Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently.I have used Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist called Dr Iyoha and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Iyoha and his herbal exploit. Contact him via email: driyohasolutiontemple@yahoo.com or Call him at +1(407) 337 9869 . He have the herb to cure difference cure for any sickness (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA... once again email him via driyohasolutiontemple@yahoo.com

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently.I have used Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist called Dr Iyoha and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Iyoha and his herbal exploit. Contact him via email: driyohasolutiontemple@yahoo.com or Call him at +1(407) 337 9869 . He have the herb to cure difference cure for any sickness (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA... once again email him via driyohasolutiontemple@yahoo.com

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked. symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060  

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently.I have used Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist called Dr Iyoha and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Iyoha and his herbal exploit. Contact him via email: driyohasolutiontemple@yahoo.com or Call him at +1(407) 337 9869 . He have the herb to cure difference cure for any sickness (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA... once again email him via driyohasolutiontemple@yahoo.com

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently.I have used Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist called Dr Iyoha and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Iyoha and his herbal exploit. Contact him via email: driyohasolutiontemple@yahoo.com or Call him at +1(407) 337 9869 . He have the herb to cure difference cure for any sickness (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA... once again email him via driyohasolutiontemple@yahoo.com

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr ODIDI and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr.ODIDI telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr assured me that I have cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have any type of sickness or Relationship problem you can email Dr. Odidi on (odidispelltemple@gmail.com Or whatsApp +2348022741942.. you can check hes website www.odidispelltemple.blogspot.com

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can. Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable    

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical. support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable    

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947   

I am so happy how Dr Voke cured me from Herpes virus and Hepatitis-b, since 4 year ago i was effected with herpes simplex virus 1 and hepatitis-b, and i have taken all manner of drugs prescribed to me by several doctors,but all my effort was wasted,i cried all day thinking on how i can be cured of this illness, i lost hope while i was looking for solution for my health,but one faithful day, i was searching the internet i came across several testimonies about Dr Voke, and how he has cure so many effected individual ,so i try and contact his email and asked him for solution about my herpes simplex virus 1 and he started the preparation to my cure,to my greatest surprise after two weeks, i was totally cure by his powerful herbal medicine,i never believe that i could be cured from this wicked disease until i met Dr voke i’m very grateful to you and i know your herbal medicine will save more millions of lives. his email Address: doctorvoke@yahoo.com,

Must read! I'm from US taxes, for a year now i have been living with this virus called HERPES VIRUS and i have been taking some medications from my Doctor and there was no improvement, All thanks to God almighty for using Dr Aza for curing my Herpes Virus with the help of his powerful root and herbs...Well i do not have much to say, with all my life i will for ever be grateful to him and God Almighty for using Dr Aza to reach me when i thought it is all over, today i am now happy after the medical doctor have confirmed my status Negative, i have never in my life believed that HERPES could be cure by any herbal medicine. so i want to use this medium to reach other persons who is suffering from any deadly disease or herpesvirus you can contact Dr Aza on his email, drazaherbalcenter@gmail.com  or call/whatsapp +1(315)7951518 Thanks.

Must read! I'm from US taxes, for a year now i have been living with this virus called HERPES VIRUS and i have been taking some medications from my Doctor and there was no improvement, All thanks to God almighty for using Dr Aza for curing my Herpes Virus with the help of his powerful root and herbs...Well i do not have much to say, with all my life i will for ever be grateful to him and God Almighty for using Dr Aza to reach me when i thought it is all over, today i am now happy after the medical doctor have confirmed my status Negative, i have never in my life believed that HERPES could be cure by any herbal medicine. so i want to use this medium to reach other persons who is suffering from any deadly disease or herpesvirus you can contact Dr Aza on his email, drazaherbalcenter@gmail.com  or call/whatsapp +1(315)7951518 Thanks.

Hello everybody I am here to show appreciation to Dr Oriane the great herbal doctor that help me got rid of my herpes virus which i contacted, And after so many search looking for medical cure to my illness which no medical doctor had cure to with no choice I was forced to share my pain to a friend who had bell's palsy and she directed me to this amazing herbal doctor with great powers who got her total cure and she assured me that Dr Oriane will help me get total rid of my herpes virus and f with the help of his herbal herbal cure and so surprising after taking his herbal treatment i  was totally cure and for 2 months now i have not experienced any symptoms i am so happy today to tell you all my story though it's cost me some money but I guarantee you he is one man you can contact for help and he will help you with his great powers. So if you have been looking for a cure to whatever illness you are suffering from, contact Dr Oriane by visiting his droriane6@gmail.com or call  and add on whatsapp at +2349031652461 you will be glad you came to him for help for I strongly believe Dr Oriane will never fail in his herbal solutions . 

