Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

HELLO everyone! Still don’t know the right words to express my Gratitude to the Great DR.Imoudu After been diagnosed with the #herpes for the passed 1 years, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found many testimonies of Great DR.Imoudu in an online research Like anybody would be, i advice anyone that is living with herpes can also contact him today, because he has the cure to any virus problem contact him on WhatsApp +2348109609753.. Or his Email: DR.IMOUDUHEALERTEMPLE@GMAIL. COM 1...ALS CURE/DIABETES CURE/EPILESY/HPV CURE/LOOSE WEIGHT AND BODY/EX-BACK/HEPATITIS/ THANK YOU DR.Imoudu FOR YOU GOOD WORK IN MY LIFE..

Am really happy that i have been cured from HSV1&2 DISEASE with the herbal medicine of Dr otaigbe have been suffering from this disease for a long time now without solution until i came across the email of this doctor who have cure so many people with his herbal medicine, i also choose to give him a chance to help me, he told me what to do and i kindly did it, and he gave me his herbal medicine and direct me on how to use it, i also follow his instructions for use and he ask me to go for a check up after 3 months which i did, to my greatest surprise my result came out as negative, i am really happy that there is someone like this doctor who is ready to help anytime any day. To all the readers and viewers that is doubting this testimony stop doubting it and contact this doctor if you have any disease and see if he will not actually help you. I know that there are some people out there who are really suffering and hurting their family just because of these diseases. you can get to him through email:DROTAIGBESPELLHOME@GMAIL. COM or WhatsApp him +2349066103332 .

I want to especially thank Dr otaigbe for helping me get cured of the Genital Herpes Virus. I was diagnosed last 2 summers and my doctor said no cure for the virus. I was in big trouble until I saw this YouTube online testifying about Dr otaigbe, How he cured A lady with herpes disease using his herbal healing cure. I contacted his base on the good testimonies I was seeing about him on the internet, how he cured so many people from different diseases and Viruses with his roots, herbs, and healing oil. I placed an order and received medicines after 4 working days and commerce treatment as instructed, now I'm happily sharing my own testimony to the world that I'm cured. If you need help to cure HSV 1-2 or any other disease or virus, contact him today on his email; DROTAIGBESPELLHOME@GMAIL. COM Or Call/Whatsapp his number on +2349066103332. I hope that everyone reading this post should refer to others who need help to cure DROTAIGBESPELLHOME@GMAIL. COM for additional information. When people know better, they do better ! You will be glad you did. Covid-19 Pandemic is real, stay home stay safe

Am really happy that i have been cured from HSV1&2 DISEASE with the herbal medicine of Dr otaigbe have been suffering from this disease for a long time now without solution until i came across the email of this doctor who have cure so many people with his herbal medicine, i also choose to give him a chance to help me, he told me what to do and i kindly did it, and he gave me his herbal medicine and direct me on how to use it, i also follow his instructions for use and he ask me to go for a check up after 3 months which i did, to my greatest surprise my result came out as negative, i am really happy that there is someone like this doctor who is ready to help anytime any day. To all the readers and viewers that is doubting this testimony stop doubting it and contact this doctor if you have any disease and see if he will not actually help you. I know that there are some people out there who are really suffering and hurting their family just because of these diseases. you can get to him through email:DROTAIGBESPELLHOME@GMAIL. COM or WhatsApp him +2349066103332 .

HELLO everyone! Still don’t know the right words to express my Gratitude to the Great DR.Imoudu After been diagnosed with the #herpes for the passed 1 years, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found many testimonies of Great DR.Imoudu in an online research Like anybody would be, i advice anyone that is living with herpes can also contact him today, because he has the cure to any virus problem contact him on WhatsApp +2348109609753.. Or his Email: DR.IMOUDUHEALERTEMPLE@GMAIL. COM 1...ALS CURE/DIABETES CURE/EPILESY/HPV CURE/LOOSE WEIGHT AND BODY/EX-BACK/HEPATITIS/ THANK YOU DR.Imoudu FOR YOU GOOD WORK IN MY LIFE..

