Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

How I Got My Husband back... Am so excited to share my testimony of a real spell caster who brought my husband back to me. My husband and I have been married for about 6 years now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone else. He started coming home late from work, he hardly cared about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a website that suggested that Dr Wale can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and told him my problems and he told me what to do and I did it and he did a spell for me. 48 hours later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promised never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. My family are living together happily again.. All thanks to Dr Wale If you have any problem contact him and I guarantee you that he will help you. He will not disappoint you. you can WhatsApp him +1(978) 406-9575 https://wa.me/message/D5K3QBMTWZ3BA1 or Email him at : everlastingspellcast@gmail.com or or view his website for more review https://everlastingspellcaster.website2.me/contact

Happiness is all i see now big thanks to Dr. igene from West Africa (NIGERIA), I never thought that I will live on earth before the year runs out. I have been suffering from a deadly disease herpes Virus for the past 2 years now; I had spent a lot of money going from one place to another, hospitals have been my home every day. Constant checks have been my hobby not until this blessed day, I was searching through the Internet, I saw a testimony on how Dr. igene. from West Africa (NIGERIA) helped someone in curing his herpes Virus . quickly I copied his Whatsapp Contact: +2348133321898 just to give him a test I spoke to him, he asked me to do some certain things which I did,he told me that he is going to provide the herbal cure to me, which he did, then he asked me to go for medical checkup after some days after using the herbal medication, I was free from the deadly disease, he only asked me to post the testimony through the whole world, faithfully am doing it now, please brothers and sisters, he is great, I owe him in return. if you are having a similar problem just contact him by Email: at [ drigeneherbalhome613@gmail.com ] whatsapp him on +2348133321898 HIS HAVE THE CURE TO THIS FOLLOWING DEADLY DISEASE [1] Ischemic heart disease [2] Cerebrovascular disease [3] Lower respiratory infections [4] Chronic obstructive pulmonary disease [5] Diarrhea diseases [6] Trachea, bronchus, lung cancers [7] Tuberculosis [8] Diabetes mellifluous [9] Hypertension heart disease [10] HIV/AIDS

Hello viewers! Please share this for others to know about the cure for herpes1&2. I'm here to testify on how i was cured from HERPES 1&2 with the use of herbs. I got the herbs from Dr Igene and he gave me instructions on how to use it. I took the herbal product for a week and 5days after which i go for a blood test and the result was Negative. I waited for another two months and retested the result was still negative and my doctor told me I'm completely free from herpes1&2 and this Gladys my heart and i wish to share it for the benefit of those living with herpes1&2 to also get the herbs from Dr Igene and get cured just like me. You can contact Dr Igene on his Email: drigeneherbalhome613@gmail.com or call him on his phone number and WhatsApp +2348133321898 also through his Dr Igene also have the cure on the following diseases HERPES, LUPUS, HPV, CANCER, DIABETES, SHINGLES,VAGINAL INFECTION, HSV1&2 and so many more.

Hello viewers! Please share this for others to know about the cure for herpes1&2. I'm here to testify on how i was cured from HERPES 1&2 with the use of herbs. I got the herbs from Dr Igene and he gave me instructions on how to use it. I took the herbal product for a week and 5days after which i go for a blood test and the result was Negative. I waited for another two months and retested the result was still negative and my doctor told me I'm completely free from herpes1&2 and this Gladys my heart and i wish to share it for the benefit of those living with herpes1&2 to also get the herbs from Dr Igene and get cured just like me. You can contact Dr Igene on his Email: drigeneherbalhome613@gmail.com or call him on his phone number and WhatsApp +2348133321898 also through his Dr Igene also have the cure on the following diseases HERPES, LUPUS, HPV, CANCER, DIABETES, SHINGLES,VAGINAL INFECTION, HSV1&2 and so many more.

