Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases all .over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060       

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases. all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060.       

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases all over. the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060.       

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

Hello everyone and I from Bronx,New York United States.I want everyone to know how grateful I am after the restoration of my life with the help of a spell caster called Dr oriane. He is great and unique,i met him in Estes park and i told all about my problem and how hard and terrible it had being for me living with DIABETES INFECTION and how difficult for me to get a permanent cure to this virus, and end all this problems with DIABETES which had cost me a lot money.he assure and guarantee me that his herbal medicine will cure me from DIABETES ,he prepare the herbal medicine and sent it to me via DHL OR UPS delivery express and instruct me to take it morning and evening after eating, within 1 month i was fully restore and cured from DIABETES INFECTION.. Dr oriane is indeed a real herbal doctor and may good lord bless and prosper you...you can reach dr oriane on his email address at (droriane6@gmail.com ) he will respond to your problems       

HOW I GET RID OF GENITAL HERPES WITHIN 7 DAYS,NO MORE HEARTBREAK. THIS IS REAL,PLEASE DON'T IGNORE. I caught genital herpes from my ex boyfriend who never never told me he have the virus. I had it for 2 years with so many outbreak,and it affected my life. I told my husband who I trusted about it and he was avoiding me, it affected my new relationship with my husband. People think herpes is really a minor skin irritation herpes has a long term effects on health. The stigma attached to this virus by ignorant people is ridiculous. Most people have herpes in one form or another. I will like to tell everyone who is reading this my testimony on how i get rid of my genital herpes.I was reading a comment on the internet,and i saw a testimony posted by a young lady from USA that she get rid of her herpes with the help of doctor uwa. So i was so happy when i saw that post,that his herbal medication Cure the virus totally.I quickly copied the herbal doctor email address and i email him within 30 minutes he respond to my mail.I explain things to him he told me not to worry that i should fill his herbal form which i did.He only request for little money that he will use to buy the items for the preparation of the herbal medicine,which i send to him because the pain was too much for me to bear.The next day he told me that he has prepare the herbal medicine,that i should send him my address that he want to sent it to me via DHL or FED-EX that was how i got the herbal medication and i use it as i was told.After a week i found out that my herpes was no more.When some of my friend who has herpes saw me they were surprise and i also introduce them to the man and they are also cure from the same herpes.If you have herpes,kindly contact doctor uwa via this email; druwaherbalcenter@gmail.com or call and whatsapp him on +27679858498 Amanda Sophia From USA He also have a herbal cure for Following DISEASES,this is not a scam this is real. 1. HIV 2.DIABETES MELLITUS 3. IMPOTENCE 4. PILE 5. LOW SPERM COUNT 6. MENOPAUSE DISEASE 7. CANCER 8.BED WETTING 9. CANCER 10.BARENESS/INFERTILITY, 11.ALS 12.VIRAL HEPATITIS

I'm recommending Dr Aza to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Aza herbal medicine. I quickly contact Dr Aza and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Aza for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Aza on email and WhatsApp to get the cure from him. Email:drazaherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +1(315) 795 1518 .     

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947      

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947..      

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

This is real take it serious, i am LORA ROBERT, i am from Ireland. Who will believe that a herbal medicine can cure herpes, I never believe that this will work, i have spend a lot money getting drugs from the hospital to keep me and my son healthy, it got to a point that i was waiting for death to come because i was broke, one day i heard about this great man called Dr ODUWA who is well known for Herpes, HIV, and Cancer cure, i decided to email him I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared a herbal medicine (CURE) and, he gave my details to the Courier Office. they told me that 4-8 days I will receive the package and after receiving it, i took the medicine as prescribed by him at the end of the two weeks, he told me to go to the hospital for a checkup, and i went, surprisingly after the test the doctor confirm me Herpes simplex virus negative, and my son and i thought it was a joke, i went to other hospital and was also negative, thank you for saving our life's, I promise I will always testify of your good works. If you are herpes simplex virus patient, contact him and I am sure you will get cured, contact him via: dr.oduwaspellhome@gmail.com or whatsapp him at +2348070685053. THESE ARE THE THINGS Dr ODUWA CURE . COLD SORE . HIV/AIDS . CANCER . HPV . LASSA FEVER . GONORRHEA

*Herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with Herpes is by taking natural herbs medicine for it and is only few American doctors that know about this herbal medicine from Dr oliha.. I have read about Dr oliha the great herbalist doctor from African who can cure Herpeewith his powerful herbal medicine. for the people suffering from the following diseases Hiv, Herpes, Cancer, Als,Herpatitis, Diabetes, Hpv,Infections ETC should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of Herpes. Although, i sent him what he requested and he sent me his medicine which i took for two weeks and today when i went for test i was tested Herpes negative and he can also cure herpes etc you can reach him through his WhatsApp number:+2349038382931 he will help you out or email oliha.miraclemedicine@gmail.com or https://olihamiraclemedicine.webs.com/ *

Lotto spells that work to draw money towards you when playing the lottery. Stop losing money and make millions from the lottery with lotto spells that work fast. Choose this lotto money spell to receive a large sum of money at the lottery or make someone else receive a large sum of money at the lottery. Win bigger prizes from the lotto with lottery spells that will work in any country. Learn how to increase your chances of winning the lottery with lotto spells. This lotto spell advantage is priceless when playing lotto or gambling as the lottery spells that work fast will work to bring luck, positive energy and winnings. Lottery spells to change your luck at the lottery, lottery luck spells to change your mathematical mindset. +27717403094,email,basserabdul59@gmail.com ,Visit ,www.africanspellscaster.co.za , https://moneyspells4.blogspot.com/

MAGIC RING , MAGIC WALLET AND MAGIC LOVE SPELLS These are the oldest powerful magic rings organized by great magicians from the early (150-800BC) with 100% results. And the following are what these rings can do or has ; Magic ring gives success in love , marriage and work Gives Success in business / boosting a business Order this ring to revenge anyone who harmed you Order this ring to bring back your Ex-lover /lost love Gives protection from journey , home and robbers Make you do great miracles as you want ( pastors & spiritual healers  Magic ring Protect you from evil powers Get promotions in any work field you want Gives money and makes you rich , gives advise in Gambling we deliver Magic rings worldwide and they have no side effect. ALL UNFINISHED JOBS FROM OTHER DOCTORS Tel: +27785149508 Email:profibrahim98@gmail.com http://www.profibrahim.co.za http://www.africanancientspells.com https://powerfulspellcastertraditionalhealer27785149508197.home.blog/2019/05/24/27785149508-19794644113-muslim-traditional-healer-lost-love-spell-duas-money-spell-expert-djinns/ https://www-profibrahim-com.puzl.com/ https://form.myjotform.com/91505482528561 https://profibrahim.createaforum.com https://youtu.be/0SFX7xj8tjo https://youtu.be/2g5XPXAkjzw https://www.dailymotion.com/video/x7a6gzh http://passionconnect.in/ArticleView/ArticleId/-PROSPERITY-MONEY-SUCCESS-SPELL-27785149508-19794644113-ALBANIA-TIRANA http://profibrahim.booklikes.com/

Are you in need of a revenge spell? Do you want the person that has harmed you get what they deserve? My voodoo revenge spells will do just that. Cast it to punish your enemies with misfortune, curses, hexes & bad luck in their lives. Can be specific or general depending on the outcome you want. My spells exact suffering on a person who has genuinely caused you to suffer or has caused you to lose something you hold dear. Ruin someone else’s life with misfortune revenge spells that will wreck havoc in the life of your enemy or rival. Cause someone to have bad luck with love, money or business with my powerful misfortune revenge spells. Whatever a person tries to do after this spell will not prosper for a fixed period of time. Has someone taken away your lover? Did your ex-lover treat so bad & cause suffering in your life then dump you for no apparent reason? Did a love rival breakup your marriage or relationship? Did someone curse your love life giving you a string of bad relationships & marriages? My powerful love revenge spells will give you revenge against a specific person who has caused suffering in your love life. Revenge spells to punish someone until you are fully avenged. Revenge spells to teach someone a lesson they will never forget using voodoo revenge spells. My spells of revenge will inflict serious harm on your enemies, so do not use my revenge spells unless you are sure. Revenge spells for cheaters & your enemies. Revenge spells and curses to help you get the ultimate revenge. Voodoo revenge spells for cheaters, ex lovers, your enemies & people who want to harm you. Give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot & to punish your enemies with revenge curses & spells for revenge. If someone has truly wronged you and you want to get back on them with the ultimate revenge spell, then try this witchcraft death revenge spells. The most precious asset we have is life so the death revenge spell is by far the most powerful revenge spell in the world as it will lead to the death. I only cast the death revenge spell when you have given me all the proof that the person you want to cast upon deserves death as punishment. Spells for revenge to cause your enemy to have sleepless nights & frightening dreams. Banish bad dreams & nightmares if someone has cast bad dreams revenge spells. : +27785149508 EMAIL:profibrahim98@gmail.com WEB:http://www.profibrahim.co.za http://www.africanancientspells.com http://www.africanancientspells.com

