Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, i was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your. herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.        

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, i was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more .people on earth with your herbal medical support, You. can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable      

My Profound and Utmost Gratitude to Doctor Razor, I am here to Share my testimony about a doctor who helped me remove a burden from my life. I was diagnosed with HSV 1 on March 4th, 2013, i didn't bother seeking for medical aide because i know that the Government And medical Scientists Have been lying to us about herpes not Having a complete Cure, so I was thinking of how to get a solution, To make sure i get this Infection out of my body. I went to visiting a friend of mine who happens to be A family friend as well and she asked why i was looking so sad, i explained to her my problem, she told me that she can help me out, she introduced me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, as well as his Website : https://herbalistrazorherb.wixsite.com/drrazorherbalhome . So I emailed him. He told me all the things I needed to do and also gave me instructions on How i was to take the medicine For 18 days, which I followed properly. After completion of the Dosage the herbalist Requested that i go for a medical Test And i was amazed after my Test Result came out Negative. If you are also heart broken and also need help, you can also email him at: drrazorherbalhome@gmail.com . Whatsapp/Call Doctor Razor via +2349065420442  

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060.  

Am Lisa by name, i was diagnosed with Herpes for 3years ago i lived in pain with the knowledge that i wasn't going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my. condition never got better i was determined to get my life back. so one day i saw mr Brown post on how Dr Aba saved him from the VIRUS with herbal medicine i contacted Dr Aba on his email address dr.abaherbalhome@gmail.com we spoke on the issue i told him all that i went through and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it,after 14days of usage I went to see the doctor for test ,then the result was negative,am the happiest woman on earth now. this testimony is real.thanks to Dr Aba God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348107155060.   

URGENT EFFECTIVE LOVE-SPELL TO GET YOUR EX HUSBAND/WIFE BACK FAST CONTACT: dr.orman980@yahoo.com, HE'S CERTAINLY THE BEST SPELL CASTER ONLINE, AND HIS RESULT IS 100% GUARANTEE . Thank LORD ORMAN for bringing my Husband back to me. My Husband told me it was over and walk away without any reasons, I was confuse and didn't know what to do. I was desperate, I want him back, I went over the internet looking for ways to get my Husband back. I read about many different ways of how to but LORD ORMAN caught my attention, I immediately contacted him and explained my problem to him. It was amazing and surprising that 11hrs after the spell was cast, my Husband called me and was begging me to forgive him and accept him back, Couldn't believe that it was happening some time later he came to my house and fell on his knees asking me to take him back which did. I am testifying on this forum just to let people know that LORD ORMAN is real and genuine. don't hesitate to try him out. thank you LORD ORMAN your such a kind man.. Contact him now if you need your Husband back or your husband moved to another woman, do not cry anymore .. Here’s his contact: Email him at: dr.orman980@yahoo.com or orman.spiritualist3002@gmail.com , you can also call him or add him on Whats-app: +905398102247, you can also visit his website: https://ormanspritualist.blogspot.com/ KIMBERLY PORCH,N Y,USA.

I was very confused when my wife that I married 11 years ago told me she needed a divorce simply because she fell in love with a guy she met in the bank. She took all her belongings and left my house even when I pleaded with her not to go but she insisted and left. It wasn’t easy at all for me because I was in pain and couldn’t go to work or even eat, i did a lot of research on the internet when I came across some beautiful testimony people shared about Dr. Ken so I quickly contacted him and told him my story I never knew Dr. Ken could be so nice, he told me that my wife will come back to me within 4 days and everything happened just as he said and then I concluded that I have found a God on Earth and I will continue to testify about him till Christ comes. Here is Dr. Ken contact details Email address;  drkenlovespell@gmail.com Whatsapp number; +1(201)992 1012..

