Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how DR.WEALTHY have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call DR.WEALTHY he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via wealthylovespell@gmail.com or WhatsApp DR on +2348105150446 or visit his website https://wealthylovespell.blogspot.com. You will be lucky as I am today if you have the courage to contact him and listen to his instruction.

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947          

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com    

The greatest joy in my life today is that I have been cured of Herpes by a Doctor called Dr. Williams, I was infected with HERPES Disease in 2017, I went to many hospitals for a cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution so that my body can be okay. Until one faithful day as i was browsing on the internet I saw a testimony on how Dr. Williams has helped people in curing Herpes and other diseases, quickly I copied his WhatsApp number so I contacted him for a solution for my Herpes disease, So Dr. Williams told me that his going to prepare his herbal medicine for my health which he sent to me, luckily after 2week my Herpes was cured. Dr. Williams is well recognized as one of the best herbalist doctors in Africa, you don't have to be sad anymore or share your tears anymore on this disease when the cure is available. The medicine has NO SIDE EFFECT, there's no special diet when taking the medicine. He also cures ALS, HIV AIDS, CANCER, HPV, DIABETES, and lots more. For enquiries:Email:drwilliamscure@gmail.com WhatsApp: +2347040461868 Website: https://drwilliamscure.wixsite.com/he...

Am testifying of the miraculous work of a great traditional doctor called Dr Oje Abacha . I have been suffering from herpes since last 2 years with my Husband but today I am happy that am cure from it with the herbal medicine  made by Dr Oje Abacha the great healer, I was browsing the Internet searching for help when I came across a testimony shared by someone on how Dr Oje Abacha cure her from Herpes Disease. I quickly contacted him to get the cure and today i am now free from the Virus, Email him now for help at oje.herbalsolutioncentre@gmail.com you can also whatsapp  him on +2348159734766     Visit his website  https://ojeherbalsolutioncentre.wordpress.com.  

Its a great pleasure for me to write this testimony about how i got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Aba but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try DR. Aba then i contacted him through his email, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for a medical check up after two weeks of usage. i agreed with him i took this medication and went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com OR call, add him on Whatsapp +2348107155060  

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947,      

I have come to find out that herbal medicine its the best solution to all STDs and STIs and other health related threatening issues/diseases, cause i was once tested positive for herpes and i have lived with it for about 5 years tried all form of medication all to know avail, until i get a recommendation from someone online about herbal medicine fro Dr Ofua, indeed i actually do a little/more research about the Herbalist and found out he has the possible cure to my ailment, i gave it a try by contacting him on WhatsApp messenger +2347059497969 or email thegreatherbalhealinghome@gmail.com he had the herbal medicine he sent to me and gave me dietary instructions to follows up while using the herbal medicine, he suggest that i used the medicine for a period of 21 days that after then i should go for a check up at the hospital to know the status of my herpes, which i actually did, after few weeks as recommended by him, I go for check up and behold i was now tested Negative, ever since then i have vowed to let everyone knows that herbal medicine is the solution to any diseases/infections, despite these Big pharma company trying to makes us not to use herbal medicine framing all sort of bad reviews just to diminished herbal medication for their selfish interest and big wallets purpose, my advice to you all is that try herbal medicine today and be glad that you have tried it and i assured you that if you do you will have cause to share a testimony online just am doing now, visit Websites: ( https://dr-ofua-ofure-herbal-healing-home.business.site) to know more about the great herbalist that help me and am sure he too will help you.

Thank God for using Dr Ojamo to get me cured from Herpes virus The disease appeared at the age of 38, with no hope of a cure from the hospitals i have went to, I thought my life have come to an end, until a friend of mine told me about Dr, Ojamo who treats all Kinds of diseases including Herpes, I contacted him via his email: dr.ojamoherbalhome@gmail.com and purchased the Herpes drug which is in a form of liquid after preparation, I received the medicine through airwingexpressdelivery and immediately commenced usage as prescribed, i used the medicine within 3weeks that i was instructed and to my greatest surprise my result became negative I am Herpes free, and I won't stop rejoicing and giving thanks to God for using Dr ojamo to cure me, you can contact him for your cure or any kinds of drugs, contact his Whatsapp number +2349077406037 or email dr.ojamoherbalhome@gmail.com

