Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

I just want the whole world to know about this spell caster I met some time ago, I can't say everything he did for me. my husband left me 4 years ago with my children I was surfing the internet when I met the testimony of this wonderful man online, I decided to try him and my husband is back now and we are happy again i cannot put all he helped me with in writing, all i can say is thank you very much i am very happy and he assured me that he does a lot of spell including Love Spell, job promotion spell, spell for a well paid job, Protection spell, spell to win a court case, good luck spell, lottery spell etc. If you need the help of the spell caster Dr. Ajayi contact him on this email address (drajayi1990@gmail.com) or add him on whatsapp +2347084887094 and discuss your problem with him. He is a good man and I will always be grateful to him.

Yang mana kamu? KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA KEMITRAAN KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KOOPERATIF Saya ingin menggunakan media ini agar Anda semua tahu bahwa mendapatkan pinjaman tidak sesulit dan stres seperti yang Anda pikirkan Saya Rina Mariana asli bandung. Indonesia Saya mendapat pinjaman saya dari ONE BILLION RISING FUND dan proses aplikasi saya mudah, lancar dan dapat dimengerti dan saya telah diberkati sejak saya baru di perusahaan pinjaman dan hidup saya tidak lagi menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang melainkan mereka datang kepada saya sekarang untuk meminta nasihat dan bagaimana membantu mereka secara finansial dan sejauh ini saya telah memperkenalkan cukup banyak orang ke perusahaan pinjaman dan mereka juga mendapatkan pinjaman dari ONE BILLION RISING FUND Saya akan menyarankan jika Anda sedang membutuhkan pinjaman dan ingin mendapatkan bantuan karena kami telah mendapatkan bantuan dari ONE BILLION RISING FUND kemudian hubungi perusahaan pinjaman melalui gmail di bawah ini dan dapatkan transformasi dalam hidup Anda secara finansial dan bisnis Anda seperti yang kami lakukan Mereka yakin, aman, andal, dan terbuka untuk pelanggan Mengapa saya menyukai mereka adalah karena Anda sangat bebas bertanya tentang pinjaman Anda dan layanan mereka 24/7 Nama Perusahaan:::ONE BILLION RISING FUND Gmail: onebillionrisingfund@gmail.com Hubungi saya Nama ::::::::::: Unung Rina Marian Gmail :::::::::::: rinamariana874@gmail.com Pekerjaan ::::: KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA Jumlah pinjaman ::::: ;; $ 10.000,00 Kota Saat Ini :::::::::: Jakarta

Yang mana kamu? KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA KEMITRAAN KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KOOPERATIF Saya ingin menggunakan media ini agar Anda semua tahu bahwa mendapatkan pinjaman tidak sesulit dan stres seperti yang Anda pikirkan Saya Rina Mariana asli bandung. Indonesia Saya mendapat pinjaman saya dari ONE BILLION RISING FUND dan proses aplikasi saya mudah, lancar dan dapat dimengerti dan saya telah diberkati sejak saya baru di perusahaan pinjaman dan hidup saya tidak lagi menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang melainkan mereka datang kepada saya sekarang untuk meminta nasihat dan bagaimana membantu mereka secara finansial dan sejauh ini saya telah memperkenalkan cukup banyak orang ke perusahaan pinjaman dan mereka juga mendapatkan pinjaman dari ONE BILLION RISING FUND Saya akan menyarankan jika Anda sedang membutuhkan pinjaman dan ingin mendapatkan bantuan karena kami telah mendapatkan bantuan dari ONE BILLION RISING FUND kemudian hubungi perusahaan pinjaman melalui gmail di bawah ini dan dapatkan transformasi dalam hidup Anda secara finansial dan bisnis Anda seperti yang kami lakukan Mereka yakin, aman, andal, dan terbuka untuk pelanggan Mengapa saya menyukai mereka adalah karena Anda sangat bebas bertanya tentang pinjaman Anda dan layanan mereka 24/7 Nama Perusahaan:::ONE BILLION RISING FUND Gmail: onebillionrisingfund@gmail.com Hubungi saya Nama ::::::::::: Unung Rina Marian Gmail :::::::::::: rinamariana874@gmail.com Pekerjaan ::::: KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA Jumlah pinjaman ::::: ;; $ 10.000,00 Kota Saat Ini :::::::::: Jakarta