Lotto spells to get the winning numbers for the lottery jackpot. Get the winning lotto numbers with the help of lotto spells. Powerful lottery spells to help you become the next millionaire after winning the lottery jackpot. Lottery spells Lotto makes it possible for you to play & win any Lottery game wherever you are, regardless if you're a regular player or even if you it’s the first time you want to play the lottery. Get the lottery winning numbers with the psychic help will help increase you psychic intuition & number predicting abilities so that you can get the winning lottery jackpot & become rich. Lottery spells will bring you luck with the lottery so that the next lotto draw where your ticket is cast you will come out the winner. I will cast a lottery spell to increase your luck with the national lottery in your country. Lotto spells can help you win the lotto jackpot in any country. Casino spells to win when playing casino games, gambling spells to help you win when gambling. Magic spells to win the lotto for those who want to win the lottery. American lottery spells to help people playing the lottery in America, European lottery spells to help you win the lottery in European, African lottery spells to help people in Africa win the lottery, Australian lottery spells to help people in Australia win the lottery, and Asian lottery spells to help people in Asia win the lottery. For lottery spells that work fast to win big lottery jackpots, my lottery spells are here for you. Achieve financial freedom with the help of lottery spells. Win big & pay off all your debts, live a rich life & experience what it feels like to have all the money you need after using lottery spells. There are people who have become rich from using these lottery spells, join them & become one of the rich & famous with lottery spells that work fast to give you results. Tel: +27785149508 Name: Prof Ibrahim Email: profibrahim98@gmail.com http://www.profibrahim.co.za http://www.africanancientspells.com

MAGIC RING , MAGIC WALLET AND MAGIC LOVE SPELLS These are the oldest powerful magic rings organized by great magicians from the early (150-800BC) with 100% results. And the following are what these rings can do or has ; Magic ring gives success in love , marriage and work Gives Success in business / boosting a business Order this ring to revenge anyone who harmed you Order this ring to bring back your Ex-lover /lost love Gives protection from journey , home and robbers Make you do great miracles as you want ( pastors & spiritual healers  Magic ring Protect you from evil powers Get promotions in any work field you want Gives money and makes you rich , gives advise in Gambling we deliver Magic rings worldwide and they have no side effect. ALL UNFINISHED JOBS FROM OTHER DOCTORS Tel: +27785149508 /+19794644113 Email:profibrahim98@gmail.com http://www.profibrahim.co.za http://www.africanancientspells.com https://powerfulspellcastertraditionalhealer27785149508197.home.blog/2019/05/24/27785149508-19794644113-muslim-traditional-healer-lost-love-spell-duas-money-spell-expert-djinns/ https://www-profibrahim-com.puzl.com/ https://form.myjotform.com/91505482528561 https://profibrahim.createaforum.com https://youtu.be/0SFX7xj8tjo https://youtu.be/2g5XPXAkjzw https://www.dailymotion.com/video/x7a6gzh http://passionconnect.in/ArticleView/ArticleId/-PROSPERITY-MONEY-SUCCESS-SPELL-27785149508-19794644113-ALBANIA-TIRANA http://profibrahim.booklikes.com/

FERTILITY CHILD BARRENNESS SPELL CASTER+27785149508 / +19794644113@#$LOST LOVE SPELL/MONEY SPELL CASTER Fertility Spells – Voodoo Fertility Spells – Pregnancy Spells – Fertility spells for Twins – Fertility spells for men – Fertility spells for women – Pregnant Spells – Baby spells – Spells to get Pregnant Fertility Spells Fertility Spells too boost fertility in women & men. Pregnancy spells to help you get pregnant. Fertility spells for twins, Pregnancy spells that work, fertility herbs, fertility pills & fertility treatment spells to heal infertility. Banish infertility from your spiritual life & let the ancestors protect your child during pregnancy from miscarriage with fertility spells. 9% of couples have trouble conceiving at some time. Get help from this strong traditional healer. Fertility spells for twins Fertility spells for twins to promote ovulation & egg production for couples who want to have twins. Fertility spells for couples to get pregnant with twins. Fertility spells & fertility herbs to increase the chances of getting multiple pregnancies. Get pregnant with twins after using traditional medicine & consulting the ancestral spirits Fertility spells for men Fertility spells for men to boost sperm count, increase male fertility, heal male infertility & fertility spells to help you make your woman pregnant fast. Successfully treat genetic underlying causes of male infertility with a combination of traditional fertility herbs for men & fertility spells. Fertility herbs & spells to heal sperm blockages, problems in the male reproductive system causing infertility and fertility spells to reverse male sterilization. Fertility spells for women Fertility spells for women to get pregnant fast, fertility spells for women & fertility herbs for women to overcome infertility in women. Heal unexplained infertility with fertility spells to help regulate ovulation & increase your chances of conception with strong fertility spells for women This powerful traditional healer has a traditional medicine & will seek the guidance from the ancestral spirits to cast fertility spells & administer fertility herbs in the all world NB:FINISH ALL UNFINISHED JOBS FROM OTHER DOCTORS For More Contact Name: Prof Ibrahim Email: profibrahim98@gmail.com Phone: +27785149508 / +19794644113 http://www.profibrahim.co.za https://powerfulspellcastertraditionalhealer27785149508197.home.blog/2019/05/24/27785149508-19794644113-muslim-traditional-healer-lost-love-spell-duas-money-spell-expert-djinns/ https://www-profibrahim-com.puzl.com/_ https://form.myjotform.com/91505482528561 https://profibrahim.createaforum.com https://youtu.be/2g5XPXAkjzw https://www.dailymotion.com/video/x7a6gzh http://passionconnect.in/ArticleView/ArticleId/-PROSPERITY-MONEY-SUCCESS-SPELL-27785149508-19794644113-ALBANIA-TIRANA http://profibrahim.booklikes.com/

