Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

It’s obvious some patient with HERPES/HIV/CANCER are been enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2012 until I was introduce by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Jones herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promise to keep telling good about Dr jones. Please fill free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail bantespelltemple@gmail.com or WhatsApp him on +2349063962262.  add on hangout bantespelltemple@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer HIV Herpes Genital warts ALS BV UTI Virginal infection Genital Wart HPV Hepatitis A/B Good luck HSV Pregnancy Ex back.

I got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Salami, but i never believed them. I was hurt and depressed, I was too curious and wanted to try Dr Salami, then I contacted him through his email (dr.salamiherbalcenter180@gmail.com) . When I contacted him, he assured me 100% that he will heal me, I pleaded with him to help me out. My treatment was a great success, he healed me just as he promised. He sent me his medication and asked me to go for check up after 14 days of taking the medication. i agreed with him and i took his medication and went for check up, to my greatest surprise my result was negative after the treatment, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3 weeks to be very sure I was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess it's time i recommend anyone going through Herpes HSV-1 or HSV-2, HIV, HPV, Hepatitis B, Diabetes, Cancer should reach him. EMAIL: dr.salamiherbalcenter180@gmail.com. WHATSAPP: +2348054895756 WEBSITE:  https://drsalamiherbalcent.wixsite.com/doctorsalami

. I've suffered with HIV/AIDS ever since I was a child but it's only been the last few years I discovered that I also have herpes virus . So I started looking for a way to get cure permanently from this deadly virus I visited so many hospitals in search for a solution.Few month ago I came across a site where a lady was sharing a testimony about Dr Godwin and how he cured HIV/AIDS virus and all kinds of diseases with natural herbs.so I decided to give it a try and I email the Doctor he told me how I was going to get the herbs so I did as he instructed few days later I received the herbs and I started taking the herbs as instructed by the Dr.I was shocked two weeks later my doctor told me that I was free from HIV/AIDS so I decided to let the world know how I was cured from HIV/AIDS by Dr godwin. you can reach him through his drgodwinharbs@gmail.com Or WhatsApp/call +234 8089906968.If you also want cure for your herpes or any of the disease listed below Dr godwin also cure the listed diseases below 1, Night sweats 2, Lesions on your tongue or mouth 3, Weight loss 4, Frequent fever 5, Persistent Diarrhea 6, Skin rashes 7, Tiredness 8, Swollen lymph glands 9, Pneumonia 10, Memory loss 11, Depression 12, Swelling of the lymph glandsj 13, Red, brown, pink spots on the skin, mouth, nose, or eyelids 14, Sores of the mouth, anus, or genitals 15' HIV/AIDS 16' Herpes virus 17, Penis enlargement etc Goodluck call or wattsapp +2348089906968

I want to thank Dr Emu a very powerful spell caster who help me to bring my husband back to me, few month ago i have a serious problem with my husband, to the extend that he left the house, and he started dating another woman and he stayed with the woman, i tried all i can to bring him back, but all my effort was useless until the day my friend came to my house and i told her every thing that had happened between me and my husband, then she told me of a powerful spell caster who help her when she was in the same problem I then contact Dr Emu and told him every thing and he told me not to worry my self again that my husband will come back to me after he has cast a spell on him, i thought it was a joke, after he had finish casting the spell, he told me that he had just finish casting the spell, to my greatest surprise within 48 hours, my husband really came back begging me to forgive him, if you need his help you can contact him with via email: Emutemple@gmail.com or add him up on his whatsapp +2347012841542 is willing to help any body that need his help.

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947..                  

It’s obvious some patient with HERPES/HIV/CANCER are been enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2012 until I was introduce by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Jones herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promise to keep telling good about Dr jones. Please fill free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail bantespelltemple@gmail.com or WhatsApp him on +2349063962262.  add on hangout bantespelltemple@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer HIV Herpes Genital warts ALS BV UTI Virginal infection Genital Wart HPV Hepatitis A/B Good luck HSV Pregnancy Ex back.

