Elinikäinen oppiminen

08.09.2020 blog

Tiimityö on arjen jatkuvaa oppimista

Tulevaisuuden työ ei ole rutiininomaista yksilötyötä. Alakohtaisen tietämyksen ja selkeiden työsuoritteiden sijaan muuttuvassa työssä korostuvat kyky ratkoa ongelmia ja tehdä yhteistyötä. Työntekijöiltä siis odotetaan poikkileikkaavia oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja.  Työn muutos korostaa tarvetta jatkuvaan oppimiseen. Sitran Elinikäinen oppiminen -tutkimuksen (2020) ja Tulevaisuusbarometrin (2019) mukaan tarve kehittää jatkuvaa oppimista on tunnistettu suomalaisessa työelämässä, mutta käytännön kehitystoimet työyhteisöjen arjessa ovat vähäiset. Miksi? 
14.06.2016 blog

YLIOPISTO AVOIMENA KAIKILLE

Yliopisto tunnetaan tutkintokoulutuksesta ja tutkimuksesta. Pääsykokeet ja sisään pääsemisen vaikeus tai helppous ovat jokavuotinen keskusteluaihe. Lukuvuosien alkaminen ja loppuminen näkyvät opiskelijoiden kautta kaupunkikuvassa. Mielikuvat yliopistoista muodostuvat pitkälle tutkinto-ohjelmaopiskelijoiden mukaan, mutta yliopisto on kuitenkin paljon avoimempi opiskelupaikka. Se tarjoaa opintoja kaikille, ei sulkeudu kesäksi ja siellä voi opiskella ympäri vuoden.