Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com             

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctor. report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060.    

Vera Mark, is my name, form Oregon, United State Of America, living with bad breath just like living in hell, is really disgusting & embarrassment,this has big problem to my social life well there is say that "never give up kown matter what you been to just keep pushing, suffering from bad breath in several years, i tried some mouthwash, home remedies, twice day brushing,this has be for very long time i try all the best i no best but never work for good, till got muitle comment about this doc called Dr Erediawa,i mail he & told he about my bad breath, he told me he has solution to my bad breath just has he has cure other person,i place an other for his herbal drugs within 4 days i got the herbal drugs via; DHL he gave the instruction which i did as he rightly said, took it for just 3 weeks morning and night get what i got cure of bad breath, just like meracle this is what i have been fighting for over years an final Dr Erediawa get rid of my bad breath with his herbal drugs please help thank the greatest doc, Dr Erediaw, for help and solution to your bad breath contract Dr Erediawa on his email address, drerediawaherbs@gmail.com or whatsapp him on his mobile line +2348159412586, once again thanks doc.

MY DAUGHTER CANCER HEALING TESTIMONEY Hi everyone, this is good news, a perfect and greats one. My daughter of 17years who has suffered of Colon Cancer Stage for 2 and half years has been cure by a Herbal doctor called Dr voodoo, who uses herbal and traditional medicine to cure people. I have spent so much on my daughter's health for years but no improvement. A friend told me about this herbal man who cure people with herbal medicine. he cures all sickness, diseases, viruses, and infections with his different herbal curing medicine.The result that declares my daughter janet healed was from a hospital here in USA, And the results of the test says my daughter was okay. Dr voodoo directed that janet would be heal in 7days if she uses the medicine as directed. And 7days later, we went to confirm from the central hospital and several test that was done says my daughter is not sick or anything. So she was cured by this herbal doctor in 7days. This amaze me though. I would advice everyone to meet this Dr voodoo his email is voodoospelltemple66@gmail.com for his herbal medicine to cure your illness because am happy to see my daughter healthy again.Meet Dr voodoo and set yourself and your love ones will free you can also add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com             

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947..

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their .doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060    

my name is Jeanette Wendy from Ajax Holland, Dr Sanni Moses is the only Dr who could ever get my HIV-AIDS cured with his healing spell, i have tried almost everything but i could n�t find any solution on my disease, despite all these happening to me, i always spend a lot to buy HIV drugs from hospital and taking some several medications but no relieve, until one day i was just browsing on the internet when i come across a great post of !Christabel Smith! who truly said that she was been diagnose with HIV and was healed that very week through the help of these great powerful healing spell doctor , sometime i really wonder why people called him Dr Sanni Moses, i never knew it was all because of the great and perfect work that he has been doing that is causing all this. so i quickly contacted him, and he ask me some few questions and he said a thing i will never forget that any one who contacted him is always getting his or her healing in just 6 hours after doing all he ask you,so i was amazed all the time i heard that from him, so i did all things only to see that at the very day which he said i will be healed, all the strength that has left me before rush back and i becomes very strong and healthy, this disease almost kills my life all because of me, so i went to hospital to give the final test to the disease and the doctor said i am HIV negative,i am very amazed and happy about the healing Dr Sanni Moses gave to me from the help of his ancient herbs But if you feel like contacting Dr Sanni Moses at once you can email him now for your own healing too @ Drsannimoses@gmail.com for quick response add him on WhatsApp +2347011911646 this are also the diseases that DR Sanni Moses cures HERPES DIABETES ASTHMA SYHPHILIES CANCER.

