Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M PRICE = 32%+2% Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days I will be glad to share with you our working procedures. Email : inquiry.securedfunding@gmail.com

I Want To Appreciate Dr.godwin for hs great deeds, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year,And Was Look For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr.godwin Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr.godwin I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me,I Started The Herbal Medicine For My Health.He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative.My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have There Same Herpes Virus Please contact Dr Goodwin To Help You Too,And Help Me To Thank Dr. GODWIN For Cure Me, I’m Cured By Dr. Godwin Herbal Medicine,His Contact Email: drgodwinsolutionhome@gmail.com or Cell Whatsapp Number +2348054615060 thank you .....https://drgodwinsolutionho.wixsite.com/drgodwinsolutionhome

I have be suffered from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take a drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found Dr Iyoha , he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I email Dr Iyoha , for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks it was 100% cure. I'm not (HSV 2) patient anymore. I'm happy i finally got cured out of this mess been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus i also want you to be free contact Dr Iyoha with his email attach to my post. driyohasolutiontemple@yahoo.com or you can call : +1 407 337 9869 .

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked .symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060  

I still don’t know the right words to express my gratitude to this great man Dr. Aba. After been diagnosed of HERPES SIMPLEX VIRUS in 2months ago, i was given so many health prescription and advice with no improvement, I totally lost hope, until i found testimonies of .Great Dr. aba online research and on Facebook, Like anybody would be, I was very skeptical about contacting him, but i later did and he opened up to me and told me what was involved and he started the remedies for my health. Thank God, I was cured from herpes by the herbal medication I received from him. I never thought that herpes can be cured, from the bottom of my heart I'm truly grateful,i pray you have long life so you can help many more people on earth with your herbal medical support, You can Email him via email dr.abaherbalhome@gmail.com or for easy and fast communication you can also call or add him on whats-app with this mobile number +2348107155060, one thing i love most about DR aba is honestly, and he is very polite with his patience, everything he told me was what he did, and his herbal medicine are very affordable.    

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used/ his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060,  

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used .his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060  

I have be suffered from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take a drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found Dr Iyoha , he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I email Dr Iyoha , for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks it was 100% cure. I'm not (HSV 2) patient anymore. I'm happy i finally got cured out of this mess been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus i also want you to be free contact Dr Iyoha with his email attach to my post. dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com or you can call : +1 407 337 9869 .

I have be suffered from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take a drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was advice to seek for natural herbal cure, after some time I found Dr Iyoha , he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I email Dr Iyoha , for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks it was 100% cure. I'm not (HSV 2) patient anymore. I'm happy i finally got cured out of this mess been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus i also want you to be free contact Dr Iyoha with his email attach to my post. dr.iyohasolutiontemple@yahoo.com or you can call : +1 407 337 9869 .

I was depressed when doctor told me that I have been diagnosed with Herpes disease… I thought about my Family, I know my Family will face a serious problem when I'm gone, I lost hope and I wept all day, but one day I was searching the internet I found Dr, UMA contact whatsApp number.(+2347035619585) I called him and he guided me. I asked him for solutions and he started the remedies for my health. Thank God, now everything is fine, I'm cured by Dr, UMA herbal medicine, I'm very thankful to Dr, UMA and very happy with my hubby and family. you can also reach him through WhatsApp number (+2347035619585) or email him dr.umaherbalcenter@gmail.com ) He can do so many things (1)Ex Back (2)HPV infection (3)Money Spell (4)penis enlargement (5)breast enlargement (6)pregnancy (7)Diabetes.

People actually believe there is no cure for Herpes due to what our medical Doctor do always say to us..but now i know that there is a cure for it Through herbal remedy' i and my husband was once haven Herpes Virus we contacted Dr Destiny for herbal treatment and he prepared us some herbs which we takes for some couples of days, and we take it as he says before i am to no me and my husband was perfectly cure for it and never experience it again. please friends if you have been diagnosed with herpes virus and you really want to get rid of it, please contact this great Dr Destiny for herbal treatment and you will get rid of it. do not let the medical doctor make you lost hope of healing, you can get rid of it through herbs and roots EMAIL:  drdestinyspellhome@gmail.com   cell phone contact whatsApp  +2348105074556 Or FACEBOOK PAGE: https://web.facebook.com/Doctor-Destiny-106008014979860 ,,,, 

