Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

my name is Jeanette Wendy from Ajax Holland, Dr Sanni Moses is the only Dr who could ever get my HIV-AIDS cured with his healing spell, i have tried almost everything but i could n�t find any solution on my disease, despite all these happening to me, i always spend a lot to buy HIV drugs from hospital and taking some several medications but no relieve, until one day i was just browsing on the internet when i come across a great post of !Christabel Smith! who truly said that she was been diagnose with HIV and was healed that very week through the help of these great powerful healing spell doctor , sometime i really wonder why people called him Dr Sanni Moses, i never knew it was all because of the great and perfect work that he has been doing that is causing all this. so i quickly contacted him, and he ask me some few questions and he said a thing i will never forget that any one who contacted him is always getting his or her healing in just 6 hours after doing all he ask you,so i was amazed all the time i heard that from him, so i did all things only to see that at the very day which he said i will be healed, all the strength that has left me before rush back and i becomes very strong and healthy, this disease almost kills my life all because of me, so i went to hospital to give the final test to the disease and the doctor said i am HIV negative,i am very amazed and happy about the healing Dr Sanni Moses gave to me from the help of his ancient herbs But if you feel like contacting Dr Sanni Moses at once you can email him now for your own healing too @ Drsannimoses@gmail.com for quick response add him on WhatsApp +2347011911646 this are also the diseases that DR Sanni Moses cures HERPES DIABETES ASTHMA SYHPHILIES CANCER.

I Want To Appreciate Dr.godwin for hs great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year,And Was Look For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr.godwin Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr.godwin I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me,I Started The Herbal Medicine For My Health.He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative.My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have There Same Herpes Virus Please contact Dr Goodwin To Help You Too,And Help Me To Thank Dr. GODWIN For Cure Me, I’m Cured By Dr. Godwin Herbal Medicine,His Contact Email: drgodwinsolutionhome@gmail.comOr Cell Whatsapp Number +2348054615060 thank you .....https://drgodwinsolutionho.wixsite.com/drgodwinsolutionhome

My Name is Elizabeth Candra, am from United State, I want to let the world know about DR Tebor I never thought that I will live on earth before the year runs out. I have been suffering from HERPES VIRUS GENIAL,Living with HERPES VIRUS patient just like living in hell,and never knew i could get out of this hell until i came across testimonies of people whom surfing FOR HERPES VIRUS saying thing on the internet about how this great DR Tebor African traditional doctor cured their HERPES VIRUS GENIAL.Some other people said he also CURE HIV while others who has been healed from(Cancer lung) At first i thought those testimonies where one of those bunch of trash posted by scams on the internet. But because i was desperate and wanted to try anything and everything just to get well,This disease has been trying to circulate all over my body and i have been taking treatment from my doctor but not well,so i wrote to DR Tebor telling him about my HERPES VIRUS GENIAL he told me not to worry that he will help me to be cured, hmm i never believed it, well after all the procedures and herbal cure given to me by this Dr Tebor few weeks later i started experiencing changes all over me, and suddenly after some time i was finally healed, friends i will advise if you have any sickness at all you can email:Teborherbalcenter@gmail.com and you are that you have herpes patient please friends i will advice you to contact him now so that you can be cure on time his address: Teborherbalcenter@gmail.com or call his Mobil number or you can add him true is whatApp:+2348106824976 for more information you can also visit his website.... https://teborherbalcanter.wordpress.com once again thank you so much Dr Tebor

