Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

My Name is Mrs. Kathleen, Am Here To Testify About The Great Work Of Doctor Safari Herbal cure! Never Believed I Could Get My Life Back Until I Come Across This Powerful Herbal Cure Through The Google Search I Cant Say Enough After Two Weeks Of The DOSE Now Am Restored. Went for Several Test Was Confirmed Negative All Through No Re Occurrence finally Am Free Forever. I Use This Medium To Say A Big Thank You To Doctor Safari Herbal Cure for helping me Get my Life back From the Generational Spell that has been in my family at last i'm free and happy again, If any one is Looking for a permanent and secure herbal cure to Permanently remove herpes HSV totally from the body  and getting a better life back out from all kinds of spell That has been troubling you and your family ,Get your Husband back, Promotion Problem ,All kinds of sexually transmitted diseases, look no more contact doctor safari for a permanent and lasting solution to totally clear your system and get restored 100% Guarantee. Email:safarispellherbalhome@gmail.com,Phone:(215) 866-4034,Contact Doctor Safari home he is a traditional specialist, He has helped many people get cure from various diseases through the help of the powerful herb.

HOW DOCTOR TONY FIXED MY BROKEN MARRIAGE AND BRING BACK MY EX HUSBAND, you can Email Him Via: (drtonylovespellcaster@gmail.com) Call/WhatsApp: +2348154900380. Am Haley Christopher, am from Los Angeles CA, I want to share a testimony of my life to every one. i was married to one Mr Vega Smith, i love him so much and we have been married for the past 8 years now with three kids. when he went for a vacation in France he meant a lady called Vivian, so when he came back he told me that he is no longer interested in our relationship any more. i was so confuse and seeking for help everywhere, i didn't know what to do until I met my friend called miss Bella and I told her about my problem. she told me not to worry about it,that she had a similar problem before and introduce me to a great man called Dr. TONY the love spell caster who cast a spell on his ex and bring him back to her after 2 days. Miss Bella ask me to contact Dr.TONY the love spell caster for help, which I did. I contacted him to help me bring back my husband and he ask me not to worry about it that the gods of his four fathers will fight for me. He told me by two days he will re-unite my husband and I together. it was just like a dream to me and After two days my husband called and told me he is coming back home to sought out things with me, I was surprise when I saw him and he started crying for forgiveness. Right now I am the happiest woman on earth for what this great spell caster did for me and my husband, you can contact Dr. TONY with his Email: drtonylovespellcaster@gmail.com .He is the best spell caster who is very capable to help you, and his telephone number/whatssap number is +2348154900380 https://drtonylovespellcaster.blogspot.com Thank you once again Dr. TONY

Money spells that will increase your wealth, money spells to help you get more money and money spells to solve all your financial problems. I have access to the supernatural world & can use my divination powers to change your money fortunes and set you to a path of bountifulness and no lack. Be financially secure happy and deliciously rich with all the material wealth that money can buy with my money spells. I have helped many powerful businessmen make big decisions that brought them large amounts of money by the use of powerful money spells. Money spells can create wealth. Money spells are safe and ethical to use if used for the right purposes. Money spells should not be used incorrectly or to create harm. I have much experience with potent money spells to being your business money. Powerful money spells to gain more money. Let success & prosperity flow into your life using money spells to attract wealth & increase your luck with money. Get off the poverty road and onto the path of prosperity now. If money has been tight and things haven’t been going very well financially, this is just the money spell you’ve been looking for. With this money spell several things begin happening simultaneously, you may find money in unexpected places, you may get sudden and unexpected creative money-making ideas, and people may start presenting you with money-making opportunities. This spell also seems to have a cumulative or snowball effect, the more you take advantage of and act on the opportunities that come up, the more opportunities present themselves. Money spells to attract money, success & help you become rich. Turn your idea or business into gold using powerful money spells. Pay all your debts, win the lotto and experience luck when gambling at the casino using money spells, lottery money spells, casino spells & business money spells. Spiritual rats for money, short boy spirits for money, magic wallet spells, lottery money spells, business spells & casino winning spells. Powerful money spells to help you get money, get a job, get a loan, increase business and achieve financial success. Call or wats app on +27717403094 / basserabdul59@gmail.com visit, www.africanspellscaster.co.za https://moneyspells4.blogspot.com/ >https://www.africanspellscaster.co.za

