aluekehitys

10.11.2020 blog

Koronan elvytystoimet ja kestävyystavoitteet tulisi yhteensovittaa matkailualalla

Kuluva vuosi 2020 on muuttanut matkailuun liittyvää julkista keskustelua. Vielä viime vuonna matkailun kasvuluvut etenkin Suomen Lapissa saivat huomiota samoin kuin kasvaviin matkailijamääriin liittyvät kielteiset ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset. Nyt, kun toimet koronaviruksen leviäimisen ehkäisemiseksi rajoittavat matkailua, on julkisessa keskustelussa korostettu matkailun myönteisiä vaikutuksia kuten alan luomia työpaikkoja perusteluna kansainvälisen matkailun mahdollistamiseksi myös koronapandemian aikana.
18.08.2020 blog

”Rajattomasta” raja-alueesta rajoituksiin

Suomi sulki kaikki valtioiden väliset rajansa maaliskuun 19. päivä koronaviruspandemian aiheuttaman ihmisten henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi. Suomen ja Ruotsin välisen rajan sulkemista voidaan pitää historiallisena tapahtumana. Kuten vanhempi suomalainen herrasmies totesi minulle toukokuussa Tornion ja Haaparannan yhteisellä Victoriantorilla: ”Eihän tällaista ollut edes sota-aikana”. Suomen ja Ruotsin raja-alueella on vuosisatoja pitkä yhteinen kulttuurihistoria ja aluetta on luonnehtinut avoimuus, vapaa liikkuvuus ja päivittäinen kanssakäyminen.
31.03.2020 blog

Edellyttävätkö kriisin tuomat muutokset EU:n aluekehitysmekanismien uudelleenarviointia?

”Alueellinen eriytyminen ja kuntien osallisuus rakennerahastoissa” –tutkimushankkeen tavoitteet
27.02.2020 blog

Kohti uusia haasteita

Maantieteen tutkimusyksikkö on yksi vanhimmista Oulun yliopiston tutkimuslaitoksista ja ensimmäinen professuuri alalle perustettiin jo vuonna 1959. Minä aloitin Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä aluekehityksen ja aluepolitiikan professorina vuoden 2020 alusta, ensimmäisenä vakituiseen professoriin tehtävään koskaan yksikössä valittuna naisena. Valintaprosessi kesti ulkopuolisine arviointeineen lähes vuoden, kuten professuurien kohdalla usein on tapana.