Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

This is real take it serious, i am LORA ROBERT, i am from Ireland. Who will believe that a herbal medicine can cure herpes, I never believe that this will work, i have spend a lot money getting drugs from the hospital to keep me and my son healthy, it got to a point that i was waiting for death to come because i was broke, one day i heard about this great man called Dr ODUWA who is well known for Herpes, HIV, and Cancer cure, i decided to email him I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared a herbal medicine (CURE) and, he gave my details to the Courier Office. they told me that 4-8 days I will receive the package and after receiving it, i took the medicine as prescribed by him at the end of the two weeks, he told me to go to the hospital for a checkup, and i went, surprisingly after the test the doctor confirm me Herpes simplex virus negative, and my son and i thought it was a joke, i went to other hospital and was also negative, thank you for saving our life's, I promise I will always testify of your good works. If you are herpes simplex virus patient, contact him and I am sure you will get cured, contact him via: dr.oduwaspellhome@gmail.com or whatsapp him at +2348070685053. THESE ARE THE THINGS Dr ODUWA CURE . COLD SORE . HIV/AIDS . CANCER . HPV . LASSA FEVER . GONORRHEA

hello everyone i am Ethan Alexander from Canada  i was having 3 problems 1.small penis 2.low sperm count 3.financial Breakdown ..i have been working so hard for so long in my life but all my efforts always ends in pain and sorrow,, my wife divorced me because of my small penis length which was 3 inches when Erected ,i got sacked from work and my business went down and things Where really falling apart for me until with my cousin about my problems and my cousin MARIAN GEORGE who stays in new York told me how this great herbal doctor HARRY helped her got pregnant and enlarge her husband penis so i quickly ask for his contact and she gave me his website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple and i contacted him and he gave me a feed back and told me all i needed to do and i did it ,,he prepared a penis enlargement cream for me and Casted a good luck and prosperity spell for me and within two weeks i got 11 inches penis size with a very large round and also i did the spell and within a month my business increased and even my old company called me back to resume my office ..Right now i am one of the happiest, rich, thankful and grateful men in the whole world because i would not have imagined what i would have done without him…my wife gets scared anytime i ask for sex, financially stable now and happy ..so if you are out there you want his help do not hesitate to contact him via email drharrysolution@gmail.com whatsapp him on +2349036417079 or website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple THANKS    

Hi everyone I'm Olivia Hannah and am here to share the wonderful work Dr Raypower did for me. After 5 years in marriage with my husband with 2 kids, my husband started acting weird and going out with other ladies and showed me cold love, on several occasions he threatens to divorce me if I dare question him about his affair with other ladies, I was totally devastated and confused until a old friend of mine told me about a spell caster on the internet called Dr. Raypower who help people with relationship and marriage problem by the powers of love spells, at first I doubted if such thing ever exists but decided to give it a try, when I contact him, he helped me cast a love spell and within 48hours my husband came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with other ladies and his with me for good and for real. Contact this great love spell caster for your relationship or marriage problem to be solved today via email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com or WhatsApp: +14243308109. Read more about him on his website: https://urgentspellcast.wordpress.com/

Natural herbs medicine is helping millions of people worldwide to fight HERPES,HIV,HPV,chronic health conditions including diabetes, certain stages of cancers, arthritis and anxiety disorders through the help of Dr uwa, I can really testify to that fact because i was once saved from incurable deadly disease through the use of herbal medicine. visit Dr uwa for more info on how to get yourself treated via druwaherbalcenter@gmail.com or wathsapp him on +27679858498 for any kind of health related issues. #please #help #share #this #to #save #lives

Natural herbs medicine is helping millions of people worldwide to fight HERPES,HIV,HPV,chronic health conditions including diabetes, certain stages of cancers, arthritis and anxiety disorders through the help of Dr uwa, I can really testify to that fact because i was once saved from incurable deadly disease through the use of herbal medicine. visit Dr uwa for more info on how to get yourself treated via druwaherbalcenter@gmail.com or wathsapp him on +27679858498 for any kind of health related issues. #please #help #share #this #to #save #lives

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

God bless Dr Ebacol for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS since 2018 and I was taking my medications, I wasn’t satisfied i needed to get the HERPES out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr.Ebacol, how he cured HERPES with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine within 3 days. I took the medicine as prescribed by him and 2weeks later i was cured from HERPES contact him via email (drebacolherbalhome1@gmail.com) or whatsapp him on             +2348159042641      once again thanks Dr.Ebacol          

My Husband is back with the help of Dr Osita love spell. My Husband left me heartbroken, this made me sick and my problem became very very difficult and it made me almost gave up but after the love spell from Dr. Osita, my relationship was restored instantly, I am happy that the outcome was fantastic and effective, only 2 days after Dr. Osita started it all,i got result instantly today ,my Husband is back with full of love and sincerity. Never in my life have I thought this would work so fast. My Husband reconcile with me and he has started acting completely different, we make love today, I feel happy once again and like never before. It felt so good to have my Husband back again, my daughter will be happy now Thanks to Dr. Osita for your wonderful love spell done. Please email him if you need any help in your relationship. (Drositamiraclespell@gmail.com) Or WhatsApp him on (+15088120454)