Здравствуйте, вам нужны услуги взлома? Затем свяжитесь с felixdurtunhacker@outlook.com. Он сертифицированный хакер, который всегда предоставит полное доказательство. Если тебе надо * взламывать почтовые ящики, * все аккаунты в социальных сетях, * школьная база данных для чистки или смены оценок, * банковские счета, * корпоративные записи и системы, * DUI Он действительно лучший. HiDownload Microsoft Edge felixdurtunhacker@outlook.com Мы лучшая хакерская группа в сети, мы специализируемся на всех видах хакерских услуг, обеспечивая доступ к любой базе данных независимо от уровня безопасности. Имейте в виду, что большинство этих хакеров, которых здесь называют, являются самозванцами, я знаю, как работают настоящие хакеры, они никогда не рекламируют так доверчиво и всегда осторожны. Меня так много раз обманывали из-за отчаяния, пытаясь найти срочную помощь, чтобы изменить мои оценки в школе, наконец мой друг познакомил меня с группой проверенных хакеров, которые работают разумно и быстро, они делают всевозможные хаки s услуги доступны по цене. Не тратьте время на фальшивых хакеров Взломщик кредитных карт Мы можем положить деньги на банковские счета. взлом кредитного рейтинга пустая продажа кредитной карты Взломайте и используйте свою кредитную карту для покупок в Интернете Управляйте любым телефоном и адресом электронной почты Подключайтесь к чужому звонку и управляйте разговор

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured .me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947..      

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR agaba helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is Dragabasolutionhome@gmail.com just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on : Dragabasolutionhome@gmail.com or WhatApp: +2349074536486

Hi everyone, I’m from Toronto. I want to appreciate the great work of Excel I have been diagnosis of herpes infection for a period of 2years, I’ve lose all hope that there is no cure and I have been taken medicine to sustain myself till I got to know about a herbalist called Excel through a friend who he cured of same virus with his boyfriend. I contacted him and he sent me a Herbal Medicine to drink and a tree root (branch) to chew which I took as prescribed for some period of days and I went to the hospital after consuming the Herbal medicine and I was confirmed Herpes Negative after 2 years of being positive, it is indeed a miracle, Dr Excel is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, if you have any issue you can contact him for help. Email: Excelherbalcure@gmail.com or you call him +1 (859) 429 1007  you can also contact him directly from his website https://excelherbalcure.wixsite.com/mysite-1

How I Got My Ex Husband Back........... I am Shannon by name. Greetings to every one that is reading this testimony. I have been rejected by my husband after three(3) years of marriage just because another woman had a spell on him and he left me and the kid to suffer. one day when i was reading through the web, i saw a post on how this spell caster on this address Makospelltemple@yahoo.com , have help a woman to get back her husband and i gave him a reply to his address and he told me that a woman had a spell on my husband and he told me that he will help me and after 2 days that i will have my husband back. i believed him and today i am glad to let you all know that this spell caster have the power to bring lovers back. because i am now happy with my husband. Thanks for Dr.Mako. His email: Makospelltemple@yahoo.com OR.His WhatsApp Number:+2347054263874.

I want to share to the world how Dr Maggi helped me cure my Herpes with his herbs i never believe it will work because i was introduce to him by my friend who was cure of herpes by Dr Maggi, so i will tell you all who is looking for a cure to their herpes, he took research before he could finally get the solution to it. thank God today am a beneficiary to these cure and i went back to the hospital after 7days of taking the herbs and i was tested negative, and he also cure any kind of  cancer without any surgery and he heal with natural herb. please i urge you to contact him now through his email address: drmaggiherbalhome@gmail.com or call/whatsApp him on +19179796387

I want to share to the world how Dr Maggi helped me cure my Herpes with his herbs i never believe it will work because i was introduce to him by my friend who was cure of herpes by Dr Maggi, so i will tell you all who is looking for a cure to their herpes, he took research before he could finally get the solution to it. thank God today am a beneficiary to these cure and i went back to the hospital after 7days of taking the herbs and i was tested negative, and he also cure any kind of  cancer without any surgery and he heal with natural herb. please i urge you to contact him now through his email address: drmaggiherbalhome@gmail.com or call/whatsApp him on +19179796387

