Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Hello everyone, I am so glad to write this article today to tell the world how Dr Iyoha cured my (HSV VIRUS),I have been detected with (HSV-1&2) since 6years ago, ever since then my life has been incomplete bizarre and agony, I have used so many drugs that was prescribed to me by several doctors, but it didn't cure my (HSV VIRUS) neither did it reduce the pain, until a certain day i was checking for solution on the internet, then miraculously i came across Dr Iyoha the powerful herbalist that cure numerous individuals (HSV-1 & HSV-2, HPV 1&2 INFECTIONS). Then I contacted him and explained everything to him, and he prepared a herbal medicine for me that cured my (HSV-1&2) disease totally after taking his herbal medicine as instructed. I'm so happy and glad that I'm back to normal again. So viewers why waiting and being in pain when there's someone like Dr Iyoha that cured different diseases. So contact him via email : dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com or whatsApp him on +1 8572288347 or call / text him : +1 407 337 9869.,,THANKS

I'm here to testify about what DR. OYAGU did for me. I have been suffering from (GENITAL HERPES VIRUS) disease for the past 2 years and had constant pain and inching, especially in my private part. During the first year, I had faith in God that i would be cured someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came across a testimony of Shayla Bosschart on the internet testifying about a Man called DR. OYAGU on how he cured her from 7 years HSV 2. And she also gave the email address of this man, advise anybody to contact him for help on any kind of diseases that he would be of help, so I emailed him telling him about my (HSV 2) he told me not to worry that I was going to be cured!! Well, I never doubted him I have faith he can cure me too,, DR. OYAGU prepared and sent me Healing Soap, roots and herbs which I took. In the first one week, I started experiencing changes all over me, after two weeks of using his Roots/ Herbs, Oil and Soap, I was totally cured. no more inching , pain on me anymore as DR. OYAGU assured me. After some time I went to my doctor to do another test behold the result came out negative. So friends my advise is if you have such disease or know anyone who suffers from it or any other disease like HPV, HBV, HIV, ALS, HBP, CANCER etc. you can contact DR. OYAGU for help via email} oyaguherbalhome@gmail.com visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome whatsapp him through his mobile} +2348101755322. , Thanks once again DR. OYAGU for making me a happy woman again.

Hello everyone, I am so glad to write this article today to tell the world how Dr Iyoha cured my (HSV VIRUS),I have been detected with (HSV-1&2) since 6years ago, ever since then my life has been incomplete bizarre and agony, I have used so many drugs that was prescribed to me by several doctors, but it didn't cure my (HSV VIRUS) neither did it reduce the pain, until a certain day i was checking for solution on the internet, then miraculously i came across Dr Iyoha the powerful herbalist that cure numerous individuals (HSV-1 & HSV-2, HPV 1&2 INFECTIONS). Then I contacted him and explained everything to him, and he prepared a herbal medicine for me that cured my (HSV-1&2) disease totally after taking his herbal medicine as instructed. I'm so happy and glad that I'm back to normal again. So viewers why waiting and being in pain when there's someone like Dr Iyoha that cured different diseases. So contact him via email : dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com or whatsApp him on +1 8572288347 or call / text him : +1 407 337 9869.,,THANKS

Just a quick word to tell everyone. I am very sorry to share this testimony on the internet. I never believed until my husband left me and the kids for 7 months. I was so devastated. After 7 months of emotional pain and languish, a friend of mine introduced me to a certain love spell caster, I was introduced to info.droosa.org@gmail.com and God so kind this Man brought my Lover back In less than 48 hours, i saw wonders, my Lover came back to me and my life got back just like a completed puzzle… am so happy.. thanks to Mr OOSA for saving my marriage. My kids are happy that their father is back home. Mr OOSA is the best online love voodoo spell caster I’ve ever met! whatsapp him on +1613-703-9066 Thanks, thanks thanks!!!!!!……

