Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

So amazing i am little bit ashamed to share this marvelous story about a great Dr Oselumen who helped me to enlarge my small penis size and my weak erection through his natural herbal medicine and cream,i was passing through many heart broke because i have a very small penis about 3 inches i was so are shame of my self i could not satisfy my wife in bed,my marriage was really breaking, my wife was about to divorce me and i needed help urgently,i have used all type of drugs but none work for me,so one faithful day as i was browsing through the internet i saw few comments on a forum about how Mr Paul Kern from France testified how Dr Oselumen helped him to enlarge his penis and also cured his weak erection,i contacted him through his email droselumen@gmail.come he replied and gave me steps to follow and i did just as he said ,and he sent me the natural herbal medicine and cream to me through the UPS service and i receive it within 3 days and i used the natural herbal medicine and the cream for just three weeks to my greatest surprise my penis that was just 3 inches got enlarge to 10 inches long and fully strong,wow my wife love me more then before i am so happy that i can satisfy her very well now in bed ,,i even last longer than before thank you so much Dr Oselumen for making me a real man again ..so if you are out there having similar problems please contact him now on his email droselumen@gmail.come or whatsapp him or call him through his phone number +2348054265852.  

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call: +2348055367947      Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com    

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Uromi. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. Uromi online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email Druromiherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2349021374574 , one thing i love most about DR Uromi is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable..  

There is no other medication that can cure herpes and other STDs, or STIs, permanently, i have come to find out that herbal medication is the only form of medication that has cured herpes successfully, i was once tested positive of herpes but herbal medicine i got from Dr Ofua Ofure( https://dr-ofua-ofure-herbal-healing-home.business.site) help me to get rid of herpes totally, now am free from herpes virus permanatly. contact dr ofua ofure thegreatherbalhealinghome@gmail.Com to know more about his herbal healing products and get cured just i have been cured. whastapp/call +2347059497969

My life had hit and all time low at age 29 everything had seemed to take a turn for the worst nothing I done worked out for me ,I had severe relationship,alcohol and anger problems which was never my true self in the past,tested positive for herpes which is alos a thing of the past now, when I found your website I was on the verge of giving up I was aware that I had bad energy interrupting my life as the signs where very real to me! you helped me out get rid of the herpes with your herbal medicine and remove the dark cloud covering my life with your powerful spell, DrAbiola Efa you brings true healing to my body and soul, turn my life arround for the better , Our deepest, most soulfelt, gratitude to you, thank you!! https://drabioladeadlydiseasescure.business.site/ whatsApp him : +2348100609098 Email: drabiolasolutionhome@gmail.com drabiolasolutionhome.webs.com https://www.facebook.com/DrAbiolaHomeRemedy/ Once again Thankk You So Much

HOW I GOT CURED FROM HERPES VIRUS I was diagnosed of HERPES Virus and i have tried all to get myself free from this virus but I was unable to get cured from this Virus until I saw a post in a health forum about a herbalist man who prepare herbal medications to cure all kind of diseases including HERPES Virus At first I doubted if it was real but decided to give it a try,when I contacted this herbalist via his Email   [ kojosolutionhome@yahoo.com ] and he prepared a HERPES herbal cure and sent it to me via UPS delivery company service, when I received this herbal medicine, he gave me step by direction on how to apply it,after applying the way I was instructed,I was totally cured of this die disease called HERPES, All thanks to Dr.kojo WhatsApp this great herbal doctor via on +2348139206346 or email  kojosolutionhome@yahoo.com  HE CAN ALSO CURE SICKNESS LIKE {1}HIV/AIDS {2}DIABETES {3}EPILEPSY {4} BLOOD CANCER {5} HPV{6} ALS {7} HEPATITIS b 

There is no other medication that can cure herpes and other STDs, or STIs, permanently, i have come to find out that herbal medication is the only form of medication that has cured herpes successfully, i was once tested positive of herpes but herbal medicine i got from Dr Ofua Ofure( https://dr-ofua-ofure-herbal-healing-home.business.site) help me to get rid of herpes totally, now am free from herpes virus permanatly. contact dr ofua ofure thegreatherbalhealinghome@gmail.Com to know more about his herbal healing products and get cured just i have been cured. whastapp/call +2347059497969

Hello am giving a testimony about Trado Medical Doctor Oduku Paul the great herbal doctor, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes simplex virus, though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like: 'Many people have the herpes simplex virus cure why are people still suffering from it?' I thought of it, then I contact Dr.Oduku email, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it through Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 3-5 days I will receive the package and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 1 week after finishing the medicine, I was tested herpes simplex virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor for you to contact him and I will try my possible best to make sure you get cured, when you contact him, make sure you tell him that I referenced you.. odukuherbalremedies@gmail.com ttps://www.facebook.com/Herpes-Eraser-102292594719987/ https://permanentnaturalherbalcure.wordpress.com/ or you may call or whatsApp him on +2349064430408 for directives and also you can reach me on +19513444981 all your health problem will be solve for a better life.stay bless my friends. you can still search the Google on!!

