Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Dr Osato have truly proven to the world that he is real and genuine and he have used his herbal exploit to save many people from HERPES, HIV, HPV, COLD SORE, CANCER, DIABETES and so on. I was diagnose of herpes and hpv in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the virus because i did not believe what the doctors are saying that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from HSV2 after using Dr Osato herbal medicine. I quickly contact Dr Osato and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes and hpv. Am so happy and grateful to Dr Osato for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes and hpv. You can contact Dr Osato on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: osatoherbalcure@gmail.com and WhatsApp +2347051705853. His website is osatoherbalcure.wordpress.com 

Dr Osato have truly proven to the world that he is real and genuine and he have used his herbal exploit to save many people from HERPES, HIV, HPV, COLD SORE, CANCER, DIABETES and so on. I was diagnose of herpes and hpv in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the virus because i did not believe what the doctors are saying that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from HSV2 after using Dr Osato herbal medicine. I quickly contact Dr Osato and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes and hpv. Am so happy and grateful to Dr Osato for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes and hpv. You can contact Dr Osato on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: osatoherbalcure@gmail.com and WhatsApp +2347051705853. His website is osatoherbalcure.wordpress.com 

NATURAL HERBS  AND REMEDIES FOR CURING HIV, HERPES, HPV, HSV1&2, CANCER AND DIABETES I just experience the wonders of Dr oriane herbs. God will continue to bless you Dr oriane more abundantly for the good work you are doing in people's life by curing them from different types of diseases. I will keep on testifying about your good work. I was diagnosed with herpes 6 months ago and my doctor told me that there is no cure. I did not believe him and I keep my faith up hoping that one day I will be cured from this horrible disease. One day i saw a post on HIV forum about a herbal doctor called Dr oriane on how he cure people from diseases with his herbs and i quickly contact Dr oriane on his email and explain my problem to him and he told me not to worry that he is going to cure me and truly he prepared the cure and send it to me through UPS and gave me instructions on how to take it. After two weeks of taking the herbal cure, I went to my doctor for a checkup and my result showed Negative and my doctor told me that there is no trace of herpes in my body and the virus is completely gone from my body. Everybody at the clinic rejoices with me and they all ask for Dr oriane contact. You can contact Dr Robinson on his email: droriane6@gmail.com or add whats-app +2349031652461 and He also have herbs medicine to cured the following diseases; eczema,urethra wart,chronic problems.Herpes, Cancer, Als,Hepatitis, Diabetes, HPV,Infections,ulcer  ETC 

Thanks to Dr. IDAHOSA for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2010 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the HERPES. out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr. IDAHOSA, how he cured HERPES with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS SPEED POST. I took the medicine as prescribed by him and 8 days later i was cured from HERPES, Thank you Dr. IDAHOSA ONCE AGAIN THANK YOU SIR Dr IDAHOSA cure the flowing virus, add his Africa branch on whatsapp and calls +2349052063502 or Email Dr.idahosasolutionhome44@gmail.com 1 cancer cure 2 diabetes cure 3 ringing ear 4 herpes cure 5 warts cure 6 HPV cure 7 Hiv 8 get your ex back 9 pregnancy herbal medicine 10 prostate enlargement 11 Hepatitis B

I do hear of people testimonies and I had been praying and believing my healing will come. At a time I lose hope. I was infected with Herpes . I tried everything until I came across Dr Ohioze herbal cure. I practically did anything just to make sure that I can get rid of the ago so I got the contact of Dr Ohioze from a someone who had HIV but is now HIV Negative . When I contacted the wonderful and great man I was skeptical about the whole thing but I was surprised that in just 5 days I had a notable improvement and in 14 days it got out of my system. Now I am HERPES FREE just by using Dr Ohioze herbal Therapy. Below are his Contact @doctorohiozeherbalcure or: website: www.drohiozeherbalcure.com Email :doctorohioze@gmail.com WhatsApp: +2348026153471 He has cure for the following diseases: herpes diabetes maningitis hiv hepatitis lowspermcount syphillis cancer fibroid stroke tuberculosis epilepsy lupus leukaemia polio lowerrespiratoryinfection staphylococcusaureus asthma yellowfever You can get in touch with @doctorohiozeherbalcure here or: website: www.drohiozeherbalcure.com Email :doctorohioze@gmail.com WhatsApp: +2348026153471

