Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

GREAT LOVE SPELL CASTER DR OGAGA THAT HELP ME SAVE MY RELATIONSHIP. WHATSAPP +2347059387282 I hear how people are talking about The powerful spell caster called Dr Ogaga regard of how he bring back ex lover and getting married to their dream true lover and i also contact him to help me cast a spell in regard of my ex lover whom i love so much that left me 2yrs ago, but today my ex is back to me and we are happily married with 3kids and i am so much happy for the help i found in you Dr Ogaga. I and my family are very much happy and we are living large now, I am grateful and appreciate your good work of spell casting, thank you and may you leave long to help people in problems, Contact email ogagaspellcastertemple@gmail.com

GREAT LOVE SPELL CASTER DR OGAGA THAT HELP ME SAVE MY RELATIONSHIP. WHATSAPP +2347059387282 I hear how people are talking about The powerful spell caster called Dr Ogaga regard of how he bring back ex lover and getting married to their dream true lover and i also contact him to help me cast a spell in regard of my ex lover whom i love so much that left me 2yrs ago, but today my ex is back to me and we are happily married with 3kids and i am so much happy for the help i found in you Dr Ogaga. I and my family are very much happy and we are living large now, I am grateful and appreciate your good work of spell casting, thank you and may you leave long to help people in problems, Contact email (ogagaspellcastertemple@gmail.com) or WhatsApp +2347059387282

Hello Everyone out there,I am here to give my testimony about a Herbalist doctor who helped me . I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2011, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was in the river side thinking where I can go to get solution. so a lady walked to me telling me why am I so sad and i open up all to her telling her my problem, she told me that she can help me out, she introduce me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, so i mail him. He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what is happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at {oliha.miraclemedicine@gmail.com} or whatsapp him number: +2349038382931. or website is https://olihamiraclemedicine.webs.com/ Contact him today and you will have a testimony...Good luck! Dr. OLIHA Also Cures: 1. HIV/AIDS 2. HERPES 1/2 3. CANCER 4. ALS (Lou Gehrig’s disease) 5. Hepatitis B 6. chronic pancreatic 7. Emphysema 8. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Hello my name is Kallya from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Ade my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest Ade have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com Website  https://ancientspiritspell.wordpress.com WhatsApp +2347059715465 .

Hello my name is Kallya from USA i want to tell the world about the great and mighty spell caster called Priest Ade my husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce i was so heart broken i cried all day and night but he left home i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful Priest Ade have helped so many in similar situation like mine he email address was there so i sent him an email telling him about my problem he told me he shall return back to me within 24hrs i did everything he asked me to do the nest day to my greatest surprise my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com Website  https://ancientspiritspell.wordpress.com WhatsApp +2347059715465 .

PROFESSIONAL SPELL CASTER WHO CAN HELP YOU WITH LOVE-SPELL TO GET YOUR EX LOVER BACK URGENTLY AFTER BREAKUP/DIVORCE EVEN IF YOUR SITUATION SEEMS HOPELESS! CONTACT: INFINITYLOVESPELL@GMAIL.COM IS CERTAINLY THE BEST SPELL CASTER ONLINE AND HIS RESULT IS 100% GUARANTEE..  After 3 Years in a relationship with my Boyfriend, my Boyfriend started going out with other girls and showing me cold love, on several occasions he threatens to broke-up with me if I dare question him about his affair with other girls, I was totally devastated and confused until an old friend of mine told me about a spell caster on the internet DR GREAT who help people with their relationship and marriage problem by the powers of love Spells, At first I doubted If such thing ever exists but decided to give it a try, When I contact him, he told me everything I needed to do and I did and he helped me cast a Love Spell and within 28Hours my boyfriend came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with girls and he is with me for good and for real. Contact this Great spell Caster for your relationship or marriage problem.  Here's his contact.. CALL/WHATSAPP: +2348118829899 EMAIL: infinitylovespell@gmail.com  OR  infinitylovespell@yahoo.com    BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