I was diagnose with human papilloma virus (HPV) 4 years ago and i met a doctor he told me there is no cure and i have be taking some medication the warts multiplied when trying to removed them and it got me embarrass and pains, luckily few weeks ago i was recommend to Dr bante for natural treatment after one week i got 100% cure and all the wart and pains got disappeared, i sheared this post because its part of my life experience, encase anyone need speedy help about this cure email Dr bante via, bantespelltemple@gmail.com or whatsapp him on +2349063962262.  add on hangout bantespelltemple@gmail.com

I thought the physicians says there is no cure fo herpes!!! I am telling you today that Dr alamale Herbalist cure herpes  with his herbal medicine and once you get cured you are cured forever it is never reversible. My name is  vicent and I from Kentucky USA, I have been suffering for this deadly disease called herpes for more than a 2year  and lost all hope because my doctor says there is no cure for herpes. Brethren I saw a testimony on the internet on how Dr alamale cure  Herpes  with his herbal medication and an email and watsapp to contact him was also displayed, I thought this was joke but I decided to contact him and he replied telling me not to worry that my problem is over .  sent me a herbal medication to drink for one month but only 3weeks I feel strange and I went to my doctor and he confirmed me negative. He can help you too. Contact him via email....dr.alamale036@gmail.com.  Watsapp +2348162977063.or call  

herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with herpes is by taking natural herbs medicine for it and is only few American doctors that know about this herbal medicine from Dr Ogogo .. I have read about Dr Ogogo great herbalist doctor from African who can cure helpers with his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases  Herpes, Cancer, Als,Herpatitis, Diabetes, Hps,Infections ETC should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of herpes. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine which i took for two weeks and today when i went for test i was tested negative. you can reach him through his whatsapp number:+2347054665680 he will help you out.https://www.facebook.com/109551780873905/posts/109553370873746/?substory_index=0&app=fbl

I want to thank Dr Emu a very powerful spell caster who help me to bring my husband back to me, few month ago i have a serious problem with my husband, to the extend that he left the house, and he started dating another woman and he stayed with the woman, i tried all i can to bring him back, but all my effort was useless until the day my friend came to my house and i told her every thing that had happened between me and my husband, then she told me of a powerful spell caster who help her when she was in the same problem I then contact Dr Emu and told him every thing and he told me not to worry my self again that my husband will come back to me after he has cast a spell on him, i thought it was a joke, after he had finish casting the spell, he told me that he had just finish casting the spell, to my greatest surprise within 48 hours, my husband really came back begging me to forgive him, if you need his help you can contact him with via email: Emutemple@gmail.com or add him up on his whatsapp +2347012841542 is willing to help any body that need his help. 

Its a miracle that I am alive today. I encounter HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV1/2) for good four (4) years, six (6) months and twelve (12) day with my calculations, before I meet the great Dr. USELU. I am Tina Richard from Fresno California, united state of America and I was affected with herpes virus.Herpes is a viral infection cause by the Herpes simplex virus, marked by painful, watery blister in the skin or mucous membrane or on the genitals. This was what I suffered for good four years. I have visited CVS Pharmacy in Fresno for treatment but no improvement. I meet Dr.USELU online while I was searching for herpes cure I read a testimony about his work. I give a try that now becomes a testimony in my life. I contacted Dr.USELU WhatsApp +2347052898482 or E-mail: dr.uselucaregvier@gmail.com

I was diagnose with human papilloma virus (HPV) 4 years ago and i met a doctor he told me there is no cure and i have be taking some medication the warts multiplied when trying to removed them and it got me embarrass and pains, luckily few weeks ago i was recommend to Dr bante for natural treatment after one week i got 100% cure and all the wart and pains got disappeared, i sheared this post because its part of my life experience, encase anyone need speedy help about this cure email Dr bante via, bantespelltemple@gmail.com or whatsapp him on +2349063962262.  add on hangout bantespelltemple@gmail.com