Hello everyone i am FINN WALLACE  from SCOTLAND  but live in the united states of america   i want to tell the whole world of great  Dr Harry herbal mixture i was unhappy ever since my girlfriend back then in college mocked me of having a small penis and weak in bed ,ever since then i have been trying to improve my sex life but all effort failed ..but it got worse when i got married ,my wife is so angry with me and Threatened to leave me if i do not find a way and i love my wife so much so one faithful day i was reading some comments on a blog then i saw a comment of one Mr Tom Sullivan new Orleans testifying of how Dr Harry helped him enlarge his penis and Fertilise his sperm count so i quickly contacted him by his website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple     and he got back to me and i did as he said ..to my greatest surprise i got 10 inches within two weeks of using his herbal medicine and now its just 3 weeks i am having 10.5 inches i am so happy now..my wife told me am so good in bed that i almost killed her last night all thanks to him note he also cure sicknesses and diseases like  PENIS ENLARGEMENT ERECTILE DYSFUNCTION DIABETES type 1 and type 2 HERPES GENITAL WART LOW SPERM COUNT WEAK ERECTION BREAST ENLARGEMENT PROSTRATE CANCER HIV/AIDS PREMATURE EJACULATION  so if you need his help contact him on his email drharrysolution@gmail.com   website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple    or whatsapp him on +2349036417079  thanks            

Thanks to Dr. IDAHOSA for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2010 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the HERPES. out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr. IDAHOSA, how he cured HERPES with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine through UPS SPEED POST. I took the medicine as prescribed by him and 8 days later i was cured from HERPES, Thank you Dr. IDAHOSA ONCE AGAIN THANK YOU SIR Dr IDAHOSA cure the flowing virus, add his Africa branch on whatsapp and calls +2349052063502 or Email Dr.idahosasolutionhome44@gmail.com 1 cancer cure 2 diabetes cure 3 ringing ear 4 herpes cure 5 warts cure 6 HPV cure 7 Hiv 8 get your ex back 9 pregnancy herbal medicine 10 prostate enlargement 11 Hepatitis B

It’s obvious some patients with herpes are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2015 until I was introduced by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Sikies Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from genital Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about Dr Sikies. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail Drsikies@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer, HIV, Herpes, Genital, warts, ALS, BV, UTI, Virginal infection, Genital, Wart, HPV, Hepatitis A/B, Good luck, HSV, Pregnancy, Ex back.   here is his website: https://drsikiesherbalcure.weebly.com  you can reach me via mail: anitalawson515@gmail.com

It’s obvious some patients with herpes are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2015 until I was introduced by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Sikies Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from genital Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about Dr Sikies. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail Drsikies@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer, HIV, Herpes, Genital, warts, ALS, BV, UTI, Virginal infection, Genital, Wart, HPV, Hepatitis A/B, Good luck, HSV, Pregnancy, Ex back.   here is his website: https://drsikiesherbalcure.weebly.com  you can reach me via mail: anitalawson515@gmail.com

Hi guys I'm Tim , I was disorganized because i had a very small penis, about 2.0 inches soft and 4 inches hard not nice enough to satisfy my woman, i have been in so many relationship, but cut off because of my situation, i have used so many product which doctors prescribe for me, but none could offer me the help i searched for. i saw some few comments on the internet about this herbal doctor calledDr aghatotikolo and decided to contact him on whatsApp with his mobile no (+2348162582564) i saw on the internet, I decided to give his herbal product a try. he gave me some comforting words with his herbal product for Penis Enlargement, Within 1 week of it, i began to feel the enlargement of my penis, " and now it just 3 weeks of using his products my penis is about 9 inches longer, and i had to settle out with my Ex girlfriend, i was surprised when she said that she is satisfied with my sex and i have got a large penis. Am so happy, thanks to Dr aghatotikolo I also learn that Dr aghatotikolo also help with Breast Enlargement Hips and Bums Enlargement, Low Sperm Count, If you are in any situation with a little Penis, weak ejaculation, small breast_hips_bums do get to Dr aghatotikolo contact him now on his mobile no, or add him up on whatsApp (+2348162582564) Email ( aghatotikolospiritualhome@gmail.com

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947..,,,,                  

Hi guys I'm TIM , I was disorganized because i had a very small penis, about 2.0 inches soft and 4 inches hard not nice enough to satisfy my woman, i have been in so many relationship, but cut off because of my situation, i have used so many product which doctors prescribe for me, but none could offer me the help i searched for. i saw some few comments on the internet about this herbal doctor called Dr Aziba and decided to contact him on whatsApp with his mobile no (+2348100368288) i saw on the internet, I decided to give his herbal product a try. he gave me some comforting words with his herbal product for Penis Enlargement, Within 1 week of it, i began to feel the Growth of my penis, " and now it just 3 weeks of using his products my penis is about 9 inches longer, and i had to settle out with my Ex girlfriend, i was surprised when she said that she is satisfied with my sex and i have got a large penis. Am so happy, thanks to Dr Aziba I also learn that Dr Aziba also help with Breast Enlargement Hips and Bums Enlargement, Low Sperm Count, If you are in any situation with a little Penis, weak ejaculation, small breast_hips_bums do get to Dr Azibae contact him now on his mobile no, or add him up on whatsApp (+2348100368288) Email ( Priestazibasolutioncenter@gmail.com )

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947..      