I got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Salami, but i never believed them. I was hurt and depressed, I was too curious and wanted to try Dr Salami, then I contacted him through his email (dr.salamiherbalcenter180@gmail.com) . When I contacted him, he assured me 100% that he will heal me, I pleaded with him to help me out. My treatment was a great success, he healed me just as he promised. He sent me his medication and asked me to go for check up after 14 days of taking the medication. i agreed with him and i took his medication and went for check up, to my greatest surprise my result was negative after the treatment, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3 weeks to be very sure I was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess it's time i recommend anyone going through Herpes HSV-1 or HSV-2, HIV, HPV, Hepatitis B, Diabetes, Cancer should reach him. EMAIL: dr.salamiherbalcenter180@gmail.com. WHATSAPP: +2347054895756 WEBSITE:  https://drsalamiherbalcent.wixsite.com/doctorsalami  

I want to share to the world how Dr Maggi helped me cure my Herpes with his herbs i never believe it will work because i was introduce to him by my friend who was cure of herpes by Dr Maggi, so i will tell you all who is looking for a cure to their herpes, he took research before he could finally get the solution to it. thank God today am a beneficiary to these cure and i went back to the hospital after 7days of taking the herbs and i was tested negative, and he also cure any kind of  cancer without any surgery and he heal with natural herb. please i urge you to contact him now through his email address: drmaggiherbalhome@gmail.com or call/whatsApp him on +19179796387

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase .and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com.           

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947...                  

HOW I GOT CURE FROM DIABETES WITH THE HELP OF DR ORIANE NATURAL HERBS CURE WHATSAPP HIM ON +2349031652461 I can’t believe this. A great testimony that I must share to all DIABETES patients in the world. I never believed that there could be any complete cure for DIABETES or any cure for it,I saw people’s testimony on sites of how oriane prepares herbal cure and brought them back to life again. i had to try it too and you can,t believe that in just a few weeks i started using it all my pains stopped gradually and i had to leave without the DIABETES DRUGS the doctor gave to me. Right now I can tell you that a few months now I have not had any pain and am living happily . Here is his  email: droriane6@mail.com .   

Hello everyone, I am so glad to write this article today to tell the world how Dr.Ejiya cured me from HIV,I suffered HIV for so long without a solution, I have used so many drugs that was prescribed to me by several doctors, but it didn't cure me neither did it reduce the pain, until a certain day i was checking for solution on the internet, then miraculously i came across a testimony about Dr.Ejiya the powerful herbalist that cure so many people from HIV and other INFECTIONS. I quickly contacted him and explained everything to him and he assure me that i will be cured, he prepared a herbal medicine for me and instructed me on how to use it, and after a few weeks i went for another test and it was negative after taking his herbal medicine as instructed. I'm so happy and glad that I'm back to normal again. contact Dr Ejiya today if you have any infection or disease via email:drejiya@solution4u.com or WhatsApp him on +2348088741105

Hello everyone,am from USA, I’m here to testify to the general public on how my herpes virus was cure by Dr oriane, Thanks goes to Dr. oriane who finally save my life with his herbal medication at low cost, May God continue to support you for the good work you are doing, i decided to share This Testimony to the general public for those that need his help. If you are out there suffering in pain looking for a solution for any spiritual problem or infections of any kinds.Contact him Via this Email : droriane6@gmail.com, He is out there to help you out and put a smile on your face again. Also he can cure any kinds of deadly disease, Herpes, Stroke, Herbs and Cancer. Truly 100% sure treatment for just 30days as instructed on how to use his herbal medication all the pains are gone also contact him on Whatsapp +2349031652461   

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947,      

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain. During the first year, I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from Herpes Simplex Virus by this by Dr voodoo and she also gave the email address of this man and advise anyone to contact him for any kind of problem that he would be of help, so i wrote to Dr voodoo telling him about my (Herpes Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Though i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the Dr voodoo assured me, after some time i went to my doctor for test and it confirmed that i have be finally healed behold it was TRUE, So friends if anyone have such problem and need help contact Dr voodoo on his email: voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain. During the first year, I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from Herpes Simplex Virus by this by Dr voodoo and she also gave the email address of this man and advise anyone to contact him for any kind of problem that he would be of help, so i wrote to Dr voodoo telling him about my (Herpes Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Though i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the Dr voodoo assured me, after some time i went to my doctor for test and it confirmed that i have be finally healed behold it was TRUE, So friends if anyone have such problem and need help contact Dr voodoo on his email: voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