Email:Creditcards.atm@gmail.com    WhatsApp:+1(305) 330-3282      -hack into any kind of phone _Increase Credit Scores _western union, bitcoin and money gram hacking _criminal records deletion_BLANK ATM/CREDIT CARDS _Hacking of phones(that of your spouse, boss, friends, and see whatever is being discussed behind your back) _Security system hacking...and so much more. Contact THEM now and get whatever you want at   Prices for clone cards with their balance that we offer: * Gold VISA- € 450 ----> Balance € 250,000 Daily withdrawal of € 1,500, validity 24 months * Gold Mastercard- € 500 --- -> Balance € 325,000 Daily withdrawal of € 1,800, validity 36 months * Platinum Visa - € 550 ----> Balance € 480,000 Daily withdrawal of € 2,000, validity 24 months * Platinum Mastercard - € 600 ----> Balance € 620,000 Daily withdrawal of € 2,500, validity 36 months * Infinity Visa - € 750 ----> Balance € 750,000 Daily withdrawal of € 3,000, validity 24 months * Infinity Mastercard - 850 € ----> Balance 850,000 € Daily withdrawal of 3500 €, validity 36 months Once payment has been made 12h to 48h in Europe and 12h to 72H worldwide After your order will be available, at the delivery address given. Shipping is by courier with parcel tracking within 2hrs after payment If you order regularly with us, we guarantee that you will not miss anything in the near future.   Email:Creditcards.atm@gmail.com    WhatsApp:+1(305) 330-3282      You can also contact us on Telegram. Kindly click on the link now for more information Download telegram click:https://t.me/joinchat/S_ZFxGlBnxQJ1SN_ ✔✔✔ ✔©®™ ‍ ‍ ‍

Hello everyone I want to let the whole world know how Dr Great has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just don’t want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr Great helped her to get back her Ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr Great can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help email him at  infinitylovespell@gmail.com OR infinitylovespell@yahoo.com   You can also call or add him on WhatsApp +2348118829899 BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

i was diagnosed with HERPES VIRUS for 4 years ago i lived in pain with the knowledge that i wasn't going to ever be well again i contacted so many  doctors and visit many hospital on this issue and wasted a large sum of money but my condition never got better i was determined to get my life back so one day i saw miss Katrina post on how Dr oriane saved her from the same VIRUS with his herbal medicine i contacted Dr oriane on his email address droriane6@gmail.com  we spoke on the issue i told him all that i went through and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it,after 19 days of usage I went to see the doctor for test ,then the result was negative,am the happiest person on earth now. This testimony is real.Thanks to Dr oriane God bless you. or chat on whats-app +2349031652461   

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice .to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms,I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his .natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free to contact Dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060

Am Lisa by name, i was diagnosed with Herpes for 3years ago i lived in pain with the knowledge that i wasn't going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my. condition never got better i was determined .to get my life back so one day i saw mr Brown post on how Dr Aba saved him from the VIRUS with herbal medicine i .contacted Dr Aba on his email address dr.abaherbalhome@gmail.com we spoke on the issue i told him all that i went through and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it,after 14days of usage I went to see the doctor for test ,then the result was negative,am the happiest woman on earth now. this testimony is real.thanks to Dr Aba God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348107155060   

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies. of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, i was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.        

All thanks to Dr Alli for curing my herpes virus/hpv with his herbal medicine, i do not have much to say but with all my life i will forever be grateful to him and God Almighty for using Dr Alli to reach me when i thought it was all over, today i am happy with my life again after the medical doctor have confirmed my HERPES SIMPLEX VIRUS / HPV of 5 is gone,i have never in my life believed that HERPES SIMPLEX VIRUS could be cured by herbal medicine. so i want to use this means to reach other persons who have this disease by testifying the power of Dr Alli that all hope is not lost yet, try and contact him by any means for any kind of disease with his email: ( Allispellhelp1@gmail.com ) or his whatsapp number +2348100772528 and get your healing