hello! You can get cured of (HERPES SIMPLEX VIRUS) with the herbal medicine of Dr Ehizojie, i have been suffering from this disease for the past 3 years without solution until i came across the email of this great doctors who have cure so many people with his herbal medicine, i also choose to give him a chance to help me, and he instructed me on what to do which i did, and he gave me his herbal medicine and a herbal soap which i used on his instructions. and he ask me to go for a check up after 1 week and which i did, to my greatest surprise my result came out as negative, i am really happy that there is someone like this great Dr Ehizojie who is ready to help anytime any day. contact this Great Dr Ehizojie and see if he will not actually help you. He can also cure  HIV/AIDS, HEPATITIS B, CANCER DIABETES TYPE1&2 WARTS CELLULITES AND MANY MORE. contact him on his Email; drehizojieherbalhome24@gmail.com or you can call or whatsapp him on +2348102330131

MY GREATEST HAPPINESS TODAY IS THAT I HAVE BEEN FINALLY CURED FROM HSV VIRUS THROUGH THE HELP OF A MAN CALLED (DR OJIE) WITH HIS HERBAL MEDICINE. I'm finally free from Herpes Virus today by (Dr OJIE) i am hereby writing this testimony to inform others who are in similar situation on how Dr Ojie cured my Herpes Virus, my doctor told me that there is no permanent cure for Herpes Virus. but i found that there is herbal cure for Herpes Virus with a 100% guarantee and I am proof of that. I tried a couple of of them and nothing worked until i came across a testimony of how Dr OJIE helped cured herpes. so i contacted Dr OJIE through his email(drojie@outlook.com) and told him about my disease and he sent me his herbal medicine which i used for a couple of weeks and i went for a test and the result came out negative. thats how i got cured from herpes and i am grateful to Dr Ojie. i am very happy to share this testimony to let everyone out there who have herpes or any kinds of diseases know there is herbal solution and Dr OJIE is the solution. Contact him today for any problem whatsapp:+2349071694748 Email: drojie@outlook.com website: https://drojieherbalhome.com

MY GREATEST HAPPINESS TODAY IS THAT I HAVE BEEN FINALLY CURED FROM HSV VIRUS THROUGH THE HELP OF A MAN CALLED (DR OJIE) WITH HIS HERBAL MEDICINE. I'm finally free from Herpes Virus today by (Dr OJIE) i am hereby writing this testimony to inform others who are in similar situation on how Dr Ojie cured my Herpes Virus, my doctor told me that there is no permanent cure for Herpes Virus. but i found that there is herbal cure for Herpes Virus with a 100% guarantee and I am proof of that. I tried a couple of of them and nothing worked until i came across a testimony of how Dr OJIE helped cured herpes. so i contacted Dr OJIE through his email(drojie@outlook.com) and told him about my disease and he sent me his herbal medicine which i used for a couple of weeks and i went for a test and the result came out negative. thats how i got cured from herpes and i am grateful to Dr Ojie. i am very happy to share this testimony to let everyone out there who have herpes or any kinds of diseases know there is herbal solution and Dr OJIE is the solution. Contact him today for any problem whatsapp:+2349071694748 Email: drojie@outlook.com website: https://drojieherbalhome.com

I was depressed when doctor told me that I have been diagnosed with Herpes disease… I thought about my Family, I know my Family will face a serious problem when I'm gone, I lost hope and I wept all day, but one day I was searching the internet I found Dr.obudu contact number. +2349023428871 I called him and he guided me. I asked him for solutions and he started the remedies for my health. Thank God, now everything is fine, I'm cured by Dr.ezomo herbal medicine, I'm very thankful to Dr.obudu and very happy with my hubby and family. email him on drobuduherbalhome@gmail.com or you can also reach him through WhatsApp number+2349023428871 also visit hes websitehttps://drobuduherbalhome.wixsite.com/welcometoobuduherbal or visit his facebook page https://www.facebook.com/DR-OBUDU-101779795066025/  He can also cure so many sickness {1}HIV And AIDS {2}Diabetes {3}Epilepsy {4}Blood Cancer {5}HPV {7}ALS {8}Hepatitis