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

ATTENTION EVERYONE , I JUST HAVE TO SHARE THIS MY LIFE TESTIMONY HERE ON HOW I GOT A CURE FOR HIV ... I was diagnosed of HIV until i heard of a traditional doctor with lot of testimonies and post from people making reference to doctor ose on how he used his spiritual herbal medicine called TATAHWE to cure them of their diseases. Some from HIV ( with a very low cd4 count), HEPATITIS, HERPES SIMPLEX VIRUS , DIABETIC, CANCER, ASTHMA and many more... Although i did not believe in Native herbs I decided to give it a trial so I took his contact and messaged him via whatsapp chat ( +2349039710321 ),with the response he gave, he promised to prepare a medicine for me that will flush the virus away from my system totally and It was not up to a week after I placed an order, I got the medicine and he instructed me to drink the medicine for two weeks ( morning and evening) after which, I should go back to the hospital for a Re-Test. I followed his instructions and I went for the test the following week after i had finish taken the Tatahwe medicine,its very surprising i tested negative. I can't thank dr ose enough, so I decided to promote him because he cured me from my disease, there's no disease he can't cure. PLEASE BE VERY CAREFUL OF FAKE DOCTORS AND IMPERSONATOR ONLINE ALL THEY DO IS TO TAKE ADVANTAGE ON PATIENT WITH THIS VIRUS WITHOUT SOLUTION OR SENDING MEDICINE. I WAS ONCE A VICTIM OF FRAUD BEFORE I HEARD OF THIS MAN. AND I RECEIVED THE MEDICINE BEFORE SENDING HIM CHARGES. For more information you can contact Dr ose on whatsapp or call. At +2349039710321 . EMAIL : droseherbalcenter@gmail.com Mrs Felicia Valiswa from south Africa

ATTENTION EVERYONE , I JUST HAVE TO SHARE THIS MY LIFE TESTIMONY HERE ON HOW I GOT A CURE FOR HIV ... I was diagnosed of HIV until i heard of a traditional doctor with lot of testimonies and post from people making reference to doctor ose on how he used his spiritual herbal medicine called TATAHWE to cure them of their diseases. Some from HIV ( with a very low cd4 count), HEPATITIS, HERPES SIMPLEX VIRUS , DIABETIC, CANCER, ASTHMA and many more... Although i did not believe in Native herbs I decided to give it a trial so I took his contact and messaged him via whatsapp chat ( +2349039710321 ),with the response he gave, he promised to prepare a medicine for me that will flush the virus away from my system totally and It was not up to a week after I placed an order, I got the medicine and he instructed me to drink the medicine for two weeks ( morning and evening) after which, I should go back to the hospital for a Re-Test. I followed his instructions and I went for the test the following week after i had finish taken the Tatahwe medicine,its very surprising i tested negative. I can't thank dr ose enough, so I decided to promote him because he cured me from my disease, there's no disease he can't cure. PLEASE BE VERY CAREFUL OF FAKE DOCTORS AND IMPERSONATOR ONLINE ALL THEY DO IS TO TAKE ADVANTAGE ON PATIENT WITH THIS VIRUS WITHOUT SOLUTION OR SENDING MEDICINE. I WAS ONCE A VICTIM OF FRAUD BEFORE I HEARD OF THIS MAN. AND I RECEIVED THE MEDICINE BEFORE SENDING HIM CHARGES. For more information you can contact Dr ose on whatsapp or call. At +2349039710321 . EMAIL : droseherbalcenter@gmail.com Mrs Felicia Valiswa from south Africa

ATTENTION EVERYONE , I JUST HAVE TO SHARE THIS MY LIFE TESTIMONY HERE ON HOW I GOT A CURE FOR HIV ... I was diagnosed of HIV until i heard of a traditional doctor with lot of testimonies and post from people making reference to doctor ose on how he used his spiritual herbal medicine called TATAHWE to cure them of their diseases. Some from HIV ( with a very low cd4 count), HEPATITIS, HERPES SIMPLEX VIRUS , DIABETIC, CANCER, ASTHMA and many more... Although i did not believe in Native herbs I decided to give it a trial so I took his contact and messaged him via whatsapp chat ( +2349039710321 ),with the response he gave, he promised to prepare a medicine for me that will flush the virus away from my system totally and It was not up to a week after I placed an order, I got the medicine and he instructed me to drink the medicine for two weeks ( morning and evening) after which, I should go back to the hospital for a Re-Test. I followed his instructions and I went for the test the following week after i had finish taken the Tatahwe medicine,its very surprising i tested negative. I can't thank dr ose enough, so I decided to promote him because he cured me from my disease, there's no disease he can't cure. PLEASE BE VERY CAREFUL OF FAKE DOCTORS AND IMPERSONATOR ONLINE ALL THEY DO IS TO TAKE ADVANTAGE ON PATIENT WITH THIS VIRUS WITHOUT SOLUTION OR SENDING MEDICINE. I WAS ONCE A VICTIM OF FRAUD BEFORE I HEARD OF THIS MAN. AND I RECEIVED THE MEDICINE BEFORE SENDING HIM CHARGES. For more information you can contact Dr ose on whatsapp or call. At +2349039710321 . EMAIL : droseherbalcenter@gmail.com Mrs Felicia Valiswa from south Africa

