Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

Quick Cure in Eradicating Herpes Simplex Virus by Doctor ELINFOH. I recommend doctor Elinfoh herbal medicine to anyone battling Herpes Infection...I am so happy to be finally cured of herpes simplex virus  by herbalist Elinfoh,Ever since i was diagnosed with the virus on June 24, 2018. I have been using medical drugs to suppress it, I later realized it was causing more damage to my health than the virus,I opted for herbs and got to find out about the great work herbalist Doctor Elinfoh has been doing with his herbal remedy. i contacted him and he promised to help me get rid of it,after 18 days i received a package from the UPS delivery service and it was from the doctor who sent me the herbal treatment in Dallas,Texas USA, And he instructed me on how i was going to take it for the 3 weeks . After completing the dosage he told me to go for a medical checkup and when I did the doctors conducted some tests on me but they were stunned that my status was now negative,they conducted several tests on me to be sure. I even went to Medical City Dallas Hospital, where they conducted another test and it was still negative. I am so grateful to you herbal doctor Elinfoh , God will continue to prosper you,I pray the world gets to know about you and your herbal exploits. He also cures any other Human diseases.  Reach him on his email drelinfohherbalhome@gmail.com   PLEASE SHARE , SO THE WORLD CAN GET TO KNOW ABOUT HIM.DR ELINFOH HAS THE BEST HERBAL REMEDY FOR HERPES SIMPLEX VIRUS 1&2.

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE   Hello everyone my is Elisa Keily am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell.my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him,I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs,surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave.my husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109.

REAL URGENT EFFECTIVE SPELL CASTER TO HELP BRING BACK EX LOVER AND SAVE MARRIAGE   Hello everyone my is Elisa Keily am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell.my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him,I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs,surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave.my husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109.

Hello every body am here to testify about what Dr KADUKA has done in my life, i married for 7 years no issues and i cried every day of my life when i see kids playing around their parents, and at the same time i was having issues with my husband. my husband break up with me because i could not give him a child, when i contact Dr KADUKA he make me understand that is going to get it solve for me in a short period of time. Dr KADUKA does some thing that amaze me by causing problem between my husband and his girl friend which lead to total break up and after that my husband came back home. and before my husband came back home Dr KADUKA cast breaking of bareness in my life immediately my husband came back home we meet as husband and wife that is how i get pregnant and i give birth to a bouncing baby boy. since them me and my husband are leaving a happy life. contact Dr KADUKA on kadukatemple@gmail.com oR whatsapp +393511406759. if you want your happiness back or you are having relationship issues the door is open contact him now for your happiness to be restored back to you. Email address: kadukatemple@gmail.com oR whatsapp +393511406759. good luck as you contact the solution center for you happiness to be restored am Mabel FROM UK

Quick Cure in Eradicating Herpes Simplex Virus by Doctor ELINFOH. I recommend doctor Elinfoh herbal medicine to anyone battling Herpes Infection...I am so happy to be finally cured of herpes simplex virus  by herbalist Elinfoh,Ever since i was diagnosed with the virus on June 24, 2018. I have been using medical drugs to suppress it, I later realized it was causing more damage to my health than the virus,I opted for herbs and got to find out about the great work herbalist Doctor Elinfoh has been doing with his herbal remedy. i contacted him and he promised to help me get rid of it,after 18 days i received a package from the UPS delivery service and it was from the doctor who sent me the herbal treatment in Dallas,Texas USA, And he instructed me on how i was going to take it for the 3 weeks . After completing the dosage he told me to go for a medical checkup and when I did the doctors conducted some tests on me but they were stunned that my status was now negative,they conducted several tests on me to be sure. I even went to Medical City Dallas Hospital, where they conducted another test and it was still negative. I am so grateful to you herbal doctor Elinfoh , God will continue to prosper you,I pray the world gets to know about you and your herbal exploits. He also cures any other Human diseases.  Reach him on his email drelinfohherbalhome@gmail.com   PLEASE SHARE , SO THE WORLD CAN GET TO KNOW ABOUT HIM.DR ELINFOH HAS THE BEST HERBAL REMEDY FOR HERPES SIMPLEX VIRUS 1&2.

