Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Truly herbs have proven to be the best remedy for herpes and i want to share this to the entire public on how Dr Osato cure me from herpes1&2 with his herbs, I never believe it will work because the doctors keep saying there is no cure but i was desperate and needed to get this thing out of my body. I saw a comment online testifying how Dr Osato cure her from herpes and hpv and i contact Dr Osato and explain my problem to him and he prepare the cure and send it to me through UPS,which i use it just the way He instructed me and thank God today am a beneficiary to these cure. I went to my doctor for checkup after 7days of taking the herbs and i was tested Herpes1&2 negative and my doctor told me that the virus is completely gone from my system. So i will tell you all who is looking for a cure to his/her HIV/AIDS and HERPES that Dr Osato took research before he could finally get the solution to it and a lot of people are benefiting from him right now. He also cure my Uncle and his wife from HPV. Dr Osato heals with natural herbs. Please i urge you to contact him now through his email address: osatoherbalcure@gmail.com or WhatsApp him on +2347051705853. His website is osatoherbalcure.wordpress.com and he is capable of curing HIV/AIDS, HERPES, HPV, HSV1&2, COLD SORE, CANCER of all kind,DIABETES and so many other infections.

I visited different hospital but they gave me list of expensive drugs to treat the symptoms and never cured me. A closed friend of mine introduce me to a Herbal Doctor who cured her. I was scared to contact him because of what i experienced from fake doctors. she encouraged me and gave me his whatsapp contact,and i contacted him and i asked him series of questions, i also ask him to show me the results of those he have cured with his herbal drugs,and he gave me all the information i needed that gave me hope. He send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me. am now Hepatitis negative. God bless you for being a sincere and great man. Am so excited and am free from herpes virus. you can reach him via email;drshaibuabacha@gmail.com or whats-app/call on +2349051727475

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

What a great testimony i would like everyone to read and follow the instructions to get cured from HSV1&2. I got diagnose of HSV1&2 March this year and i have been taking pills to prevent outbreak. I never stop searching for a cure because i strongly believe that there is something somewhere that can get rid of it completely and in August this year, i ran through some comments on Youtube about Dr Osato herbal cure and alot of people commented about him having the herbs that can get rid of herpes complete. I was excited and i contact Dr Osato and order the cure for myself and he sent it to me through UPS and gave me instructions on how to take it which i rightly followed and behold i went for checkup after two weeks of taking the herbs and my result shows NEGATIVE. My doctor confirm with me that am totally clear from HSV1&2. You can as well contact Dr Osato to get the herbal cure from him. His email is osatoherbalcure@gmail.com or WhatsApp him on +2347051705853. Dr Osato also have the cure for the following virus/diseases HIV, HPV, HSV1&2, DIABETES, CANCER of any kind, GENITAL HERPES, COLD SORE ECT. His website is osatoherbalcure.wordpress.com

TRUSTING PEOPLE SOMETIMES IS GOOD NO MATTER YOUR BAD PAST EXPERIENCE . Hi ,My name is lucy and i wanna specially thank the grete DR.balwa] for truning my life around and for also helping me believe that there are few real online doctor . My family had a financial stress in June 2018 and due to the bad credit score that i had at that time i could not get anything done as i was under a serious attack and threat from those that i owe monies . my brother was ill and it was a herpesdisease it complication that demanded a cure which therefore made us began to look for monies all round the internet and including a few friends that helped but was not enough for the surgery . we got hooked with a couple of loan agencies online because the monies we had was not going to be enough for the surgery that our family doctor ask to bring and after all the money that we on o paid my brother was still feeling pain severaly which look suspicious but due to our desperation to get my brother's surgery organised we overlooked everything and began to pay and this whole payment got to about $8000 without any success . we lost hope as my brother was just on dialysis weekly with so much monies spent to sustain him on that aspect , we lost all hope and was crying close to my bruh on his hospital bed when a friend asked what was happening and i explained all that we went though and he stated that he do understand but he could refer us to a certain herbal doctor called DR.balwa .as he also got a herbs medication from him months ago for my husbby sister i was scared but due to his assurance and guarantee we we contacted [DR.balwa] immediately we were informed him about my brother he told us what we need to do we plea an order the necessary followup after which we got our herbs medication in less than three days . all thanks to theE=MAIL drbalwa90herbalcare@gmail.com for this that you have done my brother,my brother is cure from does wicked diseses if you want to also get atEMAil=drbalwa90herbalcare@gmail.com whatapp+23490772018or +2349052779642