HOW DOCTOR TONY FIXED MY BROKEN MARRIAGE AND BRING BACK MY EX HUSBAND, you can Email Him Via: (drtonylovespellcaster@gmail.com) Call/WhatsApp: +2348154900380. Am Haley Christopher, am from Los Angeles CA, I want to share a testimony of my life to every one. i was married to one Mr Vega Smith, i love him so much and we have been married for the past 8 years now with three kids. when he went for a vacation in France he meant a lady called Vivian, so when he came back he told me that he is no longer interested in our relationship any more. i was so confuse and seeking for help everywhere, i didn't know what to do until I met my friend called miss Bella and I told her about my problem. she told me not to worry about it,that she had a similar problem before and introduce me to a great man called Dr. TONY the love spell caster who cast a spell on his ex and bring him back to her after 2 days. Miss Bella ask me to contact Dr.TONY the love spell caster for help, which I did. I contacted him to help me bring back my husband and he ask me not to worry about it that the gods of his four fathers will fight for me. He told me by two days he will re-unite my husband and I together. it was just like a dream to me and After two days my husband called and told me he is coming back home to sought out things with me, I was surprise when I saw him and he started crying for forgiveness. Right now I am the happiest woman on earth for what this great spell caster did for me and my husband, you can contact Dr. TONY with his Email: drtonylovespellcaster@gmail.com .He is the best spell caster who is very capable to help you, and his telephone number/whatssap number is +2348154900380 https://drtonylovespellcaster.blogspot.com Thank you once again Dr. TONY

My names are Ashley Vivian, Am here to share a testimony on how Dr Raypower helped me. After a 1/5 year relationship with my boyfriend, he changed suddenly and stopped contacting me regularly, he would come up with excuses of not seeing me all the time. He stopped answering my calls and my sms and he stopped seeing me regularly. I then started catching him with different girls several times but every time he would say that he loved me and that he needed some time to think about our relationship. But I couldn't stop thinking about him so I decided to go online and I saw so many good talks about this spell caster called Dr Raypower and I contacted him and explained my problems to him. He cast a love spell for me which i use and after 24 hours, my boyfriend came back to me and started contacting me regularly and we moved in together after a few months and he was more open to me than before and he started spending more time with me than his friends. We eventually got married and we now have been married happily for 3 years with a son. Ever since Dr Raypower helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. You can also contact this spell caster and get your relationship fix Email: urgentspellcast@gmail.com or urgentspellcast@yahoo.com see more reviews about him on his website: https://urgentspellcast.wordpress.com/ WhatsApp: +1 (424) 330-8109

My names are Ashley Vivian, Am here to share a testimony on how Dr Raypower helped me. After a 1/5 year relationship with my boyfriend, he changed suddenly and stopped contacting me regularly, he would come up with excuses of not seeing me all the time. He stopped answering my calls and my sms and he stopped seeing me regularly. I then started catching him with different girls several times but every time he would say that he loved me and that he needed some time to think about our relationship. But I couldn't stop thinking about him so I decided to go online and I saw so many good talks about this spell caster called Dr Raypower and I contacted him and explained my problems to him. He cast a love spell for me which i use and after 24 hours, my boyfriend came back to me and started contacting me regularly and we moved in together after a few months and he was more open to me than before and he started spending more time with me than his friends. We eventually got married and we now have been married happily for 3 years with a son. Ever since Dr Raypower helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before. You can also contact this spell caster and get your relationship fix Email: urgentspellcast@gmail.com or urgentspellcast@yahoo.com see more reviews about him on his website: https://urgentspellcast.wordpress.com/ WhatsApp: +1 (424) 330-8109

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge .of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