Quick Cure in Eradicating Herpes Simplex Virus by Doctor ELINFOH. I recommend doctor Elinfoh herbal medicine to anyone battling Herpes Infection...I am so happy to be finally cured of herpes simplex virus  by herbalist Elinfoh,Ever since i was diagnosed with the virus on June 24, 2018. I have been using medical drugs to suppress it, I later realized it was causing more damage to my health than the virus,I opted for herbs and got to find out about the great work herbalist Doctor Elinfoh has been doing with his herbal remedy. i contacted him and he promised to help me get rid of it,after 18 days i received a package from the UPS delivery service and it was from the doctor who sent me the herbal treatment in Dallas,Texas USA, And he instructed me on how i was going to take it for the 3 weeks . After completing the dosage he told me to go for a medical checkup and when I did the doctors conducted some tests on me but they were stunned that my status was now negative,they conducted several tests on me to be sure. I even went to Medical City Dallas Hospital, where they conducted another test and it was still negative. I am so grateful to you herbal doctor Elinfoh , God will continue to prosper you,I pray the world gets to know about you and your herbal exploits. He also cures any other Human diseases.  Reach him on his email drelinfohherbalhome@gmail.com   PLEASE SHARE , SO THE WORLD CAN GET TO KNOW ABOUT HIM.DR ELINFOH HAS THE BEST HERBAL REMEDY FOR HERPES SIMPLEX VIRUS 1&2.

Quick Cure in Eradicating Herpes Simplex Virus by Doctor ELINFOH. I recommend doctor Elinfoh herbal medicine to anyone battling Herpes Infection...I am so happy to be finally cured of herpes simplex virus  by herbalist Elinfoh,Ever since i was diagnosed with the virus on June 24, 2018. I have been using medical drugs to suppress it, I later realized it was causing more damage to my health than the virus,I opted for herbs and got to find out about the great work herbalist Doctor Elinfoh has been doing with his herbal remedy. i contacted him and he promised to help me get rid of it,after 18 days i received a package from the UPS delivery service and it was from the doctor who sent me the herbal treatment in Dallas,Texas USA, And he instructed me on how i was going to take it for the 3 weeks . After completing the dosage he told me to go for a medical checkup and when I did the doctors conducted some tests on me but they were stunned that my status was now negative,they conducted several tests on me to be sure. I even went to Medical City Dallas Hospital, where they conducted another test and it was still negative. I am so grateful to you herbal doctor Elinfoh , God will continue to prosper you,I pray the world gets to know about you and your herbal exploits. He also cures any other Human diseases.  Reach him on his email drelinfohherbalhome@gmail.com   PLEASE SHARE , SO THE WORLD CAN GET TO KNOW ABOUT HIM.DR ELINFOH HAS THE BEST HERBAL REMEDY FOR HERPES SIMPLEX VIRUS 1&2.

Hello everyone i want to testify of the great and powerful spell caster named Priest Ade who brought back my ex who left me and got engaged to another girl,We where happy together when all of a sudden he just change he used to call me every morning and and night before going to bed but all that stopped when i call him he yell at me and told me he didn't want to have anything to do with me anymore i was so sad and confused i didn't know what to do then i went online to search on how to get back my ex then i found an article where someone was talking about how the great and powerful Priest Ade helped her and she left his email address i took it and contacted him i told him my problem he only smiled and told me to relax everything will be OK i did everything he asked me to do and he assured me that after 24hrs he will be back,To my greatest surprise the next morning it was my boyfriend he came back knelling and begging for me to accept him back now we are so happy together he can also help you contact him ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  https://ancientspiritspell.wordpress.com View more on YouTube: https://youtu.be/jWta3jLP_fo WhatsApp +2347059715465