Thank God for using Dr Ojamo to get me cured from Herpes virus The disease appeared at the age of 38, with no hope of a cure from the hospitals i have went to, I thought my life have come to an end, until a friend of mine told me about Dr, Ojamo who treats all Kinds of diseases including Herpes, I contacted him via his email: dr.ojamoherbalhome@gmail.com and purchased the Herpes drug which is in a form of liquid after preparation, I received the medicine through airwingexpressdelivery and immediately commenced usage as prescribed, i used the medicine within 3weeks that i was instructed and to my greatest surprise my result became negative I am Herpes free, and I won't stop rejoicing and giving thanks to God for using Dr ojamo to cure me, you can contact him for your cure or any kinds of drugs, contact his Whatsapp number +2349077406037 or email dr.ojamoherbalhome@gmail.com

i was cured of herpes simplex virus 1 & 2 by a great herbal doctor called Dr sayo with the use of pure natural roots and herbs. it is still like a dream to me. There is no word suitable enough to qualify your significant in my life dear doctor. he can also cure any kind of diseases/virus and illness You can contact him via email: (sayoherbalhealer@gmail.com) or whatsapp him +2349012175679 you can also visit his FB page: https://www.facebook.com/Sayo-Herbal-Healer-100145798345000/    and take a good look on his website: http://sayoherbalhealinghome.com/     My little way to appreciate you doctor is to advertise your great work and that is what i am doing now  

I want to let you know that there's still hope for those suffering from the cruel hand of the nasty herpes virus, I was hopeless and rejected but somehow God chose to show me mercy and so he lead me to the forum where i got this email at:eromoherbscentre@gmail.com who i contacted and i received herbal remedy after reaching an agreement, this medicine that this group gave to me cured my herpes virus and gave back my life. And during my discussion with the the doc i got to find out that the cure lot of diseases and provide solutions to many spiritual issues.

Dr Ishiaku herbal medicine is mighty and genuine,I use to use Mellisa oil and Lavender Healing herbs but result were just still the same. But using @Dr_ishiaku herbal medicine cured my herpes final and I have being living for 2 years now No Sores. My herpes is truely gone. Contact him if you interested of his herbal medicine too. @Dr_ishiaku can as well cure the following HIV/AIDS,COPD,FIBROID,ASTHMA,DIABETES,SICKLE-CELL,EPILEPSY,HEPATITIS,CANCER,LOVE SPELL CASTER...EMAIL:  Ishiakuherbalcure@gmail.com WHATSAPP :+2348180828544  WEBSITE: www.ishiakuherbalcure.wordpress.com

So you are still struggling with HERPES , HIV/AIDS, Diabetes, Epilepsy, Blood, Cancer, HPV, ALS, AUTISM etc  or you at least know someone who is suffering with these infections, Well that's nothing to be ashamed of. What if I tell you that there is a way to permanently erase the HSV virus and all other diseases from your body PERMANENTLY. Yes this is possible and you don't need to waste your money on temporary treatments That Won't cure your herpes permanently yet generate  side effects due to long term use.This cure has been proven to work by Dr.ogbekhilu and it has got a 100% success rate in clinical university-based studies. So STOP WASTING YOUR TIME AND MONEY AND PERMANENTLY ERASE  THAT VIRUS TO ENJOY A HAPPIER HEALTHIER LIFE. WANT TO KNOW HOW? THEN GO AHEAD AND VISIT THE WEBSITE BELOW, you can thank me later.    LEARN HOW TO PERMANENTLY ERASE HERPES FROM YOUR BOD HERE:       whatsapp contact : +234(810)2460821                  https://drogbekhiluherbalhome.simdif.com  

Finally there is cure for herpes1&2 and Dr Osato herbal medicine is the cure for herpes1&2. I saw a post in a health forum from miss cherlyn solie on how she was cured from herpes with the use of Dr Osato herbs and she also wrote Dr Osato cure all kind of deadly diseases and virus including Herpes, HIV, ALS, HPV, HSV1&2, MND, Epilepsy, Leukemia, Asthma, Cancer, Diabetes. At first i doubted if it was real but decided to give it a try because i was desperate to get cured from herpes and i contacted this herbal Doctor on email (osatoherbalcure@gmail.com) she provided on the comment and explain my problem to him and he told me that he is going to prepare a herbal medicine for me which he did and he sent it to me through UPS service, when i receive this herbal medicine, he gave me instructions on how to use it, after taken the medicine as instructed, i went for check up and the result was Negative and i went to two other clinic to retested and the result was still Negative and all the symptoms of herpes where gone from my body and my doctor confirm with me that am free from herpes , I am now free from Herpes. You can contact Dr Osato on his email: OSATOHERBALCURE@GMAIL.COM or you can call and Whatsapp him on +2347051705853 and through his Facebook: https://www.facebook.com/Dr-Osato-Herbal-Cure-106002928040920. His website is https://osatoherbalcure.wordpress.com. All thanks to Dr Osato for what he has just done for me and i will continue to share this great testimony on every platform so we can join hands to eradicate these disease and virus out of this world.