My name is Alice Alexandre from Lyon I have to give this miraculous testimony, which is still unbelievable to me until now. I had a problem with my husband 3 years ago, which lead to our break up. when he broke up with me, I was not my self again, i felt so empty inside me, my love and financial situation became worst, until a close friend of mine Magret told me about a spell caster who helped her in the same problem, his name is Dr Akor. I email Dr Akor the spell caster and i told him my problem. and i did what he asked me to do and i did it, to cut the long story short. Before i knew what was happening my husband called me and told me that he was coming back to me in just 2 days and i was so happy to have him back to me. We have two kids together and we are happy. Thanks to Dr Akor for saving my relationship and for also saving others own too. continue your good work sir, If you are interested to contact him and testify this good news like me, the great spell caster email address is (drakor908@gmail.com) Or chat him on WhatsApp (+2348158168553)Thank you for your good work Sir.

HERPES HAS CURE....I had suffered for HERPES for 2years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, Dr said I have to be on it for life so I don’t like taking drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won’t get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found some testimony of a lady on Facebook about DR OMO cured her from the same diseases,so I contact the herbalist Dr that have herbs to cure wicked symptoms,I contacted DR.OMO, for 2weeks been his patient he cured my (HERPES) with his herbal,I only used his natural herbs for two weeks it was 100% cure. I’m not (HERPES) patient anymore. I’m happy about it. I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2years.I also recommend you if you’re living with (HERPES)you can contact him no dromoherbalremedies@gmail.com or call and whatsapp him +2348075522105 contact him for solutions 1) HPV cure 2) diabetes cure 3) cancer cure 4) cure for any kind of sickness, disease and infection Contact him today for your lasting solutions WhatsApp +2348075522105.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Data pribadi negara Indonesia Nama: Aisha Bukafia Alamat: Nusa Lembongan WhatsApp: +628994080050 e_mail: mrsaishabukafia@gmail.com Sudah dua tahun sekarang saya bersaksi tentang bagaimana saya meminjam 400 juta dari perusahaan pinjaman Emiliana dan beberapa orang meragukan saya karena banyaknya level scam online, saya dapat membuktikan kepada Anda semua bahwa perusahaan pinjaman Emiliana bukanlah pemberi pinjaman yang curang. ibu emiliana telah memberikan satu alasan lagi untuk tersenyum karena setelah menyelesaikan cicilan bulanan pinjaman yang saya pinjam sebelumnya saya memohon kepada ibu bahwa saya ingin melanjutkan ekspansi bisnis saya sehingga saya mengajukan lagi pinjaman 700 juta setelah melalui legalitas saya. Proses transaksi telah disetujui oleh pihak berwenang dan dalam tiga hari proses hukum untuk menyalurkan pinjaman saya ke rekening Bank Rakyat Indonesia saya dapat diselesaikan dengan mudah. Saya tidak mempunyai tantangan dengan Bank Indonesia karena Ibu Emiliana dan tim Manajemen dari SYARIKAT PINJAMAN EMILIANA sudah dianggap sebagai pemberi pinjaman yang sah jadi tidak ada masalah sama sekali untuk bantuan keuangan, hubungi ibu perusahaan EMILIANA hari ini e_mail: emilianawilson111@gmail.com Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

NATURAL HERBS FOR CURING HIV, HERPES, HPV, HSV1&2, CANCER, VAGINAL INFECTION AND DIABETES I just experienced the wonders of Dr Oriane herbs. God will continue to bless you Dr Oriane more abundantly for the good work you are doing in people's life by curing them from different types of diseases and viruses. I will keep on testifying about your good work. I was diagnosed with herpes 6 months ago and my doctor told me that there is no cure. I did not believe him and I keep my faith up hoping that one day I will be cured from this horrible virus. One day i saw a post on HIV forum about a herbal doctor called Dr Oriane on how he cure people from diseases with his herbs and i quickly contact Dr Oriane on his email and explain my problem to him and he told me not to worry that he is going to cure me and truly he prepared the cure and send it to me through UPS and gave me instructions on how to take it. After two weeks of taking the herbal cure, I went to my doctor for checkup and my results showed a Negative and my doctor told me that there is no trace of herpes in my body and the virus is completely gone from my body. Everybody at the clinic rejoices with me and they all ask for Dr Oriane contact. You can contact Dr Oriane on his email: droriane6@gmail.com or WhatsApp him on +2349031652461. Contact Dr Oriane today to get the cure for your disease/virus.