My purpose out here today is to share this article to the world about how Doctor balwa90 helped me in getting back my EX-boyfriend that broke up with me 4 months ago. I tried all i can to make him see reasons with me so that we can continue our relationship but he denied me. Thank God for giving me the thought of going into the internet for help, i searched properly and i saw different reviews of Doctor balwa. and i insisted in giving it a try by contacting him via what's app on (+2349052779642). He gave me reason to live again and he prepared a spell and told me that my Ex-boyfriend will come back to me within 28 hours. Can you believe it, my EX-boyfriend came back to me and our wedding will hold Soon. Contact him now!!! if you need any help. Email: drbalwa90herbalcare@gmail.com and he does a lot of spells. Once again i want to say am very grateful for your help 2349052779642

My purpose out here today is to share this article to the world about how Doctor balwa90 helped me in getting back my EX-boyfriend that broke up with me 4 months ago. I tried all i can to make him see reasons with me so that we can continue our relationship but he denied me. Thank God for giving me the thought of going into the internet for help, i searched properly and i saw different reviews of Doctor balwa. and i insisted in giving it a try by contacting him via what's app on (+2349052779642). He gave me reason to live again and he prepared a spell and told me that my Ex-boyfriend will come back to me within 28 hours. Can you believe it, my EX-boyfriend came back to me and our wedding will hold Soon. Contact him now!!! if you need any help. Email: drbalwa90herbalcare@gmail.com and he does a lot of spells. Once again i want to say am very grateful for your help 2349052779642

I just want the whole world to know about this spell caster I met two weeks ago, wisdomspiritualtemple@gmail.com I cannot say everything he has done for me my wife left me 3 years ago left with my kids I was going through online when I meant this wonderful man's testimony online I decided to give it a try and my wife is back to me now and we ar1e happily married again cause is too much to put in writing all I can say is thank you very much am very happy .and does alot of spell including Love Spell Death Spell Money Spell Power Spell Success Spell Sickness Spell Pregnancy Spell Marriage Spell Job Spell Protection Spell Lottery Spell Court Case Spell Luck Spell etc. In case you need his help contact him on this email address wisdomspiritualtemple@gmail.com he is a good man thanks.whatsapp number +234813 648 2342

Good news this is to everyone out there with different health challenges, as I know there are still a lot of people suffering from different health issues and are therefore looking for solutions. I bring you Good news. There is a man called Dr.Idahosa a herbal practitioner who helped cure me from HERPES, i had suffered from this diseases for the past 4years and i have spent so much money trying to survive from it. I got my healing by taking the herbal medicine Dr Idahosa sent me to drink for about 14days . 3days after completion of the dosage, I went for a medical checkup and I was tested HERPES NEGATIVE. all thanks to God for leading me to Dr Idahosa who was able to cure me completely from this deadly diseases, I’m sharing this so that other people can know of this great healer called Dr Idahosa because I got to know him through a friend he cured from HIV Virus. I was made to understand that he can cure several other deadly diseases and infections. Don’t die in ignorance or salient and don’t let that illness take your life. Contact Dr Idahosa through his email address:{ dr.idahosasolutionhome44@gmail.com} You can also call him or WhatsApp on:+2349052063502 Thank you Dr Idahosa. Be kind enough to share as you received.

Good news this is to everyone out there with different health challenges, as I know there are still a lot of people suffering from different health issues and are therefore looking for solutions. I bring you Good news. There is a man called Dr.Idahosa a herbal practitioner who helped cure me from HERPES, i had suffered from this diseases for the past 4years and i have spent so much money trying to survive from it. I got my healing by taking the herbal medicine Dr Idahosa sent me to drink for about 14days . 3days after completion of the dosage, I went for a medical checkup and I was tested HERPES NEGATIVE. all thanks to God for leading me to Dr Idahosa who was able to cure me completely from this deadly diseases, I’m sharing this so that other people can know of this great healer called Dr Idahosa because I got to know him through a friend he cured from HIV Virus. I was made to understand that he can cure several other deadly diseases and infections. Don’t die in ignorance or salient and don’t let that illness take your life. Contact Dr Idahosa through his email address:{ dr.idahosasolutionhome44@gmail.com} You can also call him or WhatsApp on:+2349052063502 Thank you Dr Idahosa. Be kind enough to share as you received.

