Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Oriane herbal mixture. I felt there was no hope for my health and I was doubtful to try the Protocol thinking it wouldn’t work because I have visited so many hospitals but had the same result. However, I was convinced my health was horrible before I decided to try the Protocol Of taking Dr oriane and to try herbal medicine because I wanted to get rid of HPV/WART. The herbal mixture that was given to me was really quick and easy to take, and since I have been taking it for less than 3 days I have less of an outbreak. But within one week I was fully cured from WART/HPV. The herbal medicine really works and I would like to share this great herb doctor contact with you all email him droriane6@gmail.com or WhatsApp +2349031652461. Pls try and help yourself out of warts completely today. he also c . My health was horrible before I decided to try the Protocol Of taking Dr oriane herbal mixture. I felt there was no hope for my health and I was doubtful to try the Protocol thinking it wouldn’t work because I have visited so many hospitals but had the same result. However, I was convinced by my friend to try the herbal medicine because I wanted to get rid of HPV/WART. The herbal mixture that was given to me was really quick and easy to take, and since I have been taking it for less than 3 days I have had less outbreaks. But within one week I was fully cured from WART/HPV. The herbal medicine really works and I would like to share this great herb doctor contact with you all email him droriane6@gmail.com o r WhatsApp +2349031652461. Pls try and help yourself out of the warts completely today. he cure DIABETIES ULCER CANCER etc. He also told me that he has a solution for the flowing1 Cancer cure2 Diabetes cure3 Ringing ear4 Herpes cure5 Warts cure6 HPV cure7 Get your ex back8 Pregnancy herbal medicine9 Prostate enlargement10 Hepatitis B11 Disability12 Kidney problem Etc.

I Want To Appreciate Dr OYAGU for his great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year, And I Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr OYAGU Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr OYAGU I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me, I Started The Herbal Medicine For My Health. He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative. My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr OYAGU To Help You Too, And Help Me To Thank Dr OYAGU For Cure Me, I’m Cured By Dr. OYAGU Herbal Medicine, His Contact Email:oyaguherbalhome@gmail.com or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Or Cell Whatsapp Number +2348101755322 thank you

I'm recommending Dr Aza to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Aza herbal medicine. I quickly contact Dr Aza and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Aza for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Aza on email and WhatsApp to get the cure from him. Email:drazaherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +1(315) 795 1518 .     

I appreciate the wonderful work done in taking the shame away from my life, for more than 5 years i have been terrible infected with HIV/AIDS this devious disease was so bad that it made me inability to do what i was ought to be doing as an individual, i visited several places all told me that i can’t be cured, but i believed that one day i will regain my life back to it normal state, one certain afternoon i was checking a report on the web then i came across some post of so many people talking about doctor Vincent on how he has cured all manners of diseases, such as HIV/AIDS and so many more, i contacted him on his email and then i spoke with him on the phone and he assured me that he will make sure that i am totally cured that i shouldn’t worry that all is going to be fine, he told me what was needed to buy and that was it,two days later Dr Vincent sent me some herbal medicine and when i received it and used it in 2 weeks and 4 days i was totally cured, all thanks to Dr Vincent you can contact him through his email at dr.vincentherbalhome6@gmail.com  or you can what'sapp his mobile number +2349159559277    

I appreciate the wonderful work done in taking the shame away from my life, for more than 5 years i have been terrible infected with HIV/AIDS this devious disease was so bad that it made me inability to do what i was ought to be doing as an individual, i visited several places all told me that i can’t be cured, but i believed that one day i will regain my life back to it normal state, one certain afternoon i was checking a report on the web then i came across some post of so many people talking about doctor Vincent on how he has cured all manners of diseases, such as HIV/AIDS and so many more, i contacted him on his email and then i spoke with him on the phone and he assured me that he will make sure that i am totally cured that i shouldn’t worry that all is going to be fine, he told me what was needed to buy and that was it,two days later Dr Vincent sent me some herbal medicine and when i received it and used it in 2 weeks and 4 days i was totally cured, all thanks to Dr Vincent you can contact him through his email at dr.vincentherbalhome6@gmail.com  or you can what'sapp his mobile number +2349159559277    

I have been suffering from (HERPES) disease for the last four years and had constant pain, especially in my knees. During the first year, I had faith in God that I would be healed someday.This disease started to circulate all over my body and I have been taking treatment from my doctor, a few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr. Silver and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. Silver telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr. assured me that I have cured, after some time i went to my doctor to confirmed if I have been finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have such sickness or any other at all you can email Dr. Silver (drsilverhealingtemple@gmail.com) sir I am indeed grateful for the help I will forever recommend you to my friends!!! with your lovely Email Address (drsilverhealingtemple@gmail.com or whatsapp on +2348123877102

