Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

My health was horrible before I decided to try the Protocol Of taking Dr Omola herbal mixture. I felt there was no hope for my health and I was to try the Protocol thinking it wouldn’t work because I have visited so many hospitals but had the same result. However, I was convinced by my friend to try the herbal medicine because I wanted to get rid of Herpes. The herbal mixture that was given to me was really quick and easy to take, and since I have been taking it for less than 5 days I have less of an outbreak. But within 2 week i was fully cured from Herpes. The herbal medicine really work and I will like to share this great herb doctor contact with you all email him dr.omolaherbalhome@gmail.com or Whats App +2348118116254

Coping with any kinds of illnesses is not an easy mission especially if it comes to the herpes sickness.  I'm also here to express my joy and tell the world the actual truth which is; there is herbal cure for herpes infection, all my career I've lived my life believing this. Since four years ago and till today I still say yes! Dr Edidia (dredidiaherbalhome@gmail.com) or whatsapp number +2349074505296 cures this infection using African traditional herbal medicines. After he cured me four years ago of herpes, ever since then I worked with him distance never a barrier, I'm a living witness to this. And I have directed both genital and HPV patients to him and they are permanently cured. there is a cure to all diseases including HSV, HIV, CANCERS, DIABETES, HEPATITIS B, COPD, FIBROIDS using the right medications with the right herbalist Dr Edidia. Are you herpes positive and permanently want to get rid of this infection contact dredidiaherbalhome@gmail.com or whatsapp +2349074505296 for permanent herbal cure. Be bold and smart. Don't be fooled by selfish people who say there is no cure.

I AM HERE TO TESTIFY ON HOW MY HERPES INFECTION WAS CURED BY DR OGBERAESE  I'm Edith Rose  from Texas USA. I had been in a relationship with a guy and we had unprotected sex for the first time and within a day i got a big bump on the crease of my thigh and vagina. after a few days it began to hurt more and more. I told him to take a picture of it for me, and it looked like open sores, like bugs were biting off my skin or something. So i went to the ER and they said genital herpes. I was so depressed. my boyfriend and i cried. he cried for me, but he had no idea he had it too. next day, same thing happens to him. at this point, we think i gave it to him because I was the first one to show the symptoms. The next phase I went through was depression. At this point, all I did was sleep and cry. I felt like my life was over. I knew I could never get married, I felt dirty, and worthless. I was depressed for about two months. I fought thoughts of suicide and it was a hassle to even carry out my daily tasks. So I started to wonder if there would be a remedy to this disease, which led me to going to visiting many hospitals, and nothing good came out from it, until I read a person’s testimony online that said that they were cured with the help of Dr Ogberaese Medicine, of this disease that the world deems incurable and tears rolled down my face. That persons testimony sparked a hope in me that led me to contact Dr Ogberaese. So he assured us that we are going to be alright, after meeting up with the necessary requirements, he sent us a parcel and gave us instruction guide on how to use it, which we did, after 7 days of using the medication, the herpes was totally cured. So I and my boyfriend went and got tested for every STD in the book and every single test came back NEGATIVE, we also went back to the hospital, and it was confirmed NEGATIVE. I am posting my testimony to help someone out there suffering from this disease. kindly contact him via email: drogberaese54@gmail.com whatsapp +2348073818653my private email: edithrose088253@gmail.com

Some days, things do not happen the way you want them to be. They fall apart, and you start to worry. Worse, you feel discouraged and lonely, thinking that there is no other way to straighten things up Natural herbs have cured so many illness that drugs and injection can't cure I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work natural herbs have done in people's lives. i read a lot of people's testimonies online on how they were cured of Herpes, HIV, Diabetics, Lymphoma, Fibroid, Cancer etc by Dr voodoo herbal medicine, so i decided to contact the doctor Dr voodoo also cured me from HIV I will recommend Dr. voodoo to everyone reading this article because this herbal healer is capable to heal anything email Dr voodoo at: voodoospelltemple66@gmail.com also his whatsApp +2348140120719 Some days, things do not happen the way you want them to be. They fall apart, and you start to worry. Worse, you feel discouraged and lonely, thinking that there is no other way to straighten things up Natural herbs have cured so many illness that drugs and injection can't cure I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work natural herbs have done in people's lives. i read a lot of people's testimonies online on how they were cured of Herpes, HIV, Diabetics, Lymphoma, Fibroid, Cancer etc by Dr voodoo herbal medicine, so i decided to contact the doctor Dr voodoo also cured me from HIV I will recommend Dr. voodoo to everyone reading this article because this herbal healer is capable to heal anything email Dr voodoo at: voodoospelltemple66@gmail.com also his whatsApp +2348140120719

