Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Hello! My name is Elizabeth, Four years ago, i tested herpes Virus (HSV-2) positive and i was told that there is no cure that i will live with it till i die, The shock of knowing that the Virus has no cure was something that scared me most. I was never feeling good because each time i intend to be happy, the thought that there is no cure will come into my mind and i will just be sad once more. I lose weight unknowingly to me and it was as if i was going to die, everyday is always ful of fear. After four years as i was online, i came across a testimony about how Doctor Ojeabulu has done so many things and cure so many people then i showed my Doctor that there is a herbal cure for the Virus and the Doctor said there is nothing as such. I decided to give it a try because my present condition was nothing to write about then i write to the email i saw online and he responded and told me all that i need to know. I told my friend and she told me never to believe anything i saw online, i believe her because i was scammed earlier. But i wanted to change my condition then i proceed with the purchase of Doctor Ojeabulu medicine. After some days that i purchased the medicine then i started observing some changes in my health and i went to the hospital and i tested negative. Doctor Ojeabulu has done so many other great things that you and i have seen online, a man complained that his business is in stagnant position and doctor Ojeabulu help him to be successful, a woman lose her husband to another lady after one month of marriage and Doctor Ojeabulu help her also to balance her marriage. Doctor Ojeabulu has so many solutions to any problem that you might be facing that seems to be very difficult to you now. Give it a try and you will see great change in your life. HE IS A SPIRITUALIST, HE HAS ANSWER TO ALMOST ALL YOUR PROBLEMS, CONTACT HIM TODAY AND SEE THE DIFFERENCE IN YOUR LIFE. Contact him with this : email: ojeabulusolutionhome@gmail.com https://drojeabulusolutionhome.wordpress.com/

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com        

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com        

I really happy that i and my boyfriend are cured of (HERPES SIMPLEX VIRUS) with the herbal medicine of Dr Aba , i have been suffering from this disease for the past 3 years without solution until i came across the email of this doctors who have cure so many people with his .herbal medicine, i also choose to give him a chance to help me and my boyfriend, he told me what to do and i kindly did it, and he gave us his herbal medicine and direct me on how to use it, i also follows his instruction for use and he ask us to go for a check up after 2 weeks and which i did, to my greatest surprise our result came out as negative, we are really happy that there is someone like this DR who is ready to help anytime any day. to all the readers and viewers that is doubting this testimony stop doubting it and contact this Dr and see if he will not actually help you. i am not a stupid woman that i will come out to the public and start saying what someone have not done for me. he is really a great man contact him now. with this email: dr.abaherbalhome@gmail.com you can call or WhatsApp his mobile number on .+2348107155060  

Am here to appreciate Dr Aba for using his herbal medicine to cure my Herpes virus. since 3 years now I have been living with this virus and it has been giving me challenges, I was so perplexed cause i have been taking several drugs to be cured but all of my effort was in vain,one morning i was browsing through the internet then i saw several testimonies about Dr. Aba curing people from Herpes virus and. immediately i contacted Dr. Aba on his email: dr.abaherbalhome@gmail.com, i told him about my troubles and he told me that i must be cured, gave me some instructions and which i rightly followed. so he prepared a herbal medicine for me and sent it to me which i used for 2 weeks and everything was like a dream to me and my Herpes virus was totally gone, why don't you contact him today and be free from your diseases because he is very good and honest Doctor. contact him via email; dr.abaherbalhome@gmail.com or whatsApp him on +2348107155060.  

This testimony is worth sharing to the world. I am here to tell the world of the good works of  Dr BALBOSA. My name is Olivia Bolton am from the UK.. My man left me and my kids for another older woman. It was not so easy for me.. I love my husband so much and I did not lose hope and I kept praying and God finally answered my prayers...i searched online for a spell caster to help me unite me and my lover back forever and i saw so many testimonies of  how DR BALBOSA has helped so many people online and i decided to give him a trial … I contacted him and explained to him. He told me not to worry that he will bring back my man within 24 hours. He consulted his powers and assured me not to worry . He did his work and cast the spell and to my greatest surprise, my husband came back the same day begging and crying  just as  Dr BALBOSA said. He begged me for forgiveness and he promised never to leave me for any reason. We are happy and we live together as one. Contact Dr BALBOSA now and be happy forever. dont lose hope and good luck.. EMAIL on:: balbosasolutionhome@gmail.com WHATSAPP AND CALL: +1(206) 485-3691 WEBSITE: https://balbosasolutionhome.com

Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. I give God all the glory for bringing Lord Zakuza into my life for helping me get my wife back that got me divorced for one year. I was the last person on earth to accept the fact that spells exist or work not until I was referred to Lord Zakuza online to who has helped so many people with his powerful spells. I had no other option than to give it a try because 3 months after the divorce, I was demoted at my place of work due to depression for I don't know what to do to get her back but thank God today for using Lord Zakuza to get my happiness and love life back within 48 hours. Just last week here, I was promoted back to my position and I'm here to share my own experience with this man called Lord Zakuza. I don't know what you are going through today but know that in all situation there's always a way out. Lord Zakuza also prepares spells like Lottery spell, job spell, spell to stop a divorce, spell cure for any diseases, protection spell, spell to become successful and wealthy E.T.C. Contact him now for any help via TEXT OR WHATSAPP MESSENGER with: +1 740-573-9483 and Email on: Lordzakuza7@gmail.com

This testimony is worth sharing to the world. I am here to tell the world of the good works of  Dr BALBOSA. My name is Olivia Bolton am from the UK.. My man left me and my kids for another older woman. It was not so easy for me.. I love my husband so much and I did not lose hope and I kept praying and God finally answered my prayers...i searched online for a spell caster to help me unite me and my lover back forever and i saw so many testimonies of  how DR BALBOSA has helped so many people online and i decided to give him a trial … I contacted him and explained to him. He told me not to worry that he will bring back my man within 24 hours. He consulted his powers and assured me not to worry . He did his work and cast the spell and to my greatest surprise, my husband came back the same day begging and crying  just as  Dr BALBOSA said. He begged me for forgiveness and he promised never to leave me for any reason. We are happy and we live together as one. Contact Dr BALBOSA now and be happy forever. dont lose hope and good luck.. EMAIL on:: balbosasolutionhome@gmail.com WHATSAPP AND CALL: +1(206) 485-3691 WEBSITE: https://balbosasolutionhome.com

Part of the difficulty in developing HSV vaccines relates to the way that alpha-herpesviruses, which include HSV, have evolved a sophisticated mechanism for evading immune responses that might destroy them. After infecting mucosal tissues of the mouth or genitourinary tract, HSV works its way to the tips of sensory nerves that transmit signals responsible for sensations such as pain and touch. With the help of a specialized molecular switch, the virus then breaks into the nerve cell, hitching a ride on molecules that transport it along a nerve fiber and into the nucleus of the sensory neuron. So while the mucosal infection is soon cleared by the immune response, the infected neurons become a sanctuary from the body’s immune system, with HSV leaving only when stirred by rises in steroids or other stress-elevated hormones in the host. It is also Know that Only NATURAL HERBAL REMEDIES can permanently Cure this infection And i Recommend HERBALIST RAZOR NATURAL MEDICINE to everyone out there trusting and hoping on medical therapies or pill. Contact HERBALIST RAZOR on email drrazorherbalhome@gmail.com . Visit his website https://herbalistrazorherb.wixsite.com/drrazorherbalhome

I have be suffered from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take a drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptom's, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used .his natural herbs for two weeks it was 100% cure. I'm not (HSV 2) patient anymore. I'm happy i finally got cured out of this mess been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus i also want you to be free contact dr Aba with his email attach to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on  +2348107155060 

I have be suffered from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take a drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptom's, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used. his natural herbs for two weeks it was 100% cure. I'm not (HSV 2) patient anymore. I'm happy i finally got cured out of this mess been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus i also want you to be free contact dr Aba with his email attach to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on  +2348107155060 

I want to thank Dr Macaulay  for helping me with his herbal medicine to cure my herpes infection completely, i have been living with the disease for the past 2yrs. Right now am herpes negative after using the herbal medicine Dr  Macaulay sent to me. I give thanks to God am healed completely you are the best Traditional doc in the world Contact Doctor  Macaulay on his mobile number on Whatsapp...https://wa.me/message/HJO6BWJEP4CFJ1 (+2349067522465)