I always have cold sores outbreaks when on my periods and they were very terrible, when I went for test the doctor said I had herpes virus. I just want to share a brief testimony of how Dr Sikies completely cured me from herpes virus with his natural medicine. It became a burden to me having outbreaks all time and it was so terrible to look upon while on mirror than going out with it so would rather lock up myself indoors all times of outbreak. I stumbled upon a testimony of someone this Herbal doctor has cured on the internet and took the doctor's email:drsikies@gmail.com to contact him. I'm completely whole today free from this virus and horrible outbreaks All thanks to Dr Sikies!! Here is his website: https://drsikiesherbalcure.weebly.com You can quickly reach me on via mail:monetwilson702@gmail.com

I contacted Dr Ojie because i was depressed and confused about my health condition, but after taking dr Ojie herbal medicine my health was restored, and since the past mouths now things as been fine and OK as I have always wanted Dr Ojie also have medicine for Cancer, fibroid, Diabetic, hepatic, and herpes dick and breast enlargement you can also Call or Whatsapp dr Ojie on +2349015357322, or Email via doctorojie1@yahoo.com God bless you all.

Herpes has been one of the most significant virus in the US now, and its spreading really fast, and the government are only producing medical drugs that can suppress it but rather keep on eliminating the African herbal doctors who were able to discover a way to completely cure the virus...I'm delighted to be finally cured of herpes 2 after i applied doctor Oyagu herbal medicine for two weeks ,,, I can tell you, I went back a month later to confirm my status and i was still negative.. If i could get cured, why do you think You can't?, you believe in the lying government and medical scientists and keep spending money on buying their stupid pills.. I'm glad I am finally cured from it forever...apply oyaguherbalhlm@gmail.com herbal formula. Visit Herbalist Oyagu Natural Herbal Medicine Website : https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome or contact him via WhatsApp +2348101755322 good luck as you reach him

If you require professional help to recover your stolen cryptocurrency, forgot your password, sent to the wrong wallet address or hack your spouse’s phone remotely, contact easybinarysolutions@gmail.com for assistance.

I always have cold sores outbreaks when on my periods and they were very terrible, when I went for test the doctor said I had herpes virus. I just want to share a brief testimony of how Dr Sikies completely cured me from herpes virus with his natural medicine. It became a burden to me having outbreaks all time and it was so terrible to look upon while on mirror than going out with it so would rather lock up myself indoors all times of outbreak. I stumbled upon a testimony of someone this Herbal doctor has cured on the internet and took the doctor's email:drsikies@gmail.com to contact him. I'm completely whole today free from this virus and horrible outbreaks All thanks to Dr Sikies!! Here is his website: https://drsikiesherbalcure.weebly.com You can quickly reach me on via mail:monetwilson702@gmail.com

I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain. During the first year, I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulating all over my body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been healed from Herpes Simplex Virus by this by Dr voodoo and she also gave the email address of this man and advise anyone to contact him for any kind of problem that he would be of help, so i wrote to Dr voodoo telling him about my (Herpes Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! Though i never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the Dr voodoo assured me, after some time i went to my doctor for test and it confirmed that i have be finally healed behold it was TRUE, So friends if anyone have such problem and need help contact Dr voodoo on his email: voodoospelltemple66@gmail.com Add Dr voodoo on whatsApp +2348140120719

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

Herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with Herpes is by taking natural herbs medicine for it,  I have read about DR EDAGHONGHON the great herbalist doctor who cure me from herpes  with his powerful herbal medicine.  i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs from God! after 2 days of contacting him, he told me that the cure has been ready and he sent it to me via UPS SPEED POST and it got to me after 3 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! its really like a dream but i am so happy! for the people suffering from the following diseases, Cancer, hypothyroidism, Herpes, COPD, HIV, Arthritis, Hpv, Infections,Liver Disease,, Autoimmune Diseases, Parkinson's disease,,Lupus and more should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of herpes and his medicine is legit.  i sent him what he requested and he sent me his medicine which i took for 3 good weeks and today am out here with negative result. when i went for test i was so happy after going through his medication. you can reach him through his email: dr.edaghonghonherbalhome@gmail.com or call whatsapp number:+2349056731866. he will help you out.