Lotto spells that work to draw money towards you when playing the lottery. Stop losing money and make millions from the lottery with lotto spells that work fast. Choose this lotto money spell to receive a large sum of money at the lottery or make someone else receive a large sum of money at the lottery. Win bigger prizes from the lotto with lottery spells that will work in any country. Learn how to increase your chances of winning the lottery with lotto spells. This lotto spell advantage is priceless when playing lotto or gambling as the lottery spells that work fast will work to bring luck, positive energy and winnings. Lottery spells to change your luck at the lottery, lottery luck spells to change your mathematical mindset. +27717403094,email,basserabdul59@gmail.com ,Visit ,www.africanspellscaster.co.za , https://moneyspells4.blogspot.com/

Love spells to solve all your love challenges, whether its marriage problems or relationship problems my powerful love spells can help you. Powerful love spells to help you find eternal love and love spells to keep the love you have found yours and yours alone using my powerful love spells. My love spells that work fast, work behind the scenes to make your love dreams a reality. Why wait for fate and chance when you can take control of your love life with love spells that work fast. I use love spells that work fast to help women & women find love. I also use my love spells that work fast to help men & women protect their relationships. Call +27717403094 Email:basserabdul59@gmail.com  http://www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/

Court case spells to win any legal matter & stay out of jail. Legal spells to influence court verdict in your favor. Spells to get a court case dismissed or freeze a court. Get justice, fix your legal matters, get child custody & make the judge rule in your favor using voodoo court spells & witchcraft court case spells. Stop a court case against you & make all your legal problems. Prevent witnesses from testifying against you or make them give testimonies that do not implicate you using court case freezer spells. Win any court case with powerful court victory spells. Make the charges against you. My court spells wants help you have criminal & civil court cases against you be dropped. Spiritually influence the outcome of legal matters in your favor using court spells to have your charges dropped. Win any legal matter using legal spells that will align the ancestral spirits & universal forces on your side & change your destiny. Legal spells to freeze a court case, legal spells to have charges taken against you, legal spells to help you get out of jail & legal spells to have a court case dismissed. Court spells to help you get out of jail. Court spells to cause your court case to be dismissed & get you out of jail. Jail my powerful court spells will help you legally get out of jail. Shield yourself from arrest & jail using court spells. Justice spells to make someone who has harmed you & gotten away with it. Voodoo justice spells & Wiccan justice spells. Call +27717403094 Email:basserabdul59@gmail.com  http://www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/