I'm recommending Dr Aza to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Aza herbal medicine. I quickly contact Dr Aza and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Aza for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Aza on email and WhatsApp to get the cure from him. Email:drazaherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +1(315) 795 1518 or visite his website at www.drazaherbalcenter.com  ...                                                                 

I am here to give thanks to Dr Ajayi for saving my relationship. I have been dating a guy for four years now, he's 39 and am 32. My boyfriend has always been so caring and loving, he has introduced me to all his family members and friends as his fiance after we got engaged a few months ago. We had already fixed our wedding date until my dreams turned to a nightmare all of a sudden. Just few weeks to our wedding my fiance changed, to the extent he said he wasn't interested in the relationship anymore simply because he was tired of me, i knew this was as a result of his ex girlfriend who has been begging him to come back all this while but he said he wasn't going to fall for her trap, but when he said it was over i knew she was the cause. All night and day i cried my heart out begging fiance to come back because we had already fixed our wedding but he refused until i heard of Dr Ajayi the spell caster , i contacted him and he told me what to do, that he will cast some spells and my fiance will come back in 3 days after the spell. Few days later after the spell, as promised by Dr Ajayi my fiancee was at my place begging me on his knees to forgive him saying he was sorry and do not know what came over him...all thanks to Dr Ajayi for saving my relationship , we got married a few days ago. if you are in need of a spell caster for any kind of spell work, contact the powerful spiritual man Dr Ajayi on Viber / Whatsapp : +2347084887094 or Email: drajayi1990@gmail.com

I'm recommending Dr Aza to everyone who have herpes simplex virus to get the cure from him. I was diagnose of genital herpes in 2019 and i have been searching and asking questions to see if i could get something to cure the disease because i did not believe what the doctors say that no cure is found yet. I came across a comment on Youtube and the person testify how she was cured from herpes and hpv after using Dr Aza herbal medicine. I quickly contact Dr Aza and explain my problem to him and he prepare the herbs and send it to me through UPS and gave me instructions on how to use it and tell me to go for checkup after usage which i did after two weeks of taken the herbal medicine and my result was NEGATIVE. I waited another month and retested the result was still NEGATIVE and my doctor told me that am completely free from herpes. Am so happy and grateful to Dr Aza for what he has done for me and i will continue to share this for people out there to know that there is cure for herpes. You can contact Dr Aza on email and WhatsApp to get the cure from him. Email:drazaherbalcenter@gmail.com and WhatsApp +1(315) 795 1518 or visite his website at www.drazaherbalcenter.com  ...                                                                 

HOW I CURED FROM THE HERPES VIRUS  I was diagnosed with the HERPES virus and I have tried everything possible to cure myself, but all to no avail, until I saw a post in a health forum about a herbalist preparing herbal medicines to cure all kinds  of diseases including HERPES virus, at first I doubted it was real, but decided to give it a try, when I contacted this herbalist through his email (ishiakuherbalcure@yahoo.com) and he prepared me a HERPES herbal cure and sent it to me through the service of  DHL delivery company, when I received this herbal medicine, he gave me step-by-step instructions on how to apply it, after applying it the way they directed me, I was totally cured of this deadly disease called HERPES, all thanks  to Dr. Ishiaku, contact the great herbal doctor through his what-sapp Via  +2348180828544 HE  CAN ALSO CURE DISEASES LIKE     {1} HIV / AIDS    {2} DIABETES    {3} EPILEPSY     {4} BLOOD CANCER     {5} HPV    {6} ALS     {7} HEPATITIS B  {8} LOVE SPELL   {9} SICKLE AND ANEMIA {10}INFERTILITY^Beware of fake doctors and anyone who uses this testimonial again is a scam Only Dr. Ishiaku  can help you IG: @dr.ishiaku