I am so Happy to be writing this article in here, i am here to explore blogs forum about the wonderful and most safe cure for HERPES SIMPLEX VIRUS.I was positive to the Virus called HERPES and i lost hope completely because i was rejected even by my closet friends. i searched online to know and inquire about cure for HERPES and i saw testimony about DR Ebhota online on how he cured so many persons from Herpes Disease so i decided to contact the great herbalist because i know that nature has the power to heal everything. i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs from God! after 2 days of contacting him, he told me that the cure has been ready and he sent it to me via FEDEX or DHL and it got to me after 4 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! its really like a dream but i'm so happy! that's the reason i decided to also add more comment of Him so that more people can be saved just like me! and if you need his help,contact his Email: (drebhotasoltion@gmail.com) You can contact him on WhatsApp +2348089535482 He also have the herb to cure difference cure for any sickness (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA..

Good day to you, here is a quick one, just in case you are desperately in need of a trustworthy spell caster to help revive your crumbled relationship. Here is one that is truly versatile, compassionate and reliable when it comes to spell casting.. Doctor Abolo spelling home is the right choice for you. Contact and explain to him and I can assure you that the rest would be complete magic, my love life was on the verge of collapse until I ordered for a love spell while all due procedures were properly followed, I am a living witness that Doctor Abolo spell magic does work that is why i'm using all medium to let the world know of this great witch doctor who brought back peace and unity to my home, Talk to him today and have your emotional setbacks wiped out totally. You reach him at these contacts! Abolospell@gmail.com

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

I was married for 16 years to a loving mother and wife. We had 2 children together who are now 11 & 13. I reconnected with an old girlfriend from college on Facebook and we began an affair and I left my wife. The woman I had an affair with is a wonderful woman and I love her too and our kids had begun accepting the situation and my wife has kind of moved on, but not in love with the man she is seeing. I thought I fell out of love with my wife and I felt terrible about what I did to her - she is a good woman and I don't know what came over me. I decided to try and get her back and I was recommended to Lord Zakuza for help to get reunited with my wife and within 48 hours after I made contact with Lord Zakuza my wife decided to work things out with me and now we are back together with our children living as one happy family. I really don't know the words to use in appreciation of what Lord Zakuza did for me but I will say thank you sir for reuniting I and my family back. For those in trying times with their marriages or relationship can WhatsApp Lord Zakuza for help with this number +1 740 573 9483 or you can send him an email to Lordzakuza7@gmail.com

I want to share to the world how Dr Maggi helped me cure my Herpes with his herbs i never believe it will work because i was introduce to him by my friend who was cure of herpes by Dr Maggi, so i will tell you all who is looking for a cure to their herpes, he took research before he could finally get the solution to it. thank God today am a beneficiary to these cure and i went back to the hospital after 7days of taking the herbs and i was tested negative, and he also cure any kind of  cancer without any surgery and he heal with natural herb. please i urge you to contact him now through his email address: drmaggiherbalhome@gmail.com or call/whatsApp him on +19179796387

Hello everyone i am Jaime Pena   from USA  but live in the united states of America   i want to tell the whole world of great  Dr Harry herbal mixture i was unhappy ever since my girlfriend back then in college mocked me of having a small penis and weak in bed ,ever since then i have been trying to improve my sex life but all effort failed ..but it got worse when i got married ,my wife is so angry with me and Threatened to leave me if i do not find a way and i love my wife so much so one faithful day i was reading some comments on a blog then i saw a comment of one Mr Tom Sullivan new Orleans testifying of how Dr Harry helped him enlarge his penis and Fertilise his sperm count so i quickly contacted him by his website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple   and he got back to me and i did as he said,To my greatest surprise i got 10 inches within two  weeks of using his herbal medicine and now its just 3 weeks i am having 11 inches i am so happy now..my wife told me am so good in bed that i almost killed her last night all thanks to him so if you need his help contact him on his email drharrysolution@gmail.com   website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple    or whatsapp him on +2349036417079  thanks              

Greatest thanks to Dr Iyoha for his herbal drugs that he prepared for me and when I start using it in just 2weeks I was completely cured and that ended my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE i am so happy and grateful to Dr Iyoha . after reading about him on a testimony of Jordan Bill on a blogger. I knew suddenly Dr Iyoha was the right Doctor to cure my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE. I discuss with Dr Iyoha and he prepared a herbal medicine for me and when it got sent to me in Korean . I used the herbal medicine and 2weeks and i went to check up again. after 15years of suffering from HERPES SIMPLEX 1&2 at last i am smiling once again. Dr Iyoha also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Iyoha and be free from your suffering. Call: +1 407 337 9869 or Email: driyohasolutiontemple@yahoo.com

