Tukilämmitysjärjestelmillä potentiaalia päästöjen ja kustannusten vähentäjinä

Tukilämmitysjärjestelmien liittäminen pääjärjestelmän rinnalle tai tueksi on yksi lämmityksen tehostamistavoista. Useita lämmitystapoja yhdistelevien hybridiratkaisujen lisääntyminen on kuitenkin – perinteistä puutakkaa ja leivinuunia lukuun ottamatta – ollut kiistattomista hyödyistään huolimatta hidasta. BCDC Energia -hankkeessa tekemämme tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miksi tukilämmityshankintoja ei aina tehdä, ja auttaa löytämään keinoja vaikuttaa järjestelmähankintojen yleistymiseen.

Tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on yli 80 prosenttia asumisen energiankulutuksesta Suomessa. Yhdessä liikkumisen ja ruokailun kanssa lämmitys on asia, jossa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus tehdä merkittäviä energiaa säästäviä ja päästöjä pienentäviä valintoja. Tehokas ja toimiva lämmitys tuo käyttökustannussäästöjä kotitaloudelle. Myös kansantalous voi hyötyä tuontienergian tarpeen pienentyessä.

Selvitämme osana BCDC Energia -hankkeen tutkimusta omakotitalorakentajien tukilämmitysjärjestelmävalintoja. Analyysimme pohjautuu 432 omakotitalorakentajan vuosina 2012–2014 tekemiin lämmitysvalintoihin.

Erityisen huomiomme kohteena on neljä tukijärjestelmätyyppiä, joista ilmalämpöpumppu on 44:ssä, aurinkokeräin 20:ssa, vesitakka 14:ssä ja aurinkopaneeli neljässä kodissa. Tarkastelun ulkopuolelle olemme rajanneet muut takkaratkaisut ja leivinuunit, joista ainakin jompikumpi löytyy lähes 90 prosentilta aineistomme kotitalouksista.

Miksi kotitaloudet hankkivat tai jättävät hankkimatta järjestelmän?

Aineistomme perusteella taloudellisten hyötyjen vaikutus on hankintapäätöstä tehtäessä kiistaton. Suurempi säästöpotentiaali ja näin ollen lyhyempi takaisinmaksuaika lisäävät investointihalukkuutta. Esimerkiksi ilmalämpöpumppu hankitaan sähkölämmitysjärjestelmän tueksi erityisesti juuri käyttökustannussäästöjen vuoksi. Toisaalta tukilämmitysjärjestelmien investointikustannukset ovat osalle myös hankinnan este.

Talon sijaintiin liittyvät asiat näyttävät vaikuttavan niin ikään hankintapäätöstä tehtäessä. Lisäksi kotitalouskohtaisilla tekijöillä, kuten nuoremmalla iällä, on jonkin verran merkitystä. Ympäristötietoisuus lisää hankinnan todennäköisyyttä, mutta ei yksistään riitä selittämään ostopäätöstä. Järjestelmäkohtaisissa vaatimuksissa on myös eroja.

Päälämmitysjärjestelmän valinta vaikuttaa jo itsessään tukilämmityshankintoihin. Maalämpöpumpun hankkinut kotitalous investoi huomattavasti harvemmin ei-puupohjaisiin tukilämmitysjärjestelmiin. Osa kotitalouksista on myös sitä mieltä, että maalämpöpumppu yksistään on riittävä. Muun muassa Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) DESY-hankkeen tulokset kertovat kuitenkin, että maalämpöpumppu voisi hyötyä etenkin aurinkoenergiajärjestelmien hankinnasta.

Tietämys lisää positiivista suhtautumista

Kotitaloudet suhtautuvat pääosin myönteisesti useita lämmitysmuotoja hyödyntäviin hybridiratkaisuihin. Erityisen positiivisesti suhtaudutaan aurinkokeräimiin ja -paneeleihin. Järjestelmään liittyvän tietämyksen kasvaessa suhtautuminen muuttuu entistä positiivisemmaksi. Ostamisen harkinnassakin on eroja: osa kotitalouksista vaatii enemmän todisteita hyödyistä ja toimivuudesta ennen kuin edes harkitsevat järjestelmää.

