED FROM HERPES SIMPLEX VIRUS: God bless Dr Purity for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2009 and I was taking my medications, I wasn’t satisfied, i needed to get the HERPES out of my system, I was directed by my brother in-law to meet Dr Purity who is good at curing HERPES DIABETES and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS delivery service (UDS). I took the medicine as prescribed by him and 14 days later i was cured from HERPES, you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him through email: drpuritypowerfultemple@gmail.com Or contact his WhatsApp number +2348102430456

Add new comment