Yang mana kamu? KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA KEMITRAAN KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KOOPERATIF Saya ingin menggunakan media ini agar Anda semua tahu bahwa mendapatkan pinjaman tidak sesulit dan stres seperti yang Anda pikirkan Saya Rina Mariana asli bandung. Indonesia Saya mendapat pinjaman saya dari ONE BILLION RISING FUND dan proses aplikasi saya mudah, lancar dan dapat dimengerti dan saya telah diberkati sejak saya baru di perusahaan pinjaman dan hidup saya tidak lagi menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang melainkan mereka datang kepada saya sekarang untuk meminta nasihat dan bagaimana membantu mereka secara finansial dan sejauh ini saya telah memperkenalkan cukup banyak orang ke perusahaan pinjaman dan mereka juga mendapatkan pinjaman dari ONE BILLION RISING FUND Saya akan menyarankan jika Anda sedang membutuhkan pinjaman dan ingin mendapatkan bantuan karena kami telah mendapatkan bantuan dari ONE BILLION RISING FUND kemudian hubungi perusahaan pinjaman melalui gmail di bawah ini dan dapatkan transformasi dalam hidup Anda secara finansial dan bisnis Anda seperti yang kami lakukan Mereka yakin, aman, andal, dan terbuka untuk pelanggan Mengapa saya menyukai mereka adalah karena Anda sangat bebas bertanya tentang pinjaman Anda dan layanan mereka 24/7 Nama Perusahaan:::ONE BILLION RISING FUND Gmail: onebillionrisingfund@gmail.com Hubungi saya Nama ::::::::::: Unung Rina Marian Gmail :::::::::::: rinamariana874@gmail.com Pekerjaan ::::: KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA Jumlah pinjaman ::::: ;; $ 10.000,00 Kota Saat Ini :::::::::: Jakarta

I just want the whole world to know about this spell caster I met some time ago, I can't say everything he did for me. my husband left me 4 years ago with my children I was surfing the internet when I met the testimony of this wonderful man online, I decided to try him and my husband is back now and we are happy again i cannot put all he helped me with in writing, all i can say is thank you very much i am very happy and he assured me that he does a lot of spell including Love Spell, job promotion spell, spell for a well paid job, Protection spell, spell to win a court case, good luck spell, lottery spell etc. If you need the help of the spell caster Dr. Ajayi contact him on this email address (drajayi1990@gmail.com) or add him on whatsapp +2347084887094 and discuss your problem with him. He is a good man and I will always be grateful to him.

Yang mana kamu? KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA KEMITRAAN KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KOOPERATIF Saya ingin menggunakan media ini agar Anda semua tahu bahwa mendapatkan pinjaman tidak sesulit dan stres seperti yang Anda pikirkan Saya Rina Mariana asli bandung. Indonesia Saya mendapat pinjaman saya dari ONE BILLION RISING FUND dan proses aplikasi saya mudah, lancar dan dapat dimengerti dan saya telah diberkati sejak saya baru di perusahaan pinjaman dan hidup saya tidak lagi menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang melainkan mereka datang kepada saya sekarang untuk meminta nasihat dan bagaimana membantu mereka secara finansial dan sejauh ini saya telah memperkenalkan cukup banyak orang ke perusahaan pinjaman dan mereka juga mendapatkan pinjaman dari ONE BILLION RISING FUND Saya akan menyarankan jika Anda sedang membutuhkan pinjaman dan ingin mendapatkan bantuan karena kami telah mendapatkan bantuan dari ONE BILLION RISING FUND kemudian hubungi perusahaan pinjaman melalui gmail di bawah ini dan dapatkan transformasi dalam hidup Anda secara finansial dan bisnis Anda seperti yang kami lakukan Mereka yakin, aman, andal, dan terbuka untuk pelanggan Mengapa saya menyukai mereka adalah karena Anda sangat bebas bertanya tentang pinjaman Anda dan layanan mereka 24/7 Nama Perusahaan:::ONE BILLION RISING FUND Gmail: onebillionrisingfund@gmail.com Hubungi saya Nama ::::::::::: Unung Rina Marian Gmail :::::::::::: rinamariana874@gmail.com Pekerjaan ::::: KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA Jumlah pinjaman ::::: ;; $ 10.000,00 Kota Saat Ini :::::::::: Jakarta