I have be suffered from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take a drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptom's, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks it was 100% cure. I'm not (HSV 2) patient anymore. I'm happy i finally got cured out of this .mess been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus i also want you to be free contact dr Aba with his email attach to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on  +2348107155060 

I have be suffered from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take a drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptom's, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural. herbs for two weeks it was 100% cure. I'm not (HSV 2) patient anymore. I'm happy i finally got cured out of this mess been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus i also want you to be free contact dr Aba with his email attach to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on  +2348107155060. 

Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. I give God all the glory for bringing Lord Zakuza into my life for helping me get my wife back that got me divorced for one year. I was the last person on earth to accept the fact that spells exist or work not until I was referred to Lord Zakuza online to who has helped so many people with his powerful spells. I had no other option than to give it a try because 3 months after the divorce, I was demoted at my place of work due to depression for I don't know what to do to get her back but thank God today for using Lord Zakuza to get my happiness and love life back within 48 hours. Just last week here, I was promoted back to my position and I'm here to share my own experience with this man called Lord Zakuza. I don't know what you are going through today but know that in all situation there's always a way out. Lord Zakuza also prepares spells like Lottery spell, job spell, spell to stop a divorce, spell cure for any diseases, protection spell, spell to become successful and wealthy E.T.C. Contact him now for any help via WHATSAPP MESSENGER OR TEXT on: +1 740 573 9483 and Email on: Lordzakuza7@gmail.com

Herbal medicine is the best Greetings I am here to testify how great man called Dr OMO helped me out with herbs and roots which he prepared for me in use of curing my fibroids and Getting pregnant after 8 years of try to conceive with fibroids I takes his product (cure for my fibroid made with herbal medicine Root) for (14) days before I am to known I was totally pregnant after 2months of  using dr omo herbs he also  have Herbal medical for all types of diseases, and i promised him that i will tell the world about his Great job he ask me to drink from the herbal medicine before meeting my husband I did and after 2months I was pregnant thank you for your great job he can also help you  if you have a low sperm count  you want to  convince a baby fast  PCOS ,infections, stomach ucler , Endometriosis, breast cancer,HIV?AID, yeast infection,  Gonorrhea, Chronic Sinus, HPV  low testosterone, Herpes, blocked fallopian tubes Liver parasites ovarian Arthritis, Cysts, pile,  Crowns and all other type of  diseases,  breast cancer, Get lost period back, stop period pain, Email : dromo596@gmail.com WhatsApp him on +2349033505260 thank you all your work..

Herbal medicine is the best Greetings I am here to testify how great man called Dr OMO helped me out with herbs and roots which he prepared for me in use of curing my fibroids and Getting pregnant after 8 years of try to conceive with fibroids I takes his product (cure for my fibroid made with herbal medicine Root) for (14) days before I am to known I was totally pregnant after 2months of  using dr omo herbs he also  have Herbal medical for all types of diseases, and i promised him that i will tell the world about his Great job he ask me to drink from the herbal medicine before meeting my husband I did and after 2months I was pregnant thank you for your great job he can also help you  if you have a low sperm count  you want to  convince a baby fast  PCOS ,infections, stomach ucler , Endometriosis, breast cancer,HIV?AID, yeast infection,  Gonorrhea, Chronic Sinus, HPV  low testosterone, Herpes, blocked fallopian tubes Liver parasites ovarian Arthritis, Cysts, pile,  Crowns and all other type of  diseases,  breast cancer, Get lost period back, stop period pain, Email : dromo596@gmail.com WhatsApp him on +2349033505260 thank you all your work..

