Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Please share for others to know about the cure for herpes. I'm here to testify on how i was cured from HERPES 1&2 with the use of herbs. I got the herbs from Dr Osato and he gave me instructions on how to use it. I took the herbal product for a week and 5days after which i go for a blood test and the result was Negative. I waited for another two months and retested the result was still negative and my doctor told me I'm completely free from herpes1&2 and this Gladys my heart and i wish to share it for the benefit of those living with herpes1&2 to also get the herbs from Dr Osato and get cured just like me. You can contact Dr Osato on his email: osatoherbalcure@gmail.com or his phone number and WhatsApp +2347051705853 also through his website osatoherbalcure.wordpress.com. Dr Osato also have the cure on the following diseases HERPES, HIV, HPV, CANCER, DIABETES, SHINGLES, HSV1&2 and so many more.

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured. out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060.  

Hello World,am Wanda Dancy from U S A. God is be really good to me in my life, before people said there is no cure for Herpes virus , but today many people believe that there is a cure Herpes virus, it can be cured through Africans root and herbs, our great doctors have finally found the cure of Herpes, many have get cured with the help of a great Herbal Doctor known as Dr Ose he's the one of the great herbal doctor in Africa and he has the cure on this disease H.P.V/TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 AND TYPE 4. TYPE 5, human papilomavirus, genital warts, herpes, syphilis, cancer, hepatitis a b and c. high blood pressures, body disease, diabetics, epilepsy, HIV aids, pregnancy,ALS and many difference kinds of diseases, last month he share is Herbal medicine in some medical hospital and now he is well recognize as one of the best herbalist in Africa, you don't have to be sad any more or share your tears any more on this disease when the cure have already be found. in 2015 the total number of people living with H.P.V was 5.8 million but today the total number is now 2.0 million, if you want to get in touch with him in private contact him on this e-mail below: droseherbalcenter@gmail.com call and whatsapp him on +2349039710321 ,so now contact him and get rid of your disease. immediately because this disease are not melt for us, with GOD all things are possible, so GOD has use this great dr Ose of dr Ose herbal center to let people no that this disease are not actually melt for us. and also here is my email address you can get in contact with me if you wish to no more about this great wonderful herbal doctor that has so much made me believe in him ok, so here is my email address jasminejennifer39@gmail.com thanks everybody and most especially you dr Ose of droseherbalcenter@gmail.com

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com        

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com        

I'm giving a testimony about DR Tebor the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes simplex virus, though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like: 'Many people's have the herpes simplex virus cure why are people still suffering from it?' I though of it, then I contact DR Tebor via email, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to me through Airfreight Online Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 2-3 days I will receive the parcel and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 2 week after finishing the medicine, I was tested herpes simplex virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor by you contacting him and I assure anyone who is suffering it,your problem will never remain the same again you will be cured.ALSO DR Tebor help my sister husband to cure his HIV/AIDS he was suffering from it for the past 3 years, After he {cure} my herpes simplex virus, then my sister heard about it, she went home to tell her husband about DR Tebor then her husband email him and explain his problem to him, he also prepare herbal medicine and he use UPS courier service to sent him the herbal medicine and he instruct him on how he will be using it for 3 Week, That on the 15 days of it, he should go and check his self in the hospital and he did as he was instructed by DR Tebor to GOD be the glory he was cure of his HIV/AIDS which he was suffering from for the past 3 years thanks to these great man we will ever remain grateful to you sir indeed might work you did in our families. When you contact him, make sure you tell him that I refer you.. contact him via: Teborherbalcenter@gmail.com OR call HIM +2348106824976 OR CLICK ON HIS Website: https://teborherbalcanter.wordpress.com

I mistakenly sent about 2.5 btc to the wrong wallet, to my best knowledge I thought I could'nt get it anymore. A friend referred me to CLEVERHACKER(.)HACK(@)GMAIL(.)COM , he helped me recover all my bitcoins in no time . You can also text his number (803) 814-5462