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked. symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060  

Am very glad to share this testimony with everyone for the marvelous work Dr Aba has done for my life, 6months ago i was diagnosed with herpes virus and ever since then i have been very unhappy, i was so down broken everyday, until one day when i came across a shocking testimony about how Dr Aba cured someone of his herpes virus, without wasting much time i contacted him immediately on his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com and after i explain myself to him about how terrible i have been, and he assure me that he will help me to cure my herpes virus,after he has prepared the herbal medicine he sent it to me and when i have received it and started using it i was totally cure within 2weeks, i am forever grateful to Dr Aba for helping me out with his herpes prescription that cured my virus. contact his email address: dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his Mobile number:+2348107155060.    

I am so happy, i never believe i will be this happy again in life, I was working as an air-hoster ( cabby crew ) for 3years but early this year, i loose my job because of this deadly disease called Herpes virus (HSV), I never felt sick or have any symptom, till all workers were ask to bring their doctors report, that was how i got tested and i found out that am HSV positive that make me loose my job, because it was consider, as an STD and is incurable disease, i was so depress was thinking of committing,suicide, till i explain to a friend of mine, who always said to me a problem share is a problem solved, that was how she directed me to Dr patrick that was how i contacted him and get the medication from this doctor and i got cured for real, I just went back to my work and they also carry out the test to be real sure and i was negative. Please contact this doctor if you are herpes positive diseases his email is: dr.patrickherbalhome@gmail.com or you can call or whatsApp his mobile number on +2348055367947

Good news this is to everyone out there with different health challenges, as I know there are still a lot of people suffering from different health issues and are therefore looking for solutions. I bring you Good news. There is a man called Dr Igene herbal practitioner who helped cure me from HSV (2), i had suffered from this diseases for the past 5 years and i have spent so much money trying to survive from it. I got my healing by taking the herbal medicine Dr Igene sent to me to drink for about 14 days . 3 days after completion of the dosage, I went for a medical checkup and I was tested free from HSV. all thanks to God for leading me to Dr Igene who was able to cure me completely from this deadly diseases, I’m sharing this so that other people can know of this great healer called Dr Igene because I got to know him through elizabeth who he cured from HPV . I was made to understand that he can cure several other deadly diseases and infections. Don’t die in ignorance or silent and don’t let that illness take your life. Contact Dr Igene through his email (drigeneherbalhome613@gmail.com) You can also whatsapp/call him on:+2348133321898. He cure all forms of disease {1}HIV/AIDS {2}DIABETES {3}EPILEPSY {4} BLOOD CANCER {5} HPV {6} BRAIN TUMOR {7} HEPATITIS {8}COPD{9} SICKLE AND ANAEMIA.etc Be kind enough to share as you received

HERBAL DR OKUOFOH WHO PREPARE HERBAL MEDICINE TO CURE ALL KINDS OF DISEASES INCLUDING HERPES DISEASE. I have been battling this Herpes disease for almost A year now....I tried all possible means to get vcure from my Herpes Disease but all to be in vain until i saw a post in a health forum about a herbal Dr. Okuofoh who prepare herbal medicine to cure all kind of diseases including Herpes Disease, at first i doubted if it was real but decided to give it a try...when i contact Dr Okuofoh via his email (drokuofohherbalhomehealing@gmail.com ) write him and reply me explain how the process work so after ordering for the medicine I got it within 3/4 working days through DHL Delivery and I took it according to the way Dr Okuofoh instructed, I was so happy after 2 week I took the medicine there was very big change in my health when I was done with the process I go for test, I found out I am negative...Herpes patients should also get in touch with this herbalist Dr. Okuofoh to get rid of these Herpes Virus forever his whatsapp number +2349050141449.