Hi guys I'm TIM , I was disorganized because i had a very small penis, about 2.0 inches soft and 4 inches hard not nice enough to satisfy my woman, i have been in so many relationship, but cut off because of my situation, i have used so many product which doctors prescribe for me, but none could offer me the help i searched for. i saw some few comments on the internet about this herbal doctor called Dr Aziba and decided to contact him on whatsApp with his mobile no (+2348100368288) i saw on the internet, I decided to give his herbal product a try. he gave me some comforting words with his herbal product for Penis Enlargement, Within 1 week of it, i began to feel the Growth of my penis, " and now it just 3 weeks of using his products my penis is about 9 inches longer, and i had to settle out with my Ex girlfriend, i was surprised when she said that she is satisfied with my sex and i have got a large penis. Am so happy, thanks to Dr Aziba I also learn that Dr Aziba also help with Breast Enlargement Hips and Bums Enlargement, Low Sperm Count, If you are in any situation with a little Penis, weak ejaculation, small breast_hips_bums do get to Dr Azibae contact him now on his mobile no, or add him up on whatsApp (+2348100368288) Email ( Priestazibasolutioncenter@gmail.com )

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who. has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I can’t believe this is really true I never believe there is cure to this hsv 2 because all the hospital have told me there is no cure to it, few months ago I saw this man email DR.AZIEGBE on internet from a testimony share by someone who he help with his herbal cure I contact his email and ask for his help also, that is how he inform me about the cure process and this man sent me a herbal medicine which I took according to the way he instructed for 2 week I can’t believe when I go for test my result come out negative i am so happy to share this to the world there is real cure to herpes you can also contact DR.AZIEGBE through his email now DRAZIEGBE1SPELLHOME@GMAIL. COM and also WhatsApp him +2349035465208. or my assistant my email: JAMESAVA0001@GMAIL. COM... He also have herbs medicine to cured the following diseases; Diabetes, Lupus, HPV, Gout, Hepatitis A,B, Infertility, HIV/AIDS, CANCER, WART

Todavía no puedo creer que no sé por dónde empezar, mi nombre es Juan, tengo 36 años, me diagnosticaron herpes genital, perdí toda esperanza en la vida, pero como cualquier otro, todavía busqué una cura incluso en Internet y ahí es donde conocí al Dr. Ogala. No podía creerlo al principio, pero también mi conmoción después de la administración de sus medicamentos a base de hierbas. Estoy tan feliz de decir que ahora estoy curado. Necesito compartir esto. experiencia milagrosa, así que les digo a todos los demás con enfermedades de herpes genital, por favor, para una vida mejor y un mejor medio ambiente, comuníquese con el Dr. ogala por correo electrónico: ogalasolutiontemple@gmail.com, también puede llamar o WhatsApp +2348052394128

Having herpes is not the end of life there is a treatment that can get rid of Genital herpes with traditional herbs from Dr Kham. I was positive to this infection (HERPES) and I lost hope because I was outcast and rejected even by my closet friends. I searched on-line to know an enquirer cure for HERPES and I got a testimony posted by a patient on how she was cured from HSV by Dr. Kham herbal product, So i decided to contact the same herbalist Dr. Kham because i know that nature has the power to heal everything. i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs created by God Almighty! After contacting him, he told me that the cure has to be prepared and he will send it to me via (UPS Delivery service) and unfortunately it got to me after 5 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! it's really like a dream but I am so happy now! That's the reason I decided to also add more comments on Him so that more can be saved just like me! and if you need his help, you can email him on dr.khamcaregiver@gmail.com or whats-app +23478159922297 for more information about his herbal medication visit his website via https://drkhamherbalhealingcenter.wordpress.com/  or https://drkhamcaregiver.wixsite.com/drkhamcaregiverherba   or Visit his FB PAGE: https://web.facebook.com/Dr-Kham-Herbal-Remedies-101547721440460/     