Kotitaloudet saavat lämmitysjärjestelmätietoa useiden eri lähteiden kautta. Tietoa hankitaan sähköisistä kanavista, mutta vuorovaikutus tuttavien kanssa on myös yleistä. Uuden omakotitalon rakentamista suunnittelevat käyttävät aikaa keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa, messuihin ja alan aineiston läpikäyntiin. Eri kanavien yhteys tukilämmityshankintapäätökseen vaihtelee. Eritoten henkilökohtaiset kohtaamiset selittävät ostopäätöksiä.

Niin lämmitysjärjestelmät kuin asuintalotkin poikkeavat toisistaan. Järjestelmää hankittaessa tulee ottaa huomioon asuinalueen mahdolliset – kylläkin jo laajalti helpottuneet – lupatarpeet, vaikutukset naapurustoon ja paikallinen tuotantopotentiaali.

Kotitalouksille on tärkeää tehdä tehokkaita, yhteensopivia ja taloudellisia päätöksiä. Yleisesti puolueettomalle ja kansantajuiselle informaatiolle on suuri tarve.

Kuva: iStock

 

Kirjoittajat: Jouni Räihä ja Enni Ruokamo, BCDC Markkinat -tiimi

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloJouni Räihä on tutkimusassistentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
jouni.raiha(a)oulu.fi 

 

jouni räihä, enni ruokamo, bcdc energia, oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, suomen ympäristökeskus, tukilämmitysjärjestelmät, lämmitys, omakotitaloEnni Ruokamo on tutkija, tutkijatohtori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
enni.ruokamo(a)oulu.fi

 

 

 

Blogiartikkeli on julkaistu 26.8.2019 BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivuilla.


 

 

Last updated: 2.9.2019

Comments

My names are Ashley Vivian, Am here to share a testimony on how Dr Raypower helped me. After 1/5 year relationship with my boyfriend, he changed suddenly and stopped contacting me regularly, he would come up with excuses of not seeing me all the time. He stopped answering my calls and my sms and he stopped seeing me regularly. I then started catching him with different girls several times but every time he would say that he love me and that he needed some time to think about our relationship. But cannot stop thinking about him so i decided to go online and i saw so many good talk about this spell caster called Dr Raypower and i contact him and explain my problems to him. He cast a love spell for me which i use and after 24 hours, my boyfriend came back to me and started contacting me regularly and we moved in together after a few months and he was more open to me than before and he started spending more time with me than his friends. We eventually got married and we now have been married happily for 3 years with a son. Ever since Dr Raypower helped me, my partner is very stable, faithful and closer to me than before.You can also contact this spell caster and get your relationship fix Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com see more reviews about him on his website: http://urgentspellcast.website2.me Call or WhatsApp: +1 (424) 330-8109

Hi everyone I'm Olivia Hannah and am here to share the wonderful work Dr Raypower did for me. After 5 years in marriage with my husband with 2 kids, my husband started acting weird and going out with other ladies and showed me cold love, on several occasions he threatens to divorce me if I dare question him about his affair with other ladies, I was totally devastated and confused until a old friend of mine told me about a spell caster on the internet called Dr. Raypower who help people with relationship and marriage problem by the powers of love spells, at first I doubted if such thing ever exists but decided to give it a try, when I contact him, he helped me cast a love spell and within 48hours my husband came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with other ladies and his with me for good and for real. Contact this great love spell caster for your relationship or marriage problem to be solved today via email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com or Call or WhatsApp: +14243308109.  Read more about him on his website: http://urgentspellcast.website2.me/

I wants to let the world know about DR_AKHIGBE the Great spell caster that brought back my HUSBAND to me when i thought all hope was lost. Doctor_AKHIGBE used his powerful spell to put a smile on my face by bringing back my HUSBAND back to me with his spell, at first i thought i was dreaming when my HUSBAND came back to me on HIS knees begging me to forgive HIM and accept HIM back and even since then, HE loves me more than i ever expected. So i made a vow to my self that i will let the World know about Dr_AKHIGBE because he is a God on earth. Do you have problems in your relationship ? have your partner broke up with you and you still love and want him back ? Do you have problem with your finance ? or do you need help of any kind then contact Dr_AKHIGBE today for i give you 100% guarantee that he will help you just as he helped me. Email doctorakhigberemedie@gmail.comCall/whatsapp +2347011935631He also cast spells like Ex-back,  love spell, binding spells, lottery,work promotion, pregnancy, marriage. You can as well follow him on IG @dr_akhigbe_remedies11 He also cure anytype of deadly sicknesses and diseases! website; https://doctorakhigberemed.wixsite.com/doctorakhigberemedie  