Lotto spells to get the winning numbers for the lottery jackpot. Get the winning lotto numbers with the help of lotto spells. Powerful lottery spells to help you become the next millionaire after winning the lottery jackpot. Lottery spells Lotto makes it possible for you to play & win any Lottery game wherever you are, regardless if you're a regular player or even if you it’s the first time you want to play the lottery. Get the lottery winning numbers with the psychic help will help increase you psychic intuition & number predicting abilities so that you can get the winning lottery jackpot & become rich. Lottery spells will bring you luck with the lottery so that the next lotto draw where your ticket is cast you will come out the winner. I will cast a lottery spell to increase your luck with the national lottery in your country. Lotto spells can help you win the lotto jackpot in any country. Casino spells to win when playing casino games, gambling spells to help you win when gambling. Magic spells to win the lotto for those who want to win the lottery. American lottery spells to help people playing the lottery in America, European lottery spells to help you win the lottery in European, African lottery spells to help people in Africa win the lottery, Australian lottery spells to help people in Australia win the lottery, and Asian lottery spells to help people in Asia win the lottery. For lottery spells that work fast to win big lottery jackpots, my lottery spells are here for you. Achieve financial freedom with the help of lottery spells. Win big & pay off all your debts, live a rich life & experience what it feels like to have all the money you need after using lottery spells. There are people who have become rich from using these lottery spells, join them & become one of the rich & famous with lottery spells that work fast to give you results. Tel: +27785149508 Name: Prof Ibrahim Email: profibrahim98@gmail.com http://www.profibrahim.co.za http://www.africanancientspells.com

If you want a spell that is solely about getting your lover back in your arms, this spell has significant energy just to do that for your love life. This spell has the ability to influence your lover to come home no matter what forces are keeping them away. Using my magical native lost love spells, I can bring back your ex-husband or ex-wife to you, if you still love them and want them back. Even if they have remarried my lost love spells will bring them back and they will love you once again. By requesting this spell; the lost love of your life could be back on their way to you now. This spell does not force love between partners. It works when there is genuine love between the two but for some unforeseen circumstance, you are now apart. I cast these advanced spells to bring back lost love where i use the supernatural power and forces to reconnect you with one specific person you want back in your existence. Bring back your ex boyfriend friend & make them commit to a relationship with you again using bring back lost love spells that will help ex lost lovers forgive each other. Losing your loved one sometimes can be inevitable but the process of getting your ex love back to you can be extremely very hard. However, that doesn’t mean that you cannot win your ex back any faster. Getting people to understand each other and create the unbreakable bond is the true work of love spells.Love spells are magically cast with the divine power to make the faded love to re-germinate with the intensive love power to overcome all the challenges. My effective bring back lost love spells are powerful within 24 hours. Dropping someone you adore is like breaking your heart in two pieces, especially when you are deeply in love with that character. Love is an vital emotion and has power to do the entirety glad and quality, however there comes a time whilst humans are deserted via their loved ones and are deceived, lied, wronged and blamed. Bring back your ex girl friend & make them commit to a relationship with you again using bring back lost love spells to make fall back in love with you. Make your ex husband to get back with you using bring back lost love spells to make your ex husband to fall back in love with you & commit to marriage & with you again.Ex husband fall in love spells, ex boyfriend fall back in love with you love spells, ex husband commitment love spells, marriage lost love spells & relationship lost love spells.Bring back lost love spells to help ex lover resolve past difference & forgive each other for past mistakes. Capture his heart & make him yours using love spells. Tel: +27785149508 / Email:profibrahim98@gmail.com Web:http://www.profibrahim.co.za http://www.africanancientspells.com

