Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr.balwa90. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 3months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. balwa online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what .was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured from the bottom of my heart. I'm truly grateful, i pray you have a long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email < a href="mailto:dr.balwa90herbalcare@gmail.com" target="_blank">dr.balwa90herbalcare@gmail.com< /a> or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2349052779642, one thing i love most about DR balwa90 is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.whatassp =2349052779642

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com           

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

I’m recommending Dr balwa to everyone who have herpes virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2015 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr balwa herbal medicine. I quickly contact Dr email and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through courier and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr balwa for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr balwa90 on email and WhatsApp to get the cure from him. Email:drbalwa90herbalcare@gmail.com Or Call/What’s-app +2349052779642.

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural .herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060.  

DR Abubaka herbal medicine is the best remedy for Herpes and HIV/AIDS, I was a carrier of Herpes and I saw a testimony on how Dr. Abubaka cure Herpes, I decided to have a contact with him and asked him for solutions and he started the remedy for my health and prepare the herbal cure for me which i use to cure myself. Thank God, now everything is fine, I'm cured by Dr. Abubaka herbal medicine, I'm very thankful to Dr. Abubaka and i will not stop publishing his name on the internet because of the good work he did for me, You can reach him on his email: DrAbubaka@gmail.com or WhatsApp: +2348075551672

Hello World,am Wanda Dancy from U S A. God is be really good to me in my life, before people said there is no cure for Herpes virus , but today many people believe that there is a cure Herpes virus, it can be cured through Africans root and herbs, our great doctors have finally found the cure of Herpes, many have get cured with the help of a great Herbal Doctor known as Dr Ose he's the one of the great herbal doctor in Africa and he has the cure on this disease H.P.V/TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 AND TYPE 4. TYPE 5, human papilomavirus, genital warts, herpes, syphilis, cancer, hepatitis a b and c. high blood pressures, body disease, diabetics, epilepsy, HIV aids, pregnancy,ALS and many difference kinds of diseases, last month he share is Herbal medicine in some medical hospital and now he is well recognize as one of the best herbalist in Africa, you don't have to be sad any more or share your tears any more on this disease when the cure have already be found. in 2015 the total number of people living with H.P.V was 5.8 million but today the total number is now 2.0 million, if you want to get in touch with him in private contact him on this e-mail below: droseherbalcenter@gmail.com call and whatsapp him on +2349039710321 ,so now contact him and get rid of your disease. immediately because this disease are not melt for us, with GOD all things are possible, so GOD has use this great dr Ose of dr Ose herbal center to let people no that this disease are not actually melt for us. and also here is my email address you can get in contact with me if you wish to no more about this great wonderful herbal doctor that has so much made me believe in him ok, so here is my email address jasminejennifer39@gmail.com thanks everybody and most especially you dr Ose of droseherbalcenter@gmail.com

Live Testimony: I am greatful to Dr Tebor ,the powerful herbal healer that rescue me from HIV/AIDS and HERPES. I was diagnosed of these disease since 2012 and because of this, i was very unhappy with my life and i went into research on how i can get cured and i saw a testimony of a lady on how she was cured from HERPES by Dr Tebor i decided to give him a try and when i contact him, he assure me that he will help me and send me the cure and i believed in him because all i wanted was to be cured, so he prepared a herbal cure for me and send it to me through DHL and gave me instructions on how to use it and after one week i should go to hospital for checkup and after one week of using the herbal medicine, i went to the hospital for test and to my surprise the test stated that i am HIV/AIDS with HERPES negative and i am fully cured from the diseases. This gladdens my heart and everybody in the hospital was surprised even the Medical Doctor, So viewers Dr Tebor is a God Gifted man and he can cure so many diseases like HIV/AIDS, HERPES,CANCER of all kind, PILE, KIDNEY PROBLEM, SYPHILIS, DIABETICS and lot’s more. You can contact him through his email Teborherbalcenter@mail.com) or call his number or Whats-App his Mobile number: +2348106824976. his website,,,, https://teborherbalcanter.wordpress.com . I will continue to share this great testimony on the internet and all over the world for the good job Dr Tebor has done for me.