Yang mana kamu? KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA KEMITRAAN KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KOOPERATIF Saya ingin menggunakan media ini agar Anda semua tahu bahwa mendapatkan pinjaman tidak sesulit dan stres seperti yang Anda pikirkan Saya Rina Mariana asli bandung. Indonesia Saya mendapat pinjaman saya dari ONE BILLION RISING FUND dan proses aplikasi saya mudah, lancar dan dapat dimengerti dan saya telah diberkati sejak saya baru di perusahaan pinjaman dan hidup saya tidak lagi menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang melainkan mereka datang kepada saya sekarang untuk meminta nasihat dan bagaimana membantu mereka secara finansial dan sejauh ini saya telah memperkenalkan cukup banyak orang ke perusahaan pinjaman dan mereka juga mendapatkan pinjaman dari ONE BILLION RISING FUND Saya akan menyarankan jika Anda sedang membutuhkan pinjaman dan ingin mendapatkan bantuan karena kami telah mendapatkan bantuan dari ONE BILLION RISING FUND kemudian hubungi perusahaan pinjaman melalui gmail di bawah ini dan dapatkan transformasi dalam hidup Anda secara finansial dan bisnis Anda seperti yang kami lakukan Mereka yakin, aman, andal, dan terbuka untuk pelanggan Mengapa saya menyukai mereka adalah karena Anda sangat bebas bertanya tentang pinjaman Anda dan layanan mereka 24/7 Nama Perusahaan:::ONE BILLION RISING FUND Gmail: onebillionrisingfund@gmail.com Hubungi saya Nama ::::::::::: Unung Rina Marian Gmail :::::::::::: rinamariana874@gmail.com Pekerjaan ::::: KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA Jumlah pinjaman ::::: ;; $ 10.000,00 Kota Saat Ini :::::::::: Jakarta

Yang mana kamu? KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA KEMITRAAN KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KOOPERATIF Saya ingin menggunakan media ini agar Anda semua tahu bahwa mendapatkan pinjaman tidak sesulit dan stres seperti yang Anda pikirkan Saya Rina Mariana asli bandung. Indonesia Saya mendapat pinjaman saya dari ONE BILLION RISING FUND dan proses aplikasi saya mudah, lancar dan dapat dimengerti dan saya telah diberkati sejak saya baru di perusahaan pinjaman dan hidup saya tidak lagi menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang melainkan mereka datang kepada saya sekarang untuk meminta nasihat dan bagaimana membantu mereka secara finansial dan sejauh ini saya telah memperkenalkan cukup banyak orang ke perusahaan pinjaman dan mereka juga mendapatkan pinjaman dari ONE BILLION RISING FUND Saya akan menyarankan jika Anda sedang membutuhkan pinjaman dan ingin mendapatkan bantuan karena kami telah mendapatkan bantuan dari ONE BILLION RISING FUND kemudian hubungi perusahaan pinjaman melalui gmail di bawah ini dan dapatkan transformasi dalam hidup Anda secara finansial dan bisnis Anda seperti yang kami lakukan Mereka yakin, aman, andal, dan terbuka untuk pelanggan Mengapa saya menyukai mereka adalah karena Anda sangat bebas bertanya tentang pinjaman Anda dan layanan mereka 24/7 Nama Perusahaan:::ONE BILLION RISING FUND Gmail: onebillionrisingfund@gmail.com Hubungi saya Nama ::::::::::: Unung Rina Marian Gmail :::::::::::: rinamariana874@gmail.com Pekerjaan ::::: KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA Jumlah pinjaman ::::: ;; $ 10.000,00 Kota Saat Ini :::::::::: Jakarta