REAL AND GENUINE ONLINE LOVE SPELL CASTER TO BRING EX LOVER URGENTLY CALL OR WHATSAPP +2348118829899.  I want to use this opportunity I have to say a big thanks to Dr Great for getting back my ex husband. I’m Linda Gibson from USA, after 7 years of marriage my husband left me for another woman I did whatever I could to get him back but all I did was in vain I was sad, but I didn’t lose hope of getting him back because I had faith in God. So I search online on how to get my husband back, and I came across a post of Dr Great of how he helped a lady to get back her ex, I contacted him and told him the pain I was going through, he told me what to do and I did it, then he casted a love spell for me 48 hours later my husband called me and told me he is sorry for what he did and that he misses me very much, later that day he came back home and beg for my forgiveness, since then our love grew stronger. For the marvelous things Dr Great has done for me it would be unfair for me not to let the whole world know that such a powerful spell caster do live. If you want to get back your ex fast email Dr Great at infinitylovespell@gmail.com or infinitylovespell@yahoo.com or add him up on WhatsApp +2348118829899 Blog: lindagibson90.blogspot.com view his blog http://infinitylovespell1.blogspot.com

My name is Falloncia Earnest I am from U S A, i am 38 years old i got married at the age of 25 i have only one child and i was living happily .After one year of my marriage my husband behavior became so strange and i don’t really understand what was going on, he packed out of the house to another woman i love him so much that i never dream’s of losing him, i try my possible best to make sure that my husband get back to me but all to no avail, i cry and cry seeking for help, i discussed it with my best friend Allix and she promise to help me. She told me of a man called DR Bakaba, she told me he is a very great man and a real man that can be trusted and there is nothing concerning love issues he cannot solve and she told me how he has help countless number of people in restoring their relationship. I was really convince, I quickly contacted his email address at bakabalovespell@gmail.com . I explain all my problem to him, he told me that i should not worry that all my problems will be solved immediately. He told me what to do to get my husband back and i did, he said after 3 days my husband will come back to me and start begging, and it really happen as he said, i was very surprise, this is so amazing. To God be the glory our relationship is now very tight and we both live happily again. If you having similar problem, Contact him now(bakabalovespell@gmail.com) and get your problem solve once and for all. i am a living testimony to it. 1) If you want your ex back. (2) if you always have bad dreams. (3) You want to be promoted in your office. (4) You want women/men to run after you. (5) If you want a child. (6) You want to be rich. (7) You want to tie your husband/wife to be yours forever. (8) If you need financial assistance. (9) How you been scammed and you want to recover you lost money. (10)if you want to stop your divorce. (11)if you want to divorce your husband. (12)if you want your wishes to be granted. once again the email address is bakabalovespell@gmail.com all you can also call Dr bakaba on his number +2349060961651 contact him immediately.

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything .seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060.  

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily .everything seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life,am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

People actually believe there is no cure for HIV due to what our medical Doctor do always say to us. but now i know that there is a cure for it Through herbal remedy' i and my boyfriend was once haven HIV Virus  we contacted Dr. Alabi for herbal treatment and he prepared us some herbs which we takes for some couples of days, and we take it as he says before i am to no me and my boyfriend was perfectly cure for it and tested negative. please friends if you have be diagnosed with hiv virus or any other similar virus and you really wants to get rid of it, please contact this great Dr Alabi for herbal treatment and you will get rid of it. do not let the medical doctor make you lost hope of healing, you can get rid of it through herbs and roots EMAIL dr.alabiherbalhome@gmail.com cell phone whatsapp contact +2348115204568 Or go through his website  https://dralabiherbalhome.wixsite.com/welcomedralabiherbal thank you so much dr alabi.