MEIN NAME IST EMILIO DONALD Ich möchte dieses Medium nutzen, um der Welt von Doktor Johnson Miller zu erzählen, der geholfen hat Ich habe meinen Geliebten mit seinem mächtigen Zauber zurückbekommen, mein Ex und ich wo Ich hatte Missverständnisse, die zu unserer Trennung führten, obwohl ich sie anflehen wollte mehrmals, um mir bitte zu vergeben und mich wieder anzunehmen, weil ich weiß, dass ich beleidigte sie, aber jedes Mal, wenn ich ging, fühlte ich mich immer tiefer in Schmerzen und Qual, weil sie immer auf mich losgeht und nicht zuhören möchte Was ich zu erzählen habe, aber an meinem treuen Tag, als ich stöberte, kam ich auf Zeugnis einer Frau, deren Problem mehr war als meins und doch Doktor Johnson Miller half ihr mit seinem Zauber, also war ich glücklich und kontaktierte auch Doktor Johnson Miller um Hilfe per E-Mail und erzählte ihm dann meine Geschichte, aber das einzige, was er sagte war, dass ich dich mit meinem Zauber abwischen werde, so glücklich für mich alles Ich will es gut, so wie er es versprochen hat und jetzt habe ich meinen Verlobten zurück und wir leben beide glücklich. Es gibt nichts, womit Doktor Johnson Miller nichts anfangen kann ist Zauber und genauso wie ich es mir selbst verspreche, werde ich weiterhin im Internet aussagen Wie Doktor Johnson Miller mir geholfen hat. Sind Ihre Probleme größer als meine oder weniger? Ich gebe Ihnen 100% Garantie, dass Doktor Johnson Miller dem ein Ende setzen wird Wenden Sie sich an Doctor Johnson Miller, um Hilfe zu erhalten. Senden Sie eine E-Mail an Johnson Millerspellcaster11 @ gmail.com. Sie können ihn auch über WhatsApp +2347054656351 kontaktieren 1. ERHALTEN SIE IHREN EX-LIEBHABER ZURÜCK. 2. GEWINNENDE LOTTERIEN. 3. KINDERLAGER. 4. BRECHEN DES GENERATIONSKURSES. 5. JOB ERHALTEN. 6. JOB PROMOTION. 7. GELDZAUBER. 8. SPIRITUELLER SCHUTZ. 9. KRÄUTERPFLEGE. 10. SCHÖNHEITSZAUBER. 11. RACHEZAUBER. 12 WICCAN-ZAUBER. 13KRAFTVOLLE AMULETTE ZAUBER. 14 HEILZAUBER. 15 Wunderzauber. ETC

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr Ero on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes.My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr Ero today on his WhatsApp him on +2348140916349 or Email: dreromoncaregiver@gmail.com Dr. Ero also cures: 1. HIV / AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig's disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. emphysema 8. COPD (chronic obstructive pulmonary disease

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain. During the first year, I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from Herpes Simplex Virus by this by Dr voodoo and she also gave the email address of this man and advise anyone to contact him for any kind of problem that he would be of help, so i wrote to Dr voodoo telling him about my (Herpes Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Though i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the Dr voodoo assured me, after some time i went to my doctor for test and it confirmed that i have be finally healed behold it was TRUE, So friends if anyone have such problem and need help contact Dr voodoo on his email: voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr ODIDI and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr.ODIDI telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr assured me that I have cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have any type of sickness or Relationship problem you can email Dr. Odidi on (odidispelltemple@gmail.com Or whatsApp +2348022741942. you can check hes website www.odidispelltemple.blogspot.com