Yang mana kamu? KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA KEMITRAAN KERJA SAMA PERSEROAN TERBATAS KOOPERATIF Saya ingin menggunakan media ini agar Anda semua tahu bahwa mendapatkan pinjaman tidak sesulit dan stres seperti yang Anda pikirkan Saya Rina Mariana asli bandung. Indonesia Saya mendapat pinjaman saya dari ONE BILLION RISING FUND dan proses aplikasi saya mudah, lancar dan dapat dimengerti dan saya telah diberkati sejak saya baru di perusahaan pinjaman dan hidup saya tidak lagi menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang melainkan mereka datang kepada saya sekarang untuk meminta nasihat dan bagaimana membantu mereka secara finansial dan sejauh ini saya telah memperkenalkan cukup banyak orang ke perusahaan pinjaman dan mereka juga mendapatkan pinjaman dari ONE BILLION RISING FUND Saya akan menyarankan jika Anda sedang membutuhkan pinjaman dan ingin mendapatkan bantuan karena kami telah mendapatkan bantuan dari ONE BILLION RISING FUND kemudian hubungi perusahaan pinjaman melalui gmail di bawah ini dan dapatkan transformasi dalam hidup Anda secara finansial dan bisnis Anda seperti yang kami lakukan Mereka yakin, aman, andal, dan terbuka untuk pelanggan Mengapa saya menyukai mereka adalah karena Anda sangat bebas bertanya tentang pinjaman Anda dan layanan mereka 24/7 Nama Perusahaan:::ONE BILLION RISING FUND Gmail: onebillionrisingfund@gmail.com Hubungi saya Nama ::::::::::: Unung Rina Marian Gmail :::::::::::: rinamariana874@gmail.com Pekerjaan ::::: KEPEMILIKAN SATU-SATUNYA Jumlah pinjaman ::::: ;; $ 10.000,00 Kota Saat Ini :::::::::: Jakarta

I was haven herpes 2 on my private part. I have had them for about 2 and a bit years. I am so scared what my mates are going to says if there should fined out i have herpes on my private part and due to the virus my girlfriend broke up with me. I have been to the Doctors 9 times to get it treated. They all come back. I have been using Tee Tree Oil and Wartner (You freeze them at home) and they seem to be keeping the smaller herpes small but they can't seem to treat the larger ones. They don't get any bigger, but then they can't shrink as much. They get smaller a little part at a time. At least they are getting smaller! As soon as I see a new herpes appearing, then I treat it. At the moment I have been using Tee Tree twice a week and then using Wartner every 2 weeks. I was wondering if there was any other information about how to get rid of it. I am only a teenager and I hate it most when it get pi-chins me to scratch it, it get sweets when scratching it most times! I want to get rid of it so bad! DR.Oyagu website has been a huge help and has helped me realize a lot more about me and my family of genital herpes! so that was when i switch for natural remedy to see if there could be any help by herbal remedy, i search and i saw a great posts by Sarah devise Martha, Mignon Wright and shanttel Merritt on about the great herbal doctor that get them rid of there disease infection. and this great herbal doctor was called DR.Oyagu so that was when i contacted him for my own treatment and he prepared me some herbs which i takes for some couples of days, and i take it as he says before i am to no me and my family was perfectly cure for it and never experience it again. please friends if you have herpes virus and you really wants to get rid of it, please contact this great DR.Oyagu for herbal treatment and you will get rid of it. EMAIL. oyaguherbalhome@gmail.com