Good day viewers.. please just read this, some times we just need to give a try of herbal Medicine to see for our self. I am very happy today that i do not listen to what people say if not i would have been a dead man by now. I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2014, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was in the river side thinking where I can go to get solution. so at that moment i was doing some research about remedy for herpes on my cell phone, so i came across an articles about a lady testifying on how she get cured by the help of a doctor called USELU,so i have to write down the email contact of the doctor that she recommended which is (dr.uselucaregiver@gmail.com) on a very good day i decide to write to this doctor and explain how this virus is killing me slowing, after introducing myself to this doctor after some time i got a reply back from him, and he told me the important of his herbal medicine also how he has cure HERPES SIMPLEX VIRUS and all kinds of virus, He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what gradually my body was getting recovery and i was feeling so different than ever after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished. so if you are also heart broken and also need a help, you can also contact him Via Email (dr.uselucaregiver@gmail.com) and give a try i promise if you can stay in touch with Him through his contact email address stated here correctly you wont miss out okay here is the Email once again ( (dr.uselucaregiver@gmail.com) or whatsapp him, +2347052898482 and you will give a testimony too wish you Good luck guys

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life,am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life,am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

Good day viewers.. please just read this, some times we just need to give a try of herbal Medicine to see for our self. I am very happy today that i do not listen to what people say if not i would have been a dead man by now. I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2014, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was in the river side thinking where I can go to get solution. so at that moment i was doing some research about remedy for herpes on my cell phone, so i came across an articles about a lady testifying on how she get cured by the help of a doctor called USELU,so i have to write down the email contact of the doctor that she recommended which is (dr.uselucaregiver@gmail.com) on a very good day i decide to write to this doctor and explain how this virus is killing me slowing, after introducing myself to this doctor after some time i got a reply back from him, and he told me the important of his herbal medicine also how he has cure HERPES SIMPLEX VIRUS and all kinds of virus, He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what gradually my body was getting recovery and i was feeling so different than ever after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished. so if you are also heart broken and also need a help, you can also contact him Via Email (dr.uselucaregiver@gmail.com) and give a try i promise if you can stay in touch with Him through his contact email address stated here correctly you wont miss out okay here is the Email once again ( (dr.uselucaregiver@gmail.com) or whatsapp him, +2347052898482 and you will give a testimony too wish you Good luck guys

I am surprised and still shocked with the great miracle that happened in our family, my husband and I have been to various hospitals and we have been tested HIV positive last year June I was so surprised because i was still ill at that time and that lead us to the hospital, but the doctor confirmed that he had kidney/ Cancer problems. since we spent money around to get drugs from different hospital, I was looking through the internet for help when I saw a comment of people talking about how Dr ose on how he heal them of HIV disease and other diseases, I did not believe at first but I just choose to try the herbs and I contacted him by email address he told me what to do even if mine was more stressful than my husband different herbs was sent to us. To my surprise, my husband and I waited patiently for the treatment and the instruction given to us by this man called Dr ose and we went for a medical test after 2 weeks and the result was negative and my husband reconfirmed and it was quite correct, even our doctor was confused he said he has never seen this kind of miracle before. Dr ose thank you very much for the good work in our lives and God will bless you for the good work you did. you can also contact that great and powerful man, if you have a problem with . Cancer(All Types) .Arthritis .herpes .HPV .Bed wetting . Diabetes . Leukemia Contact him and be free forever, if you need herbs to cure your hiv, via email droseherbalcenter@gmail.com call or whatsapp him on +2349039710321 Jasmine Jennifer From USA

I'm recommending Dr Aza to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Aza herbal medicine. I quickly contact Dr Aza and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Aza for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Aza on email and WhatsApp to get the cure from him. Email:drazaherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +1(315) 795 1518 .     

