Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I have been suffering from (HERPES) disease since last year without hope for cure and i was miserable until this year i was checking on new developments about this virus then i saw how different persons talks about getting cure for herpes through a particular herbalist called Excel so I Contacted him through his email (Excelherbalcure@gmail.com) and he responded with instructions about what he needs to prepare the herbal medication which i did and he sent it to me in LA and after taking the herbal medicine as he instructed i went back to the hospital few months later and the test result shows i,m negative and now i,m completely free of genital Herpes thanks to Dr.Excel for his urgent response, you can call or chat him on whatsapp +1 (859) 429 1007 website https://excelherbalcure.wixsite.com/mysite-1

I Want To Appreciate Dr. momoh for his great deeds, I Was Diagnosed With Herpes Virus Last 2018, And i Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr. momoh Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr. momoh I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me,I Started The Herbal Medicine For My Health.He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative.My Brother And Sister I Know That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr momoh To Help You Too, And Help Me To Thank Dr. momoh For Curing Me, I’m Cured By Dr. momoh Herbal Medicine, His Contact Email:(dr.momoh9@gmail.com) Or Cell Whatsapp Number  +234 708 372 4098   thank you so much DR.momoh. He can also cure other diseases/infections

Am really grateful and thankful for what Dr Ejiya has done for me with his herbal medicine, I suffered herpes for so long without a solution, it took everything from me, i went to different doctors who told me it has not permanent cure until this faithful day I went online, I saw a couple of testimonies about this great man named Dr Ejiya so I decided to give it a try and and he assured me i will be cured. he send me a couple of his herbal product and instructed me on how to use it. and after a few weeks i went for another test and it was negative and that was how i got cured from herpes, here is Dr Ejiya Email:drejiya@solution4u.com WhatsApp: +2348088741105

Natural herbs have cured so many illness that drugs and injection cant cure. I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work they have done in people's lives. i read people's testimonies online on how they were cured of herpes, HIV, diabetics etc by Dr. voodoo herbal medicine, so i decided to contact the doctor because i know nature has the power to heal anything. I was diagnosed with HIV for the past 7 years but Dr. voodoo cured me with his herbs and i referred my aunt and her husband to him immediately because they were both suffering from herpes but to God be the glory, they were cured too .I know is hard to believe but am a living testimony. There is no harm trying herbs. He is also a spell caster, he cast spell to restore broken marriages and he cast good luck spells to prosper and excel in life. Contact Dr voodoo on Whatsapp or call him +2348140120719 OR email him voodoospelltemple66@gmail.com

I want to share my testimony on how i get cure of my HERPES GENITAL with the help of Doctor Smith, i have being suffering for this disease for a very long time now.i have try several means to get rid of of the (HERPES) disease for the last five years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulate all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr Smith and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr Smith telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the Doctor assured me that i am cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email Dr Smith on { smithherbalcure@gmail.com } sir i am indeed grateful for the help i will forever recommend you to my friends and to share this to every one that have any of this sickness, you can whatssAp him on +2348102652355

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured from the bottom of my heart.. I'm truly grateful, i pray you have a long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.      

Live Testimony: I am greatful to Dr Tebor ,the powerful herbal healer that rescue me from HIV/AIDS and HERPES. I was diagnosed of these disease since 2012 and because of this, i was very unhappy with my life and i went into research on how i can get cured and i saw a testimony of a lady on how she was cured from HERPES by Dr Tebor i decided to give him a try and when i contact him, he assure me that he will help me and send me the cure and i believed in him because all i wanted was to be cured, so he prepared a herbal cure for me and send it to me through DHL and gave me instructions on how to use it and after one week i should go to hospital for checkup and after one week of using the herbal medicine, i went to the hospital for test and to my surprise the test stated that i am HIV/AIDS with HERPES negative and i am fully cured from the diseases. This gladdens my heart and everybody in the hospital was surprised even the Medical Doctor, So viewers Dr Tebor is a God Gifted man and he can cure so many diseases like HIV/AIDS, HERPES,CANCER of all kind, PILE, KIDNEY PROBLEM, SYPHILIS, DIABETICS and lot’s more. You can contact him through his email Teborherbalcenter@mail.com) or call his number or Whats-App his Mobile number: +2348106824976. his website,,,, https://teborherbalcanter.wordpress.com . I will continue to share this great testimony on the internet and all over the world for the good job Dr Tebor has done for me.