Hello views, I am so excited to share this wonderful story here . I was diagnosed with herpes virus and I was told there was no cure except medication that can control it, I totally lost hope, all I could think was losing my life because I was so depressed and confused about the whole situation , few weeks ago I read about Dr Oso online how he cured someone from cancer which was guaranteed, but i never still believe on it but i decided to give a try on him so I ordered the medicine after using it for few days i started experiencing changes all over me so i waited until i finish using the medication, so after everything I went for blood test to confirm if i am really healed from this virus to my greatest surprise it came out negative i jump up and shattered oh my goodness what a wonderful miracle i never believed in . I am so excited to share my testimony. Thank you so much Dr Oso . You are a great man. I must tell everyone I know who has any kind of disease or virus. you can also email him on via drosohaberhome@gmail.com or Call/Whatsapp +2348162084839 you can also contact me for more info about Dr Oso faceynancy1@gmail.com

THE GREAT HERBAL DOCTOR CALLED DR EDIDIA I have been suffering from (HERPES) disease for the last four years and had constant pain, especially in my mouth. During the first year, I had faith in God that I would be healed someday. This disease started circulate all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HIV and Cancer) by this Man Dr Edidia and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr Edidia telling him about my (HERPES infection) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as Dr Edidia assured me that i have cured, after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have such sickness or any other at all you can email Dr Edidia.   kindly contacted Dr Edidia  :contact his Email: dredidiaherbalhome@gmail.com whatsapp +2349074505296   check website;  https://dredidiaherbalhome.wixsite.com/dredidiaherbalhome    https://dr-edidia-herbal-home.business.site/   https://dredidiaherbalhome.simdif.com/  sir i am indeed grateful for the help i will forever be grateful and of course recommend you to the world and all my friends my friends!!!   .........

I Want To Appreciate Dr.godwin for hs great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year,And Was Look For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr.godwin Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr.godwin I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me,I Started The Herbal Medicine For My Health.He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative.My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have There Same Herpes Virus Please contact Dr Goodwin To Help You Too,And Help Me To Thank Dr. GODWIN For Cure Me, I’m Cured By Dr. Godwin Herbal Medicine,His Contact Email: drgodwinsolutionhome@gmail.comOr Cell Whatsapp Number +2348054615060 thank you .....https://drgodwinsolutionho.wixsite.com/drgodwinsolutionhome

The doctors keep saying no cure for herpes and making people believe that there is no cure. I'm herecured to inform everybody that there is a cure. There is a cure for Genital Herpes and I was  from Genital Herpes by Dr Omongbe with his herbal medications. I tested positive for 2019 and ever since then I have been looking for a cure. I was reading about herpes on Youtube and i saw a comment on how Dr Omongbe cure HERPES and HIV with herbs on the comment section, i was surprise and i contact him on the email they provided on the comment and i explain my problem to him and he also prepare the herbs and send it to me which i use for two weeks as i was instructed by Dr Omongbe and after 2weeks i went to the hospital for a blood test and the result was Negative and my doctor confirm with me that am fully cured from genital herpes. I'm so grateful to Dr Omongbe.You can also reach Dr Omongbe on his email: dromongbenaturalremedies@gmail.com or you can text and whatsapp him on +2348050407265  His website https://dromongbenaturalre.wixsite.com/dromongbenaturalreme