Having herpes is not the end of life there is a treatment that can get rid of Genital herpes with traditional herbs from Dr Kham. I was positive to this infection (HERPES) and I lost hope because I was outcast and rejected even by my closet friends. I searched on-line to know an enquirer cure for HERPES and I got a testimony posted by a patient on how she was cured from HSV by Dr. Kham herbal product, So i decided to contact the same herbalist Dr. Kham because i know that nature has the power to heal everything. i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs created by God Almighty! After contacting him, he told me that the cure has to be prepared and he will send it to me via (UPS Delivery service) and unfortunately it got to me after 5 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! it's really like a dream but I am so happy now! That's the reason I decided to also add more comments on Him so that more can be saved just like me! and if you need his help, you can email him on dr.khamcaregiver@gmail.com or whats-app +23478159922297 for more information about his herbal medication visit his website via https://drkhamherbalhealingcenter.wordpress.com/  or https://drkhamcaregiver.wixsite.com/drkhamcaregiverherba   or Visit his FB PAGE: https://web.facebook.com/Dr-Kham-Herbal-Remedies-101547721440460/     

I was haven herpes 2 on my genital area . I have had them for about 2 and a bit years. I am so scared what my mates are going to says if there should fined out i have herpes on my genital area and due to the virus my girlfriend broke up with me. I have been to the Doctors 9 times to get it treated. They all come back. I have been using Tee Tree Oil and Wartner (You freeze them at home) and they seem to be keeping the smaller herpes small but they can't seem to treat the larger ones. They don't get any bigger, but then they can't shrink as much. They get smaller a little part at a time. At least they are getting smaller! As soon as I see a new herpes appearing, then I treat it. At the moment I have been using Tee Tree twice a week and then using Wartner every 2 weeks. I was wondering if there was any other information about how to get rid of it. I am only a teenager and I hate it most when it get pi-chins me to scratch it, it get sweets when scratching it most times! I want to get rid of it so bad! DR. Oyagu website has been a huge help and has helped me realize a lot more about me and my family of genital herpes! so that was when I switch for natural remedy to see if there could be any help by herbal remedy, I search and I saw a great posts by Sarah devise Martha, Mignon Wright and shanttel Merritt on about the great herbal doctor that get them rid of there disease infection. and this great herbal doctor was called DR. Oyagu so that was when I contacted him for my own treatment and he prepared me some herbs which I takes for some couples of days, and I take it as he says before I am to no me and my family was perfectly cure for it and never experience it again. please friends if you have herpes virus and you really wants to get rid of it, please contact this great DR. Oyagu for herbal treatment and you will get rid of it. EMAIL. oyaguherbalhome@gmail.com reach him via his website;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome thank you'll

Welcome to Dr Wobe lottery spells. i am here to testify about the great Dr Wobe for saving my life from herpes virus.i have been through hell all this years but i thank God for not letting my trust down, and also i want the entire universe to know that there is a cure to any kind of diseases in the word and never to loose hope because i have great testimony today in my life,  Dr Wobe is described by many titles some including. Traditional healer, spell caster, astrologer, Psychic reader, spiritual healer, in Africa, he cast powerful spells. he has cast spells since his infant age; he was born with ancestral powers in the mountains of Inehidure Idumemalua. These he have been practicing and helping people with different problems. In addition, an inexperienced spell caster will mess up things, which isn’t the case with great Dr Wobe. he work differently depending on someone’s interest or problem like Divorce Spell, Ex Back | Herpes | Hiv | Cancer | Diabetes| Gonorrhea |  among others. You can get to know more by visiting  him on his email>Drwobeherbalhome@gmail.com or Whatsapp him on +2347082702659

Oral herpes is a bothering virus, but overcoming is possible! Carol from Texas was diagnosed with genital herpes type 1 (hsv1), and she choose dr.omolaherbalhome@gmail.com for treatment where she heard and read about Dr. Omola on a forum. After Three weeks of herbal medication she went for test and was tested negative HSV 1 after hearing her testimony I gave it a trial and I was completely cured you can reach Doc via dr.omolaherbalhome@gmail.com or WhatsApp's via +2348118116254. https://dromolaherbalhome.wordpress.com/

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr Aba has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr Aba cured someone of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately on his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have been, and he assure me. that he will help me to cure my herpes virus,after he has prepared the herbal medicine he sent it to me and when i have received it and started using it i was totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr Aba for helping me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:+2348107155060.    