Hi everyone I'm Olivia Hannah and am here to share the wonderful work Dr Raypower did for me. After 5 years in marriage with my husband with 2 kids, my husband started acting weird and going out with other ladies and showed me cold love, on several occasions he threatens to divorce me if I dare question him about his affair with other ladies, I was totally devastated and confused until a old friend of mine told me about a spell caster on the internet called Dr. Raypower who help people with relationship and marriage problem by the powers of love spells, at first I doubted if such thing ever exists but decided to give it a try, when I contact him, he helped me cast a love spell and within 48hours my husband came back to me and started apologizing, now he has stopped going out with other ladies and his with me for good and for real. Contact this great love spell caster for your relationship or marriage problem to be solved today via email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com or Call or WhatsApp: +14243308109.  Read more about him on his website: http://urgentspellcast.website2.me/

My name is Blanca Payne . To cut a long story short I tried about 3 different spell casters over a period of 3 months and all they wanted was more & more money and kept coming up with excuses as to why the spell wasn’t working. Just when I was about to give up I came across several good testimonies of Dr. Oyinbo over the internet. I contacted him and he promised to restore my faith back into spell casters, that they are real and love spells do actually work. I was very sceptical after several scam spell casters. Mine wasn’t a simple spell but Dr. Oyinbo went above & beyond his way to look for extra money when extra work was required. Always called & txt on time. Replied to emails on time. Only asked for half the spell money as initial payment. My partner had walked out on me one day with no explanation …. I was devastated. When I was about to give up hope, Dr. Oyinbo words guided and encouraged me, and then he was back 3 days after the spell was cast. I recommend Dr. Oyinbo extremely highly. Dr.oyinbo you are a gifted man and I will not stop recommending him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster, Try him anytime, he is the answer to your problems. You can contact him on ( prophetoyinbojesus@gmail.com or prophetoyinbojesus@gmail.com)or Call/WhatsApp:+2348074066640 He is the best caster that can help you with your problems. He restored my faith and I AM FINALLY HAPPY.

I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $50,000 daily for a maximum of 20 days. I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $100,000. MR HARTFORD is giving out the card just to help the poor and needy though it is illegal but it is something nice and she is not like other scam pretending to have the blank ATM cards. And no one gets caught when using the card. get yours from him. Just send him an email On techcheckservices@gmail.com

I got my already programmed and blanked ATM card to withdraw the maximum of $50,000 daily for a maximum of 20 days. I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $100,000. MR HARTFORD is giving out the card just to help the poor and needy though it is illegal but it is something nice and she is not like other scam pretending to have the blank ATM cards. And no one gets caught when using the card. get yours from him. Just send him an email On techcheckservices@gmail.com

Hello, are you in need of hacking services? Then contact HACKINTECHNOLOGY@GMAIL.COM +16692252253 He is a certified hacker which will always give full proofs. If you need to *hack into email accounts, *all social media accounts, *school database to clear or change grades, *bank accounts, *company records and systems, *DUIs He is really the best. His services are affordable. Don't waste your time with fake hackers + Credit cards hacker + We can drop money into bank accounts. + credit score hack + blank credit card sale + Hack and use Credit Card to shop online + Monitor any phone and email address + Tap into anybody's call and monitor their conversation

Hello, are you in need of hacking services? Then contact HACKINTECHNOLOGY@GMAIL.COM +16692252253 He is a certified hacker which will always give full proofs. If you need to *hack into email accounts, *all social media accounts, *school database to clear or change grades, *bank accounts, *company records and systems, *DUIs He is really the best. His services are affordable. Don't waste your time with fake hackers + Credit cards hacker + We can drop money into bank accounts. + credit score hack + blank credit card sale + Hack and use Credit Card to shop online + Monitor any phone and email address + Tap into anybody's call and monitor their conversation