Why do a lot of people still suffer from Herpes Virus ?. i was diagnosed of Herpes back in 2015 and i was also told it has no cure, i have been leaving with it since then, but i kept praying and doing everything possible to get cured, so i never stopped doing research about finding a cure, i came across testimonies about people getting cured through herbal medication, and i have always believe in herbs and its medical properties, after doing so many research about it i found Dr. Kham and i discovered he was a professional in herbal medication and he has also helped many people, , we talked on phone and i confirmed he was genuine, i did all what he told me to do and i received the medicine, Which i also used it as he has prescribed, and glory be to God almighty i am completely cured, i went back to my doctor to confirm it. Do not be deceived THERE IS A CURE FOR HERPES, Doctors might tell you there is no cure but WITH HERBAL MEDICATION THERE IS A CURE and if you need it contact him today on: dr.khamcaregiver@gmail.com you can also add him on whatsapp with this number +2348159922297 You can Also Visit his website to know more about him at > https://herbal-dr-kham.jimdosite.com or https://dr-kham-herbal-home.webnode.com/ for more information about him.    

My names is Cathy i want to testify about the great spell caster called Priest Ade my husband and i have been married for 5 years now we don't have a child and the doctor told us i can't give birth because my womb have been damaged due to wrong drugs prescription this got me so worried and my husband was not happy so he decided to get married to another girl and divorce me i was so sad i told my friend about it she told me about a powerful spell caster she gave me his email address well i never believe in it that much though i just decided to give him a try and he told me it will take 24hrs to get my husband back to me and i will get pregnant i doubted him the 3rd day my husband came back to me and was crying he said he didn't want the divorce anymore 3 weeks after the doctor confirmed that i was pregnant he can also help you contact him at ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  Blog: https://priestade.blogspot.com WhatsApp +2347059715465      My names is Cathy i want to testify about the great spell caster called Priest Ade my husband and i have been married for 5 years now we don't have a child and the doctor told us i can't give birth because my womb have been damaged due to wrong drugs prescription this got me so worried and my husband was not happy so he decided to get married to another girl and divorce me i was so sad i told my friend about it she told me about a powerful spell caster she gave me his email address well i never believe in it that much though i just decided to give him a try and he told me it will take 24hrs to get my husband back to me and i will get pregnant i doubted him the 3rd day my husband came back to me and was crying he said he didn't want the divorce anymore 3 weeks after the doctor confirmed that i was pregnant he can also help you contact him at ancientspiritspellcast@yahoo.com or ancientspiritspellcast@gmail.com  Blog: https://priestade.blogspot.com WhatsApp +2347059715465     

URGENT EFFECTIVE LOVE-SPELL TO GET YOUR EX BOYFRIEND/GIRLFRIEND BACK FAST CONTACT: WhatsApp: +1 (859)-203-2241 .. I am MARY JAN by name. Greetings to everyone that is reading this testimony. I have been rejected by my husband after nine(9) years of marriage just because another woman had a black magic spell on him and he left me and the kid to suffer. one day when I was reading through the web, I saw a post on how this spell caster on this address mercyfullsolutionhome@yahoo.com , have help a lady to get back her husband and I gave him a reply to his address and he told me that a woman had a spell on my husband and he told me that he will help me and after 2 days that I will have my husband back. I believed him and today I am glad to let you all know that this spell caster has the power to bring lovers back. because I am now happy with my husband. Thanks for LORD JUMA . His email: mercyfullsolutionhome@gmail.com or WhatsApp him +1 (859)-203-2241 his page https://mercyfullsolutionhome.blogspot.com.  https://www.facebook.com/Urgentlovespellcaster          

How I Got My Husband back... Am so excited to share my testimony of a real spell caster who brought my husband back to me. My husband and I have been married for about 6 years now. We were happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone else. He started coming home late from work, he hardly cared about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a website that suggested that Dr. Wale can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and told him my problems and he told me what to do and I did it and he did a spell for me. 48 hours later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promised never to do it again. Ever since the\n, everything has returned back to normal. My family are living together happily again.. All thanks to Dr. Wale If you have any problem contact him and I guarantee you that he will help you. He will not disappoint you. you can WhatsApp him +1(978) 406-9575 or Email him at : everlastingspellcast@gmail.com or or view his website for more review https://everlastingspellcaster.website2.me/contact