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr Aba has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr Aba cured someone of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately on his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have been, and he assure me that he will help me to cure my herpes virus,after he has prepared the herbal medicine he sent it to me and when i have. received it and started using it i was totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr Aba for helping me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:+2348107155060.    

I was diagnose with human papilloma virus (HPV) 4 years ago and i met a doctor he told me there is no cure and i have be taking some medication the warts multiplied when trying to removed them and it got me embarrass and pains, luckily few weeks ago i was recommend to Dr bante for natural treatment after one week i got 100% cure and all the wart and pains got disappeared, i sheared this post because its part of my life experience, encase anyone need speedy help about this cure email Dr bante via, bantespelltemple@gmail.com or whatsapp him on +2349063962262.  add on hangout bantespelltemple@gmail.com

First, I want to complement this page administrator for creating this platform for us to express our feelings. Herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with herpes is by taking natural herbs medicine from DR. ISHIAKU the greatest herbalist doctor in the world and is only few American doctors that know about this herbal medicine from Dr ISHIAKU .. I have read about Dr ISHIAKU the great herbalist doctor from African who can cure disease with his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases, Herpes,HIV/Aids, Cancer, Also, Hepatitis, Diabetes, Hpv, Infections ETC should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of herpes. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine through DHL courier delivery company which i took for some days and today when i went for test, i was tested herpes negative. you can reach him through his  WhatsApp him at +2348180828544

Hi guys I'm Tim , I was disorganized because i had a very small penis, about 2.0 inches soft and 4 inches hard not nice enough to satisfy my woman, i have been in so many relationship, but cut off because of my situation, i have used so many product which doctors prescribe for me, but none could offer me the help i searched for. i saw some few comments on the internet about this herbal doctor calledDr aghatotikolo and decided to contact him on whatsApp with his mobile no (+2348162582564) i saw on the internet, I decided to give his herbal product a try. he gave me some comforting words with his herbal product for Penis Enlargement, Within 1 week of it, i began to feel the enlargement of my penis, " and now it just 3 weeks of using his products my penis is about 9 inches longer, and i had to settle out with my Ex girlfriend, i was surprised when she said that she is satisfied with my sex and i have got a large penis. Am so happy, thanks to Dr aghatotikolo I also learn that Dr aghatotikolo also help with Breast Enlargement Hips and Bums Enlargement, Low Sperm Count, If you are in any situation with a little Penis, weak ejaculation, small breast_hips_bums do get to Dr aghatotikolo contact him now on his mobile no, or add him up on whatsApp (+2348162582564)Email (aghatotikolospiritualhome@gmail.com)

Hello everyone out there, I'm Patricia and I'm delighted to share this with you as one of the beneficiaries of DR. EKPEN Herbs. After trying all possible means to Get Cured of Hepatitis B Virus, I got to know that this virus is totally curable using Natural herbs. It was like a mere joke or something I never thought could happen because I was in distress and uncomfortable with my body system and symptoms. I want to use this means to encourage those who have given up hope of recovering from whatever Illness you're suffering from, that it's never the end of life you can as well be free and get your healing after using DR. EKPEN herbal products and following his instructions, I put it to the whole world that there is a reliable, recommendable and affordable Hepatitis and other virus and Diseases cure. I will say to everyone reading this article, that I am a living testimony of DR.EKPEN HERBAL PRODUCTS.  If you are interested in getting cured of  any Virus infections and Diseases,, HIV, HVS 1&2CANCEL etc  you can Email DR. EKPEN on (doctorekpen222@gmail.com or whats-app him on +2348102454875  I Wish you all the Best..

HOW I GOT CURED FROM CANCER,I was diagnosed of Cancer and i have tried all i can to get cured but all to no avail,until i saw a post in a health forum about a herbalist man who prepare herbal medication to cure all kind of diseases including Cancer, at first i doubted if it is real but i decided to give it a try,when i contacted DR Goodwin and he prepared a cancer herbal cure and sent it to me via Ups delivery company service,when i received this herbal medicine,he directed me on how to take the medicine,after taking it the way he instructed me to,i was totally cured of the deadly disease called cancer,all thanks to DR Goodwin, please you can get him contacted on his whatsapp or call on +2348054615060 OR email drgodwinsolutionhome@gmail.com He can also cure following virus (1).Herpes (2).Cancer (3).Hepatitis (4).Hiv/aids (5).Pcos (6).Fibroid (7).Hpv (8).Diabetes https://www.facebook.com/105850224453613/posts/157679189270716/?app=fbl https://drgodwinsolutionho.wixsite.com/drgod

Add new comment