Hello World,am Wanda Dancy from U S A. God is be really good to me in my life, before people said there is no cure for Herpes virus , but today many people believe that there is a cure Herpes virus, it can be cured through Africans root and herbs, our great doctors have finally found the cure of Herpes, many have get cured with the help of a great Herbal Doctor known as Dr Ose he's the one of the great herbal doctor in Africa and he has the cure on this disease H.P.V/TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 AND TYPE 4. TYPE 5, human papilomavirus, genital warts, herpes, syphilis, cancer, hepatitis a b and c. high blood pressures, body disease, diabetics, epilepsy, HIV aids, pregnancy,ALS and many difference kinds of diseases, last month he share is Herbal medicine in some medical hospital and now he is well recognize as one of the best herbalist in Africa, you don't have to be sad any more or share your tears any more on this disease when the cure have already be found. in 2015 the total number of people living with H.P.V was 5.8 million but today the total number is now 2.0 million, if you want to get in touch with him in private contact him on this e-mail below: droseherbalcenter@gmail.com call and whatsapp him on +2349039710321 ,so now contact him and get rid of your disease. immediately because this disease are not melt for us, with GOD all things are possible, so GOD has use this great dr Ose of dr Ose herbal center to let people no that this disease are not actually melt for us. and also here is my email address you can get in contact with me if you wish to no more about this great wonderful herbal doctor that has so much made me believe in him ok, so here is my email address jasminejennifer39@gmail.com thanks everybody and most especially you dr Ose of droseherbalcenter@gmail.com

First, I want to complement this page administrator for creating this platform for us to express our feelings. Herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with herpes is by taking natural herbs medicine from DR. Tebor the greatest herbalist doctor in the world and is only few American doctors that know about this herbal medicine from Dr Tebor.. I have read about Dr Tebor the great herbalist doctor from African who can cure disease with his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases, Herpes,HIV/Aids, Cancer, Also, Hepatitis, Diabetes, Hpv, Infections ETC should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of herpes. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine through UPS courier delivery company which i took for 3 weeks and today when i went for test i was tested herpes negative. you can reach him through his email {Teborherbalcenter@gmail.com} or WhatsApp him at +2348106824976 . or website is https:/teborherbalcanter.wordpress.com/

I'm recommending Dr Tebor to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Tebor herbal medicine. I quickly contact Dr Tebor and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Tebor for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Tebor on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: Teborherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +2348106824976 . You can also visit him on his website.... https://teborherbalcanter.wordpress.com once again thank you so much Dr Tebor

Hello everyone out there, I'm Patricia and I'm delighted to share this with you as one of the beneficiaries of DR. EKPEN Herbs. After trying all possible means to Get Cured of Hepatitis B Virus, I got to know that this virus is totally curable using Natural herbs. It was like a mere joke or something I never thought could happen because I was in distress and uncomfortable with my body system and symptoms. I want to use this means to encourage those who have given up hope of recovering from whatever Illness you're suffering from, that it's never the end of life you can as well be free and get your healing after using DR. EKPEN herbal products and following his instructions, I put it to the whole world that there is a reliable, recommendable and affordable Hepatitis and other virus and Diseases cure. I will say to everyone reading this article, that I am a living testimony of DR.EKPEN HERBAL PRODUCTS.  If you are interested in getting cured of  any Virus infections and Diseases,, HIV, HVS 1&2CANCEL etc  you can Email DR. EKPEN on (doctorekpen222@gmail.com or whats-app him on +2348102454875  I Wish you all the Best

Its a great pleasure for me to write this testimony about how i got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Aza but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try DR. Aza then i contacted him through his email, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for a medical check up after two weeks of usage. i agreed with him i took this medication and went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: drazaherbalcenter@gmail.com OR call, add him on Whatsapp +1(315) 795 1518

Dr abiola a bery big thanks to you and your entire staff, to be honset with you, at first I was skeptical but I had to talk to you about my situation because I’ve done everything possible for me to get cured, and the doctors doesn’t make us believe there is a cure. I did exactly what you said, i took the medicine for some weeks just the way you instructed that I supposed to and my Hsv1 and 2 is gone. Now I’m free with no side effects or whatsoever. I really appreciate you and your entire staff, for the good thing you all have done in my life, Indeed you are a great healer, Once again thanks and God bless. drabiolasolutionhome.webs.com  https://drabioladeadlydiseasescure.business.site/ drabiolasolutionhome@gmail.com whatsapp him on +2348100609098

I am very happy today to share my testimony on how a herbal doctor cure my wife from FIBROID INFECTION. my wife was infected with FIBROID, we went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking on how to get a solution out so that we can have our own child. i found an article about one doctor who already help a lady with his herbal medicine. then i contacted him. He told me all the things I need to do, and he send the herbal medicine to me here in my country to take, my wife followed the instruction properly on how to take it. Before I knew what is happening after 0ne month the FIBROID that was in my wife body got vanished and she was cured totally . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at droriane6@gmail.com  or call +2349031652461