HELLO everyone! Still don’t know the right words to express my Gratitude to the Great DR.Imoudu After been diagnosed with the #herpes for the passed 1 years, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found many testimonies of Great DR.Imoudu in an online research Like anybody would be, i advice anyone that is living with herpes can also contact him today, because he has the cure to any virus problem contact him on WhatsApp +2348109609753.. Or his Email: DR.IMOUDUHEALERTEMPLE@GMAIL. COM 1...ALS CURE/DIABETES CURE/EPILESY/HPV CURE/LOOSE WEIGHT AND BODY/EX-BACK/HEPATITIS/ THANK YOU DR.Imoudu FOR YOU GOOD WORK IN MY LIFE..

Am really happy that i have been cured from HSV1&2 DISEASE with the herbal medicine of Dr otaigbe have been suffering from this disease for a long time now without solution until i came across the email of this doctor who have cure so many people with his herbal medicine, i also choose to give him a chance to help me, he told me what to do and i kindly did it, and he gave me his herbal medicine and direct me on how to use it, i also follow his instructions for use and he ask me to go for a check up after 3 months which i did, to my greatest surprise my result came out as negative, i am really happy that there is someone like this doctor who is ready to help anytime any day. To all the readers and viewers that is doubting this testimony stop doubting it and contact this doctor if you have any disease and see if he will not actually help you. I know that there are some people out there who are really suffering and hurting their family just because of these diseases. you can get to him through email:DROTAIGBESPELLHOME@GMAIL. COM or WhatsApp him +2349066103332 .

Am really happy that i have been cured from HSV1&2 DISEASE with the herbal medicine of Dr otaigbe have been suffering from this disease for a long time now without solution until i came across the email of this doctor who have cure so many people with his herbal medicine, i also choose to give him a chance to help me, he told me what to do and i kindly did it, and he gave me his herbal medicine and direct me on how to use it, i also follow his instructions for use and he ask me to go for a check up after 3 months which i did, to my greatest surprise my result came out as negative, i am really happy that there is someone like this doctor who is ready to help anytime any day. To all the readers and viewers that is doubting this testimony stop doubting it and contact this doctor if you have any disease and see if he will not actually help you. I know that there are some people out there who are really suffering and hurting their family just because of these diseases. you can get to him through email:DROTAIGBESPELLHOME@GMAIL. COM or WhatsApp him +2349066103332 .

I finally found a real herbalist doctor to help me cure my herpes virus without no side effect with the herbal and 100% sure to work immediately i was really looking for helping this fake scam took all my money and never help but to god be the glory i finally found doctor Oliver to help me cure my herpes virus if you also need help from this great herbalist doctor Oliver kindly WhatsApp him via +2348075376153 or email him via droliverherbalcenter@gmail.com God bless Doctor Oliver  

Hello everyone i was diagnose of herpes simplex virus for about 8months ,I’ve lost all hope and my doctor said there is no possible cure and I have been taken antiviral to sustain myself I have had several out break from the time I was diagnosed till I got to know about Dr.obudu through a friend who he cured of Herpes . I contacted him and he sent me his herbal remedy which I took as he directed me to do for some days and I went to the hospital after consuming his Herbal medicine and I was confirmed Herpes Negative after 8 months of pains and depression , it was indeed a miracle, Dr.Obudu is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, He also cure ALS, HEPATITIS B, CANCER, HERPES, DIABETES and lots more. if you have any issue you can contact him for help add him on whatsapp +2349023428871. or via email:Email drobuduherbalhome@gmail.com or vist his website https://drobuduherbalhome.wixsite.com/welcometoobuduherbal

