Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Hello my name is Kallya from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Ade my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest Ade have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com Website  https://ancientspiritspell.wordpress.com WhatsApp +2347059715465 .

There are still a lot of people suffering from different health issues and are therefore looking for solution. I bring you Good news. There is a man called Dr UROMI a herbal practitioner who helped cure me from Genital herpes and shingles, this i had suffered from for the past 2 years and i have spent so much money trying to survive from it. I got my healing by taking the herbal medicine he sent to me to drink for about 14 days . 14 days after completion of the dosage, I went for a medical checkup and I was tested Genital Herpes NEGATIVE. I’m sharing this so that other people can know of this great healer called Dr UROMI because I got to know him through a friend he cured from too. I was made to understand that he can cure several other deadly diseases and infections. Don’t die in ignorance and don’t let that illness take your life. Contact Dr UROMI through his email. Druromiherbalhome@gmail.com or whatsApp +2349021374574.

There are still a lot of people suffering from different health issues and are therefore looking for solution. I bring you Good news. There is a man called Dr UROMI a herbal practitioner who helped cure me from Genital herpes and shingles, this i had suffered from for the past 2 years and i have spent so much money trying to survive from it. I got my healing by taking the herbal medicine he sent to me to drink for about 14 days . 14 days after completion of the dosage, I went for a medical checkup and I was tested Genital Herpes NEGATIVE. I’m sharing this so that other people can know of this great healer called Dr UROMI because I got to know him through a friend he cured from too. I was made to understand that he can cure several other deadly diseases and infections. Don’t die in ignorance and don’t let that illness take your life. Contact Dr UROMI through his email. Druromiherbalhome@gmail.com or whatsApp +2349021374574.

hello everyone i am Henry Mikiel  from Florida  a medical doctor i never believed herbal products could solve what my science technology could not solve ,i have been having little penis size since childhood and that really Embarass me alot and up till now that i am 37 years old i still find it difficult to find a permanent solution until my friend from Africa at work place introduce his uncle to me Dr Harry .he told me about his wonderful works and decided to contact him through his email he gave me  drharrysolution@gmail.com and he replied me and we discussed my situation and told me what i need to do ,i did it and received his herbal medicine through UPS and i got it within 3/5 days and used his miraculous herbal mixture cream just as he told me ,its just 4 days i started measuring and got 4 inches already and after two weeks i got 11 inches size and 8.0 girth size .i was so happy because no woman will dare reject me now with my big Cock .life is really full of surprises me that was having 2 inches before now having 11 inches big cock size .so if you need any help or cure to any sickness or disease like small penis,low sperm count,premature ejaculation,HIV/AIDS ,herpes ,spells of all kinds etc you can quickly visit his website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple    whatsapp him on +2349036417079  good luck as you reach him    

HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 2 CURE   ( https://ehiagwinaherbalhom.wixsite.com/home)  I am from USA i was diagnosed with HSV TPYE 2 while I was pregnant .I cried for days. I was devastated and looking up info on it just made it worse. I don't know how long I have had it for. I don't know if my partner has it or if he was the one who transferred it to me. I had one outbreak while pregnant. That's how I found out I had the virus. I started taking and antiviral and took it everyday twice a day to make sure I wasn't able to get an outbreak. I debated whether I wanted to have my daughter natural or c- section. I was terrified. Stress wasn't helping my situation. I ended up having her natural and she is a beautiful healthy 2 month old baby girl. I try not to think about me having the virus because of my depression i couldn't. so I have to focus more on how to get rid of HSV TPYE 2 because i don't want anything to happen to my daughter and thank God she was born fine. i visited different hospital but they gave me list of drugs like acyclovir, Zovirax, and (valacyclovir)Valtrex without without get rid of my virus. one day i decide to surf the internet for cure so i  saw a testimony  total cure of HERPES by Dr. EHIAGWINA with  NATURAL HERBS so  i pick up the email Address: ehiagwinaherbalhome@gmail.com and contact he an hour later he reply explain to me how am going to get the herbs and how am going to use it  to cure my virus i give a try believe me it work perfectly i used it within seven days now am tested negative i am free from the virus thanks Doc. for so many passing through this contact Dr. EHIAGWINA to help you get rid of the  virus. here is his email address: ehiagwinaherbalhome@gmail.com  you can also call or add him on whats app +2348162084504 He can as well cure so many diseases like........... 1. ALS 2. HPV 3. SHINGLES 4. CANCER 5. HIV/AIDS 6. BREAST AND PENIS ENLARGEMENT and others diseases i can't remember now.Thanks Doc am so happy today

HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE 2 CURE   ( https://ehiagwinaherbalhom.wixsite.com/home)  I am from USA i was diagnosed with HSV TPYE 2 while I was pregnant .I cried for days. I was devastated and looking up info on it just made it worse. I don't know how long I have had it for. I don't know if my partner has it or if he was the one who transferred it to me. I had one outbreak while pregnant. That's how I found out I had the virus. I started taking and antiviral and took it everyday twice a day to make sure I wasn't able to get an outbreak. I debated whether I wanted to have my daughter natural or c- section. I was terrified. Stress wasn't helping my situation. I ended up having her natural and she is a beautiful healthy 2 month old baby girl. I try not to think about me having the virus because of my depression i couldn't. so I have to focus more on how to get rid of HSV TPYE 2 because i don't want anything to happen to my daughter and thank God she was born fine. i visited different hospital but they gave me list of drugs like acyclovir, Zovirax, and (valacyclovir)Valtrex without without get rid of my virus. one day i decide to surf the internet for cure so i  saw a testimony  total cure of HERPES by Dr. EHIAGWINA with  NATURAL HERBS so  i pick up the email Address: ehiagwinaherbalhome@gmail.com and contact he an hour later he reply explain to me how am going to get the herbs and how am going to use it  to cure my virus i give a try believe me it work perfectly i used it within seven days now am tested negative i am free from the virus thanks Doc. for so many passing through this contact Dr. EHIAGWINA to help you get rid of the  virus. here is his email address: ehiagwinaherbalhome@gmail.com  you can also call or add him on whats app +2348162084504 He can as well cure so many diseases like........... 1. ALS 2. HPV 3. SHINGLES 4. CANCER 5. HIV/AIDS 6. BREAST AND PENIS ENLARGEMENT and others diseases i can't remember now.Thanks Doc am so happy today

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr Aba has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr Aba cured someone of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately on. his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have been, and he assure me that he will help me to cure my herpes virus,after he has prepared the herbal medicine he sent it to me and when i have received it and started using it i was totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr Aba for helping me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:+2348107155060    

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr Aba has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr Aba cured someone of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately on his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have been, and he assure me that he will help me to cure my herpes virus,after he has .prepared the herbal medicine he sent it to me .and when i have received it and started using it i was totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr Aba for helping me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:+2348107155060.    

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases all .over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060       

My husband and I have been married for over 10 years. We met when I was 18 and he was 21. We’ve been through a lot emotionally together. There were several HUGE fights and painful situations in our marriage, but we always seemed to come out stronger on the other side. Out of the blue my husband just sprung the divorce talk on me, I was totally depressed until I found Dr.Todd website online and I ordered for a Love spell. You won’t believe my husband called me at the exact time this spell caster finished his spell work in 48hrs. I was totally amazed! He is wonderful and his spells work so fast. His Email: manifestspellcast@ gmail. com manifestspellcast.wordpress.com

I found out, that taking herbal treatment is the best to get rid of hpv as soon as i feel the symptoms of hpv is appearing, i took the healing process by contacting Dr onokun for natural treatment it works wonders, amazingly ever since I had the herbal treatment i have not feel these horrible disease anymore and my doc told me the virus is gone, i am glad i finally got cured out from this horrible disease. every hpv or herpes patients should also get in touch with this herbalist Dr to get ride of these disease forever his email address; Dronokunherbalcure@gmail.com or page at: https://www.facebook.com/naturaltreatmentcenter1