I am excited to share this testimony, I was 3 years ago diagnosed with Herpes virus . My medical condition was heartbroken because it was causing me so many our brakes, I was subjected to different medications by my medical doctor just to control the outbreaks. Despite my visit to .several doctors my health wasn't getting better, all they could say is for me to stay on the treatment. At the verge of giving up, I went to the internet to search for a treatment on my own at least. But I found a cure instead. On the internet, I read a testimony of a lady who had herpes. She shared an e-mail address of the Doctor. Luckily everything seemed to be okay after I took the Herbal Medicine. I wish I could say that’s the end of it because I haven't had any symptoms since then.  Do not expose yourself to more danger, use a herbal remedy that is safe and effective. If interested contact him via email address dr.abaherbalhome@gmail.com or call +2348107155060  

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com      

HOW DR. TONY FIXED MY BROKEN RELATIONSHIP. Contact His Email: (drtonylovespellcaster@gmail.com) Good day everyone my name is Emily Rodriguez, am from Mexico and am here to share the wonderful work of Dr. TONY, after 2 years of marriage my husband started acting weird and going out with different ladies and knowing all this I was broken heart, on several occasions he threaten to divorce me, he even threaten to kill me if i dare question him about his affair with other ladies, i was totally confused until i told a friend of mine and she told me about A WEST AFRICAN MAN who help people with their relationship and marriage problems by the power of LOVE SPELL, at first i doubted if such thing really do exists but decided to give it a try, when i contact him, he helped me cast a love spell and told me that my husband will come to me apologizing, and just as he said my husband came back to me. Please if you have any problem contact this great and powerful spell caster for your relationship and marriage problems to be solved. Email: drtonylovespellcaster@gmail.com whats App: +2348154900380 https://drtonylovespellcaster.blogspot.com Thank You Once Again Dr. TONY

I’m so happy to testify of the good work of Dr. patrick I Suffer from Herpes virus since 2007 and i had frequent symptoms in my private area, after some time it will go away after using acyclovir drugs, then come back after some months. it was disheartening since i have been diagnosed, but after finding Dr. patrick and his reviews i was convinced that he will definitely cure me and so i contacted and he told me how to get his medicine and using it for just 14 days and i will go and check up and first i said how can that be possible but i used his herbal medicine after making purchase and truly i used it and went for the test again, and my result came back negative. so i made it a task to share this good testimony in the internet so that those sick can benefit and get cured. What app or call:+2348055367947 Email:dr. patrickherbalhome@gmail.com        

Nama Perusahaan::"":":":"ONE BILLION RISING FUND Gmail Perusahaan:":":":":"::"onebillionrisingfund@gmail.com                        Selamat siang Namaku Nyonya Ahmed Neni dan saya berbicara sebagai salah satu orang paling bahagia di dunia saat ini dan saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari situasi buruk kami, saya akan menceritakan namanya kepada dunia dan saya sangat bahagia dengan katakan bahwa keluarga saya kembali untuk selamanya karenaa saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp150.000.000.00 untuk memulai hidup saya sejak saya adalah satu ibu dengan 3 anak dan dunia sepertinya sedang bergantung pada saya saat saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman Dari bank dan online bank menolak saya pinjaman mereka mengatakan bahwa penghasilan saya rendah dan saya tidak memiliki jaminan untuk pinjaman jadi saya pergi online dan hal-hal menjadi lebih sulit karena mereka merobek uang saya dari saya dengan janji manis untuk membantu saya sampai saya bertemu dengan ALLAH mengirim pinjaman pinjaman yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, ONE BILLION RISING FUND dimana Juruselamat ALLAH dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir ini tidak akan mungkin terjadi karena pengalaman masa lalu saya dan janji palsu tapi untuk mengejutkan saya, saya menerima pinjaman saya sebesar Rp150.000.000.00 dan saya akan menyarankan siapa saja yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi perusahaan tersebut, melalui email di: """""""(((((onebillionrisingfund@gmail.com))))))))"""""""karena mereka adalah pemberi pinjaman yang paling pengertian dan baik hati. Jika Anda melihat bagaimana memastikan pinjaman atau bagaimana mendapatkan pinjaman asli, perusahaan dapat membantu Anda. " BBM: D8E814FC  Sebagai penerima manfaat dari perusahaan saya adalah bukti hidup dari kerja baik perusahaan dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan mendapatkan formulir pinjaman ONE BILLION RISING FUND. cukup hubungi mereka dan ikuti proses pemberian pinjaman yang mudah Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com)) Allahu akbar       Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com)) Allahu akbar