Herpes is a serious and recurring disease which can't be cured through drugs or injections by the American doctors but the best way to deal with Herpes is by taking natural herbs medicine for it,  I have read about DR EDAGHONGHON the great herbalist doctor who cure me from herpes  with his powerful herbal medicine.  i contacted him to know how he can help me and he told me never to worry that he will help me with the natural herbs from God! after 2 days of contacting him, he told me that the cure has been ready and he sent it to me via UPS SPEED POST and it got to me after 3 days! i used the medicine as he instructed me (MORNING and EVENING) and i was cured! its really like a dream but i am so happy! for the people suffering from the following diseases, Cancer, hypothyroidism, Herpes, COPD, HIV, Arthritis, Hpv, Infections,Liver Disease,, Autoimmune Diseases, Parkinson's disease,,Lupus and more should contact him for his herbal medicine because i am a living testimony and i was cured of herpes and his medicine is legit.  i sent him what he requested and he sent me his medicine which i took for 3 good weeks and today am out here with negative result. when i went for test i was so happy after going through his medication. you can reach him through his email: dr.edaghonghonherbalhome@gmail.com or call whatsapp number:+2349056731866. he will help you out.

I have been suffering from (HSV 2) for 2 years, I was given some tablets at the hospital but I refused to take it, They said I have to be on it for life so I don't want to take drugs everyday for life. No point in taking medicine everyday when u won't get cure from it and I was .advice to seek for natural herbal cure, after some time I found dr Aba, he"s the most trustful herbalist that have herbs to cure wicked symptoms, I emailed dr Aba, for 2 weeks been his patient he cured my (HSV 2) with his herbal medicine. I only used his natural herbs for two weeks. It was 100% cured. I'm not a (HSV 2) patient anymore. I'm happy I finally got cured out of this mess that has been in my body for 2 years. I also recommend you if you're living with herpes virus I also want you to be free. contact dr Aba with his email attached to my post. dr.abaherbalhome@gmail.com or you can call or whats-app his cell phone number on +2348107155060.  

I was depressed when doctor told me that I have been diagnosed with Herpes disease… I thought about my Family, I know my Family will face a serious problem when I'm gone, I lost hope and I wept all day, but one day I was searching the internet I found Dr, UMA contact whatsApp number.(+2347035619585) I called him and he guided me. I asked him for solutions and he started the remedies for my health. Thank God, now everything is fine, I'm cured by Dr, UMA herbal medicine, I'm very thankful to Dr, UMA and very happy with my hubby and family. you can also reach him through WhatsApp number (+2347035619585) or email him dr.umaherbalcenter@gmail.com ) He can do so many things (1)Ex Back (2)HPV infection (3)Money Spell (4)penis enlargement (5)breast enlargement (6)pregnancy (7)Diabetes.

Good luck to anyone reading this true life story of mine, I Was Diagnosed With type 2 Herpes Virus Last year, And I Was Looking For Solution To Be Cured Luckily I Saw Testimonies On How Dr OYAGU Cure Herpes Virus I Decided To Contact Dr OYAGU I Contacted Him He Prepared A Herbal Medicine Portion And Sent It To Me, I Started The Herbal Medicine For My Health. He Gave Me Step By Step Instructions On How To Apply It, When I Applied It As Instructed, I Was Cured Of This Deadly Herpes Within 2 weeks, I Am Now Herpes Negative. My Brother And Sister I No That There Are So Many People That Have The Same Herpes Virus Please contact Dr OYAGU To Help You Too, And Help Me To Thank Dr OYAGU For Cure Me, I’m Cured By Dr. OYAGU Herbal Medicine, His Contact Email:oyaguherbalhome@gmail.com or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Or Cell Whatsapp Number +2348101755322 thank you

I always have cold sores outbreaks when on my periods and they were very terrible, when I went for test the doctor said I had herpes virus. I just want to share a brief testimony of how Dr Sikies completely cured me from herpes virus with his natural medicine. It became a burden to me having outbreaks all time and it was so terrible to look upon while on mirror than going out with it so would rather lock up myself indoors all times of outbreak. I stumbled upon a testimony of someone this Herbal doctor has cured on the internet and took the doctor's email:drsikies@gmail.com to contact him. I'm completely whole today free from this virus and horrible outbreaks All thanks to Dr Sikies!! Here is his website: https://drsikiesherbalcure.weebly.com You can quickly reach me on via mail:monetwilson702@gmail.com