Good news this is to everyone out there with different health challenges, as I know there are still a lot of people suffering from different health issues and are therefore looking for solutions. I bring you Good news. There is a man called Dr.Idahosa a herbal practitioner who helped cure me from HERPES, i had suffered from this diseases for the past 4years and i have spent so much money trying to survive from it. I got my healing by taking the herbal medicine Dr Idahosa sent me to drink for about 14days . 3days after completion of the dosage, I went for a medical checkup and I was tested HERPES NEGATIVE. all thanks to God for leading me to Dr Idahosa who was able to cure me completely from this deadly diseases, I’m sharing this so that other people can know of this great healer called Dr Idahosa because I got to know him through a friend he cured from HIV Virus. I was made to understand that he can cure several other deadly diseases and infections. Don’t die in ignorance or salient and don’t let that illness take your life. Contact Dr Idahosa through his email address:{ dr.idahosasolutionhome44@gmail.com} You can also call him or WhatsApp on:+2349052063502 Thank you Dr Idahosa. Be kind enough to share as you received.

Herpes is one terrible and embarrassing virus, I was actually having that disease till I met Dr Isiramen, seriously I didn't believe he would be able to cure me from the virus cause it was already serious. To my greatest surprise I took the herbal medicine he gave me as prescribed for quite sometime and d sore was all getting dried up and healing so I went to get myself tested of herpes, behold I was finally healed and free from herpes and all thanks to Dr Isiramen. I suggest if you still have the virus just contact Whatsapp number: +2348054753640 

Herpes is one terrible and embarrassing virus, I was actually having that disease till I met Dr Isiramen, seriously I didn't believe he would be able to cure me from the virus cause it was already serious. To my greatest surprise I took the herbal medicine he gave me as prescribed for quite sometime and d sore was all getting dried up and healing so I went to get myself tested of herpes, behold I was finally healed and free from herpes and all thanks to Dr Isiramen. I suggest if you still have the virus just contact Whatsapp number: +2348054753640 

TESTIMONY ON HOW I GOT MY LOAN FROM A GENUINE FINANCE COMPANY LAST WEEK. Email for immediate response: drbenjaminfinance@gmail.com I am Mrs,Leores Miguel Jazbel by name, I live in United State Of America, who have been a scam victim to so many fake lenders online between November last year till July this year but i thank my creator so much that he has finally smiled on me by directing me to this new lender who put a smile on my face this year 2020 and he did not scam me and also by not deceiving or lying to me and my friends but however this lending firm is BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE (drbenjaminfinance@gmail.com) gave me 2% loan which amount is $900,000.00 united states dollars after my agreement to their company terms and conditions and one significant thing i love about this loan company is that they are fast and unique. {Dr.Benjamin Scarlet Owen} can also help you with a legit loan offer. He Has also helped some other colleagues of mine. If you need a genuine loan without cost/stress he his the right loan lender to wipe away your financial problems and crisis today. BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly via Call/Text: +1(415)630-7138 Email: drbenjaminfinance@gmail.com When it comes to financial crisis and loan then BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE is the place to go please just tell him I Mrs. Leores Jazbel direct you Good Luck.......................

SEEING IS BELIEVING'' The most powerful international Spiritual healer and spell caster, LICENSED from West Africa That helped me get cured my Herpes, you can also witness the real spiritual powers yourself if you need help in getting your virus cured totally through his email adress: droseherbalcenter@gmail.com or call and whatsapp him on +2349039710321 Dr Ose is a gifted powerful herbalist practitioner, fortune teller, marriage consultant and a psychic using his natural power to help people. Dr Ose has been registered with international traditional healers since 1980 with more than 42 years of experience. he works on different spell cast services, he is an international powerful spiritual healer who can help every one all over the world regardless of location, color or race. 'Results are %100 Guaranteed and will vary from person to person' No matter what problems other healers failed to achieve, the manner in which he helped me can't make me stop talking about him, my Herpes almost take my life but through the powerful help of Dr Ose (a man that understand the pains everyone feels) i was able to get cured again and live a normal life, if you need help contact him now through his email droseherbalcenter@gmail.com or call or whatsapp him on +2349039710321 Melissa Amanda From Usa

It’s obvious some patients with herpes are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2015 until I was introduced by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Asaka Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from genital Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about Dr Asaka. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail drasakanaturalremedies@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer, HIV, Herpes, Genital, warts, ALS, BV, UTI, Virginal infection, Genital, Wart, HPV, Hepatitis A/B, Good luck, HSV, Pregnancy, Ex back.  here is his website: https://drasakanaturalremediesherbalcure.wordpress.com/    