I am very happy today to share my testimony on how a herbal doctor cure my wife from FIBROID INFECTION. my wife was infected with FIBROID, we went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking on how to get a solution out so that we can have our own child. i found an article about one doctor who already help a lady with his herbal medicine. then i contacted him. He told me all the things I need to do, and he send the herbal medicine to me here in my country to take, my wife followed the instruction properly on how to take it. Before I knew what is happening after 0ne month the FIBROID that was in my wife body got vanished and she was cured totally . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at droriane6@gmail.com  or call +2349031652461

Am testifying of the miraculous work of a great traditional doctor called  Dr Maggi. I have been suffering from herpes since last 2 years with my Husband but today I am happy that am cure from it with the herbal medicine made by  Dr Maggi   the great healer, I was browsing the Internet searching for help when I came across a testimony shared by someone on how  Dr Maggi cure her from Herpes Disease. I quickly contacted him to get the cure and today i am now free from the Virus,drmaggiherbalhome@gmail.com you can also call or whatsApp him on +1(917) 979-6387

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my knees. During the first year, I had faith in God that i would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr ODIDI and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr.ODIDI telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr assured me that I have cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have any type of sickness or Relationship problem you can email Dr. Odidi on (odidispelltemple@gmail.com Or whatsApp +2348022741942. Or you can check hes website www.odidispelltemple.blogspot.com you can also check Google www.odidispelltemple.com

I was diagnosed with herpes 3 years ago, the doctor said there are no possible cure for the virus. But I never gave up hope of getting cured. I have been living with it taking acyclovir to prevent outbreaks. I have been doing everything possible to get cured, so I never stopped doing research about finding a cure, i came across testimonies of people getting cured by Dr.Sandy herbal medicine. I contacted him through his whats app: +2348051435902     we talked on the phone and i discovered he was genuine. I gave it a try and got the medicine from him, took it as he has prescribed and i'm so happy  to say i'm completely cured, i went back to my doctor to confirm it. It's so amazing, a thing of joy. Dr.Sandy herbs medicine is capable of curing herpes A completely. contact  email: dr.sandyspelltemple @ gmail. com      call WhatsApp Number.       +2348051435902    He did cure those illnesses with herbal medicine!!!1 Cancer herbal medicine2 Hiv herbal medicine3 Low sperm count4 Barrennessi 5 Hvp herbal medicine6 Herpes herbal medicine 

natural herbs medicine is helping millions of people worldwide fight herpes, HIV, HPV, chronic health conditions including diabetes, certain stages of cancers, arthritis and anxiety disorders through the help of Dr ogbekhilu, I can really testify to that fact because i was once saved from incurable deadly disease through the use of herbal medicine. visit  dr ogbekhilus website for more info on how to get yourself treated via https://drogbekhiluherbalhome.simdif.com or for any kind of health related issues. #please #help #share #this #to #save #lives

natural herbs medicine is helping millions of people worldwide fight herpes, HIV, HPV, chronic health conditions including diabetes, certain stages of cancers, arthritis and anxiety disorders through the help of Dr ogbekhilu, I can really testify to that fact because i was once saved from incurable deadly disease through the use of herbal medicine. visit  dr ogbekhilus website for more info on how to get yourself treated via https://drogbekhiluherbalhome.simdif.com or for any kind of health related issues. #please #help #share #this #to #save #lives

My first symptoms of ALS occurred in 2011, but was diagnosed in 2013. I had severe symptoms ranging from shortness of breath, balance problems, couldn't walk without a walker or a power chair, i had difficulty swallowing and fatigue. I was given medications which helped but only for a short burst of time, then i decided to try alternative measures and began on ALS Formula treatment from Akanni herbal centre , It has made a tremendous difference for me (Visit www. akanniherbalcentre .com). I had improved walking balance, increased appetite, muscle strength, improved eyesight and others. 

Hello everyone, am very happy to share this little awesome testimony about Dr Adam a great herbal doctor who help me enlarge my penis size from 3.2 cm to 9.4 cm longer with his herbal cream mixture and i can also last in bed as long as i want to, am so amazed with the autonomous size of my penis , if you are also in need of help on how to enlarge your penis size to become bigger and stronger I adverse you to contact Dr Adam today on his email (adamokpoko@gmail.com) you can contact him on Whatsapp number +2348039715931   because he is one of the best herbal doctor that i can only show you up to, if your penis is 4.2 cm and want to get it reach 9.4 cm within three weeks Dr Adam is also specialized on breast enlargement and so many other things so i advise you to contact him for help. +2348039715931  