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947          

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

It’s obvious some patients with herpes are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2015 until I was introduced by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Asaka Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from genital Herpes. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about Dr Asaka. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail drasakanaturalremedies@gmail.com He deals with Alzheimer virus, Cancer, HIV, Herpes, Genital, warts, ALS, BV, UTI, Virginal infection, Genital, Wart, HPV, Hepatitis A/B, Good luck, HSV, Pregnancy, Ex back.   here is his website:   https://drasakanaturalremediesherbalcure.wordpress.com/  

Hello! I'm very excited to inform everyone that I'm completely cured from my HSV 1&2 recently. I have used Oregano oil, Coconut oil, Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir, and some other products and it's really help during my outbreaks but I totally got cured! from my HSV with a strong and active herbal medicine ordered from a powerful herbalist and it completely fought the virus from my nervous system and I was tested negative after 14 days of using the herbal medicine. I'm here to let you all know that herpes virus has a complete cure, I got rid of mine with the help of Dr Okiti and his herbal exploit. Contact him via email: drokitiherbalhome100@gmail.com or WhatsApp +234 704 324 0787

hello everyone i am Ethan Alexander from Canada  i was having 3 problems 1.small penis 2.low sperm count 3.financial Breakdown ..i have been working so hard for so long in my life but all my efforts always ends in pain and sorrow,, my wife divorced me because of my small penis length which was 3 inches when Erected ,i got sacked from work and my business went down and things Where really falling apart for me until with my cousin about my problems and my cousin MARIAN GEORGE who stays in new York told me how this great herbal doctor HARRY helped her got pregnant and enlarge her husband penis so i quickly ask for his contact and she gave me his website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple and i contacted him and he gave me a feed back and told me all i needed to do and i did it ,,he prepared a penis enlargement cream for me and Casted a good luck and prosperity spell for me and within two weeks i got 11 inches penis size with a very large round and also i did the spell and within a month my business increased and even my old company called me back to resume my office ..Right now i am one of the happiest, rich, thankful and grateful men in the whole world because i would not have imagined what i would have done without him…my wife gets scared anytime i ask for sex, financially stable now and happy ..so if you are out there you want his help do not hesitate to contact him via email drharrysolution@gmail.com whatsapp him on +2349036417079 or website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple THANKS    

I give thank to a great Dr MUTHUKA who help me out of HPV virus, I was very sick I thank God who use this man to help me it started when i travel to Florida for visit there I meet a lady not knowing to me that she was HPV positive I really like the lady because she was beautiful I always see her every moment I close my eye I went to tell her and told her my feelings for her but I didn't know if she is HPV patient I went to bed with her then I contacted the virus too, when I get home for months my doctor come to check on me and he discover that I have HPV he was shocked and told me I was HPV positive so i was confused and so surprised to hear that. Then I started taking my medication then I decided to look for a cure then I saw a post on the internet on how someone was talking about this great man… I was convinced with this testimony and decided to look for help from this man .. According to him he said he will prepare herbal medicine and send it to me then he said I will take the medicine for 6 days. well I thank God I am back again if you need a cure for your HPV or any kind of disease …you can reach him through his EMAIL muthukaherbalhome@gmail.com And you can also whatsapp/call him through his number(+2349039175109    http://muhuka.blogspot.comhttps://www.facebook.com/Muthukaherbalremedy/       https://drmuthukaherbalcenter.webs.com/https://www.facebook.com/HerpesandHPVcure/?modal=admin_todo_tour

I found Dr Okiti online and read his reviews which were all good so I decided to call him for a psychic reading. I must say I was surprised with his accuracy. Over all I had an insightful reading and some of the things he told me have come true. I would recommend him to my friends and anyone looking to for a reading.:Okitilovespelltample@gmail. com or WhatsApp on +2348140757352

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060     

I take this opportunity to express my profound gratitude and deep regard to my herbal doctor, Dr tokubo and my friend for her exemplary direction who advised me to contact dr tokubo. Does anyone still doubt Dr Tokubo natural herbs medicine? I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work they have done. I wonder why people still spend their money on injection and drugs each time they are sick. With Dr Tokubo Natural herbs you can cure your herpes, diabetics, asthma etc. I've seen it with my own eyes. I was cured of herpes and my sister was cured of Hiv by the same doctor, Tokubo the greatest herbalist doctor who uses natural herbs to cure different kinds of illness, i know it is hard to believe but I am a living testimony. If anyone here is sick, why not give it a try, there is no harm in trying. feel free to contact him on: drtokubotemple@gmail.com (phone/whatsap no): +234903799032

God bless Dr Ebacol for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS since 2018 and I was taking my medications, I wasn’t satisfied i needed to get the HERPES out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr.Ebacol, how he cured HERPES with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine within 3 days. I took the medicine as prescribed by him and 2weeks later i was cured from HERPES contact him via email (drebacolherbalhome1@gmail.com) or whatsapp him on             +2348159042641      once again thanks Dr.Ebacol          