Confront your cheating spouse with evidence, i was able to spy on my cheating ex phone without finding out.....it really helped me during my divorce ...you can contact BESTAPPSHACKERS@GMAIL.COM) call and text him whatsapp +1(602) 609-4730 for spying and hacking social networks, school servers, icloud and much more, viber chats hack, Facebook messages and yahoo messenger, calls log and spy call recording, monitoring SMS text messages remotely, cell phone GPS location tracking, spy on Whats app Messages, his services are AFFORDABLE .............179800

Have you ever being a victim of scam?Or you have lost your money to fake hackers online?I implore you to contact this trust worthy hacker and recovery expert PERFECTRECOVERY1@GMAIL.COM. Don’t be a victim of fake people posing as binary options and bitcoin investors.A friend of mine lost a sum of $3000 and 2BTC to this fake people before he realized they were scammers he reached out to me after few days and the his money and lost bitcoin were be recovered in less than 72hrs,if you’ve lost any amount to online scams and you’re seeking to recover them, in fake hackers, Credit repair,Cell phone hacking/tracking, Tracking Course,Change of school grades and also wallet hack.Reach out to me and I would be of help WhatsApp me +1 (251) 219-8521 you will be so glad you did,best believe. REMEMBER TO STAY SAFE.

RECOVERY OF STOLEN BITCOIN RECOVERY OF LOST MONEY TO SCAMMER LEGIT RECOVERY EXPERT REFERRAL Have you ever been a victim of a scam? or have you lost your money to fake hackers online? I implore you to contact this trustworthy hacker and recovery expert QUADHACKED@GMAIL.COM , I was a victim of fake people posing as binary options and bitcoin investors, I lost a sum of $4,000 and 2BTC from my bitcoin wallet to these fakes. it took a while before I realized they were scams and this really hurt me. Then an in-law of mine heard about it and recommended to me a specialist with the address - QUADHACKED@GMAIL.COM . He helped me recover my lost bitcoins in less than 72hrs and the fakes were caught and made to pay for what they did to me . if you have lost any amount to online scams and you're seeking to recover them, in fake hackers, online dating scams,btc wallet hack, fake binary investors .Reach out to Quadhacked to help you ,and you will be so glad you did so, best believe . #btc #bitcoin #wealthrecovery #bitcoinrecovery #refinance #Bitcoininvestment

Loan offer! Loan offer!! Loan offer!!! Hello friends are you in need of an urgent loan today contact [ J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M Or text +1 201-972-5263] to apply real and legit, I can attest to their loan services because I got my business loan sum of $75,978.00 USD from these company within 48 hours of my loan application. This is my testimony to all loan seekers

AFFORDABLE/COMFORTABLE LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com HELLO EVERYONE, DO YOU NEED AN URGENT LOAN, A LOAN TO START UP A NEW LINE OF BUSINESS OR TO PAY OFF DEBT CONTACT US NOW Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com

Do you need to hack into any, databaseserver spy on Facebook,Emails, Whatsapp, Viber, Snapchat, Instagram and many more. I urge you to get in touch with the best people for the job, i have confirm the service when i need to spy on my spouse phone. They are good at Phone Cloning and Bitcoin/binary minning and any other hack job. Thanks guys for the team work HACKINTECHNOLOGYATGMAILDOTCOM +12132951376(WHATSAPP)

I was able to remove eviction from my credit report with the help of CREDIT SPECIALIST the credit expert, He is the best at the moment. He helped me increase my credit score from 425 to 831 golden score and He helped me remove eviction from my credit report within 72 hours. He also helped my pay off my credit card debts within few weeks, He’s the best among all. His service is secured, fast with affordable price, Contact details C R E D I T S P E C I A L I S T 4 @ G M A I L . C O M, Or +1 201-972-5263

It’s been a crazy year for me during the pandemic going on in which I had so many criminal records, eviction with credit card debts on my credit report. A friend of mine emphasized on credit repair called SWIFT CREDIT REPAIR which I got in touch with him ASAP. I followed He's instructions and He helped me delete all negative items on my credit profile and He also raised my credit score to 821, and paid off my credit debts within 7 days. Thank you very much. SWIFT CREDIT REPAIR remains the best. Get more info via: S W I F T C R E D I T R E P A I R 26 @ G M A I L . C O M OR +1 802-444-1918