TESTMONY! TESTMONY!!  DR HARRY HERBAL MIXTURE website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple   WHATSAPP +2349036417079 email drharrysolution@gmail.comHello everyone i have been worried for so many years now because i was trying to figure out how to cure my (erectile dysfunction) and enlarge my SMALL penis but could not find a way out of it ,,my wife has told me if i do not get a cure on time that she will leave me and i love her and my marriage so much .i have used VACCINES,DRUGS,INJECTION AND even did Surgeries just to be happy but none really rendered me the help i needed and i almost gave up when i Used a herbal medicine from a fake bullshit doctor from Malawi. I almost lost my life during that period so i gave up and accepted my fate because my wife already requested for a divorce papers ,,but on one faithful morning i was reading through a comment on Facebook of one MR henry joseph from Germany of how DR HARRY HERBAL CREAM and LIQUID enlarge his penis and cure his younger Brother of STROKE DISEASE within the space of 3 weeks wow i was surprised to see it so i quickly Contacted him via website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple  and behold i saw lots of solution to my problems there so i emailed him and he got back to me and gave me some comfortable words ,and the next day he told me what needed to be done and i did it so he sent me his MIRACULOUS HERBAL CREAM AND LIQUID through UPS delivery service and i got it 4 days after ..i then followed his prescriptions on how to use it and OH MY GOD it is just two weeks of using his herbal cream i now have 10 inches when erected and 8 inches when flaccid my wife love it so much now after i had sex with her with my MONSTER PENIS ..and also apologize for asking for a divorce .i am so happy i now feel like a real man ,,thank you so much for taken away this shame from me DR HARRY so if you need any kind of cure contact him on drharrysolution@gmail.com website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple  or   whatsapp  him  on  +2349036417079 THANKS 

I'm recommending Dr Tebor to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Tebor herbal medicine. I quickly contact Dr Tebor and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Tebor for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Tebor on email and WhatsApp to get the cure from him. Email: Teborherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +2348106824976 . You can also visit him on his website.... https://teborherbalcanter.wordpress.com once again thank you so much Dr Tebor

Hello World,am Wanda Dancy from U S A. God is be really good to me in my life, before people said there is no cure for Herpes virus , but today many people believe that there is a cure Herpes virus, it can be cured through Africans root and herbs, our great doctors have finally found the cure of Herpes, many have get cured with the help of a great Herbal Doctor known as Dr Ose he's the one of the great herbal doctor in Africa and he has the cure on this disease H.P.V/TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 AND TYPE 4. TYPE 5, human papilomavirus, genital warts, herpes, syphilis, cancer, hepatitis a b and c. high blood pressures, body disease, diabetics, epilepsy, HIV aids, pregnancy,ALS and many difference kinds of diseases, last month he share is Herbal medicine in some medical hospital and now he is well recognize as one of the best herbalist in Africa, you don't have to be sad any more or share your tears any more on this disease when the cure have already be found. in 2015 the total number of people living with H.P.V was 5.8 million but today the total number is now 2.0 million, if you want to get in touch with him in private contact him on this e-mail below: droseherbalcenter@gmail.com call and whatsapp him on +2349039710321 ,so now contact him and get rid of your disease. immediately because this disease are not melt for us, with GOD all things are possible, so GOD has use this great dr Ose of dr Ose herbal center to let people no that this disease are not actually melt for us. and also here is my email address you can get in contact with me if you wish to no more about this great wonderful herbal doctor that has so much made me believe in him ok, so here is my email address jasminejennifer39@gmail.com thanks everybody and most especially you dr Ose of droseherbalcenter@gmail.com