DR SAYO HERBAL HEALER CURED ME FROM HERPES VIRUS VIEW HIS WEBSITE http://sayoherbalhome.com/         I have been suffering from Herpes for the past 3 years and 8 months, and ever since then i have been taking series of treatment but there was no improvement until i came across testimonies of Dr Sayo on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then i contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which i took according to his instructions. When i was done taking the herbal medicine i went for a medical checkup and to my greatest surprise i was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr Sayo today on this Email address: sayoherbalhealer@gmail.com or WhatsApp him on this Tell.Number +2349012175679 or contact him on FB page: https://www.facebook.com/Sayo-Herbal-Healer-100145798345000/

hello everyone My name is Carlos Dilworth from mexico but base in  the united states ,i just want to share my testimony with the world on how Doctor HARRY Help me to enlarge my penis. Please read my good news carefully and i am sure it will affect your life positively on how you will also enlarge your pines,because i know some many people out there also need his help! I came across so many comments about Dr HARRY Penis Enlargement Medicine cream some weeks ago, on his website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple   though I had really wanted my penis to be large, long and thick,because i was not able to have sex with my wife..It was really affecting our marriage and my wife was about to divorce me. I had about 8.128cm – 3.2 inches before. Am really amazed on the fast results achieved within 7 days of using Dr. harry Penis Enlargement Medicine. It work and now I have got 22.87cm – 10.5 inches now. And my wife love it more now, i began to feel the enlargement of my penis, This went on for a little period of about 14 days and to my surprise my wife keeps screaming that she love my big dick now. And my penis is now 11 inches long on erection and off course very large round. I am very happy for this Penis Enlargement experience. He can help with all kinds of cure you may need as follows Penis Enlargement Low sperm count Weak Erection diabetes type 1and 2 Herpes spell HIV spell Pregnancy spell Marriage for spell cancer ALS watering sperm womb fertilization penis erection witch craft attack s t d diseases internal heat swollen body low sperm count long time sickness kidney,heart,lungs,problem with doctor,Dr. HARRY you are in safe hands your healing is assured Email:   drharrysolution@gmail.com Website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple   Call or whatsapp +2349036417079 thanks      

hello everyone My name is Carlos Dilworth from mexico but base in  the united states ,i just want to share my testimony with the world on how Doctor HARRY Help me to enlarge my penis. Please read my good news carefully and i am sure it will affect your life positively on how you will also enlarge your pines,because i know some many people out there also need his help! I came across so many comments about Dr HARRY Penis Enlargement Medicine cream some weeks ago, on his website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple   though I had really wanted my penis to be large, long and thick,because i was not able to have sex with my wife..It was really affecting our marriage and my wife was about to divorce me. I had about 8.128cm – 3.2 inches before. Am really amazed on the fast results achieved within 7 days of using Dr. harry Penis Enlargement Medicine. It work and now I have got 22.87cm – 10.5 inches now. And my wife love it more now, i began to feel the enlargement of my penis, This went on for a little period of about 14 days and to my surprise my wife keeps screaming that she love my big dick now. And my penis is now 11 inches long on erection and off course very large round. I am very happy for this Penis Enlargement experience. He can help with all kinds of cure you may need as follows Penis Enlargement Low sperm count Weak Erection diabetes type 1and 2 Herpes spell HIV spell Pregnancy spell Marriage for spell cancer ALS watering sperm womb fertilization penis erection witch craft attack s t d diseases internal heat swollen body low sperm count long time sickness kidney,heart,lungs,problem with doctor,Dr. HARRY you are in safe hands your healing is assured Email:   drharrysolution@gmail.com Website  https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple   Call or whatsapp +2349036417079 thanks      

I can't believe this, Few months back doctor told me that I have herpes , I lost all hope in life on one faithful day Murch 15th I came across a woman say about Dr Ero I messaged the woman and she told me that Dr Ero is a very good doctor and Dr Ero helped her to get rid of herherpes virus permanent I ask her for Dr Ero contact she sent it to me and I decided to email him and he told me that all is going to be well with me and I decided to purchased his herbal medicine and used Ups courier service to ship the herbal medicine to me and he also told me how I will used the herbal medicine and I did as he told me behold I am now negative as you awe reading this testimony and pleas whatsApp him on +2348140916349 or email dreromoncaregiver@gmail.com