Having suspected that I may have HSV2 back in Sept 2017 after a small rash appeared in my lower region, I had both the IGM and IGG blood tests, both of which registered negative. A few months into 2018, a similar rash appeared in the same place and get again I had a blood test, which again tested negative for HSV2 antibodies. later that same year and after a nasty attach of shingles, I tested positive (IGG) for HSV2. My antibodies, doubled and I was clearly positive. Having tried pharmaceutical pills and the problem persist, it seemed that there wasn't a cure for HSV because my family medical doctor said so, April 18, 2019 I saw a comment about herbal medicine and after some research i found out that you Dr Ofua Ofure seemed to me to be the leaders in offering herbal medicine to kill the virus and remove the antibody load. Into the month of May i resume talking with you about getting the cure which i later got that same month, The after sales service is excellent and they are attentive to even the most simple of questions. I ended up taking the prescribed medicine for two weeks as prescribed and following a blood test last month june/2019 my antibodies are now below the cut off!! am now tested negative after just a few weeks of using your the herbal medicine visit dr-ofua-ofure-herbal-healing-home.business.site or whatsapp +2347059497969 ................Nicker NJ USA.

Having suspected that I may have HSV2 back in Sept 2017 after a small rash appeared in my lower region, I had both the IGM and IGG blood tests, both of which registered negative. A few months into 2018, a similar rash appeared in the same place and get again I had a blood test, which again tested negative for HSV2 antibodies. later that same year and after a nasty attach of shingles, I tested positive (IGG) for HSV2. My antibodies, doubled and I was clearly positive. Having tried pharmaceutical pills and the problem persist, it seemed that there wasn't a cure for HSV because my family medical doctor said so, April 18, 2019 I saw a comment about herbal medicine and after some research i found out that you Dr Ofua Ofure seemed to me to be the leaders in offering herbal medicine to kill the virus and remove the antibody load. Into the month of May i resume talking with you about getting the cure which i later got that same month, The after sales service is excellent and they are attentive to even the most simple of questions. I ended up taking the prescribed medicine for two weeks as prescribed and following a blood test last month june/2019 my antibodies are now below the cut off!! am now tested negative after just a few weeks of using your the herbal medicine visit dr-ofua-ofure-herbal-healing-home.business.site or whatsapp +2347059497969 ................Nicker NJ USA.

Having suspected that I may have HSV2 back in Sept 2017 after a small rash appeared in my lower region, I had both the IGM and IGG blood tests, both of which registered negative. A few months into 2018, a similar rash appeared in the same place and get again I had a blood test, which again tested negative for HSV2 antibodies. later that same year and after a nasty attach of shingles, I tested positive (IGG) for HSV2. My antibodies, doubled and I was clearly positive. Having tried pharmaceutical pills and the problem persist, it seemed that there wasn't a cure for HSV because my family medical doctor said so, April 18, 2019 I saw a comment about herbal medicine and after some research i found out that you Dr Ofua Ofure seemed to me to be the leaders in offering herbal medicine to kill the virus and remove the antibody load. Into the month of May i resume talking with you about getting the cure which i later got that same month, The after sales service is excellent and they are attentive to even the most simple of questions. I ended up taking the prescribed medicine for two weeks as prescribed and following a blood test last month june/2019 my antibodies are now below the cut off!! am now tested negative after just a few weeks of using your the herbal medicine visit dr-ofua-ofure-herbal-healing-home.business.site or whatsapp +2347059497969 ................Nicker NJ USA.

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable  

It’s obvious some patients with herpes are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2018 until I was introduced by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Iyoha Herbal Medicine. This is a year since I was delivered from HSV 1 & 2. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about Dr Iyoha. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. He also has cure with Alzheimer virus, Cancer, HIV, Herpes, Genital, warts, ALS, BV, UTI, Virginal infection, Genital, Wart, HPV, Hepatitis A/B, Good luck, HSV, Pregnancy, Ex back. You can contact him: dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com WHATSAPP: +1 8572288347 OR CALL : +1 4073379869 .