Nama Perusahaan::"":":":"ONE BILLION RISING FUND Gmail Perusahaan:":":":":"::"onebillionrisingfund@gmail.com                        Selamat siang Namaku Nyonya Ahmed Neni dan saya berbicara sebagai salah satu orang paling bahagia di dunia saat ini dan saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari situasi buruk kami, saya akan menceritakan namanya kepada dunia dan saya sangat bahagia dengan katakan bahwa keluarga saya kembali untuk selamanya karenaa saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp150.000.000.00 untuk memulai hidup saya sejak saya adalah satu ibu dengan 3 anak dan dunia sepertinya sedang bergantung pada saya saat saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman Dari bank dan online bank menolak saya pinjaman mereka mengatakan bahwa penghasilan saya rendah dan saya tidak memiliki jaminan untuk pinjaman jadi saya pergi online dan hal-hal menjadi lebih sulit karena mereka merobek uang saya dari saya dengan janji manis untuk membantu saya sampai saya bertemu dengan ALLAH mengirim pinjaman pinjaman yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, ONE BILLION RISING FUND dimana Juruselamat ALLAH dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir ini tidak akan mungkin terjadi karena pengalaman masa lalu saya dan janji palsu tapi untuk mengejutkan saya, saya menerima pinjaman saya sebesar Rp150.000.000.00 dan saya akan menyarankan siapa saja yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi perusahaan tersebut, melalui email di: """""""(((((onebillionrisingfund@gmail.com))))))))"""""""karena mereka adalah pemberi pinjaman yang paling pengertian dan baik hati. Jika Anda melihat bagaimana memastikan pinjaman atau bagaimana mendapatkan pinjaman asli, perusahaan dapat membantu Anda. " BBM: D8E814FC  Sebagai penerima manfaat dari perusahaan saya adalah bukti hidup dari kerja baik perusahaan dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan mendapatkan formulir pinjaman ONE BILLION RISING FUND. cukup hubungi mereka dan ikuti proses pemberian pinjaman yang mudah Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com)) Allahu akbar       Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com)) Allahu akbar

Nama Perusahaan::"":":":"ONE BILLION RISING FUND Gmail Perusahaan:":":":":"::"onebillionrisingfund@gmail.com                        Selamat siang Namaku Nyonya Ahmed Neni dan saya berbicara sebagai salah satu orang paling bahagia di dunia saat ini dan saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari situasi buruk kami, saya akan menceritakan namanya kepada dunia dan saya sangat bahagia dengan katakan bahwa keluarga saya kembali untuk selamanya karenaa saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp150.000.000.00 untuk memulai hidup saya sejak saya adalah satu ibu dengan 3 anak dan dunia sepertinya sedang bergantung pada saya saat saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman Dari bank dan online bank menolak saya pinjaman mereka mengatakan bahwa penghasilan saya rendah dan saya tidak memiliki jaminan untuk pinjaman jadi saya pergi online dan hal-hal menjadi lebih sulit karena mereka merobek uang saya dari saya dengan janji manis untuk membantu saya sampai saya bertemu dengan ALLAH mengirim pinjaman pinjaman yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, ONE BILLION RISING FUND dimana Juruselamat ALLAH dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir ini tidak akan mungkin terjadi karena pengalaman masa lalu saya dan janji palsu tapi untuk mengejutkan saya, saya menerima pinjaman saya sebesar Rp150.000.000.00 dan saya akan menyarankan siapa saja yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi perusahaan tersebut, melalui email di: """""""(((((onebillionrisingfund@gmail.com))))))))"""""""karena mereka adalah pemberi pinjaman yang paling pengertian dan baik hati. Jika Anda melihat bagaimana memastikan pinjaman atau bagaimana mendapatkan pinjaman asli, perusahaan dapat membantu Anda. " BBM: D8E814FC  Sebagai penerima manfaat dari perusahaan saya adalah bukti hidup dari kerja baik perusahaan dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan mendapatkan formulir pinjaman ONE BILLION RISING FUND. cukup hubungi mereka dan ikuti proses pemberian pinjaman yang mudah Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com)) Allahu akbar       Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com)) Allahu akbar