I'm here to share to the worldwide that Dr ogbekhilu is a Powerful Herbal Medicine man. that can cure your disease if only you can contact him and let him help you. I was cured from Herpes Disease. after 2 years of suffering but when i contacted him on the internet, he gave me a Natural cure that ended my sufferings after using it for 2 weeks. I went to check myself at the hospital and I was tested negative. I want to say a big thank you and also use this medium to announce to everyone, don't waste money on any scientific drugs that will only help suppress the symptoms there is a permanent cure, you can contact him anytime on any Kind of Disease he is Ready to help you. You can reach him through Email: drogbekhiluherbalhome@gmail.com ) Dr ogbekhilu whatsapp:+2348102460821 He also have herbal cure for Following DISEASES,-CHRONIC PROBLEMS }BRONCHITIS}COLD SORE-ALS-LOWER RESPIRATORY INFECTION-LOW SPERM COUNT-STAPHYLOCOCCUS AUREUS-STROKE-IMPOTENCE-PILE-HYPERTENSION-LOW SPERM COUNT-AUTISM-CANCER-BARENESS/INFERTILITY-FIBROID-ASTHMA

Herbal treatment is 100% guaranteed for Herpes cure, the reason why most people are finding it difficult to cure Herpes is because they believe in medical report, drugs and medical treatment which is not helpful to cure Herpes. Natural roots/herbs are the best remedy which can easily eradicate herpes forever for more information about herpes cure Please write Dr uwa for any health challenge Whatsapp: +27679858498 Via druwaherbalcenter@gmail.com

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently.I have used Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist called Dr Iyoha and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Iyoha and his herbal exploit. Contact him via email: driyohasolutiontemple@yahoo.com or Call him at +1(407) 337 9869 . He have the herb to cure difference cure for any sickness (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA... once again email him via driyohasolutiontemple@yahoo.com

I was cured of herpes simplex virus 1 & 2 and Hepatitis-b by a great herbal doctor called Dr Voke with the use of different combination of Africa herbs. it is still like a dream to me. There is no word suitable enough to qualify your significant in my life dear doctor. You can contact him via (doctorvoke@gmail.com), My little way to appreciate you doctor is to advertise your great work and that is what i am doing now ...

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their .doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend. of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060    

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed. by him. Before the completion of the medication the symptoms. stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947.                  

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and .he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured from the bottom of my heart. I'm truly grateful, i pray you have a long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.      

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947       

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

Am testifying of the miraculous work of a great traditional doctor called  Dr Maggi. I have been suffering from herpes since last 2 years with my Husband but today I am happy that am cure from it with the herbal medicine made by  Dr Maggi   the great healer, I was browsing the Internet searching for help when I came across a testimony shared by someone on how  Dr Maggi cure her from Herpes Disease. I quickly contacted him to get the cure and today i am now free from the Virus,drmaggiherbalhome@gmail.com you can also call or whatsApp him on +1(917) 979-6387,.

My Name is Mrs kathleen,Am Here To Testify About The Great Work Of Doctor Safari Herbal cure!Never Believed I Could Get My Life Back Until I Come Accross This Powerful Herbal Cure Through The Google Search I Cant Say Enough After Two Weeks Of The DOSE Now Am Restored.Went for Several Test Was Confirmed Negative All Through No Re Occurance finally Am Free Forever.I Use This Medium To Say A Big Thank You To Doctor Safari Herbal Cure for helping me Get my Life back From the Generational Spell that has been in my family at last i'm free and happy again,If any one is Looking for a permanent and secure herbal cure to Permanently remove herpes HSV totally from the body  and getting a better life back out from all kinds of spell That has been troubling you and your family,Get your Husband back,Promotion Problem,All kinds of sexually transmitted diseases, look no more contact doctor safari for a permanent and lasting solution to totally clear your system and get restored 100% Guarantee. Email:safarispellherbalhome@gmail.com,Phone:(215) 866-4034,Contact Doctor Safari home he is a traditional specialist

My name is Joel dwin  am from Texas US. I want to share a testimony of how Dr DADA herbal mixture product saves me from shame and disgrace, my penis was a big problem to me as the size was really so embarrassing,and i was also having weak erection problem. I cant make love to my wife and my penis was just too small, a full grown man like me having 4 inches penis and to worsen it i don't last in sex, i cant even last two minutes it was really a thing of shame to me. My wife was really tired of me because my sex life was very poor,she never enjoyed sex,i was always thinking and searching for solutions everywhere until when i saw a testimony of how Dr.DADA  herbal product have been helping people regarding their sex life, so i decided to give him a try and to my greatest surprise in less than one week of taking the herbs my penis grow to 8 inches i couldn't believe my eyes and as i speak now my penis is now 8 inches and i do not have week erection again. I can make love to my wife longer in bed. And my marriage is now stable,my wife now enjoy me very well in bed. You can contact him via drdadaspellhome7@gmail.com  or Whatsapp him +22367565345 you if have any problem with low sperm,  \\\\

Add new comment