alueellinen erinomaisuus

21.06.2021 blog

Mikroyritysten viennin alueelliset erot ja kasvun mahdollisuudet – tarkastelussa Eurooppa, Itämeren alue ja Suomi

Suomalaisten mikroyritysten tavaravienti on vaatimatonta suhteessa muihin Euroopan pieniin ja kehittyviin talouksiin nähden, sekä etenkin naapureihimme Ruotsiin ja Norjaan verrattuna. Tästä haasteesta meille avautuu kuitenkin luontevia talouden kasvun mahdollisuuksia, jos otamme tavoitteeksi kasvun naapurimaidemme tasolle. Esimerkiksi Viron keskimääräisellä viennillä Suomen mikroyritykset toisivat 5,1 miljardia euroa kasvua tavaravientiin ja Ruotsin tasolla jopa 9,6 miljardia vuoden 2018 tasolla.
22.03.2021 blog

Tilastotiedoista tukea mikroyritysten perustamiselle ja kasvulle

Aloitin tammikuussa projektitutkijana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa Alueellisen erinomaisuuden (REx) -tutkimusryhmässä. Tehtäväni on tuottaa tilastotietoa ja analytiikkaa mikroyrityksistä rekisteriaineistoja ja tietovarantoja yhdistäen ja hyödyntäen. Tavoitteeni on tuottaa tutkimusperusteista tietoa yritys- ja aluekehittäjille, päättäjille sekä asiantuntijoille. Työskentelen yhdessä MicroENTRE-ryhmän tutkijoiden kanssa yhdistäen numeerista analytiikkaa ja laadullista tutkimusta.
02.02.2021 blog

Vientiyritykset voivat menestyä ja kasvaa maaseutumaisilla alueilla

Maaseudulla kasvaa kotimaisen ruoan lisäksi vientiyrityksiä. Vaikka harvaan asuttujen alueiden yritykset ovat yleensä hyvin pieniä, kansainvälisiä kasvuyrityksiä löytyy esimerkiksi Nivala-Haapajärven alueelta huomattava määrä. Yritykset luovat työtä ja alueet tarjoavat mahdollisuuksia. Euroopan unioni tukee alueiden älykästä erikoistumista, mikä tarkoittaa käytännössä strategista laaja-alaista panostamista kunkin alueen omiin vahvuuksiin.
30.10.2020 blog

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti – vahva historia, katse tulevassa

Kuluva vuosi on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin 20-vuotisjuhlavuosi. Instituutti on saanut nimensä Oulun yliopiston perustamiseen 1958 keskeisesti vaikuttaneelta opetusministeri Kerttu Saalastilta. Saalastin syntymäpäivänä 21.9. järjestetyssä 20. Kerttu Saalasti -seminaarissa juhlistettiin vuonna 2000 perustetun instituutin kasvutarinaa otsikolla ”Kansainvälisyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta”.
15.06.2020 blog

Alueiden välinen liikkuminen ja solmukohdat kartalla

Suomi joutui reagoimaan nopeasti koronan torjunnassa ja on onneksi päässyt jo pitkälti avaamaan yhteiskuntaa. Voimme kuitenkin joutua pitkäänkin toimimaan tämän uhan alla ja mahdollisen toisen tartunta-aallon iskiessä rajoitustoimia voidaan joutua uudelleen ottamaan käyttöön. Valitettavasti tämä ei myöskään ole luultavasti viimeinen pandemia ja siksi paikkatietoa on hyvä varautua käyttämään päätöksen teon tukena, kun rajoitustoimia tarvitaan seuraavan kerran. Paikkatietoa hyödynnetään suunnitteluun ja tutkimukseen julkisella ja yksityisellä sektorilla.
08.04.2020 blog

Uutta osaamista asiantuntijatiimiin

Huhtikuusta alkaen olen saanut uusia mielenkiintoisia tehtäviä siirtyessäni vaiheittain Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta Kerttu Saalasti Instituutin Alueellinen erinomaisuus -tutkimusryhmään (REx).