Greetings to my distinguish guest,i am very glad to share my experience to everyone for the wonderful work done by the great Dr Tebor for curing my HERPES and HIV/AIDS DISEASE. i have been diagnosed of this disase for the past 4years and ever since my life has become a totally disaster i had done series of tests from several hospitals and many others but nothing did happened i wasn’t myself anymore until one fateful day when i came across so many testimonies about how doctor Tebor has cure several people from HERPES AND HIV/AIDS so i had to contact his email Teborherbalcenter@gmail.com when i contacted Dr Tebor he assured me he will prepare a powerful herbal medicine for me and within 3 weeks i will be totally cured,i believed in every of his instruction,and afterwards he prepared a herbal medicine for me and after i received it,i used it for 3 weeks just as he told me assured me after 3weeks of usage i was indeed cure of my HERPES and HIV/AIDS disease,i was tested and was confirmed negative thanks to DR Tebor for his help in my life, so you too can also receive this miraculous work by great Dr Tebor just contact him with a call or whatsapp him on his +2348106824976 or you can visit his website https:/teborherbalcanter.wordpress.com/

I thought my life had nothing to offer anymore because life became meaningless to me because I had HERPES virus, the symptoms became very severe and bold and made my family run from me and abandoned me so they won't get infected. I gave up everything, my hope, dreams,vision and job because the doctor told me there's no cure. I consumed so many drugs but they never cured me but hid the symptoms inside me making it worse. I was doing some research online someday when I came across testimonies of some people of how Dr ebacol cured them from HERPES virus, I never believed at first and thought it was a joke but later decided to contact him on the details provided and when I messaged him we talked and he sent me his herbal medicine and told me to go for a test after two weeks. Within 9 days of medication the symptoms disappeared and when I went for a test Lo and behold I was NEGATIVE by the Doctor Who tested me earlier. Thank you Dr ebacol because I forever owe you my life and I'll keep on telling the world about you. If you are going through same situation worry no more and contact Dr ebacol on email   drebacolherbalhome1@gmail.com   or WhatsApp him via  +2348159042641    you can also check his website for more information         https://dr-ebacol-herbal-home.webnode.com/    

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947          

My boyfriend broke up with me 2 months ago, because he felt i was cheating on him with a male friend of mine, i tried all i could to explain to him but he paid deaf ears, i was emotionally devastated because i really loved him until i saw a post on the internet about DR Anthony who helps people gain back their lost lover, at first i doubted if it was real because i never believed in such things but i decided to give him a try, I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a Love spell for me The process of the spell to reunite lovers is very simple and he works selflessly people the same way he restored my relationship within 24 hours and my boyfriend was calling and begging to make up with again, if you need help to repair your relationship or marriage problem. Here’s his contact, WhatsApp/Viber him on: +2348166536155, Email him: dranthonygreat1@gmail.com https://www.facebook.com/2652624108097655/posts/4121782544515130/?app=fbl...

Live Testimony: I am greatful to Dr Tebor ,the powerful herbal healer that rescue me from HIV/AIDS and HERPES. I was diagnosed of these disease since 2012 and because of this, i was very unhappy with my life and i went into research on how i can get cured and i saw a testimony of a lady on how she was cured from HERPES by Dr Tebor i decided to give him a try and when i contact him, he assure me that he will help me and send me the cure and i believed in him because all i wanted was to be cured, so he prepared a herbal cure for me and send it to me through DHL and gave me instructions on how to use it and after one week i should go to hospital for checkup and after one week of using the herbal medicine, i went to the hospital for test and to my surprise the test stated that i am HIV/AIDS with HERPES negative and i am fully cured from the diseases. This gladdens my heart and everybody in the hospital was surprised even the Medical Doctor, So viewers Dr Tebor is a God Gifted man and he can cure so many diseases like HIV/AIDS, HERPES,CANCER of all kind, PILE, KIDNEY PROBLEM, SYPHILIS, DIABETICS and lot’s more. You can contact him through his email Teborherbalcenter@mail.com) or call his number or Whats-App his Mobile number: +2348106824976. his website,,,, https://teborherbalcanter.wordpress.com . I will continue to share this great testimony on the internet and all over the world for the good job Dr Tebor has done for me.

Happiness is all i see now I never thought that I will be cured from HERPES virus again. I have been suffering from a deadly disease (HERPES) for the past 3 years now, I had spent a lot of money going from one places to another, from churches to churches, hospitals have been my home every day residence. Constant checks up have been my hobby not until this faithful day, I was searching through the internet, I saw a testimony on how DR Tebor helped someone in curing his HERPES disease, quickly I copied his email which is (Teborherbalcenter@gmail.com) just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did, he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal cure, behold I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just email him on (Teborherbalcenter@gmail.com) or you can whatsApp his mobile number on +2348106824976.