It's a miracle that I am alive today. I encountered HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV1/2) for four (4) years, six (6) months and twelve (12) days with my calculations, before I met the great Dr. Igene . I am from Franklin, Tennessee, united state of America and I was affected with herpes virus. Herpes is a viral infection caused by the Herpes simplex virus, marked by painful, watery blisters in the skin or mucous membrane or on the genitals. This was what I suffered for four years. I have visited CVS Pharmacy in CA for treatment but no improvement. I met Dr.Igene online while I was searching for a herpes cure. I read a testimony about his work. I give a try that now becomes a testimony in my life. I contacted Dr.Igene WhatsApp +2348133321898 or E-mail : drigeneherbalhome613@gmail.com. Thanks to Dr Igene for his marvelous work

It's a miracle that I am alive today. I encountered HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV1/2) for four (4) years, six (6) months and twelve (12) days with my calculations, before I met the great Dr. Igene . I am from Franklin, Tennessee, united state of America and I was affected with herpes virus. Herpes is a viral infection caused by the Herpes simplex virus, marked by painful, watery blisters in the skin or mucous membrane or on the genitals. This was what I suffered for four years. I have visited CVS Pharmacy in CA for treatment but no improvement. I met Dr.Igene online while I was searching for a herpes cure. I read a testimony about his work. I give a try that now becomes a testimony in my life. I contacted Dr.Igene WhatsApp +2348133321898 or E-mail : drigeneherbalhome613@gmail.com. Thanks to Dr Igene for his marvelous work

I'm 40 years old female I tested genital herpes (HSV1-2) positive in 2016. I was having bad outbreaks. EXTREMELY PAINFUL. I have try different kinds of drugs and treatment by the medical doctors all to know was avail. Six months ago I was desperately online searching for a helpful remedies for genital herpes (HSV1-2) cure, which I come across some helpful remedies on how Dr OYAGU have help so many people in curing genital herpes (HSV1-2) with the help of herbal treatment because I too believe there is someone somewhere in the world who can cure herpes completely. At of the past 2 months, however, I've been following his herpes protocol Via oyaguherbalhome@gmail.com or +2348101755322 and it stopped all outbreaks completely! To my greatest surprise I was cured completely by following the protocol of his herbal medicine . Don't be discouraged by the medical doctors. There is a cure for HSV with the help of herbs and roots by a herbalist Dr call Dr OYAGU he is so kind and truthful with his herbal treatment, kindly contact him for more information Via oyaguherbalhome@gmail.com or WhatsApp DR on +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome you will be lucky as I am today

Few week ago I felt some pains and I went to the hospital my doc told me I had Herpes about 1 yr and I need to start the treatment early, he gave me some medicine to be taking and I told him no I’ll not, because I hated taking medicine when I won’t not see cure for the purpose. After I got home I started getting worried searching for strong advice and I found valid natural treatment online lot people says they got Herpes cure from Dr AGBOMIAN and I email Dr AGBOMIAN 3 days passed, I purchase his cure online some weeks after the process taking his treatment i got cured. I went for checkup twice after taking the natural treatment from the herbalist called Dr AGBOMIAN and i tested negative. contact him on email: Dragbomianherbalcured77@gmail.com

I want to use this medium to thank and appreciate Dr Ayomide for curing me from herpes virus(hsv)through his natural roots and herbs.i heard so many people talked about him and I also decided to give him a try,I contacted him through his WhatsApp number=+2348062443909 and his email address ayomideherbalhome@gmail.com then i talked and discussed with him and he began to prepare his natural roots and herbs for my herpes virus(hsv).i received the herbal medicine through a shipping company and use the herbs for two weeks before my herpes virus(hsv)cleared out completely.the following week I went for medical check up and my results came out negative,I was so happy.Dr Ayomide his the best contact him now.WhatsApp number =+2348062443909.email address =ayomideherbalhome@gmail.com please do not waste your hard earned money again on some medication that will not work.

