Alueellinen yhteistyö

26.11.2015 blog

MENESTYMINEN VAATII NYT KUNNOLLISTA ALUEELLISTA YHTEISTYÖTÄ

Menestyvällä tutkijalla on taito hakea vastauksia kysymyksiin. Tutkija osaa jakaa tutkittavan kysymyksen osakokonaisuuksiksi, jotka pystytään ratkaisemaan erikseen käyttäen tieteellisiä metodeja ja tutkimusvälineitä. Hän osaa myös peilata tuloksia aiempaan tutkimukseen ja arvioida kriittisesti omien tulosten merkitystä ja oikeellisuutta. Osakokonaisuudet pystytään kokoamaan vastaukseksi suurempaan alkuperäiseen kysymykseen.