Do you need a personal loan to start your business or expand your business? Does your company need financial support? We provide loans to interested people who are looking for loans with good faith and a God-fearing bond. This financing agent provides loans to customers with a very good interest rate. They are design programs that fit your budget, not an advance payment. If you urgently need an urgent loan, please contact us by e-mail: J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M Or text +1 802-444-1918

Attention!!! I am MR JIM CLARK the Managing Director of JIM CLARK QUICK LOAN, we offer Business loan, Home loan, Personal loan, Car loan, Student loan, Dept. Consolidation, Loan for Business start. Do you have a small or big project to finance up and Business Expansion, Real Estate and Mortgages at an affordable interest rate for applicants of all credit types? Minimum amount offers: $1,000.00 and maximum amount offer: $5,000,000.00. Are you interested on the loan amount? We offer one of the lowest loan rates and our service is quick and stress free. Our Priority is your total Satisfaction! Our goal is that you enjoy the service we provide from start to conclusion. Contact us and get your quick loan via J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M Or text +1 802-444-1918

I came across a good review about CREDIT SPECIALIST on Google forum and I shared my problems with him. The hacker cleared the hard inquiries on my credit report and boosted my credit score to 790 from 550. He's reliable, efficient and trust-worthy. Contact Hacker C R E D I T S P E C I A L I S T 4 @ G M A I L . C O M or Hit him up +1 802-444-1918

I can’t believe what just happened!!!! It has been very amazing, in 3 days my credit score went up 750 points and I can only imagine what is to come. These guys are the most professional at what they do. They carry out any kind of hacks. You can reach out to them Via CREDITHACKSERVICES [AT] GMAIL [DOT] COM or text him on +1 210 926 8853.

I was looking for a way to improve my FICO credit score and remove negative items, inquiries from my credit report. I heard TROJAN is good at helping people to raise their credit scores, I emailed him on (T R O J A N @ W R I T E M E . C O M) He helped me remove all negative items on my report including inquiries within 72 hrs. and He raised my FICO credit score up to 795 excellent plus. You can also text on +1 802-444-1918

LOAN OFFER!!! LOAN OFFER!!! We are JIM CLARK QUICK LOAN Service we Provide both long- and short-term loan financing. We offer secure and confidential loans at a very low interest rate of 2% per year, Personal loans, Debt Consolidation Loan, Venture Capital, Business Loan, Corporate Loans, Educational Loan, Home Loan and Loans for any reason! We are the trusted alternative to bank financing, and our application process is simple and straightforward. Our loan ranges from $5,000.00 to $25, 000,000.00. (Twenty-Five Million Dollars) Additional Info: We're fast becoming the private, discreet, and service oriented lending choice for general loans. We're the company to turn to when traditional lending sources fail. If you are interested do not hesitate to contact J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M Or text +1 802-444-1918

If you need the services of a certified ethical hackers contact: PERFECTRECOVERY1@GMAIL.COM We are the best solution to your problems.We are extraordinary crackers, software developers and code breakers. PERFECTRECOVERYHACKERS do what other hackers termed ‘’Impossible’’ everything is possible with us. Contact us Via: PERFECTRECOVERY1@GMAIL.COM and Whatsapp +1(251)219-8521 We are legend and genius on the following problems: *Credit Repair *Cell phone hacking/tracking *School Grade Changes *Hack University Grade/Transcripts *Erase Criminal Records *Text message Interception *Email Interception *Increase of Credit Score *Any Social Media Account Hack *Databases Hack *Retrieval of Lost file/Documents *Delete Youtube Videos/ Increase Views *Hacking Lectures Reach out to us today,and we would be of help anytime.You would be glad you did,REMEMBER TO STAY SAFE.

Do you need a loan? Have you been looking for where to get a loan? Have you been trying to get any kind of loan? Then apply now at (J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M Or text +1 802-444-1918) if you want to get an affordable loan. Loan is offered here at a very low interest rate of 3%. Contact us now if you are interested.