Sincerely i was so crushed when my Husband of 8 years left me and moved to Texas to be with another woman. The pains was just too much for me to bear that I couldn't just bear it anymore. So i had to reached out to the Internet for help until i found out that DR ZUMA was the real deal. I almost gave up trying to get my Ex Husband back in having a happy, Lovely and a contented family again.. I had tried the whole lot I knew, and with your spells, blessings and extraordinary magical powers, you did all the work for me, which you have guaranteed me positive result in 4 DAYS, my Ex Husband came back to me and he was remorseful for the whole lot he has done. And now my life is balanced and i am happy again. DR ZUMA you did a great service to people, and I don't think many people had known about you. You are the diamond in the rough. Thank you DR ZUMA You are talented and you give off yourself so freely like you did to me. Thank you for weaving your magical love spells for me and MY HUSBAND. He is back to me just the way it was when we first met.. from the depths of my soul! I am immeasurably happy now.. now my man is back to me just in 3 DAYS, as you have said it..wow.. Thank you so much sir, Lots of appreciations.. Here is DR ZUMA Email:spiritualherbalisthealing@gmail.com. WhatsApp him +15068001647

I contacted doctorojie1@yahoo.com because i as depressed and confused about my health condition, but after taking dr Ojie herbal medicine my health was restored, and since the past mouths now things as been fine and OK as I have always wanted Dr Ojie also have medicine for Cancer, fibroid, Diabetic, hepatic, and herpes dick and breast enlargement you can also Call or Whatsapp dr Ojie on +2349015357322 thank you all.

Are you having issues in your relationship, or finding it difficult to have a child of your own or are you the type having any diseases in your body. I will advice you to contact Dr. Abolo of Abolospell@gmail.com or better still add him up on WhatsApp via +2349069484340. The potency of his spell is so effective and can reunite broken relationship and can also make one get pregnant know matter the situation and not only that, he also has the power to cure all type of diseases within the period of 48hours.. Contact him today and thank me later. WhatsApp number +2349069484340 he is so legit..

Dr.David has really made me so much believe in him by getting me cured of HIV disease with his herbal treatment. I really appreciate you Dr. David for bringing back happiness to my life again. thank you so much, friends join me to thank Dr David for what he has actually done for me i pray to you all for a good life, dr.davidherbalhomesolution@gamil.com or you can what'sapp his mobile number +2348118447344 Thanks Dr . David for your help in my life and family...

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctors report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr patrick that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive diseases his email is: dr.patrickherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348055367947         

Contact Dr Raypower at Urgentspellcast@gmail.com if you want to get your Husband, Wife, Boyfriend and Girlfriend back now and regain your happiness. Hi i am Laura Christ from USA I have just experienced the wonders of Dr. Raypower love spell, that have been spread on the internet and worldwide, How he marvelously helped people all over the world to restore back their marriage life and get back lost lovers, and also help to win the lottery. I contacted him after going through so many testimonies from different people about how he helped to bring ex lover back, i told him about my husband that abandoned me about 8 months ago, and left home with all I had.. Dr Raypower only told me to smile and have a rest of mind. He will handle it all in just 24 hours, After the  second day my husband called me, i was just so shocked, i picked the call and couldn't believe my ears, he was really begging me to forgive him and making promises on the phone.. He came back home and also got me a new car just for him to prove his love for me. i was so happy and called Dr Raypower and thanked him, he only told me to share the good news all over the world .. Well if you need an effective and real spell caster contact Dr Raypower Via email: Urgentspellcast@gmail.com  or Call or WhatsApp: +1 (424) 330-8109 and also see more reviews about him on his website: https://urgentspellcast.wordpress.com/ 

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

Some days, things do not happen the way you want them to be. They fall apart, and you start to worry. Worse, you feel discouraged and lonely, thinking that there is no other way to straighten things up Natural herbs have cured so many illness that drugs and injection can't cure I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work natural herbs have done in people's lives. i read a lot of people's testimonies online on how they were cured of Herpes, HIV, Diabetics, Lymphoma, Fibroid, Cancer etc by Dr voodoo herbal medicine, so i decided to contact the doctor Dr voodoo also cured me from HIV I will recommend Dr. voodoo to everyone reading this article because this herbal healer is capable to heal anything email Dr voodoo at: voodoospelltemple66@gmail.com also his whatsApp +2348140120719 Some days, things do not happen the way you want them to be. They fall apart, and you start to worry. Worse, you feel discouraged and lonely, thinking that there is no other way to straighten things up Natural herbs have cured so many illness that drugs and injection can't cure I've seen the great importance of natural herbs and the wonderful work natural herbs have done in people's lives. i read a lot of people's testimonies online on how they were cured of Herpes, HIV, Diabetics, Lymphoma, Fibroid, Cancer etc by Dr voodoo herbal medicine, so i decided to contact the doctor Dr voodoo also cured me from HIV I will recommend Dr. voodoo to everyone reading this article because this herbal healer is capable to heal anything email Dr voodoo at: voodoospelltemple66@gmail.com also his whatsApp +2348140120719