Hello World,am Wanda Dancy from U S A. God is be really good to me in my life, before people said there is no cure for Herpes virus , but today many people believe that there is a cure Herpes virus, it can be cured through Africans root and herbs, our great doctors have finally found the cure of Herpes, many have get cured with the help of a great Herbal Doctor known as Dr Ose he's the one of the great herbal doctor in Africa and he has the cure on this disease H.P.V/TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 AND TYPE 4. TYPE 5, human papilomavirus, genital warts, herpes, syphilis, cancer, hepatitis a b and c. high blood pressures, body disease, diabetics, epilepsy, HIV aids, pregnancy,ALS and many difference kinds of diseases, last month he share is Herbal medicine in some medical hospital and now he is well recognize as one of the best herbalist in Africa, you don't have to be sad any more or share your tears any more on this disease when the cure have already be found. in 2015 the total number of people living with H.P.V was 5.8 million but today the total number is now 2.0 million, if you want to get in touch with him in private contact him on this e-mail below: droseherbalcenter@gmail.com call and whatsapp him on +2349039710321 ,so now contact him and get rid of your disease. immediately because this disease are not melt for us, with GOD all things are possible, so GOD has use this great dr Ose of dr Ose herbal center to let people no that this disease are not actually melt for us. and also here is my email address you can get in contact with me if you wish to no more about this great wonderful herbal doctor that has so much made me believe in him ok, so here is my email address jasminejennifer39@gmail.com thanks everybody and most especially you dr Ose of droseherbalcenter@gmail.com

If this is violated, the transaction will request a refund. Please be careful

I want to share this great testimony to the world on how Dr Osato cure me from Herpes2 with his herbs, I was nervous when i first contact him about the cure for HSV but i decided to give him a try because i was desperate to get cured and be free from HSV. Dr Osato prepared the cure and sent it to me through UPS,which i used just the way Dr Osato instructed me and thank God today am a beneficiary to these cure and i went back to the hospital after 7days of taking the herbs and i tested Herpes2 Negative. So i will tell you all who is looking for a cure to his/her HSV1&2 that Dr Osato took research before he could finally get the solution to it and a lot of people are benefiting from him right now. He also cure my friend from HPV. Dr Osato heals with natural herbs. Please i urge you to contact him now through his email address: osatoherbalcure@gmail.com or call and WhatsApp him on +2347051705853. His website is osatoherbalcure.wordpress.com and he is capable of curing HIV/AIDS, HERPES, HPV, HSV1&2, CANCER of all kind, DIABETES, VAGINAL INFECTION and so many other infections.

MONEY CHEST FINANCE CAPITAL Address: 187 Craigleith Hill Avenue, Edinburgh, EH2 5HA **************************************** Welcome to Money Chest Capital Loans. We give out loans from $1000 and above with low interest rate of 3%. We are available to offer Loan services all around the globe 24hours of the day. Contact us now: moneychestfinancapital@gmail.com

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947..      

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947..                  

DR SALATO HERBAL MEDICINE FOR PENIS ENLARGEMENT drsalatosolutiontemple@gmail.com or visit His website http://drsalatosolutionte0.wixsite.com/drsalato , you can call/whatsapp him via +2348103629945 hello everyone here i am medical doctor from UK but currently in NEW YORK i want to share a great testimony of how Dr SALATO herbal mixture cream saves me from shame and disgrace, my penis was a big problem to me as the size was really so embarrassing and discouraging, a 35 year old grown man like me having 3.5 inches penis and to worsen it i don't last more than 10 minute in bed it was really a thing of shame my wife was really tired of me because my sex life was very very poor , she never enjoyed sex with me, i was always thinking and searching for a solutions everywhere until last one months ago when i saw a testimony of how Dr SALATO herbal mixture cream have been helping people around the globe,i saw one MR TIMOTHY testifying of how Dr SALATO helped him enlarge his penis size from 4 to 8 inches so i decided to give him a try ,i visited his website link https://drsalatosolutionte0.wixsite.com/drsalato we talked and he gave me steps to follow which i did and to my greatest surprise in less than two weeks of taking the herbal mixture cream my penis grow to 7 inches i couldn't believe my eyes and as i speak now my penis is now 9 inches long and i was amazed when my wife said i satisfy her so well in bed now all thanks to Dr SALATO herbal mixture cream,i will forever be grateful To him i also learnt that Dr SALATO also have the herbal cure to problems likePENIS ENLARGEMENTERECTILE DYSFUNCTIONDIABETES type 1 and type 2HERPES GENITAL WARTLOW SPERM COUNTWEAK ERECTIONBREAST ENLARGEMENTPROSTATE CANCERHIV/AIDSSPELL OF ALL KINDS LIKE EX BACK,CANCEL DIVORCE,BREAK UP SPELL ,PREGNANCY SPELL,PROMOTION SPELL,JOB SPELLALSHPV 123PILEASTHMAHEART FAILUREPREMATURE EJACULATIONHEPATITIS A,B,C AND MANY MOREso if you are suffering from any of these problems please do not hesitate to contact him now email drsalatosolutiontemple@gmail.com or visit His website https://drsalatosolutionte0.wixsite.com/drsalato , you can call/whatsapp him via +2348103629945 THANKS