Hello World,am Wanda Dancy from U S A. God is be really good to me in my life, before people said there is no cure for Herpes virus , but today many people believe that there is a cure Herpes virus, it can be cured through Africans root and herbs, our great doctors have finally found the cure of Herpes, many have get cured with the help of a great Herbal Doctor known as Dr Ose he's the one of the great herbal doctor in Africa and he has the cure on this disease H.P.V/TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 AND TYPE 4. TYPE 5, human papilomavirus, genital warts, herpes, syphilis, cancer, hepatitis a b and c. high blood pressures, body disease, diabetics, epilepsy, HIV aids, pregnancy,ALS and many difference kinds of diseases, last month he share is Herbal medicine in some medical hospital and now he is well recognize as one of the best herbalist in Africa, you don't have to be sad any more or share your tears any more on this disease when the cure have already be found. in 2015 the total number of people living with H.P.V was 5.8 million but today the total number is now 2.0 million, if you want to get in touch with him in private contact him on this e-mail below: droseherbalcenter@gmail.com call and whatsapp him on +2349039710321 ,so now contact him and get rid of your disease. immediately because this disease are not melt for us, with GOD all things are possible, so GOD has use this great dr Ose of dr Ose herbal center to let people no that this disease are not actually melt for us. and also here is my email address you can get in contact with me if you wish to no more about this great wonderful herbal doctor that has so much made me believe in him ok, so here is my email address jasminejennifer39@gmail.com thanks everybody and most especially you dr Ose of droseherbalcenter@gmail.com

HOW  DR AKHIGBE   HELPED ME ENLARGE MY PENIS SIZE FROM 3.5 INCHES TO 11INCHES LONG AND 8.0 GROWTH https://powerfulspellcast.wixsite.com/drabudu   I got married 2 years ago and it just seemed that there was no excitement in my sex life. My dysfunction to perform to the best of my abilities in bed made it harder for my wife and me to have a good time during sex. And i  was having the  feeling that she may decide to get a divorce one day. I knew something had to be done in order to improve my sex life and to save my marriage because my marriage was already falling apart, so when i was on my Facebook page i came across a story of how DR AKHIGBE  helped him enlarged his penis to 8ins better.so i Immediately copied the Email address of the Dr and explained to him my problem,he gave me some simply instruction which i must follow and i did easily and my friends Today, i am the happiest man on Earth, All Thanks to  DR AKHIGBE  for saving my marriage and making me a real man today.i asked him about some purpular diseases like HERPES,HIV AIDS,HEPATITES,DIABETIS, CANCERS, WART, Get Ex back ,etc....... which are affecting most people he said there is no disease without a cure , he has it all...You can as well reach the Dr below for help on your problem, for he has the solution to all... Email:[  akhigbe881@gmail.com     ] WhatsAPP DR [  +2348059474199   ]        

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek. for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060.  

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he .opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.    

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

THE MOST RELIABLE SPELL CASTER THAT CAN HELP YOU GET BACK YOUR LOST LOVE BACK = (drbalwaherbalcareL@GMAIL.COM) My name is yash tina im a Canadian, I want to quickly tell the world that there is a real on line spell caster that is powerful and genuine, His name is Dr.balwa He helped me recently to reunite my relationship with my husband who left me, When i contacted Dr balwa he cast a love spell for me, and my husband who said he doesn't have anything to do with me again called me and started begging me to come back. he is back now with so much love and care. today i am glad to let you all know that this spell caster have the powers to restore broken relationship back. because i am now happy with my husband. To anyone who is reading this article and needs any help, Dr.balwa can also offer any type of help like, Curing of all types of Diseases, Court Cases, Pregnancy Spell, Spiritual protection and lot's more. You can contact him Via email (drbalwa90herbalcare@gmail.com) whatsapp-2349052779642

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him .on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.    

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your .herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable    

I am so happy to share this great testimony of mine to everyone out here on how I was cured from herpes, I discovered I have herpes early this January and it has been a big problem to me. One day i came across a woman testimony on a forum saying she get cured of her herpes with the help of Dr Ajayi herbal remedy and advice anyone to contact the great man i email Dr Ajayi when he told me that he will help me cure my herpes with his herbal medicine i doubted it will not work but when he send me the medicine i started using it for 14 days just as he told me then i discover that  I was cured of it after taking the herbal medicine am here as an example to those suffering from herpes that there is truly a cure for herpes and is herbal medicine, you don't have to think about the cure because Dr Ajayi has the cure. kindly contact him so you can be cured. Email him at  ajayiherbalhome@gmail.com  You can also call or whatsapp him on +2348154883 you are indeed a great man