Dr Ishiaku herbal medicine is mighty and genuine,I use to use Mellisa oil and Lavender Healing herbs but result were just still the same. But using @Dr_ishiaku herbal medicine cured my herpes final and I have being living for 2 years now No Sores. My herpes is truely gone. Contact him if you interested of his herbal medicine too. @Dr_ishiaku can as well cure the following HIV/AIDS,COPD,FIBROID,ASTHMA,DIABETES,SICKLE-CELL,EPILEPSY,HEPATITIS,CANCER,LOVE SPELL CASTER...EMAIL:  Ishiakuherbalcure@gmail.com WHATSAPP :+2348180828544  WEBSITE: www.ishiakuherbalcure.wordpress.com

Greetings to everyone here. I want to let every one know that HPV is a serious and deadly disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with HPV is by taking natural herbs medicine for it to flushes out the virus and is only few American doctors that know about this herbal medicine from doctor Afrid a great herbalist doctor. I have read about Dr Afrid the great herbalist doctor from African who can cure HPV with his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases Epilepsy, Hiv, Herpes, Cancer, Als, Hepatitis, Diabetes, Hpv,Infections ETC should contact him for his herbal medicine because his herbal medicine cured all kinds of diseases or virus, i am telling you all this because i am a living testimony and i was cured of Hpv. and my child was cured of epilepsy. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine which i took for two weeks and today when i went for test i was tested Hpv negative. you can reach him through his EMAIL;[drafridherbalhome@gmail.com] And you can also whatsapp him through his number +2349057260738 or visit his website at https://dr-afrid-herbal-home.webnode.com/   

It’s obvious some patient with HERPES are been enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2020 until I was introduce by a blogger who also narrated Her story online on how she was cured of Herpes after using Dr ISHIAKU Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promise to keep telling good about this. Please fill free to share Your problems with him. Thanks. Write him via call or whatsapp him on +2348180828544 or email ishiakuherbalcure@yahoo.com   thank you once again sir

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com           

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

Dr Osato have truly proven to the world that he is real and genuine and he have used his herbal exploit to save many people from HERPES, HIV, HPV, COLD SORE, CANCER, DIABETES and so on. I was diagnose of herpes and hpv in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the virus because i did not believe what the doctors are saying that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from HSV2 after using Dr Osato herbal medicine. I quickly contact Dr Osato and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes and hpv. Am so happy and grateful to Dr Osato for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes and hpv. You can contact Dr Osato on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: osatoherbalcure@gmail.com and WhatsApp +2347051705853. His website is osatoherbalcure.wordpress.com 

Dr Osato have truly proven to the world that he is real and genuine and he have used his herbal exploit to save many people from HERPES, HIV, HPV, COLD SORE, CANCER, DIABETES and so on. I was diagnose of herpes and hpv in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the virus because i did not believe what the doctors are saying that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from HSV2 after using Dr Osato herbal medicine. I quickly contact Dr Osato and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes and hpv. Am so happy and grateful to Dr Osato for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes and hpv. You can contact Dr Osato on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: osatoherbalcure@gmail.com and WhatsApp +2347051705853. His website is osatoherbalcure.wordpress.com 

NATURAL HERBS  AND REMEDIES FOR CURING HIV, HERPES, HPV, HSV1&2, CANCER AND DIABETES I just experience the wonders of Dr oriane herbs. God will continue to bless you Dr oriane more abundantly for the good work you are doing in people's life by curing them from different types of diseases. I will keep on testifying about your good work. I was diagnosed with herpes 6 months ago and my doctor told me that there is no cure. I did not believe him and I keep my faith up hoping that one day I will be cured from this horrible disease. One day i saw a post on HIV forum about a herbal doctor called Dr oriane on how he cure people from diseases with his herbs and i quickly contact Dr oriane on his email and explain my problem to him and he told me not to worry that he is going to cure me and truly he prepared the cure and send it to me through UPS and gave me instructions on how to take it. After two weeks of taking the herbal cure, I went to my doctor for a checkup and my result showed Negative and my doctor told me that there is no trace of herpes in my body and the virus is completely gone from my body. Everybody at the clinic rejoices with me and they all ask for Dr oriane contact. You can contact Dr Robinson on his email: droriane6@gmail.com or add whats-app +2349031652461 and He also have herbs medicine to cured the following diseases; eczema,urethra wart,chronic problems.Herpes, Cancer, Als,Hepatitis, Diabetes, HPV,Infections,ulcer  ETC 