Nama Perusahaan::"":":":"ONE BILLION RISING FUND Gmail Perusahaan:":":":":"::"onebillionrisingfund@gmail.com                        Selamat siang Namaku Nyonya Ahmed Neni dan saya berbicara sebagai salah satu orang paling bahagia di dunia saat ini dan saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari situasi buruk kami, saya akan menceritakan namanya kepada dunia dan saya sangat bahagia dengan katakan bahwa keluarga saya kembali untuk selamanya karenaa saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp150.000.000.00 untuk memulai hidup saya sejak saya adalah satu ibu dengan 3 anak dan dunia sepertinya sedang bergantung pada saya saat saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman Dari bank dan online bank menolak saya pinjaman mereka mengatakan bahwa penghasilan saya rendah dan saya tidak memiliki jaminan untuk pinjaman jadi saya pergi online dan hal-hal menjadi lebih sulit karena mereka merobek uang saya dari saya dengan janji manis untuk membantu saya sampai saya bertemu dengan ALLAH mengirim pinjaman pinjaman yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, ONE BILLION RISING FUND dimana Juruselamat ALLAH dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir ini tidak akan mungkin terjadi karena pengalaman masa lalu saya dan janji palsu tapi untuk mengejutkan saya, saya menerima pinjaman saya sebesar Rp150.000.000.00 dan saya akan menyarankan siapa saja yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi perusahaan tersebut, melalui email di: """""""(((((onebillionrisingfund@gmail.com))))))))"""""""karena mereka adalah pemberi pinjaman yang paling pengertian dan baik hati. Jika Anda melihat bagaimana memastikan pinjaman atau bagaimana mendapatkan pinjaman asli, perusahaan dapat membantu Anda. " BBM: D8E814FC  Sebagai penerima manfaat dari perusahaan saya adalah bukti hidup dari kerja baik perusahaan dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan mendapatkan formulir pinjaman ONE BILLION RISING FUND. cukup hubungi mereka dan ikuti proses pemberian pinjaman yang mudah Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com)) Allahu akbar       Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com)) Allahu akbar

Global Chem Store provide you with top quaility research chemicals like: A-pvp, Methylone Crystals, Methylone Powder, Pentedrone Crystals, Pentedrone Powder, MDPV Powder, Buphedrone Powder, 4-FMC Powder, 4-MemABP Powder, NEB Powder, AMT Powder, 6-APB Pellets, Butylone Powder, MDAI Powder, 4-FA Powder, Crystals Meth, MPA Powder, Methoxetamine, JWH-122 Powder, JWH-122 Herbal Buds, Ketamine, AM-2201, Pure Cocaine, We have a wide range of products including JWH-018, JWH-073, JWH-200 Contact us Email : globalchmestores@gmail.com Phone: +1(510) 214-6986 https://globalchemstore.com/ https://globalchemstore.com/product/buy-crystal-meth-online/ https://globalchemstore.com/product/buy-pure-cocaine-online/ https://globalchemstore.com/product/where-to-buy-crack-cocaine-online/ https://globalchemstore.com/product/colombian-cocaine-99-pure/ https://globalchemstore.com/product/buy-peruvian-cocaine/ https://globalchemstore.com/product/buy-white-sally-cocaine-powder/ https://globalchemstore.com/product/flake-cocaine-for-sale-online-usa/ https://globalchemstore.com/product/buy-white-doc-cocaine/ https://globalchemstore.com/product/buy-pure-heroin-powder-online/ https://globalchemstore.com/product/buy-caluanie-muelear-oxidize-online/ https://globalchemstore.com/product/buy-pure-mdma-crystal-online/ https://globalchemstore.com/product/buy-hi-tech-promethazine-online/ https://globalchemstore.com/product/4-mec-for-sale-online/