I was haven herpes 2 on my private part. I have had them for about 2 and a bit years. I am so scared what my mates are going to says if there should fined out i have herpes on my private part and due to the virus my girlfriend broke up with me. I have been to the Doctors 9 times to get it treated. They all come back. I have been using Tee Tree Oil and Wartner (You freeze them at home) and they seem to be keeping the smaller herpes small but they can't seem to treat the larger ones. They don't get any bigger, but then they can't shrink as much. They get smaller a little part at a time. At least they are getting smaller! As soon as I see a new herpes appearing, then I treat it. At the moment I have been using Tee Tree twice a week and then using Wartner every 2 weeks. I was wondering if there was any other information about how to get rid of it. I am only a teenager and I hate it most when it get pi-chins me to scratch it, it get sweets when scratching it most times! I want to get rid of it so bad! DR.Oyagu website has been a huge help and has helped me realize a lot more about me and my family of genital herpes! so that was when i switch for natural remedy to see if there could be any help by herbal remedy, i search and i saw a great posts by Sarah devise Martha, Mignon Wright and shanttel Merritt on about the great herbal doctor that get them rid of there disease infection. and this great herbal doctor was called DR.Oyagu so that was when i contacted him for my own treatment and he prepared me some herbs which i takes for some couples of days, and i take it as he says before i am to no me and my family was perfectly cure for it and never experience it again. please friends if you have herpes virus and you really wants to get rid of it, please contact this great DR.Oyagu for herbal treatment and you will get rid of it. EMAIL. oyaguherbalhome@gmail.com

I want to give a testimony on how I got cured from Herpes Virus. Few months back I was having some symptoms . I went to see a doctor and many blood tests was done on me, later on I was told I had Herpes. My doctor told me that there's no cure for Herpes I felt bad, I went online searching for a possible cure for Herpes virus, I saw a post of Dr. Salami a herbal doctor that's helping people get cured from HIV, HEPATITIS B, CANCER, DIABETICS, LUPUS e.t.c. I contacted him and I told him how I'm feeling he said his herbal medicine can cure me. He sent me the medicine and I received the medicine some days after he sent it, i took the medicine as prescribed by him. Before the completion of the medication the symptoms stopped. I went to the doctor and carried out another blood test, surprisingly I was negative. I haven't had any symptoms anymore. Dr. Salami is great, and his herbal medicine has no side effects. Website:https://drsalamiherbalcent.wixsite.com/doctorsalami, You can reach him on email dr.salamiherbalcenter180@gmail.com Or add him on WhatsApp or Call +2348143142163

Hello everyone i was diagnose of herpes simplex virus for about 8months ,I’ve lost all hope and my doctor said there is no possible cure and I have been taken antiviral to sustain myself I have had several out break from the time I was diagnosed till I got to know about Dr.obudu through a friend who he cured of Herpes . I contacted him and he sent me his herbal remedy which I took as he directed me to do for some days and I went to the hospital after consuming his Herbal medicine and I was confirmed Herpes Negative after 8 months of pains and depression , it was indeed a miracle, Dr.Obudu is a great man, I have heard so much about how he has help lot of people, He also cure ALS, HEPATITIS B, CANCER, HERPES, DIABETES and lots more. if you have any issue you can contact him for help add him on whatsapp +2349023428871. or via email:Email drobuduherbalhome@gmail.com or vist his website https://drobuduherbalhome.wixsite.com/welcometoobuduherbal or visit his facebook page https://www.facebook.com/DR-OBUDU-101779795066025/

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge. of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything seemed to be okay after I took. the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

Contact Dr Raypower at Urgentspellcast@gmail.com if you want to get your Husband, Wife, Boyfriend and Girlfriend back now and regain your happiness. Hi i am Laura Christ from USA I have just experienced the wonders of Dr. Raypower love spell, that have been spread on the internet and worldwide, How he marvelously helped people all over the world to restore back their marriage life and get back lost lovers, and also help to win the lottery. I contacted him after going through so many testimonies from different people about how he helped to bring ex lover back, i told him about my husband that abandoned me about 8 months ago, and left home with all I had.. Dr Raypower only told me to smile and have a rest of mind. He will handle it all in just 24 hours, After the  second day my husband called me, i was just so shocked, i picked the call and couldn't believe my ears, he was really begging me to forgive him and making promises on the phone.. He came back home and also got me a new car just for him to prove his love for me. i was so happy and called Dr Raypower and thanked him, he only told me to share the good news all over the world .. Well if you need an effective and real spell caster contact Dr Raypower Via email: Urgentspellcast@gmail.com  or Call or WhatsApp: +1 (424) 330-8109 and also see more reviews about him on his website: https://urgentspellcast.wordpress.com/ 