Thanks to Dr. IDAHOSA for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2010 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the HERPES. out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr. IDAHOSA, how he cured HERPES with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS SPEED POST. I took the medicine as prescribed by him and 8 days later i was cured from HERPES, Thank you Dr. IDAHOSA ONCE AGAIN THANK YOU SIR Dr IDAHOSA cure the flowing virus, add his Africa branch on whatsapp and calls +2349052063502 or Email Dr.idahosasolutionhome44@gmail.com 1 cancer cure 2 diabetes cure 3 ringing ear 4 herpes cure 5 warts cure 6 HPV cure 7 Hiv 8 get your ex back 9 pregnancy herbal medicine 10 prostate enlargement 11 Hepatitis B

I do hear of people testimonies and I had been praying and believing my healing will come. At a time I lose hope. I was infected with Herpes . I tried everything until I came across Dr Ohioze herbal cure. I practically did anything just to make sure that I can get rid of the ago so I got the contact of Dr Ohioze from a someone who had HIV but is now HIV Negative . When I contacted the wonderful and great man I was skeptical about the whole thing but I was surprised that in just 5 days I had a notable improvement and in 14 days it got out of my system. Now I am HERPES FREE just by using Dr Ohioze herbal Therapy. Below are his Contact @doctorohiozeherbalcure or: website: www.drohiozeherbalcure.com Email :doctorohioze@gmail.com WhatsApp: +2348026153471 He has cure for the following diseases: herpes diabetes maningitis hiv hepatitis lowspermcount syphillis cancer fibroid stroke tuberculosis epilepsy lupus leukaemia polio lowerrespiratoryinfection staphylococcusaureus asthma yellowfever You can get in touch with @doctorohiozeherbalcure here or: website: www.drohiozeherbalcure.com Email :doctorohioze@gmail.com WhatsApp: +2348026153471

Hello everyone i am FINN WALLACE  from SCOTLAND  but live in the united states of america   i want to tell the whole world of great  Dr Harry herbal mixture i was unhappy ever since my girlfriend back then in college mocked me of having a small penis and weak in bed ,ever since then i have been trying to improve my sex life but all effort failed ..but it got worse when i got married ,my wife is so angry with me and Threatened to leave me if i do not find a way and i love my wife so much so one faithful day i was reading some comments on a blog then i saw a comment of one Mr Tom Sullivan new Orleans testifying of how Dr Harry helped him enlarge his penis and Fertilise his sperm count so i quickly contacted him by his website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple     and he got back to me and i did as he said ..to my greatest surprise i got 10 inches within two weeks of using his herbal medicine and now its just 3 weeks i am having 10.5 inches i am so happy now..my wife told me am so good in bed that i almost killed her last night all thanks to him note he also cure sicknesses and diseases like  PENIS ENLARGEMENT ERECTILE DYSFUNCTION DIABETES type 1 and type 2 HERPES GENITAL WART LOW SPERM COUNT WEAK ERECTION BREAST ENLARGEMENT PROSTRATE CANCER HIV/AIDS PREMATURE EJACULATION  so if you need his help contact him on his email drharrysolution@gmail.com   website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple    or whatsapp him on +2349036417079  thanks            

Thanks to Dr. IDAHOSA for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2010 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the HERPES. out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr. IDAHOSA, how he cured HERPES with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS SPEED POST. I took the medicine as prescribed by him and 8 days later i was cured from HERPES, Thank you Dr. IDAHOSA ONCE AGAIN THANK YOU SIR Dr IDAHOSA cure the flowing virus, add his Africa branch on whatsapp and calls +2349052063502 or Email Dr.idahosasolutionhome44@gmail.com 1 cancer cure 2 diabetes cure 3 ringing ear 4 herpes cure 5 warts cure 6 HPV cure 7 Hiv 8 get your ex back 9 pregnancy herbal medicine 10 prostate enlargement 11 Hepatitis B

It’s obvious some patients with herpes are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2015 until I was introduced by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Sikies Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from genital Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about Dr Sikies. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail Drsikies@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer, HIV, Herpes, Genital, warts, ALS, BV, UTI, Virginal infection, Genital, Wart, HPV, Hepatitis A/B, Good luck, HSV, Pregnancy, Ex back.   here is his website: https://drsikiesherbalcure.weebly.com  you can reach me via mail: anitalawson515@gmail.com

Add new comment