Court case spells to win any legal matter & stay out of jail. Legal spells to influence court verdict in your favor. Spells to get a court case dismissed or freeze a court. Get justice, fix your legal matters, get child custody & make the judge rule in your favor using voodoo court spells & witchcraft court case spells. Stop a court case against you & make all your legal problems. Prevent witnesses from testifying against you or make them give testimonies that do not implicate you using court case freezer spells. Win any court case with powerful court victory spells. Make the charges against you. My court spells wants help you have criminal & civil court cases against you be dropped. Spiritually influence the outcome of legal matters in your favor using court spells to have your charges dropped. Win any legal matter using legal spells that will align the ancestral spirits & universal forces on your side & change your destiny. Legal spells to freeze a court case, legal spells to have charges taken against you, legal spells to help you get out of jail & legal spells to have a court case dismissed. Court spells to help you get out of jail. Court spells to cause your court case to be dismissed & get you out of jail. Jail my powerful court spells will help you legally get out of jail. Shield yourself from arrest & jail using court spells. Justice spells to make someone who has harmed you & gotten away with it. Voodoo justice spells & Wiccan justice spells. Call +27717403094 Email:basserabdul59@gmail.com  http://www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/

Call: +27717403094 Watsapp +27717403094 Bontra Powerful Magic Ring +27717403094 Abdul Basser, This is the oldest, mystique and the most powerful magic rings and gemstones. This power organized by the great powerful magicians (460-800B.C) and greatly improved by the Pharaohs in Egypt. Call Abdul Basser+27717403094, the results of this ring are so great that this magic has now become well established. This power ring has got the powers of the angels of the seven planets. Now with this ring you will be the most powerful person in this whole world. This ring will affect your stars and will change you, give you success in love, business, make you look very attractive, protect you in your journey, it will prevent you from being fooled from other people, great miracles will come in your life, it will give you good luck and increase your personality, At the same time you will be the richest person in this world. You will dominate other peoples mind; change your bad luck into good luck. With this wonder ring you will even feel a powerful force protecting all, around you from evil powers, demons, witchcraft, black magic etc and even water and fire will not be able to harm you. All your enemies will become dumb and dare not talk bad about you. You will be the main source of attraction in every field… And so this powerful ring can do great wonders, some of the few examples that this wonder ring can do is: it will give you promotions in any field you want, always in examinations you will remember difficult answers, it will attract the opposite sex, whoever you want or wish will come to you, in business sky is the limit with this ring, any type of lotteries, pools, lotto’s, bingo’s etc will be won by you, you will be protected from black magic, evil powers, spirits etc so nobody will be able to talk bad about you and where ever you go you will be the centre of attraction with this wonder power ring. The moment this ring is worn its powers in contact with the fingers produces a gentle current of light electricity which quickly circulates throughout every part of the body, blood, veins, muscles and tissues, recharges the whole system with powers-refills the nerve cells and every organ and destroys diseases, germs and bestows new energy and power to the weak body.Contact +27717403094,email,basserabdul59@gmail.com ,Visit ,www.africanspellscaster.co.za , https://moneyspells4.blogspot.com/

