avoin tiede

30.09.2020 blog

Avoimet oppimateriaalit vaativat arvoisensa alustan

Oulun yliopiston
17.07.2019 blog

Rinnakkaistallentaminen: “Huhut kuolemastani ovat vahvasti liioiteltuja”

Kesäkuussa 2019 järjestetyssä Liberin vuosittaisessa konferenssissa Liberin entinen puheenjohtaja ja Suomen Kansalliskirjaston palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen esitti keynote-puhuja, Tukholman yliopiston rehtori Astrid Söderbergh Widdingille kysymyksen rinnakkaistallentamisen (vihreä, green open access) merkityksestä. Söderberg Widding vastasi, että hänen mielestään rinnakkaistallentaminen kuuluu menneisyyteen, eikä sillä ole sijaa nykyisessä avoimen julkaisemisen maailmassa (”green open access belongs to the past”).
19.06.2019 blog

Artisti maksaa

Ideaalissa maailmassa julkisesti rahoitetun tutkimuksen tutkimusjulkaisut ovat välittömästi avoimesti saatavilla. Julkaisemisen maailma nojaa kuitenkin edelleen vahvasti malliin, jossa lehtikustantajat pitävät kiinni omasta tilausmaksuihin perustuvasta ansaintalogiikastaan. Malli on hiljalleen murenemassa, sillä jatkuvia hinnankorotuksia ei enää siedetä ja monissa maissa on irtauduttu suurten kustantajien e-lehtisopimuksista. Suomessa FinELib ei päässyt sopimukseen Taylor&Francis –kustantajan kanssa.
23.05.2019 blog

Tutkimusaineistot haltuun - Tiedekuntien ja fokusinstituuttien data-asiantuntijat aloittivat

Tutkimusaineistojen hyvä hallinta ja tutkimustuotosten avoin saatavuus ovat nykyaikaisen tieteen perusedellytyksiä. Oulun yliopisto edellyttää vastuullisen tutkimuksen ohjelmassaan mm. aineistonhallintasuunnitelmien laadintaa, aineistojen kuvailutietojen avaamista sekä aineistoihin liittyvistä oikeuksista sopimista. Näiden vaatimusten täyttämiseksi sekä tutkimuksen tietosuojan turvaamiseksi yliopistoon on nimetty yhdeksän data-asiantuntijaa. Tehtävät ovat osa-aikaisia (20% työajasta) ja toimintakaudeksi on sovittu alkuun yksi vuosi.
16.05.2019 blog

Oulun yliopisto avoimen julkaisemisen kärkisijoilla Suomessa

Oulun yliopisto on noussut hienosti Suomen kärkikastiin avointen julkaisujen osuudessa vuosina 2017 ja 2018 (Kuva 1). Jyväskylän yliopisto on edelleen ehdoton ykkönen, mutta suurista yliopistoista seuraavana tuleekin tällä hetkellä Oulun yliopisto. Julkaisumäärät ja avoimuustiedot ovat yliopistojen julkaisutiedon keruu-aineistosta Juuli-portaalista 9.5.2019.
19.12.2017 blog

Asenne ja tutkimusetiikka kunnossa – Kohti aineistojen avaamista

Tutkimuksen tekeminen Suomessa on muuttumassa merkittävästi. Monet yhteiskunnan keskeisistä kysymyksistä, kuten ilmastonmuutos ja digitalisoituminen, ovat monimutkaisia ilmiöitä, joita on tarkasteltava monitieteisissä tutkimusyhteisöissä. Uudet teknologiat antavat tähän uudenlaisia mahdollisuuksia ja toisaalta myös haastavat tutkijoita muuttamaan työtapojaan. Samoin tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja avoimuuden korostaminen muuttavat tutkimuksen tekemisen käytäntöjä.
29.12.2016 blog

Kohti yhteistä tutkimuksen ja koulutuksen visiota

Korkeakoulujärjestelmä on tällä hallituskaudella voimakkaan rakenteellisen kehittämisen kohteena. Kehittämiselle on kaivattu yli hallituskausien ulottuvaa visiota, joka ohjaisi työtä  pidemmällä aikajänteellä ja lisäisi laajempaa ymmärrystä yhteisistä tavoitteista. Yhteinen näkemys tulevaisuudesta myös nopeuttaisi rakenteellista kehitystä.