I was cured of HERPES with the used of natural herbs. My name is  Alvina Bahe 34-yrs old Woman from the USA. I love herbs so much. Most times, injection and drugs are just a waste of time. I was cured 4months ago, I suffered from HERPES for yrs but with the help of Dr Uromi  herbal medicine, I was cured within few weeks of drinking the herbs he sent to me through courier delivery service. This same doctor also cured my Aunty of herpes, as soon as I heard she had herpes, I quickly refer her to Dr Uromi and she was cured too after drinking his herbs. I have referred more than 15 persons to Dr Uromi and they were all cured of their various illnesses. Have you taken herbs before?. You have spent so much money on drugs, injections, surgeries, etc and yet you have no good result to show for it. Contact Dr Uromi now, he is a herbalist doctor, I assured you of a cure if you drink his natural herbs. Dr Uromi has herbs that cure HIV, Herpes, diabetics, asthma, hepatitis, HBP, STD, cancer, chronic, etc. He is also a spell caster, he can cast a spell to bring back your EX lover. Contact Dr. Uromi through his WHATSAPP +2349021374574 OR EMAIL druromiherbalhome@gmail.com   . Share the good news. Thank you

It's been a while since I've written to thank Dr Maggi who helped me in my life. I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2016, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day my Aunt Rosa introduce me to Dr Maggi having seen so many testimony online about his herbal medication to cure HERPES and gave me his email:drmaggieherbalhome82@gmail.com , so i mail him. He told me all the things I need to do and also give me instructions to follow, which I followed properly. Before I knew what is happening after one week the HERPES that was in my body got vanished. so if you are you are having herpes or any kind of disease listed below *DIABETES *CANCER *STROKE *INFERTILITY *HEART DISEASE *HIVAnd you also want cure, you can also email him at:drmaggieherbalhome82@gmail.com or through his WhatsApp +14097946086 

Must read! I'm from US taxes, for a year now i have been living with this virus called HERPES VIRUS and i have been taking some medications from my Doctor and there was no improvement, All thanks to God almighty for using Dr Aza for curing my Herpes Virus with the help of his powerful root and herbs...Well i do not have much to say, with all my life i will for ever be grateful to him and God Almighty for using Dr Aza to reach me when i thought it is all over, today i am now happy after the medical doctor have confirmed my status Negative, i have never in my life believed that HERPES could be cure by any herbal medicine. so i want to use this medium to reach other persons who is suffering from any deadly disease or herpesvirus you can contact Dr Aza on his email, drazaherbalcenter@gmail.com  or call/whatsapp +1(315)7951518 Thanks.

It’s obvious some patients with HIV/CANCER are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2012 until I was introduced by a blogger who also narrated Her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Oko Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from HIV. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about this. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail drofenmu@gmail.com  or WhatsApp him on +2347063982352  https://www.youtube.com/channel/UCMDXYGDNCyWnKpec_agGdWg/featured?view_as=subscriber  

It’s obvious some patients with HIV/CANCER are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2012 until I was introduced by a blogger who also narrated Her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Oko Herbal Medicine. This is a year and 2 weeks since I was delivered from HIV. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about this. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. Thanks. Write him on mail drofenmu@gmail.com  or WhatsApp him on +2347063982352  https://www.youtube.com/channel/UCMDXYGDNCyWnKpec_agGdWg/featured?view_as=subscriber  

I was married for 16 years to a loving mother and wife. We had 2 children together who are now 11 & 13. I reconnected with an old girlfriend from college on Facebook and we began an affair and I left my wife. The woman I had an affair with is a wonderful woman and I love her too and our kids had begun accepting the situation and my wife has kind of moved on, but not in love with the man she is seeing. I thought I fell out of love with my wife and I felt terrible about what I did to her - she is a good woman and I don't know what came over me. I decided to try and get her back and I was recommended to Lord Zakuza for help to get reunited with my wife and within 48 hours after I made contact with Lord Zakuza my wife decided to work things out with me and now we are back together with our children living as one happy family. I really don't know the words to use in appreciation of what Lord Zakuza did for me but I will say thank you sir for reuniting I and my family back. For those in trying times with their marriages or relationship can WhatsApp Lord Zakuza for help with this number +1 740 573 9483 or you can send him an email to Lordzakuza7@gmail.com