Hello Everyone out there,I am here to give my testimony about a Herbalist doctor who helped me . I was infected with HERPES SIMPLEX VIRUS in 2011, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution out so that my body can be okay. One day I was in the river side thinking where I can go to get solution. so a lady walked to me telling me why am I so sad and i open up all to her telling her my problem, she told me that she can help me out, she introduce me to a doctor who uses herbal medication to cure HERPES SIMPLEX VIRUS and gave me his email, so i mail him. He told me all the things I need to do and also give me instructions to take, which I followed properly. Before I knew what is happening after two weeks the HERPES SIMPLEX VIRUS that was in my body got vanished . so if you are also heart broken and also need a help, you can also email him at {oliha.miraclemedicine@gmail.com}or whatsapp him number: +2349038382931. or website is https://olihamiraclemedicine.webs.com/Contact him today and you will have a testimony...Good luck!Dr. OLIHA Also Cures:1. HIV/AIDS2. HERPES 1/23. CANCER4. ALS (Lou Gehrig’s disease)5. Hepatitis B6. chronic pancreatic7. Emphysema8. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Please help me thank Dr UROMI for his good work I really believe Herpes have cure I was Herpes positive over since 1year plus before I come across a comment Dr UROMI that he have cure to any disease and virus but when I saw it i have it in mind that he can't cure Herpes I just decided to give a try I contact him that night lucky to me he said yes but I don't believe him I think it was a scam or some thing like that but I still hold on to see the work of Dr UROMI if he is saying the true he ask for different thing and some question about me I give him all the detail he needed and I wait to see his reply to my problem after all the thing is done he ask me to go for check up I went for Herpes test I cant believe I was negative thanks Dr UROMI for help mefor not dying at this young age if you help contact him Druromiherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on +2349021374574.

Health is not just physical health, but also mental, emotional and spiritual well-being. An important part of the healing process for me is to be active in herpes education, support and advocacy. I volunteer in a number of Herpes organizations, and in particular Positive Men, because the impact of Herpes on women is very different from men. I was once a herpes positive, I will forever be grateful to God Almighty and Dr. IYOHA Solution Temple for reaching me when I thought it was all over, Today I am happy with my family living free. After the medical doctor confirmed Herpes status Negative, after 3 weeks on Dr. IYOHA herbs . I have never in my life believed that herpes could be cured by any herbal medicine i first doubted but i have no choice but to trust and believe him and today i am happy to say i am Herpes free, I want to make sure that herpes never happens to anyone else. We can't prevent herpes by punishment, by stigma and discrimination. It's only through building a safe, supportive and caring environment, that positive people still have hope and they should contact Dr. IYOHA via email: Cantact the great herbal doctor through his what-sapp Via: +1 857 228 8347 or call / Text him : +1 407 337 9869 THANKS .

Am Lisa by name, i was diagnosed with Herpes for 3years ago i lived in pain with the knowledge that i wasn't going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my. condition never got better i was determined. to get my life back .so one day i saw mr Brown post on how Dr Aba saved him from the VIRUS with herbal medicine i contacted Dr Aba on his email address dr.abaherbalhome@gmail.com we spoke on the issue i told him all that i went through .and he told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it,after 14days of usage I went to see the doctor for test ,then the result was negative,am the happiest woman on earth now. this testimony is real.thanks to Dr Aba God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348107155060   

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms,I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured .out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free to contact Dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060

Now You Can Stop Your Break Up, Divorce or Lovers Rejection… Even If Your Situation Seems Hopeless! My husband said he no longer loved me at the end of January this year and i was hurt and heart broken i felt like my life was about to end and I almost committed suicide, I was emotionally down for a very long time. Thanks to a spell caster called DR HUNTERS ALVIN, which I meet online, on one faithful day, as I was browsing through the internet and I came across a lot of testimonies about this particular spell caster. Some people testified that he brought their Ex lover back, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, some testified that he can cast a spell to stop divorce and so on. I also come across one particular testimony and it was about a woman called Tracey Hilton, she testified about how he brought back her Ex lover in less than 2 days and at the end of her testimony she dropped DR HUNTERS ALVIN mail address. After reading all these,I decided to give it a try and I contacted him via email and explained my problem to him. In just 48 hours, my husband came back to me and we solved our issues, we are even happier than before. DR HUNTERS ALVIN is really a gifted man and I will not stop testifying about him because he is a wonderful man and so powerful... If you have any problem and you are looking for solution to solve all your problems. Great DR HUNTERS ALVIN can also offer any types of help like Reuniting of marriage and relationship, Curing of all types of Diseases, Court Cases, Pregnancy Spell, Spiritual protection,winning of lottery and lot's more. you can contact him on Email: huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS....... YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579, if you have any problem contact him, I give you 100% guarantee that he will help you.