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

The greatest Joy in my life today is that i have been cured of Herpes by a Doctor called Dr. Ishiaku, I was infected with HERPES Disease in 2019, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution,so that my body can be okay. Until one faithful day as i was browsing on the internet I saw a testimony on how Dr. ishiaku has helped people in curing Herpes and other diseases, quickly copied his WhatsApp number so i contacted him for solution for my Herpes disease, So Dr. Ishiaku told me that his going to prepare his herbal medicine for my health which he sent to me, luckily after 2week my Herpes was cured. Dr Ishiaku is well recognize as one of the best herbalist doctor in Africa, you don't have to be sad anymore or cry anymore on this disease when the cure is available. The medicine has NO SIDE EFFECT,there's no special diet when taking the medicine. He also cure ALS, HIV AIDS, CANCER, HPV, DIABETES and lots more. For enquiries: E-mail: ishiakuherbalcure@gmail.com WhatsApp: +2348180828544 Website: https://www.ishiakuherbalcure.Wordpress.com

i was cured of herpes simplex virus 1 & 2 by a great herbal doctor called Dr sayo with the use of pure natural roots and herbs. it is still like a dream to me. There is no word suitable enough to qualify your significant in my life dear doctor. he can also cure any kind of diseases/virus and illness You can contact him via email: (sayoherbalhealer@gmail.com) or whatsapp him +2349012175679 you can also visit his FB page: https://www.facebook.com/Sayo-Herbal-Healer-100145798345000/    and take a good look on his website: http://sayoherbalhealinghome.com/     My little way to appreciate you doctor is to advertise your great work and that is what i am doing now  

MY DAUGHTER CANCER HEALING TESTIMONEY Hi everyone, this is good news, a perfect and greats one. My daughter of 17years who has suffered of Colon Cancer Stage for 2 and half years has been cure by a Herbal doctor called Dr voodoo, who uses herbal and traditional medicine to cure people. I have spent so much on my daughter's health for years but no improvement. A friend told me about this herbal man who cure people with herbal medicine. he cures all sickness, diseases, viruses, and infections with his different herbal curing medicine.The result that declares my daughter janet healed was from a hospital here in USA, And the results of the test says my daughter was okay. Dr voodoo directed that janet would be heal in 7days if she uses the medicine as directed. And 7days later, we went to confirm from the central hospital and several test that was done says my daughter is not sick or anything. So she was cured by this herbal doctor in 7days. This amaze me though. I would advice everyone to meet this Dr voodoo his email is voodoospelltemple66@gmail.com for his herbal medicine to cure your illness because am happy to see my daughter healthy again.Meet Dr voodoo and set yourself and your love ones will free you can also add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

I was diagnosed with herpes 3 years ago, the doctor said there are no possible cure for the virus. But I never gave up hope of getting cured. I have been living with it, taking acyclovir to prevent outbreaks. I have been doing everything possible to get cured, so I never stopped doing research about finding a cure, i came across testimonies of people getting cured by dr.sandyspelltemple@gmail.com herbal medicine. I contacted him through his whatsapp: +2349051797323 we talked on the phone and I discovered he was genuine. I gave it a try and got the medicine from him, took it as he has prescribed and i'm so happy  to say i'm completely cured, i went back to my doctor to confirm it. It's so amazing, a thing of joy.  herbal medicine is capable of curing herpes Completely. Contact him today by email: dr.sandyspelltemple@gmail.com  call Whatsapp Number +2349154145362 He did cure those illnesses with herbal medicine!!! 1 Cancer herbal medicine 2 Hiv herbal medicine 3 Low sperm count 4 Barrennessi 5 Hvp herbal medicine 6 Herpes herbal medicine  Thank 

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical .support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable  

Hello everyone i was diagnose of herpes simplex virus for about 8months ,I’ve lost all hope and my doctor said there is no possible cure and I have been taken antiviral to sustain myself I have had several out break from the time I was diagnosed till I got to know about Dr.obudu through a friend who he cured of Herpes . I contacted him and he sent me his herbal remedy which I took as he directed me to do for some days and I went to the hospital after consuming his Herbal medicine and I was confirmed Herpes Negative after 8 months of pains and depression , it was indeed a miracle, Dr.Obudu is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, He also cure ALS, HEPATITIS B, CANCER, HERPES, DIABETES and lots more. if you have any issue you can contact him for help add him on whatsapp +2349023428871. or via email:Email drobuduherbalhome@gmail.com or vist his website https://drobuduherbalhome.wixsite.com/welcometoobuduherbal