Must read! My names are Nicoline Nielsen from US taxes, for a year now i have been living with this virus called HEPES VIRUS and i have been taking some medications from my Doctor and there was no improvement, All thanks to God almighty for using Dr Agbomian for curing my HERPES Virus with the help of his powerful root and herbs...Well i do not have much to say, with all my life i will for ever be grateful to him and God Almighty for using Dr Agbomian to reach me when i thought it is all over, today i am now happy after the medical doctor have confirmed my status Negative, i have never in my life believed that HEPES could be cure by any herbal medicine. so i want to use this medium to reach other persons who is suffering from any deadly disease you can contact Dr Agbomian on his email dragbomianherbalcured77@gmail.com

I am here to give my testimony about Dr Ose  who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by dr Ose spiritual, i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how dr Ose spiritual cured them. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, my HERPES result came out negative. I am so happy as i am sharing this testimony. My advice to you all who thinks that their is no cure for herpes that is Not true just contact him and get cure from dr Ose spirirtual healing spell cure of all kinds of sickness you may have. penis enlargement Remember delay in treatment leads to death email him @ {oseremenspelltemple@gmail.com} whatsapp  +234813 648 2342  https://www.facebook.com/Dr-odion-spell-temple-110513923938220/ 

Am here to testify what this great spell caster done for me. i never believe in spell casting, until when i was was tempted to try it. i and my wife have been having a lot of problem living together, she will always not make me happy because she have fallen in love with another man outside our relationship, i tried my best to make sure that my wife leave this woman but the more i talk to her the more she makes me fell sad, so my marriage is now leading to divorce because she no longer gives me attention. so with all this pain and agony, i decided to contact this spell caster to see if things can work out between me and my wife again. this spell caster who was a man told me that my wife is really under a great spell that she have been charm by some magic, so he told me that he was going to make all things normal back. he did the spell on my wife and after 5 days my wife changed completely she even apologize with the way she treated me that she was not her self, i really thank this man his name is Dr ose he have bring back my wife back to me i want you all to contact him who are having any problem related to marriage issue and relationship problem he will solve it for you. his email is oseremenspelltemple@gmail.com  he is a man and his  great. wish you good time. He cast spells for different purposes like (1) If you want your ex back. (2) if you always have bad dream (3) You want to be promoted in your office. (4) You want women/men to run after you. (5) If you want a child. (6) You want to be rich. (7) You want to tie your husband/wife to be yours forever. (8) If you need financial assistance. (9) HIV/AIDS CURE (10) is the only answer to that your problem of winning the lottery Contact him today on oseremenspelltemple@gmail.com or whatsapp him on +2348136482342.  https://www.facebook.com/Dr-odion-spell-temple-110513923938220/  

I’m giving a testimony about Dr. Edidia the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my  Herpes Infection, though I I went through different websites and I saw different testimonies about different herbalists. I was like: ‘Many people have the Herpes remedy, So why are people still suffering from it?’ I thought of it, then I decided to contact dredidiaherbalhome@gmail.com , I didn’t believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to Airfreight Online Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 3-5 days I will receive the package and i took the medicine as prescribed by him and I went for a check-up 1 week after finishing the medicine, I was tested for herpes negative, if you are a herpes patient or any disease patient at all. Do me a favour for you to contact him and I will try my possible best to make sure you get cured, when you contact him, make sure you tell him that I referenced you.. contact him via: dredidiaherbalhome@gmail.com You can also message him on whatsApp +2349074505296 you can also call him.my private email: kashiacox@gmail.com.  check website;  https://dredidiaherbalhome.wixsite.com/dredidiaherbalhome    https://dr-edidia-herbal-home.business.site/   https://dredidiaherbalhome.simdif.com/  He is capable of curing HIV/AIDS, HERPES, HPV, HSV1&2, CANCER of all kinds, DIABETES and so many other infections.