I was diagnosed of HERPES Virus in 2018 and I have tried all I can to get cured but all to no avail, until i saw a post in a health forum about a herbalist man who prepare herbal medication to cure all kind of diseases including HERPES virus, at first i doubted if it was real but decided to give it a try , when i contact this herbalist and he prepared a HERPES herbal cure and sent it to me via FEDEX delivery company service, when i received this herbal cure, he gave me step by directions on how to apply it, when i applied it as instructed, i was totally cured of this horrible disease within 14days of usage, i went to the hospital for a test and it was negative. I can tell the public now that I am now free from the horrible disease called herpes, all thanks to Dr.ASAKA that is why I want to leave his email address and What's app contact just if you want to contact him for help. you reach this great herbal doctor via his email on (drasakanaturalremedies@gmail.com) website on: https://drasakanaturalremediesherbalcure.wordpress.com/  One thing I like about Dr ASAKA is honesty. His is very polite with his customers, everything he told me was what he did. His herbal medicines are very affordable, effective, and confidential.

HOW DR AZIBA HELPED ME ENLARGE MY PENIS SIZE FROM 3.5 INCHES TO 11INCHES LONG AND 8.0 GROWTH WhatsAPP DR [ +2348100368288 ] I got married 2 years ago and it just seemed that there was no excitement in my sex life. My dysfunction to perform to the best of my abilities in bed made it harder for my wife and me to have a good time during sex. And i was having the feelings that she may decide to get a divorce one day. I knew something had to be done in order to improve my sex life and to save my marriage because my marriage was already falling apart, so when i was on my Facebook page i came across a story of how Dr Aziba helped him enlarged his penis to 8ins better.so i Immediately copied the Email address of the Dr and explained to him my problem, he gave me some simply instruction which i must follow and i did easily and my friends Today, i am the happiest man on Earth, All Thanks to Dr Aziba for saving my marriage and making me a real man today. I asked him about some popular diseases like HERPES,HIV AIDS,HEPATITES,DIABETIS, CANCERS, WART, HSV, ALS. etc.. which are affecting most people he said there is no disease without a cure, he has it all...You can as well reach the Dr below for help on your problem, for he has the solution to all... Email:[ PRIESTAZIBASOLUTIONCENTER@GMAIL COM ] WhatsAPP DR [ +2348100368288 ]

I suffered for four years. I have visited CVS Pharmacy in CA for treatment but no improvement. I met Dr.OMONGE online while I was searching for a herpes cure. I read a testimony about his work. I give a try that now becomes a testimony in my life. I contacted Dr.OMONGBE WhatsApp +2348050407265 or Email: dromongbenaturalremedies@gmail.com  His website https://dromongbenaturalre.wixsite.com/dromongbenaturalreme

Am Lisa by name, i was diagnosed with Herpes for 3years ago i lived in pain with the knowledge that i wasn't going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my. condition never got better i was determined to get my life back so one day i saw mr Brown post on how Dr Aba saved him from the VIRUS with herbal medicine i contacted Dr Aba on his email address dr.abaherbalhome@gmail.com we spoke on the issue i told him all that i went through and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier. service and told me how to use it,after 14days of usage I went to see the doctor for test ,then the result was negative,am the happiest woman on earth now. this testimony is real.thanks to Dr Aba God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348107155060   

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms,I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It .was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free to contact Dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060.