Do anyone still doubt natural herbs? I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work they have done in people's lives. Natural herbs can cure all kinds of illness including herpes, diabetes, asthma, HIV, hepatitis, HPV, cancer, Vaginal infection, hsv1&2 etc. I've seen it with my own eyes. I was cured from Herpes and HPV and my aunt and her husband were cured from herpes too by Dr. Osato herbs. He uses natural herbs to cure different kind of diseases. Even Dr. Sebi prove to the world that natural herbs can cure all illness and he cured countless people using herbs. I know is hard to believe but am a living testimony. I was diagnose of Herpes and HPV in 2016 and i believe there is cure even when the doctors said there is no cure yet. I strongly believe in herbs and i came across a comment on a blog written by Dianna Kat saying she was cure from HERPES by Dr Osato herbs and i quickly contact Dr Osato on the email that was provided on the comment and order one for myself and he sent it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and after i finish taken it i went for checkup and the result shows am Herpes and HPV NEGATIVE. The doctor said that the virus is completely gone from my body. There is no harm trying herbs it work perfectly and it has no effect.  You can contact Dr Osato on email to get yours.. His email is osatoherbalcure@gmail.com or you can call and whatsapp him on +2347051705853. His website is osatoherbalcure.wordpress.com. I will continue to publish this in every blog so people can know that there is cure for HPV and other diseases. Stop living in anguish and let us eradicate this virus out of this world. Dr Osato cure so many diseases such as herpes, diabetes, asthma, HIV, hepatitis, HPV, HSV1&2, cancer of all kind and so many more. 

Good luck to anyone reading this true life story of mine, my husband left me to suffer alone because he found that i had herpes, and i know i was wrong because i kept it from him and never told him about my virus, He found out anyways and left home angrily and blocked all means i could reach him with, i felt horrible because he don't deserve that because i had been with him for 4 years and he is a very honest man, after one month of no response from Jerry i got depressed and started searching for solution,One faithful morning a came across a website where ladies has gotten the best of marriages with a doctor call Dr. Kham , he is an expert when it comes to curing you and casting a very powerful love spell to keep relationship/marriage in good and happy shape,  I can tell Y'ALL that Dr. Kham cured me from herpes virus in three weeks of his medication , after that he made a love spell for my husband to come back home after 48 hours of his spell and same Dr. Kham also cured my husband exactly with the procedure he used to cure me, am a happy woman and i will never forget to share Dr. Kham good reviews because he is 100^% reliable contact him now via  Email: dr.khamcaregiver@gmail.com Phone/WhatsApp: +2348159922297 or you can visit his website: https://drkhamcaregiver.wixsite.com/drkhamcaregiverherba     for more information 

Good luck to anyone reading this true life story of mine, my husband left me to suffer alone because he found that i had herpes, and i know i was wrong because i kept it from him and never told him about my virus, He found out anyways and left home angrily and blocked all means i could reach him with, i felt horrible because he don't deserve that because i had been with him for 4 years and he is a very honest man, after one month of no response from Jerry i got depressed and started searching for solution,One faithful morning a came across a website where ladies has gotten the best of marriages with a doctor call Dr. Kham , he is an expert when it comes to curing you and casting a very powerful love spell to keep relationship/marriage in good and happy shape,  I can tell Y'ALL that Dr. Kham cured me from herpes virus in three weeks of his medication , after that he made a love spell for my husband to come back home after 48 hours of his spell and same Dr. Kham also cured my husband exactly with the procedure he used to cure me, am a happy woman and i will never forget to share Dr. Kham good reviews because he is 100^% reliable contact him now via  Email: dr.khamcaregiver@gmail.com Phone/WhatsApp: +2348159922297 or you can visit his website: https://drkhamcaregiver.wixsite.com/drkhamcaregiverherba     for more information 

I was infected with genital herpes in 2017 and I have been on the quest for a cure right from the day I discovered I had the infection. October last year when I almost gave up, I stumbled upon a post on the internet where I copied the email of  a man named Dr ogbekhilu who provides herbal solutions to diseases. i contacted him and got to an agreement with him and he sent me herbal remedy through the united parcel service alongside instruction on how to use it. To my greatest surprise, I got healed after 18days of using the remedy as assured by the doctor.I decided to share this because I know that there are lots of people out there that need help. contact the doctor via his website https://drogbekhiluherbalhome.simdif.com Contact him for remedy for infection like{1}HIV And AIDS{2}Diabetes{3}Epilepsy{4} Blood Cancer{5} HPV{6} ALS{7}herpes {8}kidney failure whatsapp contact : +2348102460821