Welcome. BE NOT TROUBLED anymore. you’re at the right place. Nothing like having trustworthy hackers. have you lost money before or bitcoins and are looking for a hacker to get your money back? You should contact us right away. It's very affordable and we give guarantees to our clients. Our hacking services are as follows: -hack into any kind of phone _Increase Credit Scores _western union, bitcoin and money gram hacking _criminal records deletion_BLANK ATM/CREDIT CARDS _Hacking of phones(that of your spouse, boss, friends, and see whatever is being discussed behind your back) _Security system hacking...and so much more. Contact THEM now and get whatever you want at Email:Creditcards.atm@gmail.com    Whats app:+1(305) 330-3282   WHY WOULD YOU NEED TO HIRE A HACKER??: There are so many Reasons why people need to hire a hacker, It might be to Hack a Websites to deface information, retrieve information, edit information or give you admin access. • Some people might need us To Hack Their Target Smartphone so that they could get access to all activities on the phone like , text messages , call logs , Social media Apps and other information • Some might need to Hack a Facebook , gmail, Instagram , twitter and other social media Accounts, • Also Some Individuals might want to Track someone else's Location probably for investigation cases • Some might need Us to Hack into Court's Database to Clear criminal records. • However, Some People Might Have Lost So Much Funds With BINARY OPTIONS BROKERS or BTC MINING and wish to Recover Their Funds • All these Are what we can get Done Asap With The Help Of Our Root Hack Tools, Special Hack Tools and Our Technical Hacking Strategies Which Surpasses All Other Hackers. ★ OUR SPECIAL SERVICES WE OFFER ARE: * RECOVERY OF LOST FUNDS ON BINARY OPTIONS * Credit Cards Loading ( USA Only ) * BANK Account Loading (USA Banks Only) ★ You can also contact us for other Cyber Attacks And Hijackings, we do All ★ ★ CONTACTS: * For Binary Options Recovery,feel free to contact (Creditcards.atm@gmail.com)for a wonderful job well done,stay safe. Why waste your time waiting on monthly salary. When you can make up to $3,000 in 5-7days from home, you don't send money to anyone.                     Invest $300 and earn $3,000 Invest $500 and earn $5,000 Invest $600 and earn $6,000 Invest $700 and earn $7,000 Invest $800 and earn $8,000 Invest $900 and earn $9,000 Invest $1000 and earn $10,000 IT HAS BEEN TESTED AND TRUSTED  

About 2 weeks ago I tried getting a loan but to no avail, I didn’t get approved because my credit score was in the low 400’s, I came across a comment about CREDIT SPECIALIST helping people get their credit fixed in 72 hrs. so I decided to give him a try. To my surprise he removed all the negative items impacting on my credit and increased my credit score up to 800. Kindly contact him if you need your credit fixed (C R E D I T S P E C I A L I S T 4 @ G M A I L . C O M, OR +1 802-444-1918)

Contact B O M V I R U S 0 @ G M A I L . C O M for quick repair of your credit score and many more. He is best and always ready to help people get out of bad credit issue, He helped me delete hard inquiries and negative collections items on my credit report. He also helped me raise my credit score to 845 excellent standards within 72 hours, get in touch with him and get your credit report fixed. You can also text him via: +1 802-444-1918

Are you in any financial crisis and need a Loan? Do you have a business plan and therefore need a loan? Are you in debts and need a personal loan to pay back? Here is an opportunity for you. Jim Clark offers all kinds of loans with a 3% interest rate and a good repayment plan. I got a loan of $10,000 from them last month for a successful funeral of my late dad. Reach out to them for any form of loan and they will be more than willing to process a loan to you ASAP. Email: J I M C L A R K . Q U I C K L O A N @ G M A I L . C O M Or +1 802-444-1918

I got in touch with this great hacker at the moment called CYBER DON earlier this year about my credit card debts sum of $9870 and a low credit score. He helped me clear off my credit card, then transfer some funds into my credit card and increase my credit score to 831 golden score within 72 hours. He also helped me erase all eviction on my credit report within a few days, His service is fast with a substantial service charge. Contact details (C Y B E R D O N @ C L E R K . C O M , OR +1 802-444-1918)

Add new comment