hi dears, i'm charlie I met this guy, he was so amazing, Funny charming, sweet, amazing in bed, I was head over hills, I was sure I found the one, Back story, he doesn’t make much money because of child support but I’m not the type that cares about how much someone’ makes, As long as we are happy that’s all that matters in my book. we’re together about a year before he started showing his colours little by little, ( got pregnant pretty early into our relationship and now our son is almost 3) anyways, he started making little comments at first. “This is why I don’t talk to you, you ever fucking listen” (why so you think that, you’re so stupid”. I was always wrong, no matter what. Moving on, I’ve gone out with friends and he’s actually found me and started to try to fight my friends, Now I don’t even go out anymore in fear of how he will react. Will he be harsh, hateful make me feel like it’s my fault? Always, always accusing me of cheating. If I try to talk to him about how I feel, he turns it around on me making me feel somehow, how I’m feeling is my fault, that I’m crazy. For some reason, I agreed to marry him thinking maybe he will change. that was a horrible mistake. Not even 2 months into the marriage did he quit his job, he hasn’t worked in 5 months . He literally does nothing now except plays Xbox 24/7, I’ve slept alone for the past 4 months because he’s up all night. Goes to bed when I get off work and gets on Xbox when I go to bed. he doesn’t help around the house, doesn’t cook dinner, doesn’t help with the kids, expects me to support him with everything. And if I don’t he gets mad and call me names, and talks down to me, telling me I’m greedy and I don’t care about him, I did not know what to do, i was miserable, I was not happy, i was tired of being in such situation, and stuck in my own house not being allowed to go out with friends, but thanks to my friend Rachel who introduce me to lord aguma, i never believe in voodoo but he make me to know that there are still real among fakes, and i'm happy to let you all know that everything has change from bad to good, my husband got a good job'' he is now acting responsible as a husband and a father. all my thanks goes to the great spell caster who is truly gifted, i don't know about you reading my testimony what you going through? but i assure you that lord aguma is the solution to your problems, if you believe then try him ''because there is no harm in trying'' You can email him via: lordagumamagicspellcaster@gmail.com or through https://lordagumamagicspel.wixsite.com/home-of-solutionhi dears, i'm charlie I met this guy, he was so amazing, Funny charming, sweet, amazing in bed, I was head over hills, I was sure I found the one, Back story, he doesn’t make much money because of child support but I’m not the type that cares about how much someone’ makes, As long as we are happy that’s all that matters in my book. we’re together about a year before he started showing his colours little by little, ( got pregnant pretty early into our relationship and now our son is almost 3) anyways, he started making little comments at first. “This is why I don’t talk to you, you ever fucking listen” (why so you think that, you’re so stupid”. I was always wrong, no matter what. Moving on, I’ve gone out with friends and he’s actually found me and started to try to fight my friends, Now I don’t even go out anymore in fear of how he will react. Will he be harsh, hateful make me feel like it’s my fault? Always, always accusing me of cheating. If I try to talk to him about how I feel, he turns it around on me making me feel somehow, how I’m feeling is my fault, that I’m crazy. For some reason, I agreed to marry him thinking maybe he will change. that was a horrible mistake. Not even 2 months into the marriage did he quit his job, he hasn’t worked in 5 months . He literally does nothing now except plays Xbox 24/7, I’ve slept alone for the past 4 months because he’s up all night. Goes to bed when I get off work and gets on Xbox when I go to bed. he doesn’t help around the house, doesn’t cook dinner, doesn’t help with the kids, expects me to support him with everything. And if I don’t he gets mad and call me names, and talks down to me, telling me I’m greedy and I don’t care about him, I did not know what to do, i was miserable, I was not happy, i was tired of being in such situation, and stuck in my own house not being allowed to go out with friends, but thanks to my friend Rachel who introduce me to lord aguma, i never believe in voodoo but he make me to know that there are still real among fakes, and i'm happy to let you all know that everything has change from bad to good, my husband got a good job'' he is now acting responsible as a husband and a father. all my thanks goes to the great spell caster who is truly gifted, i don't know about you reading my testimony what you going through? but i assure you that lord aguma is the solution to your problems, if you believe then try him ''because there is no harm in trying'' You can email him via: lordagumamagicspellcaster@gmail.com or through https://lordagumamagicspel.wixsite.com/home-of-solution

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out. another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947..                  

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

Hello Everyone out there,I am here to give my testimony about a Herbalist doctor who helped me . I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2016, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was in the river side thinking where I can go to get solution. so a lady walked to me telling me why am I so sad and i open up all to her telling her my problem, she told me that she can help me out, she introduce me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, so i mail him. He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what is happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at drgodwinsolutionhome@gmail.com or whatsapp him number: +2348054615060 Contact him today https://drgodwinsolutionho.wixsite.com/drgodwinsolutionhome

I'm recommending Dr Aza to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Aza herbal medicine. I quickly contact Dr Aza and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Aza for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Aza on email and WhatsApp to get the cure from him. Email:drazaherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +1(315) 795 1518 .     

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked. symptoms,I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free to contact Dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms,I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his. natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free to contact Dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060

*Herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with Herpes is by taking natural herbs medicine for it and is only few American doctors that know about this herbal medicine from Dr oliha.. I have read about Dr oliha the great herbalist doctor from African who can cure Herpeewith his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases Hiv, Herpes, Cancer, Als,Herpatitis, Diabetes, Hpv,Infections ETC should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of Herpes. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine which i took for two weeks and today when i went for test i was tested Herpes negative and he can also cure herpes etc you can reach him through his WhatsApp number:+2349038382931 he will help you out or email oliha.miraclemedicine@gmail.com or https://olihamiraclemedicine.webs.com/ *

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com....  

*Herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with Herpes is by taking natural herbs medicine for it and is only few American doctors that know about this herbal medicine from Dr oliha.. I have read about Dr oliha the great herbalist doctor from African who can cure Herpeewith his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases Hiv, Herpes, Cancer, Als,Herpatitis, Diabetes, Hpv,Infections ETC should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of Herpes. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine which i took for two weeks and today when i went for test i was tested Herpes negative and he can also cure herpes etc you can reach him through his WhatsApp number:+2349038382931 he will help you out or email oliha.miraclemedicine@gmail.com or https://olihamiraclemedicine.webs.com/ *

Have you ever seen a hacker who breaks into cell phones without trace? spyexpert0@gmail.com is the plug to this ever since I came in contact with this hacker i have taken over the world in some cases because i can break into anyone phone i choose just with the help of spyexpert0@gmail.com its all done...….   

I am Joe Engressia, Certified Ethical Hacker (CEH) — Delivered By Leading Experts‎. I major in… Games Hacking Credit score increase 100% Change Of Grades Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Line, Skype Hack Delete unwanted online Pictures and Videos on any website Remove Criminal Records Tracing peoples background Apps hacking Loading all CreditCard, Bank Accounts, PayPal, Bitcoin, WU, Money Gram with untraceable credit on it. etc. Contact: digitaldawgpoundhackergroup@gmail.com Text whatsapp : +1(732) 639–1527. digitaldawgpoundhackergroup.blogspot.com Regards..

I am here to give my testimony about Dr Ebhota who helped me.. i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by salami, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how Dr Ehbota cured them. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took for just 2 weeks and it seriously worked for me, my HERPES result came out negative. I am so happy as i am sharing this testimony. My advice to you all who thinks that there is no cure for herpes that is Not true just contact him and get cure from Dr Ebhota healing herbal cure of all kinds of sickness you may have like (1) CANCER, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) CANCER, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA (10)SIMPLEX HERPES AND GENITAL (11)COLD SORE HERPES. he also cure my friend from cervical cancer Email: drebhotasoultion@gmail.com or whatsapp him on +2348089535482

God bless Dr. Okoni for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2017 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the HERPES out of my system, I searched out some possible cure for HERPES i saw a comment about Dr.Okoni, how he cured HERPES,DIABETES,HIV,EX_LOVER BACK and CANCER with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine I took the medicine as prescribed by him and 14 days later i was cured from HERPES, Dr. Okoni truly you are great, do you need his help also? Why don’t you contact him through his EMAIL: Okoniherbalsolution@outlook.com

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr Aba has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr Aba cured someone of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately on his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have been, and he assure me that he will help me to cure my herpes virus,after he has prepared the herbal medicine he sent it to me and when i have received it and started using it i was totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr Aba for helping .me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:+2348107155060    

I caught genital herpes from my ex boyfriend who never had any symptoms. I have had it for 4 months now,and it has affected my life. I have told my husband who I trusted about it and I have never had a bad reaction, it has affected my new relationships with my husband. People think herpes is really a minor skin irritation herpes has a long term effects on health. The stigma attached to this virus by ignorant people is ridiculous. Most people have herpes in one form or another. I would like to advise people on how i get rid of my herpes.i was reading a comment on the internet,and i saw a testimony posted by a woman from island that she get rid of her herpes with the help of doctor iniboku. so i was so happy when i saw that post,that his herbal medication is free.i quickly collect the herbal doctor email and i email him within 5 hr he respond to my email.i explain things to him he told me not to worry that i should fill his herbal form wish i did.he only request for little money that he will use to buy the items for the preparation of the herbal medicine,wish i send to him because the pain was too much for me to bear.after some days he told me that he has prepare the herbal medicine,that i should send him my address that he want to sent it to me via DHL or FED-EX that was how i got the herbal medication.and i use it as i was told.after few days i found out that my herpes was no more.when some of my friend who has herpes saw me they were surprise and i also introduce them to the man and they are also cure from the same herpes.if you have herpes,kindly contact doctor iniboku via this email drinibokuspelltemple@gmail.com or whatsapp +2347059186346

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr Aba has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr Aba cured someone of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately on his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have been, and he assure me that he will help me to cure my herpes virus,after he has prepared the herbal medicine he sent it to me and when i have received it and started using it i was .totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr Aba for helping .me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:+2348107155060.    

Add new comment