It’s obvious some patients with herpes are being enslaved to the antiviral and other supplementary Orthodox medicine just to help suppress the virus and not a cure. I have been with the virus since 2018 until I was introduced by a blogger who also narrated her story online on how she was cured of Genital Herpes after using Dr Iyoha Herbal Medicine. This is a year since I was delivered from HSV 1 & 2. All thanks to God for using this Great herbalist to heal me. I have promised to keep telling good things about Dr Iyoha. Please feel free to share Your problems with him and don’t forget to tell him I did refer you to Him. He also has cure with Alzheimer virus, Cancer, HIV, Herpes, Genital, warts, ALS, BV, UTI, Virginal infection, Genital, Wart, HPV, Hepatitis A/B, Good luck, HSV, Pregnancy, Ex back. You can contact him: dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com WHATSAPP: +1 8572288347 OR CALL : +1 4073379869 .

DR OYAGU herbal medicine is a good remedy for herpes simplex virus cure. My name is MIGNON WRIGHT , am from USA,I am here to give my testimony about DR OYAGU who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by DR OYAGU, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Familiar, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how DR OYAGU cured them, when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without any problem, my HERPES result came out negative, I pray to God to never let me and my family forget you in our life, am now cured permanently, you can also get your self cured my friends if you really need this doctor help, you can reach him on his website ;https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Email: oyaguherbalhome@gmail.com or via whatsapp +2348101755322

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing .me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything .seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947          

I thought my life had nothing to offer anymore because life became meaningless to me because I had HERPES virus, the symptoms became very severe and bold and made my family run from me and abandoned me so they won't get infected. I gave up everything, my hope, dreams,vision and job because the doctor told me there's no cure. I consumed so many drugs but they never cured me but hid the symptoms inside me making it worse. I was doing some research online someday when I came across testimonies of some people of how Dr ebacol cured them from HERPES virus, I never believed at first and thought it was a joke but later decided to contact him on the details provided and when I messaged him we talked and he sent me his herbal medicine and told me to go for a test after two weeks. Within 9 days of medication the symptoms disappeared and when I went for a test Lo and behold I was NEGATIVE by the Doctor Who tested me earlier. Thank you Dr ebacol because I forever owe you my life and I'll keep on telling the world about you. If you are going through same situation worry no more and contact Dr ebacol on email   drebacolherbalhome1@gmail.com   or WhatsApp him via  +2348159042641    you can also check his website for more information         https://dr-ebacol-herbal-home.webnode.com/    

So amazing i am little bit ashamed to share this marvelous story about a great Dr Oselumen who helped me to enlarge my small penis size and my weak erection through his natural herbal medicine and cream,i was passing through many heart broke because i have a very small penis about 3 inches i was so are shame of my self i could not satisfy my wife in bed,my marriage was really breaking, my wife was about to divorce me and i needed help urgently,i have used all type of drugs but none work for me,so one faithful day as i was browsing through the internet i saw few comments on a forum about how Mr Paul Kern from France testified how Dr Oselumen helped him to enlarge his penis and also cured his weak erection,i contacted him through his email droselumen@gmail.come he replied and gave me steps to follow and i did just as he said ,and he sent me the natural herbal medicine and cream to me through the UPS service and i receive it within 3 days and i used the natural herbal medicine and the cream for just three weeks to my greatest surprise my penis that was just 3 inches got enlarge to 10 inches long and fully strong,wow my wife love me more then before i am so happy that i can satisfy her very well now in bed ,,i even last longer than before thank you so much Dr Oselumen for making me a real man again ..so if you are out there having similar problems please contact him now on his email droselumen@gmail.come or whatsapp him or call him through his phone number +2348054265852.  

Add new comment