I always have cold sores outbreaks when on my periods and they were very terrible, when I went for test the doctor said I had herpes virus. I just want to share a brief testimony of how Dr Sikies completely cured me from herpes virus with his natural medicine. It became a burden to me having outbreaks all time and it was so terrible to look upon while on mirror than going out with it so would rather lock up myself indoors all times of outbreak. I stumbled upon a testimony of someone this Herbal doctor has cured on the internet and took the doctor's email:drsikies@gmail.com to contact him. I'm completely whole today free from this virus and horrible outbreaks All thanks to Dr Sikies!! Here is his website: https://drsikiesherbalcure.weebly.com You can quickly reach me on via mail:monetwilson702@gmail.com

Its a great pleasure for me to write this testimony about how i got my Genital Herpes cured a month ago. i have been reading so many comments of some people who were cured from various diseases by Dr Aza but i never believed them. I was hurt and depressed so I was too curious and wanted to try DR. Aza then i contacted him through his email, he assured me 100% that he will heal me, i pleaded with him to help me out. My experience with him was great, he healed me just as he promised. he sent me his medication and ask me to go for a medical check up after two weeks of usage. i agreed with him i took this medication and went for a check up, to my greatest surprise my result was negative, i am really happy that i am cured and healthy again. I have waited for 3weeks to be very sure i was completely healed before writing this testimony. I did another blood test one week ago and it was still Herpes negative. so i guess its time i recommend anyone going through the same way. reach him through his email address: drazaherbalcenter@gmail.com OR call, add him on Whatsapp +1(315) 795 1518 you can also visite his website at;www.drazaherbalcenter.com

Hello Am From The UK , I want to write a little testimony about the good work of doctor Oyagu who cured me from Hsv 1 and 2 for just 2 weeks with his herbal medicine, I never believe I can be normal again and have a good life like others I always regretted the day I got diagnose with the virus, I was lost of hope when my doctor told me there is no cure for it but I keep thinking and thinking about my future, if I can have kids of my own well I am so grateful for my helper who get me cured with his herbal medicine, I go online in search of anything that can help me because I can’t deal with it forever so I found this doc Oyagu email on a blog of someone who was cured by him I quickly contact him for help and explain all my pain to him, he told me not to worry about it there is cure for real, I never believe until he send me the herbal medicine when I order for it and I have it within 4 days that is how I took the medicine for 2 week and the following week I go for test just to confirm I was 100% cured from this sickness what a miracle in my life I am so happy right now, you can also get in contact with him if you have such sickness through email address oyaguherbalhome@gmail.com or text him on what's app, phone number +2348101755322 or visit his website https://oyaguspellcaster.wixsite.com/oyaguherbalhome Dr Oyagu also has remedy to others disease like COLD SORES,HIV/AIDS,DIABETES.CANCER,HIGH BLOOD PRESSURE AND MANY MORE. I oblige everyone to contact this powerful herbalist Dr Oyagu and be free from suffering.

Hello everyone, am very happy to share this little awesome testimony about Dr olu a great herbal doctor who help me enlarge my penis size.3.2 cm to 8.3 cm longer with his herbal cream mixture, my girlfriend is now so amazed with the autonomous size of my penis , if you you are also in need of help on how to enlarge your penis to become bigger and stronger I adverse you to contact Dr on his email (drolusolutionhome@gmail.com) ) you or contact on whatsapp number +2348140654426 because he is one of the best herbal doctor that i can only show you up to, if your penis is 4.2 cm and want to get it reach 9.2 cm within three weeks i Dr olu is also specialized on obeo m breast and boobs enlargement i advise you to contact him for help