A MUST READ! ALL THANKS TO THE ADMIN OF THIS SITE herbalremedies21@gmail.com call or whatsApp +2347010821863 Being diagnosed with herpes is just like going through hell but everything is possible. So amazing and I want to testify of the good work done by Dr Mustafa, a very strong and powerful healer he has proved science and scientists wrong for believing and thinking that there is no cure for Herpes Virus. Dr Mustafa is so real and powerful. I never thought that this cure will work but this proved it to me and it has worked and still works perfectly. I was diagnosed with Herpes virus April 2016 and I thought that this will be the end and there will be no hope. Speaking about it  to anyone was always a problem because i was so worried, i thought it was over until one day when i was searching for help here on the internet, i came across a testimony about Dr Mustafa on how he helped a lady who was also infected with Herpes Virus and  how he has also helped many others to get their loved ones back, also cured HIV. At first i thought it was all lie but i decided to give him a try since there was no option and, when i contacted him he laughed and told me, that is too small for him to handle but i was still in doubt, he instructed me on what to do and i OBEYED him completely as he told me. Then he prepared the herbal medicine and sent it to me through the DHL courier delivery service. i received it and after 2 weeks  he told me to go for check up but I was still in doubt and was so afraid to go for the test but i took a bold step and believed that it is well, and i believed all what he has done and all that he has told me. So I went to the hospital for the test. It was so amazing, awesome and exciting that what seemed to be impossible became possible, the VIRUS disappeared completely from my system quickly. I called him and told him what happened. He congratulated me  and told me whoever contacted him received his/her healing. Today I am a happy person again the way things used to be. Don’t you think that this testimony is worth sharing? I promise to tell the world about him and I will keep sharing this testimony till the end. Because many people has died of herpes and i want many people who believed that it is over to know that EVERYTHING IS POSSIBLE  and if you are suffering from disease like HIV/AIDS,CANCER,ALS,HERPES,DIABETES you can contact him on his email Herbalremedies21@gmail.comor you can message him on his via whatsApp +2347010821863.  

I’m so happy to testify of the good work of Dr Ero I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr Ero and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348140916349 Email: dreromoncaregiver@gmail.com

My herpes is cured and it’s miracle healing. Thanks to Dr.Alika who cured my Genital Herpes I was depressed when the doctor told me that I have been diagnosed with Herpes disease… I thought about my Family, I know my Family will face a serious problem when I’m gone, I lost hope and I wept all day, but one day I was searching the internet I found Dr Alika contact number called him and he guided me. I asked him for solutions and he started the remedies for my health. Thank God, now everything is fine, I’m cured by Dr.Alka medicine, I’m very thankful to Dr.Alika and very happy with my hubby and family. You can reach him through via email:dralikaherbalhome@gmail.com or WhatsApp him on +2348116570358 or visit his website- https://dralikaherbalhome.wixsite.com/mysite

I just want the whole world to know about this spell caster I met some time ago, I can't say everything he did for me. my husband left me 4 years ago with my children I was surfing the internet when I met the testimony of this wonderful man online, I decided to try him and my husband is back now and we are happy again i cannot put all he helped me with in writing, all i can say is thank you very much i am very happy and he assured me that he does a lot of spell including Love Spell, job promotion spell, spell for a well paid job, Protection spell, spell to win a court case, good luck spell, lottery spell etc. If you need the help of the spell caster Dr. Ajayi contact him on this email address (drajayi1990@gmail.com) or add him on whatsapp +2347084887094 and discuss your problem with him. He is a good man and I will always be grateful to him.

Add new comment