hello everyone i am Henry Mikiel  from Florida  a medical doctor i never believed herbal products could solve what my science technology could not solve ,i have been having little penis size since childhood and that really Embarass me alot and up till now that i am 37 years old i still find it difficult to find a permanent solution until my friend from Africa at work place introduce his uncle to me Dr Harry .he told me about his wonderful works and decided to contact him through his email he gave me  drharrysolution@gmail.com and he replied me and we discussed my situation and told me what i need to do ,i did it and received his herbal medicine through UPS and i got it within 3/5 days and used his miraculous herbal mixture cream just as he told me ,its just 4 days i started measuring and got 4 inches already and after two weeks i got 11 inches size and 8.0 girth size .i was so happy because no woman will dare reject me now with my big Cock .life is really full of surprises me that was having 2 inches before now having 11 inches big cock size .so if you need any help or cure to any sickness or disease like small penis,low sperm count,premature ejaculation,HIV/AIDS ,herpes ,spells of all kinds etc you can quickly visit his website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple    whatsapp him on +2349036417079  good luck as you reach him    

i want to use this means to appreciate and thank God for using Dr, Balbosa to help me bring back my husband after filling for divorce. i meet him online from one of the testimonies i meet online and i decided to try him out because i have tried a lot of spell caster... he gave me his word and perfected everything and now my husband is back to me and the kids..i vow to always testify of him. you can also contact him on EMAIL: balbosasolutionhome@gmail.com --- WEBSITE: https://balbosasolutionhome.com --- WHATSAPP AND CALL: +1(206)-485-3691... Regards from stacy

Contact Dr Raypower at Urgentspellcast@gmail.com if you want to get your Husband, Wife, Boyfriend and Girlfriend back now and regain your happiness. Hi i am Laura Christ from USA I have just experienced the wonders of Dr. Raypower love spell, that have been spread on the internet and worldwide, How he marvelously helped people all over the world to restore back their marriage life and get back lost lovers, and also help to win the lottery. I contacted him after going through so many testimonies from different people about how he helped to bring ex lover back, i told him about my husband that abandoned me about 8 months ago, and left home with all I had.. Dr Raypower only told me to smile and have a rest of mind. He will handle it all in just 24 hours, After the  second day my husband called me, i was just so shocked, i picked the call and couldn't believe my ears, he was really begging me to forgive him and making promises on the phone.. He came back home and also got me a new car just for him to prove his love for me. i was so happy and called Dr Raypower and thanked him, he only told me to share the good news all over the world .. Well if you need an effective and real spell caster contact Dr Raypower Via email: Urgentspellcast@gmail.com  or Call or WhatsApp: +1 (424) 330-8109 and also see more reviews about him on his website: https://urgentspellcast.wordpress.com/ 

i want to use this means to appreciate and thank God for using Dr, Balbosa to help me bring back my husband after filling for divorce. i meet him online from one of the testimonies i meet online and i decided to try him out because i have tried a lot of spell caster... he gave me his word and perfected everything and now my husband is back to me and the kids..i vow to always testify of him. you can also contact him on EMAIL: balbosasolutionhome@gmail.com --- WEBSITE: https://balbosasolutionhome.com --- WHATSAPP AND CALL: +1(206)-485-3691... Regards from stacy

hello everyone i am Henry Mikiel  from Florida  a medical doctor i never believed herbal products could solve what my science technology could not solve ,i have been having little penis size since childhood and that really Embarass me alot and up till now that i am 37 years old i still find it difficult to find a permanent solution until my friend from Africa at work place introduce his uncle to me Dr Harry .he told me about his wonderful works and decided to contact him through his email he gave me  drharrysolution@gmail.com and he replied me and we discussed my situation and told me what i need to do ,i did it and received his herbal medicine through UPS and i got it within 3/5 days and used his miraculous herbal mixture cream just as he told me ,its just 4 days i started measuring and got 4 inches already and after two weeks i got 11 inches size and 8.0 girth size .i was so happy because no woman will dare reject me now with my big Cock .life is really full of surprises me that was having 2 inches before now having 11 inches big cock size .so if you need any help or cure to any sickness or disease like small penis,low sperm count,premature ejaculation,HIV/AIDS ,herpes ,spells of all kinds etc you can quickly visit his website link https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple    whatsapp him on +2349036417079  good luck as you reach him    