The doctors keep saying no cure for herpes and making people believe that there is no cure. I'm herecured to inform everybody that there is a cure. There is a cure for Genital Herpes and I was  from Genital Herpes by Dr Omongbe with his herbal medications. I tested positive for 2019 and ever since then I have been looking for a cure. I was reading about herpes on Youtube and i saw a comment on how Dr Omongbe cure HERPES and HIV with herbs on the comment section, i was surprise and i contact him on the email they provided on the comment and i explain my problem to him and he also prepare the herbs and send it to me which i use for two weeks as i was instructed by Dr Omongbe and after 2weeks i went to the hospital for a blood test and the result was Negative and my doctor confirm with me that am fully cured from genital herpes. I'm so grateful to Dr Omongbe.You can also reach Dr Omongbe on his email: dromongbenaturalremedies@gmail.com or you can text and whatsapp him on +2348050407265  His website https://dromongbenaturalre.wixsite.com/dromongbenaturalreme

FNAILLY FREE FROM HERPES VIRUSI thought my life had nothing to offer anymore because life became meaningless to me because I had Herpes virus, the symptoms became very severe and bold and made my family run from and abandoned me so they won't get infected. I gave up everything, my hope, dreams,vision and job because the doctor told me there's no cure. I consumed so many drugs but they never cured me but hid the symptoms inside me making it worse. I was doing some research online someday when I Came across testimonies of some people of how DR Ebhota Cured them from Herpes, I never believed at first and thought it was a joke but later decided to contact him on the details provided and when I messaged him we talked and he sent mehis herbal medicine and told me to go for a test after two weeks. Within 7 days of medication the symptoms disappeared and when I went for a test Lo and behold IT wasNEGATIVE by the Doctor Who tested me earlier. Thank you DREbhota because I forever owe you my life and I'll keep on telling the world about you. If you are going through the same situation worry no more and contact DR Ebhota viadrebhotasolution@gmail. com or WhatsApp him via +2348089535482.he also special on curing 1. HIV/AIDS2. HERPES 3. CANCER 4.ALS 5. HEPATITIS B 6.DIABETES 7. HUMAN PAPILLOMAVIRUS DISEASE(HPV)8. ALZHEIMER 9. LUPUS (Lupus Vulgaris or LupusErythematosus

FNAILLY FREE FROM HERPES VIRUSI thought my life had nothing to offer anymore because life became meaningless to me because I had Herpes virus, the symptoms became very severe and bold and made my family run from and abandoned me so they won't get infected. I gave up everything, my hope, dreams,vision and job because the doctor told me there's no cure. I consumed so many drugs but they never cured me but hid the symptoms inside me making it worse. I was doing some research online someday when I Came across testimonies of some people of how DR Ebhota Cured them from Herpes, I never believed at first and thought it was a joke but later decided to contact him on the details provided and when I messaged him we talked and he sent mehis herbal medicine and told me to go for a test after two weeks. Within 7 days of medication the symptoms disappeared and when I went for a test Lo and behold IT wasNEGATIVE by the Doctor Who tested me earlier. Thank you DREbhota because I forever owe you my life and I'll keep on telling the world about you. If you are going through the same situation worry no more and contact DR Ebhota viadrebhotasolution@gmail. com or WhatsApp him via +2348089535482.he also special on curing 1. HIV/AIDS2. HERPES 3. CANCER 4.ALS 5. HEPATITIS B 6.DIABETES 7. HUMAN PAPILLOMAVIRUS DISEASE(HPV)8. ALZHEIMER 9. LUPUS (Lupus Vulgaris or LupusErythematosus