I was diagnosed of HERPES Virus in 2018 and I have tried all I can to get cured but all to no avail, until i saw a post in a health forum about a herbalist man who prepare herbal medication to cure all kind of diseases including HERPES virus, at first i doubted if it was real but decided to give it a try , when i contact this herbalist and he prepared a HERPES herbal cure and sent it to me via FEDEX delivery company service, when i received this herbal cure, he gave me step by directions on how to apply it, when i applied it as instructed, i was totally cured of this horrible disease within 14days of usage, i went to the hospital for a test and it was negative. I can tell the public now that I am now free from the horrible disease called herpes, all thanks to Dr.ASAKA that is why I want to leave his email address and What's app contact just if you want to contact him for help. you reach this great herbal doctor via his email on (drasakanaturalremedies@gmail.com) website on: https://drasakanaturalremediesherbalcure.wordpress.com/  One thing I like about Dr ASAKA is honesty. His is very polite with his customers, everything he told me was what he did. His herbal medicines are very affordable, effective, and confidential.

Website: (https://emutemple.wordpress.com/)  I was born and raised in a small town on Long Island in New York. I live there today with my wife and three wonderful children. I want to testify of how I was cured from prostate cancer by Dr Emu. I was on hormone therapy for advanced prostate cancer. At first I was having lots of signs and symptoms like excessive urine at midnight and also I was experiencing dribbling of urine all the time I was going through hell I search for a cure☑ on the internet I came to know about Dr Emu I saw lots of testimonies of how he cures diseases like *Prostate Cancer *Herpes  Virus *Genital herpes *Hiv/Aids*Breast Cancer and more am happy am cured thanks to Dr Emu I recommend Dr Emu roots and herbs as best natural herbal medicine with no side effects. For consultation and more contact him via Email: (emutemple@gmail.com) (emutemple@yahoo.com) WhatsApp or call +2347012841542 

Its a great pleasure for me to write this testimony about how i got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Aba but i never believed them. I was hurt and depressed so .I was too curious and wanted to try DR. Aba then i contacted him through his email, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for a medical check up after two weeks of usage. i agreed with him i took this medication and went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com OR call, add him on Whatsapp +2348107155060  

My name is Julian Marcus I'm from United Kingdom...I just found out about my husband cheating on me with a co-worker! We’ve been married for two years now with 2kids with lots of amazing momments together, i wanted to leave, but i love him so much. all i can think about is how nothing stopped him, how he has to see her everyday because they work together. we are both still young and very attractive. but i want my husband, my friend, and the father of my beautiful children. how do i get past the thought of another woman having my husband? Not my fiancé, not my boyfriend, but my husband! i still love him even though he thinks i want to leave i really want him to do better and stop me before i walk out! my husband told me that he doesn’t feel loved anymore, just because of this co-worker he has be cheating on me with, that he wants a divorce, i was devastated, heart broken i begged him to listen to me that we can work it out like we always do, but he didn’t listen, he told me that he met someone that loves and understands him, i begged him to consider our kids but he didn't listen. he left and i was frustrated, i began searching for help and answers, then i heard about a man that can Cast a spell to remind him of all the things we have been through together and bring him back to me, at first I was scared then i decided to give it a try, and like magic my husband came back, apology and begging for forgiveness, thanks to Dr Orman, I’m posting this to help people with similar issues. You can contact him via his email orman.spiritualist3002@gmail.com or whats app +905398102247 for help too.

I'm giving a testimony about DR Maggie. the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes simplex virus, though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like: 'Many people have the herpes simplex virus cure why are people still suffering from it?' I though of it, then I contact DR Maggie via email, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to me through UPS  Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 2-3 days I will receive the parcel and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 2weeks after finishing the medicine, I was tested herpes simplex virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor by you contacting him and I assure anyone who is suffering it,your problem will never remain thesame again you will be cured. will ever remain grateful to you sir indeed mighty work you did for me. When you contact him, make sure you tell him that I refer you.. contact him via drmaggieherbalhome82@gmail.com or whatsapp on +14097946086  

I'm giving a testimony about DR Maggie. the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes simplex virus, though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like: 'Many people have the herpes simplex virus cure why are people still suffering from it?' I though of it, then I contact DR Maggie via email, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to me through UPS  Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 2-3 days I will receive the parcel and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 2weeks after finishing the medicine, I was tested herpes simplex virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor by you contacting him and I assure anyone who is suffering it,your problem will never remain thesame again you will be cured. will ever remain grateful to you sir indeed mighty work you did for me. When you contact him, make sure you tell him that I refer you.. contact him via drmaggieherbalhome82@gmail.com or whatsap on +14097946086  

Please visit (http://dradodalovetemple.com) (https://youtu.be/B279mkEo_C4) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421

Its a great pleasure for me to write this testimony about how i got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Aba but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try DR. Aba then i contacted him through his email, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for a medical check up after two weeks of usage. i agreed with him i took this medication and. went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com OR call, add him on Whatsapp +2348107155060.  