I want to share this great testimony to the world on how Dr VOODOO cure me from HSV1&2 with his herbs, I was nervous when i first contact him about the cure for HSV but i decided to give him a try because i was desperate to get cured and be free from HSV. Dr VOODOO prepared the remedy and sent it to me through UPS,which I use just the way Dr VOODOO instructed me and thank God today I am a beneficiary to this cure and I went back to the hospital after 7 days of taking the herbs and I tested HSV1&2 Negative. So I will tell you all who are looking for a cure to his/her HSV1&2 that Dr VOODOO took research before he could finally get the solution to it and a lot of people are benefiting from him right now. He also cured my friend from HPV. Dr VOODOO heals with natural herbs. Please I urge you to contact him now through his email address: voodoospelltemple66@gmail.com or call and WhatsApp him on +2348140120719. He is capable of curing HIV/AIDS, HERPES, HPV, HSV1&2, CANCER of all kinds, DIABETES and so many other infections.

Thanks  y’all for sharing this wonderful light to those in need of urgent help, this site is really great. I want to also share this amazing review to the world about this great African traditional herbalist called Dr. Irosi, who helped cure my 18 months HIV with his powerful herbal medicines, I suffered from HIV for 18 months, for this period I visited several hospitals and used several medications but there wasn’t any solution until I came across the email of Dr. Irosi ( drirosisolutioncenter@gmail.com ) while searching for help. I found out there was so many amazing reviews about him and how he have cured so many people around the world with his herbal medicine, I decided to give him a chance to help me cure my HIV too and I contact his email :(drirosisolutioncenter@gmail.com)  I explained what I was passing through, he gave me hope and assured me that I will be cured and saved from my HIV with his medicines. I followed his instruction and he sent me a powerful Herbal Medicine through the Courier Service and I took for 2 weeks, and my HIV disappeared and completely healed. Am so happy for the great experience and in case you have the same disease, I will advise you to go straight to this great man on drirosisolutioncenter@gmail.com  or call him: +2348118829771. He also cure HERPES...DIABETES...HEPATITIS...HSV1&2...HPV

Its a miracle that I am alive today. I encounter HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV1/2) for good four (4) years, six (6) months and twelve (12) day with my calculations, before I meet the great Dr. USELU. I am Tina Richard from Fresno California, united state of America and I was affected with herpes virus.Herpes is a viral infection cause by the Herpes simplex virus, marked by painful, watery blister in the skin or mucous membrane or on the genitals. This was what I suffered for good four years. I have visited CVS Pharmacy in Fresno for treatment but no improvement. I meet Dr.USELU online while I was searching for herpes cure I read a testimony about his work. I give a try that now becomes a testimony in my life. I contacted Dr.USELU WhatsApp +2347052898482 or E-mail: dr.uselucaregvier@gmail.com

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com,           

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

I was cured of HIV with the use of natural herbs. My name is Alandre and I'm from Texas. I love herbs so much. Most times, injection and drugs are just a waste of time. I was cured, I suffered from HIV for 13 years but with the help of Dr. Mark herbal medicine, I was cured within a few weeks of drinking the herbs he sent to me through courier delivery service. This same doctor also cured my Aunty from herpes, as soon as I heard she had herpes, I quickly refer her to Dr.Mark and she was cured too after drinking his herbs.I have referred a lot of people to Dr. Mark and they were all cured from their various illness. Have you taken herbs before?. You have spent so much money on drugs,injections,surgeries etc and yet you have no good result to show for it. Contact Dr. Mark now, he is a herbalist doctor, Dr. Mark has herbs that cures Hiv, Herpes, diabetics, asthma, hepatitis, STD, cancer, chronic, etc. Contact Dr Mark through his Email address on: blessedlovetemple@gmail.com Please share the good news to other people once you are cured.

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

Add new comment