Nama Perusahaan::"":":":"ONE BILLION RISING FUND Gmail Perusahaan:":":":":"::"onebillionrisingfund@gmail.com                        Selamat siang Namaku Nyonya Ahmed Neni dan saya berbicara sebagai salah satu orang paling bahagia di dunia saat ini dan saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa pemberi pinjaman yang menyelamatkan keluarga saya dari situasi buruk kami, saya akan menceritakan namanya kepada dunia dan saya sangat bahagia dengan katakan bahwa keluarga saya kembali untuk selamanya karenaa saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp150.000.000.00 untuk memulai hidup saya sejak saya adalah satu ibu dengan 3 anak dan dunia sepertinya sedang bergantung pada saya saat saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman Dari bank dan online bank menolak saya pinjaman mereka mengatakan bahwa penghasilan saya rendah dan saya tidak memiliki jaminan untuk pinjaman jadi saya pergi online dan hal-hal menjadi lebih sulit karena mereka merobek uang saya dari saya dengan janji manis untuk membantu saya sampai saya bertemu dengan ALLAH mengirim pinjaman pinjaman yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, ONE BILLION RISING FUND dimana Juruselamat ALLAH dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir ini tidak akan mungkin terjadi karena pengalaman masa lalu saya dan janji palsu tapi untuk mengejutkan saya, saya menerima pinjaman saya sebesar Rp150.000.000.00 dan saya akan menyarankan siapa saja yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi perusahaan tersebut, melalui email di: """""""(((((onebillionrisingfund@gmail.com))))))))"""""""karena mereka adalah pemberi pinjaman yang paling pengertian dan baik hati. Jika Anda melihat bagaimana memastikan pinjaman atau bagaimana mendapatkan pinjaman asli, perusahaan dapat membantu Anda. " BBM: D8E814FC  Sebagai penerima manfaat dari perusahaan saya adalah bukti hidup dari kerja baik perusahaan dan saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan mendapatkan formulir pinjaman ONE BILLION RISING FUND. cukup hubungi mereka dan ikuti proses pemberian pinjaman yang mudah Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com)) Allahu akbar       Anda dapat menghubungi saya Ahmed Neni pada informasi lebih lanjut ((ahmedneni48@gmail.com)) Allahu akbar

HOW DR OSEMU CURED ME FROM HERPES WITH HIS HERBALPRODUCTS   I want to inform the general public how I was cured of HERPES Simplex Virus by a Doctor called Dr Osemu. I visited different hospitals but they gave me a list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which are very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedies on HERPES and I saw comments of people talking about how Doctor Dr Osemu cured them.When I emailed him drosemusolutionhome@gmail.com he gave me hope and sent a Herbal medicine to me that I took as instructed and it seriously worked for me, i am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. I pray for you Dr Osemu God will give you everlasting life, you shall not die before your time for being a sincere and great man. Am so happy, you can also contact him if you have any problem reach him on his Email Address at: drosemusolutionhome@gmail.com.

AM SO HAPPY TODAY MY HERPES VIRUS AND HEPATITIS B IS CURE,MY LIFE IS BACK AGAIN THANKS GO BE TO GOD AND THE GREAT DR IGENE My name is LEO I lives in the United States.I want you all to help me thank Dr.Igene who helped cured me from HERPES SIMPLEX VIRUS AND HEPATITIS B in just one (1) week. I got to know him from a friend who he helped, at first I doubt if his herbal product would work until my friend advice me to tried. After which I decided to try to God be the glory am now a living testimony, all thanks to DR.Igene if not him I would not have been healed so easily.. You can reach him on Whatsapp +2348133321898 OR via EMAIL:{drigeneherbalhome613@gmail.com} today for speed Medicine help you can also contact him on cure on 1. HSV 1&2,Hepatitis B 2. HIV CURE 3. STROKE AND 4. DIABETES MELLITUS 5. SIMPLEX HERPES 6. RINGING EAR 7..Fibriod cure 8. Epilepsy cure