Its a great pleasure for me to write this testimony about how i got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Aba but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try DR. Aba then i contacted him through his email, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded .with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for a medical check up after two weeks of usage. i agreed with him i took this medication and went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com OR call, add him on Whatsapp 2348107155060  

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com..           

Definitely and totally cured of herpes virus by Doctor Razor's Quick cure for Herpes. My Sincere Gratitude to Dr Razor, I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS 2 November 13 2018, I went to many hospitals for cure but there was no solution, I was confused because the medical drugs has become my daily food, but i decided to sort after Natural Herbs. One day I sat beside the pool, Browsing and thinking where I could get a solution to end this predicament. I saw a blog on how Dr Razor cured people with his herbal medicine, i did not believe but i just decided to give him a try, Visit Doctor's Razor Website : https://herbalistrazorherb.wixsite.com/drrazorherbalhome . I contacted him and he prepared the herbs for me which I took, and he instructed me to go for a check up, after the test i was confirmed with herpes negative, i am so happy. If you have any problem or you are also infected with any disease, kindly contact him now with his Email: drrazorherbalhome@gmail.com or Whatsapp/call +2349065420442This testimonial serves as an expression of my gratitude. He also have a herbal cure for COLD SORE, SHINGLES, CANCER(Cannabis Oil), HPV, ASTHMA, IMPOTENCE, BARENESS/INFERTILITY .. Contact him on this email: drrazorherbalhome@gmail.com , or Whatsapp/call his cell phone number on +2349065420442

few week ago I felt some pains and I went to the hospital my doc told me I had Herpes about 1 yr and I need to start the treatment early, he gave me some medicine to be taking and I told him no I’ll not, because I hated taking medicine when I won’t not see cure for the purpose. After I got home I started getting worried searching for strong advice and I found valid natural treatment online lot people says they got herpes cure from Dr Aziengbe and I email Dr Aziengbe 3 days passed, I purchase his cure online some weeks after the process taking his treatment i got cured. I went for checkup twice after taking the natural treatment from the herbalist called Dr Aziengbe and i tested negative. contact him on email: draziengbe08@gmail.com or massage him on WhatsApp +2347055694575 God bless you

few week ago I felt some pains and I went to the hospital my doc told me I had Herpes about 1 yr and I need to start the treatment early, he gave me some medicine to be taking and I told him no I’ll not, because I hated taking medicine when I won’t not see cure for the purpose. After I got home I started getting worried searching for strong advice and I found valid natural treatment online lot people says they got herpes cure from Dr Aziengbe and I email Dr Aziengbe 3 days passed, I purchase his cure online some weeks after the process taking his treatment i got cured. I went for checkup twice after taking the natural treatment from the herbalist called Dr Aziengbe and i tested negative. contact him on email: draziengbe08@gmail.com or massage him on WhatsApp +2347055694575 God bless you

I was cured of HIV with the use of natural herbs. I love herbs so much. Most times, injection and drugs are just a waste of time. I was cured 8 months ago, i suffered from HIV for 5years but with the help of Doctor OKITI medicine, i was cured within few weeks of drinking the herbs he sent to me through courier delivery service. This same doctor also cured my Aunt from herpes, as soon as i heard she had herpes, i quickly introduce her to DR OKITI and she was cured too after drinking his herbs.I have referred more than 11 persons to DR OKITI and they were all cured from their various illness. Have you taken herbs before?. You have spent so much money on drugs, injections, surgeries etc and yet you have no good result to show for it. Contact DR OKITI now, he is a herbal doctor, i assure you of a cure if you drink his natural herbs. DR OKITI has herbs that cures Hiv, Herpes, diabetes, asthma, hepatitis, HBP, STD, cancer etc. Contact @drokiti7 now via Email @drokitiherbalhome100@gmail.com Tel/Whatsapp:+2347043240787