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947                  

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947          

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947,,          

I Am here to testify the miraculous work of a great traditional doctor called Dr Ayuko ..I have been suffering from Herpes Simplex virus for the past 3 months  but today I am happy that am cure from it with the herbal medicine made by Dr Ayuko  the great healer, I was browsing the internet searching for help when I came across a testimony shared by someone on how Dr Ayuko cure her from Herpes Simplex virus Disease. I quickly contacted him to get the cure and today i am now free from the Virus, I am so much happy today that we have someone like this great healer out there, so' people out there kindly contact this great doctor on his email address please sir keep your good work cause there are people out there who is in need of your healing medicine .once more contact him now drayukohome@gmail.com Dr  Ayuko can prepare Herbal medicine for all kind of disease. CANCER. HEPATITIS B .DIABETES. COLD SORES. Syphilis. HBV, HPV, STD's And many more. contact Dr Ayuko to get your CURED Email : drayukohome@gmail.com CONTACT WHATSAPP +2347031524375

God bless Dr. Ero for his marvelous work in my life, I was diagnosed of CANCER since 2018 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the CANCER out of my system, I searched out some possible cure for CANCER i saw a comment about Dr. Ero, how he cured HERPES,DIABETES,HIV,and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine I took the medicine as prescribed by him and 14 good days later i was cured from CANCER, Dr. Ero truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him on his Whatsapp:+2348140916349 through his  email him on dreromoncaregiver@gmail.com 

Greatest thanks to Dr Oyagu for his herbal drugs that he prepared for me and when I start using it in just 2weeks I was completely cured and that ended my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE i am so happy and grateful to Dr Oyagu . after reading about him on a testimony of Jason Cash on a blogger. I knew suddenly Dr Oyagu was the right Doctor to cure my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE. I discuss with Dr Oyagu and he prepared a herbal medicine for me and when it got sent to me in south Korean . I used the herbal medicine and 2weeks and i went to check up again. after 15years of suffering from HERPES SIMPLEX 1&2 at last i am smiling once again. Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from your suffering. contact his WhatsApp line: +2348101755322 or visit his Website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email:Oyaguherbalhome@gmail.com

Thank God for using Dr Ojamo to get me cured from Herpes virus The disease appeared at the age of 38, with no hope of a cure from the hospitals i have went to, I thought my life have come to an end, until a friend of mine told me about Dr, Ojamo who treats all Kinds of diseases including Herpes, I contacted him via his email: dr.ojamoherbalhome@gmail.com and purchased the Herpes drug which is in a form of liquid after preparation, I received the medicine through airwingexpressdelivery and immediately commenced usage as prescribed, i used the medicine within 3weeks that i was instructed and to my greatest surprise my result became negative I am Herpes free, and I won't stop rejoicing and giving thanks to God for using Dr ojamo to cure me, you can contact him for your cure or any kinds of drugs, contact his Whatsapp number +2349077406037 or email dr.ojamoherbalhome@gmail.com

God bless Dr. Ero for his marvelous work in my life, I was diagnosed of CANCER since 2018 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the CANCER out of my system, I searched out some possible cure for CANCER i saw a comment about Dr. Ero, how he cured HERPES,DIABETES,HIV,and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine I took the medicine as prescribed by him and 14 good days later i was cured from CANCER, Dr. Ero truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him on his Whatsapp:+2348140916349 through his  email him on dreromoncaregiver@gmail.com 

God bless Dr. Ero for his marvelous work in my life, I was diagnosed of CANCER since 2018 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the CANCER out of my system, I searched out some possible cure for CANCER i saw a comment about Dr. Ero, how he cured HERPES,DIABETES,HIV,and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine I took the medicine as prescribed by him and 14 good days later i was cured from CANCER, Dr. Ero truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him on his Whatsapp:+2348140916349 through his  email him on dreromoncaregiver@gmail.com 

Thank God for using Dr Ojamo to get me cured from Herpes virus The disease appeared at the age of 38, with no hope of a cure from the hospitals i have went to, I thought my life have come to an end, until a friend of mine told me about Dr, Ojamo who treats all Kinds of diseases including Herpes, I contacted him via his email: dr.ojamoherbalhome@gmail.com and purchased the Herpes drug which is in a form of liquid after preparation, I received the medicine through airwingexpressdelivery and immediately commenced usage as prescribed, i used the medicine within 3weeks that i was instructed and to my greatest surprise my result became negative I am Herpes free, and I won't stop rejoicing and giving thanks to God for using Dr ojamo to cure me, you can contact him for your cure or any kinds of drugs, contact his Whatsapp number +2349077406037 or email dr.ojamoherbalhome@gmail.com

Natural herbs medicine is helping millions of people worldwide to fight HERPES,HIV,HPV,chronic health conditions including diabetes, certain stages of cancers, arthritis and anxiety disorders through the help of Dr uwa, I can really testify to that fact because i was once saved from incurable deadly disease through the use of herbal medicine. visit Dr uwa for more info on how to get yourself treated via druwaherbalcenter@gmail.com or wathsapp him on +27679858498 for any kind of health related issues. #please #help #share #this #to #save #lives

Add new comment