HOW I GOT CURED FROM CANCER,I was diagnosed of Cancer and i have tried all i can to get cured but all to no avail,until i saw a post in a health forum about a herbalist man who prepare herbal medication to cure all kind of diseases including Cancer, at first i doubted if it is real but i decided to give it a try,when i contacted DR Goodwin and he prepared a cancer herbal cure and sent it to me via Ups delivery company service,when i received this herbal medicine,he directed me on how to take the medicine,after taking it the way he instructed me to,i was totally cured of the deadly disease called cancer,all thanks to DR Goodwin, please you can get him contacted on his whatsapp or call on +2348054615060 OR email drgodwinsolutionhome@gmail.com He can also cure following virus (1).Herpes (2).Cancer (3).Hepatitis (4).Hiv/aids (5).Pcos (6).Fibroid (7).Hpv (8).Diabetes https://www.facebook.com/105850224453613/posts/157679189270716/?app=fbl https://drgodwinsolutionho.wixsite.com/drgod

FNAILLY FREE FROM HERPES VIRUSI thought my life had nothing to offer anymore because life became meaningless to me because I had Herpes virus, the symptoms became very severe and bold and made my family run from and abandoned me so they won't get infected. I gave up everything, my hope, dreams,vision and job because the doctor told me there's no cure. I consumed so many drugs but they never cured me but hid the symptoms inside me making it worse. I was doing some research online someday when I Came across testimonies of some people of how DR Ebhota Cured them from Herpes, I never believed at first and thought it was a joke but later decided to contact him on the details provided and when I messaged him we talked and he sent mehis herbal medicine and told me to go for a test after two weeks. Within 7 days of medication the symptoms disappeared and when I went for a test Lo and behold IT wasNEGATIVE by the Doctor Who tested me earlier. Thank you DREbhota because I forever owe you my life and I'll keep on telling the world about you. If you are going through the same situation worry no more and contact DR Ebhota viadrebhotasolution@gmail. com or WhatsApp him via +2348089535482.he also special on curing 1. HIV/AIDS2. HERPES 3. CANCER 4.ALS 5. HEPATITIS B 6.DIABETES 7. HUMAN PAPILLOMAVIRUS DISEASE(HPV)8. ALZHEIMER 9. LUPUS (Lupus Vulgaris or LupusErythematosus

FNAILLY FREE FROM HERPES VIRUSI thought my life had nothing to offer anymore because life became meaningless to me because I had Herpes virus, the symptoms became very severe and bold and made my family run from and abandoned me so they won't get infected. I gave up everything, my hope, dreams,vision and job because the doctor told me there's no cure. I consumed so many drugs but they never cured me but hid the symptoms inside me making it worse. I was doing some research online someday when I Came across testimonies of some people of how DR Ebhota Cured them from Herpes, I never believed at first and thought it was a joke but later decided to contact him on the details provided and when I messaged him we talked and he sent mehis herbal medicine and told me to go for a test after two weeks. Within 7 days of medication the symptoms disappeared and when I went for a test Lo and behold IT wasNEGATIVE by the Doctor Who tested me earlier. Thank you DREbhota because I forever owe you my life and I'll keep on telling the world about you. If you are going through the same situation worry no more and contact DR Ebhota viadrebhotasolution@gmail. com or WhatsApp him via +2348089535482.he also special on curing 1. HIV/AIDS2. HERPES 3. CANCER 4.ALS 5. HEPATITIS B 6.DIABETES 7. HUMAN PAPILLOMAVIRUS DISEASE(HPV)8. ALZHEIMER 9. LUPUS (Lupus Vulgaris or LupusErythematosus

FNAILLY FREE FROM HERPES VIRUSI thought my life had nothing to offer anymore because life became meaningless to me because I had Herpes virus, the symptoms became very severe and bold and made my family run from and abandoned me so they won't get infected. I gave up everything, my hope, dreams,vision and job because the doctor told me there's no cure. I consumed so many drugs but they never cured me but hid the symptoms inside me making it worse. I was doing some research online someday when I Came across testimonies of some people of how DR Ebhota Cured them from Herpes, I never believed at first and thought it was a joke but later decided to contact him on the details provided and when I messaged him we talked and he sent mehis herbal medicine and told me to go for a test after two weeks. Within 7 days of medication the symptoms disappeared and when I went for a test Lo and behold IT wasNEGATIVE by the Doctor Who tested me earlier. Thank you DREbhota because I forever owe you my life and I'll keep on telling the world about you. If you are going through the same situation worry no more and contact DR Ebhota viadrebhotasolution@gmail. com or WhatsApp him via +2348089535482.he also special on curing 1. HIV/AIDS2. HERPES 3. CANCER 4.ALS 5. HEPATITIS B 6.DIABETES 7. HUMAN PAPILLOMAVIRUS DISEASE(HPV)8. ALZHEIMER 9. LUPUS (Lupus Vulgaris or LupusErythematosus