hello everyone my name is Edison Betty  from california  i have been having nightmares concerning my husband inability to satisfy me in bed for over 6 years of our marriage ,we have tried several medicine  like drugs vaccines ,herbal drugs from doctors and we even got scammed of our money and that was depressing that we even decided to get a divorce .one blessed day i was listening to one FLORENCE CHUCKS   on Youtube about sexual performance when i saw a comment of one Mr Mark BALLACK  testifying of how this wonderful man increased his penis size and made him win lottery so i quickly visited the website link i saw https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple i email him and he replied me and we talked about it and asked to speak with my husband and my husband did ,he sent his SUPER POWERFUL MEDICINE  to us through UPS and we got it within 3/5 working days ,so my husband used it as instructed by Dr HARRY  and to my greatest surprise my husband who was having 2.0 inches grew up to 8.o in 10 days and as i am talking with you now he got exactly 10 inches penis size and last longer than ever ,i am so happy right now because i feel like a woman a woman imagine for 6 years i did not reach orgasm but now i cum on every round i had with my husband .thank you so much Dr harry for saving my marriage we will always be grateful to you God bless you .note he has cures and spells to below list HERPES CURE,PENIS ENLARGEMENT LOW SPERM COUNT ERECTILE DYSFUNCTION CANCER HERPES HPV  PILE WIN A COURT CASE LOTTERY SPELL TO WIN MILLIONS LONG LIFE SPELL DEATH SPELL EX WIFE/HUSBAND BACK SPELL PROMOTION SPELL PROTECTION SPELL BARRIER SPELL CLEANSING SPELL etc for easier communication whatsapp him on +2349036417079 or email drharrysolution@gmail.com website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple  Thank You All     

I’m very excited to inform everyone that I’m completely cured from HSV1&2 recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it’s really help during my outbreaks but I totally got cured from HSV1&2 with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist called Dr Aza and it completely fought the virus away my nervous system and I tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I’m here to let everyone know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Aza and his herbal exploit. Contact him via email: drazaherbalcenter@gmail.com  or WhatsApp him at +1(315)7951518          

Am testifying of the miraculous work of a great traditional doctor called  Dr Maggi. I have been suffering from herpes since last 2 years with my Husband but today I am happy that am cure from it with the herbal medicine made by  Dr Maggi   the great healer, I was browsing the Internet searching for help when I came across a testimony shared by someone on how  Dr Maggi cure her from Herpes Disease. I quickly contacted him to get the cure and today i am now free from the Virus,drmaggiherbalhome@gmail.com you can also call or whatsApp him on +1(917) 979-6387

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

Hello World,am Wanda Dancy from U S A. God is be really good to me in my life, before people said there is no cure for Herpes virus , but today many people believe that there is a cure Herpes virus, it can be cured through Africans root and herbs, our great doctors have finally found the cure of Herpes, many have get cured with the help of a great Herbal Doctor known as Dr Ose he's the one of the great herbal doctor in Africa and he has the cure on this disease H.P.V/TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 AND TYPE 4. TYPE 5, human papilomavirus, genital warts, herpes, syphilis, cancer, hepatitis a b and c. high blood pressures, body disease, diabetics, epilepsy, HIV aids, pregnancy,ALS and many difference kinds of diseases, last month he share is Herbal medicine in some medical hospital and now he is well recognize as one of the best herbalist in Africa, you don't have to be sad any more or share your tears any more on this disease when the cure have already be found. in 2015 the total number of people living with H.P.V was 5.8 million but today the total number is now 2.0 million, if you want to get in touch with him in private contact him on this e-mail below: droseherbalcenter@gmail.com call and whatsapp him on +2349039710321 ,so now contact him and get rid of your disease. immediately because this disease are not melt for us, with GOD all things are possible, so GOD has use this great dr Ose of dr Ose herbal center to let people no that this disease are not actually melt for us. and also here is my email address you can get in contact with me if you wish to no more about this great wonderful herbal doctor that has so much made me believe in him ok, so here is my email address jasminejennifer39@gmail.com thanks everybody and most especially you dr Ose of droseherbalcenter@gmail.com

Add new comment