Traditional African healing love spells to fix love & marriage problems. Spiritually solves problems in your life using healing spells. African healing money spells to fix money & business problems. Appease the ancestral spirits, banish negative energy & spiritually cleanse your life. Prof Ibrahim® was gifted with the ability to relieve pain & suffering using his African healing spells. Unlock your purpose & discover hidden opportunities in your life. African healer who has the power to communicate with the higher powers to help you with money, love, lost love and wealth. Prof Ibrahim® has been casting spells & performing traditional rituals from a very young age. As a spells caster & African Healer I have the ability to help you fulfill your wishes for success & abundance in wealth, health, love & prosperity using powerful African Healing Spells. Spells casting to boost your spiritual power, Spells casting to spiritually heal the root causes of your problems & remove bad energy from your life. Spells casting to increase your luck, attract positive energy into your life, boost your business & overcome financial problems using money spells casting. Ancestral divination to communicate with the ancestral spirits on your behalf to fix problems in your life. Traditional healing to channel energy from the ancestors to help spiritually cleanse your life & help you get spiritual power, riches, love, political power or achieve success in your life with the help of Prof Ibrahim®. The spirit is the spiritual center of life. Remove negative energies from your life using with the help of traditional ancestral divination. Spiritual rituals to strengthen your soul and clear and open your mind to higher guidance. Holistic healing to channel spiritual energy to fix all your problems. Tel: +27785149508 / Email:profibrahim98@gmail.com Visit, www.profibrahim.co.za http://www.africanancientspells.com for more info or call : +27785149508 NOW FOR GUARANTEED RESULTS

FERTILITY SPELL TESTIMONY “My Name is Chloe David, Australia Perth. I wish to share my testimony with the general public about what this man called Prof Aafa has just done for me. This man has just brought back joy to my home and my life in person. I heard of him before and I was doubting him but when I gave him a try regarding my failure to have my own baby and getting pregnant for the man I got married to a man named Mr. David More. We were together for a long time and we loved our self’s but when I was unable to give him a child for 3 years he left me and told me he can’t continue anymore. I was now looking for ways to get him back until a friend of mine called Evian told me about this man and gave me his contact via email: (basserabdul59@gmail.com) then you won’t believe this when I contacted him. Thank you once again, the great Abdul Basser for what you have done for me. If you are out there passing through any of these problems listed below: 1) if you want your ex back. (2) If you always have bad dreams. (3) You want to be promoted in your office. (4) You want women/men to run after you. (5) If you want a child. (6) You want to be rich. (7) You want to tie your husband/wife to be yours forever. (8) If you need financial assistance. (9) Have you been scammed and you want to recover you lost money or properties? Contact him via email:watsapp +27717403094 /+19802435719 , Email basserabdul59@gmail.com ,visit, www.africanspellscaster.co.za POSTED BY: Chloe David | 2011/05/15

Lotto spells to get the winning numbers for the lottery jackpot. Get the winning lotto numbers with the help of lotto spells. Powerful lottery spells to help you become the next millionaire after winning the lottery jackpot. Lottery spells Lotto makes it possible for you to play & win any Lottery game wherever you are, regardless if you're a regular player or even if you it’s the first time you want to play the lottery. Get the lottery winning numbers with the psychic help will help increase you psychic intuition & number predicting abilities so that you can get the winning lottery jackpot & become rich. Lottery spells will bring you luck with the lottery so that the next lotto draw where your ticket is cast you will come out the winner. I will cast a lottery spell to increase your luck with the national lottery in your country. Lotto spells can help you win the lotto jackpot in any country. Casino spells to win when playing casino games, gambling spells to help you win when gambling. Magic spells to win the lotto for those who want to win the lottery. American lottery spells to help people playing the lottery in America, European lottery spells to help you win the lottery in European, African lottery spells to help people in Africa win the lottery, Australian lottery spells to help people in Australia win the lottery, and Asian lottery spells to help people in Asia win the lottery. For lottery spells that work fast to win big lottery jackpots, my lottery spells are here for you. Achieve financial freedom with the help of lottery spells. Win big & pay off all your debts, live a rich life & experience what it feels like to have all the money you need after using lottery spells. There are people who have become rich from using these lottery spells, join them & become one of the rich & famous with lottery spells that work fast to give you results. Tel: +27785149508 Name: Prof Ibrahim Email: profibrahim98@gmail.com http://www.profibrahim.co.za http://www.africanancientspells.com