It’s obvious some patient with HERPES/HIV/CANCER are been enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2012 until I was introduce by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Jones herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promise to keep telling good about Dr jones. Please fill free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail bantespelltemple@gmail.com or WhatsApp him on +2349063962262.  add on hangout bantespelltemple@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer HIV Herpes Genital warts ALS BV UTI Virginal infection Genital Wart HPV Hepatitis A/B Good luck HSV Pregnancy Ex back.

I am Matt Myles. i won EuroMillions Millionaire Raffle prize of £1,000,000 in April 2020, I took an advice from some person who talked about this great spell caster, the person placed a testimony on a blog saying how this priest helped him win the lottery by sending him the winning numbers, i was curious and i thought it was all joke not until i contacted this priest to know for myself how this work cos i have spend allots buying tickets and i never win. I contacted him and he told me the necessary thing that need to be done and i did it and he told me to wait for 3 days and on the 3rd day he truly gave me the winning numbers to play the lottery which i did, Can you believe my name was the first among winners. He told me my son all i need you to do for me is make sure that you share this testimony to others in need of help so that they can also win the lottery. I am sharing this testimony with everyone who needs help to win lottery. Contact this great priest through his email address priestazibasolutioncenter@ gmail .com or whatsApp +2348100368288 and your financial problem will be solved forever.

What a great joy in my heart to share this to the entire public on how Dr Tebor cure me from herpes1&2 with his herbs, I never believe it will work because the doctors keep saying there is no cure but i was desperate and needed to get this thing out of my body. I saw a comment online testifying how Dr Tebor cure her from herpes and hpv and i contact Dr Tebor and explain my problem to him and he prepare the cure and send it to me through UPS,which i use it just the way He instructed me and thank God today am a beneficiary to these cure. I went to my doctor for checkup after 2weeks of taking the herbs and i was tested Herpes1&2 negative and my doctor told me that the virus is completely gone from my system. So i will tell you all who is looking for a cure to his/her HIV/AIDS and HERPES that Dr Tebor took research before he could finally get the solution to it and a lot of people are benefiting from him right now. He also cure my Uncle and his wife from HPV. Dr Tebor heals with natural herbs. Please i urge you to contact him now through his email address: Teborherbalcenter@gmail.com or WhatsApp him on +2348106824976. His website is https://teborherbalcanter.wordpress.com and he is capable of curing HIV/AIDS, HERPES, HPV, HSV1&2, COLD SORE, CANCER of all kind,DIABETES and so many other infections.

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

 PLEASE READ...                      EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR LOVE BACK AND BE HAPPY FOREVER... From the bottom of my heart, I can never thank you enough DR.BALBOSA for the wonderful work you did for me and my kids to bring back my husband. Am stella Andre from England. I was having serious relationship problems with my husband and he was no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce and  i was so heart broken, i cried all day and night, it had resulted in him moving out to his friend’s apartment. Everything got worse because he started going to bars and strip clubs frequently with his friend, getting drunk and passing out. He always threatens me on the phone whenever I call him because of all the bad advice that his friend has given him. I really love him and we had been married for 8 years which gave us a beautiful daughter and a son. I had also lost a lot of money on therapists until I was introduced to DR. BALBOSA by a friend whom he helped to marry her childhood boyfriend, this gave me total confidence and strength to get him back. I did all that DR. BALBOSA asked me to do it and I also followed all instructions given to me by DR. BALBOSA to my greatest surprise after 48 hours my husband called me and rushed back home with a brown new car for me and our kids... things just changed between us emotionally, I was the happiest woman on earth that day. my husband now has a good job and stopped drinking and he stopped keeping irrelevant friends. It’s a miracle I never believed was possible because I had lost all hope until I found DR. BALBOSA...contact him today and get your love back i can assure you .... contact him on his Email on: balbosasolutionhome@gmail.com and CALL/ WHATSAPP: +2347048047728...BYE... 