The greatest Joy in my life today is that i have been cured of Herpes by a Doctor called Dr. Ishiaku, I was infected with HERPES Disease in 2019, i went to many hospitals for cure but there was no solution, so I was thinking how can I get a solution,so that my body can be okay. Until one faithful day as i was browsing on the internet I saw a testimony on how Dr. ishiaku has helped people in curing Herpes and other diseases, quickly copied his WhatsApp number so i contacted him for solution for my Herpes disease, So Dr. Ishiaku told me that his going to prepare his herbal medicine for my health which he sent to me, luckily after 2week my Herpes was cured. Dr Ishiaku is well recognize as one of the best herbalist doctor in Africa, you don't have to be sad anymore or cry anymore on this disease when the cure is available. The medicine has NO SIDE EFFECT,there's no special diet when taking the medicine. He also cure ALS, HIV AIDS, CANCER, HPV, DIABETES and lots more. For enquiries: E-mail: ishiakuherbalcure@yahoo.com WhatsApp: +2348180828544

I’m giving a testimony about Dr. Edidia the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my  Herpes Infection, though I I went through different websites and I saw different testimonies about different herbalists. I was like: ‘Many people have the Herpes remedy, So why are people still suffering from it?’ I thought of it, then I decided to contact dredidiaherbalhome@gmail.com , I didn’t believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to Airfreight Online Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 3-5 days I will receive the package and i took the medicine as prescribed by him and I went for a check-up 1 week after finishing the medicine, I was tested for herpes negative, if you are a herpes patient or any disease patient at all. Do me a favour for you to contact him and I will try my possible best to make sure you get cured, when you contact him, make sure you tell him that I referenced you.. contact him via: dredidiaherbalhome@gmail.com You can also message him on whatsApp +2349074505296 you can also call him.my private email: kashiacox@gmail.com.  check website;  https://dredidiaherbalhome.wixsite.com/dredidiaherbalhome    https://dr-edidia-herbal-home.business.site/   https://dredidiaherbalhome.simdif.com/  He is capable of curing HIV/AIDS, HERPES, HPV, HSV1&2, CANCER of all kinds, DIABETES and so many other infections.

There is a herbal Dr Agbomian who can cure HIV, HERPES and other deadly diseases with the use of natural herbs. He is from Africa and he is a great herbal doctor and he can also cure you as well if you are having the virus And other deadly disease and here is email address dragbomianherbalcured77@gmail.com OR +2347046375902

We only offer originals of great qualities of passports, drivers license , Identity Cards, Stamps, Birth Certificates, False International Diplomas , fake bank statements , Fake Bank Statement fake bank statement for ppp loan , fake bank statement for car loan ,fake bank account ,fake bank account balance , how to get a bank statement wells fargo, what is a bank statement , account summary , income summary account. Fake driver license , How to get a fake drivers license that works how to get a fake drivers license from the dmv , Fake license Buy fake driving license online , Fake drivers license , how to get a fake drivers license that works , fake driving, fake driving school, fake driving school full fakedrivingschool . https://noveltydmvexperts.com/fake-bank-statement-for-loan/ https://noveltydmvexperts.com/fake-driver-license/ https://noveltydmvexperts.com/fake-money-for-sale/ Wickr Me : octapustickets EMAIL: pompanopapers1@protonmail.com Whatsapp: +1 408- 872-5899 TELEGRAM : @OCTAPUSTICKETS Visit: noveltydmvexperts.com

I have been suffering from (HERPES) disease for the last two years and had constant pain, especially in my knees. During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulate all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr GODWIN and she also gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr GODWIN telling him about my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the Dr GODWIN me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email Dr GODWIN on :(drgodwinsolutinonhome@gmail.com or WhatsApp +2348054615060) sir i am indeed grateful for the help i will forever recommend you to my friends!!! https://drgodwinsolutionho.wixsite.com/drgodwinsolutionhome

Add new comment