I THOUGHT THE PYSICIANS SAY NO CURE FOR HIV/AIDS?, I AM TELLING YOU TODAY THAT DR GADAGODO CURE HIV/AIDS WITH HIS HERBAL MEDICINE AND ONCE YOU GET CURED YOU ARE FOREVER CURED IT IS NEVER REVERSABLE.I Am FROM THE UNITED STATE OF AMERICA,I AM USING THIS GREAT OPORTUNITY TO SAVE LIFE BY SHARING MY TESTIMONY THAT THERE IS A CURE FOR HIV/AIDS BECAUSE I AM A LIVING TESTIMONY,I SUFFERED FOR HIV/AIDS FOR GOOD 1YEAR AND2MONTHS AFTER LOOSING HOPE THAT I CAN NEVER GET THE CURE BEACAUSE THE DOCTORS SAID THERE IS NO CURE FOR IT,BUT THANKS BEEN TO THIS GREAT MAN CALLED DR GADAGODO WHOM I READ A TESTIMONY ABOUT ON HOW HE CURED HIV/AIDS WITH HIS HERBAL MEDICINE,I NEVER BELIEVE THIS BUT I DECIDED TO CONTACT HIM THROUGH THE STATED EMAIL,gadagodospiritualtemple@gmail.com and he send to me a herbal medicine and ask me to drink and bath with the herbal medicine for one month but to my greatest surprises, i went for a medical test after two weeks and my status was negetive till today i cant keep sharing this testimony please brothers and sisters there is a cure to hiv/aids, contact thisman for what ever you are going through, what ever sickness you are suffering from, hiv/aids,perkinsons disease, ALS,CANCERS,HERPES. contact him with his email via, gadagodospiritualtemple@gmail.com or watsapp ,+254113288782.

Can't still believe that i got cured from Genital Herpes through herbal treatment from Dr maggi who I met through the internet, I actually couldn't believe it at first because it sounded impossible to me knowing how far I have gone just to get rid of it. Dr maggi send me his medicine which I took as instructed and here I am living a happy life once again, a big thanks to Dr maggi, I am sure there are many herbal doctors out there but Dr maggi did it for me, contact him drmaggiherbalhome@gmail.com , also call or whatsApp him on +1(917) 979-6387.

Can't still believe that i got cured from Genital Herpes through herbal treatment from Dr maggi who I met through the internet, I actually couldn't believe it at first because it sounded impossible to me knowing how far I have gone just to get rid of it. Dr maggi send me his medicine which I took as instructed and here I am living a happy life once again, a big thanks to Dr maggi, I am sure there are many herbal doctors out there but Dr maggi did it for me, contact him drmaggiherbalhome@gmail.com , also call or whatsApp him on +1(917) 979-6387.

Am really grateful and thankful for what Dr Ejiya has done for me with his herbal medicine, I suffered herpes for so long without a solution, it took everything from me, i went to different doctors who told me it has not permanent cure until this faithful day I went online, I saw a couple of testimonies about this great man named Dr Ejiya so I decided to give it a try and and he assured me i will be cured. he send me a couple of his herbal product and instructed me on how to use it. and after a few weeks i went for another test and it was negative and that was how i got cured from herpes, here is Dr Ejiya Email:drejiya@solution4u.com WhatsApp: +2348088741105