HALO Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND  Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini. Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka. CATATAN ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut 1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA 2) PERALATAN PEMBELIAN 3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK 4) INVENTARISASI PEMBELIAN 5) GUNAKAN PEMBAYARAN Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda. ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini 1) Pinjaman Mobil 2) Pinjaman Rumah 3) Biaya Pernikahan 4) Pinjaman Pemodelan Rumah 5) Pinjaman Uang Sekolah 6) Pinjaman Darurat 7) Pinjaman Pembelian Alat 8) Biaya Makan 9) Beban Tunas Kendaraan 10) Konsolidasi Hutang Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya. Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda. Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com NOMOR TEL: +1 267 526 5352 NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

HALO Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND  Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini. Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka. CATATAN ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut 1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA 2) PERALATAN PEMBELIAN 3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK 4) INVENTARISASI PEMBELIAN 5) GUNAKAN PEMBAYARAN Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda. ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini 1) Pinjaman Mobil 2) Pinjaman Rumah 3) Biaya Pernikahan 4) Pinjaman Pemodelan Rumah 5) Pinjaman Uang Sekolah 6) Pinjaman Darurat 7) Pinjaman Pembelian Alat 8) Biaya Makan 9) Beban Tunas Kendaraan 10) Konsolidasi Hutang Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya. Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda. Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com NOMOR TEL: +1 267 526 5352 NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

HALO Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND  Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini. Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka. CATATAN ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut 1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA 2) PERALATAN PEMBELIAN 3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK 4) INVENTARISASI PEMBELIAN 5) GUNAKAN PEMBAYARAN Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda. ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini 1) Pinjaman Mobil 2) Pinjaman Rumah 3) Biaya Pernikahan 4) Pinjaman Pemodelan Rumah 5) Pinjaman Uang Sekolah 6) Pinjaman Darurat 7) Pinjaman Pembelian Alat 8) Biaya Makan 9) Beban Tunas Kendaraan 10) Konsolidasi Hutang Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya. Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda. Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com NOMOR TEL: +1 267 526 5352 NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

HALO Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND  Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini. Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka. CATATAN ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut 1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA 2) PERALATAN PEMBELIAN 3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK 4) INVENTARISASI PEMBELIAN 5) GUNAKAN PEMBAYARAN Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda. ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini 1) Pinjaman Mobil 2) Pinjaman Rumah 3) Biaya Pernikahan 4) Pinjaman Pemodelan Rumah 5) Pinjaman Uang Sekolah 6) Pinjaman Darurat 7) Pinjaman Pembelian Alat 8) Biaya Makan 9) Beban Tunas Kendaraan 10) Konsolidasi Hutang Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya. Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda. Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com NOMOR TEL: +1 267 526 5352 NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

HALO Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND  Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini. Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka. CATATAN ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut 1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA 2) PERALATAN PEMBELIAN 3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK 4) INVENTARISASI PEMBELIAN 5) GUNAKAN PEMBAYARAN Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda. ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini 1) Pinjaman Mobil 2) Pinjaman Rumah 3) Biaya Pernikahan 4) Pinjaman Pemodelan Rumah 5) Pinjaman Uang Sekolah 6) Pinjaman Darurat 7) Pinjaman Pembelian Alat 8) Biaya Makan 9) Beban Tunas Kendaraan 10) Konsolidasi Hutang Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya. Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda. Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com NOMOR TEL: +1 267 526 5352 NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

HALO Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND  Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini. Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka. CATATAN ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut 1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA 2) PERALATAN PEMBELIAN 3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK 4) INVENTARISASI PEMBELIAN 5) GUNAKAN PEMBAYARAN Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda. ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini 1) Pinjaman Mobil 2) Pinjaman Rumah 3) Biaya Pernikahan 4) Pinjaman Pemodelan Rumah 5) Pinjaman Uang Sekolah 6) Pinjaman Darurat 7) Pinjaman Pembelian Alat 8) Biaya Makan 9) Beban Tunas Kendaraan 10) Konsolidasi Hutang Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya. Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda. Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com NOMOR TEL: +1 267 526 5352 NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