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr DADA has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr DADA cured someone. of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately on his email address: < drdadaspellhome7@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have been, and he assure me that he will help me to cure my herpes virus,after he has prepared the herbal medicine, he sent it to me and when i have received it and started using it i was totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr DADA for helping me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email addreSS (drdadaspellhome7@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:2349023126215  //

hello everyone here i am Jack Mark a medical doctor from United Kingdom , i want to share a great testimony of how Dr AKIOYA herbal mixture cream saves me from shame and disgrace, my penis size was a big problem to me as the size was really so embarrassing and discouraging, a 39 year old full grown man like me having 4 inches penis and to worsen it i don't last in sex i cant even last two minutes it was really a thing of shame my wife was really tired of me because my sex life was very poor , she never enjoyed sex, i was always thinking and searching for solutions everywhere until last two months when i saw a testimony of how Dr AKIOYA herbal mixture cream have been helping people from the globe,i saw one MR KENNETH BERTNEY testifying of how Dr AKIOYA helped him enlarge his penis size so i decided to give him a try ,i visited his website link https://drakioyaherbalhome.blogspot.com/ we talked and he gave me steps to follow which i did and to my greatest surprise in less than two weeks of taking the herbal mixture cream my penis grow to 8 inches i couldn't believe my eyes and as i speak now my penis is now 10.5 inches long and i was amazed when my wife said i satisfy her so well now all thanks to Dr AKIOYA herbal mixture cream,i will forever be grateful To him i also learnt that Dr AKIOYA also have the herbal cure to problems like PENIS ENLARGEMENT ERECTILE DYSFUNCTION DIABETES type 1 and type 2 HERPES GENITAL WART LOW SPERM COUNT WEAK ERECTION BREAST ENLARGEMENT PROSTRATE CANCER HIV/AIDS SPELL OF ALL KINDS LIKE EX BACK,CANCEL DIVORCE,BREAK UP SPELL ,PREGNANCY SPELL,PROMOTION SPELL,JOB SPELL ALS HPV 123 PILE ASTHMA HEART FAILURE PREMATURE EJACULATION HEPATITIS A,B,C AND MANY MORE so if you you are suffering from any of this problems please do not hesitate to contact him now email drakioya17spellhome@gmail.com website http://drakioyaherbalcenter.home.blog https://drakioyaherbalhome.blogspot.com/ you can call him or Whatsapp Dr AKIOYA via whatsapp +2348105257464 thanks  

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek. for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060  

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek .for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got .cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060.  

HELLO EVERYONE.. FEW MUNINETS TO REDY THIS INFOR ON HERPES CURE 2018.. 2017 MY MOTHER WAS DIAGNOSED OF HERPES/ KNOWN AS GENITAL WARTS ,I SPENT A LOT OF MONEY ON HER MEDICATION TILL A POINT I EVEN LOST HOPE,BECAUSE MY MOTHER WAS GRADUALLY DYING AND LOST HER MEMORY TOO, I WAS SO DESPERATE TO GET MY MOTHER BACK TO NORMAL, ONE DAY MY UNCLE WHO LIVES IN LONDON UNITED KINGDOM TOLD ME ABOUT DR OLIHA ,WHO HELPED HIM GET RID OF HERPES /GENITAL WART WITH HERBAL MEDICINE AND HIS HERBAL SOAP ,I WAS SO SHOCKED WHEN HE TOLD ME ABOUT THIS ,ALTHOUGH I NEVER BELIEVE IN HERB BUT, I KEEP TO BELIEVE BECAUSE MY UNCLE CAN'T TELL ME LIES WHEN IT COMES TO HEALTH CONDITION I CONTACTED DR OLIHA VIA HIS EMAIL; OLIHA.MIRACLEMEDICINE@GMAIL.COM , YOU CAN TALK TO HIM VIA CALL OR WHATSAPP MESSENGER ON +2349038382931 , HE REPLIED AND ASK ME TO SEND MY HOME ADDRESS AND MY MOTHER'S DETAIL AND THEN I PURCHASED THE HERBAL MEDICINE,SENT ME THE HERBAL MEDICINE THROUGH COURIER SERVICE, WHEN I RECEIVED THIS HERBAL MEDICINE USED IT FOR 2 WEEKS, AND 4 DAYS OF USAGE THE WARTS FELL OFF, MY MOTHER I NOW TOTALLY CURED AND MY MOTHER IS LIVING FREE AND HAPPY AGAIN. YOU CAN TALK TO DR VIA HIS MOBILE NUMBER OR WHATS APP HIM ON +2349038382931 or website i saw on the :https://olihamiraclemedicine.webs.com/    ALL THANKS TO DOCTOR DR OLIHA  