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

hello everyone i am  from Portsmouth(UK) i have been having issues with my wife for over 5 years now because of my small penis and poor erection .my pains and sorrow all started when my Ex wife Rebecca left me because of my sexual situation before we got married she already knew i have small penis and erection problem but she agreed to marry me and pretended she loved me but not knowing she wanted to dupe me of my money,after 3 years she left me and took 50% of my wealth,i was frustrated and wanted to kill myself at that  moment but my best friend ANGELA help me get passed through those pains and i was able to think straight again so few months later me and Angela decided to be love partners and 4 months later we got married and was very happy together but she started to loose faith because i cannot satisfy her nor get her pregnant. she started complaining to me about my sexual inability to perform as a man so i went on searching for help online ,bought vaccines,Drugs,injection and even did penis surgery that almost took my life so i gave up and accepted things they are,my wife started cheating on me with other men but i was ashamed to confront because of my problem .so one day i had to open up to my Africa friend at work and he laughed and told me not to worry that he has an uncle who solve peoples problem and i decided to try him out ,i visited the website link he gave me about DR HARRY https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple and he got back to me and i explained my problems to him and he gave me directions on what to do so i did it,he sent me his powerful herbal mixture cream through UPS and i got it with 3/5 days .i used the medicine just as he directed me and to my greatest surprise my penis that was 2.0 inches grew to 11inches long and 7.0 girth size i could not hide the excitement and i had sex with my wife and she was amazed and said i almost killed her ,i felt so proud and happy all thanks to you DR HARRY so if you are out there thinking of killing yourself because of small penis ,HIV/AIDS ,HERPES,HEART FAILURE,LOW SPERM COUNT,PREMATURE EJACULATION,ERECTILE DYSFUNCTION, kindly whatsapp dr harry on +2349036417079 email drharrysolution@gmail.com visit his website   https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple THANK YOU AND GOD BLESS YOU AS YOU CONTACT HIM   

First, I want to complement this page administrator for creating this platform for us to express our feelings. Herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with herpes is by taking natural herbs medicine from DR. Tebor the greatest herbalist doctor in the world and is only few American doctors that know about this herbal medicine from Dr Tebor.. I have read about Dr Tebor the great herbalist doctor from African who can cure disease with his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases, Herpes,HIV/Aids, Cancer, Also, Hepatitis, Diabetes, Hpv, Infections ETC should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of herpes. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine through UPS courier delivery company which i took for 3 weeks and today when i went for test i was tested herpes negative. you can reach him through his email {Teborherbalcenter@gmail.com} or WhatsApp him at +2348106824976 . or website is https:/teborherbalcanter.wordpress.com/

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486  

I'm giving a testimony about DR Tebor the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes simplex virus, though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like: 'Many people's have the herpes simplex virus cure why are people still suffering from it?' I though of it, then I contact DR Tebor via email, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to me through Airfreight Online Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 2-3 days I will receive the parcel and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 2 week after finishing the medicine, I was tested herpes simplex virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor by you contacting him and I assure anyone who is suffering it,your problem will never remain the same again you will be cured.ALSO DR Tebor help my sister husband to cure his HIV/AIDS he was suffering from it for the past 3 years, After he {cure} my herpes simplex virus, then my sister heard about it, she went home to tell her husband about DR Tebor then her husband email him and explain his problem to him, he also prepare herbal medicine and he use UPS courier service to sent him the herbal medicine and he instruct him on how he will be using it for 3 Week, That on the 15 days of it, he should go and check his self in the hospital and he did as he was instructed by DR Tebor to GOD be the glory he was cure of his HIV/AIDS which he was suffering from for the past 3 years thanks to these great man we will ever remain grateful to you sir indeed might work you did in our families. When you contact him, make sure you tell him that I refer you.. contact him via: Teborherbalcenter@gmail.com OR call HIM +2348106824976 OR CLICK ON HIS Website: https://teborherbalcanter.wordpress.com