HALO Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND  Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini. Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka. CATATAN ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut 1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA 2) PERALATAN PEMBELIAN 3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK 4) INVENTARISASI PEMBELIAN 5) GUNAKAN PEMBAYARAN Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda. ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini 1) Pinjaman Mobil 2) Pinjaman Rumah 3) Biaya Pernikahan 4) Pinjaman Pemodelan Rumah 5) Pinjaman Uang Sekolah 6) Pinjaman Darurat 7) Pinjaman Pembelian Alat 8) Biaya Makan 9) Beban Tunas Kendaraan 10) Konsolidasi Hutang Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya. Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda. Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com NOMOR TEL: +1 267 526 5352 NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

HALO Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND  Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini. Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka. CATATAN ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut 1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA 2) PERALATAN PEMBELIAN 3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK 4) INVENTARISASI PEMBELIAN 5) GUNAKAN PEMBAYARAN Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda. ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini 1) Pinjaman Mobil 2) Pinjaman Rumah 3) Biaya Pernikahan 4) Pinjaman Pemodelan Rumah 5) Pinjaman Uang Sekolah 6) Pinjaman Darurat 7) Pinjaman Pembelian Alat 8) Biaya Makan 9) Beban Tunas Kendaraan 10) Konsolidasi Hutang Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya. Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda. Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com NOMOR TEL: +1 267 526 5352 NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

HALO Mendapatkan pinjaman menjadi lebih mudah hanya jika Anda mengajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND  Mereka 100% dapat diandalkan dan dapat dipercaya dan saya adalah saksi hidup dari kemurahan hati organisasi keuangan yang hebat ini. Anda yang sedang mencari bantuan keuangan dan Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terlalu banyak pemberi pinjaman palsu online menunggu siapa yang akan menjadi korban niat jahat mereka, tetapi saya memberi tahu Anda hari ini untuk tidak khawatir lagi Jadilah cerdas dan ajukan pinjaman dengan ONE BILLION RISING FUND karena mereka dapat membantu Anda mencapai potensi dalam hidup Anda setelah Anda memenuhi syarat dan ketentuan pinjaman mereka. CATATAN ONE BILLION RISING FUND hanya akan memberi Anda pinjaman jika tujuan peminjaman adalah sebagai berikut 1) TINGKATKAN ARUS KAS BISNIS ANDA 2) PERALATAN PEMBELIAN 3) MEMBAYAR UNTUK PERLUASAN PROYEK 4) INVENTARISASI PEMBELIAN 5) GUNAKAN PEMBAYARAN Jika niat Anda untuk meminjam uang bukan dari alasan yang tercantum di atas, maka ONE BILLION RISING FUND dapat menolak permintaan pengajuan pinjaman Anda. ONE BILLION RISING FUND mungkin tidak memberi Anda pinjaman untuk hal-hal berikut ini 1) Pinjaman Mobil 2) Pinjaman Rumah 3) Biaya Pernikahan 4) Pinjaman Pemodelan Rumah 5) Pinjaman Uang Sekolah 6) Pinjaman Darurat 7) Pinjaman Pembelian Alat 8) Biaya Makan 9) Beban Tunas Kendaraan 10) Konsolidasi Hutang Hubungi ONE BILLION RISING FUND dan dapatkan pinjaman untuk meningkatkan pendapatan tunangan Anda dan jadilah saksi seperti saya. Hal termanis dalam arsip adalah ketika Anda memiliki bantuan tunangan yang dapat diandalkan untuk membantu Anda meningkatkan standar hidup dan bisnis Anda. Hubungi organisasi keuangan besar ini dan jadikan hidup Anda diatur oleh syarat dan ketentuan pinjaman mereka NAMA PERUSAHAAN: ONE BILLION RISING FUND GMAIL PERUSAHAAN: onebillionrisingfund@gmail.com NOMOR TEL: +1 267 526 5352 NOMOR WHATSAPP: +1 267 526 5352

Add new comment