Please read and also contact DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com) if you need a powerful love spell to fix your broken relationship. I got a divorce from my husband when I was six months pregnant with my second child. We had been arguing and quarreling nonstop since the day our first child was conceived, no love nor trust from him anymore so he divorced me. And all these whiles, I have been trying all different means to get him back, I also tried some different spell casters here in my country, but none of them could bring Richard back to me. It was only DR ISIKOLO who guaranteed me an urgent 48 hours spell casting, and he assure me that my husband will be with me again. I am writing to offer my thanks and deep gratitude to you for keeping your promises, and for using your gifted and great powers to bring him back home. I was thrilled to know that you are specialized in reuniting Lovers. Thank you Sir, for helping me through the worst times of my life, for being such a great spell caster, and for giving me a love spell that has brought me so much joy in my marriage. My husband is back and promise never to leave me again. If you doubt his ability, trust me. You should take a chance. It pays off in ways you could never even imagine. If you are their right now and you need a powerful and urgent love spell to bring back your ex kindly contact DR ISIKOLO right now he is the only answer to restore your broken relationship or marriage: isikolosolutionhome@gmail.com or his WhatsApp: +2348133261196.

Hello friends. Thanks to Dr.OYAKHIRE who cured me of high blood presure he also get people cure form several diagnosed diseases and virus, HSV, HPV, COLD SORES, LUPUS, HIV, CANCER, HEPATITIS TYPES**Herpes __**Blood cancer____**Diabetes____**Hepatitis B____**Low sperm count____**Fibroid_____**ALS___**Epilepsy___**HPV____**COPD SORES___**CANCER____**Gonorrhea____**high blood pressure ___**HSV_1/2____**Skin and face* *infection___**LUPUS____**EX_BACK etc* for more info,whatApp +2347084100646, or email him,droyakhireherbalhome@gmail.com

I am so Happy to be writing this article in here, i am here to explore blogs forum about the wonderful and most safe cure for HERPES SIMPLEX VIRUS . I was positive to the deadly Virus called HERPES and i lost hope completely because i was rejected even by my closet friends. i searched online to know and inquire about cure for HERPES and i saw Dr.OYAKHIRE testimony online on how he was cured so many persons from Herpes Disease. so i decided to contact the great herbalist because i know that nature has the power to heal everything. i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs from God! after 2 days of contacting him, he told me that the cure has been ready and he sent it to me via FEDEX  and it got to me after 4 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! its really like a dream but i'm so happy! that's the reason i decided to also add more comment of Him so that more people can be saved just like me! and if you need his help,contact his Email: (droyakhireherbalhome@gmail.com) you can contact him on whatsapp +2347084100646 . He also cure the below listed sickness; (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA..

How I Got My Ex Husband Back..Am so excited to share my testimony of a real spell caster who brought my husband back to me. My husband and I have been married for about 6 years now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone else. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the internet one day, I came across a website that suggested that Dr Aluya can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and and told him my problems and he told me what to do and i did it and he did a spell for me. 48 hours later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. All thanks to Dr Aluya Powerful Love Spell that really works. If you have any problem contact him and i guarantee you that he will help you. He will not disappoint you. Email him at: aluya.48hoursspelltemple@gmail.com or whatsapp him on: +2348110493039 you can also go through his website draluya48hoursspelltemple.webs.com/

I am so Happy to be writing this article in here, i am here to explore blogs forum about the wonderful and most safe cure for HERPES SIMPLEX VIRUS . I was positive to the deadly Virus called HERPES and i lost hope completely because i was rejected even by my closet friends. i searched online to know and inquire about cure for HERPES and i saw Dr.OYAKHIRE testimony online on how he was cured so many persons from Herpes Disease. so i decided to contact the great herbalist because i know that nature has the power to heal everything. i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs from God! after 2 days of contacting him, he told me that the cure has been ready and he sent it to me via FEDEX  and it got to me after 4 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! its really like a dream but i'm so happy! that's the reason i decided to also add more comment of Him so that more people can be saved just like me! and if you need his help,contact his Email: (droyakhireherbalhome@gmail.com) you can contact him on whatsapp +2347084100646 . He also cure the below listed sickness; (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA..