I Am here to testify the miraculous work of a great traditional doctor called Dr Ayuko ..I have been suffering from Herpes Simplex virus for the past 3 months  but today I am happy that am cure from it with the herbal medicine made by Dr Ayuko  the great healer, I was browsing the internet searching for help when I came across a testimony shared by someone on how Dr Ayuko cure her from Herpes Simplex virus Disease. I quickly contacted him to get the cure and today i am now free from the Virus, I am so much happy today that we have someone like this great healer out there, so' people out there kindly contact this great doctor on his email address please sir keep your good work cause there are people out there who is in need of your healing medicine .once more contact him now drayukohome@gmail.com Dr  Ayuko can prepare Herbal medicine for all kind of disease. CANCER. HEPATITIS B .DIABETES. COLD SORES. Syphilis. HBV, HPV, STD's And many more. contact Dr Ayuko to get your CURED Email : drayukohome@gmail.com CONTACT WHATSAPP +2347031524375  His website https://drayukohome.jimdosite.com

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

I’m indeed very happy for the great help that Dr. Oyagu rendered to me, I am here to give my testimony about a doctor who helped me in my life. I and my wife was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS last 2 years ago, we went to many hospitals for cure but there was no solution, on till one faithful day , we saw a blog whereby Dr. Oyagu cured a woman who also had herpes affection, we (Me and My wife) decided to contact him which we did, he asked us to buy some items, unfailingly we sent him the money he will need in buying the items required , He get all the items needed for the herbs. He asked me to go for check-up after 2 weeks , Luckily for me we were tested herpes negative, now I believe all these Testimonies about him on the internet, he is truly a great man, if you are going through the same problem and you need help you can contact the great Herbalist oyaguherbalhome@gmail.com or whatsapp him on +2348101755322 more info on this visit his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome.

i want to share my wonderful testimony on how i got back the love of my life.he left me to another woman for no reason and i try to make things work for both of us,yet things where getting worse. I was almost losing hope in life when my lover of 4 years ended our relationship without any reason and I went for help in the internet and all I met was fake spell casters and scams and I consulted an old friend of mine and explain my situation to her and she said she was in same situation 2weeks back but a wonderful man who was sent to help people helped him out of the problem and I thought it was all a joke and I ask her if it was real and she said if it wasn’t real so how did her lover come back to her, then I decided to give Dr voodoo a try because I had nothing to loose in trying i met a testimony again share by Marina from Iceland on the internet talking about a powerful spell caster who brought his ex lover back within 48 hours and to my greatest surprise he also did it for me just as he did to my friend and Marina and others people. and i have a lot of people complaining of fake spell caster but this one i met was a real spell caster and genuine and there is nothing like been with the man you love from heart am so happy my love is back to me with the help of Dr voodoo. His contact details voodoospelltemple66@gmail.com or Add him on whatsApp +2348140120719

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

I actually was told otherwise, that the herpes can not be treated and that there is no way to make it go away once you have it. But I decided to do my own research and found out it is possible to fight it.. I got a lot of information about it here in forums and online,I got Dr Oje Abacha contact on a group were a man from Cordova was sharing his testimony of how he cured him of herpes so I decided to give him a try I emailed him through oje.herbalsolutioncentre@gmail.com . he called me to know if I actually wanted the cured after which the cure was sent to me few days later I was surprised when the same doctor who told me that I was diagnosed of herpes told me that I was completely free from herpes you can reach him through his email oje.herbalsolutioncentre@gmail.com . or through his WhatsApp +2348159734766 if you are diagnosed and also wanna be free from this deadly virus because he is really gonna be of help to you  Visit his website  https://ojeherbalsolutioncentre.wordpress.com.

Greatest thanks to Dr Iyoha for his herbal drugs that he prepared for me and when I start using it in just 2weeks I was completely cured and that ended my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE i am so happy and grateful to Dr Iyoha . after reading about him on a testimony of Jordan Bill on a blogger. I knew suddenly Dr Iyoha was the right Doctor to cure my HERPES SIMPLEX 1&2 DISEASE. I discuss with Dr Iyoha and he prepared a herbal medicine for me and when it got sent to me in Korean . I used the herbal medicine and 2weeks and i went to check up again. after 15years of suffering from HERPES SIMPLEX 1&2 at last i am smiling once again. Dr Iyoha also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Iyoha and be free from your suffering. Call: +1 407 337 9869 or Email: driyohasolutiontemple@yahoo.com

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com you can also reach him on his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

I want to use this opportunity to thank Dr Oyagu for the grate work he has done for me and my cousin sister, I was cured from herpes virus through his herbal remedy and my cousin sisters was also cured from Cancer. This is a grate testimony for what Dr Oyagu Has done for me and my entire generation. I’m giving this testimony so that those of you out there can contact him while he keeps saving my relatives. Send him a Dm and get a better health totally. Contact him via WhatsApp +2348101755322 or Email address:oyaguherbalhome@gmail.com you can also reach him on his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome

Add new comment