Benötigen Sie 100% Kredit? Wir können Ihre Gutschrift und Bedürfnisse mit 3% Zinssatz reparieren. Unabhängig von Ihren Umständen, selbständig, im Ruhestand, mit einer schlechten Bonität, können wir Ihnen bei unserem flexiblen Rückzahlungssystem helfen. Kontaktieren Sie uns unter: asdaservices24@gmail.com WhatsApp: +17042750147 Beantragen Sie jetzt alle Arten von Darlehen und erhalten Sie dringend Geld! * Der Zinssatz beträgt 3% * Wählen Sie zwischen 1 und 40 Jahren Rückzahlung. * Wählen Sie zwischen monatlichem und jährlichem Rückzahlungsplan. * Die Bedingungen der Darlehen sind flexibel. Grüße, asda Dienstleistungen

This testimony is worth sharing to the world. I am here to tell the world of the good works of DR IYOHA. My name is Winnie Adams am from the UK.. My man left me and my kids for another older woman. It was not so easy for me.. I love my husband so much and I did not lose hope and I kept praying and God finally answered my prayers...i searched online for a spell caster to help me unite me and my lover back forever and i saw so many testimonies of how DR IYOHA has helped so many people online and i decided to give him a trial … I contacted him and explained to him. He told me not to worry that he will bring back my man within 24 hours. He consulted his powers and assured me not to worry . He did his work and cast the spell and to my greatest surprise, my husband came back the same day begging and crying just as DR IYOHA said. He begged me for forgiveness and he promised never to leave me for any reason. We are happy and we live together as one. Contact DR IYOHA now on: DRIYOHASOLUTIONTEMPLE@YAHOO.COM and you can also contact him on WHATSAPP +18572288347 OR CALL : +1 4073379869 ... don't lose hope have a lovely day

Finally there is cure for herpes1&2 and Dr Osato herbal medicine is the cure for herpes1&2. I saw a post in a health forum from miss cherlyn solie on how she was cured from herpes with the use of Dr Osato herbs and she also wrote Dr Osato cure all kind of deadly diseases and virus including Herpes, HIV, ALS, HPV, HSV1&2, MND, Epilepsy, Leukemia, Asthma, Cancer, Vaginal infection, Diabetes. At first i doubted if it was real but decided to give it a try because i was desperate to get cured from herpes and i contacted this herbal Doctor on email (osatoherbalcure@gmail.com) she provided on the comment and explain my problem to him and he told me that he is going to prepare a herbal medicine for me which he did and he sent it to me through UPS service, when i receive this herbal medicine, he gave me instructions on how to use it, after taken the medicine as instructed, i went for check up and the result was Negative and i went to two other clinic to retested and the result was still Negative and all the symptoms of herpes where gone from my body and my doctor confirm with me that am free from herpes , I am now free from Herpes. You can contact Dr Osato on his email: OSATOHERBALCURE@GMAIL.COM or you can call and Whatsapp him on +2347051705853 and through his Facebook: https://www.facebook.com/Dr-Osato-Herbal-Cure-106002928040920. His website is https://osatoherbalcure.wordpress.com. All thanks to Dr Osato for what he has just done for me and i will continue to share this great testimony on every platform so we can join hands to eradicate these disease and virus out of this world.

Having herpes or any kind of sickness/ disease is not the end of life, There are treatments to get rid of genital herpes/ disease with traditional herbs from Dr. Kham. I was positive about this infection (HERPES) and I lost hope because I was outcast and rejected even by my best friends. I searched on line to know more on how to eradicate this virus and enquirer about cure for herpes and i got a testimony posted by Dr. Kham patient on how she was cured from HSV-2, So i decided to contact the same herbalist Dr. Kham because i know that nature has the power to heal everything, So i contacted him to know he can help me and he told me never to worry that he will help me out with his natural herbs created by God Almighty! After 2 days of contacting him, He told me that the cure has been prepared and he will send it to me via (UPS DELIVERY SERVICES) and it got to me in 5 days! I used the medicine as he instructed me(MORNING AND EVENING)  and I was cured after taking the dosage for two weeks. It really looks like a dream to me but I am so happy now!! that is the reason i decided to also add more comment of Him to this blog because that was what i promise him that i would testify about his good work to the people if his herbal medicine would cure me, So if you need his help also, You can Email him on dr.khamcaregiver@gmail.com or Whatsapp him via +2348159922297 for more information you can visit his website: https://herbal-dr-kham.jimdosite.com or visit his blog: https://drkhamcaregiver.blogspot.com/

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of lord aguma on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well, After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions, When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise, i was cured from Herpes, My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact lord aguma today on this Email address: lordagumamagicspellcaster@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2349155254974 or visit his website https://lordagumamagicspel.wixsite.com/home-of-solution