HELLO EVERYONE ACCROSS THE GLOBE: WHATSAPP THIS MOBILE NUMBER: +2347059232579 AND GET YOUR PROBLEM SOLVE TODAY WITH MY PROFESSION IN ANY SPIRITUAL SPELL, MY NAME IS DR HUNTER ALVIN, AND THIS IS MY WHATSAPP NUMBER: +2347059232579 ( EMAIL: huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com ),I LIVE IN AFRICA , AM ALWAYS AVAILABLE TO RENDER YOU HELP. WITH EXPERIENCE OF 45 YEARS IN SPELL CASTING AND HERBAL MEDICINE TO CURE ANY KIND OF DISEASE THAT YOU MAY HAVE, CONTACT ME ON ANY KIND OF ISSUES YOU MAY HAVE THAT IS BOTHERING YOU I CAN HELP YOU SOLVE PROBLEMS AS LISTED BELOW: (1) If you want your Divorced Husband/Wife back. (2) If you want your Ex Boyfriend/Girlfriend back. (3) If you always have Bad Dreams and you don't know the interpretations. (4) You want to be Promoted in your Office. (5) You want Women/Men to run after you. (6) If you want Children of your choice. (7) You want to be Rich Forever. (8) You want to tie your Husband/Wife to be yours forever. (9) Or you have been scammed and you want to Recover your Lost Money. (10) If you are in Love with Someone and you want Him/Her to fall in Love with you Totally. (12) If you want a Tame my Lover Spell. (13) If you want a Make Me Sexy Spell. (14) If you want a STOP His Roving Eyes Spell. (15) If you want a Rejuvenated Love Spell. (16) If you want a Be Faithful To Me Spell. (17) If you want to prevent or keep others from talking about my man. (18) Remove Bad Spells from Homes, Business & Customer Attraction etc. (19) Stop your Marriage or Relationship from Breaking Apart. (20) Read all your problems before you even mention them to me. (21) Remove the Back Spot that keeps on taking your Money Away. (22) Find out why you are not progressing in Life and the Solution. (23) Eliminate in family fights. (24) Ensure Excellent School Grades even for Children with Mental Disabilities. (25) Get promotion you have Desired for a Long Time at Work or in your Career. (26) Heal Barrenness in Women and Disturbing Menstruation. (27) Get you marriage to the Lover of your Choice. (28) Guarantee you Win the Troubling Court Cases. (39) Get the Spell to Win a Lottery. (30) Diabetes Cure and Remedy. (31) Herpes Cure and Remedy. (32) Hepatitis A, B, C Cure and Remedy. (33) Cancer cure Cure and Remedy. (34) HIV/ AID Cure and Remedy. (35) Syphilis Cure and Remedy e.t.c....YOU CAN CONTACT ME WITH MY DETAILS BELOW, I WILL BE GLAD TO RENDER YOU MY HELP IF YOU HAVE ANY PROBLEM WHICH YOU NEED TO SETTLE URGENTLY... WELCOME TO DR HUNTER ALVIN HEALING HOME / SOLUTION CENTER THIS IS MY EMAIL ADDRESS ONCE AGAIN ( huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com ) WHATSAPP MOBILE NUMBER: +2347059232579

Health is not just physical health, but also mental, emotional and spiritual well-being. An important part of the healing process for me is to be active in herpes education, support and advocacy. I volunteer in a number of Herpes organizations, and in particular Positive Men, because the impact of Herpes on women is very different from men. I was once a herpes positive, I will forever be grateful to God Almighty and Dr. IYOHA Solution Temple for reaching me when I thought it was all over, Today I am happy with my family living free. After the medical doctor confirmed Herpes status Negative, after 3 weeks on Dr. IYOHA herbs . I have never in my life believed that herpes could be cured by any herbal medicine i first doubted but i have no choice but to trust and believe him and today i am happy to say i am Herpes free, I want to make sure that herpes never happens to anyone else. We can't prevent herpes by punishment, by stigma and discrimination. It's only through building a safe, supportive and caring environment, that positive people still have hope and they should contact Dr. IYOHA via email: Cantact the great herbal doctor through his what-sapp Via: +1 857 228 8347 or call / Text him : +1 407 337 9869 THANKS .