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes, all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor, to confirmed, if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947            

Does anyone still doubt natural herbs? I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work they have done in people's lives. I wonder why people still spend their money on surgery, injections and drugs each time they are sick. Natural herbs can cure all kinds of illness including herpes, diabetics, asthma, Cancer, hepatitis, etc. I've seen it with my own eyes. I was cured of Hepatitis B and my Sister and her Husband were cured of herpes by chief dr lucky who uses natural herbs to cure different kinds of illness. Even chief dr luck proved to the whole world that natural herbs can cure all diseases and he cured countless people using natural herbs. I know it is hard to believe but am a living testimony. There is no harm in trying herbs. Contact  on WhatsApp  +2348132777335 or email  chiefdrlucky@gmail.com

INSTANT REUNION LOVE SPELL CASTER TO BRING BACK YOUR EX ASAP. dr.makinidrmurugu@gmail.com I want to share my experience with the world on how i got my love back and saved my marriage. I was married for 7years with 2kids and we livest of the house and still went ahead to file for divorce. I pleaded and tried everything but still, nothing worked. The breakthrough came when someone introduced me to this wonderful, great spell caster Dr. Murugu who eventually helped me out. I have never been a fan of things like this but just decided to try reluctantly cause I was desperate and left with no choice. He did special prayers and used roots and herbs. Within 48 days she called me and was sorry for all the emotional trauma she had cost me, moved back to the house and we continue to live happily, the kids are happy too and we are expecting our third child. I have introduced him to a lot of couples with problems across the world and they have had good news. I just thought I should share my experience cause I strongly believe someone out there needs it. You can email him via Email dr.makinidrmurugu@gmail.com OR dr.makinidrmurugu@yahoo.com Website: http://drmuruguspells.com Website: https://drmakinidrmurugu.blogspot.com Whatsapp number +90 538 069 4285.

How i Get my ex back with the help of Dr OYAKHIRE who help my sister to bring back his husband who left her and her kids to suffer for a year for no reason all her effort to try and reach him to no avail then a friend gave her the contact of Great Dr OYAKHIRE .so she mail him about her problem and he assure her that in 24hrs her husband who left her and the kids will come begging just has he said 24hrs later her husband called her asking her to forgive him that he can't explain why he left family to suffer am happy he is back with more love for my sister and the kids. If u are suffering from depression or any kind of problem you can contact him on whatsapp him+2347084100646 or email:oyakhirespelltemple@gmail.com

INSTANT REUNION LOVE SPELL CASTER TO BRING BACK YOUR EX ASAP. dr.makinidrmurugu@gmail.com I want to share my experience with the world on how i got my love back and saved my marriage. I was married for 7years with 2kids and we livest of the house and still went ahead to file for divorce. I pleaded and tried everything but still, nothing worked. The breakthrough came when someone introduced me to this wonderful, great spell caster Dr. Murugu who eventually helped me out. I have never been a fan of things like this but just decided to try reluctantly cause I was desperate and left with no choice. He did special prayers and used roots and herbs. Within 48 days she called me and was sorry for all the emotional trauma she had cost me, moved back to the house and we continue to live happily, the kids are happy too and we are expecting our third child. I have introduced him to a lot of couples with problems across the world and they have had good news. I just thought I should share my experience cause I strongly believe someone out there needs it. You can email him via Email dr.makinidrmurugu@gmail.com OR dr.makinidrmurugu@yahoo.com Website: http://drmuruguspells.com Website: https://drmakinidrmurugu.blogspot.com Whatsapp number +90 538 069 4285.

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE. Email: dr.makinidrmurugu@gmail.com Hello everyone my is Elisa Keily am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Murugu spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him,I was left with my two kid and a job that pays little. i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Murugu and I decided to contact him. i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. my husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Murugu cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help nowEmail: dr.makinidrmurugu@gmail.com WhatsApp/call +90 538 069 4285 https://drmakinidrmurugu.blogspot.com Website: http://drmuruguspells.com

Loan offer !!! Have you ever thought about getting a hassle free loan from a reputable lender? Do you need an urgent loan? and get rejected by your local bank? Do you need a loan to invest in your business or buy a home? Congratulations, we would like to use this medium to let everyone know that we offer reliable loan support. We are happy to offer you loans at an interest rate of 2% for all customers. Contact us: (inforamzanloan@gmail.com) Urgent loan offer.

Add new comment