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, .i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable    

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of .Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable    

This is a testimony that I will tell everyone in the world. i have been married for 4 years and on the fifth year of my marriage, another woman had a spell to take my lover away from me and my husband left me and the kids and we have suffered for 2 years until i meant a post where this man Zuma Zuk have helped someone and i decided to give him a try to help me bring my love Husband home and believe me i just send my picture to him and that of my husband and after 48 hours as he have told me after doing everything he asked me to do, i saw a car drove into the house and behold it was my husband and he have come to me and the kids and that is why i am happy to make everyone of you in similar case to meet with this man and have your marriage fixed His email: spiritualherbalisthealing@gmail.com whatsapp him on this +15068001647..... thank so much Zuma Zuk.

I don't just know the reason why some people are finding it difficult to believe that there is a cure for herpes, I have been suffering from herpes for the last four years today I am happy that am cure from it with herbal medicine made by Dr. Williams the great healer, I was browsing the internet searching for help when I came across a testimony shared by someone on how Dr. Williams cure her of Herpes Virus. I quickly contacted him to get the cure and today I am now free from the virus, I am so much happy today that we have someone like this great healer out there. so' if you are out there looking forward to curing kindly contact this great doctor on WhatsApp at +2347040461868, or email drwilliamscure@gmail.com please sir keep your good work cause there are people out there who are in need of your healing medicine. once again thanks to Dr. Williams for curing me. Here is his contact Name Dr.Williams Whatapps Number: +2347040461868. Email: drwilliamscure@gmail.com Website: https://drwilliamscure.wixsite.com/herbalhome. I“m given you a 100% grantee, soon as you have to get in touch with Dr.Williams your problems will be solved accurately.

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr Aba has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr Aba cured someone of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately on his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have. been, and he assure me that he will help me to cure my herpes virus,after he has prepared the herbal medicine he sent it to me and when i have received it and started using it i was totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr Aba for helping me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:+2348107155060    

I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr.Aba on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took. according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr.Aba today on this Email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2348107155060       

I just experienced the wonders of DR IYOHA herbs. God will continue to bless you DR IYOHA more abundantly for the good work you are doing in people's life by curing them from different types of diseases and viruses. I will keep on testifying about your good work. I was diagnosed with herpes 2 years ago and my doctor told me that there is no cure. I did not believe him and I keep my faith up hoping that one day I will be cured from this horrible virus. One day i saw a post on HIV forum about a herbal doctor called DR IYOHA on how he cure people from diseases with his herbs and i quickly contact DR IYOHA on his email and explain my problem to him and he told me not to worry that he is going to cure me and truly he prepared the cure and send it to me through UPS and gave me instructions on how to take it. After 3 weeks of taking the herbal cure, I went to my doctor for checkup and my results showed a Negative and my doctor told me that there is no trace of herpes in my body and the virus is completely gone from my body. Everybody at the clinic rejoices with me and they all ask for DR IYOHA contact. You can contact DR IYOHA on his email: dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com or whatsApp him on +1 8572288347 or call / text him : +1 407 337 9869. Contact DR IYOHA today to get the cure for your disease/virus.