Ready to live, work or study in Australia or Canada? Buy your IELTS certificate now with We can help you obtain high scores in IELTS Certificates online without you attending the exams. All our certificate are registered and can be verified online, you can use this certificates for Universities admission and any immigration use . The regions we cover are UAE, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Kuwait, India, Pakistan,visit. Philippines, Jordan, Australia ,Asia, Eu(UK), Canada, Italy, Ireland, Germany, USA etc. Because the business is risky, very little information is provided to the public and details of the certificates are only provided to paying clients so Contact us for more info. We are confident in the quality of our services, but if suddenly you are not satisfied with the result of our work, we will refund you all the money for the work. Sometimes it happens that we do not fully satisfy our client and we have to refund the money paid for. Buy IELTS certificate online | Available ielts certificate without exam | Where to get ielts certificate | Get Ielts certificate without exam | ielts certificates without exam in europe | legal Ielts Certificate for sale online | Ielts certificate for sale without exam | Need Another genuine ielts certificate | Buy Genuine IELTS Certificate Without Exam | Genuine IELTS Certificate Without Exam | Original IELTS Certificate For Sale | Buy real ielts certificate online | Original IELTS Certificate for sale | Real original ielts certificate to buy | ielts certificate for sale in Canada | valid ielts certificate without exam in USA | Obtain legit ielts certificate in India | Order registered ielts certificate in Parkistan | registered ielts certificate for sale in Australia | Buy real British Council certificates in Africa | Buy real ielts certificate online | Buy valid ielts certificate 100% without exam | Get a genuine ielts certificate without exam | Ielts certificates for sale online | We issue ielts certificate without exam | How to get ielts certificate without exam | Buy genuine ielts certificate | Real and Valid ielts certificate without exam | Original ielts certificate for sale | BUY Genuine 7+ Band Score in IELTS | Buy Real IELTS CERTIFICATE ONLINE | Buy Original Ielts Certificate Without Exam | Buy Ielts Certificate | Buy Registered Ielts Certificate Without Exam | Buy registered ielts certificates for immigration | IELTS is acceptable every where you go | Travel with IELTS | Buy ielts certificate online | get toefl certificate online | idp ielts muscat | ielts rea | Idp ielts certificate | ielts ukvi Bahrain | b2 certificate Cambridge | british council in Milan Italy | cae exam online | b2 english certificate online | buy registered ielts certificate online | registered ielts certificate for sale | cae scale score | ielts without exam in Pakistan | ielts Portugal | cae certificate | Cambridge cae test online | ielts bari | idp ielts bari | idp ielts oman | ielts score for sale | ielts certificate without exam | | british council Soudan ielts registered | british council Italy ielts | buy gre test | ielts without exam | ielts ukvi Soudan | ielts Bulgaria | british council porto Portugal | buy ielts band | ielts b2 Excited to know more about us, visit our website or write us on (WhatsapCONTACT DETAILS/WHATSAPP+1901-878-9747 TELEGRAM=@Passportsservicese EMAIL ADDRESS………..passportsservices247@gmail.com

Hello  everyone i am LAESHAUN HANSON  from Canada base in Florida , i am here to share my testimony on how Dr harry helped me enlarge my penis size from 4 inches long to 10 inches long in  erection with his herbal mixture cream,Some few months back, Life was hard for me. Having sex with my wife was aliterally impossible, because my erections were poor unlike when I was younger, I couldn’t bring myself to have sex with my wife, my sperm was watery which will flow out, it was a terrible situation back then, I had gone to many specialist, subdued myself to many drugs because honestly I needed a home and a normal life, my wife was devastated/disappointed when I confessed to her that all this might be as a result of countless sex and masturbation I engage myself with when I was younger,Now am 35 years old, I felt God was really punishing me now. I am Started going for various counseling in one of our prayer reserved County, when a woman made testimony of how her husband got out of the same situation I was in. I decided to consult the doctor that helped her husband through his website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple     and that was it. just as he assured, within the space of 2-3 weeks. Everything became history, It was like God gave blessed me with a second chance, I found myself being Lucky For  I was present when that woman made that testimony, So am telling my own testimony that i am about to become a Dad of a child my wife is carrying and now i am 10.5 inches long in erection I have also seen others who gave testimonies in relating problems like the one I was in, especially those with 1.HIV/AIDS CURE 2.PILE 3.PENIS ENLARGEMENT CURE 4.DIABETES 1/2 5.CANCER 6.HERPES CURE 7.ALOPECIA 8.ALZHEIMER DISEASE 9.ALS 10.HPV 1,2/3 11.STROKE 12.BREAST BUMS AND ENLARGEMENT PILLS 13.HEPATITIS A B C 14.STD DISEASE ETC All are treated and healed by Dr harry.please everyone in this forum or group do not hesitate to contact him.Be free to contact him on his mail at drharrysolution@gmail.com or  website https://drharryherbaltempl.wixsite.com/solutiontemple   Or call him or whatsapp him on his mobile number +2349036417079 wish you the best as you contact him thanks   

Add new comment