I have the worst ex in this world she will go extra miles just to make sure I continue to be in pains, since I broke up with her she have accused me wrongly severally and made me spend months in jail, 3 weeks ago she went and blackmailed me to my boss and my boss fired me last week. I couldn't stand it anymore so had to reach out to Dr Oselumen for help on how I can silence her and Dr Oselumen helped me to get rid of her with his powerful death spell magic which has no side effect and today my wicked ex is gone and gone for good . Peace at last. You can also reach out to Dr Oselumen for any spell today and all conversation with him is very confidential via droselumenme@gmail. com for quicker communication chat with him on WhatsAPP via +2348054265852 THANKS.  He will give you the best result. CONTACT HIM FOR ANY KIND OF HELP. MONEY SPELL,EX BACK SPELL,PREGNANCY SPELL,DIVORCE SPELL,SPELL TO STOP COURT CASE AND WIN ANY COURT PROBLEM,BUSINESS SPELL,HEALING SPELL,SPELL TO REMOVE BLACK MAGIC OUT FROM YOUR LIFE,FAMILY AND MARRIAGE PROBLEM. 

Hello I'm Rebbeca Wang, i just want to say a very big thanks to Dr Wonder for saving my soul from dieing of Herpes Virus,i have being suffering  from this Herpes Virus for two years now, i saw Dr Wonder email address on a comment of someone who he has helped i was so encourage with the testimony been shared, i took the man email address and also contacted him for help he replied me and ask for some of my details which i provided and also ask for some useful Materials Needed for the herbal herbs which also did not cost me much, i provided all he needed from me to God be blessed this Dr prepared a parcel and send it to me followed with the instruction on how to take the herbal herbs medicine for 14 days. So surprisingly after taking the herbal herbs i went to the hospital for checkup to my greatness surprise my result came out (negative) for proof to know if it true,i will never stop sharing my testimony of how i was cured from my Herpes Virus by Dr Wonder you can also write him for any type of help you may need (Via:Dr.Wonderspellhome@yahoo.com) here is mobile number (+2349073364485) for help....

DR Ayo has done it again for me after helping me to get my husband back. i want to let the world know about DR Ayo the Great spell caster that brought back my estranded husband to me when i thought all hope was lost. so i contacted him and complied with all he told me to do and indeed, i got the result in 73 hours as he assured me. DR Ayo used his powerful spell to put a smile on my face by bringing back my man with his spell, at first i thought i was dreaming when my husband came back to me on her knees begging me to forgive her and accept her back and even since then he loves me more than i ever expected so i made a vow to my self that i will let the World know about DR Ayo because he is a great man. Do you have problems in your relationship? have your partner broken up with you and you still love and want him or her back? Do you have problems with your finance? or do you need help of any kind then contact DR Ayo today for i give you guarantee that he will help you just as he helped me. WhatsApp him on: +2347055691377. or Email: drayo47373@gmail.com

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes, all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor, to confirmed, if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947            

Hello everyone i was diagnose of herpes simplex virus for about 8months ,I’ve lost all hope and my doctor said there is no possible cure and I have been taken antiviral to sustain myself I have had several out break from the time I was diagnosed till I got to know about Dr.obudu through a friend who he cured of Herpes . I contacted him and he sent me his herbal remedy which I took as he directed me to do for some days and I went to the hospital after consuming his Herbal medicine and I was confirmed Herpes Negative after 8 months of pains and depression , it was indeed a miracle, Dr.Obudu is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, He also cure ALS, HEPATITIS B, CANCER, HERPES, DIABETES and lots more. if you have any issue you can contact him for help add him on whatsapp +2349023428871. or via email:Email drobuduherbalhome@gmail.com or vist his website https://drobuduherbalhome.wixsite.com/welcometoobuduherbal or visit his facebook page https://www.facebook.com/DR-OBUDU-101779795066025/

Am Lisa by name, i was diagnosed with Herpes for 3years ago i lived in pain with the knowledge that i wasn't going to ever be well again i contacted so many herbal doctors on this issue and wasted a large sum of money but my. condition never got better i was determined .to get my life back so one day i saw mr Brown post on how Dr Aba saved him from the VIRUS with herbal medicine i contacted Dr Aba on his email address dr.abaherbalhome@gmail.com we spoke on the issue i told him all that i went through and he .told me not to worry that everything will be fine again so he prepared the medicine and send it to me through courier service and told me how to use it,after 14days of usage I went to see the doctor for test ,then the result was negative,am the happiest woman on earth now. this testimony is real.thanks to Dr Aba God bless you. you can also reach him on his whatsApp number +2348107155060.   