I’m so happy to testify of the good work of Dr DADA I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2349023126215  Email: drdadaspellhome7gmail.com 

I just experienced the wonders of DR IYOHA herbs. God will continue to bless you DR IYOHA more abundantly for the good work you are doing in people's life by curing them from different types of diseases and viruses. I will keep on testifying about your good work. I was diagnosed with herpes 2 years ago and my doctor told me that there is no cure. I did not believe him and I keep my faith up hoping that one day I will be cured from this horrible virus. One day i saw a post on HIV forum about a herbal doctor called DR IYOHA on how he cure people from diseases with his herbs and i quickly contact DR IYOHA on his email and explain my problem to him and he told me not to worry that he is going to cure me and truly he prepared the cure and send it to me through UPS and gave me instructions on how to take it. After 3 weeks of taking the herbal cure, I went to my doctor for checkup and my results showed a Negative and my doctor told me that there is no trace of herpes in my body and the virus is completely gone from my body. Everybody at the clinic rejoices with me and they all ask for DR IYOHA contact. You can contact DR IYOHA on his email: dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com or whatsApp him on +1 8572288347 or call / text him : +1 407 337 9869. Contact DR IYOHA today to get the cure for your disease/virus.

Herbal medicine is the best Greetings I am here to testify how great man called Dr OMO helped me out with herbs and roots which he prepared for me in use of curing my fibroids and Getting pregnant after 8 years of try to conceive with fibroids I takes his product (cure for my fibroid made with herbal medicine Root) for (14) days before I am to known I was totally pregnant after 2months of using dr omo herbs he also have Herbal medical for all types of diseases, and i promised him that i will tell the world about his Great job he ask me to drink from the herbal medicine before meeting my husband I did and after 2months I was pregnant thank you for your great job he can also help you if you have a low sperm count you want to convince a baby fast PCOS ,infections, stomach ucler ,u Endometriosis cancer, yeast infection, Gonorrhea, Chronic Sinus, low testosterone, Herpes, blocked fallopian tubes Liver parasites ovarian Arthritis, Cysts, pile, Crowns and all other type of diseases, breast cancer, Get lost period back, stop period pain, Email : dromo596@gmail.com WhatsApp him on +2349033505260 thank you all your work..

Herbal medicine is the best Greetings I am here to testify how great man called Dr OMO helped me out with herbs and roots which he prepared for me in use of curing my fibroids and Getting pregnant after 8 years of try to conceive with fibroids I takes his product (cure for my fibroid made with herbal medicine Root) for (14) days before I am to known I was totally pregnant after 2months of using dr omo herbs he also have Herbal medical for all types of diseases, and i promised him that i will tell the world about his Great job he ask me to drink from the herbal medicine before meeting my husband I did and after 2months I was pregnant thank you for your great job he can also help you if you have a low sperm count you want to convince a baby fast PCOS ,infections, stomach ucler ,u Endometriosis cancer, yeast infection, Gonorrhea, Chronic Sinus, low testosterone, Herpes, blocked fallopian tubes Liver parasites ovarian Arthritis, Cysts, pile, Crowns and all other type of diseases, breast cancer, Get lost period back, stop period pain, Email : dromo596@gmail.com WhatsApp him on +2349033505260 thank you all your work..

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr Aba has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr Aba cured someone of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately .on his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have been, and he assure me that he will help me to cure my herpes virus,after he has prepared the herbal medicine he sent it to me and when i have received it and started using it i was totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr Aba for helping me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:+2348107155060    

(MUST READ: HOW I GOT BACK MY HUSBAND AFTER 2 MONTHS OF SEPERATION) Am Lisa Oney, I have been married to my husband Williams Brandon for 9 years, recently i noticed a change in his character as he suddenly developed the habit of coming home late, i then discovered he was seeing another lady who he initially told me was his new co-worker, i confronted him about this and it led to fights and arguements and he eventually abandoned me and my kids to live with his new found lover i was totally depressed, this continued till a friend of mine told me about a love spell caster from South Africa who cast love spells to re-unite broken relationships and marriages, i contacted this love spell caster via his email and he casted a re-union love spell through the effect of our pictures and my husband came back to me within 72 hours apologising for all the pain he caused me, we are back together again, contact this love spell caster for your marriage or relationship problems via his email drakhigbespellhome7@gmail.com   or +2349021374574.