AM SO HAPPY TODAY MY HERPES VIRUS AND HEPATITIS B IS CURE,MY LIFE IS BACK AGAIN THANKS GO BE TO GOD AND THE GREAT DR IGENE My name is LEO I lives in the United States.I want you all to help me thank Dr.Igene who helped cured me from HERPES SIMPLEX VIRUS AND HEPATITIS B in just one (1) week. I got to know him from a friend who he helped, at first I doubt if his herbal product would work until my friend advice me to tried. After which I decided to try to God be the glory am now a living testimony, all thanks to DR.Igene if not him I would not have been healed so easily.. You can reach him on Whatsapp +2348133321898 OR via EMAIL:{drigeneherbalhome613@gmail.com} today for speed Medicine help you can also contact him on cure on 1. HSV 1&2,Hepatitis B 2. HIV CURE 3. STROKE AND 4. DIABETES MELLITUS 5. SIMPLEX HERPES 6. RINGING EAR 7..Fibriod cure 8. Epilepsy cure

Hello viewers! Please share this for others to know about the cure for herpes1&2. I'm here to testify on how i was cured from HERPES 1&2 with the use of herbs. I got the herbs from Dr Igene and he gave me instructions on how to use it. I took the herbal product for a week and 5days after which i go for a blood test and the result was Negative. I waited for another two months and retested the result was still negative and my doctor told me I'm completely free from herpes1&2 and this Gladys my heart and i wish to share it for the benefit of those living with herpes1&2 to also get the herbs from Dr Igene and get cured just like me. You can contact Dr Igene on his Email: drigeneherbalhome613@gmail.com or call him on his phone number and WhatsApp +2348133321898 also through his Dr Igene also have the cure on the following diseases HERPES, LUPUS, HPV, CANCER, DIABETES, SHINGLES,VAGINAL INFECTION, HSV1&2 and so many more.

DR SAYO HERBAL HEALER CURED ME FROM HERPES VIRUS VIEW HIS WEBSITE http://sayoherbalhome.com/         I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr Sayo on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr Sayo today on this Email address: sayoherbalhealer@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2349012175679 or contact him on FB page: https://www.facebook.com/Sayo-Herbal-Healer-100145798345000/

My husband and I have been married for about 7 yrs now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone. He started coming home late from work, he hardly cared about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a website that suggested that Dr Jumba can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he did a spell for me. Two days later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promised never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. My family and I are living together happily again.. All thanks to Dr Jumba . If you need a spell caster that can cast a spell that truly works, I suggest you contact him. He will not disappoint you. This is his Email:  wiccalovespelltools@gmail.com WhatsApp +19085174108 Website : https://drjumbaspellhome.wordpress.com

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctors report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr patrick that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive diseases his email is: dr.patrickherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348055367947         

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctors report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr patrick that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive diseases his email is: dr.patrickherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348055367947         

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctors report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr patrick that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive diseases his email is: dr.patrickherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348055367947         

Hello my name is Susan from USA i want to share an amazing experience i had with the almighty Priest Ade, my husband Greg filed for a divorce i was really devastated i cried day and night everyday i told a friend of mine about the situation and she told me about the powerful spell caster Priest Ade i was feeling a little bit skeptical about it but i just decided to give him a try i did everything he asked me to do and he promised me 24hrs result and the next morning to my greatest surprise it was Greg on his kneels begging me to forgive and accept him back i'm so happy all thanks to Priest Ade he can also help you contact  ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com https://ancientspiritspell.wordpress.com WhatsApp +2347059715465 . 

Hello! My name is Elizabeth, Four years ago, i tested herpes Virus (HSV-2) positive and i was told that there is no cure that i will live with it till i die, The shock of knowing that the Virus has no cure was something that scared me most. I was never feeling good because each time i intend to be happy, the thought that there is no cure will come into my mind and i will just be sad once more. I lose weight unknowingly to me and it was as if i was going to die, everyday is always ful of fear. After four years as i was online, i came accross a testimony about how Doctor Ojeabulu has done so many things and cure so many people then i showed my Doctor that there is a herbal cure for the Virus and the Doctor said there is nothing as such. I decided to give it a try because my present condition was nothing to write about then i write to the email i saw online and he responded and told me all that i need to know. I told my friend and she told me never to believe anything i saw online, i believe her because i was scammed earlier. But i wanted to change my condition then i proceed with the purchase of Doctor Ojeabulu medicine. After some days that i purchased the medicine then i started observing some changes in my health and i went to the hospital and i tested negative. Doctor has done so many other great things that you and i have seen online, a man complained that his business is in stagnat position and doctor Ojeabulu help him to be successful, a woman lose her husband to another lady after one month of marriage and Doctor Ojeabulu help her also to balance her marriage. Doctor Ojeabulu has so many solutions to any problem that you might be facing that seems to be very difficult to you now. Give it a try and you will see great change in your life. HE IS A SPIRITUALIST, HE HAS ANSWER TO ALMOST ALL YOUR PROBLEMS, CONTACT HIM TODAY AND SEE THE DIFFERENCE IN YOUR LIFE. Contact him with this email: ojeabulusolutionhome@gmail.com https://drojeabulusolutionhome.wordpress.com/