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past one years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by this Man Dr patrick and she also gave the email address: dr.patrickherbalhome@gmail.com of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr. patrick telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes, all over me as the doctor assured me that i have cured,after some time i went to my doctor, to confirmed, if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email:: dr.patrickherbalhome@mail.com or whatsApp his number on +2348055367947            

Sincerely i was so crushed when my Husband of 8 years left me and moved to Texas to be with another woman. The pains was just too much for me to bear that I couldn't just bear it anymore. So i had to reached out to the Internet for help until i found out that DR ZUMA was the real deal. I almost gave up trying to get my Ex Husband back in having a happy, Lovely and a contented family again.. I had tried the whole lot I knew, and with your spells, blessings and extraordinary magical powers, you did all the work for me, which you have guaranteed me positive result in 4 DAYS, my Ex Husband came back to me and he was remorseful for the whole lot he has done. And now my life is balanced and i am happy again. DR ZUMA you did a great service to people, and I don't think many people had known about you. You are the diamond in the rough. Thank you DR ZUMA You are talented and you give off yourself so freely like you did to me. Thank you for weaving your magical love spells for me and MY HUSBAND. He is back to me just the way it was when we first met.. from the depths of my soul! I am immeasurably happy now.. now my man is back to me just in 3 DAYS, as you have said it..wow.. Thank you so much sir, Lots of appreciations.. Here is DR ZUMA Email: spiritualherbalisthealing@gmail.com. WhatsApp him +15068001647

I want to thank Dr. Emu for getting my lover back to me within 48 hours. When my lover left me i was so tired and frustrated till i search the internet for help and i saw so many good talk about Dr Emu and i decided to give him a try and i contact him and explain my problems to him and he cast a love spell for me which i use to get my husband back. If you want to get your lover back contact Dr Emu via email: emutemple@gmail.com Dr Emu the great man that is able to bring back lost love  Website (https://emutemple.wordpress.com/) Contact  +2347012841542 

HOW I WAS CURE FROM HERPES WITHIN 14DAYS WITH THE HELP OF DR ZULU HERBAL MEDICINE. CONTACT DR ZULU I am so Happy to be writing this article in here, i am here to explore blogs from about the wonderful and most safe cure for HERPES SIMPLEX VIRUS I was positive to the Virus called HERPES and i lost hope completely because i was rejected even by my closet friends. I searched online to know and inquire about a cure for HERPES and I saw testimony about DR zulu online on how he cured so many people from Herpes Disease so I decided to contact the great herbal Doc because I know that nature has the power to heal everything. i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs from God! After 2 days contacting him, he told me that the cure has been ready and he sent it to me via DHL and it got to me after 3 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! it's really like a dream but I'm so happy! that's the reason i decided to also add more comments on Him so that more people can be saved just like me! and if you need his help WhatsApp him +2348054405058 OR VIA EMAIL AT drzuluherbalhome@gmail.com He also have the herbs to cure difference cure for any sickness (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) ALS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA... kindly email Dr zulu for your own cure if you have any disease listed and his email (drzuluherbalhome@gmail.com)