I am so Happy to be writing this article in here, i am here to explore blogs forum about the wonderful and most safe cure for HERPES SIMPLEX VIRUS . I was positive to the deadly Virus called HERPES and i lost hope completely because i was rejected even by my closet friends. i searched online to know and inquire about cure for HERPES and i saw Dr.OYAKHIRE testimony online on how he was cured so many persons from Herpes Disease. so i decided to contact the great herbalist because i know that nature has the power to heal everything. i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs from God! after 2 days of contacting him, he told me that the cure has been ready and he sent it to me via FEDEX  and it got to me after 4 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! its really like a dream but i'm so happy! that's the reason i decided to also add more comment of Him so that more people can be saved just like me! and if you need his help,contact his Email: (droyakhireherbalhome@gmail.com) you can contact him on whatsapp +2347084100646 . He also cure the below listed sickness; (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) HIV&AIDS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (6) IMPOTENCE, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA..

Thanks to Dr IYERE who cured me of Herpes virus. I noticed a strange changes in my body, and I visited a doctor who diagnosed me of Herpes so I was terrified emotionally and looking  for every possible cure to the virus, as I was going through online I came across Dr. Iyere profile, that was how I contacted him and we made an arrangement how to get the Herbs, and he administered his herb on me, and I became fully healthy under two week, in case you want to contact Dr IYERE for a similar problem, you can reach him through his email: driyereherbalhome@gmail.com or WhatsApp him:+2348106427180https://www.facebook.com/Dr-Iyere-Herbal-treatment-113541013843688/https://driyereherbalcentre.weebly.com

BROTHERHOOD OF ILLUMINATI Easy way to join the Illuminati brotherhood in the world. Are you a business man or an artist,Politicians and you want to become big, Powerful and famous in the world, join us to become one of our official member today.you shall be given an ideal chance to visit the Satan and his representative after registrations is complected by you, no sacrifice or human life needed, Illuminati brotherhood brings along wealth and famous in life, you have a full access to eradicate poverty away from your life. now we are in GERMANY So contact Mr JOHN.Via:EMAIL.. [illuminatikingdomofmoney666@gmail.com] or whatsapp us on +4915219347379.Join us today and realize your dreams.

hello everyone i am Henry Mikiel  from Florida  a medical doctor i never believed herbal products could solve what my science technology could not solve ,i have been having little penis size since childhood and that really Embarass me alot and up till now that i am 37 years old i still find it difficult to find a permanent solution until my friend from Africa at work place introduce his uncle to me Dr Harry .he told me about his wonderful works and decided to contact him through his email he gave me  drharrysolution@gmail.com and he replied me and we discussed my situation and told me what i need to do ,i did it and received his herbal medicine through UPS and i got it within 3/5 days and used his miraculous herbal mixture cream just as he told me ,its just 4 days i started measuring and got 4 inches already and after two weeks i got 11 inches size and 8.0 girth size .i was so happy because no woman will dare reject me now with my big Cock .life is really full of surprises me that was having 2 inches before now having 11 inches big cock size .so if you need any help or cure to any sickness or disease like small penis,low sperm count,premature ejaculation,HIV/AIDS ,herpes ,spells of all kinds etc you can quickly visit his website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple    whatsapp him on +2349036417079  good luck as you reach him    

I am here to give my testimony about a doctor who helped me in my life. I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS , i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was on the river side thinking where I could go to get a solution. so a lady walked to me telling me why am I so sad and i open up all to her telling her my problem, she told me that she can help me out, she introduce me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, so i mail him. He told me all the things I needed to do and also gave me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what was happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at :droriane6@gmail.com or call him or talk with him through whatsapp on +2349031652461 You can also contact him if are diagnosed with any the virus below {1}HIV and AIDS {2}Diabetes {3}Epilepsy {4} Blood Cancer {5} He Can Make you get Pregnancy {6.} HPV {7} ALS {8} Hepatitis {9} Diabetes {10}Love Spell