Hello, my name is JEREMY PARKER, i was going through an article and found out about a man called Dr HARRY. i have been suffering from DIVORCES issues with three different women concerning my 2,0 inches penis size i had to contact the spell caster and herbal healer DR HARRY. viviana  my 4th wife was on the verge of leaving me for another man just because of my sexual failure .but i stayed positive and believe i could have her back and make her stay. and behold i Dr HARRY helped me enlarge my penis through his herbal medicine cream . VIVIANA  and i got together again and she was so happy the first night we had sex after using his cream for two weeks and i got 10.5 inches and 8.0 girth. Dr HARRY is such a nice man and honest man who take his patient happiness as his priority, he also helped me stop my cardiac arrest problem. Thanks to him and thanks to God for the gift given to him. If you have any problem whatsoever, contact him on this email: drharrysolution@gmail.com or website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple Contact him for the following problems and see the great work of Dr HARRY: SPELL (1)If you want your ex back. {2}If you want to be very successful (3)If you are searching for a job (4)You want to be promoted in your office. (5)You want women/men to run after you. (6)If you want a child. (7)You want to be rich. (8)you want to get Marriage Spells (9)Remove Sickness from your body Spells (10)Business spell (11)Lottery winning numbers (12)Bring Back Lost Love CURE PENIS ENLARGEMENT PREMATURE EJACULATION LOW SPERM COUNT ERECTILE DYSFUNCTION HIV/AIDS CURE HERPES CURE INFECTION CURE PILE STROKE HEART6 FAILURE CANCER REDUCING OF FATS AND BUMS ASTHMA and many more....... contact him on this email: drharrysolution@gmail.com or website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple or whatsapp him directly on +2349036417079   

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes, all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor, to confirmed, if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947            

Hello! My name is Elizabeth, Four years ago, i tested herpes Virus (HSV-2) positive and i was told that there is no cure that i will live with it till i die, The shock of knowing that the Virus has no cure was something that scared me most. I was never feeling good because each time i intend to be happy, the thought that there is no cure will come into my mind and i will just be sad once more. I lose weight unknowingly to me and it was as if i was going to die, everyday is always ful of fear. After four years as i was online, i came across a testimony about how Doctor Ojeabulu has done so many things and cure so many people then i showed my Doctor that there is a herbal cure for the Virus and the Doctor said there is nothing as such. I decided to give it a try because my present condition was nothing to write about then i write to the email i saw online and he responded and told me all that i need to know. I told my friend and she told me never to believe anything i saw online, i believe her because i was scammed earlier. But i wanted to change my condition then i proceed with the purchase of Doctor Ojeabulu medicine. After some days that i purchased the medicine then i started observing some changes in my health and i went to the hospital and i tested negative. Doctor Ojeabulu has done so many other great things that you and i have seen online, a man complained that his business is in stagnant position and doctor Ojeabulu help him to be successful, a woman lose her husband to another lady after one month of marriage and Doctor Ojeabulu help her also to balance her marriage. Doctor Ojeabulu has so many solutions to any problem that you might be facing that seems to be very difficult to you now. Give it a try and you will see great change in your life. HE IS A SPIRITUALIST, HE HAS ANSWER TO ALMOST ALL YOUR PROBLEMS, CONTACT HIM TODAY AND SEE THE DIFFERENCE IN YOUR LIFE. Contact him with this : email: ojeabulusolutionhome@gmail.com https://drojeabulusolutionhome.wordpress.com/

Hello everybody I am here to show appreciation to Dr Oriane the great herbal doctor that help me got rid of my herpes virus which i contacted, And after so many search looking for medical cure to my illness which no medical doctor had cure to with no choice I was forced to share my pain to a friend who had bell's palsy and she directed me to this amazing herbal doctor with great powers who got her total cure and she assured me that Dr Oriane will help me get total rid of my herpes virus and f with the help of his herbal herbal cure and so surprising after taking his herbal treatment i  was totally cure and for 2 months now i have not experienced any symptoms i am so happy today to tell you all my story though it's cost me some money but I guarantee you he is one man you can contact for help and he will help you with his great powers. So if you have been looking for a cure to whatever illness you are suffering from, contact Dr Oriane by visiting his droriane6@gmail.com or call  and add on whatsapp at +2349031652461 you will be glad you came to him for help for I strongly believe Dr Oriane will never fail in his herbal solutions . 

