Arktinen alue

03.12.2019 blog

Jarkko Saarisen kirje Adolf Erik Nordenskiöldille: "Kaikki ei ole hyvin Adolf"

Hyvä Adolf Erik Nordenskiöld, Terveiset synnyinmaastanne, yhä tyypillisemmiksi käyvien lumettomien ja loskaisten alkutalvien maisemista. Sallittehan sinuttelun, aatelisista sukujuuristanne ja vapaaherran asemastanne huolimatta.
24.10.2018 blog

Sulavassa ikiroudassa piilee terveysriski

Ikirouta kuulostaa sanana ikuiselta, mutta ilmaston lämmetessä senkin pintakerrokset ovat alkaneet sulaa. Arktisilla rannikkoseuduilla on paljon asutusta, jossa muutokset jo näkyvät. Rakennusten, teiden ja rantavallien sortumiset siirtävät kyliä ja kaupunkeja kauemmaksi rannasta turvallisimmille paikoille. Sulana pitkään pysyvä meri vaikuttaa yhteisöjen jokapäiväiseen elämään, kalastamiseen ja metsästämiseen esimerkiksi silloin, kun rannikkoalueilla joet ja järvet kuivuvat, tai vesi täyttää alavia maita. Lisäksi kulkeminen vaikeutuu, kun jää ei enää peitä rannikkoja ja jokia.
05.09.2017 blog

Arktinen kansalaistiede osaksi pohjoisten alueiden toimintatapoja

Kansalaistieteellä tarkoitetaan tiedettä, jonka tekemiseen osallistuvat aivan tavalliset ihmiset. Kansalaistieteen avulla tiedeyhteisö saa avukseen resursseja ja tiedeyhteisö avautuu uudella tavalla ympäristöönsä. Konseptina toimintatapa muistuttaa joukkoistamista, ”crowdsourcing’ia”, jossa yksilöt tai organisaatiot ottavat tekemiseen mukaan totuttua laajemman, yleensä internetin kautta saavutettavan ihmisjoukon vaikkapa joukkorahoituksen tai satelliittikuvien työlään tarkastelun toteuttamiseksi.
29.10.2015 blog

ARKTINEN ALUE MIELENKIINNON KESKIÖSSÄ

Euroopan pohjoinen alue herättää yhä kasvavaa mielenkiintoa. Vaikka Eurooppa kuluttaa 20 prosenttia maailman metalleista, edustaa eurooppalainen kaivostuotanto vain alle 5 prosenttia tuotannosta. Kun Euroopan hyödyntämättömistä malmivaroista merkittävä osa sijaitsee arktisella alueella, ei ole ihme, että pohjoisen suuntaan on lisääntyvää kiinnostusta niin huoltovarmuuden kuin vaihtotaseenkin näkökulmista. Kaivannaisten lisäksi arktinen alue on puuvaroiltaan rikas ja arktinen meri tarjoaa monenlaisia taloudellisia aktiviteetteja kalojen kasvatuksesta öljyntuotantoon.