Money spells that will increase your wealth, money spells to help you get more money and money spells to solve all your financial problems. I have access to the supernatural world & can use my divination powers to change your money fortunes and set you to a path of bountifulness and no lack. Be financially secure happy and deliciously rich with all the material wealth that money can buy with my money spells. I have helped many powerful businessmen make big decisions that brought them large amounts of money by the use of powerful money spells. Money spells can create wealth. Money spells are safe and ethical to use if used for the right purposes. Money spells should not be used incorrectly or to create harm. I have much experience with potent money spells to being your business money. Powerful money spells to gain more money. Let success & prosperity flow into your life using money spells to attract wealth & increase your luck with money. Get off the poverty road and onto the path of prosperity now. If money has been tight and things haven’t been going very well financially, this is just the money spell you’ve been looking for. With this money spell several things begin happening simultaneously, you may find money in unexpected places, you may get sudden and unexpected creative money-making ideas, and people may start presenting you with money-making opportunities. This spell also seems to have a cumulative or snowball effect, the more you take advantage of and act on the opportunities that come up, the more opportunities present themselves. Money spells to attract money, success & help you become rich. Turn your idea or business into gold using powerful money spells. Pay all your debts, win the lotto and experience luck when gambling at the casino using money spells, lottery money spells, casino spells & business money spells. Spiritual rats for money, short boy spirits for money, magic wallet spells, lottery money spells, business spells & casino winning spells. Powerful money spells to help you get money, get a job, get a loan, increase business and achieve financial success. Tel: +27785149508 Email:profibrahim98@gmail.com http://www.profibrahim.co.za http://www.africanancientspells.com http://www.africanancientspells.com

I AM FROM UNITED STATES THIS IS THE EMAIL OF THE MAN THAT CURED MY TWO YEARS HERPES VIRUS THAT ALMOST TOOK MY LIFE, EMAIL: [[[[robinson.buckler [@] y a h o o .com]]]]..!!!……[[[www. robinbuckler .c o m]]]……………… Do you have shingles/herpes 1&2???? Do you have erectile issue??? Do you have Prostate cancer??

I actually was told otherwise, that the herpes can not be treated and that there is no way to make it go away once you have it. But I decided to do my own research and found out it is possible to fight it.. I got a lot of information about it here in forums and online,I got Dr Oje Abacha contact on a group were a man from Cordova was sharing his testimony of how he cured him of herpes so I decided to give him a try I emailed him through oje.herbalsolutioncentre@gmail.com . he called me to know if I actually wanted the cured after which the cure was sent to me few days later I was surprised when the same doctor who told me that I was diagnosed of herpes told me that I was completely free from herpes you can reach him through his email oje.herbalsolutioncentre@gmail.com . or through his WhatsApp +2348159734766 if you are diagnosed and also wanna be free from this deadly virus because he is really gonna be of help to you  Visit his website  https://ojeherbalsolutioncentre.wordpress.com.

Powerful Herbal treatment is 100% guaranteed to cure Herpes Virus, The  main reason why most people are finding it difficult to get cured from HSV 1& 2  is because they believe on medical treatment, i want you to know that drugs and medical treatments is not helpful to cure HSV permanently but it can only help you control it but the truth is in life time it will still be inside your nervous system, But Natural roots/herbs are the best remedy which can easily eradicate herpes forever. I never believed it until I was helped and cured of my 2 months genital herpes with natural herbal medicines from Dr. OKITI . Where other medical prescribed drugs and treatments failed, Dr. OKITI herbal medication helped me and cured me from herpes virus permanently and I’m so grateful for this. You can also get help from this great and powerful African Herbalist called Dr. OKITI by reaching him via email: Drokitiherbalhome100@gmail.com or call/whatsapp him at +234 (704) 324 0787. Thank you so much Dr. OKITI.

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

Some days, things do not happen the way you want them to be. They fall apart, and you start to worry. Worse, you feel discouraged and lonely, thinking that there is no other way to straighten things up Natural herbs have cured so many illness that drugs and injection can't cure I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work natural herbs have done in people's lives. i read a lot of people's testimonies online on how they were cured of Herpes, HIV, Diabetics, Lymphoma, Fibroid, Cancer etc by Dr voodoo herbal medicine, so i decided to contact the doctor Dr voodoo also cured me from HIV I will recommend Dr. voodoo to everyone reading this article because this herbal healer is capable to heal anything email Dr voodoo at: voodoospelltemple66@gmail.com also his whatsApp +2348140120719

Add new comment