HOW I WAS CURE FROM HERPES WITHIN 14DAYS WITH THE HELP OF DR ZULU HERBAL MEDICINE. CONTACT DR ZULU I am so Happy to be writing this article in here, i am here to explore blogs from about the wonderful and most safe cure for HERPES SIMPLEX VIRUS I was positive to the Virus called HERPES and i lost hope completely because i was rejected even by my closet friends. I searched online to know and inquire about a cure for HERPES and I saw testimony about DR zulu online on how he cured so many people from Herpes Disease so I decided to contact the great herbal Doc because I know that nature has the power to heal everything. i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs from God! After 2 days contacting him, he told me that the cure has been ready and he sent it to me via DHL and it got to me after 3 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! it's really like a dream but I'm so happy! that's the reason i decided to also add more comments on Him so that more people can be saved just like me! and if you need his help WhatsApp him +2348054405058 OR VIA EMAIL AT drzuluherbalhome@gmail.com He also have the herbs to cure difference cure for any sickness (1) HERPES, (2) DIABETES, (3) ALS, (4) URINARY TRACT INFECTION, (5) HEPATITIS B, (7) BARENESS/INFERTILITY (8) DIARRHEA (9) ASTHMA... kindly email Dr zulu for your own cure if you have any disease listed and his email (drzuluherbalhome@gmail.com)

Live Testimony HPV and HERPES is cureable: I am greatful to Dr Aza ,the powerful herbal healer that rescue me from HPV and HERPES. I was diagnosed of these disease in 2019 and because of this, i was very unhappy with my life and i went into research on how i can get cured and i saw a testimony of a lady on how she was cured from HERPES by Dr Aza, i decided to give him a try and when i contact him, he assure me that he will help me and send me the cure.I believed in him because all i wanted was to be cured, so he prepared a herbal cure for me and send it to me through DHL and gave me instructions on how to use it and after one week i should go to hospital for checkup and after one week of using the herbal medicine, i went to the hospital for test and to my surprise the test stated that i am HPV and HERPES negative and i am fully cured from the diseases. This gladdens my heart and my doctor was suprised that am cured because he told me that there is no cure and he requested for Dr Aza contact, So viewers Dr Aza is a God Gifted man and he can cure so many diseases like HIV/AIDS, HERPES,CANCER of all kind, PILE, KIDNEY PROBLEM, SYPHILIS, DIABETES, HSV1&2, HPV and lot's more. You can contact him through his email: drazaherbalcenter@gmail.com  or call and whatsapp him on +1(315)7951518 . I will continue to share this great testimony on the internet and all over the world for the good job Dr Aza has done for me.    

Hello my name is Jenna i want to share my amazing experience with the gr test spell caster Priest Ade my husband was cheating on me and when i found out we had a fight which lead to him filling for a divorce i cried and fell sick when i was searching about love quotes online i saw people talking about him and his great work whose case was similar to mine they left his contact info i contacted him and he told me not to worry that after 24hrs he will cancel the divorce and be back to me after i did everything he asked me to do to my greatest surprise the next day evening it was my husband he knelt down begging me to accept him back,thank you once again Priest Ade you are indeed a blessing to me he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com https://ancientspiritspell.wordpress.com WhatsApp +2347059715465  .

Hello my name is Jenna i want to share my amazing experience with the gr test spell caster Priest Ade my husband was cheating on me and when i found out we had a fight which lead to him filling for a divorce i cried and fell sick when i was searching about love quotes online i saw people talking about him and his great work whose case was similar to mine they left his contact info i contacted him and he told me not to worry that after 24hrs he will cancel the divorce and be back to me after i did everything he asked me to do to my greatest surprise the next day evening it was my husband he knelt down begging me to accept him back,thank you once again Priest Ade you are indeed a blessing to me he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com https://ancientspiritspell.wordpress.com WhatsApp +2347059715465  .

Hello my name is Jenna i want to share my amazing experience with the gr test spell caster Priest Ade my husband was cheating on me and when i found out we had a fight which lead to him filling for a divorce i cried and fell sick when i was searching about love quotes online i saw people talking about him and his great work whose case was similar to mine they left his contact info i contacted him and he told me not to worry that after 24hrs he will cancel the divorce and be back to me after i did everything he asked me to do to my greatest surprise the next day evening it was my husband he knelt down begging me to accept him back,thank you once again Priest Ade you are indeed a blessing to me he can also help you contact ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com https://ancientspiritspell.wordpress.com WhatsApp +2347059715465  .

Add new comment