My health was horrible before I decided to try the Protocol Of taking Dr Ebhota herbal mixture. I felt there was no hope for my health and I was doubtful to try the Protocol thinking it wouldn’t work because I have visited so many hospital but same result. However, I was convinced by my friend to try the herbal medicine because I wanted to get rid of HPV/WART. The herbal mixture that was given to me was really quick and easy to take, and since I have be taking it for less than 3 days I have less outbreak. But within one week i was fully cured from WART/HPV. The herbal medicine really work and I will like to share this great herb doctor contact with you all email him drebhotasolution@gmail.com or whatsapp +2348089535482. Pls try and help yourself out of warts completely today. he also c My health was horrible before I decided to try the Protocol Of taking Dr Ebhota herbal mixture. I felt there was no hope for my health and I was doubtful to try the Protocol thinking it wouldn’t work because I have visited so many hospital but same result. However, I was convinced by my friend to try the herbal medicine because I wanted to get rid of HPV/WART. The herbal mixture that was given to me was really quick and easy to take, and since I have be taking it for less than 3 days I have less outbreak. But within one week i was fully cured from WART/HPV. The herbal medicine really work and I will like to share this great herb doctor contact with you all email him drebhotasolution@gmail.com o r whatsapp +2348089535482. Pls try and help yourself out of warts completely today. he ure DIABETIES ULCAL CANCER etc. He also told me that he has solution for the flowing. 1 Cancer cure 2 Diabetes cure 3 Ringing ear 4 Herpes cure 5 Warts cure 6 HPV cure 7 Get your ex back 8 Pregnancy herbal medicine 9 Prostate enlargement 10 Hepatitis B 11 Disability 12 Kidney problem Etc.

I'm recommending Dr Tebor to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Tebor herbal medicine. I quickly contact Dr Tebor and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Tebor for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Tebor on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: Teborherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +2348106824976 . You can also visit him on his website.... https://teborherbalcanter.wordpress.com once again thank you so much Dr Tebor

I'm recommending Dr Tebor to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Tebor herbal medicine. I quickly contact Dr Tebor and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Tebor for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Tebor on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: Teborherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +2348106824976 . You can also visit him on his website.... https://teborherbalcanter.wordpress.com once again thank you so much Dr Tebor

my name is Promise dickson Finch am from Texas USA. I want to share a testimony of how Dr. OLU herbal mixture cream saves me from shame and disgrace, my penis was a big problem to me as the size was really so embarrassing,and i was also having weak erection problem. I can make love to my wife and my penis was just too small a full grown man like me having 4 inches penis and to worsen it i don't last in sex i cant even last two minutes it was really a thing of shame to me. My wife was really tired of me because my sex life was very poor,she never enjoyed sex,i was always thinking and searching for solutions everywhere until when i saw a testimony of how Dr. OLU. herbal mixture cream have been helping people regarding their sex life, so i decided to give him a try and to my greatest surprise in less than two weeks of taking the herbs my penis grow to 8 inches i couldn't believe my eyes and as i speak now my penis is now 8 inches and i do not have weak erection again. I can make love to my wife longer in bed. And my marriage is now stable,my wife now enjoy me very well in bed. You can contact him via (drolusolutionhome@gmail.com) You can contact him today and get your problem solved.Call +2348140654426 .." or you can also contact him through his what-app +238140654426  

I'm recommending Dr Tebor to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Tebor herbal medicine. I quickly contact Dr Tebor and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Tebor for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Tebor on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: Teborherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +2348106824976 . You can also visit him on his website.... https://teborherbalcanter.wordpress.com once again thank you so much Dr Tebor