Just wanna say a big thank you Neme Amber for introducing me to Dr Emmanuel the great HERBALIST that helped me prepare home remedies that cured my herpes (HSV 2). I was infected with HSV 2 for the past two years and i was unable to get a better job cos all the company i was to get employed checked our blood test and found out that i was positive to GENITAL HERPES and i loosed employmAent. So i was desperate to get a cure so that i can live normal and get my job training. i earlier made some research and i contacted some doctors online but they keep on asking for money for courier after that they'll tell you that tax and so more so i became broke and frustrated. One day i was less busy so i decided to make latest research on herpes cure and i found a site  were everyone was talking about DR Emmanuel and herbs ability to cure herpes. So i discussed with Neme Amber and she explained to me that its very easy working with Dr Emmanuel so i contacted DR Emmanuel via email ( nativehealthclinic@gmail.com ) and he helped me just as he has helped others now im cured and different medical centers has tested me and approved me cured. so i decided to thank Neme Amber cos she made it possible for me. and i can also assure you that he can also help you. so if you need the service of DR emmanuel, ill put his details here so that you can easily get in touch wif him. his email: nativehealthclinic@gmail.com or WhatsApp him at +2348140073965. my Name is Grace from US,once again thanks to Neme Amber. im fucking hapy..  u Dr Emmanuel YouTube like at https://www.youtube.com/channel/UCpUsOO5kNWlqOYzaWgtQuHQ

Good luck to anyone reading this true life story of mine, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year, And I Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr OYAGU Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr OYAGU I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me, I Started The Herbal Medicine For My Health. He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative. My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr OYAGU To Help You Too, And Help Me To Thank Dr OYAGU For Cure Me, I’m Cured By Dr. OYAGU Herbal Medicine, His Contact Email:oyaguherbalhome@gmail.com or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Or Cell Whatsapp Number +2348101755322 thank you

Health is not just physical health, but also mental, emotional and spiritual well-being. An important part of the healing process for me is to be active in herpes education, support and advocacy. I volunteer in a number of Herpes organizations, and in particular Positive Men, because the impact of Herpes on women is very different from men. I was once a herpes positive, I will forever be grateful to God Almighty and Dr. IYOHA Solution Temple for reaching me when I thought it was all over, Today I am happy with my family living free. After the medical doctor confirmed Herpes status Negative, after 3 weeks on Dr. IYOHA herbs . I have never in my life believed that herpes could be cured by any herbal medicine i first doubted but i have no choice but to trust and believe him and today i am happy to say i am Herpes free, I want to make sure that herpes never happens to anyone else. We can't prevent herpes by punishment, by stigma and discrimination. It's only through building a safe, supportive and caring environment, that positive people still have hope and they should contact Dr. IYOHA via email: Cantact the great herbal doctor through his what-sapp Via: +1 857 228 8347 or call him : +1 407 337 9869 THANKS .

Health is not just physical health, but also mental, emotional and spiritual well-being. An important part of the healing process for me is to be active in herpes education, support and advocacy. I volunteer in a number of Herpes organizations, and in particular Positive Men, because the impact of Herpes on women is very different from men. I was once a herpes positive, I will forever be grateful to God Almighty and Dr. IYOHA Solution Temple for reaching me when I thought it was all over, Today I am happy with my family living free. After the medical doctor confirmed Herpes status Negative, after 3 weeks on Dr. IYOHA herbs . I have never in my life believed that herpes could be cured by any herbal medicine i first doubted but i have no choice but to trust and believe him and today i am happy to say i am Herpes free, I want to make sure that herpes never happens to anyone else. We can't prevent herpes by punishment, by stigma and discrimination. It's only through building a safe, supportive and caring environment, that positive people still have hope and they should contact Dr. IYOHA via email: Cantact the great herbal doctor through his what-sapp Via: +1 857 228 8347 or call / Text him : +1 407 337 9869 THANKS .

Add new comment