I want to use this medium to let everybody know that HIV/AIDS has cure and that Dr Tebor herbs is the solution in curing hiv and herpes. Am Lina Frazier from Louisianan i tested HIV/AIDS positive March 2015 then early this month i read article about Dr Tebor having the cure for Hiv,Herpes and so many other diseases,i decided to contact him through his email and phone number that was present on the comment and he explain to me about the cure and how he prepared it and everything that he needed and i play along too and after he finished preparing it, he send it to me through UPS and he gave me instructions on how to be using it and after i finish it i should go to hospital for checkup which i was able to finish the medicine within one week and 3days and i called Dr Tebor to inform him i have finish the medication and he told me i should go to the hospital to checked my status which i actually did and i was tested HIV NEGATIVE i told everybody right there at the hospital how i got the cure and they were all surprise and joined me to celebrate and i called Dr Tebor and thank him for his good work and he told me to go and give thanks to God almighty that he alone has the ultimate power. If you have HIV, HERPES, CANCER of all kind, DIABETICS and any other diseases you can contact Dr Tebor for the cure and he will gladly send it to you. Dr Tebor email is Teborherbalcenter@gmail.com or you can call and WhatsApp him on +2348106824976. his website https://teborherbalcanter.wordpress.com

La medicina herbal natural está ayudando a millones de personas en todo el mundo a combatir el herpes, el VIH, el VPH y las afecciones crónicas de salud, incluida la diabetes, ciertas etapas del cáncer, la artritis y los trastornos de ansiedad a través de la ayuda del Dr. Ogbekhilu. Realmente puedo ser testigo de esto. hecho porque me salvé de enfermedades mortales incurables mediante el uso de hierbas medicinales. visite el sitio web de dr ogbekhilus para obtener más información sobre cómo ser tratado a través de https://drogbekhiluherbalhome.simdif.com o cualquier tipo de problema de salud. #por favor # ayuda # compartir

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

If getting herpes cure was that easy then why do people still suffer from herpes? I was diagnosed of herpes back in 2014 and i was also told it has no cure,I have been leaving with it since then, but i kept praying and doing everything possible to get cured, so i never stop doing research about finding a cure,I came across testimonies about people getting cured through herbal medication and i have always believe in herbs and its medical properties, after doing so many research about it i found DRASHAOSEMUDIAMEN and I discovered he was a professional in herbal medication and he has also helped many people,I contacted him through his mail: DRASHAOSEMUDIAMEN@GMAIL. COM, and +2347052021645 we talked on phone and i confirmed he was genuine,I did all what he told me to do, i received the medicine,use it as he prescribed,and glory be to God almighty i am completely cured, i went back to my doctor to confirm it.do not be deceived THERE IS A CURE FOR HERPES. He is also good at saving you from any kind of diseases like Herpes. HIV/aids. Gonorrhea. Cardiac problem. cold sore. Hpv cure. Cancer. Watering sperm. Womb fertilization. Penis erection. Witch craft attack. S T D diseases. Internal heat Rashes. Fibroid. Low sperm count. Dairy. long sickness. I promise I will always testify for your good work. drashaosemudiamen@gmail. com or whatsapp +2347052021645 GOOD LUCK.     https://www.facebook.com/Drashaosemudiamen  

If getting herpes cure was that easy then why do people still suffer from herpes? I was diagnosed of herpes back in 2014 and i was also told it has no cure,I have been leaving with it since then, but i kept praying and doing everything possible to get cured, so i never stop doing research about finding a cure,I came across testimonies about people getting cured through herbal medication and i have always believe in herbs and its medical properties, after doing so many research about it i found DRASHAOSEMUDIAMEN and I discovered he was a professional in herbal medication and he has also helped many people,I contacted him through his mail: DRASHAOSEMUDIAMEN@GMAIL. COM, and +2347052021645 we talked on phone and i confirmed he was genuine,I did all what he told me to do, i received the medicine,use it as he prescribed,and glory be to God almighty i am completely cured, i went back to my doctor to confirm it.do not be deceived THERE IS A CURE FOR HERPES. He is also good at saving you from any kind of diseases like Herpes. HIV/aids. Gonorrhea. Cardiac problem. cold sore. Hpv cure. Cancer. Watering sperm. Womb fertilization. Penis erection. Witch craft attack. S T D diseases. Internal heat Rashes. Fibroid. Low sperm count. Dairy. long sickness. I promise I will always testify for your good work. drashaosemudiamen@gmail. com or whatsapp +2347052021645 GOOD LUCK.     https://www.facebook.com/Drashaosemudiamen  

This is exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url:

Add new comment