Thank God for using Dr Ojamo to get me cured from Herpes virus The disease appeared at the age of 38, with no hope of a cure from the hospitals i have went to, I thought my life have come to an end, until a friend of mine told me about Dr, Ojamo who treats all Kinds of diseases including Herpes, I contacted him via his email: dr.ojamoherbalhome@gmail.com and purchased the Herpes drug which is in a form of liquid after preparation, I received the medicine through airwingexpressdelivery and immediately commenced usage as prescribed, i used the medicine within 3weeks that i was instructed and to my greatest surprise my result became negative I am Herpes free, and I won't stop rejoicing and giving thanks to God for using Dr ojamo to cure me, you can contact him for your cure or any kinds of drugs, contact his Whatsapp number +2349077406037 or email dr.ojamoherbalhome@gmail.com

Thank God for using Dr Ojamo to get me cured from Herpes virus The disease appeared at the age of 38, with no hope of a cure from the hospitals i have went to, I thought my life have come to an end, until a friend of mine told me about Dr, Ojamo who treats all Kinds of diseases including Herpes, I contacted him via his email: dr.ojamoherbalhome@gmail.com and purchased the Herpes drug which is in a form of liquid after preparation, I received the medicine through airwingexpressdelivery and immediately commenced usage as prescribed, i used the medicine within 3weeks that i was instructed and to my greatest surprise my result became negative I am Herpes free, and I won't stop rejoicing and giving thanks to God for using Dr ojamo to cure me, you can contact him for your cure or any kinds of drugs, contact his Whatsapp number +2349077406037 or email dr.ojamoherbalhome@gmail.com

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given, to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947,,      

Its a great pleasure for me to write this testimony about how i got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Aba but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try DR. Aba then i contacted him through his email, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for a medical check up after two weeks of usage. i agreed with him i took this medication and went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy. again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com OR call, add him on Whatsapp +2348107155060  

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com,,  

Am here to appreciate Dr Aba for using his herbal medicine to cure my Herpes virus. since 3 years now I have been living with this virus and it has been giving me challenges, I was so perplexed cause i have been taking several drugs to be cured but all of my effort was in vain,one morning i was browsing through the internet then i saw several testimonies about Dr. Aba curing people from Herpes virus and immediately i contacted Dr. Aba on his email: dr.abaherbalhome@gmail.com, i told him about my troubles and he told me that i must be cured, gave me some instructions and which i rightly. followed. so he prepared a herbal medicine for me and sent it to me which i used for 2 weeks and everything was like a dream to me and my Herpes virus was totally gone, why don't you contact him today and be free from your diseases because he is very good and honest Doctor. contact him via email; dr.abaherbalhome@gmail.com or whatsApp him on +2348107155060.  

Hello everyone i Am williams pater and i am from USA i am here to give my testimony about an herbal doctor called Dr,olu I was heartbroken because i had very small penis,not nice to satisfy a woman, i have been in so many relationship, but cut off because of my situation, i have used so many product which doctors prescribe for me, but could not offer me the help i searched for. i saw some few comments on the internet about this specialist called Dr,OLU and decided to email him on his email i saw on the internet,(drolusolutionhome@gmail.com ) so I decided to give his herbal product a try. i emailed him and he got back to me, he gave me some comforting words with his herbal product for Penis Enlargement, Within three weeks of me use it, i began to feel the enlargement, " and now it just 4 weeks of using his products my penis is about 8 inches longer, and i had to settle thing out with my ex girlfriend , i was surprised when she said that she is satisfied with my performance in bed and i now have a large penis.thanks to DR OLU for is herbal product. you can also reach him with emsil drolusolutionhome@gmail.com though is..number WHATASPP him today on this number [ +2348140654426 ]

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

Herbal Penis Enlargement product is 100% guarantee to Enlarge and get a better ERECTION, the reason why most people are finding it difficult to enlarge Penis is that they believe on medical report, drugs and medical treatment which is not helpful for Penis Enlargement. Natural roots/herbs are the best remedies which can easily Enlarge your Penis permanently Contact Dr ODOMA via Email: drodomasolutionhome20@gmail.com or via WhatsApp: +2348100649947 for Natural root and herbal remedies put together to help you get Enlarge and Erect healthily. I also learn that Dr ODOMA also can cure other types of diseases like,HEPATITIS B,DIABETICS,CANCER,HPV,LOW SPERM CAM, HIV/STDS, FIBROSIS LOST OF WEIGHT, BREAST ENLARGEMENT, HIPS and BUMS ENLARGEMENT etc Thank you...........

Add new comment