The most powerful international Spiritual healer and spell caster, LICENSED from West Africa That helped me get cured my Herpes, you can also witness the real spiritual powers yourself if you need help in getting your virus cured totally through his email adress:= drbalwa90herbalcare@gmail.com or call and whatsapp him on OR 2349052779642 Dr.balwa90 is a gifted powerful herbalist practitioner, fortune teller, marriage consultantand a psychic using his natural power to help people.[ Dr.balwa90] has been registered with international traditional healers since 19 with more than years of experience. he works on different spell cast services,he is an international powerful spiritual healer who can help every one all over the world regardless of location, color or race. 'Results are %100 Guaranteed and will vary from person to person' No matter what problems other healers failed to achieve, the manner in which he helped me can't make me stop talking about him, my Herpes almost take my life but through the powerful help of[ Dr.balwa90] (a man that understand the pains everyone feels) i was able to get cured again and live a normal life, if you need help contact him now through his email drbalwa90herbalcare@gmail.com or call or whatsapp him on +2349052778642

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr.balwa90. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 3months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. balwa online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what .was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured from the bottom of my heart. I'm truly grateful, i pray you have a long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email < a href="mailto:dr.balwa90herbalcare@gmail.com" target="_blank">dr.balwa90herbalcare@gmail.com< /a> or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2349052779642, one thing i love most about DR balwa90 is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.whatassp =2349052779642

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr.balwa90. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 3months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. balwa online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what .was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured from the bottom of my heart. I'm truly grateful, i pray you have a long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email < a href="mailto:dr.balwa90herbalcare@gmail.com" target="_blank">dr.balwa90herbalcare@gmail.com< /a> or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2349052779642, one thing i love most about DR balwa90 is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.whatassp =2349052779642

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 20I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947  Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com           

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

I’m recommending Dr balwa to everyone who have herpes virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2015 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr balwa herbal medicine. I quickly contact Dr email and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through courier and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr balwa for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr balwa90 on email and WhatsApp to get the cure from him. Email:drbalwa90herbalcare@gmail.com Or Call/What’s-app +2349052779642.

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural .herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060.  

DR Abubaka herbal medicine is the best remedy for Herpes and HIV/AIDS, I was a carrier of Herpes and I saw a testimony on how Dr. Abubaka cure Herpes, I decided to have a contact with him and asked him for solutions and he started the remedy for my health and prepare the herbal cure for me which i use to cure myself. Thank God, now everything is fine, I'm cured by Dr. Abubaka herbal medicine, I'm very thankful to Dr. Abubaka and i will not stop publishing his name on the internet because of the good work he did for me, You can reach him on his email: DrAbubaka@gmail.com or WhatsApp: +2348075551672

Hello World,am Wanda Dancy from U S A. God is be really good to me in my life, before people said there is no cure for Herpes virus , but today many people believe that there is a cure Herpes virus, it can be cured through Africans root and herbs, our great doctors have finally found the cure of Herpes, many have get cured with the help of a great Herbal Doctor known as Dr Ose he's the one of the great herbal doctor in Africa and he has the cure on this disease H.P.V/TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 AND TYPE 4. TYPE 5, human papilomavirus, genital warts, herpes, syphilis, cancer, hepatitis a b and c. high blood pressures, body disease, diabetics, epilepsy, HIV aids, pregnancy,ALS and many difference kinds of diseases, last month he share is Herbal medicine in some medical hospital and now he is well recognize as one of the best herbalist in Africa, you don't have to be sad any more or share your tears any more on this disease when the cure have already be found. in 2015 the total number of people living with H.P.V was 5.8 million but today the total number is now 2.0 million, if you want to get in touch with him in private contact him on this e-mail below: droseherbalcenter@gmail.com call and whatsapp him on +2349039710321 ,so now contact him and get rid of your disease. immediately because this disease are not melt for us, with GOD all things are possible, so GOD has use this great dr Ose of dr Ose herbal center to let people no that this disease are not actually melt for us. and also here is my email address you can get in contact with me if you wish to no more about this great wonderful herbal doctor that has so much made me believe in him ok, so here is my email address jasminejennifer39@gmail.com thanks everybody and most especially you dr Ose of droseherbalcenter@gmail.com

Add new comment