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there’s no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes Virus, I saw a post of Dr.patrick a herbal doctor that’s helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER e.t.c. I contacted him and told him how I’m feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine via UPS delivery service and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was Negative. I haven’t had any symptoms anymore. Dr. patrick is great and you can contact via (dr.patrickherbalhome@gmail .com) or message him on via whatsApp at +2348055367947     

I just experienced the wonders of DR IYOHA herbs. God will continue to bless you DR IYOHA more abundantly for the good work you are doing in people's life by curing them from different types of diseases and viruses. I will keep on testifying about your good work. I was diagnosed with herpes 2 years ago and my doctor told me that there is no cure. I did not believe him and I keep my faith up hoping that one day I will be cured from this horrible virus. One day i saw a post on HIV forum about a herbal doctor called DR IYOHA on how he cure people from diseases with his herbs and i quickly contact DR IYOHA on his email and explain my problem to him and he told me not to worry that he is going to cure me and truly he prepared the cure and send it to me through UPS and gave me instructions on how to take it. After 3 weeks of taking the herbal cure, I went to my doctor for checkup and my results showed a Negative and my doctor told me that there is no trace of herpes in my body and the virus is completely gone from my body. Everybody at the clinic rejoices with me and they all ask for DR IYOHA contact. You can contact DR IYOHA on his email: dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com or whatsApp him on +1 8572288347 or call / text him : +1 407 337 9869. Contact DR IYOHA today to get the cure for your disease/virus.

I just experienced the wonders of DR IYOHA herbs. God will continue to bless you DR IYOHA more abundantly for the good work you are doing in people's life by curing them from different types of diseases and viruses. I will keep on testifying about your good work. I was diagnosed with herpes 2 years ago and my doctor told me that there is no cure. I did not believe him and I keep my faith up hoping that one day I will be cured from this horrible virus. One day i saw a post on HIV forum about a herbal doctor called DR IYOHA on how he cure people from diseases with his herbs and i quickly contact DR IYOHA on his email and explain my problem to him and he told me not to worry that he is going to cure me and truly he prepared the cure and send it to me through UPS and gave me instructions on how to take it. After 3 weeks of taking the herbal cure, I went to my doctor for checkup and my results showed a Negative and my doctor told me that there is no trace of herpes in my body and the virus is completely gone from my body. Everybody at the clinic rejoices with me and they all ask for DR IYOHA contact. You can contact DR IYOHA on his email: dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com or whatsApp him on +1 8572288347 or call / text him : +1 407 337 9869. Contact DR IYOHA today to get the cure for your disease/virus.

Hello viewers I am glad to have met with the powerful herbal healer called Dr voodoo who use his herbs to cure my HIV disease I suffered from 15years, but now I am a happy woman and i am free from this sickness that has been problem to my living, after using Dr voodoo herbal medicine within 1week i was diagnose negative, I will recommend Dr voodoo to everyone reading this article because this herbal healer is capable to heal anything, the scientist said has no cure, Email him : voodoospelltemple66@gmail.com or add Dr voodoo on whatsApp: +2348140120719 Hello viewers I am glad to have met with the powerful herbal healer called Dr voodoo who use his herbs to cure my HIV disease I suffered from 15years, but now I am a happy woman and i am free from this sickness that has been problem to my living, after using Dr voodoo herbal medicine within 1week i was diagnose negative, I will recommend Dr voodoo to everyone reading this article because this herbal healer is capable to heal anything, the scientist said has no cure, Email him : voodoospelltemple66@gmail.com or add Dr voodoo on whatsApp: +2348140120719

Add new comment