Hello! My name is Elizabeth, Four years ago, i tested herpes Virus (HSV-2) positive and i was told that there is no cure that i will live with it till i die, The shock of knowing that the Virus has no cure was something that scared me most. I was never feeling good because each time i intend to be happy, the thought that there is no cure will come into my mind and i will just be sad once more. I lose weight unknowingly to me and it was as if i was going to die, everyday is always ful of fear. After four years as i was online, i came accross a testimony about how Doctor Ojeabulu has done so many things and cure so many people then i showed my Doctor that there is a herbal cure for the Virus and the Doctor said there is nothing as such. I decided to give it a try because my present condition was nothing to write about then i write to the email i saw online and he responded and told me all that i need to know. I told my friend and she told me never to believe anything i saw online, i believe her because i was scammed earlier. But i wanted to change my condition then i proceed with the purchase of Doctor Ojeabulu medicine. After some days that i purchased the medicine then i started observing some changes in my health and i went to the hospital and i tested negative. Doctor has done so many other great things that you and i have seen online, a man complained that his business is in stagnat position and doctor Ojeabulu help him to be successful, a woman lose her husband to another lady after one month of marriage and Doctor Ojeabulu help her also to balance her marriage. Doctor Ojeabulu has so many solutions to any problem that you might be facing that seems to be very difficult to you now. Give it a try and you will see great change in your life. HE IS A SPIRITUALIST, HE HAS ANSWER TO ALMOST ALL YOUR PROBLEMS, CONTACT HIM TODAY AND SEE THE DIFFERENCE IN YOUR LIFE. Contact him with this email: ojeabulusolutionhome@gmail.com https://drojeabulusolutionhome.wordpress.com/

Hello! My name is Elizabeth, Four years ago, i tested herpes Virus (HSV-2) positive and i was told that there is no cure that i will live with it till i die, The shock of knowing that the Virus has no cure was something that scared me most. I was never feeling good because each time i intend to be happy, the thought that there is no cure will come into my mind and i will just be sad once more. I lose weight unknowingly to me and it was as if i was going to die, everyday is always ful of fear. After four years as i was online, i came accross a testimony about how Doctor Ojeabulu has done so many things and cure so many people then i showed my Doctor that there is a herbal cure for the Virus and the Doctor said there is nothing as such. I decided to give it a try because my present condition was nothing to write about then i write to the email i saw online and he responded and told me all that i need to know. I told my friend and she told me never to believe anything i saw online, i believe her because i was scammed earlier. But i wanted to change my condition then i proceed with the purchase of Doctor Ojeabulu medicine. After some days that i purchased the medicine then i started observing some changes in my health and i went to the hospital and i tested negative. Doctor has done so many other great things that you and i have seen online, a man complained that his business is in stagnat position and doctor Ojeabulu help him to be successful, a woman lose her husband to another lady after one month of marriage and Doctor Ojeabulu help her also to balance her marriage. Doctor Ojeabulu has so many solutions to any problem that you might be facing that seems to be very difficult to you now. Give it a try and you will see great change in your life. HE IS A SPIRITUALIST, HE HAS ANSWER TO ALMOST ALL YOUR PROBLEMS, CONTACT HIM TODAY AND SEE THE DIFFERENCE IN YOUR LIFE. Contact him with this email: ojeabulusolutionhome@gmail.com https://drojeabulusolutionhome.wordpress.com/

Add new comment