People actually believe there is no cure for HIV due to what our medical Doctor do always say to us. but now i know that there is a cure for it Through herbal remedy' i and my boyfriend was once haven HIV Virus  we contacted Dr. Alabi for herbal treatment and he prepared us some herbs which we takes for some couples of days, and we take it as he says before i am to no me and my boyfriend was perfectly cure for it and tested negative. please friends if you have be diagnosed with hiv virus or any other similar virus and you really wants to get rid of it, please contact this great Dr Alabi for herbal treatment and you will get rid of it. do not let the medical doctor make you lost hope of healing, you can get rid of it through herbs and roots EMAIL dr.alabiherbalhome@gmail.com cell phone whatsapp contact +2348115204568 Or go through his website  https://dralabiherbalhome.wixsite.com/welcomedralabiherbal thank you so much dr alabi.

i want to  inform the public how i was cured of herpes  Virus by a Doctor called Dr ishiaku. i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on Herpes and i saw comment of people talking about how Doctor ishiaku cured them. I Was scared because i never believed in the Internet but i was convince to give him a try because i was having no hope of been cured of herpes so i decided to contact him on his email, i searched his email on net and i saw a lot of people testifying about his goodness. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. You can contact him on his Email: ishiakuherbalcure@gmail.com or whatsapp him via +2348180828544 and get all your problem solved. 1)Sickness of any kind 2)Help to CURE Hepatitis B, herpes, HIV/AIDS CANCER and BIPOLAR 3)Divorce, Breakup problem and To Re-unit 4)Pregnancy problem 5)Financial problem and Job promotion 6)To get a good and rich life partner 7)To Lose your wrath 8)to enlargement of manhood

I was diagnose 2019 and find out I’m HIV positive.I was scared because there is no cure for HIV but today some people still don’t believe that there is cure for HIV, it can only be cured through Africans root and herbs,and our doctor’s here in USA few of them know’s  about the African herbal medicine can cure Hiv but they chooses to hide it from us just to make a sales of ARV DRUGS. I did a research online finding way to get rid of my disease,I saw a comment about a herbal doctor on internet Name Dr Alabi who has t several disease with his powerful herbal medicine, I contacted him on whats-app, chat with him explain my self to him.He said he can cure hiv perfectly well, he gave me his request which i send to him. within 2 days he sent me the herbal medicine through Dhl courier delivering  service And told me how to take the medicine for 2 weeks to get cured,I did for 2 weeks,within this 2 weeks i notice a very big change in my health and i new some thing great has happened then i went to confirm my result it was absolutely Negative.The doctor who knew i was hiv positive was asking me how come i am negative, what did it took to get cure and were did i get this medicine from and how did i get rid of it I told him everything about the herbal medicine that cure me. imagine doctor telling me not to let anyone know about it,I wasn’t shock though i knew they know about the herbal cure but choose to hide it in other to make sales on ARV DRUGS,if you are HIV positive please contact my savior dr.alabiherbalhome@gmail.com or WHATSAPP him through this number +2348115204568.

Herbal treatment is 100% guarantee for HSV cure, the reason why most people are finding it difficult to cure HSV is because they believe on medical report, drugs and medical treatment which is not helpful to cure HSV. Natural roots/herbs are the best remedy which can easily eradicate herpes forever, for more information about herpes cure Please write Dr. Shaibu Abacha for any health challenge. God bless you.Email: drshaibuabacha@gmail.comWhatsapp: +2349061521409

Its a miracle that I am alive today. I encounter HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV1/2) for good four (4) years, six (6) months and twelve (12) day with my calculations, before I meet the great Dr. USELU. I am Tina Richard from Fresno California, united state of America and I was affected with herpes virus.Herpes is a viral infection cause by the Herpes simplex virus, marked by painful, watery blister in the skin or mucous membrane or on the genitals. This was what I suffered for good four years. I have visited CVS Pharmacy in Fresno for treatment but no improvement. I meet Dr.USELU online while I was searching for herpes cure I read a testimony about his work. I give a try that now becomes a testimony in my life. I contacted Dr.USELU WhatsApp +2347052898482 or E-mail: dr.uselucaregvier@gmail.com

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947,,        

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com               

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com             

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease. called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060    

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured from the bottom of my heart. I'm truly grateful, i pray you have a long life so you can help many more people on earth with your herbal medical .support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.      

Add new comment