FNAILLY FREE FROM HERPES VIRUSI thought my life had nothing to offer anymore because life became meaningless to me because I had Herpes virus, the symptoms became very severe and bold and made my family run from and abandoned me so they won't get infected. I gave up everything, my hope, dreams,vision and job because the doctor told me there's no cure. I consumed so many drugs but they never cured me but hid the symptoms inside me making it worse. I was doing some research online someday when I Came across testimonies of some people of how DR Ebhota Cured them from Herpes, I never believed at first and thought it was a joke but later decided to contact him on the details provided and when I messaged him we talked and he sent mehis herbal medicine and told me to go for a test after two weeks. Within 7 days of medication the symptoms disappeared and when I went for a test Lo and behold IT wasNEGATIVE by the Doctor Who tested me earlier. Thank you DREbhota because I forever owe you my life and I'll keep on telling the world about you. If you are going through the same situation worry no more and contact DR Ebhota viadrebhotasolution@gmail. com or WhatsApp him via +2348089535482.he also special on curing 1. HIV/AIDS2. HERPES 3. CANCER 4.ALS 5. HEPATITIS B 6.DIABETES 7. HUMAN PAPILLOMAVIRUS DISEASE(HPV)8. ALZHEIMER 9. LUPUS (Lupus Vulgaris or LupusErythematosus

First, I want to complement this page administrator for creating this platform for us to express our feelings. Herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with herpes is by taking natural herbs medicine from DR. Tebor the greatest herbalist doctor in the world and is only few American doctors that know about this herbal medicine from Dr Tebor.. I have read about Dr Tebor the great herbalist doctor from African who can cure disease with his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases, Herpes,HIV/Aids, Cancer, Also, Hepatitis, Diabetes, Hpv, Infections ETC should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of herpes. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine through UPS courier delivery company which i took for 3 weeks and today when i went for test i was tested herpes negative. you can reach him through his email {Teborherbalcenter@gmail.com} or WhatsApp him at +2348106824976 . or website is https:/teborherbalcanter.wordpress.com/

The doctors keep saying no cure for herpes and making people believe that there is no cure. I'm herecured to inform everybody that there is a cure. There is a cure for Genital Herpes and I was  from Genital Herpes by Dr Omongbe with his herbal medications. I tested positive for 2019 and ever since then I have been looking for a cure. I was reading about herpes on Youtube and i saw a comment on how Dr Omongbe cure HERPES and HIV with herbs on the comment section, i was surprise and i contact him on the email they provided on the comment and i explain my problem to him and he also prepare the herbs and send it to me which i use for two weeks as i was instructed by Dr Omongbe and after 2weeks i went to the hospital for a blood test and the result was Negative and my doctor confirm with me that am fully cured from genital herpes. I'm so grateful to Dr Omongbe.You can also reach Dr Omongbe on his email: dromongbenaturalremedies@gmail.com or you can text and whatsapp him on +2348050407265  His website https://dromongbenaturalre.wixsite.com/dromongbenaturalreme

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Data pribadi negara: Indonesia Nama:Queen Jamillah Alamat: Nusa Lembongan Telepon:+62 856-9328-4991 WhatsApp:+62 856-9328-4991 https://twitter.com/queen_jamillah e_mail: queenjamillah09@gmail.com Sudah dua tahun sekarang saya telah memberikan kesaksian tentang bagaimana saya meminjam 700 juta dari Perusahaan Pinjaman Iskandar Lestari dan beberapa orang meragukan saya karena tingkat penipu online saya dapat membuktikan kepada Anda semua bahwa Bunda Iskandar bukan pemberi pinjaman yang curang. telah memberi saya satu hal lagi untuk tersenyum karena setelah menyelesaikan angsuran bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelum saya memohon kepada ibu bahwa saya ingin pergi untuk ekspansi bisnis saya lebih lanjut sehingga saya menyerahkan 2,7 miliar setelah melalui proses hukum saya transaksi telah disetujui oleh otoritas dan dalam waktu tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia saya dicapai dengan mudah. Saya tidak memiliki tantangan dengan Bank Indonesia karena Ms. Iskandar dan tim Manajemen dari ISKANDAR LESTARI LOAN COMPANY telah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah sehingga tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi Pemberi Pinjaman ISKANDAR hari ini e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com] Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Add new comment