God bless Dr. Aba for his marvelous work in my life, I was diagnosed of HERPES since 2016 and I was taking my medications, I wasn't satisfied i needed to get the HERPES out of my system, I searched about some possible cure for HERPES i saw a comment .about Dr. Aba, how he cured HERPES with his herbal medicine, I contacted him and he guided me. I asked for solutions, he started the remedy for my health, he sent me the medicine. I took the medicine as prescribed by him and 14 days later I was cured from HERPES you can reach him through his Email:dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on :+2348107155060

Welcome. DO NOT BE TROUBLED ANYMORE. you’re at the right place. Nothing like having trustworthy Hackers. have you lost money before or bitcoins and you are looking for a hacker to get your money back? You should contact us right away. It's very affordable and we give guarantees to our clients. Our hacking services are as follows: -Hack into any kind of phone _Increase Credit Scores _Western union, bitcoin and money gram hacking _Criminal records deletion_BLANK ATM/CREDIT CARDS _Hacking of phones(that of your spouse, boss, friends, and see whatever is being discussed behind your back) _Security system hacking... and so much more. Contact THEM now and get whatever you want at Email: atmgeniuslinks@gmail.com Telegram: @Anonymous_Ccs / WhatsApp: +1-713-389-6778.  WHY WOULD YOU NEED TO HIRE A HACKER: There are so many Reasons why people need to hire a hacker, It might be to Hack a Websites to deface informations, retrieve information, edit information or give you admin access. • Some people might need us To Hack Their Target Smartphone so that they could get access to all activities on the phone like , text messages , call logs , Social media Apps and other informations • Some might need to Hack a Facebook , gmail, Instagram , twitter and other social media Accounts, • Also Some Individuals might want to Track someone else's Location probably for investigation cases • Some might need Us to Hack into the Court's Database to Clear criminal records. • However, Some People Might Have Lost So Much Funds With BINARY OPTIONS BROKERS or BTC MINING and wish to Recover Their Funds • All these Are what we can get Done Asap With The Help Of Our Root HackTools, Special HackTools and Our Technical Hacking Strategies Which Surpasses All Other Hackers. ★ OUR SPECIAL SERVICES WE OFFER ARE: * RECOVERY OF LOST FUNDS ON SCAM INVESTMENTS, BINARY OPTIONS TRADING & ALL TYPES OF INVESTMENT SCAMS. * Credit Cards Loading ( USA & CANADA Only ) * BANK Account Loading (USA & CANADA BANKS Only) ★ You can also contact us for other Cyber Attacks And Hijackings, we do All★   Whatsapp: +1-(713)-389-6778 / Telegram: @Anonymous_Ccs  ★ CONTACTS: * For Binary Options Recovery, Feel free to contact us via Email: atmgeniuslinks@gmail.com for a wonderful job well done, Stay Safe. IT HAS BEEN TESTED AND TRUSTED.

I want to use this medium to thank and appreciate Dr Ayomide for curing me from herpes virus(hsv)through his natural roots and herbs.i heard so many people talked about him and I also decided to give him a try,I contacted him through his WhatsApp number=+2348062443909 and his email address ayomideherbalhome@gmail.com then i talked and discussed with him and he began to prepare his natural roots and herbs for my herpes virus(hsv).i received the herbal medicine through a shipping company and use the herbs for two weeks before my herpes virus(hsv)cleared out completely.the following week I went for medical check up and my results came out negative,I was so happy.Dr Ayomide his the best contact him now.WhatsApp number =+2348062443909.email address =ayomideherbalhome@gmail.com please do not waste your hard earned money again on some medication that will not work.

Add new comment