I’m indeed very happy for the great help that Dr Osebor rendered to me,I was diagnosed with HSV 2 on July 7, 2017 and I have tried all possible means to get cure but all to no avail, until i saw a post in a health forum concerning herbal doctor Dr Osebor, who prepares herbal medicine to cure all kind of diseases/Infection including Herpes Simplex virus Type 2, at first i doubted if it was real but decided to give it a try, when i contact this herbal doctor via his email,oseborwinbacktemple@gmail.com He assured me of a cure, he prepared a herbal medicine and sent it to me via courier service, when i received this herbal medicine, he gave me instructions on how to use it, when i applied it as instructed, i was cured of this deadly virus within 18 days of usage,he told me to go for a medical check up and i went for test, I couldn't believe i was negative and the HERPES VIRUS in my body got cured, I and my family are so happy and grateful to God for using Dr Osebor to Liberate me. Reach Out to this great herbal doctor via his email : oseborwinbacktemple@gmail.com you can also reach him on WhatsApp +2348073245515

Let us unit together and eradicate HERPES... Anyone who still thinks there is no cure for herpes should deviate from it because Dr.Momoh Herbal Cure who owns an herbal business has found a cure. He uses roots & herbs to cure these diseases. I am a living testimony. He cured my herpes permanently and helps my daughter in getting pregnant after 10 years of bareness. He said he also has cure to hepatitis B, Cancer, Diabetic, STD, HPV, erectile problem, epilepsy and other diseases. email him:DRMOMOHHEALERTEMPLE@GMAIL.COM Whatsapp: +2348166979481.

If getting herpes cure was that easy then why do people still suffer from herpes? I was diagnosed of herpes back in 2014 and i was also told it has no cure,I have been leaving with it since then, but i kept praying and doing everything possible to get cured, so i never stop doing research about finding a cure,I came across testimonies about people getting cured through herbal medication and i have always believe in herbs and its medical properties, after doing so many research about it i found DRASHAOSEMUDIAMEN and I discovered he was a professional in herbal medication and he has also helped many people,I contacted him through his mail: DRASHAOSEMUDIAMEN@GMAIL. COM, and +2347052021645 we talked on phone and i confirmed he was genuine,I did all what he told me to do, i received the medicine,use it as he prescribed,and glory be to God almighty i am completely cured, i went back to my doctor to confirm it.do not be deceived THERE IS A CURE FOR HERPES. He is also good at saving you from any kind of diseases like Herpes. HIV/aids. Gonorrhea. Cardiac problem. cold sore. Hpv cure. Cancer. Watering sperm. Womb fertilization. Penis erection. Witch craft attack. S T D diseases. Internal heat Rashes. Fibroid. Low sperm count. Dairy. long sickness. I promise I will always testify for your good work. drashaosemudiamen@gmail. com or whatsapp +2347052021645 GOOD LUCK.     https://www.facebook.com/Drashaosemudiamen  

Hello every one my I want to use this medium to appreciate Dr obodubu monday a great spell caster for helping me retrieving back my relationship with my ex lover when he ended and turned back on me for quite a long time now (6 months ago) He performed a spell for me and within 48 hours after the spell had been cast I receive a text from my ex saying that he is sorry for the pains and tears that he had caused me and that he will not do such thing to me again in his life. I was surprised but later accepted him back again. Anyone that is in the same line of problem or different one that want to contact a spell caster should happily contact Dr obodubu monday now on this email address:babadoctorobodubuspiritualhome@gmail.com or you can contact him through his whatsapp line +2349058774809

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctor report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr Aba, that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive or any STD diseases his email is: drabaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348107155060    

 I'm very excited to inform everyone that I'm completely cured from my HERPES, recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it's really help during my outbreaks but I totally got cured from my HERPES, with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist and it completely fought the virus from my nervous system and I was tested negative after 12 days of using the herbal medicine. I'm here to let y'all know that  HIV, and other stds virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Maggie and his herbal exploit. He also cured my cousin of HIV, 11 months ago. Contact him via email: drmaggieherbalhome82@gmail.com Call/write  him on WhatsApp +14097946086 

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486 

Add new comment